RÓLAM

Dr. Vaktor Orsolya, író és jogász vagyok, két gyermek édesanyja. Íróként számos versem, novellám született már, valamint egyéb blog-cikkek és publikációk. Jelenleg a Kristályfény saga társadalmi sci-fi és spirituális fantasy hét részes regénysorozaton dolgozok.

KÜLDETÉSEM

Az írás az a csatorna, melyen keresztül egyszerre szórakoztathatok és taníthatok, elgondolkodtathatom az embereket, érzelmeket válthatok ki, megérinthetem a lelket és beszélhetek a lélekhez.

Alkotásaimban visszatükröződik a spirituális világszemléletem, ugyanakkor jogi, államelméleti, filozófiai és pszichológia tanulmányaim.

Célom egyszerre a tanítás és a szórakoztatás (edutianment), az emberi kapcsolatok átalakulásának és a társadalmi szerkezetváltozások dinamikájának mélyebb megértése, az új évezred gyermekeinek erősítése.

Műveim által, az emberek közelebb kerülnek ahhoz, hogy megértsék élethelyzeteiket, kapcsolataikat, a miérteket és hogyanokat az életükben.

A Kristályfény saga világa…

A Kristályfény saga 7 részes (4 készült el eddig) társadalmi sci-fi és spirituális fantasy regénysorozat, mely szól az emberi kapcsolatokról életről életre transzcendens módon, jelen világunk korszakváltásáról, paradigmaváltásáról, arról, hogyan vagyunk vezetve a Végtelen Intelligencia kódjai által a sorsunkban, továbbá a férfi és női energiák és szerepek dinamikájáról – ősi lélekpár kapcsolatokról-, és az új évezred gyermekeinek (2000 után születtek) tulajdonságairól, az új generáció kihívásairól, multidimenzionális csillaglétek egymásra gyakorolt kölcsönhatásairól, és az emberi életünkre, kapcsolatainkra gyakorolt hatásairól.

A Kristályfény saga misztikus világának a megalkotásával célom a tanítás és a szórakoztatás (edutainment).

Az emberiséget idők óta foglalkoztatják olyan filozófiai kérdések, hogy honnan jöttünk, miért vagyunk itt, mi az életünk feladata és célja. A Kristályfény saga számos filozófiai, társadalom-, és államelméleti kérdéssel foglalkozva keresi ezekre a válaszokat a szereplők kalandjain keresztül. 

A különböző dimenzionális világok jelenléte, mint a különböző idősíkok, amelyek egymás után, lineárisan vagy egyszerre, párhuzamosan működhetnek, napjainkban egyre több embert érdekelnek.

A Kristályfény saga főszereplői, Matt és Izael, feltárják előttünk a létezés és újraszületés karmikus ok-okozati összefüggésrendszerét, miszerint bár a tér és az idő változik, egy nagyobb egység részeként a szereplők mégis kísérik egymást életről életre.

A Misszió című kötetben, a Kristályfény saga első részében, Matt és Izael küldetéssel érkeznek földi életeik körforgásába, mint az Egylélek férfi és női polaritása, megnyilvánulása.

Egymás duálpárjai, ikerlángjai.

Az ősi szerelemerő misztériumában igyekeznek feloldani a régmúltból és más világokból hozott karmikus terheket, hogy az emberiség nagy felemelkedése során bennük is megtörténhessen a sorsfordulat…

Vajon hogyan tudnak egymásra
találni világról világra?
Vajon van-e bátorságuk követni a jeleket,
amelyek küldetésükhöz vezetik őket?

Folytatódik Matt és Izael küldetéstörténete, immár a jelenünkben, Markként és Mollyként újjászületve. Vajon itt és most milyen jeleket, kódokat építettek be maguknak a sorsukba, amelyek elvezethetik őket egymáshoz? Vajon kik azok a segítők, akik jelen életükben újra vagy új szereplőként megjelennek, hogy ébresszék bennük az emlékezést? Mark és Molly az ikerlélekpár, akik éppen azokkal a bizonytalanságokkal néznek szembe, amelyekkel akár mi magunk is, a mai hétköznapok résztvevői. Azon kérdések foglalkoztatják őket is, amelyek manapság talán mindannyiunkat:

Mi az az univerzális felemelkedés? Hogyan találhatja meg valaki a küldetését? Míg a Misszió az előző életek karmikus összefüggéseit tárta fel, addig a második rész, a Kód, a jelen élet feledés fátyla mögé rejtett emlékeztetőit és az abban való hit és bizalom kérdéseit járja körbe Mark és Molly esendősége, nagyon is emberi kételyei és bizonytalanságai hídján át. Van-e bátorságuk hinni, és az irracionalitás útján elindulni? Van-e bátorságuk emlékezni? Felismerik-e és képesek-e megfejteni az előző életeikből átkódolt jeleket?

A nagy sikerű Kristályfény saga regénysorozat első része után, a Misszió folytatásaként jelenik meg a Kód című kötet, a Kristályfény saga második része.

A Kristályfény saga harmadik részében, a Korszakban a férfi lélek nézőpontjából folytatódik Mark és Molly Egylélekpár-, ikerlángszerelem-története. Mark lélekutazásán keresztül feltárul a kozmikus sors, amelyet galaktikusan örököltek emberi létezésük kelyhébe más csillagok történelméből. Fellebben a fátyol a párhuzamos csillagdimenziók világáról, az idő és a tér spirálenergiában való görbületéről, a dualitás jin és jang pólusának természetéről, dinamikájáról, kiegészítő minőségéről. Még mélyebben érthetjük meg a duálpárok ősi szerelemmisztériumát.

