MARS: A FÉRFI FŐNIX ÚJJÁSZÜLETÉSE – A FÉRFI KOLLEKTÍV ÁTLÉNYEGÜLÉSE

MARS: A FÉRFI FŐNIX ÚJJÁSZÜLETÉSE – A FÉRFI KOLLEKTÍV ÁTLÉNYEGÜLÉSE

Most azt kellene mondanom, írnom, hogy milyen varázslatosan csodás erőtérben vagyunk jelen Vénusz – Mars – Plútó mesterek együtthatásában. Ezt a fajta minősítést most mégsem használhatom jószívvel, hiszen jelenleg lángol a világunk. Mars tombol, a férfi erőtér tombol…

Sokszor írtam már arról, hogy a férfi energia transzformációja zajlik, és nyílik a férfi kollektív szívtere, ébred a férfi szívtudatossága.

Ebben a néhány sorban azokat a gondolatokat szeretném továbbítani, amelyek talán mégis segíthetnek az ilyen lelket s szívet próbáló időszakban átlátni a hamisság tükrein. Lehet, hogy így egy kicsit könnyebb, lehet, hogy nem. Ám miközben egy valódi Plútó (Mennyország vagy Pokol képletes értelemben) kapuban állunk, a női kollektívnek most rendkívül szükséges összefognia, és integrálni a gyakorlatba az eddigi elméleti szívtudatosságról szóló tanításokat.

Avagy a női energia avatása is ez az időszak.

Minden egyes férfiszív számít, hiszen az egyének sokasága adja a kollektívet. A férfi kollektív transzformál. Újra éli az elmúlt ezer évek (múló korszak) férfiúi sorsát. A férfisors épp oly sérült és nehéz, mint a női sors. A női kollektív az elmúlt évtizedekben rendkívül sokat emelkedett, noha még természetesen jócskán van feladat. Ám itt és most a férfi kollektív merült a legmélyebb pontjára, hogy onnan felemelkedhessen – a Főnix újjászületése.

Most aztán tényleg rendkívül fontos, hogy a nő képes legyen árasztani magából (magjából, azaz szívéből és méhéből) az Istenanya kozmikus női szeretetét. Óriási szüksége van a férfinek a nőre ezekben az időkben: a férfisors elfogadására, tiszteletére, megbecsülésére és a megbocsátásra. Minden egyes férfiszív számít. Minden egyes egyéni megbocsátás, elismerés, tisztelet és elfogadás számít.

Sok nőtől kaptam kérdést, miszerint ő nem látja, hogy a férfi munkálkodna a lélekalkímiáján. Nos, tessék. Íme. Mars is újjászületésben van. Ám más módon, mint a nő. Hiszen a férfi energia más, mint a női energia. Más lesz az ébredés módja és útja. Ő is szembe néz a legsötétebb félelmeivel és mélységeivel. Másképpen, mint a nő.

Vajon képes elfogadni a nő, hogy a férfiszív más módon ébred – hogy más a férfi energiájának alkímiai folyamata, mint a nőié?

Ebben vagyunk…

A férfi tombol, küzd a saját démonjaival…

Mit tesz a nő?

Ítélkezik, megítél, lenéz, ismét sztereotípiákba zárja az energiákat?

Vagy szeretettel veszi körbe férfi családtagjait, hiszen a kollektív az egyénekből tevődik össze…

Most kiváltképp szükséges a férfiszív megnyugtatása, hogy érezze, szeretve van, feltétel nélkül, hogy a nő elismeri és tiszteli a férfi útját és sorsát. A sajátos lélekalkímiai folyamtát.

Így a férfiszív ébredése, a férfi energia alkímiája a nő beavatása.

Hogyan reagál a nő, csak elméletben vagy gyakorlatban is képes lenni kozmikus szeretésben létező istennő?

A kapuban állunk mindannyian – a Krisztusi Megbocsátás Alkímiai kapujában:

Ebben a kapu-energiában dolgozunk MÁRCIUS 5-én. Munkálkodunk az energiatérben, nők és férfiak egyaránt. A nő segíti és támogatja a férfit, feltétel nélküli szeretetével körbe öleli a férfi lelkét, hogy az a legmélyebb férfipokolból is hazatalálhasson. Szükség van a női erőre. Nagyon nagy szükség. A nő avatása ez, miközben a férfi átlényegül.

Érzem, hogy érzitek. Együtt dobban a szívünk, egy ritmusra lüktetünk. Felemeljük együtt a tudathálót, mert ezért vagyunk itt. Összekapaszkodva, összeadott erőben. A nő megtartja a komikus szív-méh-tudat hálóját, hogy a férfi gyógyulhasson. Hazatalálhasson.

MÁRCIUS 5-én várunk Benneteket a Felemelkedett Mesterekkel Mars – Vénusz – Plútó erőterében:

Mindenki önmaga sorsát lényegíti át, mindenki saját egyéni felemelkedésén munkálkodik majd, egyéni folyamatok zajlanak majd Benned. Ám a felemelkedett kollektív a felemelkedett egyének összességében tud megszületni. Az egyéni újjászületés Mars és Vénusz szerelmében, a kollektív újjászületése.

Ezzel munkálkodunk MÁRCIUS 5-én az ELYSIUM ISKOLA és MEDITÁCIÓS NAPON.

Időpont: 2022. 03. 05. – szombat: 10.00 – 15.00 – ig

Helyszín: MagNet Közösségi Ház, Budapest, Andrássy út 98.

Szeretettel várunk!

MARS & VÉNUSZ ÚJJÁSZÜLETÉSE: SZERELEMBEN vagy HÁBORÚBAN?

MARS & VÉNUSZ ÚJJÁSZÜLETÉSE: SZERELEMBEN vagy HÁBORÚBAN?

ISTENNŐ és ISTENFÉRFI születése, az ISTENI MENNYEI SZERELEM földelése

Talán az utóbbi napokban még inkább érezzük, mennyire szüksége van már világunknak, hogy VÉNUSZ megszelídítse MARS-ot… hogy Mars a szerelemben élhesse csodálatos férfi energiáit, az alkotásban, új élet teremtésében, létrehozásban, magasabb tudatosságban.

Plútó mester továbbra is teszi a dolgát, és visz mindent, ami nem rezonál már együtt az új korszak energiáival. Minden, ami ilyenkor megrezdül bennünk, az éppen tisztulni és oldódni szeretne. A felemelkedés időszaka ez, ám felemelkedni úgy lehet, ha letesszük magunkról a múlt korszakból hozott mázsás súlyainkat.

Mi rezdül meg az elmúlt napok tükrében? – Ott van feladat a lélekmunkában.

S egy nagyon fontos üzenete, avagy beavatása is van jelen történéseknek:
Nevezetesen, „Mondd, te kit (mit) választanál?” – avagy, hogyan reagálunk a hírek hallatán, melyek sokszor manipulált, szándékosan félelmet és pánikot keltő hírek. Igyekezzünk limitálni őket…

Az elmúlt napokban sokan feltették a kérdést, mi változott az elmúlt száz, akár ezer évben. A háborúk az előző évezredek korszakára jellemző energiaáramlások a felborult jin – jang energiák miatt. (Az Istennő, mint jin száműzése) Nos… valami azonban valóban változott az elmúlt évezredhez képest… a kollektív mező…

Mit jelent ez?

Amikor egyéni oldásokat végzünk, akkor is egy-egy üggyel több rétegben dolgozunk, és mindig jön a végén a felkérdezés…
A múló korszakban a háborúk hallatán félelem és pánik uralkodott, ezért ez terjedt tovább.

Jelen korszakváltásban az a kérdés most, hogy a hírek hallatán képesek vagyunk-e benne maradni, vagy az érzelmi-sokk után minél hamarabb visszahelyezkedni a lélekbékénkbe.

A lélekbéke állapotában maradni nem azt jelenti, hogy ne lennénk együttérzőek. Sőt! A lélekbékében maradni, mint semleges nulla pontban maradni, a legtöbb, amit sokszor tehetünk. Az változott az előző korszakhoz képest, hogy a kollektív tudat-mező magasabb frekvencián rezonál. Ezt most nagyon fontos tisztán látni. Mi magunk vagyunk azok, akik MÁSKÉPPEN REAGÁLHATUNK, mint eddig. Mellőzzük a félelem és pánik gondolatokat, meditálunk, békét és szeretetet árasztunk magunkból.

Erről részletsebben, és Mars – Vénusz újra egymásra találásáról részletesebben az ELYSIUM ISKOLÁBAN, MÁRCIUS 5-én beszélek.

A szerelem és a háború egy tőről fakad. Az energiák magasabb vagy alacsonyabb megélései. Az élet születése, vagy az élet pusztítása. Ám azt se feledjük, hogy az újjászületés az elmúlás kapuján át történhet meg! Plútó mester dolgozik. Átalakít. Ez most egy kollektív beavatás, mennyire tudjuk a gyakorlatban működtetni a megtanultakat. Létre tudjuk-e hozni, és fent tudjuk-e tartani azt a szeretet és béke energiateret, amiben az erőszak nem tud tovább burjánzani. Minden energia. Minek adunk most energiát? Milyen gondolatokat és érzelmeket viszünk rá a kollektív hálóra? – Igen, olyankor is, amikor a külvilág egy hamis tükröt tart körénk…

Nagyon mély téma, ennek fényében a MÁRCIUS 5- i ELYSIUM iskola és meditációs nap egy rendkívüli katarzisokat magában rejtő nap lesz.

MÁRCIUS 3-án MARS, VÉNUSZ és PLÚTÓ együttes erejét árasztja, és ez beleárad a MÁRCIUS 5-i napunkba is. Most aztán igen fontos, hogy szívünkből tudjunk összekapcsolódni. Március 5-én egyszerre dolgozunk mindannyian saját, egyéni belső lélek-transzformációnkkal, ugyanakkor ahogyan eddig is, minden felemelt minőséget árasztunk bele a kollektív erőtérbe, emelve és tisztítva azt.

Ez a tavasz valóban Mars és Vénusz újjászületése. Szerelemben vagy háborúban?
Mély, nagyon mély… Na, de mégis? Mit vártunk egy korszakváltástól?
Most tényleg fejben dől el minden… Mit választ a kollektív? Ám a kollektív belőlünk, egyénekből áll.

Március 5-én természetesen a március 3-i erőtérben dolgozunk. Erős nap lesz. Március 3-án van a születésnapom, és aznap leszek negyven éves. Az Aura Soma negyvenedik üvegéről (Az üveg neve: „Én vagyok”) írtam már, itt találod a cikket:

Nos, ezeken a napokon (március 1 – március 5.) az AURA SOMA 89. üvege az őrangyal, vörös és mélymagenta: az élet újjászületése, új kezdet, az anyagi / fizikai világ újjászületése…

A legmélyebb ponton, a fekete lyukban van mindig az átjáró egy új világba…

Március 5-én várlak Benneteket az új világ, Mars és Vénusz újjászületésében, az Istenférfi és az Istennő, az Isteni Mennyei Szerelem újjászületésében.

Ha van rá lehetőséged, most kivételesen, kérlek, gyere fehérben… (Tiszta lap, béke, új kezdet szimbóluma.) – ha másban lennél, az sem gond, ez ne tartson vissza… Minél többen kapcsolódunk, annál erősebb az energiatér.

Szeretettel:

Kristályfény33 dr. Vaktor Orsolya

SZERETETBÖLCSESSÉG IMA-VERS

SZERETETBÖLCSESSÉG IMA-VERS

Vaktor Orsolya

SZERETETBÖLCSESSÉG IMA-VERS

Isteni Forrás, szólítalak. Szólítalak Mindenség Teremtője.
Hívlak, legyél a napjaim vezetője.

Adj nekem erőt a nehéz órákban,
Adj nekem hitet emberi életem csatáiban!
Adj nekem erőt, hogy a békét és a megbocsátást választhassam,
hogy a kollektív erőtérben a szeretetbölcsességét szolgálhassam!

Tarts meg engem, mikor zuhannék,
töltsd fel szívem hitét, amikor elveszítené a reményét!
Áraszd rám a Gondviselésbe vetett bizalom fénysugarát,
áraszd rám az elfogadás és a béke áldását!

Nyisd meg szívem a változások világában,
erősíts meg engem a földi élet átalakulásában!
Erősítsd szívem, hogy a bizalom és szeretet frekvenciáin dobogjon,
erősítsd meg lényem, hogy ítéletmentesen, elfogadóan szólaljon!

Szólítalak Mindenség Teremtője,
Hívlak magomba, hogy hangolj engem az Isteni Gondviselés erőre.
Segíts engem, hogy békédet és szeretet-erődet áraszthassam,
hogy az elfogadást és a szívtudatosságot választhassam!
Hagy legyek reményed, hited fénysugara,
az emberiség felemelkedésének Krisztusi szeretet-hídja!

Erősíts meg engem, hogy testvéreimnek az erő lehessek,
hogy társaim felé a Gondviselésbe vetett hit és bizalom követe lehessek!

Adj erőt, ó Mindenség, hogy fényed tovább adhassam,
hogy az új korszak Krisztusi-szívtudat-hálóját építhessem és megtarthassam!

Írta: Vaktor Orsolya

KAPCSOLÓDÓ MEDITÁCIÓ A VERS TÉMÁJÁBAN:

2022. 02. 22. üzenetei: “ÉN VAGYOK”

2022. 02. 22. üzenetei: “ÉN VAGYOK”

Író és költő vagyok, és jogász és közgazdász. Az emberek sokszor kérdőn néznek rám e bemutatkozás hallatán, hogyan lehetséges ez: a művészkedés hogyan találkozik a joggal és a közgazdaságtannal. Nos, a válaszom: édesapám jogász, édesanyám közgazdász, én pedig elsőszülött gyermek vagyok, ráadásul lány, akit fiúnak vártak.
Ezen válasz után a legtöbben „mindent tudóan” elmosolyogják magukat, majd megértő pillantásokat ajándékoznak a bennem élő gyermeknek.


Hamarosan negyven éves leszek, és talán jelen gondolatokat az az érzelmi állapot hívja életre, amelyben hetek óta lebegek a negyvenedik születésnapon hajnalán. Ez a negyvenes határ valamiért olyan sok misztikumot rejt magában. Lehet az ötven majd még többet fog, azonban én most itt tartok, erről tudok írni hitelesen.


Tudtátok, hogy az AURA SOMA 40. üvegének a neve: „I am”, azaz én vagyok… vagyok… létezek…
Ha egy kicsit most lehunyod a szemed, és erre a mondatra fókuszálsz: „vagyok”, „én vagyok” – akkor érezheted, milyen mélyre is visz a szíved felé, és varázslatos titkok fátylait lebbenti meg ez a mondat a lelkedben. Kapcsolódni kezdesz önmagaddal. Ráadásul ez az AURA SOMA üveg vörös és arany, avagy az anyagban való megnyilvánulás és a bölcsesség fénysugarai.
Talán ezért lengi körbe a negyvenes éveket egy titokzatos misztérium, mert eddigre olyan igazán kezdjük magunkat megérteni. Nem azt mondom, hogy megértettük magunkat eddigre, de elindulunk az úton önmagunk felé. Megérkezünk önmagunkba…


Hiszen nyilvánvalóan az életünk első húsz éve egy gyermek jelenléte, aki igyekszik integrálódni a világba, ahova érkezett, a környezetét tanulja. Én a magam részéről úgy látom, ez ma már kitolódik a harmincas évekig, hiszen „jogosítvány-szerzés” történik még ekkor is az élethez: tanulmányok, képzettségek, diplomák, nyelvvizsgák megszerzése.

A 30. üveg kék és vörös, „Mennyország a Földön” – „Fejem az égben, lábaim a Földön.” – avagy a megérkezés.


Érdekes, hogy nagyon sokan e körüli időszakban indulnak el (mostanság) egyfajta önismereti úton. Ekkor már a szakma-tanulást, a „világ megtanulását” felváltja az „önmagunk megtanulása”. Talán eddigre már ismerjük annyira a helyet, ahol élünk, hogy elkezdhetünk foglalkozni önmagunkkal mélyebben.

„Ki is vagyok én ebben a nagy világban?”


Manapság nagyon sok önismereti és önfejlesztő módszertan útján indulhatunk, melyek segítenek és támogatnak bennünket, hogy mélyebb megértésbe kerülhessünk önmagunkkal. Lépésről lépésre haladunk, hiszen ez egy folyamat, ami az egész életünkre szól.
Milyen fantasztikus lehetne, ha azt mondhatnám, negyvenes éveinkre megérkezünk. Ez azonban (én ezt vallom) nem lehet igaz… Csupán kezdjük a megértést. Sőt! Sokan a negyvenes éveikben fordulnak önmaguk felé, éppen ezen belső igény kielégítésére (40. üveg: „Én vagyok” – Na, de ki is vagyok én?).


Nem tudhatom, kedves Olvasó, Te éppen most hol tartasz saját sorsod ösvényén, de akár közel ezen állomásokhoz, akár már tovább haladva, és most kicsit visszatekintve, bízom benne, hogy segíthetnek e sorok önmagad megértésében.


Az AURA SOMA az 50. üvegnél megint fordul, ugyanis 50 és 64 között MESTER KÉSZLET született. Itt találjuk a Felemelkedett Mesterek esszenciális megnyilvánulásait az AURA SOMA világában.
Minden, amit a harmincas és negyvenes éveinkben tanulunk önmagunkról, az ötven után elkezd mesteri tudássá fejlődni. Talán eddigre el tudjuk fogadni, sőt talán szeretni is tudjuk a saját történetünket, sorsunkat, talán elkezdjük érteni, mi miért történt úgy ahogyan az életünkben, miért ők a szüleink akik, és miért házasodtunk ővele akivel, vagy éppen miért nem házasodtunk, miért olyan szakmánk van amilyen. Valahogyan elkezdenek összeállni a puzzle darabkák.


Nos, a negyvenes évek…
Varázslat…


Akár előtte járunk kicsivel, akár már benne vagyunk nyakig, hozzák számunkra a felismerések lehetőségeit. Mi pedig válogatunk, mint a svédasztalról (Szepes Máriánál olvastam, nagyon tetszik: az önismeret útja olyan, mint a svédasztal, mindenki válogathat, milyen úton indul, vagy nem indul).


Tudjátok, nekem sokszor mondják egyesek, hogy sok vagyok. Az energiám, a cselekvéseim. Régebben ez bántott engem. Mai napi megkapom: „Túl sok vagy, Orsika.” Ma már tudom, hogy „Én vagyok” – ez vagyok én. Mindig lesz olyan, akiknek sokak vagy kevesek vagyunk. Egyszerűen azért, mert nem vagyunk egy rezgésen. Aki jelzi számomra, hogy sok vagyok neki, ma már nem bántódok meg, egyszerűen visszavonulok, és csendben maradok. Folyamatosan tanulom kezelni és uralni az erőt, ami bennem van. Máskor meg azt kapom, hogy kevés vagyok, miért fogom magam vissza, legyek már önmagam. „Ki érti ezt?” (viccnek szánom, nyilván értem… már…)


Tehát a negyvenedik üveg éppen arra tanít mindannyiunkat, hogy lássuk magunkat önvalóságunkban. Ebben az önismeretben tudjunk kedvesen nevetni azon, ahogyan a világ reagál ránk, mert sosem lesz olyan, hogy mindenkihez passzolunk, hiszen milliónyi frekvencia létezik a mindenségben. Ez így rendben van.


