MARS & VÉNUSZ ÚJJÁSZÜLETÉSE: SZERELEMBEN vagy HÁBORÚBAN?

MARS & VÉNUSZ ÚJJÁSZÜLETÉSE: SZERELEMBEN vagy HÁBORÚBAN?

ISTENNŐ és ISTENFÉRFI születése, az ISTENI MENNYEI SZERELEM földelése

Talán az utóbbi napokban még inkább érezzük, mennyire szüksége van már világunknak, hogy VÉNUSZ megszelídítse MARS-ot… hogy Mars a szerelemben élhesse csodálatos férfi energiáit, az alkotásban, új élet teremtésében, létrehozásban, magasabb tudatosságban.

Plútó mester továbbra is teszi a dolgát, és visz mindent, ami nem rezonál már együtt az új korszak energiáival. Minden, ami ilyenkor megrezdül bennünk, az éppen tisztulni és oldódni szeretne. A felemelkedés időszaka ez, ám felemelkedni úgy lehet, ha letesszük magunkról a múlt korszakból hozott mázsás súlyainkat.

Mi rezdül meg az elmúlt napok tükrében? – Ott van feladat a lélekmunkában.

S egy nagyon fontos üzenete, avagy beavatása is van jelen történéseknek:
Nevezetesen, „Mondd, te kit (mit) választanál?” – avagy, hogyan reagálunk a hírek hallatán, melyek sokszor manipulált, szándékosan félelmet és pánikot keltő hírek. Igyekezzünk limitálni őket…

Az elmúlt napokban sokan feltették a kérdést, mi változott az elmúlt száz, akár ezer évben. A háborúk az előző évezredek korszakára jellemző energiaáramlások a felborult jin – jang energiák miatt. (Az Istennő, mint jin száműzése) Nos… valami azonban valóban változott az elmúlt évezredhez képest… a kollektív mező…

Mit jelent ez?

Amikor egyéni oldásokat végzünk, akkor is egy-egy üggyel több rétegben dolgozunk, és mindig jön a végén a felkérdezés…
A múló korszakban a háborúk hallatán félelem és pánik uralkodott, ezért ez terjedt tovább.

Jelen korszakváltásban az a kérdés most, hogy a hírek hallatán képesek vagyunk-e benne maradni, vagy az érzelmi-sokk után minél hamarabb visszahelyezkedni a lélekbékénkbe.

A lélekbéke állapotában maradni nem azt jelenti, hogy ne lennénk együttérzőek. Sőt! A lélekbékében maradni, mint semleges nulla pontban maradni, a legtöbb, amit sokszor tehetünk. Az változott az előző korszakhoz képest, hogy a kollektív tudat-mező magasabb frekvencián rezonál. Ezt most nagyon fontos tisztán látni. Mi magunk vagyunk azok, akik MÁSKÉPPEN REAGÁLHATUNK, mint eddig. Mellőzzük a félelem és pánik gondolatokat, meditálunk, békét és szeretetet árasztunk magunkból.

Erről részletsebben, és Mars – Vénusz újra egymásra találásáról részletesebben az ELYSIUM ISKOLÁBAN, MÁRCIUS 5-én beszélek.

A szerelem és a háború egy tőről fakad. Az energiák magasabb vagy alacsonyabb megélései. Az élet születése, vagy az élet pusztítása. Ám azt se feledjük, hogy az újjászületés az elmúlás kapuján át történhet meg! Plútó mester dolgozik. Átalakít. Ez most egy kollektív beavatás, mennyire tudjuk a gyakorlatban működtetni a megtanultakat. Létre tudjuk-e hozni, és fent tudjuk-e tartani azt a szeretet és béke energiateret, amiben az erőszak nem tud tovább burjánzani. Minden energia. Minek adunk most energiát? Milyen gondolatokat és érzelmeket viszünk rá a kollektív hálóra? – Igen, olyankor is, amikor a külvilág egy hamis tükröt tart körénk…

Nagyon mély téma, ennek fényében a MÁRCIUS 5- i ELYSIUM iskola és meditációs nap egy rendkívüli katarzisokat magában rejtő nap lesz.