Az első rész (Misszió) az ősi lélekpár reinkarnációs körforgása, majd a második rész (Kód) ikerlángok telepatikus kommunikációjának és lélekkapcsolódásának misztikuma után a harmadik rész (Korszak) rávilágít emberi létezésünk multidimenzionális természetére, a női és férfi energia, a szerelemerő felemelkedésének lehetséges ösvényeire, az Egylélekpárok kozmikus jelentőségű energetikai munkájára a jelen korszakváltás kvantummezőjében.

Jelen társadalmunk a korszakváltás kapujában áll, ahogyan Mark és Molly is, akik a mi világunkban élnek, a 21. században. De mit is jelent a korszakváltás, a paradigmaváltás napjainkban? Valójában mi az, ami változik?

Előrendelhető a Kristályfény saga regénysorozat 4. része a METAMORFÓZIS. Folytatódik Mark és Molly ikerláng kalandja.

Vajon a 4. részben találkoznak?

A Metamorfózis még mélyebben tárja fel az ikerláng misszió beavató ösvényének kozmikus összefüggéseit, és így kíván rávilágítani a lélekébredés csodájára.

Mindannyian multidimenzionális lények vagyunk, akik egyszerre több dimenziósíkon vagyunk jelen, és ezen világok, bizony összefüggésben keringnek, hatást gyakorolnak egymásra.

Az ikerláng szerelem egy ezen felemelkedési hidak közül. Ugyanakkor a regénysorozat már nem csupán egy ikerláng szerelmi történet, hanem a társadalmi paradigmaváltás tükre.

Korszakváltásban lépked világunk, függetlenül attól, hogy megérint-e az ikerláng jelenség vagy sem.

A regénysorozat túl nő az ikerláng szerelem üzenetein, és immáron az ARANYKOR tudását közvetíti az Olvasó felé a jin és jang egységének újjászületésében.

Mark és Molly saját emberi történeteiken keresztül mutatják meg az Olvasóknak, a fény és árnyék egységesítésének misztériumát, így az Aranykorba való felemelkedés hídját.

Manapság sokan érzik úgy,
ez az életük a lélekébredésről
és az ARANYKORI
frekvenciatartományba
való felemelkedésről is szól.

Milyen kérdésekre kaphatsz választ
a Kristályfény saga kozmikus tudástér világában?

Mit jelent az ikerláng szerelem?

Hogyan ismerik fel egymást és hogyan kapcsolódnak az Egylélek-párok?

Hogyan működik a karma törvénye és a karmikus kapcsolat életről életre?

Hogyan találhatsz rá lelked küldetésére, az életfeladatodra?

Mit jelent a dimenzióváltás, hogyan történhet meg egyéni szinten?

AZ ÉN TÖRTÉNETEM

Gyermekvédelmi jogásznak tanultam, író lettem.

Édesapám jogász, édesanyám közgazdász, én pedig elsőszülött gyerek vagyok, akiben tankönyvi példaszerűen működik a megfelelési kényszer. Habár szívem szerint bölcsész szerettem volna lenni, mégis szüleimet követtem a diplomáim megszerzésében. Kipróbáltam magam mind a jogi, mind a pénzügyi területen, ám hamar kiderült, a gyermekjog az, ami a legközelebb áll hozzám.

Gyermekvédelmi jogásznak készültem, azonban néhány év gyakorlati munka után rá kellett ébrednem, hogy lelkileg nem bírom, ezért a mögötte meghúzódó elméleti pszichológia felé vettem az irányt. Amikor a két gyermekem megszületett, még elhivatottabb lettem az új évezred gyermekeinek ügye felé, és egyre inkább beleástam magam a prevenciós és tehetségfejlesztő edukációs megoldásokba.

Időközben rám talált az a bizonyos mindent elsöprő szerelem, ami egyszerre tud mennyország és pokol lenni. Bár mindig is egy fókuszált, szervezetten működő valaki voltam, ekkor teljesen elveszítettem a kontrollt, és azt hiszem, önmagamat is.

Az egyébként alternatív jogi megoldásokkal, pszichológiával, pedagógiával és filozófiával telítődő napjaim a spiritualitás felé fordultak. Halomra bújtam a lélekkönyveket, számos személyiségfejlesztő kurzust végeztem. Érteni akartam, miért és hogyan működtetem szüleim gyermekeként a generációs és családi, valamint szerelmes nőként a párkapcsolati transzcendens-lélekmintáimat.

Pár év múltán én magam is spirituális konzulensként kezdtem dolgozni. Ekkor azonban átcsaptam a másik szélsőségbe, elvesztettem az egyensúlyt. Éveken keresztül minden nap, még hétvégén is, vagy egyéni konzultációt tartottam, vagy csoportos meditációt, valamint spirituális iskolát vezettem. Igazán itt sem lehettem önazonos, mert innen a tudományos énem hiányzott.

Egy hosszabb lefolyású „burn out”, avagy lelki kiégés után érkeztem meg a valódi önazonosságomba.

Edutainment, avagy célom a szórakoztatva tanítás. Íróként regényeimben, novelláimban úgy adok át spirituális és pszichológiai, emberi kapcsolatokról szóló, illetve társadalomfilozófiai, társadalomkritikai gondolatokat, hogy közben a történetek szereplőin keresztül valós emberi sorsokat jelenítek meg, valamint azok szövevényes, mély lélektani összefüggésrendszerét. Könyveimben életre kel a karaktereimen keresztül az a sok év tanulás, megtapasztalás, megismerés, tudás, mely a szakmámból és az életem történéseiből gyökerezik. Az írás az a csatorna, melyen keresztül egyszerre szórakoztathatok és taníthatok, elgondolkodtathatom az embereket, érzelmeket válthatok ki, megérinthetem a lelket és beszélhetek a lélekhez.