S bár a világ tükröz, csiszolja a bennünk létező örök lélek-kristályt, hogy minél gyönyörűségesebben ragyoghasson, néha mégis éppen azt tanítja, hogy tudjuk meghúzni a határainkat. Mindenki a saját filmjében alakítja a főszerepet, és olykor vannak a saját filmünkben olyan szereplők, akik csupán statiszták. Nincs túl sok jelentőségük.
Ezért érdemes figyelni, ki az, aki számít, és ki az, akinek a hozzászólása nem számít.


Ez az időszak most (2022) a vörösben arra tanít bennünket, hogy tudjuk meghúzni a határainkat, és merjük felemelni saját életünket az „aranyságba” (40. üveg vörös és arany) – avagy az Aranykorba. Merjünk kilépni a játszmákból, merjünk igent és olykor nemet mondani. Bátran vállaljuk önmagunkat, és akinek ez nem tetszik, egyszerűen nincs vele közös út tovább…

Írta: dr. Vaktor Orsolya

A CIKK TÉMÁJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MEDITÁCIÓK

A LÉLEK VÁNDORLÁSAI

A LÉLEK VÁNDORLÁSAI

A lélek vándorlásai

Hosszú útról érkezik a vándor,
kit valahol, valamikor milliónyi érzelem leláncolt.
Bejárta ő az életek örvényeit,
tapasztalta elméjének teremtményeit.

Hosszú útról érkezik a vándor,
kinek tudatáról most fellebben a fátyol.
S midőn az ármány falai lebomlanak,
megvilágosodik szívének útja, melyen mindig is haladt.

Hosszú útról érkezik a vándor,
lelkének történetei felszabadulnak az évezredek súlya alól.
Újjászületik a jelen varázslatában,
új élet reménye tűnik fel álmaiban.

Sejtjeiben érzi az újjászületés csodáját,
lelkében érzi, ez most valami egészen más.
Marad a színház, marad a díszlet,
mégis, az ébredés ír egy új forgatókönyvet.

Ébred a lélek.
Ébred milliónyi csatából és egyensúlytalanságból,
ébred az illúzió hazug boldogságából.
Mosolyogva szemléli ő már a világot,
a lélek ébredése feléleszti a játékosságot.

Színdarabok sora fűződik az életben,
a felébredt lélek ráismer a lélekvalóságra élete szereplőiben.
A felébredt lélek átlát az illúzió fátylain,
s az új látásmód kitágítja létének határait.

A felébredés a megismerés útja,
a létezés szövetén a lélek vándorlása.
A lélek ráismer szellemi eszenciájára,
Miszerint életeinek fonala a szellemi örök létező megnyilvánulása.
Felébred az életszenvedélye, a kreativitása,
az alkotás, a teremtés maga a lélek vándorlása.

Írta: dr. Vaktor Orsolya

KAPCSOLÓDÓ MEDITÁCIÓK A VERS TÉMÁJÁBAN

HOGYAN MANIFESZTÁLHATUNK AZ ÚJ VILÁGBAN?

HOGYAN MANIFESZTÁLHATUNK AZ ÚJ VILÁGBAN?

Először is nézzük, mit is jelent a manifesztáció. A megnyilvánulást. Érzékelhetővé, láthatóvá tétel, ha úgy tetszik, a kézzel foghatóvá válás folyamata. Amikor a láthatatlan láthatóvá válik, megjelenik, felszínre kerül.

Honnan kerül felszínre? Mi az, ami a felszín alatt van?

Az elmúlt éveknek az egyik nagy üzenete az volt, hogy ismerjük fel, a gondolatainkkal teremtünk. Majd érkezik a felismerés, hogy nem csupán a gondolatainkkal teremtünk, hanem az érzéseinkkel is.

Nos, oké, de hogyan tudjuk megváltoztatni a gondolatainkat és az érzéseinket, hogy olyat teremtsünk, vagyis manifesztáljunk, amit valóban szeretnénk. Avagy hogyan hozzuk magunkat szinkronicitásba?

Mindenki arról beszél és ír, hogy fókuszálj a célra és teremtsd meg…

Na, oké, de hogyan?

Én nem tudhatom, neked mennyire megy ez könnyen, de én bevallom, nekem nem volt könnyű, sőt nehéz volt. Elképesztően idegesített ez az új szemléletmód tizenöt évvel ezelőtt, amikor elkezdtem: „Fókuszálj arra, amit teremteni szeretnél!”. Tudod, mi idegesített nagyon? Az, hogy hiába mantráztam reggelente akár órákon keresztül, füzeteket írtam, ragasztottam tele az álmaimmal, céljaimmal, hogy mit szeretnék teremteni, valahogy sorra elmaradt. Hónapról hónapra a csalódás növekedett bennem, és egyre dühösebb voltam az Univerzumra, hogy… hát valljuk be… ’szivat’ engem… tutira csak engem nem hall, és csak velem szúr ki ennyire. Aztán azon tűnődtem a dühöngéseim után, hogy na jó, nyilván az Univerzum nem ilyen gonosz, szóval valószínűleg én csinálok valamit igencsak rosszul. Ezen a ponton pedig elkezdtem leépíteni az önbizalmamat és az önbecsülésemet, hogy milyen béna is vagyok, hogy még teremteni sem tudok…

Ismerős?

Te voltál ilyen helyzetben… vagy esetleg most tartasz itt?

Én ezen a ponton ’kínomban’ – mert elképesztően tudtam szenvedni akkoriban, ha valami nem úgy történt, ahogyan én akartam… – szóval, akkor ’kínomban és nagy önsajnálatomban’ elballagtam egy családállításra. Itt kezdődött minden… majd kineziológiai oldások és asztrológiai elemzések következtek. Elindultam az úton, amely saját „sötét erdőmön” keresztül vezetett. Vagyis folyamatában, lépésről lépésre ébredtem rá, hogy semmi baj sincsen sem velem, sem az Univerzummal természetesen. Egyszerűen én nem voltam szinkronicitásban.

Miközben a felszínen görcsösen, egóból akartam teremteni, valami teljesen más történés zajlott a lelkemben. Megértettem, ahhoz, hogy az alapvető univerzális, kozmikus törvények könnyedén működéseb léphessenek az életemben, szükségszerű megfordítanom az irányokat.

Valójában nem kifelé kell teremtenem. Hanem befelé szükséges kapcsolódnom a lelkemmel, hogy ki is vagyok valójában, és szükséges lebontani magamról mindent, ami nem hozzám tartozik… mert átvettem, bevettem, működtettem – leginkább tudattalanul. Ugyanakkor az nem én voltam, és zavar keletkezett a rendszeremben.

Hiszen lélekből teremtünk. Márpedig ha a lélek és az egó nem működnek együtt, akkor elég nagy káosz keletkezhet az ember életében. Én is próbáltam megszűntetni az egómat, majd ráébredtem, ez nem valami bölcs elképzelés. Egyrészről egyre nagyobb lett bennem a feszültség, másrészről átformáltam magamban, hogy mit is jelent az egó. Az egó az a személyiség, aki itt most megnyilvánul, azon tulajdonságok halmaza, külső és belső tulajdonságok egysége, amelyek megszövik az „én” -t. Így ráébredtem, hogy valójában nem megszüntetni, hanem megszelídíteni szükséges az én-emet. Vagyis a felszínes, családi és társadalmi elvárások útvesztőiből kivezetni őt, és elvezetni a lelkemhez… hogy lenyugodjon végre…

Az egónk nem az ellenségünk, hanem kiváló szövetségesünk tud lenni, ha megtanuljuk őt a helyén kezelni és tiszteletben tartani, ugyanakkor megtanítjuk együttműködni a lelkünkkel. Ekkor végsősoron abba az állapotba is elérkezhetünk, ahol az egónk beolvadhat a lelkünk energiamezőjébe, és ez egy otthonélmény, hazaérkezés, egy mélységes önazonosság megélése is lehet. Tulajdonképpen az egónk felolvadása a hazaérkezés a lélek igazságaiba. Ezen a ponton megszűnhet az elválasztottság illúziója, hiszen ráébredünk a lélek világában, hogy mindig is a nagy egész része voltunk, vagyunk és leszünk. Soha és semmikor nem lettünk kitaszítva a Paradicsomból, hiszen a Mennyország maga a lélek-önazonosság tudatállapota.

2022 a manifesztáció éve, itt az idő, hogy az eddigi lélekmunka és lélekteremtés napvilágot lásson: a manifesztáció nem azt jelenti, hogy mi mit akarunk, hanem hogy rátaláljunk önmagunk lélekigazságainkra, lebontsuk az ellenállásainkat, lebontsuk a nem hozzánk tartozó gondolati és érzelmi mintákat. Ezek után megismerkedjünk önmagunkkal, felszínre jöhessen a lélek önazonosságunk. Ezek után nem a vonzáson van a hangsúly, hanem a beengedésen. A manifesztáció azt jelenti, hogy miközben a lélek-önazonosságunkra rátalálunk, megtanulunk együttműködni az Univerzummal, a kozmikus egyensúly törvényekkel.

Valójában a manifesztáció nem aktív tevékenység, hanem a megengedés és a beengedés művészete.

Most nagyon sokan keressük egyre mélyebben lélek-önazonosságunkat. Ez egy folyamat, melynek vannak szívet facsaró pillanatai is, és varázslatos, gyönyörűséges állomásai is.

Az egész 21. évszázad arról szól, hogy emberi létünket egy magasabb frekvenciatartományba, rezgéstartományba emeljük. Sokan úgy hívják, „istenember” minőség. Az évszázadnak a meghatározó fénysugara a kék és a rózsaszín. A kék az isteni egységet, a lélekbékét, jelöli, a „Legyen meg a Te akaratod!” tudatállapotot. Ez azt jelenti, hogy egónkat megszelídítve ismét együttműködünk az isteni egységgel, renddel, a kozmikus áramlásokkal. Ekkor leszünk flowban. Ebben az állapotban élhetjük meg az otthonélményt, mi szerint utunkon vagyunk, megérkeztünk önMAGunkba, és saját lélekküldetésünket, léleksorsunkat éljük.

A rózsaszín fénysugár az emberi létünk felemelkedett minőségét jelöli, az átlényegített vörös tartományt (gyökércsakra). A rózsaszín fénysugár a vörös fénnyel telített minősége.

Miért fontosak számunkra a fénysugarak üzenetei?

Mert minden mögött fény van jelen, a fény energia, mely kódolja a létünket.

Mi magunk is fényből vagyunk, besűrűsödik az anyagba,

így lesz jelentősége a csakráinknak,

mint a testünk fénykapuinak, melyek életünk különböző területeit jelölik.

2022 esetében a 22-es a tiszta lap, az újjászületés energiája. Amikor is a sárga fénysugár és a rózsaszín fénysugár találkozik. A sárga a kékhez képest azt a változást jelenti, hogy ebben az évben én-tudatunkat felemelhetjük az isteni egység tudatállapotába. Jelöli a tudást is a sárga, illetve az örömöt, az élet élvezetét (napfény íze, dolce vita, mediterrán életszenvedély). Itt az idő, hogy elengedjük a félelmeinket, belevessük magunkat az élet csodáiba. Ledobhatjuk a korlátjainkat, melyek elzártak bennünket attól az élettől, melyben valóban boldogok és örömteliek lehetünk.

2022 – ben új körrel indítunk, a fent leírtaknak tükrében dolgozunk a meditációs napokon – vagyis – ennek az évnek a küldetése az, hogy valóságossá tegyük, lehorgonyozzuk MAGunkban belső isteni egységünket, önMAGunk isteni – azaz tiszta, karmikus sérülések nélküli, generációs és transzcendens minták nélküli – legtisztább énünket. Ez egy lehetőség, természetesen nem kötelező.

Ebben az állapotunkban megélhetjük azt az áramló, könnyed életet, amely bár nem lesz valószínűleg kihívás és feladat mentes, mégis hatványozott lélekerővel, felismerésekkel, MAGasabb tudatossággal élhetjük, így nagyobb lélekbékében (kék) és lélekörömben (sárga)

2022. január 8. az első ilyen meditációs nap,

ami tulajdonképpen workshop és meditáció:

10.00 órakor kezdünk egy workshoppal (másfél órás rész), ahova szükséges lesz tollra és füzetre (érdemes külön füzetet nyitnod ezen alkalmakra, hogy nyomon tudd követni a változást). Belső lélek-gyakorlatokkal hozzuk felszínre a benned élő öröklétező, a csillaggyermek, a lélekmagod valós szándékait, lélektervedet, azt, aki vagy, hogy azt élhesd az új korszakban, amit lélekből isteni egységben élhetsz. (Én magam is végig keltem ezen a hídon, és immáron elmondhatom, hogy azt az életet élem, amelyet lélekmagomból élek, napról napra egyre tisztábban a lélek-önazonosságomban.) – Ebben tudok segíteni.

11.30 – 11.45: szünet

11.45 – től első meditáció, élő közvetítés, ott és akkor rád hangolva

12.45 – 13.30: ebédszünet

13.30: hangolódás a második meditációra

13.45 – 14.45: második meditáció, élő közvetítés, ott és akkor rád hangolva

14.45 – 15.00: zárás, levezetés

Budapesten a MagNet Házban várlak Benneteket.

Jelentkezni itt lehet:

Egyre csak nyílik az a bizonyos olló…

Egyre csak nyílik az a bizonyos olló…

„Az egyensúly maga a kozmikus rend. Amikor az egyensúly felborul, az univerzális erők megkezdik a helyreállítását. Nincsen ebben semmi büntetés, nincsen benne semmi meglepő, hiszen ez az univerzális törvény működése. Az egyetlen kérdés, hogy az egyén, a lélek hogyan reagál a létezés öngyógyító és egyensúlyt helyreállító programjára.”

/Kristályfény Korszak/


Ősi próféciák és jövendölések szerint eljön majd az idő, amikor az emberiség, mint társadalom, ketté válik. Számos műalkotás (könyvek, filmek, színdarabok, zeneiművek, képzőművészeti alkotások) született már ebben a témában. Tapogatjuk, mit is jelenthez ez, igyekszünk értelmezni…


Lehetséges lenne, hogy éppen a szemünk előtt történik?

Lehetséges lenne, hogy ez az idő éppen itt és most van?

Mindenki önmagában találja a választ…

A ketté választódás a tudatosság mentén történik. Mindannyian saját magunk hozzuk meg a döntéseinket a hétköznapok élethelyzeteiben: hogyan reagálunk a minket körülvevő világ eseményeire szűkebb és tágabb környezetben. Olykor a legalapvetőbb próbákat kapjuk emberségből, máskor határozottan választanunk szükséges a félelem reakciók és a szeretet – hit – bizalom reakciók között.


Az a bizonyos 3. dimenziós tudatosság a félelemből gyökerezik, egy önérvényesítő tudatmező, ahol figyelmen kívül marad a szavaink és tetteink kollektív erőterekre gyakorolt hatása. A 3. dimenziós tudatosságban kizárólag az „én” számít, a túlélés, a verseny, mások legyőzése.


Az 5. dimenziós tudatosság mezőben a szavak és a tettek annak az összefüggésnek az ismeretében és felelősségvállalásában áramlanak, hogy azok hatást gyakorolnak a kollektívra. Minden szeretettel és megbecsüléssel teli szó, a kedvesség, az udvariasság, az emberségesség gyógyítja a közösség mentális és érzelmi energiahálóját. Az egyén úgy érvényesíti saját talentumát, hogy közben nem bánt másokat. Odafigyel a szavaira, a reakcióira, és miközben tiszteletben tartja önmaga értékeit, megbecsüli mások tehetségét is. Tekintettel van arra, hogy mindenkinek megvan a maga sorsa, mely által egy-egy pillanat szövődik. Az 5. dimenziós tudatosság az összefüggések (hozott családi energiaminták, előző életek, stb.) meglátásával kezdődik.


Ez a jelenlegi időtér lehetőséget nyújt számunkra az 5. dimenziós tudatosság szerint élni az életünket. Ehhez elengedhetetlennek tűnik a felelősségvállalás: vagyis, a hozott energiamintákat, családból, gyerekkorból, más életekből ne kifogásként használjuk a magyarázkodásra, hanem egy kiinduló alapnak tudjuk tekinteni, egy megoldandó feladatnak.

Mindenki önmaga választja a magasabb tudatosság szerinti életet, ezt senkire nem lehet rákényszeríteni. (Kozmikus alaptörvényekkel menne szembe.) Minden lélek önmaga választja tapasztalásainak ösvényét. Körülöttünk vannak azon ébresztő kódok, melyeket vagy észreveszünk vagy nem. Vagy nyitunk egy más életszemléletre, vagy nem.


Ez az a kettéválás, ami éppen történik. Lesznek, akik tovább folytatják életüket a 3. dimenziós félelem, valamint az alá vagy fölé rendelődési játszmák világában, és lesznek, akik nyitnak tudatosságukban az összefüggésekre, egy másfajta életszemléletre, a félelem helyett a szeretetre és az összefogásra.


Te választasz. Mindenki önmaga választ. Ennek tükrében lesznek, akik távolodnak egymástól, és lesznek, akik egyre közelebb kerülnek egymáshoz.


dr. Vaktor Orsolya – Kristályfény33
www.vaktororsolya.hu

CSILLAGVÁNDOR

CSILLAGVÁNDOR

Messzi útról érkezik a vándor,
felszabadítja szívét, mit eddig leláncolt.

Látta az életet, látta a halált,
foghatta kedvese kezét, simogathatta arcát.

A csillagvándor immáron megpihen,
lelke Csipkerózsika álmából felébred.

Hosszú utat járt be a lélek, hol nőként, hol férfiként,
a létezés kozmikus hullámai sodorták szívét.

Tapasztalta ő a lentet és a fentet,
megjárta a poklot és a mennyet.

Minden sóhaj, mi lényét elhagyta,
gyöngyszemeket fűzött az Akasha Krónikába.

Körforgásból ébred nő és férfi,
s őket Istenanya és Istenatya egyesíti.

Kiléphet a lélek Atlantisz örvényéből,
új korszak születik az ősi szerelem teremtő erejéből.

Vaktor Orsolya

A szerelem egységének és békéjének újjászületése: Nézzünk a színfalak mögé!

A szerelem egységének és békéjének újjászületése: Nézzünk a színfalak mögé!

Immáron a 12. hónapban lépegetünk,

és ha követjük szívünk, csodákkal telítődhet életünk…

A 12. hónap arra kér bennünket, hogy váljunk képessé a felszín alá, és a színjáték mögé nézni. Illúzióban élünk, mely illúziót még a régi korszak energiái manipulálnak, ám megállíthatatlanul tör elő a fény. Egyre több szív érzi a változás áramlatait. Egyre több lélek igényli a játszma nélküli kapcsolatokat, és játszma nélküli közösségeket.


