NYÁRI AKCIÓS KÖNYVCSOMAG
Az akciós készlet erejéig.

(+ ajándék ingyenes szállítással!)

19.000 Ft

A Kristályfény saga 7 részes (4 készült el eddig) társadalmi sci-fi és spirituális fantasy regénysorozat, mely szól az emberi kapcsolatokról életről életre transzcendens módon, jelen világunk korszakváltásáról, paradigmaváltásáról, arról, hogyan vagyunk vezetve a Végtelen Intelligencia kódjai által a sorsunkban, továbbá a férfi és női energiák és szerepek dinamikájáról – ősi lélekpár kapcsolatokról-, és az új évezred gyermekeinek (2000 után születtek) tulajdonságairól, az új generáció kihívásairól, multidimenzionális csillaglétek egymásra gyakorolt kölcsönhatásairól, és az emberi életünkre, kapcsolatainkra gyakorolt hatásairól.

A Kristályfény saga misztikus világának a megalkotásával célom a tanítás és a szórakoztatás (edutainment).

Az emberiséget idők óta foglalkoztatják olyan filozófiai kérdések, hogy honnan jöttünk, miért vagyunk itt, mi az életünk feladata és célja. A Kristályfény saga számos filozófiai, társadalom-, és államelméleti kérdéssel foglalkozva keresi ezekre a válaszokat a szereplők kalandjain keresztül. 

Dr. Vaktor Orsolya, író és jogász vagyok, két gyermek édesanyja. Íróként számos versem, novellám született már, valamint egyéb blog-cikkek és publikációk. Jelenleg a Kristályfény saga társadalmi sci-fi és spirituális fantasy hét részes regénysorozaton dolgozok.

Az írás az a csatorna, melyen keresztül egyszerre szórakoztathatok és taníthatok, elgondolkodtathatom az embereket, érzelmeket válthatok ki, megérinthetem a lelket és beszélhetek a lélekhez.

Alkotásaimban visszatükröződik a spirituális világszemléletem, ugyanakkor jogi, államelméleti, filozófiai és pszichológia tanulmányaim.

Célom egyszerre a tanítás és a szórakoztatás (edutianment), az emberi kapcsolatok átalakulásának és a társadalmi szerkezetváltozások dinamikájának mélyebb megértése, az új évezred gyermekeinek erősítése.

Műveim által, az emberek közelebb kerülnek ahhoz, hogy megértsék élethelyzeteiket, kapcsolataikat, a miérteket és hogyanokat az életükben.

A különböző dimenzionális világok jelenléte, mint a különböző idősíkok, amelyek egymás után, lineárisan vagy egyszerre, párhuzamosan működhetnek, napjainkban egyre több embert érdekelnek.

A Kristályfény saga főszereplői, Matt és Izael, feltárják előttünk a létezés és újraszületés karmikus ok-okozati összefüggésrendszerét, miszerint bár a tér és az idő változik, egy nagyobb egység részeként a szereplők mégis kísérik egymást életről életre.

A Misszió című kötetben, a Kristályfény saga első részében, Matt és Izael küldetéssel érkeznek földi életeik körforgásába, mint az Egylélek férfi és női polaritása, megnyilvánulása.

Egymás duálpárjai, ikerlángjai.

Az ősi szerelemerő misztériumában igyekeznek feloldani a régmúltból és más világokból hozott karmikus terheket, hogy az emberiség nagy felemelkedése során bennük is megtörténhessen a sorsfordulat…

Vajon hogyan tudnak egymásra
találni világról világra?
Vajon van-e bátorságuk követni a jeleket,
amelyek küldetésükhöz vezetik őket?

Folytatódik Matt és Izael küldetéstörténete, immár a jelenünkben, Markként és Mollyként újjászületve. Vajon itt és most milyen jeleket, kódokat építettek be maguknak a sorsukba, amelyek elvezethetik őket egymáshoz? Vajon kik azok a segítők, akik jelen életükben újra vagy új szereplőként megjelennek, hogy ébresszék bennük az emlékezést? Mark és Molly az ikerlélekpár, akik éppen azokkal a bizonytalanságokkal néznek szembe, amelyekkel akár mi magunk is, a mai hétköznapok résztvevői. Azon kérdések foglalkoztatják őket is, amelyek manapság talán mindannyiunkat:

Mi az az univerzális felemelkedés? Hogyan találhatja meg valaki a küldetését? Míg a Misszió az előző életek karmikus összefüggéseit tárta fel, addig a második rész, a Kód, a jelen élet feledés fátyla mögé rejtett emlékeztetőit és az abban való hit és bizalom kérdéseit járja körbe Mark és Molly esendősége, nagyon is emberi kételyei és bizonytalanságai hídján át. Van-e bátorságuk hinni, és az irracionalitás útján elindulni? Van-e bátorságuk emlékezni? Felismerik-e és képesek-e megfejteni az előző életeikből átkódolt jeleket?

A nagy sikerű Kristályfény saga regénysorozat első része után, a Misszió folytatásaként jelenik meg a Kód című kötet, a Kristályfény saga második része.

A Kristályfény saga harmadik részében, a Korszakban a férfi lélek nézőpontjából folytatódik Mark és Molly Egylélekpár-, ikerlángszerelem-története. Mark lélekutazásán keresztül feltárul a kozmikus sors, amelyet galaktikusan örököltek emberi létezésük kelyhébe más csillagok történelméből. Fellebben a fátyol a párhuzamos csillagdimenziók világáról, az idő és a tér spirálenergiában való görbületéről, a dualitás jin és jang pólusának természetéről, dinamikájáról, kiegészítő minőségéről. Még mélyebben érthetjük meg a duálpárok ősi szerelemmisztériumát.