MÁRCIUS 3-án MARS, VÉNUSZ és PLÚTÓ együttes erejét árasztja, és ez beleárad a MÁRCIUS 5-i napunkba is. Most aztán igen fontos, hogy szívünkből tudjunk összekapcsolódni. Március 5-én egyszerre dolgozunk mindannyian saját, egyéni belső lélek-transzformációnkkal, ugyanakkor ahogyan eddig is, minden felemelt minőséget árasztunk bele a kollektív erőtérbe, emelve és tisztítva azt.

Ez a tavasz valóban Mars és Vénusz újjászületése. Szerelemben vagy háborúban?
Mély, nagyon mély… Na, de mégis? Mit vártunk egy korszakváltástól?
Most tényleg fejben dől el minden… Mit választ a kollektív? Ám a kollektív belőlünk, egyénekből áll.

Március 5-én természetesen a március 3-i erőtérben dolgozunk. Erős nap lesz. Március 3-án van a születésnapom, és aznap leszek negyven éves. Az Aura Soma negyvenedik üvegéről (Az üveg neve: „Én vagyok”) írtam már, itt találod a cikket:

Nos, ezeken a napokon (március 1 – március 5.) az AURA SOMA 89. üvege az őrangyal, vörös és mélymagenta: az élet újjászületése, új kezdet, az anyagi / fizikai világ újjászületése…

A legmélyebb ponton, a fekete lyukban van mindig az átjáró egy új világba…

Március 5-én várlak Benneteket az új világ, Mars és Vénusz újjászületésében, az Istenférfi és az Istennő, az Isteni Mennyei Szerelem újjászületésében.

Ha van rá lehetőséged, most kivételesen, kérlek, gyere fehérben… (Tiszta lap, béke, új kezdet szimbóluma.) – ha másban lennél, az sem gond, ez ne tartson vissza… Minél többen kapcsolódunk, annál erősebb az energiatér.

Szeretettel:

Kristályfény33 dr. Vaktor Orsolya

Mark ikerláng ébredése – részlet a 3.könyvből /Korszak/

Mark ikerláng ébredése – részlet a 3.könyvből /Korszak/

Azt hiszem, mindannyiunk életében eljön az a pillanat, az a fájdalom, amikor kapuk nyílnak előttünk. Kapuk, ahol válaszokat találhatunk kérdéseinkre: Ki vagyok én? Miért vagyok itt a Földön? Honnan jöttem? Mi a feladatom?

Talán minden ember csillagsorsában létezik a nagy útelágazás: a tapasztalások választásának lehetősége.

Az egyik leágazás sima, egyenes, kihívás nélküli. S bár időről időre keskeny ösvények kötődnek be ebbe az útba, folyamatosan hívogatva a tapasztalásba, van, aki mégis ellenáll az ismeretlennek, a természetfelettinek, mert túl van a normalitás kockáján. A sima és egyenes olykor láthatatlanul, észrevehetetlenül vezet az őrületbe, mert nincsenek rajta válaszok. Csupán az „Én” botorkál egyedül, magányosan, elveszetten, lehet egyre nagyobb haraggal a szívében, mert egyedül nem találja léte értelmét.   

A másik leágazás buckákkal teli, kanyargós. Igazán nehéz terep. Azonban, aki ezen elindul, nem talál több kereszteződést, nincs több letérési lehetőség. Ezen az úton nem lehet visszafordulni. Amit tudunk, az többé nem lehet nem tudni. Amelyik buckán vagy kanyaron túl vagyunk, azt magunkévá is tettük. Eggyé válik velünk. Így mögöttünk eltűnik az út, és ha visszafordulunk, lezuhanunk a semmibe. Erről az útról már nem vezetnek el ösvények. Végig kell mennünk rajta. Mégis itt találjuk meg válaszainkat a kérdéseinkre, melyek színes virágokként tarkítják a túránkat.