Ahhoz, hogy a játszmákból kiléphessünk, szükséges felismerni elősorban önmagunk belső igaságait: mi az, ami hozzánk tartozik, és mi az, ami átvett, átmásolt minta, ami nem a miénk, vagy pedig talán a miénk volt egykor, ám itt az idő a lebontásra. Gyönyörűséges alkotásai vagyunk mindannyian a Teremtő Erőnek, lebomlanak rólunk a hamisság fátylai, ahogyan a kőszoborról a kőréteg, mely eltakarja magát a lényt, aki a rétegek alatt létezik.


Ezt üzeni nekünk a TAROT 12-es lapja – mint a 12. hónap szimbóluma:

Nézzünk a színfalak mögé!

Ismerjük fel a hamisság álarcait!


Ha az AURA-SOMA 12-es üvegének üzenetét is hozzátesszük: „Béke az új évezredben, avagy egy beavatás, mely fényt vetít…”
A Tiszta Fénysugár, mely a Gyémánt Fénysugár szinonimája, a teljességet tükrözi. A teljessé, a fény újjászületése a belső béke, mint lélekbéke állapotából születhet meg.
December témái: Hol, mely élethelyzetben vagyunk esetleg még békétlenségben, amely arra vár, hogy átfordulhasson békébe?


Ugyanakkor a Kék Fénysugár jelöli az Egység lélekállapotát is, ilyen módon újabb fénykapuk nyílnak nekünk, hogy bátorságot és erőt meríthessünk megtörténtetni a belső lélekmunkát. Lélekmunkát, mely útja önmagunk magasabb minőségeivel való egyesülésnek, önmagunk isteni teremtőerejének, isteni lélekállapot lehorgonyzásának.


Az Egység Kék Fénye üzeni azt is, hogy miközben egyre inkább felemelkedhetünk lélekmunkánkon keresztül a lélek-önazonosságunk állapotába, úgy egyre közelebb kerülhetünk lélekminőségünk kiegészítő minőségeihez, mint lélekcsalád tagjainkhoz, és természetesen a lélekpárunkhoz is, mint lélekférjünkhöz, lélekfeleségünkhöz.


December energiái hangolnak bennünket a Vénuszi erőtérben 2022 szerelem erőterére. 2022 a lélekpárok találkozásnak az éve. Erről szólnak a könyveim is, avagy a mostani időtérben, ahol vagyunk, milyen küldetéssel a szívükben vannak jelen az ikerláng-fénymunkások, és hogyan tudnak kapcsolódni.

LÉLEKHÍVÁS – DR. VAKTOR ORSOLYA VERSE

LÉLEKHÍVÁS – DR. VAKTOR ORSOLYA VERSE

Hiszek!

Hiszek egy szeretettel teli világban,
hiszek az élet csodájában.
Hiszem, hogy küldetéssel születtem,
hiszem, hogy munkálkodni jött a lelkem.
Hiszek a fűben, a fában, a virágban,
hiszek Földanya minden egyes szívdobbanásában.

Hiszek a napsütésben, és a madarak csicsergésében,
hiszek a gyermek gurgulázó nevetésében.
Hiszek az életet adó szerelem tündöklésében,
hiszek az új világot teremtő közösség erejében.

Választok!

Választom az élet csodáját,
Választom a bolygót, Gaiat, és választom testének oltalmazását.
Választom az életet és választom lelkem sorsát,
választom a szerelmet,
választom a szerelem alkímiáját és varázslatát,
választom a nő és a férfi tűzben fénylő kozmikus násztáncát.

Választom az értelmet és az intelligenciát,
a szellemi növekedést és az érzelmi toleranciát.
Választom a szabad légzést, a szerelmem és a szeretteim ölelését,
választom az egészséget, az örömöt, a táncot, és a hétköznapok nevetését.
Választom az élet szeretetét és szenvedélyét.
Választom az összefogás egységét.

Teremtek!

Teremtem a jövőt, teremtem a világot,
teremtem az új korszakot, melyben élni szándékozok.

Teremtem az összefogást,
teremtem az egykori látomást.

Teremtem az új korszak közösségét,
az individuális tehetség kibontakozásának lehetőségét.

Teremtem az egységet,
támogatva az egyéni képességet.

Emlékek őre vagyok: múlté, jelené, jövőé,
az újgeneráció reményéé.
Hírnök, aki emlékeztet az ősi tudásra,
a létezés jin és jang pólusának ősi misztériumára.
Őrző vagyok.
Őrzőm a lángot,
őrzőm a szabadságot.
Őrzöm a létezés szabad áramlását,
az újjászületés folyamatát,
őrzőm az újgeneráció lélekkódjainak a lehorgonyzását.

Én te vagyok!

A hangom a lelkedben visszhangzik,
fényem a lelkedben tükröződik.

Emlékszünk az isteni tervre,
mely szívünket hívja most egységbe.

Sokakat hívnak, s kik válaszolnak,
önmaguk által lettek kiválasztottak.

Őrzők vagyunk, a korszakváltás őrei:
Őrizzük a szövetséget,
mely valahol valamikor lelkeink között köttetett.
Együtt teremtjük az új korszakot,
itt és most együtt teremtjük az új világot.

Vers: dr. Vaktor Orsolya

Zene: David Garrett – Viva la vida

ÚJ SZERELEM – ENERGIÁK, MERT A LEGSZEBB SZERELMI TÖRTÉNET A TIÉD…

ÚJ SZERELEM – ENERGIÁK, MERT A LEGSZEBB SZERELMI TÖRTÉNET A TIÉD…

November a 11. hónap, és miközben úgy tűnik, éppen az elbújásra készülünk (téli hónapok a barlang időszak) – valójában mágikus varázslat történik a láthatatlan világban. Ahogyan azt újra és újra szeretem elmondani, algoritmusok által programozott világban élünk, mely egyenletet számok, színek, illatok, gondolatok és érzések, és még jó pár érdekes tényező/elem alkotja…

A 11-es: mester szám, hiszen duplázódik benne az egyes. Az egyes a mágus (kozmikus jang enegria) a Tarotban, aki a kozmikus működés tökéletes tudásában van, szinkronizálja a fentet és a lentet, a benti láthatatlan lélekvilágot a külső, látható anyagi világgal. Ugyanakkor a 11 az erő lapja a Tarotban, mint a bennünk létező Végtelen Intelligencia felismerése, és annak az „aranyközépúton” való működtetése. Mindezek mellett – bár mesterszám – ha mégis összeadjuk, 2-t kapunk, aki pedig a Tarotban a papnő, a kozmikus létezés jin energiája.

A november egy csoda hónap. Hatványozott jelentőséggel bír most az a mondásunk, miszerint akinek van szeme, látja, akinek van füle, hallja. November a láthatatlan világban való varázslat és teremtés, ami majd tavasszal rügyre fakad, és szárba szökik.

November Skorpió mester hava, Mars és Plútó mesterek birodalma, ahol az új világ születik, a régi lebontásában az új megfogan, és életre kel. Skorpió szíve Antares. Antares a csillag, melyen keresztül emlékezhetünk a kozmikus létezésünk gyökereire, összefüggéseire, a galaktikus történelmünkre. Milyen érdekes, hogy ez a csillagtér a szerelem csillagtere.
A szerelem, mint a szer-elem az az erő, mely emlékeztet bennünket létezésünk multidimenzionális természetére. Emlékeztet bennünket, miszerint a Végtelen Intelligencia részeként létünk fonala a létezés szövetét fűzi más lelkek sorsával összesodródva, olykor pedig különválva.

Tarotban a 6-os lap a szerelem lapja. A 0-ból, mint az Isteni Teljességből elindul a lélek, tisztán, polaritás nélkül, minthogy még a tapasztalások nincsenek ekkor még jelen, sem negatív, sem pozitív minőségben. A lélek még semleges. Majd az 1-es jang energiájában és a 2-es jin energiájában megszületik, vagy férfiként vagy nőként. A 3-a lap és a 4-es lap a földi szülőket (is) jelölve, ugyanakkor az anyagi világban való megjelenést szimbolizálva tovább lendít az 5-ös tanító energiájába. A lélek tanul és tapasztal. Majd társra lel a 6-os lapnál. A kundalini energia, ahol jin és jang ismét egymásba forrva teremt, alkot, leginkább pedig elindul az életfeladat útján a 7-es lapnál…

Egy szó, mint száz: A jelenlegi korszakváltás küszöbén bizony talán többen is vannak, akik éppen újra indítják vagy újra hangolják az életüket. Új életfeladatok, új életutak nyílnak, vagy a régiek letisztulnak, újabb szintre emelkednek. Ha úgy tetszik, újra keretezzük az életünket.
Ebben a folyamatban a párkapcsolatok is újjászületnek, vagy újak születnek. Az új világunk, mint új korszakunk energiamezőjében a párkapcsolatok minősége, tartalma, a kapcsolódás frekvenciái hangolódnak egyre magasabbra.

Erről bővebben a NOVEMBER 6-i ÚJENERGIÁS SZERELEM és PÁRKAPCSOLAT TEREMTŐERŐ meditációs napon hallhatsz, ahol 2 belső lélekutazás meditációval is dolgozunk. Szinkronban munkálkodunk a tudatosságunk alkímiáján, majd kettő meditációban dolgozunk a láthatatlan lélekvilágban. Gyengéd szeretettel ölel körbe a szerelem, lelkünkben hív bennünket lélekpárunk, szerelmesünk.

Szeretettel várlak Benneteket a SZERELEM-TEREMTŐ belső lélekutazás, meditációs napon:
– akár új szerelmet teremtenél
– akár a meglévőt új szintre emelnéd

ÚJ KEZDET HAJNALÁN – A KORSZAKVÁLTÁS KAPUJÁBAN

ÚJ KEZDET HAJNALÁN – A KORSZAKVÁLTÁS KAPUJÁBAN

Az újjászületés és a megújulás időterében vagyunk. Amikor az életfeladatodat keresed, vagy szeretnél benne megbizonyosodni, akkor figyeld, milyen léleköröm és lélekszenvedély kíséri a mindennapjaidat.

A lélek szenvedélye mindig fáklyaként loboghat előtted, hogy az utadon vagy-e, vagy sem. Mostanság sokan érzik, hogy új életfeladat várja őket, vagy az eddigi szeretne kicsit megújulni, újjászületni.

Talán Te is keresed a válaszokat, hogy miért van ennyi változás az életedben, és mi miért történik úgy, ahogy történik. Tudnod kell, hogy most egy nagy váltásban van az emberiség. Ezek a változások már több évtizeddel ezelőtt, akár 2-3 évszázada is elindultak. Ahogy a felfedezések korába beúszott a forradalmak időszaka, majd az iparosodás, úgy most a digitalizáció hozza el a következő ugrást a fejlődésben.
Ám bármi is történik „hivatalosan a történelem szerint”, mi tudhatjuk, amennyiben nyitottak vagyunk ezen irányú gondolatokra, hogy az emberiség fejlődik, egyre inkább kibontakoztatva az egyén a benne létező lehetőségeket, mint potenciálokat.

Bizony ez most mindenki önmaga belső szellemi forradalma. Mennyire vagyunk képesek felszabadítani belső gondolatvilágunkat az önmagunkat korlátozó hiedelmeink alól. Egy-egy korszakváltás valójában az emberek egyéni szinten való változását jelenti, mely összeadódik, így társadalmi változásokat generálva.

Ami most történik, sokszor megtörtént már a történelem során. Az emberiség (mint egyéni emberek sokasága) időről időre ráébred, hogy a benne létező lehetőségek többet is adhatnak számára, mint a korlátok, melyek között addig élt.
Különös végig tekinteni a történelem fonalán, hogy vezetőink közül ki az, aki elősegítette a változásokat, és ki az, aki nem mert reformokat engedni. A “felkent” vezetők Isten küldöttei. Talán, akik most szívükben érzik, hogy ők is a változást szolgálják, valahol valamikor szintén voltak bármilyen módon vezető személyiségek. Talán most újra játszunk bizonyos korokat és eseményeket. Én hiszem, hogy igen. Talán majd most még jobban hajthatjuk végre, amit akkor. Talán éppen helyrehozunk valamit.

Egy biztos, még pedig az, hogy a változásra mindenki másképpen reagál. A reakciónk és a hozzáállásunk határozza meg az irányt, amit képviselünk. A fő kérdés pedig mindig az, mennyire válunk még jobb és még jobb emberré, úgy értem emberségessé, kedvessé, együttérzővé, toleránssá, prosperáló egyénné.
A változások újabb frekvenciákra emelik rezgésedet. De tudnod kell: nem fog mindenki veled együtt rezonálni, aki eddig igen. És még te felülemelkedsz a múltadon, és megvívod a csatáidat eddigi sorsoddal, mások talán másképpen választanak. Talán éppen ez a te próbád: mennyire bátran állsz ki önmagadért és a szellemi reformokért, a tudatosság felemelkedéséért. Ha úgy érzed, küldetésed van a jelen időtérben, akkor ahhoz méltó hozzáállással, a példáddal fogsz vezetni.
Sok lélek, s vezető most visszatér, kik Isten valóban felkent küldöttei, kik az embereket és az emberiséget szolgálják, mert jól tudják: minden ember maga Isten, és amikor e vezetők az emberek felemelkedését szolgálják, az istenei akaratban és az isteni törvényekben magát, Istent, mint a létezést és az életet szolgálják. Nézd meg, hogyan érzi magát a társadalom, és megtudod, valódi isteni küldött vezet, vagy sem! Az emberek (társadalom) jóléte és jól léte a jó vezető ismérve. Az ország nem egy hely, hanem az emberek közössége. Isten küldöttei tudják ezt.

Az új korszak energiájában új közösségek és új csoportok szerveződnek, melyek vezetőinek felkent minősége onnan ismerszik meg, hogy a csoport tagjai mennyire válnak képessé felemelni önmaguk sorsát a szív és szeretet tudatosságába.

Mindannyian próbák és megmérettetések előtt állunk. Nem azért, mert az Univerzum ne szeretne – persze hogy szeret. Szeretve vagy úgy, ahogy vagy, létezésed jogán körbevesz a szeretet, mert a szeretet maga az életenergia. Ugyanakkor a növekedés a létezés természetes igénye. A természet sosem kételkedik abban, hogy szeretve van, és minden állapotában csodálatos. Mégis… a természet újra és újra megújul, növekszik, majd lecsendesedik, visszahúzódik, hogy majd aztán újra növekedhessen.
Nos… mondok még valamit… mi emberek ennek a természetnek vagyunk a részei… az isteni létezés „ki és be” áramlásának, avagy a növekedésnek, majd újjászületésnek. Ez történik most.

Egy új kezdet hajnalán vagyunk, egy szellemi forradalom kapujában, mely kapu egy szív tudatosabb világba vezethet el, ha választjuk. Egyre több lélek vetkőzi le a régi szerepeket, jelmezeket, hogy ismét önmaga lehessen. Mindannyian megvívjuk belső harcunkat a múltunkkal, hogy felemelkedhessen létünk és új sorsot írhassunk.

A Kristályfény saga regénysorozat a szer-elem-erő ösvényén vezeti végig az olvasót a lélek alkímiai folyamatain. A Kristályfény saga világa a könyvek mellett kiteljesedik meditációs napokkal, meditációkkal, tanítói hanganyagokkal, videókkal és további jegyzetekkel, cikkekkel, melyek a www.vaktororsolya.hu weboldalról elérhetőek mindenkinek.

Írta: Kristályfény33 dr. Vaktor Orsolya

ÉBRED A LÉLEK BLUE PRINT KÓDJA

ÉBRED A LÉLEK BLUE PRINT KÓDJA

VAKTOR ORSOLYA

ÉBRED A LÉLEK BLUE PRINT KÓDJA

Az élet, amit élünk,
Mélyebben gyökerezik, mint hittük.
Ébredünk.
Ébredünk csillaglétünk valóságára,
Illúziónk álmára.
Az élet, amit élünk, másolat.
Másolata valóságunknak,
Amit lelkünk őriz az utókornak.
Emlékek őrei vagyunk,
Hogy a régiből kilépve új korszakot alkossunk.
Örökítjük a tudást, az emlékezést,
Multidimenzionális létünk aranyfényű szövetét.
Amikor a lélek újra emlékszik majd csillagsorsára,
Akkor az indigók s a kristályok új korszakot jegyeznek a Krónikába.

/Részlet a Kristályfény saga regénysorozatból/

A SZERELEM ÉBREDÉSE

A SZERELEM ÉBREDÉSE

“Egy napon majd ráébredünk,
Több a világ, mit eddig hittünk.
Egy napon majd ráébredünk,
A szeretet az egyetlen reményünk.


Egy napon majd felismerjük lelkünk megrekedt örvényeit,
És képessé válunk szeretettel beragyogni sorsunk mélységeit.
Szeretetfény árad majd minden fájdalomba és félelembe,
Hogy férfi és nő egyesülhessen a szerelemben.


A szerelemerő egyesülésében hazatalálunk,
A Grál-kehelyben, kristályfényben újjászülethet világunk.”


Részlet: Kristályfény KORSZAK – Vaktor Orsolya

FÉNYMUNKA AZ ANGYALOKKAL

FÉNYMUNKA AZ ANGYALOKKAL

Kedvesek!
Az egyik kérdésre válaszolva, ígértem, hogy írok egy kicsit többet az ANGYALOKKAL való fénymunkáról, és az abból született meditációkról (VIRÁGOK VÖLGYE MEDITÁCIÓK: www.vaktororsolya.hu / MEDITÁCIÓK)

Amikor a lélek elindul a spirituális tudatosság ébredésének hídján, sokszor az ANGYALI ENERGIÁKKAL kapcsolódik először. Ez azért van így, mert sok lélek az angyali eredetéből inkarnálódott. Nem mindenki, de sokan. Azt lehet megfigyelni, hogy akik igen, ők vonzódnak a magasabb dimenziók fényentitásai felé. Akik nem az angyali eredetükből inkarnálódtak, hanem más csillageredetből, akkor az ő ébredésükben az a minőség lesz a meghatározó, vagy legalábbis jelentős.
Például a csillag-harcosokat vonzhatja a harcművészet, és úgy általában a sport, mely az ő jellemüket alakítja.
Nagyon fontos mindig úgy tekinteni e folyamatokra, hogy soha nem élesen elhatárolódott energiamezőkről beszélünk, hanem egymásba olvadó minőségekről. Minden minőség lélegzik bennünk, csupán van, ami intenzívebb, és van, ami kiegészíti a fővonulatokat.

Az ANGYALOKKAL való fénymunkálkodás emlékezteti a lelket az ő BLUE PRINT (lélekeredet) kódjaira. Akik vonzódnak az angyali szférákhoz, ők érzik, onnan tükröződik vissza létük magasabb aspektusa, lényük fényeszenciája. Otthonélményt élnek át.

