MARS: A FÉRFI FŐNIX ÚJJÁSZÜLETÉSE – A FÉRFI KOLLEKTÍV ÁTLÉNYEGÜLÉSE

MARS: A FÉRFI FŐNIX ÚJJÁSZÜLETÉSE – A FÉRFI KOLLEKTÍV ÁTLÉNYEGÜLÉSE

Most azt kellene mondanom, írnom, hogy milyen varázslatosan csodás erőtérben vagyunk jelen Vénusz – Mars – Plútó mesterek együtthatásában. Ezt a fajta minősítést most mégsem használhatom jószívvel, hiszen jelenleg lángol a világunk. Mars tombol, a férfi erőtér tombol…

Sokszor írtam már arról, hogy a férfi energia transzformációja zajlik, és nyílik a férfi kollektív szívtere, ébred a férfi szívtudatossága.

Ebben a néhány sorban azokat a gondolatokat szeretném továbbítani, amelyek talán mégis segíthetnek az ilyen lelket s szívet próbáló időszakban átlátni a hamisság tükrein. Lehet, hogy így egy kicsit könnyebb, lehet, hogy nem. Ám miközben egy valódi Plútó (Mennyország vagy Pokol képletes értelemben) kapuban állunk, a női kollektívnek most rendkívül szükséges összefognia, és integrálni a gyakorlatba az eddigi elméleti szívtudatosságról szóló tanításokat.

Avagy a női energia avatása is ez az időszak.

Minden egyes férfiszív számít, hiszen az egyének sokasága adja a kollektívet. A férfi kollektív transzformál. Újra éli az elmúlt ezer évek (múló korszak) férfiúi sorsát. A férfisors épp oly sérült és nehéz, mint a női sors. A női kollektív az elmúlt évtizedekben rendkívül sokat emelkedett, noha még természetesen jócskán van feladat. Ám itt és most a férfi kollektív merült a legmélyebb pontjára, hogy onnan felemelkedhessen – a Főnix újjászületése.

Most aztán tényleg rendkívül fontos, hogy a nő képes legyen árasztani magából (magjából, azaz szívéből és méhéből) az Istenanya kozmikus női szeretetét. Óriási szüksége van a férfinek a nőre ezekben az időkben: a férfisors elfogadására, tiszteletére, megbecsülésére és a megbocsátásra. Minden egyes férfiszív számít. Minden egyes egyéni megbocsátás, elismerés, tisztelet és elfogadás számít.

Sok nőtől kaptam kérdést, miszerint ő nem látja, hogy a férfi munkálkodna a lélekalkímiáján. Nos, tessék. Íme. Mars is újjászületésben van. Ám más módon, mint a nő. Hiszen a férfi energia más, mint a női energia. Más lesz az ébredés módja és útja. Ő is szembe néz a legsötétebb félelmeivel és mélységeivel. Másképpen, mint a nő.

Vajon képes elfogadni a nő, hogy a férfiszív más módon ébred – hogy más a férfi energiájának alkímiai folyamata, mint a nőié?

Ebben vagyunk…

A férfi tombol, küzd a saját démonjaival…

Mit tesz a nő?

Ítélkezik, megítél, lenéz, ismét sztereotípiákba zárja az energiákat?

Vagy szeretettel veszi körbe férfi családtagjait, hiszen a kollektív az egyénekből tevődik össze…

Most kiváltképp szükséges a férfiszív megnyugtatása, hogy érezze, szeretve van, feltétel nélkül, hogy a nő elismeri és tiszteli a férfi útját és sorsát. A sajátos lélekalkímiai folyamtát.

Így a férfiszív ébredése, a férfi energia alkímiája a nő beavatása.

Hogyan reagál a nő, csak elméletben vagy gyakorlatban is képes lenni kozmikus szeretésben létező istennő?

A kapuban állunk mindannyian – a Krisztusi Megbocsátás Alkímiai kapujában:

Ebben a kapu-energiában dolgozunk MÁRCIUS 5-én. Munkálkodunk az energiatérben, nők és férfiak egyaránt. A nő segíti és támogatja a férfit, feltétel nélküli szeretetével körbe öleli a férfi lelkét, hogy az a legmélyebb férfipokolból is hazatalálhasson. Szükség van a női erőre. Nagyon nagy szükség. A nő avatása ez, miközben a férfi átlényegül.

Érzem, hogy érzitek. Együtt dobban a szívünk, egy ritmusra lüktetünk. Felemeljük együtt a tudathálót, mert ezért vagyunk itt. Összekapaszkodva, összeadott erőben. A nő megtartja a komikus szív-méh-tudat hálóját, hogy a férfi gyógyulhasson. Hazatalálhasson.