Mostanra már tudom, az ikerlélek egyesülés egy lélekfejlődési állapot. Eredendően a lélek semleges. Egyensúlyban van benne a férfi és a női minőség. Egy adott tudatállapoti frekvencián az Egylélek férfi és női polaritása, mint a tudati és a lelki minőség, mint tulajdonság, mint energia, egységben éli meg önmagát, nem elkülönülve, nem kettéhasadva.

A fájdalom, mely kapukat nyit az emlékezésre, oly sokféle lehet: veszteség, kudarc, vagy akár egy eltaszított szerelem. Emlékezni erre az egység élményre, talán a legnagyobb lélekfejlődési kihívás: lélek-metamorfózis.

/Részlet Marktól – Kristályfény Korszak 3. könyv/

CHAMAEL ARKANGYAL: 2021 A LÉLEKPÁR-KAPCSOLÓDÁSOK ÉVE – IKERLÁNG TUDATOSSÁG – PARADIGMAVÁLTÁS

CHAMAEL ARKANGYAL: 2021 A LÉLEKPÁR-KAPCSOLÓDÁSOK ÉVE – IKERLÁNG TUDATOSSÁG – PARADIGMAVÁLTÁS

“Szeretett Testvéreink!

Szeretnénk nektek elmondani, milyen különleges folyamatok indultak el, hogy minél több léleknek segíthessünk az emelkedés folyamataiban. Először is fontos tisztán látni, hogy a felemelkedés egy folyamat, mégpedig a tudatosodás folyamata. A tudatváltás, a tudattágulás folyamat. Mint ilyen, avagy tudatosság tágulás, a tudatosság egyre magasabb frekvencián való megélése, egyéni módon zajlik.

Azaz a felemelkedés a kollektív mozzanat helyett, egyéni mozzanatok sokasága, napról napra. A felemelkedés a tudatosság frekvenciáinak emelkedése.

Mi az, ami emelkedik – vagy tágul, azaz hogyan történik a tudatosodás?

Több jelentős lépése és állomása is van ennek az útnak:

 • Az első az egyéni felelősségvállalás a saját gondolatok, érzések és a sejtek rezgései által való teremtésekért. Multidimenzionális létezőként egyszerre teremtetek, alkottok a gondolataitokkal, érzelmeitekkel, és a sejtek tudatosságából, a sejtek egészségéből áradó rezgésekkel. Három szinten történik a teremtés.
 • Második az egyensúly békéje: egyszerre vagytok univerzális létezők, ugyanakkor itt vagytok, most vagytok. A pillanat jelenléte és a végtelen jelenlét közti egyensúly megteremtése, megélése, lehorgonyzása. Avagy itt és most élitek meg a végtelen intelligencia adta energiáitokat, kreativitásotokat, alkotó képességeiteket. Ide, ebbe a jelenlét pontba sűrítsétek be végetlen szeretésetek flowját.
 • Harmadik lépés a reakcióitok megváltoztatása: a világ történik, a dualitás árad. Az egyéni felemelkedés belül megy végbe, azaz hogyan reagáltok az életre. Az élet olyan, amilyen. Az a dolga, hogy izgalmas legyen. Az, hogy milyennek látjátok az életet, az a saját válasz reakcióitoktól függ. Egy magasabb dimenzionális tudatosság kulcsa a kapcsolatok átalakítása. A kapcsolatok szeretettel feltöltése – önmagad és mások irányába.

És… most szeretnénk kiemelni egy nagyon fontos üzenetet:

Lépjetek ki az áldozat szerepből!

Ez egy óriási paradigmaváltás. A dualitás 3. dimenzionális frekvenciáin az alá-, és fölérendelődések, az elkövető-áldozati szerepminták szövik át a napjaitokat, mind párkapcsolatban, munkahelyi kapcsolatokban, és egyéb más kapcsolódásokban. Addig vannak elkövetők, amíg vannak áldozatok.

Ha ti kiléptek az áldozati gondolkodásmódból, avagy visszaálltok saját erőtökbe, visszaveszitek a gondolataitok, érzelmeitek, és sejtjeitek rezgései által az életetek irányítását, akkor tudtok valóban elindulni az 5. dimenziós tudatosságba való felemelkedés hídján.