Az ANGYALI SZFÉRÁK a hetedik és nyolcadik frekvenciatartományok rezgéshullámaival kapcsolnak össze. Ezek nagyon magas rezgéssávok, és ezért sokszor belealszunk a meditációkba, mert nagyon mélyen képesek munkálkodni létünk aranyfényű, Akasha-fonalán. Ugyanakkor az ANGYALI ENERGIÁKAT fényként, fényhullámokként, fényáramlatokként érzékeljük. Megjelenhetnek alakban, ám valójában ez csupán ezért van így, mert nekünk könnyebb úgy kapcsolódni velük, ha megszemélyesítjük őket.
Az ANGYALOK FÉNYLÉNYEK, fényből vannak, és a fénynek nincsen alakja, mert a fény mindenhol jelen van. Sűrűsödhet, intenzívebbé válhat, ezáltal a jelenlét erősödhet, de ez esetben fénygömböket, fénycsillogást, ragyogást érzékelünk. Amikor angyalokat „emberi alakban” látunk, az csupán a mi megszemélyesítő mechanizmusunk. Emberként így működünk, megszemélyesítjük a természetet, megszemélyesítjük az energiákat istenekként (például mitológiai történetek).

Az ANGYALI ERŐK képesek a legmélyebb ponton is jelen lenni, az ANGYALI ENERGIA olyan, mintha az ISTENI LÉLEGZET lenne, mintha a KOZMIKUS ÉRINTÉS és MINDENHOL JELENLÉT lenne. Másrészről… az… maga az ISTENI ÉRINTÉS, GONDOSKODÁS…

Az ANGYALI FÉNY átjárja a Mindenséget, körbe ölel bennünket, emlékeztetve, hogy mindig is EGYségben vagyunk, a Kozmikus Istenanya Szent Méhében, az Édenben, ahol minden, de minden van, ami a fejlődésünket és növekedésünket szolgálja – mint a kisdednek az anyaméhben.
Ahogyan a fénynek sincsen jin vagy jang pólusa, úgy az angyaloknak sincsen. Azonban, mi emberek a duális mezőben létezünk, így vagy jinként vagy jangként érzékelünk energiákat. Az angyalok tekintetében pedig még bizonyosabb a megmutatkozás, hogy mindannyian másképpen érzékeljük őket. Például Gábriel Arkangyal egyik ábrázolásban jin, egy másik ábrázolásban jang minőség. Ugyanígy Uriel, vagy Ariel, és sorolhatnám. Érdekes megfigyelni, hogy Michael Arkangyal konzekvensen férfi minőség. Ez azt tükrözi, hogy a kollektív morfogenetikus mező tudata a harcos energiákat jellemzően a jang pólussal azonosítja. (A harcos női minőségre is sokszor mondják, hogy férfias.)

Ha megengedjük magunknak, hogy ne skatulyázzuk a fénylényeket nőnek vagy férfinek, akkor közelebb kerülhetünk a hetes és nyolcas, leginkább pedig a nyolcas dimenzió fény-jelenlét egység tudatához.
Az ANGYALOK maga a fény, a fénynek a részecskéi. Ugyanakkor a Mindenség Isteni részecskéi, mint kvantumrészecskék. Amikor az angyali energiákkal kapcsolódunk, akkor nagyon mély átlényegítés útján indulunk el. A lelkünk mélyén tükröződnek azon sebek, melyek elhitették velünk – bárhol és bármikor -, hogy az ISTENI GONDVISELÉSEN (mint Mennyországon) kívül lennénk. Ez lehetetlen, mert semmi és senki nem tud az ISETNIN kívül lenni, mert az ISTENI maga a létezés.
Amiből kiestünk („magamon kívül vagyok” – mondja a magyar), az az egység tudatállapota: a csakra fényoszlopunk (csakráink, mint fénykapuink a személyes, egyéni energiamezőnkben) egyensúlya, az istenivel való kapcsolódás érzékelése, a mag energia, önmagunk szeretet megnyilvánulása, a szeretet flowja.

Ez pedig azért történt, mert kíváncsiak voltunk valahol, valamikor: Az EGYLÉLEK növekedésért és fejlődésért felelős pólusa, a nő, tudásra vágyott. (Enni akart a tudás fájáról – táplálkozni a tudással.) A női minőség a lélekfejlődését mozgatja. (Erről sokat írok a regénysorozatban: Kristályfény saga www.vaktororsolya.hu ) A lélek női része az, ami táplál, ami növeszt. Ezért hívjuk magyarul nő-nek. A jin pólus, aki mag-ába fogad, tehát a tudást mag-ába integrálja, hogy aztán azzal jang minőségében alkothasson.
Talán ezért mondják a férfiak, hogy „a nők minden baj forrása”, mert a női minőség az, ami folyton inspirál, késztet, motivál, életben tart, ösztönöz, cselekvésre buzdít. Ugyanakkor a tudás a tapasztaláson keresztül érhető el: „gyakorlat teszi a mestert”, „a gyakorlás a tudás anyja” – stb. (Itt is a női minőség jelenik meg.) A gyakorlás, ha „anya”, ezek szerint nő, és a gyakorlás nem más, mint maga a tapasztalás, ezek szerint a tapasztalás inspirációja női eszenciával rezonál. Úgy értem, tapasztal a lélek nőként és férfiként is, de maga az erre való inspiráció, az női minőség.
Ugyanakkor a tapasztalást vagy így, vagy úgy éljük meg. Szeretjük, vagy nem annyira szeretjük. Valamiért érzelmeket kapcsolunk hozzá – azért, mert emberek vagyunk. Az érzelmeinken keresztül tapasztaljuk meg az életet. Ha éppen nem ízlik, akkor persze „a nő tehet mindenről” 😊, ha éppen valami fantasztikusat élünk át, akkor pedig „a férfi a teremtés koronája” 😊
Na de, anélkül, hogy most elvesznénk ebben az előző korszak „erő méregetése” energiájában – csak azért írtam le, hogy értsük a gyökerét a mondatoknak – figyelmünket irányítsuk vissza a tudásra és tapasztalásra, azok összekapcsolódására.

A jelenkori „dimenzióváltás”, mint tudatváltás, azaz paradigmaváltás, akkor történhet meg, ha a RÉGI DEFINÍCIÓKAT és RÉGI MŰKÖDÉSI MECHANIZMUSOKAT képesek vagyunk TÚLLÉPNI, ELENGEDNI A KORLÁTOZOTTSÁGÁT, TOVÁBB TÁGÍTANI A LEHETŐSÉGEKET (potenciálokat). Milyen érdekes, hogy egy-egy filmben a „bekövesedett és változásokat igencsak ellenző tanácsnokok és vének” általában férfiként kerülnek ábrázolásra. (Na jó befejezem😊 – a cikk végén leírom, milyen fontosnak tartom a férfi energiát, csodálatosnak és tisztelem) – Tehát… a tapasztalás a tudás. A paradigmaváltás úgy történhet meg, azaz a tudatváltás, ha képesek vagyunk ön-MAG-unknak megbocsátani a tapasztalásainkat. Ilyen módon nő a férfinek, férfi a nőnek, hogy a semleges EGYLÉLEK legmélyebb szinten történtethesse meg a lélek-alkímiát. (Itt kapcsolódik be az EGYLÉLEK energiában inkarnálódott ikerláng lélekpárok missziója, a CSILLAGSZÍVŰEK missziója a szerelem ösvényén keresztül.)

Itt kanyarodhatunk vissza az ANGYALI JELENLÉT MINŐSÉGEIHEZ: az angyalok EGYLÉLEK energiában, azaz polaritás nélkül létező fényenergia. Egységben van benne a nő és férfi, egyensúlyban. Ugyanakkor az angyali energiák és erők emlékeztetnek bennünket a teljes szeretet állapotára, amikor minden REND-ben van, azaz még mindig benne vagyunk az ISTENI GONDVISELÉSBEN: ami talán a legfontosabb, hogy valóban mélyen érezhetjük a szívünkben, mennyire nagyon szeretve vagyunk.

Így születtek meg a VIRÁGOK VÖLGYE MEDITÁCIÓK – női méh energiában, mert a nő méhe a kozmikus ISTENANYA jelenléte, az ISTENI GONDVISELÉS SZUBSZTANCIÁJA –, mint meditációs sorozat részeiként az ANGYAL MEDITÁCIÓK. Várhatóan az ősszel még több születik majd. Az ANGYAL FÉNYEMLÉKEZET elvezet bennünket ISTENI FORRÁS és MAG energiánkhoz, hogy ismét intenzíven érezhessük az EGY -S- ÉG állapotot. De ahhoz sok mindent szükségszerű át – ÉG – etni MAG-unkon, hogy ismét élhessük eme EGY-s-ÉG állapotot. Leginkább pedig az Me(A)G-bocsátást, vagyis önmagunk felé… hogy tudni vágytunk, hogy kíváncsiak voltunk, hogy tapasztalni vágytunk.
…mint egy kamaszgyermek…
Mostanság éppen fel – NŐ – vünk… – és a homlokunkhoz (tobozmirigy csakra szimbolikusan) csapunk: „Miért nem hallgattam anyámra és apámra?” – Azért, mert az a miénk, amit ÁT – ÉL – ÜNK: az tesz istenivé, avagy abba a tudatállapotba, ahol me(a)gbölcsül a L-ÉL-EK. A tapasztalás, mint gyakorlás, maga a tudás. (Erről részletesen olvashattok a Kristályfény KORSZAK-ban, harmadik rész, 2021. őszén jelenik meg.)
A tékozló fiúk s lányok hazatérnek, ám az ő szüleik (kozmikus szülők) örömünnepet rend-eznek a dia-dal-ukra. (Diána a vadászat, mint tapasztalás, és a győzelem istennője.)

Nos… ebben mind és így segítenek az ANGYAL MEDITÁCIÓK: www.vaktororsolya.hu /MEDITÁCIÓK
A cikk alján becsatolom őket a közvetlen eléréssel.

E meditációk segítik és támogatják az adott életterületen, amivel dolgozni szeretnénk (szerelem, párkapcsolat, házasság, család, gyerekek, egészség, karrier, munka, anyagiak, bőség, pénz. stb.) a felemelkedés lehetőségeit: megbocsátással, felismeréssel, az energiatest fényhuzalozásával, áthangolásával, magasabb tudatossággal való összekapcsolódással.

A végére hadd írjam ide, hogy miközben átadom a fényüzeneteket a nőről és férfiról, a csillagszívűek lélekkapcsolódásáról, és eközben ébresztem az üzenetekkel az istennő jelenlétét, mélységesen tisztelem és szeretem nőként a férfit. A Kristályfény saga harmadik részében (KORSZAK) a női minőség árnyékoldaláról írok, hiszen nőként a női minőség átlényegítésén fénymunkálkodok mind egyéni, és mind kollektív szinten – e kettő pedig ugyanaz, mert ez az emberi lét alkímiája.
Ahhoz, hogy a női és férfi lélekrészeink, pólusaink megbékélhessenek, és ebben a békében egységbe érkezhessenek, nagyon fontos, hogy képessé váljunk megbecsülni egymást. Tisztelni és megbecsülni egymás sorsát. Nagyon fontos, hogy a nő beálljon a saját energetikai helyére, hogy ehhez igazodva a férfi is megtehesse ezt.

Sok írás születik arról, hogy a férfi lélek milyen elveszett tud lenni a nő nélkül. Nos, hölgyeim, valljuk be… (én megteszem)… hiába a női energia a kozmikus óceán, a kozmikus anyaméh, nagyon hideg és magányos tud lenni a férfi dinamika energiája nélkül. Nőként sok mindent megtanultunk a férfiak világából, mondhatjuk megtanultunk férfinek lenni, hogy a mélységben túléljünk. De azért lett ez a KORSZAK a nő mélysége, mert a nő is „magán kívül” lett. (Erről szól a Kristályfény saga regénysorozat 3. része és a 4. része, a KORSZAK és a METAMORFÓZIS.)

Engedjétek meg, hogy ezen fényüzenetekről a további cikkekben írjak, mert nagyon szerteágazó vonulatai vannak. Annyira, hogy egy hét részes regénysorozatot írok róla. 😊 (www.vaktororsolya.hu /KÖNYVEK )

Ezen üzenet (cikk) az angyali erőről szólt, hogyan tudnak segíteni az ANGYAL MEDITÁCIÓK a lélek felemelkedésében. Erről is bőven lehet még írni. Sok-sok türelem az, ami elvezeti mag-unkat a mag-asabb dimenziók tudatállapotának megélésébe. Minden, ami ÉL, abban benne van az isteni lélegzet… még ha nagyon mélyen is… de ott van…

Közvetítette: Kristályfény33 – dr. Vaktor Orsolya

HAJNALOK A FELEMELKEDETT FÉNYMESTEREKKEL (COHANOKKAL)

HAJNALOK A FELEMELKEDETT FÉNYMESTEREKKEL (COHANOKKAL)

HAJNALOK A FELEMELKEDETT FÉNYMESTEREKKEL (COHANOKKAL)

„Kedvesek!
Szeretettel köszöntünk Benneteket!
Szeretnénk elmondani Nektek, hogy immáron a bolygótok belépett egy rendkívül intenzív erőtérbe. Az elkövetkező hetek egészen a téli Napéj fordulóig egyre aktívabbak lesznek energetikailag. Ezt érezni fogjátok testi szinten is, akár sejtszinten is, ezért kérünk Benneteket, egyrészt tudatosítsátok, hogy mi történik, másrészt figyelemmel legyetek a minél tisztább táplálkozásra, rendszeres testmozgásra, valamint meditációra.
Azt szeretnénk kérni, hogy tekintsetek úgy a világotokra, mint egy hologram mátrixra, mely isteni mátrixhálónak a saját személyes aurátok, mint egyéni mátrixotok is természetesen a része. Így az egyéni folyamataitok kiáramlanak a kollektív mátrixba, ugyanakkor a kollektív erőhullámok elérik a saját személyes mátrixotokat, azaz kvantummezőtöket is.
A bolygó magasabb frekvenciákra való emelkedése a ti egyéni magasabb frekvenciákra való emelkedését jelenti. Ez a frekvencia-emelkedés folyamatként történik, hiszen szükséges a türelmes és lépésről lépésre való hangolás.
ÚJ TUDÁS érkezik hozzátok, nagyon fontos most, hogy nyissátok mind a szíveteket, mind a mentális teret, hogy az ÚJ TUDÁS segíthesse és támogathassa a tudatosodási folyamatokat.
A KORSZAKVÁLTÁS már évekkel ezelőtt elkezdődött, és jelenleg is éppen tart, és még tartani is fog jó pár évig. Az átmenet időszakában vagytok, ezért rendkívül sok a változás. Ezzel kapcsolatosan nagyon sok információt osztunk meg Veletek, melyek segítik a tudatosság tágulásának lehetőségeit. Merjetek újat tanulni, és merjétek a régi tudást új alapokra helyezni!
Merjetek megújulni!
Most az élet a bolygón minden szinten megújul:
Ez a megújulás zónája: a régi véget ért… elmúlt, hallott – és ami, már nem működik, merjétek elengedni!
Vákuum terek nyílnak, mely vákuum energia elemi erővel vonzani kezdi az újat. Az új teremtése, maga a teremtés a SZERELEM ERŐTERÉBEN történhet. Egyre inkább ráébredtek a SZER-ELEM valódi eszenciájára, valódi szubsztanciális lény-e(é)g-ére. Megújul a szerelemről az eddigi tudásotok, maga az érzékelésetek.
Az elkövetkező hónapokban nagyon sok lélekpár találkozik, talál egymásra: KARMIKUS TISZTULÁSnak lehet az eredménye az, hogy a férfi és női energiák a szerelemsebektől meggyógyulnak, és a valós lélekpárok így újra kapcsolódhatnak.
Ébred a NŐ valódi lény-én-ek (lény-ének) szubsztanciális ereje: a nőiség MAG-ába emeli újra önmaga istennői erejét, valóságát. A nőiség ébredése kulcs a dimenzióváltás kapujában, mely kulccsal a szerelem kapuja tárul fel.
A szerelem teremtő erő. Most pedig éppen új világot teremtetek…

Szeretünk Benneteket,
a Gyémántfényű Felemelkedett Mesterek”

Az üzenetet lejegyezte: Kristályfény33

Privát FB csoport – szeretettel hívunk a csoportba, ahol további előadásokat hallgathatsz az ÚJ KEZDET HAJNALÁNAK ÜZENETEIRŐL:
Kristályfény saga – dr.Vaktor Orsolya

TOVÁBBI FÉNYÜZENETEK és MEDITÁCIÓK:

KOZMIKUS ÉBREDÉS

KOZMIKUS ÉBREDÉS

KOZMIKUS ÉBREDÉS

Hűsítő pillanatai a forróságnak:
lassan vége a régi világnak.
Elmúlik minden mi egykor színház volt,
és marad minden az Akashaban egy emlékfolt.

Vége van a játszmáknak, vége van az ármánynak,
vége van az irigység és kevélység korának.
Elmúlik minden gonoszság, mint a por,
és történelemként emlékszik majd rá az utókor.

A lázadó szívek megnyugszanak,
amikor érzik eleget tettek életfeladatuknak.
Indigók szívharsonái ékesen szólnak,
aranyfényű lábnyomokat hagynak az utókornak.

Az átállás pillanatai ezek,
már nem egész egy hét, csupán hetek:
végbemegy a Teremtő akarata, medrébe kerül a szeretet áramlata,
s megtörténik a szerelem diadala.

Kiknek szíve a párosság misztériumában lobog a kozmoszban,
meglátják egymás arcát álmaikban:
emlékeznek immáron a tervre a fénykapuban,
lelkük egymásra talál kozmikus násztáncukban.

Lélekpárok egyesülése elkezdődött:
a szerelmek fénylenek, ahogy isteni eredetükben idők előtt az megszövődött.
Kik egyek, egységgé válnak,
hogy reményei és hírnökei lehessenek a korszakváltásnak.
Ikerlángok vállaltak egykor küldetést,
hogy felébresszék a nő és férfi szívében a szerelem ősi rezgését.

A lélekpárok tanúsítják a szerelem misztériumát,
mint a teremtő erő való szubsztanciáját:
a szerelem-erő, mely körbe öleli a teremtés varázsát,
a nő, aki MAG-ába fogadja a férfi dinamikáját –
így a nő csodája újra ébred,
s immáron a csillaggyermek lelkében hazatérhet.

TOVÁBBI FÉNYÜZENETEK & MEDITÁCIÓK ITT:

A SZERELEM-KAPCSOLAT KORSZAKVÁLTÁSA

A SZERELEM-KAPCSOLAT KORSZAKVÁLTÁSA

Bizonyára sokkal szimpatikusabb lennék, ha most arról írnék, hogy idén ősszel mindenki egyesül a duálpárjával. Azonban ez azért nem hókusz-pókusz és abraka-dabra módra történik. Másrészről nem célom, hogy le akarjalak nyűgözni.
Egyszerűen annyit szeretnék üzenni, hogy a mostani ősz nyitja azokat az energiakapukat, amikor a „véletlenek” (isteni vezetés) szinkronizálja a sorsutakat.

Nagyon sokan csalódottnak érzik magukat a nagy szerelem beteljesülésének hiánya miatt. Ez azért van, mert nagyon sok elvárás és sztereotípia kapcsolódott rá az EGYLÉLEK energiatérre. Mintha kötelező érvényű elvárások mechanikája lenne. Mintha csak azért, mert az, ami, úgy kellene működnie, ahogy.