MÁRCIUS 5-én várunk Benneteket a Felemelkedett Mesterekkel Mars – Vénusz – Plútó erőterében:

Mindenki önmaga sorsát lényegíti át, mindenki saját egyéni felemelkedésén munkálkodik majd, egyéni folyamatok zajlanak majd Benned. Ám a felemelkedett kollektív a felemelkedett egyének összességében tud megszületni. Az egyéni újjászületés Mars és Vénusz szerelmében, a kollektív újjászületése.

Ezzel munkálkodunk MÁRCIUS 5-én az ELYSIUM ISKOLA és MEDITÁCIÓS NAPON.

Időpont: 2022. 03. 05. – szombat: 10.00 – 15.00 – ig

Helyszín: MagNet Közösségi Ház, Budapest, Andrássy út 98.

Szeretettel várunk!

MARS & VÉNUSZ ÚJJÁSZÜLETÉSE: SZERELEMBEN vagy HÁBORÚBAN?

MARS & VÉNUSZ ÚJJÁSZÜLETÉSE: SZERELEMBEN vagy HÁBORÚBAN?

ISTENNŐ és ISTENFÉRFI születése, az ISTENI MENNYEI SZERELEM földelése

Talán az utóbbi napokban még inkább érezzük, mennyire szüksége van már világunknak, hogy VÉNUSZ megszelídítse MARS-ot… hogy Mars a szerelemben élhesse csodálatos férfi energiáit, az alkotásban, új élet teremtésében, létrehozásban, magasabb tudatosságban.

Plútó mester továbbra is teszi a dolgát, és visz mindent, ami nem rezonál már együtt az új korszak energiáival. Minden, ami ilyenkor megrezdül bennünk, az éppen tisztulni és oldódni szeretne. A felemelkedés időszaka ez, ám felemelkedni úgy lehet, ha letesszük magunkról a múlt korszakból hozott mázsás súlyainkat.

Mi rezdül meg az elmúlt napok tükrében? – Ott van feladat a lélekmunkában.

S egy nagyon fontos üzenete, avagy beavatása is van jelen történéseknek:
Nevezetesen, „Mondd, te kit (mit) választanál?” – avagy, hogyan reagálunk a hírek hallatán, melyek sokszor manipulált, szándékosan félelmet és pánikot keltő hírek. Igyekezzünk limitálni őket…

Az elmúlt napokban sokan feltették a kérdést, mi változott az elmúlt száz, akár ezer évben. A háborúk az előző évezredek korszakára jellemző energiaáramlások a felborult jin – jang energiák miatt. (Az Istennő, mint jin száműzése) Nos… valami azonban valóban változott az elmúlt évezredhez képest… a kollektív mező…

Mit jelent ez?

Amikor egyéni oldásokat végzünk, akkor is egy-egy üggyel több rétegben dolgozunk, és mindig jön a végén a felkérdezés…
A múló korszakban a háborúk hallatán félelem és pánik uralkodott, ezért ez terjedt tovább.

Jelen korszakváltásban az a kérdés most, hogy a hírek hallatán képesek vagyunk-e benne maradni, vagy az érzelmi-sokk után minél hamarabb visszahelyezkedni a lélekbékénkbe.

A lélekbéke állapotában maradni nem azt jelenti, hogy ne lennénk együttérzőek. Sőt! A lélekbékében maradni, mint semleges nulla pontban maradni, a legtöbb, amit sokszor tehetünk. Az változott az előző korszakhoz képest, hogy a kollektív tudat-mező magasabb frekvencián rezonál. Ezt most nagyon fontos tisztán látni. Mi magunk vagyunk azok, akik MÁSKÉPPEN REAGÁLHATUNK, mint eddig. Mellőzzük a félelem és pánik gondolatokat, meditálunk, békét és szeretetet árasztunk magunkból.

Erről részletsebben, és Mars – Vénusz újra egymásra találásáról részletesebben az ELYSIUM ISKOLÁBAN, MÁRCIUS 5-én beszélek.

A szerelem és a háború egy tőről fakad. Az energiák magasabb vagy alacsonyabb megélései. Az élet születése, vagy az élet pusztítása. Ám azt se feledjük, hogy az újjászületés az elmúlás kapuján át történhet meg! Plútó mester dolgozik. Átalakít. Ez most egy kollektív beavatás, mennyire tudjuk a gyakorlatban működtetni a megtanultakat. Létre tudjuk-e hozni, és fent tudjuk-e tartani azt a szeretet és béke energiateret, amiben az erőszak nem tud tovább burjánzani. Minden energia. Minek adunk most energiát? Milyen gondolatokat és érzelmeket viszünk rá a kollektív hálóra? – Igen, olyankor is, amikor a külvilág egy hamis tükröt tart körénk…

Nagyon mély téma, ennek fényében a MÁRCIUS 5- i ELYSIUM iskola és meditációs nap egy rendkívüli katarzisokat magában rejtő nap lesz.

MÁRCIUS 3-án MARS, VÉNUSZ és PLÚTÓ együttes erejét árasztja, és ez beleárad a MÁRCIUS 5-i napunkba is. Most aztán igen fontos, hogy szívünkből tudjunk összekapcsolódni. Március 5-én egyszerre dolgozunk mindannyian saját, egyéni belső lélek-transzformációnkkal, ugyanakkor ahogyan eddig is, minden felemelt minőséget árasztunk bele a kollektív erőtérbe, emelve és tisztítva azt.

Ez a tavasz valóban Mars és Vénusz újjászületése. Szerelemben vagy háborúban?
Mély, nagyon mély… Na, de mégis? Mit vártunk egy korszakváltástól?
Most tényleg fejben dől el minden… Mit választ a kollektív? Ám a kollektív belőlünk, egyénekből áll.

Március 5-én természetesen a március 3-i erőtérben dolgozunk. Erős nap lesz. Március 3-án van a születésnapom, és aznap leszek negyven éves. Az Aura Soma negyvenedik üvegéről (Az üveg neve: „Én vagyok”) írtam már, itt találod a cikket:

Nos, ezeken a napokon (március 1 – március 5.) az AURA SOMA 89. üvege az őrangyal, vörös és mélymagenta: az élet újjászületése, új kezdet, az anyagi / fizikai világ újjászületése…

A legmélyebb ponton, a fekete lyukban van mindig az átjáró egy új világba…

Március 5-én várlak Benneteket az új világ, Mars és Vénusz újjászületésében, az Istenférfi és az Istennő, az Isteni Mennyei Szerelem újjászületésében.

Ha van rá lehetőséged, most kivételesen, kérlek, gyere fehérben… (Tiszta lap, béke, új kezdet szimbóluma.) – ha másban lennél, az sem gond, ez ne tartson vissza… Minél többen kapcsolódunk, annál erősebb az energiatér.

Szeretettel:

Kristályfény33 dr. Vaktor Orsolya

2022. 02. 22. üzenetei: “ÉN VAGYOK”

2022. 02. 22. üzenetei: “ÉN VAGYOK”

Író és költő vagyok, és jogász és közgazdász. Az emberek sokszor kérdőn néznek rám e bemutatkozás hallatán, hogyan lehetséges ez: a művészkedés hogyan találkozik a joggal és a közgazdaságtannal. Nos, a válaszom: édesapám jogász, édesanyám közgazdász, én pedig elsőszülött gyermek vagyok, ráadásul lány, akit fiúnak vártak.
Ezen válasz után a legtöbben „mindent tudóan” elmosolyogják magukat, majd megértő pillantásokat ajándékoznak a bennem élő gyermeknek.


Hamarosan negyven éves leszek, és talán jelen gondolatokat az az érzelmi állapot hívja életre, amelyben hetek óta lebegek a negyvenedik születésnapon hajnalán. Ez a negyvenes határ valamiért olyan sok misztikumot rejt magában. Lehet az ötven majd még többet fog, azonban én most itt tartok, erről tudok írni hitelesen.


Tudtátok, hogy az AURA SOMA 40. üvegének a neve: „I am”, azaz én vagyok… vagyok… létezek…
Ha egy kicsit most lehunyod a szemed, és erre a mondatra fókuszálsz: „vagyok”, „én vagyok” – akkor érezheted, milyen mélyre is visz a szíved felé, és varázslatos titkok fátylait lebbenti meg ez a mondat a lelkedben. Kapcsolódni kezdesz önmagaddal. Ráadásul ez az AURA SOMA üveg vörös és arany, avagy az anyagban való megnyilvánulás és a bölcsesség fénysugarai.
Talán ezért lengi körbe a negyvenes éveket egy titokzatos misztérium, mert eddigre olyan igazán kezdjük magunkat megérteni. Nem azt mondom, hogy megértettük magunkat eddigre, de elindulunk az úton önmagunk felé. Megérkezünk önmagunkba…


Hiszen nyilvánvalóan az életünk első húsz éve egy gyermek jelenléte, aki igyekszik integrálódni a világba, ahova érkezett, a környezetét tanulja. Én a magam részéről úgy látom, ez ma már kitolódik a harmincas évekig, hiszen „jogosítvány-szerzés” történik még ekkor is az élethez: tanulmányok, képzettségek, diplomák, nyelvvizsgák megszerzése.

A 30. üveg kék és vörös, „Mennyország a Földön” – „Fejem az égben, lábaim a Földön.” – avagy a megérkezés.


Érdekes, hogy nagyon sokan e körüli időszakban indulnak el (mostanság) egyfajta önismereti úton. Ekkor már a szakma-tanulást, a „világ megtanulását” felváltja az „önmagunk megtanulása”. Talán eddigre már ismerjük annyira a helyet, ahol élünk, hogy elkezdhetünk foglalkozni önmagunkkal mélyebben.

„Ki is vagyok én ebben a nagy világban?”


Manapság nagyon sok önismereti és önfejlesztő módszertan útján indulhatunk, melyek segítenek és támogatnak bennünket, hogy mélyebb megértésbe kerülhessünk önmagunkkal. Lépésről lépésre haladunk, hiszen ez egy folyamat, ami az egész életünkre szól.
Milyen fantasztikus lehetne, ha azt mondhatnám, negyvenes éveinkre megérkezünk. Ez azonban (én ezt vallom) nem lehet igaz… Csupán kezdjük a megértést. Sőt! Sokan a negyvenes éveikben fordulnak önmaguk felé, éppen ezen belső igény kielégítésére (40. üveg: „Én vagyok” – Na, de ki is vagyok én?).


Nem tudhatom, kedves Olvasó, Te éppen most hol tartasz saját sorsod ösvényén, de akár közel ezen állomásokhoz, akár már tovább haladva, és most kicsit visszatekintve, bízom benne, hogy segíthetnek e sorok önmagad megértésében.


Az AURA SOMA az 50. üvegnél megint fordul, ugyanis 50 és 64 között MESTER KÉSZLET született. Itt találjuk a Felemelkedett Mesterek esszenciális megnyilvánulásait az AURA SOMA világában.
Minden, amit a harmincas és negyvenes éveinkben tanulunk önmagunkról, az ötven után elkezd mesteri tudássá fejlődni. Talán eddigre el tudjuk fogadni, sőt talán szeretni is tudjuk a saját történetünket, sorsunkat, talán elkezdjük érteni, mi miért történt úgy ahogyan az életünkben, miért ők a szüleink akik, és miért házasodtunk ővele akivel, vagy éppen miért nem házasodtunk, miért olyan szakmánk van amilyen. Valahogyan elkezdenek összeállni a puzzle darabkák.


Nos, a negyvenes évek…
Varázslat…


Akár előtte járunk kicsivel, akár már benne vagyunk nyakig, hozzák számunkra a felismerések lehetőségeit. Mi pedig válogatunk, mint a svédasztalról (Szepes Máriánál olvastam, nagyon tetszik: az önismeret útja olyan, mint a svédasztal, mindenki válogathat, milyen úton indul, vagy nem indul).


Tudjátok, nekem sokszor mondják egyesek, hogy sok vagyok. Az energiám, a cselekvéseim. Régebben ez bántott engem. Mai napi megkapom: „Túl sok vagy, Orsika.” Ma már tudom, hogy „Én vagyok” – ez vagyok én. Mindig lesz olyan, akiknek sokak vagy kevesek vagyunk. Egyszerűen azért, mert nem vagyunk egy rezgésen. Aki jelzi számomra, hogy sok vagyok neki, ma már nem bántódok meg, egyszerűen visszavonulok, és csendben maradok. Folyamatosan tanulom kezelni és uralni az erőt, ami bennem van. Máskor meg azt kapom, hogy kevés vagyok, miért fogom magam vissza, legyek már önmagam. „Ki érti ezt?” (viccnek szánom, nyilván értem… már…)


Tehát a negyvenedik üveg éppen arra tanít mindannyiunkat, hogy lássuk magunkat önvalóságunkban. Ebben az önismeretben tudjunk kedvesen nevetni azon, ahogyan a világ reagál ránk, mert sosem lesz olyan, hogy mindenkihez passzolunk, hiszen milliónyi frekvencia létezik a mindenségben. Ez így rendben van.


S bár a világ tükröz, csiszolja a bennünk létező örök lélek-kristályt, hogy minél gyönyörűségesebben ragyoghasson, néha mégis éppen azt tanítja, hogy tudjuk meghúzni a határainkat. Mindenki a saját filmjében alakítja a főszerepet, és olykor vannak a saját filmünkben olyan szereplők, akik csupán statiszták. Nincs túl sok jelentőségük.
Ezért érdemes figyelni, ki az, aki számít, és ki az, akinek a hozzászólása nem számít.


Ez az időszak most (2022) a vörösben arra tanít bennünket, hogy tudjuk meghúzni a határainkat, és merjük felemelni saját életünket az „aranyságba” (40. üveg vörös és arany) – avagy az Aranykorba. Merjünk kilépni a játszmákból, merjünk igent és olykor nemet mondani. Bátran vállaljuk önmagunkat, és akinek ez nem tetszik, egyszerűen nincs vele közös út tovább…

Írta: dr. Vaktor Orsolya

A CIKK TÉMÁJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MEDITÁCIÓK

HOGYAN MANIFESZTÁLHATUNK AZ ÚJ VILÁGBAN?

HOGYAN MANIFESZTÁLHATUNK AZ ÚJ VILÁGBAN?

Először is nézzük, mit is jelent a manifesztáció. A megnyilvánulást. Érzékelhetővé, láthatóvá tétel, ha úgy tetszik, a kézzel foghatóvá válás folyamata. Amikor a láthatatlan láthatóvá válik, megjelenik, felszínre kerül.

Honnan kerül felszínre? Mi az, ami a felszín alatt van?

Az elmúlt éveknek az egyik nagy üzenete az volt, hogy ismerjük fel, a gondolatainkkal teremtünk. Majd érkezik a felismerés, hogy nem csupán a gondolatainkkal teremtünk, hanem az érzéseinkkel is.

Nos, oké, de hogyan tudjuk megváltoztatni a gondolatainkat és az érzéseinket, hogy olyat teremtsünk, vagyis manifesztáljunk, amit valóban szeretnénk. Avagy hogyan hozzuk magunkat szinkronicitásba?

Mindenki arról beszél és ír, hogy fókuszálj a célra és teremtsd meg…

Na, oké, de hogyan?

Én nem tudhatom, neked mennyire megy ez könnyen, de én bevallom, nekem nem volt könnyű, sőt nehéz volt. Elképesztően idegesített ez az új szemléletmód tizenöt évvel ezelőtt, amikor elkezdtem: „Fókuszálj arra, amit teremteni szeretnél!”. Tudod, mi idegesített nagyon? Az, hogy hiába mantráztam reggelente akár órákon keresztül, füzeteket írtam, ragasztottam tele az álmaimmal, céljaimmal, hogy mit szeretnék teremteni, valahogy sorra elmaradt. Hónapról hónapra a csalódás növekedett bennem, és egyre dühösebb voltam az Univerzumra, hogy… hát valljuk be… ’szivat’ engem… tutira csak engem nem hall, és csak velem szúr ki ennyire. Aztán azon tűnődtem a dühöngéseim után, hogy na jó, nyilván az Univerzum nem ilyen gonosz, szóval valószínűleg én csinálok valamit igencsak rosszul. Ezen a ponton pedig elkezdtem leépíteni az önbizalmamat és az önbecsülésemet, hogy milyen béna is vagyok, hogy még teremteni sem tudok…

Ismerős?

Te voltál ilyen helyzetben… vagy esetleg most tartasz itt?

Én ezen a ponton ’kínomban’ – mert elképesztően tudtam szenvedni akkoriban, ha valami nem úgy történt, ahogyan én akartam… – szóval, akkor ’kínomban és nagy önsajnálatomban’ elballagtam egy családállításra. Itt kezdődött minden… majd kineziológiai oldások és asztrológiai elemzések következtek. Elindultam az úton, amely saját „sötét erdőmön” keresztül vezetett. Vagyis folyamatában, lépésről lépésre ébredtem rá, hogy semmi baj sincsen sem velem, sem az Univerzummal természetesen. Egyszerűen én nem voltam szinkronicitásban.

Miközben a felszínen görcsösen, egóból akartam teremteni, valami teljesen más történés zajlott a lelkemben. Megértettem, ahhoz, hogy az alapvető univerzális, kozmikus törvények könnyedén működéseb léphessenek az életemben, szükségszerű megfordítanom az irányokat.

Valójában nem kifelé kell teremtenem. Hanem befelé szükséges kapcsolódnom a lelkemmel, hogy ki is vagyok valójában, és szükséges lebontani magamról mindent, ami nem hozzám tartozik… mert átvettem, bevettem, működtettem – leginkább tudattalanul. Ugyanakkor az nem én voltam, és zavar keletkezett a rendszeremben.

Hiszen lélekből teremtünk. Márpedig ha a lélek és az egó nem működnek együtt, akkor elég nagy káosz keletkezhet az ember életében. Én is próbáltam megszűntetni az egómat, majd ráébredtem, ez nem valami bölcs elképzelés. Egyrészről egyre nagyobb lett bennem a feszültség, másrészről átformáltam magamban, hogy mit is jelent az egó. Az egó az a személyiség, aki itt most megnyilvánul, azon tulajdonságok halmaza, külső és belső tulajdonságok egysége, amelyek megszövik az „én” -t. Így ráébredtem, hogy valójában nem megszüntetni, hanem megszelídíteni szükséges az én-emet. Vagyis a felszínes, családi és társadalmi elvárások útvesztőiből kivezetni őt, és elvezetni a lelkemhez… hogy lenyugodjon végre…

Az egónk nem az ellenségünk, hanem kiváló szövetségesünk tud lenni, ha megtanuljuk őt a helyén kezelni és tiszteletben tartani, ugyanakkor megtanítjuk együttműködni a lelkünkkel. Ekkor végsősoron abba az állapotba is elérkezhetünk, ahol az egónk beolvadhat a lelkünk energiamezőjébe, és ez egy otthonélmény, hazaérkezés, egy mélységes önazonosság megélése is lehet. Tulajdonképpen az egónk felolvadása a hazaérkezés a lélek igazságaiba. Ezen a ponton megszűnhet az elválasztottság illúziója, hiszen ráébredünk a lélek világában, hogy mindig is a nagy egész része voltunk, vagyunk és leszünk. Soha és semmikor nem lettünk kitaszítva a Paradicsomból, hiszen a Mennyország maga a lélek-önazonosság tudatállapota.

2022 a manifesztáció éve, itt az idő, hogy az eddigi lélekmunka és lélekteremtés napvilágot lásson: a manifesztáció nem azt jelenti, hogy mi mit akarunk, hanem hogy rátaláljunk önmagunk lélekigazságainkra, lebontsuk az ellenállásainkat, lebontsuk a nem hozzánk tartozó gondolati és érzelmi mintákat. Ezek után megismerkedjünk önmagunkkal, felszínre jöhessen a lélek önazonosságunk. Ezek után nem a vonzáson van a hangsúly, hanem a beengedésen. A manifesztáció azt jelenti, hogy miközben a lélek-önazonosságunkra rátalálunk, megtanulunk együttműködni az Univerzummal, a kozmikus egyensúly törvényekkel.

Valójában a manifesztáció nem aktív tevékenység, hanem a megengedés és a beengedés művészete.

Most nagyon sokan keressük egyre mélyebben lélek-önazonosságunkat. Ez egy folyamat, melynek vannak szívet facsaró pillanatai is, és varázslatos, gyönyörűséges állomásai is.

Az egész 21. évszázad arról szól, hogy emberi létünket egy magasabb frekvenciatartományba, rezgéstartományba emeljük. Sokan úgy hívják, „istenember” minőség. Az évszázadnak a meghatározó fénysugara a kék és a rózsaszín. A kék az isteni egységet, a lélekbékét, jelöli, a „Legyen meg a Te akaratod!” tudatállapotot. Ez azt jelenti, hogy egónkat megszelídítve ismét együttműködünk az isteni egységgel, renddel, a kozmikus áramlásokkal. Ekkor leszünk flowban. Ebben az állapotban élhetjük meg az otthonélményt, mi szerint utunkon vagyunk, megérkeztünk önMAGunkba, és saját lélekküldetésünket, léleksorsunkat éljük.

A rózsaszín fénysugár az emberi létünk felemelkedett minőségét jelöli, az átlényegített vörös tartományt (gyökércsakra). A rózsaszín fénysugár a vörös fénnyel telített minősége.

Miért fontosak számunkra a fénysugarak üzenetei?

Mert minden mögött fény van jelen, a fény energia, mely kódolja a létünket.

Mi magunk is fényből vagyunk, besűrűsödik az anyagba,

így lesz jelentősége a csakráinknak,

mint a testünk fénykapuinak, melyek életünk különböző területeit jelölik.

2022 esetében a 22-es a tiszta lap, az újjászületés energiája. Amikor is a sárga fénysugár és a rózsaszín fénysugár találkozik. A sárga a kékhez képest azt a változást jelenti, hogy ebben az évben én-tudatunkat felemelhetjük az isteni egység tudatállapotába. Jelöli a tudást is a sárga, illetve az örömöt, az élet élvezetét (napfény íze, dolce vita, mediterrán életszenvedély). Itt az idő, hogy elengedjük a félelmeinket, belevessük magunkat az élet csodáiba. Ledobhatjuk a korlátjainkat, melyek elzártak bennünket attól az élettől, melyben valóban boldogok és örömteliek lehetünk.

2022 – ben új körrel indítunk, a fent leírtaknak tükrében dolgozunk a meditációs napokon – vagyis – ennek az évnek a küldetése az, hogy valóságossá tegyük, lehorgonyozzuk MAGunkban belső isteni egységünket, önMAGunk isteni – azaz tiszta, karmikus sérülések nélküli, generációs és transzcendens minták nélküli – legtisztább énünket. Ez egy lehetőség, természetesen nem kötelező.

Ebben az állapotunkban megélhetjük azt az áramló, könnyed életet, amely bár nem lesz valószínűleg kihívás és feladat mentes, mégis hatványozott lélekerővel, felismerésekkel, MAGasabb tudatossággal élhetjük, így nagyobb lélekbékében (kék) és lélekörömben (sárga)

2022. január 8. az első ilyen meditációs nap,

ami tulajdonképpen workshop és meditáció:

10.00 órakor kezdünk egy workshoppal (másfél órás rész), ahova szükséges lesz tollra és füzetre (érdemes külön füzetet nyitnod ezen alkalmakra, hogy nyomon tudd követni a változást). Belső lélek-gyakorlatokkal hozzuk felszínre a benned élő öröklétező, a csillaggyermek, a lélekmagod valós szándékait, lélektervedet, azt, aki vagy, hogy azt élhesd az új korszakban, amit lélekből isteni egységben élhetsz. (Én magam is végig keltem ezen a hídon, és immáron elmondhatom, hogy azt az életet élem, amelyet lélekmagomból élek, napról napra egyre tisztábban a lélek-önazonosságomban.) – Ebben tudok segíteni.

11.30 – 11.45: szünet

11.45 – től első meditáció, élő közvetítés, ott és akkor rád hangolva

12.45 – 13.30: ebédszünet

13.30: hangolódás a második meditációra

13.45 – 14.45: második meditáció, élő közvetítés, ott és akkor rád hangolva

14.45 – 15.00: zárás, levezetés

Budapesten a MagNet Házban várlak Benneteket.

Jelentkezni itt lehet:

Egyre csak nyílik az a bizonyos olló…

Egyre csak nyílik az a bizonyos olló…

„Az egyensúly maga a kozmikus rend. Amikor az egyensúly felborul, az univerzális erők megkezdik a helyreállítását. Nincsen ebben semmi büntetés, nincsen benne semmi meglepő, hiszen ez az univerzális törvény működése. Az egyetlen kérdés, hogy az egyén, a lélek hogyan reagál a létezés öngyógyító és egyensúlyt helyreállító programjára.”

/Kristályfény Korszak/


Ősi próféciák és jövendölések szerint eljön majd az idő, amikor az emberiség, mint társadalom, ketté válik. Számos műalkotás (könyvek, filmek, színdarabok, zeneiművek, képzőművészeti alkotások) született már ebben a témában. Tapogatjuk, mit is jelenthez ez, igyekszünk értelmezni…


Lehetséges lenne, hogy éppen a szemünk előtt történik?

Lehetséges lenne, hogy ez az idő éppen itt és most van?

Mindenki önmagában találja a választ…

A ketté választódás a tudatosság mentén történik. Mindannyian saját magunk hozzuk meg a döntéseinket a hétköznapok élethelyzeteiben: hogyan reagálunk a minket körülvevő világ eseményeire szűkebb és tágabb környezetben. Olykor a legalapvetőbb próbákat kapjuk emberségből, máskor határozottan választanunk szükséges a félelem reakciók és a szeretet – hit – bizalom reakciók között.


Az a bizonyos 3. dimenziós tudatosság a félelemből gyökerezik, egy önérvényesítő tudatmező, ahol figyelmen kívül marad a szavaink és tetteink kollektív erőterekre gyakorolt hatása. A 3. dimenziós tudatosságban kizárólag az „én” számít, a túlélés, a verseny, mások legyőzése.


Az 5. dimenziós tudatosság mezőben a szavak és a tettek annak az összefüggésnek az ismeretében és felelősségvállalásában áramlanak, hogy azok hatást gyakorolnak a kollektívra. Minden szeretettel és megbecsüléssel teli szó, a kedvesség, az udvariasság, az emberségesség gyógyítja a közösség mentális és érzelmi energiahálóját. Az egyén úgy érvényesíti saját talentumát, hogy közben nem bánt másokat. Odafigyel a szavaira, a reakcióira, és miközben tiszteletben tartja önmaga értékeit, megbecsüli mások tehetségét is. Tekintettel van arra, hogy mindenkinek megvan a maga sorsa, mely által egy-egy pillanat szövődik. Az 5. dimenziós tudatosság az összefüggések (hozott családi energiaminták, előző életek, stb.) meglátásával kezdődik.


Ez a jelenlegi időtér lehetőséget nyújt számunkra az 5. dimenziós tudatosság szerint élni az életünket. Ehhez elengedhetetlennek tűnik a felelősségvállalás: vagyis, a hozott energiamintákat, családból, gyerekkorból, más életekből ne kifogásként használjuk a magyarázkodásra, hanem egy kiinduló alapnak tudjuk tekinteni, egy megoldandó feladatnak.

Mindenki önmaga választja a magasabb tudatosság szerinti életet, ezt senkire nem lehet rákényszeríteni. (Kozmikus alaptörvényekkel menne szembe.) Minden lélek önmaga választja tapasztalásainak ösvényét. Körülöttünk vannak azon ébresztő kódok, melyeket vagy észreveszünk vagy nem. Vagy nyitunk egy más életszemléletre, vagy nem.


Ez az a kettéválás, ami éppen történik. Lesznek, akik tovább folytatják életüket a 3. dimenziós félelem, valamint az alá vagy fölé rendelődési játszmák világában, és lesznek, akik nyitnak tudatosságukban az összefüggésekre, egy másfajta életszemléletre, a félelem helyett a szeretetre és az összefogásra.


Te választasz. Mindenki önmaga választ. Ennek tükrében lesznek, akik távolodnak egymástól, és lesznek, akik egyre közelebb kerülnek egymáshoz.


dr. Vaktor Orsolya – Kristályfény33
www.vaktororsolya.hu

A szerelem egységének és békéjének újjászületése: Nézzünk a színfalak mögé!

A szerelem egységének és békéjének újjászületése: Nézzünk a színfalak mögé!

Immáron a 12. hónapban lépegetünk,

és ha követjük szívünk, csodákkal telítődhet életünk…

A 12. hónap arra kér bennünket, hogy váljunk képessé a felszín alá, és a színjáték mögé nézni. Illúzióban élünk, mely illúziót még a régi korszak energiái manipulálnak, ám megállíthatatlanul tör elő a fény. Egyre több szív érzi a változás áramlatait. Egyre több lélek igényli a játszma nélküli kapcsolatokat, és játszma nélküli közösségeket.


Ahhoz, hogy a játszmákból kiléphessünk, szükséges felismerni elősorban önmagunk belső igaságait: mi az, ami hozzánk tartozik, és mi az, ami átvett, átmásolt minta, ami nem a miénk, vagy pedig talán a miénk volt egykor, ám itt az idő a lebontásra. Gyönyörűséges alkotásai vagyunk mindannyian a Teremtő Erőnek, lebomlanak rólunk a hamisság fátylai, ahogyan a kőszoborról a kőréteg, mely eltakarja magát a lényt, aki a rétegek alatt létezik.


Ezt üzeni nekünk a TAROT 12-es lapja – mint a 12. hónap szimbóluma:

Nézzünk a színfalak mögé!

Ismerjük fel a hamisság álarcait!


Ha az AURA-SOMA 12-es üvegének üzenetét is hozzátesszük: „Béke az új évezredben, avagy egy beavatás, mely fényt vetít…”
A Tiszta Fénysugár, mely a Gyémánt Fénysugár szinonimája, a teljességet tükrözi. A teljessé, a fény újjászületése a belső béke, mint lélekbéke állapotából születhet meg.
December témái: Hol, mely élethelyzetben vagyunk esetleg még békétlenségben, amely arra vár, hogy átfordulhasson békébe?


Ugyanakkor a Kék Fénysugár jelöli az Egység lélekállapotát is, ilyen módon újabb fénykapuk nyílnak nekünk, hogy bátorságot és erőt meríthessünk megtörténtetni a belső lélekmunkát. Lélekmunkát, mely útja önmagunk magasabb minőségeivel való egyesülésnek, önmagunk isteni teremtőerejének, isteni lélekállapot lehorgonyzásának.


Az Egység Kék Fénye üzeni azt is, hogy miközben egyre inkább felemelkedhetünk lélekmunkánkon keresztül a lélek-önazonosságunk állapotába, úgy egyre közelebb kerülhetünk lélekminőségünk kiegészítő minőségeihez, mint lélekcsalád tagjainkhoz, és természetesen a lélekpárunkhoz is, mint lélekférjünkhöz, lélekfeleségünkhöz.


December energiái hangolnak bennünket a Vénuszi erőtérben 2022 szerelem erőterére. 2022 a lélekpárok találkozásnak az éve. Erről szólnak a könyveim is, avagy a mostani időtérben, ahol vagyunk, milyen küldetéssel a szívükben vannak jelen az ikerláng-fénymunkások, és hogyan tudnak kapcsolódni.