Ehhez hozzátartozik a feljebb felsorolt három lépés is.

Az 5. dimenzionális lét tudatossági frekvenciatartomány, az ahogyan gondolkodtok, éreztek, amilyen a test – a sejtek – egészség állapota, vagyis az egész holisztikus életmódotok. Fizikai hely helyett, belső világotok felemelése. Egyéni szinten.

Ez a folyamat éppen zajlik, napról napra.

Ehhez tartozik hozzá a LÉLEKPÁROK találkozása is. Tudniillik, ahogyan egyéni tudatosságotok emelkedi, tágul, és magatok mögött hagyjátok a régi, 3. dimenzionális elkövető-áldozat karmikus sérüléseket, úgy kitisztulnak az emberi kapcsolatok is.

Ugyanakkor, minél több lélekpár találkozik ez évben össze, vagy már az együtt létezők emelik tovább kapcsolati minőségeiket – úgy még több szeretet-fénypont áramolhat a kollektív térbe, hogy ezzel támogassa tovább az egyéni folyamatokat.

EZ AZ IKERLÉLEK KÜLDETÉS…

Az összetartozó lélekpárok egymásfelé áramló szerelmük hídján lefuttatják a karmikus férfi-női sérüléseket, mely folyamatokkal fényesítik a kollektív mezőt.

2012 után nagyon sok lélekpár lépett be ebbe a gyógyítótérbe, és elkezdték futtatni a női-férfi elkövető-áldozat szerelemsérüléseket, hogy előkészítsék az energiamezőt 2021 találkozásaihoz. Ez egy csodálatos IKERLÁNG szerelem-misztérium, mely egyéni mesteravatás, ugyanakkor szolgálat a kollektív felé is. Éppen annak az egyensúlya, amiről feljebb írtunk, miszerint egyensúlyban megélni az univerzális jelenlétet együtt az itt és a most varázslatával.

2021 a nagy találkozások éve, és szükséges volt ezt előkészíteni, feltisztítani ahhoz, hogy akik most egymás szívéhez érnek, ott már 5. dimenziós szerelem frekvenciák mentén tudjon kinyílni és virágozni a lélekpár kapcsolatuk.

Nagyon sok IKERLÉLEK, IKERLÁNG találkozása kerül most előkészítésre.

A lélekpár találkozások emelik a morfogenetikus mező frekvenciáit- mert ahhoz, hogy a lélekpárok találkozhassanak – magukban olyan alkímia- avagy tudatosodási folyamatokat bontakoztatnak ki, melyekkel hatás gyakorolnak a kollektív energiamezőre. Egyszerre egyéni felemelkedés, mesteravatás, ugyanakkor a kollektív univerzális isteni létező szolgálata. Ez maga az IKERLÁNG energia alkímiai misztériuma – átégetni a teret, átfényesíteni a jelenlétet. Minél több egyén hajtja ezt végre, annál inkább lesz jelen kollektív szinten is.

Ez sokaknak szerepel küldetéskódjaik között, ők most rendkívüli intenzitással érzik párjuk hívását, szív szonárját…

Bíztatunk Benneteket, legyetek bátrak, és kövessétek a hívást!

Chamael Arkangyal”

Közvetítette: Kristályfény33

MI A SZEREPE AZ IKERLÁNG SZERELEMNEK?

MI A SZEREPE AZ IKERLÁNG SZERELEMNEK?

Mi a szerepe az ikerláng szerelemnek az Aranykorban?