Az Egylélek-kapcsolódás a MAGasabb tudatosságot, mint szívtudatosságot tanítja nekünk a feltételnélküli szerelem energiájában. Vajon már képesek vagyunk tényleg feltételek nélkül létezni a szerelemben?
Itt most nem az alárendelődő áldozat-szerepekről beszélek.
Hanem…

Képesek vagyunk játszma nélküli kapcsolatokat működtetni? Képesek vagyunk már a régmúlt sérelmeit és sértődöttségeit magunk mögött hagyni?

Az újenergiás szerelem-kapcsolódások a mostani időtérben nem múlhatnak kicsinyes játszmákon. Az Egylélek misztérium szolgálat. Spirituális fejlődés missziója. Az egónk lecsendesítése, és a lélek-tudat ébredése szükségszerű.

Nem kell várnod a lélekpárodra ahhoz, hogy lélektudatod felébredjen, nem függsz semmilyen módon a lélekpárodtól a tekintetben, hogy beleállj a feladatodba, a szolgálatodba, és végezd a missziódat, amiért inkarnálódtál.

Semmilyen módon nem vagy kiszolgáltatva annak, hogy ő éppen mostanság tudatos-e vagy sem. Bármi, amit teszel, az Egylélek energiában teszed, és megnyilvánul a nőben és a férfiban is.

Ne zárd magad korlátok közé rá várakozva! Élj szabadon, élj abban a csodálatos tudatosságban, miszerint megadatott Neked az a csoda, hogy a kozmikus szerelem energiája átjárhatja a mindennapjaidat. Ne ő miatta szeress, hanem a szerelem ereje, hagyd, hogy önmagában átjárhasson! Az érzéssel kapcsolódj!

Jelenítsd meg ezt a MAGasabb tudatosságú, csodálatos szerelem energiát az életerődben, a kreativitásodban, a mosolyodban, a kedvességedben, ahogyan jelen van a mindennapokban.
A szerelem egy gyönyörűséges teremtő-erő, amelyet – valljuk be – most újra tanulunk. A kozmikus szerelem nem működhet az emberi kockáink elvárásai szerint. Nincsen olyan, hogy ilyennek vagy olyannak kellene lennie.

A szerelem, az csak szerelem. Olykor csendes, olykor szenvedélyes, olykor viharos. Nincsen olyan, hogy tökéletes. Az egyik legfontosabb, amit mindannyian tanulunk: nem azért szeretünk, mert viszont szeretnek-e vagy sem… hanem önmagáért a szerelemért…

Mit hoz az ősz?
Fákról hulló leveleket – ez biztosnak tűnik…

És mi magunk is lehullathatjuk a régi elvárásainkat, szabályainkat, sztereotípiáinkat a szerelemmel kapcsolatosan: – avagy- Kinek mi a feladata? Kinek kell kezdeményeznie, kinek hogyan kell viselkednie… ?

Mi lenne, ha nem a szabályoknak szeretnénk innentől kezdve megfelelni, hanem végre önmagunk valóságával szeretnénk kapcsolódni? Nem az a lényeg, hogyan kellene viselkedni, hanem, hogy Te milyen vagy…
Ismered önmagad annyira, hogy tudd, hogyan működsz, miért működsz úgy ahogy, vagy egyáltalán az a te működési mechanizmusod – e, vagy csak bemásoltad valahonnan, és valójában te nem is olyan vagy? Ismered magad annyira, hogy magabiztosan önmagadat megbecsülve és értékelve tudj megállni a szerelemben, és megtartani a szerelem minden vad hullámzását vagy olykor néma jelenlétét? Meg tudod tartani önmagad egyensúlyát a szenvedélyes csókok és érintés forróságában, vagy a testiérintés hiányának zordságában?
Érted már, Kedves?

A lélekpárod nem a szabályrendszerekkel szeretne kapcsolódni, sőt úgy általában egy magasabb tudatosságú kapcsolat sem az előírt szabályok szerint fog működni.
A jövőbeni szerelem-kapcsolatok akkor tudnak jól működni, ha igazán tisztán látja önmagát a nő és a férfi is, és ezt a tiszta MAG-ot képesek kölcsönösen tisztelni, megbecsülni. A megjátszott minták már nem működnek. Régi sérelmekre nem lehet új kapcsolatot építeni. A régit át kell égetned magadon, hogy megtisztulhass akár nőként, akár férfiként, hogy „tisztalappal” indulhass egy megbecsülésben és társ-együttműködésben teremtő, alkotó szerelem-kapcsolatban.

Az ősz… az ősz ilyenmódon a lélek szerelem-megtisztulásának időszaka.

Persze, ez azt is jelenti, hogy amikor elkezded önmagad mechanizmusait látni, akkor visszaveszed magadhoz az erőt, a hatalmat, hogy azon képessé válj változtatni. A felemelkedés a változással tud megtörténni. Természetesen nem kötelező változni. Azonban az egy matematikai tény, ha az egyenlet egyik oldalán nem fog változni semmi, akkor a másik oldalon sem. Azaz, ha valami mást szeretnél tükröződni látni a külvilágban, a belső lélekalkímia elengedhetetlen.

Minél inkább kapcsolódsz önmagad női vagy férfi lélekmagjával, ön-mag-addal, annál inkább tud kapcsolódni veled a társad, aki már valóban téged lát, mert te hajlandó vagy látni önmagad.
Ez a kulcs… te… mennyire tisztán tudsz kapcsolódni ön-mag-addal: ismered-e a legbelső mélységeidet és magasságaidat? Kell, hogy ismerd, hogy meg tudd tartani, hogy amikor megérkezik az életedbe, ne sodorjon el a magasabb dimenzionális, kozmikus szerelem ereje…

Írta: dr. Vaktor Orsolya – Kristályfény33

MEDITÁCIÓS ÉS TANÍTÁSOKAT KÖZVETÍTŐ HANGANYAGOK, MELYEK A FENT LEÍRTAKBAN SEGÍTENEK:

EMBERSÉGESSÉG, KEDVESSÉG – ÍGY KEZDŐDIK A SZÍVTUDATOSSÁG

EMBERSÉGESSÉG, KEDVESSÉG – ÍGY KEZDŐDIK A SZÍVTUDATOSSÁG

Az egyik legnagyobb feladatunk most ősszel, hogy visszataláljunk legbelső erőforrásainkhoz: az önmagunkba vetett hit és bizalom alapköveihez. Amikor az Isteni Gondviselésben hiszünk és bízunk, az azt jelenti, hogy önMAGunkban vagyunk képesek hinni és bízni.

Bátran lendüljünk tovább az olyan rémhírkeltéseken, mely elveszi az erőnket vagy a kiszolgáltatottság illúzióját kelti! Attól, hogy nem játszunk struccpolitikát – mert a pozitív gondolkodás nem azt jelenti, hogy homokba dugjuk a fejünket, és nem veszünk tudomást a dolgokról – attól, hogy tudjuk, mi történik a háttérben, attól még igenis észrevehetjük, hogyan szolgálhat bennünket ez az egész történés, mely éppen körbevesz, akár magán, akár kollektív szinten.

A pozitív hozzáállás azt jelenti, hogy tisztában vagyunk az adott helyzet fényes és sötét oldalával is, azonban szavainkkal és tetteinkkel a félelemkeltés helyett a hitet és az erőt áramoltatjuk embertársaink felé, az egész környezetünk felé. Avagy a felemelkedés potenciáljait invokáljuk meg.

Mi az, amit táplálsz a szavaiddal, a hétköznapi jelenléteddel, tetteiddel, a megosztásaiddal a közösségi oldalakon?

Most nagyon vissza kellene térnünk a spirituális gondolkodás alapjaihoz. Mintha alaptörvényeket kellene újra tanulnunk, ahogy a kozmikus valóság működik:

Minden frekvencia. Az egész létezésünk frekvenciatartományokból áll. Vagyis semmi értelme valami ellen harcolni, mert a világunk már egy ideje meg lett teremtve, olyannak amilyen. Kizárólag annyit tehetünk, hogy saját figyelmünket arra a frekvenciatartományra irányítjuk, ahol élni és létezni szeretnénk. Áradni fog belőlünk a MAGasabb frekvenciákon az a fény és szeretet, amibe mindenkinek saját választása, hogy belekapaszkodik-e, vagy sem.

Nem lehet megmenteni senkit, mert mindenki kizárólag önmaga felemelkedésért tud tenni. Úgy értem, segítjük egymást, támogatjuk egymást. Én például könyveket írok, meditációs hanganyagokat készítek, blogot és vlogot készítek mindennap. Nekem ez a feladatom, ez a szolgálatom, és mindannyiunknak meg van a maga lélekmissziója. Mindannyian a magunk módján tudunk hozzájárulni mások felemelkedéséhez: leginkább INFORMÁCIÓ MEGOSZTÁSSAL – ugyanakkor nem kéretlenül. Hanem kedves, figyelmes beszélgetéseken keresztül.

A szeretet-tudatosságot, mint szív-tudatosságot nyugodtan kezdhetjük azzal, hogy emberségesen és kedvesen bánunk egymással és a természettel minden egyes nap.

Kérdezd meg az embereket, hogy vannak… Figyelj rájuk… Mosolyogj sokat, és legyél türelmes…
Nagyon alapvető dolgoknak tűnnek, de ugyanakkor nézd meg, hogy milyen kevesen viselkednek így. Sokat írok az 5. dimenziós tudatosságról, ami a szeretet-, azaz a szív-tudatosság. Nos, aki szív ember, csupaszív ember, ő kedves, türelmes – egyáltalán – emberséges. Hiszik és bízik az életben. Nem, nem naív. Egyszerűen figyelembe veszi, hogy más embereknek is lehetnek hozott gondjai, ami valószínűleg nem neki szól. Nem veszi MAGára. Attól, hogy kedves valaki, és van bizalma és hite az életben, attól nem naív, akit be lehet csapni, hiszen önmagát is tiszteli, önmagát megbecsüli és értékeli. Ami árt neki, abból kiszáll. Ő sem árt másnak, mert nem árt saját magának.

Ez művészet, valóban. Tanulni és gyakorolni szükséges. Valaha tudtuk…

Most nagyon fontosak a beszélgetések. Kérdezz szeretettel, figyelve a másikra. Ahogyan és amit kérdezel, a válaszok majd megmutatják, hogy mi az a cikk vagy videó, amit megoszthatsz a másikkal, ami neki valóban segítség. Ennyi a feladatunk. Létrehozni azokat az energiatereket, amibe a többiek belekapaszkodhatnak. Ha választják…
Meséld el, hogy Neked mi és ki, hogyan segített. Röviden, lényegre törően meséld el a saját történetedet. Nem erőszakosan, nem tolakodóan, hanem könnyed csevej energiájában, hogy a másiknak befogadható lehessen. Mindenkinek más a befogadó szintje. Hidd el, akivel van dolgod, menni fog utánad, kérdezni fog téged… Te válaszolj, küldj neki olyan tartalmakat, amelyek Neked is segítettek…


A kedves jelenléted, csak az, hogy mosolyogva vagy jelen, már óriási segítség és támogatás lehet a környezetednek. A mosoly gyógyít, a mosoly lélekerőt ad – annak is, aki adja, annak is aki kapja.


Írta: dr. Vaktor Orsolya – Kristályfény33

TANÍTÓI ÉS MEDITÁCIÓS HANGANYAG-CSOMAGOK, MELYEK SEGÍTIK AZ 5. DIMENZIÓS SZÍVTUDAT LEHORGONYZÁSÁT:


ŐSZI EGYLÉLEK – ENERGIATEREK: A FÉRFILÉLEK ALKÍMIÁJA

ŐSZI EGYLÉLEK – ENERGIATEREK: A FÉRFILÉLEK ALKÍMIÁJA

Egész évben – 2021 – érzékelhető az az energiaáramlás, mely most a férfi szívét érinti meg mélyen, a férfilélek alkímiáját invokálja meg. Természetesen hatást gyakorolva a női lélekre is, hiszen folyamatos kölcsönhatásban zajlanak e folyamatok.
Ez évben nagyon erős női és férfi kapcsolatot alkímiázó energiahullámok értek és érnek el bennünket folyamatosan. Varázslatos az a misztérium, ahogyan a női és férfi kapcsolat dinamikája feltárul előttünk lépésről lépésre.

Világunk a dualitás világa, ilyen módon a jin és jang pólus dinamikája működteti. A jin a belégzés – mint MAGába fogadás, a jang a kilégzés – azaz a kiáradás -, ugyanakkor mindannyiunkban megnyilvánul mindkét erő. Az arányok mutatják meg természetünk jin vagy jang jellegét.
E női és férfi dinamikában fontos tisztán látnunk az energetikai-szerepeket. /Itt és most, ennél a résznél, fontos levetkőznünk a jelenkor társadalmi sztereotípiáit, elvárásait, és szélsőségeit./ Érdemes mindig az „arany középúton” tartani a figyelmünket.

A női energia a mindent átszövő éltető, pulzáló, életet adó (szülő) energiaminőség. Mindenhol jelen van az eszenciája. Nem testi, fizikai értelemben, hanem a nő lényéből áradó energiamező. Körbe öleli a szeretteit, a családját, a barátait. A női létezés szubsztanciája a mindenhol való gondoskodás, szeretés, MAGába ölelés, táplálás, érzelmi befogadás, érzelmi ringatás. Mint az óceán mélye… jelen van, áramlik, mégis olyan, mintha egyhelyben lebegne…
A férfi energia aktív, mozgékony, mint az óceánban ugrándozó delfinek. E hasonlatban az óceán lehet a női energia, a férfi energia pedig olyan, mint a delfinek. Élvezi a nőiség jelenlétét, szereti őt, otthon van benne, mely életet ad és táplálja őt, hogy aktív lehessen… hogy a férfi alkothasson…

Ez évben – 2021 – olyan mély felismerések érkezhetnek meg lelkünkben, melyek szerint közelebb kerülhetünk a női és férfi energia mély megértéséhez. Ez azért fontos, mert megnyitja előttünk a megértését annak, hogy miért a nő az, aki „először” ébred a lélekkómából. Mintha a nő lenne a „barlang”, amelybe a férfi hazatérhet. Ám, ha a „barlang” , a „templom” ajtajai nem állnak nyitva, a férfi nem tud hazatérni.

Azért tud most a férfilélek ilyen intenzíven ébredni, mert a nő megtörténtette önmagában a belső lélekalkímiát, és történteti továbbra is folyamatosan. Az 5. dimenzionális frekvenciájú kapcsolatok nagyon más minőségben áramlanak, és mindannyian, nők és férfiak egyaránt, újra tanuljuk e magasabb frekvenciájú szerelmet.

Az 5. dimenzionális frekvenciájú társ-kapcsolatokban nincsen helye a nő és férfi játszmáinak, versengésének. Miért is versengenének? Hiszen kiegészítő minőségei egymásnak. Az 5. dimenziós energiájú szerelemtárs-kapcsolatokban a nő és a férfi együttműködnek, mélyen tisztelik és megbecsülik egymást. Ez azt jelenti, hogy tisztelik egymás tapasztalatait, múltját, hozott sorsát, megbecsülik egymás értékeit. E kapcsolatban nincs helye az elvárásoknak. Az együtt növekedésnek van helye, egymás támogatásának van helye.

Az 5. dimenziós minőségű szerelemtárs-kapcsolatokba a régi sebek már nem dominálhatnak. Szükséges a belső lélekmunka, a lélek alkímiája, ami azt jelenti, hogy szükséges begyógyítani a régi sebeket. Sebesülten képtelenség a frekvencián jelen lenni, mert az nem ez a frekvencia. A léleksebeket lehet gyógyítani a megbocsátással, az önszeretéssel, önelfogadással. Ez egy nagyon mélyen munkálkodó folyamat, fázisai vannak. Lehetne akár egy döntés kérdése is, de valahogyan mégsem tud az lenni.
Valahogyan mégis csak szükségszerűnek látszik a megértés, a felismerés. a tudatosítás, majd a bennünk munkálkodó érzelmek és gondolkodásmód átalakítása. Avagy a hajlandóság, hogy meglássuk és elfogadjuk önmagunk árnyékos oldalát is, hogy a fény bevilágíthassa teljes lényünket. Mindannyiunknak van fény és árnyék oldala is, mert ez az emberi létforma természete. Ilyennek lettünk teremtve. Ezért választottuk az emberi csillagsorsot, mert meg akartuk tapasztalni az isteni kettőséget.

Ahhoz, hogy a nő és a férfi egymásban hazatérhessen és lehorgonyozhassa a MAGasabb tudatosságú szerelmet, szükségszerűnek tűnik a PARADIGMAVÁLTÁS spirituális tudatosság értelmében. Leginkább a fény és az árnyék dinamikáját illetően.

A mély belső lélekmunka viszi el a nőt önmaga „Barlangasszony” mivoltába, a Grál kehely szent misztériumába. Minél inkább érti meg a nő saját lényének szubsztanciális valóságát, annál inkább ébredhet a férfi. A nő az ébresztő szignálja a férfinek. A szerelem tüzének fénye az, ami hazavezetheti a férfit.
Ahogy ébred a nő önmaga valós csodájára, úgy ébredhet a férfi is. Hiszen a nő önmagára ébredése a nő hazaérkezése, és így érkezhet meg a férfi is. A férfinek a nő otthona. Minél több nő érkezik meg önmaga szent kehely-tudatosságába, annál több férfi ébredhet.

Ezért történik most ennyire intenzíven a férfilélek alkímiája, mert egyre több nő alkímiázza lelkét igazán nagyon mélyen. A nő is szembenéz önmaga démonjaival, mint önmaga árnyék minőségeivel. Ez az egyik alappillére a spirituális – tudatosság paradigmaváltásának, ahogyan felfedezzük életünk démonjait, a bennünk láthatatlanul munkálkodó léleksérüléseinket, mint tudatalatti programjainkat. Ez azért tud varázslatosan felszabadító hatású lenni, mert az, hogy az eddig külső hatásúnak megélt árnyak valójában a saját félelemeink és fájdalmaink projekciói, akkor ez azt jelenti, hogy hatalmunk lehet felettük. Amennyiben vállaljuk önmagunk árnyékminőségeiért is a felelősséget.

Ahogy a nőnek van bátorsága igazán mélyre látni önmagában, úgy feltárul és fényleni kezd az út a férfi előtt is. Ez az energia az egyik alapvonulata a KRISTÁLYFÉNY SAGA regénysorozat harmadik (KORSZAK) és negyedik (METAMORFÓZIS) részének is. A harmadik részben Izaelnek, mint az EGYLÉLEK női lélekrészének feltárul a sötét oldala. Deborah csillagsorsában megmutatkozik a női csillagsors, mely a kollektív női sors vonulata a fény és az árnyék misztériumában. Mi, nők hajlamosak vagyunk áldozat szerepben ringatni magunkat.

De tudnunk kellene: Amíg valaki áldozatként tekint önmagára, önmaga mond le saját belső erőforrásairól. Önmaga adja át a hatalmat saját sorsa felett.
Tehát az első lépés, amit önmagunk érdekében tehetünk, hogy megszüntetjük azt a nézőpontot, miszerint áldozatai lennénk bárkinek is. Az áldozat szerep levetkőzése egy nagyon fontos lépés, hogy önmagunk isteni erejébe megérkezhessünk.