Az első rész (Misszió) az ősi lélekpár reinkarnációs körforgása, majd a második rész (Kód) ikerlángok telepatikus kommunikációjának és lélekkapcsolódásának misztikuma után a harmadik rész (Korszak) rávilágít emberi létezésünk multidimenzionális természetére, a női és férfi energia, a szerelemerő felemelkedésének lehetséges ösvényeire, az Egylélekpárok kozmikus jelentőségű energetikai munkájára a jelen korszakváltás kvantummezőjében.

Jelen társadalmunk a korszakváltás kapujában áll, ahogyan Mark és Molly is, akik a mi világunkban élnek, a 21. században. De mit is jelent a korszakváltás, a paradigmaváltás napjainkban? Valójában mi az, ami változik?

A Kristályfény saga negyedik kötete, a Metamorfózis, mély filozófiai és lélektani kérdésekkel foglalkozva a szereplők kalandjain keresztül világunk duális pólusainak dinamikus természetét, a férfi és női minőségek, valamint a fény és árnyék jelenségének kiegészítő tulajdonságait, működéseit mutatja be, melyek életünk emberi kapcsolataira, helyzeteire hatnak.

Mindannyian multidimenzionális lények vagyunk, akik egyszerre több dimenziósíkon élünk, és ezen világok bizony összefüggésben keringenek és hatást gyakorolnak egymásra.

A metamorfózis az átalakulást, magát az átlényegülést jelenti, az Unio Mystica folyamatát.

A sorozat negyedik része még mélyebben tárja fel az ikerlángmisszió beavató ösvényének kozmikus összefüggéseit, és így kíván rávilágítani a lélekébredés csodájára.

Varázslatos lélekutazást kívánok!

Az emberiség ősidők óta keresi a választ olyan filozófiai kérdésekre, hogy honnan jöttünk, miért vagyunk itt, és mi dolgunk a világban.

Milyen kérdésekre kaphatsz választ
a Kristályfény saga kozmikus tudástér világában?

Mit jelent az ikerláng szerelem?

Hogyan ismerik fel egymást és hogyan kapcsolódnak az Egylélek-párok?

Hogyan működik a karma törvénye és a karmikus kapcsolat életről életre?

Hogyan találhatsz rá lelked küldetésére, az életfeladatodra?

Mit jelent a dimenzióváltás, hogyan történhet meg egyéni szinten?

Gyermekvédelmi jogásznak tanultam, író lettem.

Édesapám jogász, édesanyám közgazdász, én pedig elsőszülött gyerek vagyok, akiben tankönyvi példaszerűen működik a megfelelési kényszer. Habár szívem szerint bölcsész szerettem volna lenni, mégis szüleimet követtem a diplomáim megszerzésében. Kipróbáltam magam mind a jogi, mind a pénzügyi területen, ám hamar kiderült, a gyermekjog az, ami a legközelebb áll hozzám.

Gyermekvédelmi jogásznak készültem, azonban néhány év gyakorlati munka után rá kellett ébrednem, hogy lelkileg nem bírom, ezért a mögötte meghúzódó elméleti pszichológia felé vettem az irányt. Amikor a két gyermekem megszületett, még elhivatottabb lettem az új évezred gyermekeinek ügye felé, és egyre inkább beleástam magam a prevenciós és tehetségfejlesztő edukációs megoldásokba.

Időközben rám talált az a bizonyos mindent elsöprő szerelem, ami egyszerre tud mennyország és pokol lenni. Bár mindig is egy fókuszált, szervezetten működő valaki voltam, ekkor teljesen elveszítettem a kontrollt, és azt hiszem, önmagamat is.

Az egyébként alternatív jogi megoldásokkal, pszichológiával, pedagógiával és filozófiával telítődő napjaim a spiritualitás felé fordultak. Halomra bújtam a lélekkönyveket, számos személyiségfejlesztő kurzust végeztem. Érteni akartam, miért és hogyan működtetem szüleim gyermekeként a generációs és családi, valamint szerelmes nőként a párkapcsolati transzcendens-lélekmintáimat.

Pár év múltán én magam is spirituális konzulensként kezdtem dolgozni. Ekkor azonban átcsaptam a másik szélsőségbe, elvesztettem az egyensúlyt. Éveken keresztül minden nap, még hétvégén is, vagy egyéni konzultációt tartottam, vagy csoportos meditációt, valamint spirituális iskolát vezettem. Igazán itt sem lehettem önazonos, mert innen a tudományos énem hiányzott.

Egy hosszabb lefolyású „burn out”, avagy lelki kiégés után érkeztem meg a valódi önazonosságomba.

Edutainment, avagy célom a szórakoztatva tanítás. Íróként regényeimben, novelláimban úgy adok át spirituális és pszichológiai, emberi kapcsolatokról szóló, illetve társadalomfilozófiai, társadalomkritikai gondolatokat, hogy közben a történetek szereplőin keresztül valós emberi sorsokat jelenítek meg, valamint azok szövevényes, mély lélektani összefüggésrendszerét. Könyveimben életre kel a karaktereimen keresztül az a sok év tanulás, megtapasztalás, megismerés, tudás, mely a szakmámból és az életem történéseiből gyökerezik. Az írás az a csatorna, melyen keresztül egyszerre szórakoztathatok és taníthatok, elgondolkodtathatom az embereket, érzelmeket válthatok ki, megérinthetem a lelket és beszélhetek a lélekhez.