A szerelem a szeretet egy magasabb frekvenciája. A szerelem varázsában feloldódik az én, az ego. A szerelem csodája az ősi elemi és teremtő erő, mely az Univerzum összetartó és vonzó ereje. Az ősiratok szerint a Mindenség a Teremtő Isteni és Istennői Princípiumának, az Ősapa és az Ősanya, ha úgy tetszik az Istenapa és az Istenanya ölelkezéséből született. A Teremtő képmására formálta az embert – ahogyan gyermek hasonlít az ő szülejére – Teremtő Társsá téve meg őt. Így az ember is részese a Szerelem Csodájának, birtokolja az ősi elemi, teremtő erőt, ahogyan az ember férfiúi és a női princípiumának ölelkezéséből is új élet születik. A férfi, az Ősapa, az Isten kiáramlik, a nő, az Ősanya, az Istennő befogad és megtart. Ketten együtt teremtenek, ketten együtt bírják az erőt. A Teremtő párban teremti a férfit, s nőt, vagyis az ember férfiúi és női minőségét:

“Amit a Teremtő egybekötött, ember szét ne válassza…”

Kristályfény33

AZ IKERLÉLEK SZERELEM TELEPATIKUS MISZTÉRIUMA

AZ IKERLÉLEK SZERELEM TELEPATIKUS MISZTÉRIUMA

Telepatikus képességeink fejlesztése /Tantra Szerelem 3. rész/

A jelenlegi változások, energia áthangolások mélységesen hatnak a bennünk létező Egységre is, mint a yin és yang energia egyensúlyára is. A szerelem misztériuma egyre mélyebb beavatásokat hoz nekünk,

így egyre beljebb kerülhetünk szívünk magasabb dimenzionális tudatosságában.

Újra tanulunk szeretni.

Újra tanulunk emlékezni.

A világunk dualitása az Istennő és az Istenférfi táncán ringatózik, ahogy kozmikus szerelmükben hol egymásba olvadnak, hol egymás körül keringenek. A teremtés násztánca ez, ahol az Isteni női és férfi arca is megmutatkozik, és a teremtésük a szerelmük gyümölcse.

Oly sok misztériumot rejt az Egylélek valódi beavató ösvénye. E beavató ösvény önmagunk felé vezet, a lélek felé, aki semleges, és önmagában is teljes. Aki a szerelem útját választotta ébresztő sugarának, ő magában hordozza a Szent Kígyó Tantra Misztériumát. A Szent Kígyó kettősége a kundalini energia, mely folyton felfelé árad az Isteni felé, hogy lehető legtisztább minőségét élhesse. Ez az az eszenciális tanítás és megértés, melyet magunkba csepegtetve közelebb kerülhetünk az ikerlélek/duálpár energia megfejtéséhez. Avagy, önmagunk legmagasabb énjét, minőségét kutatva, kapcsolódva vele, juthatunk el a Szent Beteljesülés állapotába.

Az ikerlélek/duálpár energia oly sok paradoxont hordoz magában, és ez éppen az a kiválasztó energia, mely elválasztja egymástól “ocsút és a búzát”… Bár rendkívül divatos és felkapott lett az elmúlt évtizedben az ikerlélek/duálpár energia, mégis, oly mélységei vannak ennek az elhívásnak, mely elhívást azok hallják meg igazán, akiknek valóban a szívükben van kódolva e szakrális rítus. Tudniillik az ikerlelkek Szent Misszióban vannak, és elsősorban a változásokért, a Krisztusi Fényháló lehorgonyzásáért vannak itt a Földön, az emberiség emelkedéséért. Szerelmüket ajánlották fel az Isteni Rend Oltárán, szerelmükön keresztül “alkotnak, hatnak, gyarapítanak”…

Szerelmük kardinálisan erős hívás, és az űr, melyet lelkükben éreznek, és folyton betöltődni vágyik, teremt. E teremtésük pedig a Kozmikus Szolgálat frekvenciahullámain történik. Szívkristályuk hívja a párját, és e szerelem-szonár Krisztusi energiaszálakat és fénypontokat fűz meg a Krisztus-hálón.

Tiszteletben tartják a Spirituális Etikát.

Telepatikusan kommunikálnak egymással.

Ismerik a Szerelem Misztériumának Gyógyító Érintését – a Tantrát.

A Tantra a yin és yang minőségek erőtereinek egymásba olvadásának képességénél kezdődik. Képesek vagyunk-e magunkba engedni az ellentét pólusok nászát, hogy az “én” átalakulhasson “mi” – vé? Képesek vagyunk-e megengedni a meridiánok együtt áramlását, a csakrák együtt forgását, a sejtek egy ritmusra rezdülését?