A férfi vezeti a nőt… azonban úgy vezeti, hogy minden egyes rezdülését érzékeli, figyeli a jelzéseit, és éppen úgy mozdul, ahogy a nő teste és lelke reagál a vezetésre. A férfi vezet, mégis a nőt figyelve, az ő rezdüléseire reagálva. Úgy vezet, hogy közben a tenyerén hordozza az ő királynőjét, így tulajdonképpen a nő lélegzetére figyelve mozdul… hogy megtarthassa őt, hogy óvhassa őt… hogy ne legyen se túl erős, se túl gyenge. Ahhoz, hogy a lélektánc a szerelem harmóniájában áramolhasson, a férfi éppen annyira tartja a nőt, hogy ő szabadon mozoghasson, mégis stabilan. A férfi a sziklája a nőnek, és a nő barlangja a férfinek. A nő a víz, melyet óvatosan meg lehet tartani a tenyérben, de ha összenyomják, elfolyik, ha túl gyenge a tenyér, szintén elfolyik.

A férfilélek ébred… minél inkább ébred a nő.
A szerelem az ébresztő erő, mely fényként világítva hazahív…

Írta: dr. Vaktor Orsolya – Kristályfény33

MEDITÁCIÓS ÉS TANÍTÓI HANGANYAGOK, MELYEK SEGÍTIK A NŐI ÉS FÉRFI SZERELEM-DINAMIKA FELEMELÉSÉT:

MIRŐL SZÓL MOST AZ ŐSZ ENERGETIKAILAG?

MIRŐL SZÓL MOST AZ ŐSZ ENERGETIKAILAG?

Kedvesek!


Olykor olyan intenzív az energiatér, és annyi új minőség áramlik felénk, hogy azt sem tudom, hol kezdjem az írást. Valahol azonban mindig el kell kezdeni, még ha ’in media res’ is…
Majd folytatom…


Augusztus végétől már igencsak érezhető, és egyre erősödik az az őszi energiatér, amely nagyon – nagyon sok léleknek hoz gyökeres változásokat az életében. Ez azért történhet meg, mert megdolgoztak érte. (Természetesen ez Rád is vonatkozik.)


Az új akkor tud beáramlani az életünkbe, ha kipucoltuk a régit. Az elmúlt évek bőven hoztak lehetőséget, hogy felismerhessük, milyen mechanizmusok irányították eddig láthatatlanul, vagy már nem is annyira láthatatlanul az életünket. A felismeréseknek fázisai vannak. Sőt a mechanizmusainknak is fázisai vannak. Ez azt jelenti, hogy bizonyos ügyek többször is lefutnak a hétköznapjainkban, csak azért, hogy begyakorolhassuk az abból való felemelkedést. Vannak élethelyzetek és kapcsolatok, melyek azért jönnek vissza újra és újra, mert még valamit nem ismertünk fel benne, ugyanakkor van olyan is, amikor csupán gyakorlunk.


Fontos (!), hogy most visszataláljunk az alapokhoz. Mintha most azt kérné tőlünk a Mindenség, hogy menjünk vissza a gyökerekhez. Ez időnként szükségszerű lehet. Ha mostanság szétnézünk a világban, bizony igen-nagy az a bizonyos káosz: mintha alapszintű fogalmakat és működési szabályokat kellene újra definiálnunk az életben.
A spirituális életben is akkora káosz lett, hogy érdemes a spirituális alaptéziseket is újra fogalmazni. Most aztán végképp érvényes az a megközelítés, miszerint „egyszerűségben a nagyszerűség”. Az Isteni Fényüzenetek egyértelműek, tiszták és világosak, kézzelfoghatóak, valóságosak.
Amikor túl bonyolult valami, érthetetlen, akkor az most nem fogja tudni megérinteni a lelket. Mert most a káosz időszaka van. A lélek keresi a fényt az alagút végén, és a bármilyen erőt adó gondolatokba szívesen belekapaszkodna, hogy végre-végre felemelkedjen ebből az örvényből.


Útjelző lehet, ha mélyen figyelünk arra, egy-egy üzenet hangulata emel bennünket, erőt ébreszt bennünk, vagy egyre reményvesztettebbnek és kiszolgáltatottabbnak érezzük magunkat. A szeretet fényüzenetei erőt, hitet, reményt adnak, arra buzdítanak, hogy válj a saját sorsod urává.


Ez most a megmérettetés ideje. A megmérettetés mindig nyomás alatt történik. Ez az időszak arról szól, hogy zord körülmények között is, mennyire vagyunk képesek a szeretet és az emberségesség útján maradni és járni.
Ekkor azonban felmerül a kérdés: valóban zord körülmények lennének?
A mostani időszak azt is üzeni számunkra, hogy találjunk vissza a valódi értékeink örömébe és hálájába. Most újra tanuljuk az élet valódi örömeit, az együtt töltött idő értékét, az érintés értékét, a levegő jelentőségét.


Egyre több lélek ébred, hiszen az elmúlt időszak egy ébresztő szignál is volt. Most aztán tényleg több síkú az emelkedés: vannak, akik már évek óta munkálkodnak belső lélekvilágukon, vannak, akik éppen indulnának. Nagyon sok türelemre és szeretetre van most szükség.
Egyre inkább nyílik az a bizonyos “olló: a tudatosság a mezsgye. Mennyire vagyunk képesek tudatosan élni az életet? Szeretet – tudatosságban, felismerve a kozmikus alaptörvényeket.


Most óriási szükség van arra, hogy aki érzi magában, ő azért van itt, hogy segítse a felemelkedést, akkor képessé váljon beleállni a „szolgálatába”, missziójába. Olyan ez, mintha lényünk és létünk egy templom lenne, amely akkor tárja fel kapuit, amikor felvállaljuk saját léleksorsunkat és lélekszolgálatunkat.


2021 ősze az energetikai átállás időszaka a kollektív morfogenetikus mezőben. Télen majd egy kicsit megint minden lecsendesedik, tavasszal pedig már az áthangolt kollektív mezőben épül tovább az új.
Az átállás nem azt jelenti, hogy mindenki felébred lélekszinten. Sőt! Valójában még kevesen, ugyanakkor elegen ahhoz, ami elemi erejű energetikai folyamatokba billenti tovább a kollektív mező áthangolását. Most is lehet érzékelni azokat az energia-hullámokat, melyek időről időre elérik a bolygónkat. A folyamat történik. Attól, hogy nem látjuk, attól az történik.
Éppen olyan, mint a levegő. Nem látjuk, ugyanakkor annyira természetes minden egyes lélegzet, hogy már örülni is elfelejtettünk annak, milyen szerencsések vagyunk, hogy lélegzünk. A levegő körbevesz bennünket, életben tart, beáramlik majd ki. Éppen ilyen a bennünket körülvevő energia is, és az éppen zajló áthangoló folyamatok. Körbe ölelnek bennünket…


Írta: dr. Vaktor Orsolya – Kristályfény33

MEDITÁCIÓK, MELYEK EBBEN AZ IDŐSZAKBAN SEGÍTENEK:

SEJTSZINTŰ KVANTUMENERGIA

SEJTSZINTŰ KVANTUMENERGIA

“Tudod, könnyen meglehet, hogy a sejtjeink egyszerűen okosabbak nálunk!”

/Szvámi Szánanda-bánanda/

Sejthálózatunk maga a tudatalatti tartományunk információshálózata. Minden gyermekkori, családenergetikai, generációs programozás fut a sejtjeinkben. Ugyanakkor azon hitrendszerek, eszmék, elvek, ideák, moralitás, az életműködéséről alkotott szabályrendszereink, melyek a mikro-, és makroközösségből tapadtak ránk, szintén láthatatlan parancsként (algoritmus, program) futnak a sejtjeinkben.

Az, amit családenergetikai szinten örököltünk, csupán egy szelete annak, amely alapján működtetjük az életünket.

Az önismeret valójában a saját belső működési mechanizmusunk felismerése. A lélek ébredése nem más, mint önmaga működésére való ráébredés, majd minden olyan átvett és bevett lenyomatnak a feloldása, mely elválaszt attól a csodás a való létezőtől, aki egyébként lehetnénk.


Amikor elindulunk a spirituális ébredés hídján, akkor több szinten találkozunk önmagunkkal. Felismerjük lépésről lépésre, hogy milyen tényezők hatnak ránk. Avagy az egyenlet, mint algoritmus, mely mi magunk vagyunk, milyen változókból áll. Nos, ebben van a kulcs. Az egyenlet változókból áll. Tehát az alkotó elemeinken lehet változtatni. Amikor pedig egy egyenletnek az egyik oldalán változnak a változók, úgy megváltozik az egyenlet másik oldala is, avagy az eredmény.


Amikor egy napon arra ébredünk, hogy valami nagyon nem oké, nem kerek az életünkben, és űrt kezdünk érezni, az egy olyan megnyílás, mely hív bennünket. Szeretnénk ezt az űrt betölteni, mert emberi természet, hogy folyton keressük a beteljesülést. Ez a beteljesülés maga az istenivel való egybeolvadás. Valójában ez az, amit keresünk, az istenivel, mint kozmikus mindenség jelenlétével való egybeolvadás. Önmagunk MAGasabb tudatosságú megnyilvánulásával.


Ezt találhatjuk meg a szerelemben, vagy a munkánkban, mint szolgálatban – azaz önmagunk kreatív kiteljesedésében. Bár hozzáteszem, hogy miután megtörtént a kreatív szolgálatban való kiteljesedés, vagy a családalapításban való kiteljesedés, stb., előbb – utóbb újra és újra vágyni fogjuk a szerelemben való beteljesülést. Mivel a kozmikus egyensúly a jin és jang erő egyensúlya, ezért mindig hív bennünket ez az erő. Ezt őseink nagyon jól tudták, mélységesen tisztelték a szerelem energiáját, mint a legszentebb szakrális erőforrást.


A spirituális tudatosság emelkedése, mint a Felemelkedés, tehát nem az egó csettintgetésére való teremtő erő birtoklásának módszertana, mit sem törődve a kozmikus teremtés etika (a szeretet alaptörvényeinek) szabályaival. A valódi tudatemelkedés önmagunk legmélyebb szinten való felismerése, ugyanakkor a kozmikus morális és etikai működés integrálása. A szív-tudatosságban birtokolt teremtő erőnek súlya van, és annak BIRtoklása, az egyensúlyban való MAGtartás (megtartás vagy mag-a-tartás) képessége.

A szív-tudat, a szív tudatossága azt jelenti, hogy a szeretet alaptörvényei szerint éljük az életünket, morálisan és etikusan. A szeretet alaptörvényeit a Felemelkedett Mesterek horgonyozták le Gaia morfogenetikus energiamezőjébe a tanításaik és az életük példázatával.

Amikor már elindultál a felemelkedés, avagy a lélekébredésének hídján, akkor lehet, azt tapasztalod, bizonyos élethelyzetek vagy szereplők újra és újra visszaáramlanak az életedbe.
Ez nem azt jelenti, hogy ne csinálnál valamit jól ezen az úton…


Fontos (!), hogy tudd, a tudatosság emelkedése nem azt jelenti, hogy többé nem lesz kihívás az életedben. A tudatosság emelkedése azt jelenti, hogy kapcsolódtál a belső erőforrásoddal, a hiteddel, a szíved szeretet-alaptörvényeivel, a lélek-igazságoddal, tudod, hogy ki vagy, milyen csodálatosan MAGas tudatosságú létező vagy, és ehhez képest megoldod a feladataidat.

Attól, hogy elindultál a szív-tudatosság és a felemelkedés hídján, lesznek kényes vagy kritikus élethelyzeteid. Azonban Te már az a tudatos létező vagy, aki tudod, hogyan old meg. Megoldási eszközeid lesznek…

Ehhez azonban sejtszinten szükséges a transzformáció, mert a sejtjeidben minden kódolva van, aki vagy, voltál és leszel. Az energialény, aki vagy, a sejtekben futtatja a programjait. A sejttranszformáció a kvantumenergiával történik, a kvantumenergia az, amivel elkezdtünk kapcsolódni már egy ideje. Kvantumenergiával dolgozni sejtszinten egy rendkívüli átlényegítő állapot. Testünket, sejtjeinket az 5. dimenziós tudatosság működésébe a kvantumenergia emeli fel. Türelem és alázat szükséges, hogy képesek legyünk befogadni. Lépésről lépésre.


A kvantumenergia térben történhet a metamorfózis…

Írta: Kristályfény33 dr. Vaktor Orsolya

KVANTUMENERGIÁS MEDITÁCIÓK:

vagy

ARIEL ARKANGYAL ÜZENET: AZ ÁTÁLLÁS PILLANATAI EZEK

ARIEL ARKANGYAL ÜZENET: AZ ÁTÁLLÁS PILLANATAI EZEK

A bolygótok energetikai átállásának előkészítése már évek óta elkezdődött természetesen. Maga az előkészítés is fázisokban zajlott. Nagyon sok olyan lélek inkarnálódott, akik kifejezetten az átállás miatt érkeztek. Ők is fázisokban.

Az átállás azt jelenti, hogy a bolygón élők többségének a tudatossága megemelkedik abba a tudatállapotba, amit spirituálisan úgy hívunk, „felébredt”.

Minthogy felébred a lélek a kóma állapotból, és ráébred önmaga TEREMTŐEREJÉRE, ugyanakkor a kozmikus törvényeket betartva nem árt másnak. Úgy teremt, hogy közben nem okoz kárt másnak.

Amikor olyan üzeneteket hallotok, hogy majd valakik jönnek, és ők felszabadítanak, akkor tudjátok, mindenki önmagát szabadíthatja fel. Természetesen körülöttetek vannak a segítő, támogató entitások, azonban nem helyettetek dolgoznak. Mindenki önmagát tudja felemelni az önfeloldozáson, önmegbocsátáson, önmegbecsülésen keresztül.

Az átállás maga a ráébredés önMAGotok Isteni természetű jelen-lét-ére.

Azon üzenetek, melyek szerint bárkinek is alá vagytok rendelve, vagy bárkinek is kiszolgáltatottak lennétek eredendően, és ezzel elveszik a cselekvésetek és erőtök – elgondolkodtató lehet: mi is a szándék, mely szüli ezen üzeneteket –

A szívtudatosság nem azt jelenti, hogy lekapcsolod az elméd fényeit…

A szívtudat azt jelenti, hogy lecsendesíted a káoszt a gondolkodásodban, e csendességben visszahelyezkedsz a szívközéppontodba, belső fényoszlopodba (csakraoszlop), és onnan felkapcsolódsz a MAGasabb létezőhöz, aki vagy.

ÖnMAGad Isteni minőségéhez kapcsolódsz vissza, aki vagy: egyszerre szellem-lélek-test. Szellem is vagy, mint gondolkodó lény, aki önmaga ideájával is teremt. A gondolat, az ahhoz kapcsolódó érzelem, és testi cselekvés a teremtés három kulcsa.

Egyensúlyban használjátok a szíveteket és a józan eszeteket! A tudat és a lélek egybeolvad lélektudattá. A szellem és a lélek együttműködik, az elme lecsendesedik és összekapcsolódik a lélekkel.

Kerüljétek a félelem keltő üzeneteket! Figyelj oda, miről beszélsz, szavaiddal minek adsz energiát!

Most megmutatkozik a fény és az árnyék: a szívedre figyelj! Milyen érzések áradnak benned, amikor egy-egy közvetítést olvasol vagy hallasz: növekszik benned a fény és az erő, vagy egyre kiszolgáltatottabbnak, nyomorultabbnak érzed magad? Hogyan is lehetne a szeretet üzenete az, ahol a félelem növekszik?

Csendesedj le egy kicsit, és figyelj befelé: az Univerzum, az Isteni szeret és imád téged, te vagy a mindene, ahogyan a szülőnek a gyermeke!

Óv és gondoskodik rólad. Mindig úgy tekints erre a kapcsolatra, mint a legeslegszeretőbb szülőre, akire csak képes vagy gondolni! A kozmikus szülődnek az minden vágya, hogy Te boldog és szabad legyél, hogy megélhesd legcsodálatosabb önmagad.

Minden fény és árnyék minőség, ami megjelenik a világban, az ember, mint kozmikus létező létezésének természete, minthogy az emberi lét MAGában hordozza a jin és jang dualitásának fény és árnyék misztériumát. A Mindenségben benne van a fény és az árnyék is.

A csillagrendszeretek egy játszótér, ahol a lelkek szerepeket játszanak, mint a színházban.

Ahogyan az egyik fényküldött (Shakespeare) is már elhozta nektek ezt az üzenetet: „Színház az egész világ…”

Amennyiben képessé váltok e MAGasabb tudatosságból tekinteni az életre, ráébredhettek, hogy egy igazán izgalmas kaland a fény és az árnyék körforgásáról szól. Ahhoz, hogy a „jó” megélhesse önmaga „jóságát” szükséges a „gonosz”, akihez képest a „jó még jobb lehet”…

Nagyon sokan azonban már időtlen idők óta keringenek ezen színdarabokban, forgatókönyvekben, és most a lelkük azt választotta, hogy kilépnek egy – egy színdarabból, egy-egy szerepből. Már olyan régóta vannak egy-egy szerepben, hogy fel sem tűnik nekik, hogy ők maguk csupán színészek, és nem a karakter. Karaktercserék, szerepcserék történnek. Egy-egy szerepből felébrednek a lelkek, és ráébrednek, hogy ők valójában nem a szerep.

Az átállás éppen ezt a tudatosság-emelkedést jelenti, miszerint a színdarabok illúziójából ébredtek fel a valóságba. A valóság egy MAGasabb tudatállapot, létállapot. A szeretet a valóság.

A MAGasabb dimenzió, avagy a lélek-tudatosság a szeretet frekvenciáin a becsületről, a tiszteletről és a tisztaságról üzen nektek. Ijesztgetés és rémhírkeltés helyett bátorít és lelkesít benneteket, arról beszél nektek, hogy milyen csodálatosak vagytok, és hogy van erőtök az életeteket felemelni. Az üzenet emeli a frekvenciát.

Figyeljetek az információkra, emel vagy elszívja a lélekerőtöket…?!

Erre most nagyon figyeljetek: minek adtok figyelmet? Min jár a gondolat? Hogyan érzitek magatokat? Miről beszéltek, milyen szavakat ejtetek ki?

Minden szóval, gondolattal, érzelmeitekkel és érzéseitekkel tápláltok valamit… Te mit táplálsz, kedves?

