Korszakváltás, paradigmaváltás az örök értékeink mezsgyéjén –

ÚJ GENERÁCIÓ PROJEKT

Hagyományteremtő módon első alkalommal indítjuk útjára e szimpózium sorozatot szakmai konferenciák, workshopok, film- és könyvbemutatók keretében, amelyet innentől kezdve rendszeresen évente kívánunk megrendezni.

A 21. század társadalma egy digitális társadalom, amely ennek köszönhetően rendkívül felgyorsult, és e felgyorsult világ, olykor maga mögött hagyja az emberségességet, és azon értékeket, melytől emberiek és egyediek lehetünk.
A fenntartható és élhető társadalom érdekében szükséges megóvni az egyéneket a lelki és mentális kiégéstől. Azt gondoljuk, ebben támogatást nyújt a művészet, a hagyományos és klasszikus kulturális értékek felelevenítése, olyan sikeres és eredményes magyar művészek előtérbe állítása, akik szorgalmukkal, kitartásukkal, becsületes munkájukkal érték el szakmai sikereiket. Példát szeretnénk állítani az új generáció felé prevenciós jelleggel, tehetségfejlesztési és edukációs szándékkal.

Együtt kívánunk működni egyetemi, főiskolai oktatókkal, valamint további szakemberekkel a pszichológia, pedagógia, filozófia, szociológia, jog és közgazdaságtan területéről, illetve a művészet és a kultúra egyéb jeles képviselőivel. Jelen ÚJ GENERÁCIÓ PROJEKT a fiatalok önazonosságának megtalálásáról szól, mely egy prevenciós folyamat, ami megelőzi az új generáció tehetségeinek az elkallódását. Ehhez kiváló pedagógiai és pszichológiai eszköz a művészet.
A filmművészet, és az ahhoz kapcsolódó más művészeti ágakon keresztül (mint például irodalom, zene, stb.) szeretnénk példákat és megoldásokat mutatni a 15 és 25 év közötti generáció valamint azok számára, akik érdeklődnek az új generáció, mint új évezred gyermekeinek edukációja és tehetséggondozása felé.

A program jellege:

Előadások, interaktív beszélgetések, gyakorlati workshopok keretén belül edukációs, társadalom nevelő jelleggel kívánjuk a figyelmet felhívni olyan művészeti, kulturális, tudománnyal kapcsolatos örök és alapértékekre, mint a tanulás, képzés, műveltség, szorgalom, kitartás, munka, becsületesség.
Hisszük, hogy ezek mentén építhető egy fenntartható társadalom, mely képes a 21. században is megújulni és tovább fejlődni.
Hatást kívánunk gyakorolni az új generáció, mint az ország jövőbeni emberi erőforrásának megtartására, fejlesztésére, művelésére. Célunk a népművelés és edukáció, a magyar fiatalok megismertetése a magyar hagyománnyal, örök emberi értékekkel a művészetben, kultúrában, tudományban, jeles és sikeres, eredményes képviselőik bemutatása, mint példaképek állítása.
Azért is kívánjuk ezt a mikro és makro szintű közösségépítő ügyet támogatni és feladatul vállalni, mert az ország jóléti érdeke is azt kívánja, hogy az új generáció, mint hazánk emberi erőforrása, minél képzettebb lehessen.

A Programon keresztüli értékközvetítés:

A 21. század társadalmának egyik nagy kihívása paradigmaváltás és a digitális világba való átállás során az értékrendváltás. Az értékrend, mint kihívás akképpen jelenik meg, hogy egyre gyorsul körülöttünk a világ, a digitalizációnak köszönhetően sokkal gyorsabban és határok nélkül végezhetünk el feladatokat, léphetünk kapcsolatba más emberekkel.
E felgyorsult online világban vajon az ember, mint individuum mennyire tudja megőrizni azon értékeit, amitől emberi, egyedi és különleges?
Növekszik az újabb és újabb generáció, akik már egy új évezred digitális kultúrájába nőnek bele, és egyre zavarosabb, mi is az az örök és alapérték, amitől az ember emberi és emberséges maradhat. A 21. században társadalmunkra szakad egy új világ, a digitalizáció, megváltoznak az élet játékszabályai. Ezért még nagyobb szükség van az erkölcsi és etikai szabályokra, mint olyan értékek közvetítésére, melyek mentén újjá szerveződhet, megújulhat az előző évszázadi, évezredi társadalom.
Egyfajta iránymutatásra, vezérfonalra van szükség, hogy nem csupán a fiatalabb, hanem az idősebb generáció is értse, tudja, mit illik és mit nem illik eme új világban.
Egyrészről ezért szeretnénk a jog, pszichológia, szociológia és egyéb idekapcsolódó szakterületek jeles képviselőivel együttműködni, hogy szakmailag magas színvonalú programok keretében történhessen népművelés és edukáció.

A sorozat állomásai: Budapest, Miskolc, Győr, Debrecen, Szeged, Pécs (terveink szerint folyamatosan bővül a helyszínek palettája)

Jelen program megvalósítása: 2022. október 1. – 2023. szeptember 30. között

ÚJ GENERÁCIÓ PROJEKT

Szervező: Kristályfény33 Produkciós Kft

2022. október 1 – 2023. szeptember 30.

Együttműködő partnereink:

Magyar Hollywood Tanács

Zöldkakas Líceum

Fáklya Rádió

Szabó Magda Közösségi Tér