A Tantra elsősorban energetikai együttlét, amikor yin és yang energiamezője egymásba olvad, és egymást szereti. Lélekérintés… (további tanítások erről a Tantra Szerelem kurzuson)

E misztériumok hídján kelünk át január hónapban a Tantra Szerelem Online Kurzus támogatásában…
Túl vagyunk az első kapun, következik a második kapu…

A Szerelem Erő TELEPATIKUS képességeinek megtisztítása és felébresztése:

Kik szeretik egymást, a szeretet frekvenciáján kommunikálhatnak egymással a láthatatlan világokban is.

Tehát a lélek-kommunikációval folytatjuk, az érzékelés továbbfejlesztésével, hogy a Tantra Szerelem egyre mélyebb valóságait élhessük meg jelen emberi létünkben.

A változó világunkban a TELEPATIKUS képességeinknek a fejlesztése, ehhez kapcsolódóan az INTUÍCIÓ és a SZÍV-KOMMUNIKÁCIÓ fejlesztése egyre fontosabbá válik. Avagy úgyis mondhatjuk, ahogy egyre magasabb frekvenciákra emelkedünk fel, úgy e kommunikáció egyre inkább megnyílik bennünk.

A Tantra Szerelem alapja a két lélek egymásra hangolódása, mélységes, kölcsönös tisztelete. Amikor lélek látja a lelket. A szeretet frekvencián a két lélek kommunikál egymással, megbecsülik és tisztelik egymást, és együttlétük bensőséges intim kapcsolattá válik.

A Tantra érintések gyógyítanak. E gyógyító erejük a tudatosság hídján bontakozhat ki.

E TUDATOS ÉRINTÉSEKRŐL is szó lesz a második kapuban, amikor is oldjuk, tisztítjuk és gyógyítjuk energiatereinkben, fénytesteikben a szexualitásból és szerelemből eredő sérüléseket.

Az első kapuban dolgoztunk az érzelmi és fájdalom testekkel, most megyünk tovább, mélyebbre merülünk a mentális testek felé, avagy a hitrendszerek felé.

Feltárjuk energetikánk azon lezárt, vagy lepecsételt energiakapuit, amelyeken átkelve a Tantrikus belső ösvényeinknek haladhatunk tovább.

A szakrális energiaforrásaink felszabadítása elementáris erővel bír a TEREMTŐ ERŐNKRE – és ez azért is fontos a mostani időtérben, mert éppen 2021 éveleje hozza el nekünk azon támogató fénysugarakat, melyekkel új teremtéseinket megfűzhetjük emberi jelenlétünk szövetében.

Aki esetleg most érzi a hívást a januári csoportba,
még LEHET CSATLAKOZNI,
az első kapu előadását, és meditációját megkapja, vissza tudja hallgatni.
Mind három kapuról készül felvétel,
melyeket a csoport tagjai kapnak meg,
és akár később is lehet velük dolgozni,
nem baj, ha valaki nem tudott ott lenni az adott időpontban, az élő közvetítésen online.

Szeretettel várunk Téged is a csoportban!
Kristályfény33

2021. januárjában a Fénymesterek tanításában és avatásaiban tartjuk a TANTRA SZERELEM ONLINE KURZUST,

ahol mély lélek szinten, a tudatalattiban és sejtszinten hordozott régi szerelem-minták feloldása, kioldása – az új szerelem és szexualitás fénykódok lehorgonyzása történhet meg:

 • a harmadik dimenziós alá/fölé rendelődő játszma-minták feloldása/kioldása
 • szerelem-sérülések feloldása/kioldása
 • újenergiás, Krisztus-tudatosság szerelem fénykódok lehorgonyzása
 • egyéni kvantummező áthangolása
 • régi energiás mentális programok feloldása/kioldása
 • régi energiás érzelmi programok feloldása/kioldása
 • régi energiás szexuális lenyomatok feloldása/kioldása
 • szexuális sérülések feloldása/kioldása
 • szexualitás újraértelmezése
 • lélekkapcsolódás misztériuma
 • csakrák kapcsolódása a párkapcsolatban
 • azon Krisztusi-fénykódok lehorgonyzása, hogy egyáltalán képessé válhassunk megtartani ezt a magasabb dimenzionális szerelem erőt

Időpontok:

 • 2021. 01. 10.
 • 2021. 01. 17.
 • 2021. 01. 24.

Vasárnaponként 19.00-21.00

 • 19.00 órától elméleti, tanítói rész a Női Felemelkedett Mesterek tanításainak átadása
 • 20.00 órától meditáció, individuális hangoló és beavató folyamatok, a Női Felemelkedett Mesterek hangolásainak és beavatásainak közvetítése.

Aki nem tud ezekben az időpontokban csatlakozni,
azonban szeretne a tanításokkal és a meditációkkal kapcsolódni,
ő is nyugodtan jelentkezhet a csoportba,
mert minden csoporttaggal utólag megosztjuk a hanganyagokat,
így önállóan is, bármely időpontban lehet munkálkodni
az ötödik dimenziós szerelem párkapcsolat manifesztációján.

Helyszín:
ONLINE _ ZOOM
A linket a jelentkezés után küldjük emailben.

Részvételi díj: 21.000.-FT (három alkalom egyben)

Jelentkezés: info.vaktororsolya@gmail.com

Szeretettel várunk a Női Felemelkedett Mesterek beavató energiájában!

Kristályfény33

Vaktor Orsolya

TANTRA SZERELEM – Második rész

TANTRA SZERELEM – Második rész

ÚJ ENERGIÁS SZERELEM – Emelkedő Ikerlélek/Duálpár energiahullámok

Manapság kezd lassan lecsengeni a duálpár/ikerlélek divathulláma, és marad a tiszta, valódi mélységeket megélő minőség.

Az elmúlt években nagyon sok feltisztulás történt ezen a területen, és mi, akik eme lélek-beavatóösvényt választottuk, egyre közelebb érkezünk az Egylélek tanítások valódi természetéhez.

Az ikerlélek szerelem egy lélek-ébresztőkód. Az Egylélekre való emlékezés a lélek ébredésének kódrendszere. Először is emlékezni kezdünk a társunkkal való egységre, teljességre – az eredet teremtett lélekenergiára. Majd ez emlékezésben érezni kezdjük az űrt, amit a hiánya okoz.

Az űr, amely lelkünk elválasztottság-illúziója belső erőként kezd hajtani bennünket. Az űr bekívánja tölteni önmagát.

A szellemből a lélek kiválik, hogy megélhesse a létezés csodáját. A lélek semleges, benne van a jin és a jang tökéletes egyensúlya.

Ilyen módon Egylélek, mint a nő és a férfi egyben, egybeolvadva. A nő magába fogadva a férfit, és a férfi magába fogadva a nőt. Az én tudat kiterjed az egységre, a jin és jang harmóniájára. Az ősi iratok is jelzik a lélek ezen egység természetét.

Ám a lélek tapasztalni vágyik, és megjeleníti magát a különböző dimenziók tudatosságában. Megkívánja élni az egységet is, olykor pedig a dualitást. A dualitás természetének poláris alapja a jin és a jang pólus. A szellem Istennő és Istenférfi arca / aspektusa. Így a lélek az Istennő és Istenférfi dualitás hullámát követve, tapasztalásaiban éli önmaga jin vagy jang pólusát, minőségét. Látja önmagát nőként és férfiként is.

Éli a létezést nőként és férfiként, munkálkodva e pólusok legmagasabb isteni minőségeinek megnyilvánulásán. Ám ahogy a lélek éli önmagát a dualitás váltakozásában, és fényesíti tudatosságát a tapasztalások örvényében, úgy vágyik az Istenélményre, önmaga kiegészülésére.

Ez a szerelem ősi misztériuma.

A szerelem energiája az Istenélmény emlékezetét ajándékozza nekünk, az egység élményre való emlékezést. Ezt az egybeolvadást keressük a szerelemben.

Az űr, mely a dualitásból fakad szívünkben, be kívánja tölteni önmagát. Elindulhatunk e betöltődés hívásában az élet különböző területein, mint munka, karrier, család, tudomány vagy művészet, akár sporttevékenységek… – és lehet, e területek ideig-óráig meg is adják a kielégülést.

Azonban a társélmény kutatása ettől sokkal, de sokkal ősibb hívás. A társélmény, mely a valahova való tartozás, az egység-tudat egyik alapköve.

Igen, békét lelhetünk társ nélkül is, azonban mégis, amikor szívünk legmélyére nézünk, valamilyen módon, még ha más dimenzionális tudatosságban is, vágyunk a társra.

Ez egy ősi hívás…

Minél magasabbra emeljük tudatosságunkat, azaz egyre inkább helyezkedünk vissza a szívközpontunkba, annál inkább érzékelhetjük, hogy e társélményt akár dimenzionális tudatosságban is megélhetjük.

Ám itt és most az anyagban vagyunk jelen, testet öltésben vagyunk jelen. A lélek megéli a testélményt. A testünk éppen úgy az Isteniegység része, mint a szellem és a lélek.

E hármas egység szerelem energiájának Istenélmény útja a TANTRA útja. A tantrikus szerelem a társélményt, mint Istenélményt megjeleníti a szellemben, a lélekben és a testben is. A tantrikus szerelem a lélekben kódolt Istenélmény, mely felemelkedik a szellemi egységbe, és megnyilvánul a testek egybeolvadásában.

A tantrikus szerelem a nő és a férfi mélységes lélekszerelme, mélységes egymásba fogadás képessége. Ilyen módon támogatja a harmonikus és boldog párkapcsolat megélését, mint ötödik dimenziós frekvenciájú szerelem megélését.

Mindemellett támogatja az ikerlélek/duálpár szerelem manifesztációját is. Amikor a tantrikus szerelem energiával dolgozunk, akkor a lélek jin és jang pólus mélységes szerelmén, és egymásba olvadásán munkálkodunk. Ez az emelő minőség hatást gyakorol általában véve a párkapcsolati megélés gyönyörűséges kibontakozására, valamint természetesen fénnyel és szeretettel tölti fel az Egylélek energiát is, így az ikerlélek/duálpár minőséget is.

Mindemellett a szakrális egyesülési folyamatok jelentősen emelik a teremtői képességeinket, avagy alkotási és kreativitási készségeinket. Megnő bennünk a kreativitásra való hajlam, az alkotásaink bőséges teremtéseket manifesztálhatnak. Így a szakrális oltáron születő új energiás szerelem bőséges áldásokat teremt életünk minden területén.

Kristályfény33

Szeretettel várunk Téged is Tantrikus Újenergiás Szerelem Beavatásokon:

Időpontok:

2021. 01. 10.

2021. 01. 17.

2021. 01. 24.

Vasárnaponként 19.00-21.00

 • 19.00 órától elméleti, tanítói rész a Női Felemelkedett Mesterek tanításainak átadása
 • 20.00 órától meditáció, individuális hangoló és beavató folyamatok, a Női Felemelkedett Mesterek hangolásainak és beavatásainak közvetítése.

Aki nem tud ezekben az időpontokban csatlakozni,
azonban szeretne a tanításokkal és a meditációkkal kapcsolódni,
ő is nyugodtan jelentkezhet a csoportba,
mert minden csoporttaggal utólag megosztjuk a hanganyagokat,
így önállóan is, bármely időpontban lehet munkálkodni
az ötödik dimenziós szerelem párkapcsolat manifesztációján.

Helyszín:
ONLINE _ ZOOM
A linket a jelentkezés után küldjük emailben.

Részvételi díj: 21.000.-FT (három alkalom egyben)

Jelentkezés: info.vaktororsolya@gmail.com

Szeretettel várunk a Női Felemelkedett Mesterek beavató energiájában!
Kristályfény33