Ezen az úton a HIT az, ami olyan stabil alapot adhat, melyre építhetitek új életet…

Közvetítette: Kristályfény33

MEDITÁCIÓK, melyek támogatnak az átállásban:

Mária Magdaléna tanításai a Felemelkedésről

Mária Magdaléna tanításai a Felemelkedésről

„Szeretteim!
Az elmúlt időszak a lecsendesedésről szólt, mint már azt sokan tudjátok. Ahhoz, hogy az új megérkezhessen, a régit szükséges levetni. Az új betöltésének előfeltétele a régi kiüresítése. Ezért érezhettek most kiüresedést. Most ennek van itt az ideje. Minél inkább mered megengedni magadnak ezen ürességet, annál inkább tud megérkezni az új.
Az űrt megengedni az átalakulás kapuiban nem egyenlő azzal, amikor valaki célt vesztett, és azt sem tudja, mit akar az élettől. Ez egy félrevezetés, ami ellopja tőletek a teremtő, alkotó energiátokat. A spirituális tudatosság nem egyenlő azzal, hogy lemondtok önmagatok teremtő erejéről. Sőt!
Még csak most kezdtek valóban kapcsolódni azzal a csodálatos létezővel, akik vagytok, akik lehettek. Még csak most kezditek valóban mag-otokba, magatokba integrálni az én drága Isa-m szavait.
Ami most történik, az a teremtő folyamat egy mozzanata. A mozdulatlanság művészetének a fázisa. Nagyon mély belső alkímia, mint belső lélekmunka. Amikor a pillangó megszületik, a báb mozdulatlan. Ám, belül éppen történik a metamorfózis.
Legyetek magatokra nagyon büszkék és ismerjétek el önmagatok munkáját! Ugyanakkor mindig figyeljetek arra, hogy szívetek alázatos maradhasson!
Most a belső munkán van a hangsúly. A valódi változások akkor tudnak megtörténni, ha a belső világotok változik: a gondolatok, a gondolkodásmód, az érzelmi reakciók. A változás mindig a belső alkímia eredménye. A szív-tudatosság azt (is) jelenti, hogy van bátorságotok önmagatokkal szembe nézni, és önmagatokat a legmélyebben megismerni. Az alkímia egy folyamat, nem egyik napról a másikra történik. A szív-tudat egy tudatállapot, azaz a gondolkodásmód és az érzelmek felemelése a Krisztus-tudatosságba. Ez az 5. dimenziós mátrix, mint energiaháló.
Alapvető etikai, morális átalakulás. A belső vezettetés, a belső drive-ok átalakítása. Mi a motiváció Benned? Mi az inspiráció Benned? Hogyan nyilvánul meg rajtad keresztül a Végtelen Intelligencia, mint az Isteni Gondviselés szeretete?
Bizonyára Ti is érzitek, hogy ezért is nem kollektív felemelkedésről beszélünk, hanem az egyének felemelkedéséről. Ezt minden lélek kizárólag önmagában, önmaga felelősségében tudja megtörténtetni.
A feltétel nélküli szeretet egy tudatállapot, ahova mélységes átlényegülés, belső lelki metamorfózis útján juthatunk el. Metamorfózis, mint sejtszintű átalakulás. Ez pedig azt jelenti, hogy a tudatalatti tartományokból is kivezetődik a sértődöttség, és a meg nem bocsátott történetek energiája.
Ezt (is) tanította Isa: a megbocsátás az út. Amikor azt mondta, „én vagyok az út”, akkor azt úgy értette, hogy az ő példája az út. Ő példát adott, lábnyomokat hagyott, melyeket, aki követ, átkelhet a Megbocsátás Alkímiai hídján.
A megbocsátás maga az alkímia folyamat, és radikális változásokat hozhat. Egyre mélyebbre és mélyebbre szükséges tekinteni. Tisztában vagyunk vele, hogy sokan most úgy gondoljátok, hogy vannak történetek, melyeket képtelenség megbocsátani.
Megértjük, és elfogadjuk az érzéseiteket.
Ugyanakkor éppen így adhattunk Nektek példát… Emlékezzetek ránk, Isa és az én történetemre! Mi megbocsátottunk. Ahogyan a Felemelkedett Fénymesterek is. Emberekként születtünk, halandóként, hogy példát és lábnyomokat hagyjunk. Utat mutassunk azzal, hogy végtelenül szeretjük egymást mindannyian.
Az út vagyunk, mely elvezet a magasabb tudatállapotba, a szív-tudatba. Ha mi képesek voltunk rá, ti is képesek vagytok. Mert mind az Egy Szellem gyermekei vagyunk… testvérek…
Az Isteni Kegyelem maga a Megbocsátás és az Önmegbocsátás… Júdás lényének és létének misztikus alkímiája…
Mária Magdaléna”

Budapest, 2021. 08. 24.
Közvetítette: Kristályfény33

Meditációk, melyek a belső alkímiai folyamatokat segítik a Megbocsátás hídján:

NŐK ÉS FÉRFIAK – JÁTSZMÁK NÉLKÜLI PÁRKAPCSOLATOK

Sokat írtam már az 5. dimenziós párkapcsolatkoról.

Most itt az ideje, hogy egy kicsit jobban kifejtsük, mit is jelent ez valójában…

Mit értünk 5. dimenziós minőségű párkapcsolatok alatt?

Az 5. dimenzionális tudatosság a szív-tudatosság, vagyis a szeretet és szeretés alapú jelenlét az életünkben. Azaz, amikor gondolatainkat, szavainkat és tetteinket a fájdalomtól való félelem helyett a szeretet vezérli.
Ahhoz, hogy ezt a tudatállapotot képesek legyünk működtetni, szükségszerű felismerni saját belső működéseinket és reinkarnációnkat. Ha úgy tetszik, saját belső ok-okozati összefüggéseinket.

Amikor újabb és újabb élethelyzetek visszapörögnek az életünkbe, akkor szinte biztosak lehetünk abban, hogy működik bennük egy tudatalatti program. Ez a tudatalatti működés eredhet akár jelen életünk múltjából, például gyermekkorból, de lehet egy családi minta-másolódás is. Ugyanakkor, ha nyitottak vagyunk a reinkarnáció tanításaira, egy-egy szituáció körforgása gyökerezhet előző életinkből is.

Nos, több szintje van az önimegismerésnek. A spiritualitás nem jóslás. A spirituális tudatosság és életforma önmagad és lelked legmélyebb szintű önismerete.
Ahogy egyre inkább felismered, mi miért történik az életedben, és nevén tudod nevezni a saját játszmáidat – és hajlandó vagy felelősséget vállalni értük, majd megbocsájtani – akkor indulhat meg a feloldódás, a megtisztulás. Egyfajta önfeloldozás az önszabotázs alól.
Az 5. dimenziós párkapcsolatok játszma nélküliek. Ehhez szükségeltetik a játszmák nélkül működő nő és férfi egyaránt.
Ezért történik most a nagy párkapcsolati átrendeződés.
Ahogy egyre több nő és férfi teszi önön régi energiás működéseit, megszűnik az addigi közös platform az akkori társsal. DE! Lehet az is, hogy ugyanaz a kapcsolta újra keretezésben újjászületik.

Az nyilvánvaló, hogy kényszeríteni senkit nem lehet arra, hogy változzon. Vagy érzi a belső hívást, vagy nem. Ez ennyire egyszerű. A változás és a felemelkedés mindenkinek saját szuverén joga. Önmaga felelőssége.

Ha a jelenlegi társunk megreked egy-egy szerepben, nem kényszeríthetjük, hogy ő is kezdjen neki a belső munkának.
Ekkor a választás – csak úgy, mint mindig -, a miénk: tovább lépünk, vagy benne ragadunk mi is a szerepben.
Ha valami nem jó neked, miért vagy még ott?
Ha úgy érzed, valamilyen szituációnak lejárt az ideje az életedben, kipörögte magát karmikusan, akkor itt és most maximálisan támogatva vagy abban, hogy kilépj belőle. Ez itt az…

Ez itt az az idő, az a csillagállás, amire vártál. Most minden energiakapu azt üzeni:

„Lépj tovább! Vége van! Egy korszak lezárul!”

Lehet, hogy újjászületik a régi kapcsolatod, lehet, hogy egy új kapcsolat vár rád. Azonban egy biztos, most minden újra rendeződik.
A bolygó tudatosság mátrixa emelkedik, megállíthatatlanul. Nagyon sok feladat vár még ránk, de a folyamat, igenis történik. Meg fog történni, mert azok, akik ezért jöttek, felelősséget vállaltak saját léleksorsukért, és megtörténtetik.
Nem lehet nem tudni azt, amit tudunk. A tudást senki nem veheti el, csupán emlékezni szükséges rá.
Minél inkább beleállunk önmagunk isteni szubsztanciális forrásunkba, saját belső erőforrásunkba, annál inkább rendeződik körülöttünk saját személyes világunk is. Mi magunk minél magasabb szeretetfrekvencián rezgünk, annál inkább múlnak el mellőlünk azon kapcsolódások, melyek ezzel nem rezonálnak együtt.
Jönnek az új kapcsolódások párkapcsolatban és más, akár baráti, akár kollegiális kapcsolatokban.

Az 5. dimenzionális kapcsolódások szív-tudatosság alapúak, megszűnik az ártás, a bántás. Megszűnik az alá-, és fölérendelődés. Megszűnik a verseny, egymás elnyomása. Elmúlik belőlük az irigység. Ezek helyett egymás támogatása, bátorítása, és az együttműködés jelenik meg. Egymás emelése. Egymás szeretése, megbecsülése, tisztelete.

Az 5. dimenzionális kapcsolatok a karmikus sérülésmentes kapcsolatok világa. Már nem a karma kiegyenlítő hatása működteti. Ezért ezen frekvenciatartományban szövődhetnek meg akár az Egylélek kapcsolódások, akár lélekcsalád tagok kapcsolódásai. Ezen kapcsolatok szubsztanciája egymás szeretése, karmikus sérülések és játszmák nélkül.
Ehhez azonban az szükséges, hogy minden lélek (nő és férfi is) saját belső átlényegítését és saját belső felemelkedését megtörténtesse…

Szeretettel ajánlom figyelmetekbe

ezen belső átlényegülés folyamataihoz az alábbi hanganyag csomagokat,

melyek több órányi tanításokat és meditációkat is tartalmaznak.

Azoknak szólnak,

akik valóban meg akarják történtetni saját felelősségvállalásukban

saját belső felemelkedésüket:

SZERELEM, A TEREMTŐERŐ

SZERELEM, A TEREMTŐERŐ

Ugyan mi történik már ebben a „párkapcsolati világban”?
Miért kap újra ilyen fókuszált figyelmet az EGYLÉLEK energiaminőség?

Ahogy történik a KORSZAKVÁLTÁS, mint TUDATVÁLTÁS, úgy önmagunk egyre magasabb, vagyis tisztább – mint egyre szívtudatosabb – minőségével kapcsolódhatunk. Nőként önmagunk női felsőbb énjével, férfiként pedig természetesen a férfiúi felsőbb énnel.
Ez is lenne a spirituális fejlődésünk lényege (szubsztanciája), hogy önmagunk legtisztább énjét élhessük emberi létszövetünkben.
Ugyanakkor egy új világ, egy új korszak létrehozó, alkotó, teremtő fázisában vagyunk, amely erőtérben jinnek és jangnak szükséges megtalálnia újra az együttműködés harmóniáját az eredményes és sikeres felemelkedéshez.
A korszakváltás a tudatváltás, azaz a tudatosság felemelkedése, ilyen módon a nő és férfi új békéje és harmóniája, hiszen a jin és jang polaritású duális világban élünk. Az a bizonyos egység, amelybe vágyunk egyrészt az isteni önmagunkkal való egység, másrészt ilyen módon az Egylélek egysége. A nő és a férfi, mint a lélek egysége, mely Egylélek az isteni megnyilvánulás lényege.
Az elmúlt korszakban elcsúszott a nő és férfi aranyközépútja, sérült az önmaga istenilényével való kapcsolata, és így sérült a nő és a férfi kapcsolata is.

Ahogyan gyógyítja, tisztítja magát karmikusan a nő és a férfi is,
így egyre inkább visszakapcsolódva és lehorgonyozva önmaga isteni lényének szubsztanciáját,
úgy kapcsolatuk is egyre inkább talál vissza az egyensúlyba és a harmóniába.

Sérült lélek sérült kapcsolatokat tud működtetni, hiszen aki félelem és fájdalom alapon működik, így működteti az életét is. Ezért is nagyon fontos, hogy képessé váljunk felismerni a fájdalom és az attól való félelem szülte élethelyzeteinket, működési mechanizmusainkat. Amit felismerünk, tudatosítunk, azon vagyunk képesek változtatni.
Ennek van itt az ideje: a félelem alapon teremtett élethelyzeteink és kapcsolataink megtisztulásának, feloldódásának. Olykor az elengedésnek, olykor pedig az újra keretezésnek.
A szerelem és a harmonikus párkapcsolat vágya természetes megnyilvánulása az egység állapotába való vágyakozásunknak. A haza vágyakozásunknak.


A szerelem a legősibb erő,

mely a nőt és a férfit képes felemelni az isteni egység élménybe.

Mi más is lehetne a felemelkedés egyik jelentős ösvénye, ha nem a szerelem?


A szer – elem…


Az elemi erő… ugyanakkor ezt az elemi erőt képessé válhatunk-e újra megtartani,

és a pusztító minőségből (előző korszak) átfordítani az életet adó minőségébe?

Kövesd Te is a Vlogot a weboldalamon,

valamint a YouTube csatornámat (iratkozz fel, hogy értesülj az új videókról),

ahol napról napra hozom az újabb energiák közvetítésében az Egylélek és az Isteni szubsztanciánk tanításait:

2021 augusztusától folyamatosan erősödik az az energiarendeződés, amelyen keresztül egyre több lélekpár találkozhat… ha készen állnak…
A belső alkímia…
A lélek dolgainak átlényeígtése…
Ezek a kövek, melyek építik az utat egymásfelé…

Ikerláng egyesülést segítő könyv:
https://vaktororsolya.hu/konyvek/

Ikerláng egyesülést segítő hanganyagok: tanítások + meditációk

KARMIKUS TISZTÍTÁS:

ÚJ KORSZAK IKERLÁNG-SZERELEM FÉNYKÓDJAINAK LEHORGONYZÁSA A SZEMÉLYES ENERGIAMEZŐBE:

Instagram:
https://www.instagram.com/crystallight_33/

Facebook:
https://www.facebook.com/kristalyfeny33/

Nem csak a lélekpároddal élheted meg az 5. dimenziós tudatosságú szerelmet. Az 5. dimenziós párkapcsolat megélésének a kulcsa női és a férfi energiák 5. dimenziós tudatosságú megélése.

Könyvek: https://vaktororsolya.hu/konyvek/

Nőiséged 5. dimenziós fénykulcsai MEDITÁCIÓ:

Párkapcsolat – szívtudatosság szerelem MEDITÁCIÓK:

AZ IKERLÁNG SZERELEM EGY LÉLEKFEJLŐDÉSI BEAVATÓ-ÖSVÉNY

AZ IKERLÁNG SZERELEM EGY LÉLEKFEJLŐDÉSI BEAVATÓ-ÖSVÉNY

Amikor először találkozunk az érzéssel, a jelenséggel – ikerlélek, duálpár, ikerláng (mind ugyanaz) – valahogyan minden megváltozik. Már maga a jelenléte is az energiának valahogyan mindent elkezd megváltoztatni az életünkben.

Mert emlékezni kezdünk…

És bizony az emlékezésnek súlya van…

Emlékezni kezdünk az EGYSÉG ÁLLAPOTÁRA.

Hívni kezd bennünket egy magasabb (szívtudatosabb) frekvenciatartomány.

Eredendően a lélek semleges, és egységben áramlik benne a jin és a jang energia. A Jin a ’vanság’, Jang pedig maga a mozgás. Jin inspirálja Jangot az áramlásra, így Jang megtermékenyíti Jin ’vanságát’ – majd új élet születik.

Amikor először találkozunk az érzéssel, a jelenséggel – ikerlélek, duálpár, ikerláng (mind ugyanaz) – valahogyan minden megváltozik. Már maga a jelenléte is az energiának valahogyan mindent elkezd megváltoztatni az életünkben.

Mert emlékezni kezdünk…

És bizony az emlékezésnek súlya van…

Emlékezni kezdünk az EGYSÉG ÁLLAPOTÁRA. Hívni kezd bennünket egy magasabb (szívtudatosabb) frekvenciatartomány.

A korszakváltás kapujában

– ahol éppen vagyunk, éppen történik –

óriási szerepe van

Jin és Jang egyensúlyba és harmóniába való visszatalálásának.

Hiszen Jin és Jang együttműködésben teremthetik az új korszakot.

Ezért is lett annyira központi téma a párkapcsolatok átalakulása, és ezért érzik egyre többen, hogy egy tisztább, szeretettel telibb kapcsolat hívja őket. Ez lehet ikerlélek kapcsolat is, de azért nem csak ikerlélek kapcsolatban lehet megélni a Krisztus-tudatosságú – 5. dimenzionális minőségű – szerelmet. Bár nagyon sok lélek jelenítette meg önmagát egyszerre nőként és férfiként is a korszakváltás, azaz a tudatváltás kapujában, de azért nem mindenki… ami azt jelenti, hogy bár az ikerláng szerelem egy TUDATVÁLTÓ ENERGIAÖSVÉNY, ugyanakkor természetesen más utak is vannak a tudatváltáshoz, dimenzióváltáshoz.

Csak gondold végig, mennyi energiád és szenvedélyed van, amikor szerelmes vagy!

Nos, ez mind a teremtés ékköve, az új kezdet mezője…

A korszakváltás az új teremtésével, egy új világ születésével szövődik meg. Így lett ennyire jelentős az IKERLÁNG SZERELEM, mint SZERELEM TEREMTŐERŐ: a szerelem az egyik legkreatívabb energia, mely feltölti a lelket a szenvedéllyel, életerővel, és varázslatosan sok életenergiát ad. Ez mind a vörösfény tartománya, a lendület, az új születésének, az alkotásnak és a létrehozásnak a frekvenciatartománya.

Ezért inkarnálódott most olyan sok lélek a jelenünkben nőként és férfiként egyszerre, IKERLÁNG MISSZIÓBAN, a legmagasabb SZERELEM TEREMTŐERŐ lehorgonyzásának kreatív, alkotó energiájában… egyfajta lélek-küldetésben.

Könyveimben erről írok, ezzel kapcsolatosan közvetítem mediális úton az IKERLÉLEK KÜLDETÉS valóságát, hogy minél több DUÁLPÁR TALÁLKOZHASSON, karmikusan megtisztulhasson, felismerhesse egymást kölcsönösen.

Ez lesz a következő kulcs… az igazán mély lélek szintű metamorfózis akkor történhet meg, ha a felismerés kölcsönös.

Ezért is tartom rendkívül fontosnak

az IKERLÉLEK KARMIKUS MEGTISZTÍTÓ MEDITÁCIÓKAT,

ugyanakkor a SZERELEM TUDATOSSÁG FEJLESZTÉSÉT is.

Ezek a szerelmi kapcsolódások nem múlhatnak 3. dimenzionális tudatosságú – félelem és fájdalom alapú – játszmákon. Nem arról szólnak, hogy írt-e üzenetet vagy sem. Az ikerláng kapcsolódások szolgálatot teljesítenek a kollektív felemelkedésben úgy, hogy a nő és a férfi is önmaga legtisztább minősége felé emelkedik, ki-ki a saját belső alkímiájában. Párhuzamosan…

Ám a párhuzamos a végtelenben találkozik, ahol meghajlik az idő és a tér…

E belső alkímiában segítenek Neked is az IKERLÁNG MEDITÁCIÓK: karmikus megtisztulás, tudatemelkedés, fénytest-mátrix hangolás, avagy sejtinformációs-hálózat hangolás. Az IKERLÁNG KÖNYVEK azt a célt szolgálják, hogy megismerhesd e szerelem isteni természetét, ébredhessen a lelked a saját Egylélek-sorsodra, és megtörténtethesd az egyesülést, ha ez a lélekterved.

A Kristályfény saga könyvei és meditációi

az IKERLÁNG EGYESÜLÉST segítik és készítik elő,

ennek a minőségnek a támogató ‘rend-szer-e’,

a nő és férfi belső alkímia útján, önmagukért való felelősségvállalásban:

Augusztus új korszakba emelő fénykapuja

Augusztus új korszakba emelő fénykapuja

Egy csodálatos energiakapun léphettünk át az elmúlt napokban, és ezek az energiák hétről hétre erősödni fognak egészen Karácsonyig.

Egyre tágul a szívtér, melyen keresztül emlékezhetünk önön valóságunkra, a multidimenzionális lényegünkre. Nagyon intenzív szívcsakra hangolások vannak jelen, ezért érezhetjük, hogy feszül a mellkasunk, vagy akár hátul is, a lapockáink alatt, ahol a szív elenged. Itt az idő, hogy a legmélyebb haragot, sértődöttséget és mélyen megrekedt fájdalmakat is elengedjünk. Olyan régi töltésű energiákat, melyeket már tényleg nem vihetünk tovább. Egészen egyszerűen azért, mert amíg őrizgetjük, addig nem tudunk átkelni az „Aranykapun”.

„Bújj, bújj zöldág, zöldlevelecske…” – a szív térnyerése.. – és akkor nyílhat meg az Aranykapu, az Aranykor kapuja.

Az aranyfénysugár az Akasha Krónika fénye, valamint a kozmikus óceáné, ami a létezés szimbóluma, amely hullámzik le s föl. Az Aranykorba belépni azt is jelenti többek között, hogy megtanulunk együttműködni ezzel a hullámzással. Elfogadjuk a létezés lent és fönt természetét, és visszavonjuk az ítélkezéseinket arról, hogy éppen ki, milyen tapasztalást választ.

Ez az ítéletmentesség vezethet végig bennünket a megbocsájtás Krisztusi hídján, amikor is kiemelkedhetünk a karmikus ok-okozat, és önvezeklő örvényekből.

Az ítéletek visszavonása nem egyenlő azzal, hogy ne tudnánk különbséget tenni a fájdalom és a szeretet között.

Azt jelenti, hogy a legnehezebb helyzetekben is képessé válunk a szeretetet választani. Kizárólag önmagunk választásaiért vagyunk felelősek. Jogunk van a szeretetet választani, és kiléphetünk mások fájdalom és félelem manipulációs köreiből. Mert ehhez is jogunk van. A szeretet a nulla, semleges, isteni középpont. A szeretet nevében egyáltalán nem kell alárendelődnünk senkinek, legfőképpen nem vagyunk kötelesek tűrni a bántalmazást.

Mert a valódi szeretet önmagunk szeretetével kezdőik.

(Elhatárolódva itt természetesen a nárcisztikus helyzetektől, amikor önszeretés álarca mögé bújva egy mentális és érzelmi bántalmazóval állunk esetlegesen szemben.)

A jelen időszak egy olyan őszi felemelkedés csodáját készíti elő, melyen a szív felszabadításával kelhetünk át. A szívkapuján át ébredhet a tudatosság. Nagyon sok lélek felkapcsolódott már az 5. dimenziós tudatosságba, és nagyon sokan most fognak.

Az 5. dimenziós tudatosság a szív és a szeretet tudatossága. Amikor megszűnik a félelem, elmúlik a bűn-tudat, és a lélek a fájdalom helyett a szeretetet választja.

Nagyon sok tanítás és meditációs hanganyag fűződött le már ebben az energiában, és folyamatosan készítem az újabb hanganyagokat is.

Ha szívkapu nyitással szeretnétek dolgozni, akkor ezeket a hanganyagokat ajánlom a figyelmetekbe. Minden csomagban találtok előadást is és meditációt is. A leírásban tudjátok megnézni, mire számíthattok:

Ősszel (2021) és a következő évben (2022) nagyon sok ikerláng pár kapcsolódhat össze, ha sikerül megtörténtetni a szívtér átlényegítését… én pedig írok erről továbbra is, nap mint nap.

Ikerláng egyesülést segítő meditációs csomagok az új energiatérben:

IKERLÁNG-SZERELEM és KORSZAKVÁLTÁS

IKERLÁNG-SZERELEM és KORSZAKVÁLTÁS

Egy varázslatos folyamatban vagyunk benne, amit úgy hívnak, korszakváltás.

De mit is jelent valójában a korszakváltás?


Ahelyett, hogy azt várjuk, majd egy reggel egy másik világban ébredünk fel, ahelyett egyre többen vehetjük észre, bizony mi magunk történtetjük meg e folyamatot. (Indigólélek jelenség)
A folyamat, melyet korszakváltásként emlegetünk, tulajdonképpen paradigmaváltás, tudatváltás. A bennünk lévő viszonyulási pont megváltozása a külvilághoz. Ezen módon a kapcsolataink átalakulás, valamint annak átalakulás, ahogyan kapcsolatokat létesítünk és fenntartunk egymással.
Új látásmódból érzékeljük a világot, mert az érzékelésünk lesz egyre finomabb. Már nem csak azt látjuk, halljuk, ami fizikailag megjelenik, hanem bizony egyre többen érzékelik a fizikai szemnek láthatatlan dimenziók valósásgát is.
Ez a változás óriási léptekkel kezdett lehorgonyzódni a XX. század második felében, amikor is kritikustömeg szintjén számos olyan lélek született meg, akik lélekkódjukban hordozzák az indigófénysugár eszenciáját.

(Erről további cikkekben részletsebben olvashatsz: www.vaktororsolya.hu/BLOG)

Az indigófénysugár intenzív kapcsolódást biztosít a BLUE PRINT tudatossággal. Nagyon erős e lelkekben a küldetéstudat, ugyanakkor a más módon való kapcsolódás a világgal, mert más módon érzékelik a világot.
A korszak, melyből éppen felemelkedik sok lélek (és nem mindenki) a jin és jang pólus elcsúszásának korszaka. A nő és a férfi jelenlét harcának a korszaka. Ekkor pedig nem csupán arról van szó, hogy a nő és a férfi akár egyéni szinten, akár kollektív szinten milyen alá -, és fölé – rendelődési játszmákba megy bele, hanem a lélek teremtőerejéről is szó van. A teremtő energia, mint életenergia megcsapolásáról.
A jin és jang minőség egyensúlya a kozmikus egyensúly lényege. A létezés árad ki és be. Amikor kiesünk ezen áradásból, avagy a létezés lélegzéséből, mint flow (áramlás) állapotából, akkor tulajdonképpen a lélek BLU PRINT lenyomatának szinkronicitásából esünk ki. Energiavesztésbe kerülünk, ám az energia pótolni szeretné önmagát.

Az új korszakban újra tanulunk kapcsolódni

önmagunk BLUE PRINT szinkronicitásával, az energiaáramlással.

Ez azt is jelenti, hogy visszavesszük magunkhoz azt az ősi erőt,

amit úgy hívnak: ‘önmaga sorsának az ura’.


Önmagunk sorsa urának lenni, nem egyenlő a 3. dimenziós ego makacs ragaszkodásával, hanem éppen a lélek tudatosságra való ébredését jelenti. A lélektudatosság egy magasabb tudatossági dimenzió, amikor az egyén visszakapcsolódik az ő BLUE PRINT szinkronicitásába, flowjába.

Na, hogy jön ehhez az ikerláng szerelem?


A lélek BLUE PRINTJE a lélek jin és jang oldalának egyensúlya. A lélekben létező nő és férfi minőség mélységes szereleme egymás felé.

Mi ehhez az első lépés?
A béke…


Megbékélni (megbocsájtani) a nőnek a férfival, a férfinek a nővel. Önmagukkal. A nőnek a női sorsával, a férfinek a férfi sorsával.
A korszakváltás egyik alap energetikai emelkedése a nő és férfi kapcsolatának egy magasabb tudatosságba (megbecsülés, tisztelet, elfogadás) emelése. Ezért van most jelen, annyi ikerláng küldött a Terrán. Az ikerláng küldetésben érkező lelkek szív szonárjukon keresztül hívják egymást, érzik az űrt, amit a dualitás tapasztalása hagy bennük, és be kívánják ezt tölteni. A szívek hívják egymást.
Ezért aki az ikerláng – szerelem lélekébresztő ösvényén indul el, tudnia szükséges, hogy ez elsősorban a lélektudat ébredéséről szól, a nő és férfi kapcsolódásának TEREMTŐERŐ misztériumáról, ugyanakkor a férfi és női minőségek szívtudatosságban való megéléséről.


Ezzel a témával kapcsolatosan rendkívül sok tanítást és meditációt találsz az oldalamon. A tanítások tudást adnak neked, a meditációk pedig segítik a lélekalkímiát, a transzformációt, az átlényegítést.
A hanganyagok különböző témakörökben fűződnek, találsz iskolai felvételeket is, és rövidebb kurzus anyagokat is. Fontos tudnod, hogy a valódi lélektudat kitágulás folyamat. A meditációk nem arra valók, hogy fáj valami, meghallgatjuk, és jobb lesz. (Egyébként jobb lesz.)


Ha valóban ikerláng energiában dolgozol, és nem csupán „spirituálisan divatolsz”, valódi „indigókódjaid” vannak, akkor egy mély elhívást fogsz érezni a lelkedben a belső alkímia felé: Valóban szándékod van átkelni az ébredés alkímia hídján, és mélyen a lelkedben érzed… ezért vagy itt a Földön…

Kristályfény33


Az újenergiás és új korszak tanításait és meditációit itt találod:

Csatlakozz közösségünkhöz, hogy még könnyebb lehessen neked az út, hiszen nem vagy egyedül…

A vihar előtti csend…

A vihar előtti csend…

Érzed-e, Kedves?

Te is érzed a zsigereidben, valami még csak most kezdődik el?


S bár évek óta lélekmunkálkodunk, valahol mélyen a szívünkben érezzük azt a mély igazságot, mintha minden csupán még csak most kezdődne el…

Varázslatos bizsergés jár át tetőtől talpig, szívünkben mélyen dobban a hívószó:

Ezért vagyunk itt!

Ami most következik, azért vagyunk itt!


Indigóként ez a mi felelősségünk – tényleg csak azé, aki leírhatatlanul mélyen érzi lelkében a kódot, ő azért jött ide, hogy ami most fog bekövetkezni, azt megtörténtesse.
Vannak, akik résztvevők, vannak, akik nézők, és vannak, akik megtörténtetik.
Ők – akik megtörténtetik – azok, akik fáradhatatlanul egyre mélyebbre és mélyebbre ásnak lelkük világainak igazságában, keresik a hazavezető utat. Mindeközben kapukat nyitnak, vortexeket nyitnak. Minden egyes lépésük lábnyom a morfogenetikus mezőben, melyet a többiek követhetnek. Egy nagy társasjáték ez a misszió, ahol mindenki megteszi azt, amiért idejött. A maga részét. Felelősséget vállal azért, ami lelkében a kód. És egyre erősebben lüktet, már-már elkerülhetetlen, hogy észre ne vegyük hívását és igazságát.
Lüktet az érzet „Kezdődik” – még csak most… Minden, ami eddig volt, csupán felkészítés volt, kiképzés. Már felébredtünk, hiszen tudjuk, hogy álmodunk ?
Már tudjuk, hogy szimulációban vagyunk, egy hologram életben. Megtörténtetjük az életet, éljük az életet. Ám azt is tudjuk, többek vagyunk, mint csupán az itt és a most. Ugyanakkor képessé váltunk megtartani a fókuszunkat az itt és a moston. Hiszen itt és most van a jelen-létünk. Mélyen érezzük e bölcsesség tanítását. Hálásak vagyunk minden Mesternek, Segítőnek, aki útitársként részt vesz vagy részt vett a felébredésünk támogatásában.

Felébredtünk: felébredtünk az álomban, amely a jelen életünk.


Tudatosodunk, napról napra, hétről hétre. Tudjuk, miért vagyunk itt: megtörténtetni a változást. Mi már tudjuk, akiket várnak, mi magunk vagyunk. Felelősséget vállalunk a gondolatainkért, az érzelmeinkért, a szavainkért és a tetteinkért. Mert így történtetjük meg… a korszakváltást. Meditálunk minden nap, mert tudjuk, meditációban hatást gyakorlunk a saját sorsunkon túl a kollektív morfogenetikus mezőre is.
Hajt bennünket egy belső erő, miszerint tudjuk, egyszer majd, egy másik csillagvilágban vissza fogjuk nézni ezt a filmet… Ebben gyökerezik nyughatatlan szívünk ereje… Tudjuk, vissza fogunk nézni egy filmet, ami éppen forog. Most. Aminek mi magunk vagyunk a főszereplői. Ez az, amiért annyira jól akarjuk csinálni. Magunk miatt… hogy majd otthon elmondhassuk: Mi voltunk azok! Ezt mi csináltuk meg! Az indigók!


Persze tökéletesen tudjuk, ez egy nagy társasjáték, és sokan szükségesek hozzá. Mi is sokan vagyunk, az indigók. És kellettek a misszió sikeréhez a szüleink, a tanáraink, akik eljátszották a szerepeket, hogy azok lehessünk, akik lettünk, akik vagyunk.
Forradalmárok! Újítók! Az ő tanítványaik: Jézus (Isa) és St. Germain Mester tanítványai.
Jól tudjuk, a korszakváltáshoz kellettek a kristályok és a további újgenerációs csillaggyermekek is.
Természetesen szükségünk volt angyali vezetésre és a mestereink támogatására.
Mindenre és mindenkire szükség volt a teljes egészhez.
Mégis… a ringben mi kaptuk meg a pofonokat! Mi döntöttük le a falakat, mi konfrontálódtunk már gyerekként is, mi gyomláltunk a hitrendszerek talajában, mi tágítottuk ki a teret, mi nyitottuk meg a vortexeket. Ahogy mestereink tanították, mert ők a példák, akiket követünk. Állhatatosan, olykor makacsul vagy makrancosan. De mindenképpen radikálisan. Radikális folyamatokat indítottunk el, mert ezért jöttünk.

Lehet a külvilág számára olykor beképzeltnek vagy nagyképűnek tűnünk.

De tudod miért?

Mert bármennyire is vérzik belül már a lelkünk a sok sebtől, melyeket eddig magunkba nyeltünk, és lehet a monokliktól már alig látunk a szívünkön át… mégis újra és újra talpra állunk… kaján vigyorral az arcunkon. Igen, mindig és mindenhol képesek vagyunk nevetni, vigyorogni. Olykor szemtelenül és kihívóan. Mert mi tudjuk, ez csupán egy szimuláció. Ők pedig vigyáznak ránk, óvnak, segítenek és támogatnak bennünket. A mestereink, az angyalaink, a hologram világunk segítői.
Fényharcosok vagyunk. Híd vagyunk: az emlékezés és az ébredés hídja.
Jól tudjuk, nem kell megmenteni a világot, mert nincs rajta mit megmenteni.

Mi csupán azokért jöttünk, akik saját szándékukból akarnak hazamenni.

Haza, az egységbe, a békébe, a szeretetbe.


Indigók vagyunk, a fátylon túl.

Először nekünk magunknak kellett emlékeznünk, hogy aztán képessé váljunk emlékeztetni: az itt és a most a végtelen pillanat, melyet egyre magasabb tudatosságban élhetünk meg. A „haza” érzés lélekállapot, tudatállapot. Ekképpen történhet meg az, hogy itt és most egy másik dimenzionális tudatosságot élünk meg. Itt és most. Ebben a pillanatban éljük multidimenzionális jelenlétünket.
Feledtünk, hogy ébredhessünk, és lábnyomokat hagyhassunk az emlékezés aranyfényű hologram szövetében…

Kristályfény33

VAKTOR ORSOLYA – KRISTÁLYFÉNY SAGA VERSEK: Ikerláng fantom (Kód)

VAKTOR ORSOLYA – KRISTÁLYFÉNY SAGA VERSEK: Ikerláng fantom (Kód)

Vaktor Orsolya – Kristályfény saga versek: Ikerláng fantom (Kód)

“Te nem látsz engem, de én vagyok a hang a lelkedben.
Te nem látsz engem, de én vagyok a csend az életedben.
Te nem látsz engem, mégis engem keresel,
S az űr, melyet betölteni igyekszel,
Hajt felém…
Húz felém…
Én te vagyok…
Nem látsz engem, de én vagyok a Fény, ami által láthatsz.
Nem hallasz engem, de én vagyok a Hang, ami által hallhatsz.
Nem ismersz engem, de én vagyok az Igazság, ami éltet téged.”

További meditációs hanganyagokat itt találsz:

VAKTOR ORSOLYA: KRISTÁLYFÉNY SAGA – VERSEK: Búcsú Lucastól (Misszió)

VAKTOR ORSOLYA: KRISTÁLYFÉNY SAGA – VERSEK: Búcsú Lucastól (Misszió)

Vaktor Orsolya: Búcsú Lucastól (Kristályfény saga – Misszió)

“Ha csak egy könny az emlék,
Ha csak egy búcsúlevél,
És a keserű mosoly maradt,
A tudat, mindenemet megkaptad.
Ha csak szürkén láthatok már,
Tudom, a halál úgy vár,
A sötétség hív, csalogat,
Akkor felidézem arcodat.
Mind-mind a múlt tulajdona,
De én nem feledlek el soha.
Itt hagytál e szörnyű világban,
Itt hagytál a kegyetlen magányban.
Elmerengek a múlton,
Ahogy a napfény csillogott sötét hajadon.
Előttem van még a kép,
A szerető, bársonyos kéz.
Érzem még féltő ölelésed,
Érzem óvó tekinteted.
Ha csak szürkén láthatok már,
Tudom, a halál úgy vár,
A sötétség hív, csalogat,
Akkor felidézem arcodat.”

A Kristályfény saga regénysorozat első része, a MISSZIÓ, 2013-ban látott napvilágot. A második részre nyolc évet kellett várni. 2021-ben megérkezett a második rész, a KÓD, valamint új kiadsában újra a MISSZIÓ is.

A Kristályfény saga története a lélektudatosság ébredéséről szól, az #IKERLÁNG #IKERLÉLEK ősi szerelmének útján, akik #INDIGÓ lelkek, így a regénysorozat az #EGYLÉLEK #SZERELEM misztériumán túl olyan kérdésekkel is foglalkozik, mint az #ÚJGEENRÁCIÓ #INDIGÓ jelenség, valamint a #NŐISÉG #NŐITUDATOSSÁG ébredése.

Csatlakozz az FB csoportokhoz magyar vagy angol nyelven:

További meditációkat és egyéb hanganyagokat itt találsz: