TANTRA SZERELEM – Első rész

TANTRA SZERELEM – Első rész

Lady Nada közvetítés

Hunyd le a szemed, drága Lélek!

Figyelmedet irányítsd befelé!

Hallod a szíved ritmusát?

Hallod lelked szakrális rítusát?

Minden szívdobbanás egy dobbanás a tűz körül…

Egy emlék…

Mozdul a tested, mozdul minden sejted…

Amikor még tudtad, amikor még hitted, amikor még emlékeztél…

…hogy Te a nő Gaia szívdobbanása vagy, az Istennő szívdobbanása vagy…

Minden lélegzeted az Istenanya lélegzete, minden érintésed gyógyít és az otthonra emlékeztet.

A nő, aki békét és szelídséget sugároz.

A nő, aki önmaga csodáját tudja és éli…

Emlékezz drága Holdnővérem méhed misztériumára, a lobogó tűz táncára…

A női méh a kapu másvilágokba, kapu e világra…

Köszöntelek, drága Holdnővérem, Napfivérem!
Köszöntelek egy új energiatérben, a Szentlélek évében.

A női lélek misztériuma tárul fel, és a női lélek misztériumán keresztül a szerelem, Egylélek energia misztériuma tárul fel.

A Szentlélek évében új frekvenciahullámok érkeznek az ikerláng kollektív terébe, az ikerláng tudatosságba, és ez úgy általában is emelő hatással van és lesz a szerelem energiára.

A szerelem ősi teremtő erejét fedezitek fel.

A tantra szerelem ősi tanításait és beavatásait fedezitek fel. A tantra szerelem egy beavató ösvény az ötödik dimenziós, Krisztus-tudatosságú szerelem minőségbe. Ahogy egyre magasabb tudatosságra rezonál fel egyre több lélek, úgy tisztul az élet a karmikus terhektől.

Így a párkapcsolatok is tisztulnak a karmikus terhektől. A sok-sok lélekmunkának köszönhetően a régi energiás, a régi mezőn működő kapcsolatok kitisztulnak és feltisztulnak.

Ahogy egyre több szeretetfény áramlik a hétköznapjaitokba, úgy egyre inkább nyílik szívetekben a vágy a magsabb dimenziós, mennyei szerelem lehorgonyzására a valóságotokba, a hétköznapjaitokba.

A tantra misztériuma az út a mennyei szerelem megéléséhez.

A tantra energia elsősorban szív-szerelem energia és a szexualitás testi szintű megélése helyett a nő és férfi lélek egymásra találásáról és együttműködéséről szól (elsősorban).

Szorosan összefügg a nőiség tudatosság ébredésével.

Jelen korotokban éppen egyensúlyba áll a női és férfi energia, egyre többen emelkednek ki az alá-/fölérendelődő kapcsolatokból. Az ötödik dimenziós szerelemben nincsenek játszmák, hanem mély őszinte megbecsülés, tisztelet van jelen, és a mély lélek-szerelemből táplálkozik a szenvedély.

A tantra szerelem maga a párkapcsolat minősége, amely a Krisztus-tudatosság létállapotán lebeg. A tantrikus párkapcsolat nem csupán a szexualitáson keresztül nyilvánul meg, hanem az egész párkapcsolat jellegében.

Természetesen nem csupán ikerláng energiában működik, hanem sokkal inkább az egész kapcsolat minőségére jellemző. Egy fajta egymáshoz való hozzáállás, mély lélek-kapcsolódás, gyengédség és törődés. Tudatosság. Egymás gyógyítása és egymás emelése, támogatása…

Belesüllyedve az időhurkok karmikus örvényébe bizony eltávolodott a nő és férfi ezen minőségek megélésétől párkapcsolatában. Most újra egymás társai lehetnek.

Egy tantrikus szerelem végig áramlik minden csakrán, és folyamatos szeretés-áradást hoz létre, amely egy óriási energiatöltés…

Képessé szükséges válni a befogadására és leginkább a megtartásásra…

A tantra szerelem beavatás a Krisztus-tudatosság szeretés-létállapotába…

Az átállás elkezdődött…

Szeretünk Benneteket!

Lady Nada Fénymesternő

2021. januárjában a Fénymesterek tanításában és avatásaiban tartjuk a TANTRA SZERELEM ONLINE KURZUST,

ahol mély lélek szinten, a tudatalattiban és sejtszinten hordozott régi szerelem-minták feloldása, kioldása – az új szerelem és szexualitás fénykódok lehorgonyzása történhet meg:

 • a harmadik dimenziós alá/fölé rendelődő játszma-minták feloldása/kioldása
 • szerelem-sérülések feloldása/kioldása
 • újenergiás, Krisztus-tudatosság szerelem fénykódok lehorgonyzása
 • egyéni kvantummező áthangolása
 • régi energiás mentális programok feloldása/kioldása
 • régi energiás érzelmi programok feloldása/kioldása
 • régi energiás szexuális lenyomatok feloldása/kioldása
 • szexuális sérülések feloldása/kioldása
 • szexualitás újraértelmezése
 • lélekkapcsolódás misztériuma
 • csakrák kapcsolódása a párkapcsolatban
 • azon Krisztusi-fénykódok lehorgonyzása, hogy egyáltalán képessé válhassunk megtartani ezt a magasabb dimenzionális szerelem erőt

Szeretettel,

Kristályfény33

ÉGI FÉNYKÜLDÖTTEK ÉBREDÉSE

ÉGI FÉNYKÜLDÖTTEK ÉBREDÉSE

Emlékezni kezdünk, hogy emlékeztessünk…

5. dimenziós fénytest építése
Krisztusi fénytest építése

Jelen Csillagenergiák ama ősi misztérium tanítását közvetítik felénk, hogyan tudjuk az 5. dimenziós átlényegítésünket megtörténtetni szellemben, lélekben, testben. A 3. és az 5. dimenziós test közötti különbség a tisztaság. Az 5. dimenziós tudatosságban tisztává válunk szellemben, lélekben, testben. E tisztaság állapota maga az Isteni flow, mint Isteni szeretés állapota. Szellemi szférában a gondolataink, lélek szférában az érzelmeink, az anyag szférában a testünk válik tisztává.

Az 5. dimenziós hármasság struktúrájának (szellem, lélek, anyag) megfűzése abban segít, hogy valódi ÖNRENDELKEZÉSI JOGUNKAT és ÖNHATALOM ERŐNKET visszavehessük magunkhoz.

ELYSIUM CSILLAGTÜKRÉBEN minden, amit eddig kioldottunk magunkból, és elengedtünk, az most sejtszinten tud tisztulni belőlünk. A sejtmemóriánk a saját személyes AKASHA KRÓNIKÁNK. A sejtjeink őriznek minden kozmikus emléket a létezésünk fonaláról.

Jelen csillagenergiák abban támogatnak bennünket, hogy sejtszinten a sejtmemóriában tudjuk átalakítani csillagsorsunk fénykódjait.Az EMLÉKEZÉS A KULCS. Emlékezők vagyunk, akik azért jöttek, hogy emlékeztessenek.

Itt létünk során három nagy kérdésre keressük a választ:

 • Kik vagyunk?
 • Miért vagyunk itt?
 • Mi a feladatunk?

Az elmúlt évek alkímiáztak bennünket, és sokan ráébredtek önvalóságukra, a “Vagyok, aki vagyok” lélekállapotra. A misztérium, ami megtörtént szívünkben, felemelt bennünket egy magasabb dimenzionális tudatosságú valóságba. Itt és most, 2020 12 havában új valóságot teremtünk. Amikor felismerjük sejtjeink mágikus csodáját, teremtő varázslatát, felfedezzük Isteni Teremtő Potenciáljaink új valóságát. Isteni Teremtő erőnk teljes valóságát három szinten éljük, szellemben (gondolatban), lélekben (érzelmekben) és anyagban (sejt – tudatosság).

Az 5. dimenziós test-tudatosságban sejtszinten alakítottuk át fénykódjainkat, hogy valóban egy új csillag-valóságot teremthessünk. Ez történik most, 2020 decemberében. Új valóságot teremtünk, felemelve teremtő erőnkbe a sejtjeinkkel való teremtés varázslatát is.

Emlékezni jöttünk ide, emlékezni, hogyan tudjuk emberi sorsunkat a legmagasabb minőségben élni. Csillagüzenetek ébrednek lelkünkben, mert a legmélyebb tudatosságunkban ébresztjük fel csillagkódjainkat, amikkel megtörténtetjük Gaia Földanya dimenzióváltását.

Amikor testünk a Krisztusi-Fénytest tudatosságában, teremtő erejében lebeg – az 5. dimenziós tudatosságban – akkor sejtszinten is átalakítottuk magunkban a tudatalatti programunkat. Sejtinformációs hálózatunk a tudatalatti hálózatunk.

Minél több fénykódot tudunk felszínre hozni sejtinformációs hálózatunkból, tudatalattinkból, minél magasabb rezgéső fénymátrixokkal vagyunk képesek összekapcsolódni, annál inkább emlékezünk valóságunkra.Mostani, decemberi Csillagmátrix energiák, új sejtstruktúrát keltenek életre, így emelve emberi létezésünket teljességben a Krisztus-tudatosság 5. dimenziós fénymátrixra.

Kristályfény33

Ezekkel az energiákkal dolgozunk a három alkalmas ELYSIUM MEDITÁCIÓS SOROZATTAl:

BE LEHET MÉG KAPCSOLÓDNI!

Aki szeretne bekapcsolódni, megteheti,
mert az alkalmakról hangfelvétel készül,
és utólag is lehet vele dolgozni.
Pótolható.
Illetve, akinek nem felel meg az időpont,
ő is meg tudja rendelni az új tanításokat és meditációkat,
és önállóan is tud velük dolgozni.

3 alkalmas ELYSIUM online meditációs est
ADVENT FŐNIX-TŰZMADÁR ÚJJÁSZÜLETÉS és FELEMELKEDÉS energiájában:

A részvételi díj:
3 alkalom egyben, együtt 21.000.-Ft

Időpontok:
2020. 12. 06. BRONZ – Vasárnap 19.00 – 21.00
2020. 12. 13. EZÜST – Vasárnap 19.00 – 21.00
2020. 12. 20. ARANY – Vasárnap 19.00 – 21.00

Helyszín:
ONLINE – ZOOM

Jelentkezés:
info.vaktororsolya@gmail.com

Szeretettel várunk a Felemelkedett Fénymesterek

és ELYSIUM FÉNYGYÓGYÍTÓINAK energiaterében!

Kristályfény33

URIEL ARKANGYAL Fejlődő érzékelés, fejlődő telepatikus képességek

URIEL ARKANGYAL Fejlődő érzékelés, fejlődő telepatikus képességek

2020 12 03 URIEL ARKANGYAL

Fejlődő érzékelés, fejlődő telepatikus képességek

Kedveseim!

Egyre erősödő telepatikus képességeitek hatására fejlődik érzékenységetek, így érzékelésetek. Tudnotok szükséges, a változások belülről történnek. Bár sokan szeretnék Veletek elhitetni, hogy kívülről jön a segítség, ezzel ki akarnak venni Benneteket a cselekvésből, és az önmagatokért való felelősségvállalásból. Nektek, Fénymunkásoknak, szükséges felismerni, és ráébredni, hogy Ti Magatok vagytok azok, akik munkálkodnak, cselekszenek, akik megtörténtetik a bolygón végbemenő változásokat.

Valóban körbevesz Benneteket az Isteni Gondviselés oltalmazó szárnya, ám a megcselekvők Ti Magatok vagytok.

Ráébredtek lényetek csodájára, hármasegységének varázslatára. Ahogy egyre tisztábbak a gondolatok és az érzelmek, úgy tisztul a sejtinformációs hálózat. Felismeritek, hogy sejtjeitek is a Végtelen Intelligencia részei, és mint ilyen, a sejttudatosságnak milyen nagy szerepe van telepatikus képességeitek tovább hangolásában és tovább fejlesztésében. Minél inkább kapcsolódtok sejtjeitek tudatosságával, annál inkább tárul fel Bennetek személyes Akashátok. Amikor a lélek emlékezni kezd az Akashajára, akkor emlékezni kezd önmagára.

Isteni valótok természete a sejtetekben van kódolva. A Blue Print lenyomatotok, mint Isteni Eredet lenyomatotok az őssejtjeitekben, mint eredet sejtekben vannak jelen. Az eredet sejt, őssejt, hordozza azt a tudást, azt az intelligenciát, mely felemeli a test rezgéseit az 5. dimenziós tartományokba, és ezáltal aktiválja, fejleszti, kibontakoztatja az 5. dimenziós test-intelligenciát, avagy a test önregeneráló képesésgében a tiszta test állapotát. A tiszta test állapota a teljes egészség, ahol a test fiatal marad. A fiatalság ezen a frekvencián egyet jelent az egészséggel. Tehát, amikor azt mondjuk, fiatal marad a test, akkor nem a kronológiai korról beszélünk, hanem a biológiai korról. Vagyis fiatal, egészséges marad a test. Megnyúlik az élettartam, és felfedezitek az emberi test 5. dimenziós intelligenciáját.

Ezeket a képességetek a testekben 5. dimenziós tudás fogja ébreszteni, szellemben, lélekben, anyagban.
Vagyis az 5. dimenziós gondolkodásmód, 5. dimenziós érzelmi intelligencia, és az 5. dimenziós tudatosságú táplálkozás és életmód.

Az 5. dimenziós érzékelés fejlődik, intenzívebben fogjátok érzékelni a körülöttetek lévő világ energiáit, színeit, fényeit. Olyat is elkezdtek majd látni, amit eddig nem, és egyre érzékenyebbek lesztek a hangokra, illatokra.

(Ezekről bővebben a további tanításokban.)

A sejtek működéséről való tudás egyre csak fejlődik, és ráébredtek a sejtek is kommunikálnak, mind saját egységeteken belül, mint a test-rendszerében, ugyanakkor globális értelemben is. Elkezd tágulni bennetek a “mind az Egy részei vagyunk” gondolat mögötti tudás. Ráébredtek, hogy testetek olyan akár az Univerzum, és így új tartalommal kezd feltöltődni, miszerint az ember Isten képmására teremtetett. Felfedezitek az Isteni Teremtő erőtöket a DNS-etekben, és ez szétárad a sejtekben, így új szintre emelkedik teremtő erőtök. Teremtő erőtök kiteljesedik szellemben, lélekben, testben.

Ráébredtek, hogy a testetek a Végtelen Intelligencia kicsinyített mása: a szellem a gondolat, a lélek az érzelem, az anyag a test, mint manifesztáció, avagy a teremtés teljessége a sejtek tudatosságának felismerésével, a sejtek telepatikus képeségeinek használatával kezd igazán aktiválódni. Sejt-tudatosságotok emelésével egyre nagyobb teremtő erőt aktiváltok újra magatokban.

Felismeritek az összefüggéseket, miszerint hogyan igyekezett az Árnyék leválasztani Benneteket saját Forrás Erőtökről… a test szentsége éppolyan fontos, mint a gondolat és az érzelem szentsége, így a hármasság szentsége: szellem, lélek, test.

Ahogy újra kapcsolódni kezdtek a sejtjeitek intelligenciájával, úgy elindul fejlődése a DNS -eteknek is. A mostani és a következő időszak az emberiség fejlődésében erről szól. A sejt intelligencia visszaépítése, így az emberi test tudatosságának, avagy intelligenciájának felemelése az 5. dimenziós tartományokba.
Az 5. dimenziós rezgések átvezetése az emberi testen és a sejteken, további emelő hatásokkal lesz a gondolkodásmódra (szellem), és az érzelmi állapotra (lélek-állapot). Így beindul egy emelő folyamat. Aki ismét használni kezdi sejtjeinek Végtelen Intelligenciáját, ők azt fogják tapasztalni, hogy hiperérzékennyé válnak a különböző dimenziókra, világokra, telepatikus képességeik kiéleződnek.

Ez is egy folyamat, és ehhez is szükséges hozzászoktatni magatokat.

Az Adventi csillagtér a KRISZTUSI ENERGIÁKAT közvetítve, erősíti és támogatja ezt a folyamatot a fentebb leírtakban, ezáltal segítve a KRISZTUSI FÉNYTEST felépítését.

A KRISZTUSI FÉNYTEST felépítése az 5. dimenziós fénytest felépítését jelenti.

Erről olvashattok a következő tanításban.

Tanítást átadta: URIEL ARKANGYAL

Közvetítette: Kristályfény33 – Vaktor Orsolya

Az 5. dimenziós fénytest, a Krisztusi Fénytest felépítésén dolgozunk

az ELYSIUM FÉNYGYÓGYÍTÓTÉRBEN

3 alkalmas ELYSIUM online meditációs est
ADVENT FŐNIX-TŰZMADÁR ÚJJÁSZÜLETÉS és FELEMELKEDÉS energiájában:

A részvételi díj:
3 alkalom egyben, együtt 21.000.-Ft

Időpontok:
2020. 12. 06. BRONZ – Vasárnap 19.00 – 21.00
2020. 12. 13. EZÜST – Vasárnap 19.00 – 21.00
2020. 12. 20. ARANY – Vasárnap 19.00- 21.00

Helyszín:
ONLINE – ZOOM

Jelentkezés:
info.vaktororsolya@gmail.com

Szeretettel várunk a Felemelkedett Fénymesterek

és ELYSIUM FÉNYGYÓGYÍTÓINAK energiaterében!

Kristályfény33

GÁBRIEL ARKANGYAL TANÍTÁSAI

GÁBRIEL ARKANGYAL TANÍTÁSAI

2020 11 29

GÁBRIEL ARKANGYAL TANÍTÁSAI

Már időkkel ezelőtt megjósolták a próféciák, miszerint eljön az idő, amikor az emberiség ketté válik. Ezt az időt élitek…

Ám ez a folyamat messze nem szükséges, hogy olyan rémisztő legyen, mint azt sokan megélik. Ami valójában kettéválik, az az emberiség tudatossága. Az emberiség ébredésének folyamata már évszázadokkal, de legalábbis évtizedekkel ezelőtt megkezdődött.

Mostanra kezditek értelmezni az Isteni természet valóságát, a Szentháromság misztériumát: szellem, lélek, test.

Erről a csodálatos Végtelen Intelligenciához való visszatalálásról szól a mostani ADVENT, avagy az Isteni Szentháromságot hogyan emelhetitek fel az 5. dimenziós Csillagmátrix tudatosságába. Az őszi energiatérben elindult, és egyre közelebb ér a KRISZTUS-tudatosság Csillagmátrixa. Azok, akik különösen érzékenyek az energiákra már, rendkívül erős hangulatingadozásokat érzékelhetnek, nemhogy napról napra, hanem akár óráról órára.

Most nagyon fontos, hogy mindig emlékeztessétek magatokat, hogy éppen mi az, ami történik: átálltok a 3. dimenziós mátrixról az 5. dimenziós mátrixra, miközben áttöritek a 4. dimenziós mátrix idő-illúzióját, avagy az időhurkokat. Ez egy folyamat, újra és újra ismételve, és egyre többet töltve az 5. dimenziós lét-mátrixon, majd egyre inkább stabilizálódva ott. Folyamatosan képes átintegrálódni a gondolkodásmód, a hitrendszer, a érzelmi reakciók, és most ADVENTKOR a sejtek információs mátrixa.

Ne feledjétek! A Végtelen Intelligencia Szentháromságának megnyilvánulása vagytok. Az emberi létező az egyik legnagyobb csoda, amely a Teremtésben létezik. Itt az idő, hogy emlékezzetek az emberi lét ősi misztériumára. Ez történik most ADVENT idején. Sejtszinten történik az alkímia.

Nagyon sok munkátok van már abban, ahogyan eddig is feltisztult az energiaháló Gaia körül. Mindig három szinten érdemes tekinteni a folyamatokra: szellem, lélek, test = anyag.

A mostani ciklusban, ami 2017-től indult és 2025-ig tart, az Anyag szférájának feltisztulása történik. Természetesen ezek a folyamatok egymástól nem elválasztható mechanizmusok, egymásba folynak, és oda-visszahatnak. A fókusz, most az Anyag transzformációján van, avagy minden, ami fizikai. Így egyre tágul tudásotok a kvantumenergiákról, a kvantumrészecskékről, a kvantummezőről. Erősödik a kapcsolatotok a testetekkel, sőt egyre inkább érzitek a több test jelenlétet, és ennek is több értelmezése van. Egyre inkább érzitek kvantum létezésetek (multidimenzionális) csodáját.

Itt az idő – és ebben támogat most az ADVENT időszaka – hogy kvantumrészecske szinte is megtörténhessen lényetek polarizációja. Ahogy ereszkedik egyre beljebb Gaia terében az új KRISZTUS-tudatosság Csillagmátrix, úgy itt az idő, hogy egyre tisztábban tudjátok lehorgonyozni a Krisztusi Fénytest-mátrixotokat. A Krisztusi Fénytest, személyes Csillagmátrix kvantummezőtök az, ami együtt tud rezonálni a kollektív Krisztusi- csillagmátrix fényhálóval. Minél tisztább a személyes tér, annál könnyebb együtt lélegezni a globális, kollektív hálóval.

Mit jelent ez?

Sokszor halljátok, hogy az emberiség DNS állománya, genetikája manipulálva lett. Olykor arról hallotok, miszerint félelem implantátumok kerültek beültetésre…

Nos…

E manipulációs energia maga a félelemkeltés, ami nap mint nap szennyezi a gondolatot, az érzelmet, a sejtet. A félelem a szeretet hiánya, azaz leválaszt a Szeretet tudatállapotról.

Másik ilyen manipulációs energia a bűn-tudat, az önbüntetés keltése: a “nem vagyok rá méltó”; “én vétkem”; “bűnösnek született az ember”; “bűnben fogant az ember”; “Isten megbüntet”; “Isten haragja”; stb. – mondatok… Ugye ismeritek ezeket? Hallottátok már ezeket? Évszázadokon, sőt évezredeken keresztül ezen szocializálódott generációk sora, és vésődött, vésődött a lélekben reinkarnációról reinkarnációra… ezáltal újra és újra bevésődött a sejtkódokba…

Az 5. dimenziós tudatosság, mint Krisztus-tudatosság a MEGBOCSÁJTÁS dimenziója. Megbocsájtás az ön-mag felé, és a világ felé. Befelé és kifelé. A Megbocsájtás energiája polarizál semleges energiába. A megbocsájtás fényében, bekerülve a semleges energiába a karma örvénye kienged… Ezt tanítja Jézus Fénymester.

A félelem és önbüntető energiák kivezetése történik szellem szinten, lélek szinten, és szükséges megtörténnie sejtszinten is. Ezen anyagi rezgéseket, a szomatizálódott félelem energiákat, amelyek implantátumként érzékelhetőek, szükséges kivezetni a sejtekből.

Amikor a test, a sejtek rezgése csökken, még inkább támadhatóvá válik a lélek, a szellem. Ezért óriási jelentősége van annak, hogy felismerje az emberiség, testi szinten, az anyag szintjén is szükséges megélni Isteni energiáját, és az Anyag szférájába is beleengedni az Isteni tudatosságot. Ez pedig nem más, mint maga a Krisztusi Fénytest lehorgonyzása.

A sejttranszformáció. A kvantumrészecskék polarizálása. Vagyis az Anyag szintjén is megélni az Isteni Egység tudatot, miszerint a test, a sejtek, és minden, ami anyag, (anyagiak is, mint Isteni bőség) szintén az Isteni része, az Isteni lét egysége. Az ember teste ugyanúgy Isteni, az Isten teste, mint a szellem (gondolat), és mint a lélek (érzelem). Az Isteni hármasság szférái, mind az Isteni egységtudatba emelkednek fel az 5. dimenziós tudatosságban.

A Krisztus-tudatosság a Megbocsájtás alkímiájának és létezés – transzformáló hatásának, sorsot megváltó energiájának felismerése, alkalmazása, művelése, hétköznapi rutinná integrálása. Itt az idő, hogy a Krisztus – tudatosság a szellem és a lélek szintjén való integrációja után megtörténhessen sejtszinten is, kvantumrészecske szinten is.

A félelmeknek a sejtszintű kivezetésére azért van szükség, hogy egyrészt a test felemelkedhessen a teljes egészség állapotába, ahol megszűnik a sejtek roncsolódása, másrészről pedig, hogy stabilizálódhasson a szellem (gondolat) és a lélek (érzelem) Isteni Egység-tudata. Minél inkább áll be a test, sejtek Isteni Egység-tudata, annál inkább stabilizálódik a szellem és a lélek Isteni Egység-tudata.

A Krisztusi Megbocsájtás Alkímia az Ötágú Csillag energiájában történik. Ez az Ötágú Csillag, mint öt iránya a manipulációs energiáknak – átpolarizálja a Szentháromság szféráit az Emberben. Így válik az Ember ismét Istenemberré, vagy másnéven Csillagemberré.

Egyre nagyobb figyelmet kapnak a sejtek, mert ráébredtek, testetek nem csupán egy húsdarab, hanem a sejtinformációs hálózat a Végtelen Intelligencia része, és mindig is az volt. A sejtek hálózata a személyes Akasha Krónika. Ezért óriási jelentősége van a sejt-tudatosságnak, a sejtekkel való együttműködésnek – és az őssejt misztériumának, annak felfedezésének.

Az őssejtek a Blue Print energiát hordozzák, vagyis a testben kódolt Isteni Eredet kódok… A Szeretet Végtelen Intelligenciájának minden tudása. Az őssejtek misztériuma a testi szintű tudatosság emelkedésének kulcsa…

Ahhoz, hogy teljes mértékben felkapcsolódhassatok az 5. dimenziós Krisztus-hálóra, és ott valóban stabilizálódhasson az egyéni létezés, szükséges a test, a sejtek transzformációja is. A sejtek tudatosságának átalakítása, tulajdonképpen leképződése a szellemi és a lelki átalakulásnak. Mégis egy külön folyamat. Hiszen a szellem a gondolat, a lélek az érzelem, a test a sejt, mint anyag.

A szellem táplálása szellemi táplálékkal, értékes és szeretetteljes gondolatokkal és gondolkodással történik.

A lélek táplálása az örömmel, a nevetéssel, a vidámsággal, szeretetteljes érintéssel és simogatással.

A fizikai test táplálása, avagy a sejtek táplálása ásványi anyagokkal, nyomelemekkel, vitaminokkal, fizikai táplálékkal, organikus összetevőkkel.

A hármasság misztériuma a három szféra tiszteletben tartásával kezdődik, és ahol mellőzve van a szférák összekeverése. Mind három szféra megkapja a tiszteletet, az elfogadást.

A test a Földanya információs hálózatának is a része, ahogy az egész bolygó egy nagyobb kvantummátrixnak a része. Amikor a sejtekből kivezetitek a félelemkeltő implantátumokat, bevésődéseket, akkor testi szinten is felrezonáltok a magasabb tudatosságú kvantummezőre. Minél stabilabban vagytok testi és sejt szinten is a Krisztusi Csillagmátrixon, 5. dimenziós kvantumhálón, annál stabilabb lesz testérzetetek (kevesebb hangulatingadozás, kevesebb szédülés, kevesebb fejfájás, gyengeség, stb.), annál inkább erősödtök fizikálisan is, stabilabb lesz az egészségetek és a jól-létetek a testben.

Ennek a tanításai érkeznek most az új Krisztusi Csillagmátrix energiatérben, ami december 21-re, a Fényünnepére horgonyzódik le teljesen, nagyon sok Fénymunkás egyéni munkájának köszönhetően. Ezek a folyamatok a Fénymunkások egyéni rendszerükbe lehorgonyzó munkájuk során történnek meg. Minél több Csillagküldött ébred, és végzi egyéni sorsába integrálva a Krisztusi – fényhálót, Csillagmátrixot, annál inkább tud megfűződni a bolygó globális terében az energia. A Fénymunkások, mint Fénykapuk, önmaguk szellemébe, lelkébe, sejtjeikbe engedik a Krisztusi Fénymagokat, önmaguk létén keresztül pedig árasztani kezdik a fényt. Belülről alakul át a kollektív. Ti vagytok azok a Fénymunkások, akik megtörténtté teszitek a dimenzióváltást. Ti vagytok a CSELEKVŐK.

…Veletek vagyunk…

Szeretünk Benneteket! Mindig is szeretve vagytok!

Gábriel Arkangyal

Közvetítette: Kristályfény33

Arkangyali tanítások energiájában, a fent leírtaknak megfelelően dolgozunk az

ADVENT FŐNIX TŰZMADÁR ÚJJÁSZÜLETÉSE & FELEMELKEDÉSE

ELYSIUM CSILLAGTÜKRÉBEN

3 alkalmas ELYSIUM online meditációs esten.

3 alkalmas ELYSIUM online meditációs est
ADVENT FŐNIX-TŰZMADÁR ÚJJÁSZÜLETÉS és FELEMELKEDÉS energiájában:

A részvételi díj:
a 3 alkalom egyben, együtt 21.000.-Ft

Időpontok:

2020. 12. 06. BRONZ – Vasárnap 19.00 – 21.00

2020. 12. 13. EZÜST – Vasárnap 19.00 – 21.00

2020. 12. 20 ARANY – Vasárnap 19.00- 21.00

/Hangfelvétel készül, utólag visszahallgatható a résztvevőknek,
vagy megvásárolható annak, aki nem tudott részt venni./

Helyszín:

ONLINE – ZOOM

Jelentkezés:

info.vaktororsolya@gmail.com

Szeretettel várunk a Felemelkedett Fénymesterek

és ELYSIUM FÉNYGYÓGYÍTÓINAK energiaterében!

Kristályfény33

ELYSIUM VILÁGÁBAN

ELYSIUM VILÁGÁBAN

Most egy kicsit hunyd le a szemed, Kedves!

Figyelj befelé, csendesítsd le elméd, gondolataid, érzelmi örvényeid!

Most elutazunk Elysium világába. Emlékezni fogsz a térre, ahol a sejtjeinket tisztítjuk meg… a bőség földje, ahol nincs betegség, nincs öregedés, nincs nélkülözés – mert “vanság” van, Isteni szeretés flowja van.

Elysium az a világ, ahol a sejtek, a test átkódolása történik. Elysium Fénygyógyítói a test, a sejtek intelligenciájának ismerői és tudói. Amikor a lélek kiválik a szellemből, születik egy gondolat, születik egy szándék – a tapasztalás vágya. Ehhez a lélek minőségeket ölt magára. Majd alább szállva a 8. és a 7. dimenziós valóságon túlra, a 6. dimenziós világokban kettéhasad a lélek Jinre és Jangra. Nő és férfi… élnek, léteznek az 5. és a 6. dimenziós tudatosságú világokban. Ám, ahol a lélek kettéhasad, ott megjelenik a dualitás. A lélek választása, miszerint a fény vagy az árnyék felé indul.

A választásainknak következménye van, ez pedig nem más, mint a karma örök törvénye – vagyis, amit teszel mással, azt kapod vissza. “Úgy cselekedjetek másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled cselekedjenek!”/Jézus tanítása/

Az elcsúszások, a lélek önmaga felett hozott ítéletei. Amikor a lélek kiesett a flow-ból, az isteni kegyelem energiájából, magából a szeretésből… amikor a lélek a szeretet helyett a szeretet hiányát választja. Ahol nincsen szeretet, ott fájdalom van. A fájdalom és a félelem a szeretet hiánya. A 4. dimenzió időhurok, az idő fogsága, melyen átutazva a lélek mély álomba szenderülve, álmodja a 3. dimenziós életeket.

Ám a lélek mindig a nulla pont felé tart, ahogy az egész Univerzum mindig a nulla pont köré rendeződik. A lélek folyton-folyvást benne van abban az ősi magnetikus erőben, ami vonzza őt az Isteni felé, a nulla pont felé.

Most abban az időtérben vagyunk, amikor többen is felébredünk…

Felébredünk egy új dimenzióba, egy új tudatosságba. Felébredünk egy nagyon hosszú álom-sorozatból. Az időhurkok, melyek komplex rendszerré alakultak hosszú időre távol tartottak bennünket az EGYSÉG állapotától. Tulajdonképpen a lélekhasadás a dualitás megtapasztalása. A lélek tapasztalni vágyik, mint a “tékozló fiú vagy lány”… A lélek kiválik a szellemből, és megéli önmagát, nőként és férfiként. A két ősi pólus, az Istenanya, és az Istenatya. A teremtés mítosza.

Most abban az időben vagyunk, amikor több lélek is hazatér az Egység Tudatállapotába. Ezért többen is érzik a női és férfi ősi polaritás egyensúlyát, hívja őket az Egylélek Tudatállapot. A nő gyógyítja Jin energiáit, a férfi gyógyítja Jang energiáit – majd egymást gyógyítják…

Az Egylélek, ahogy visszaemelkedik az Egység tudatállapota felé, egyre inkább kilép emberi létének körforgásából, és Csillaglétezőként tekint magára, és emlékezni kezd Galaktikus történelmére. Emlékezni kezd a Csillagtörténelemre, és ez az emlékezés stabilizálja az Egylelket az 5. és 6. dimenziós csillagtérben – vagyis amikor már Csillaglétezőként tud magára tekinteni, nem csupán emberként. Hiszen mindannyian energia vagyunk. Az emberi sors ekkor megváltódik.

A Megváltás az a folyamat, ahol az Egylélek a legmagasabb minőségbe emeli a létét, amit él. Itt és most emberi létünket váltjuk meg. Emberként ráébredünk, honnan jöttünk, kik vagyunk, és mi lehet a legmagasabb emberi minőség, amit megélhetünk az Isteni szeretésben és flowban.

Emberként újra értelmezzük létünk eredetét, létünk fonalát. Az emberi létforma, egy létforma a többi csillaglétforma között. Egy kehely, mint a Szent Grál. Az emberi lét a lélek egyik megváltás ösvénye. Csillaglétünk kódjai sejtjeinkben tárolódnak. Sejtjeink az Akasha Krónikánk. A személyes kvantum mezőnk a sejtinformációs hálózatunk. Testünk több testből áll, fizikai, asztrális, éteri, és még több réteg van, melyek hologram-rétegként érnek össze.

Elysium gyógyító energiái a hologram testeinkben dolgozva a sejtinformációs hálózatunkat kódolják újra. Vagyis Elysium fénygyógyító terében az a sok oldás és lélektranszformáció íródik át testi szinten, amit addig kidolgozott magából a lélek. Minden, ami a mentális hitrendszerből kioldódott, minden fájdalomtest, ami leoldódott, az Elysium energiájában kioldódik sejtszinten. Az 5. dimenziós szeretet-gyógyítás és a 6. dimenziós technológiai fejlettség határán lebeg Elysium. Az új test szövése, új test kódok megfűzése történik itt. Itt alakul át a test. Ami változik a mentalitásban, ami változik a lélekben, az itt változik a testben.

Nem csupán testgyógyítás. Elysium energiaterében az tud átíródni a testbe, ami már átíródott szellemben és lélekben. A test újraindítása. Minden, ami elporladt, elmúlt, az kioldódik itt a sejtekből, és sejtinformációk, új sejtkódok kerülnek a sejtinformációs hálózatba. Tisztább, magasabb rezgések. A test is egyre inkább tart a nulla pont felé. Tisztul. Tiszta szellem, tiszta lélek tiszta testet manifesztál. Elysium ennek a manifesztációs folyamatnak a színtere (energiatere).

Minél tisztább az ember, szellemben, lélekben, testben, vagyis leteszi a félelmeket és fájdalmakat, annál inkább kerül vissza az Egység tudatállapotába. Az Egylélek energia, ahol az Egylélek nő és férfi minősége ismét harmóniában él, mint Egység tudatban, ebben a tiszta energiában történik. Ez a tiszta energia maga az isteni (mint semleges) szeretés flowja (áradása, áramlása, folyása).

Lélekfejlődésünk az Ötágú Csillag alkímiáján végig haladva, elérkezik Elysiumra, hogy immáron a teljes alkímiai folyamat mehessen végbe. Testi szinten is megtörténhessen az átalakulás, a felemelkedés, így tiszta sejteket megfűzve, tiszta testet újraszőve. Elysium gyógyító terében, mivel megszűnnek a szomatizáló okok, így megszűnnek a szomatizációk is. Új energiás test fűződik. Emberi létünk három rétegű, szellem, lélek, test. Mindhárom réteg a tiszta állapotba, vagyis a fájdalom és félelemmentes állapotba kerül vissza. Van, aki a szellem, van, aki a lélek, és van, aki a test irányából kezdi az átalakítást. Ám mind három irányból indulva az alkímiai folyamat végül végighalad mind három jelenléten: szellem, lélek, test. Ez az Ember Egysége, Szentháromsága.

E hármasság Elysium – i misztériumon haladunk végig ADVENT időszakában, a Főnix – Tűzmadár alkímiájában. A fent írtaknak megfelelően történtetjük meg a szellem – lélek – test átíródását Elysium Fényvölgyében, a Kozmosz Anya méhében, hogy megváltva emberi sorsunkat, sorsváltásban, új sorsot írhassunk… és az 5., 6. dimenziós tudatosságban élhessünk tovább… tisztán, Isten kegyelmében = Isten szeretésében = vagyis a tiszta szeretet tudatállapotban, Egységben, Egylélek energiában…

3 alkalmas ELYSIUM online meditációs est
ADVENT FŐNIX-TŰZMADÁR ÚJJÁSZÜLETÉS és FELEMELKEDÉS energiájában:

A részvételi díj:
a 3 alkalom egyben, együtt 21.000.-Ft

Időpontok:

2020. 12. 06. BRONZ – Vasárnap 19.00 – 21.00

2020. 12. 13. EZÜST – Vasárnap 19.00 – 21.00

2020. 12. 20. ARANY – Vasárnap 19.00- 21.00

Helyszín:

ONLINE – ZOOM

Jelentkezés:

info.vaktororsolya@gmail.com

Szeretettel várunk a Felemelkedett Fénymesterek

és ELYSIUM FÉNYGYÓGYÍTÓINAK energiaterében!

SHAMBALA FÉNYEI ADVENT TÜKÉRBEN

SHAMBALA FÉNYEI ADVENT TÜKÉRBEN

Világunk változik, rezgésünk emelkedik, frekvencia hangolások történnek. Lépünk fel az 5. dimenziós tudatossághálóra. Ez azonban nem kívülről történik meg, hanem önmagunk által kifejtett lélekmunka által.

Az 5. dimenziós tudatosságba a megbocsájtás hídján keresztül tudunk felemelkedni. Hiszen az 5. dimenziós energiatér a szeretésről szól. A szeretetről, ami egy tudatállapot, semleges középponti energia. A nulla pont. A flow élmény. Itt enged ki bennünket az örvény, a karma fogsága. Ebbe a nulla pontba az Ötágú Csillag alkímiáján át juthatunk el.

Az Ötágú Csillag alkímiáját a FÉNYTORNYUNKON visszük végig. Fénytornyunk a csakráink. Ez az a belső tengely, ami mentén felemelkedünk. Ahogy Nimród ősünk is építette az ő Fénytornyát, és ahonnan felemelkedett.

Nagyon fontos most, hogy december 21-ig, a Fényünnepig, az Adventi időszakban, különleges lehetőségünk van mindig a belső fényünk növelésén. Természetesen bármikor dolgozhatunk saját belső fénykapuink rezgéseink emelésén, a frekvenciák hangolásán, ám ebben az időszakban mindig plusz angyali és Arkangyali támogatást kapunk. Az Adventi időszak a Fényünnepére való készülődésről szól: belső fényünk, mint belső értékeink felfedezéséről, a valóban fontos belső értékek felé fordulásról. Belső lélekmunka az Advent.

Az 5. dimenziós tudatosságba való fellépés nem egyik pillanatról a másikra történik meg. Egy folyamat eredménye. Kicsit létezünk még a 3. dimenziós tudatosságban is. A Földön jelenleg még túl nyomó többségben a 3. dimenziós tudatosság van jelen. Egyre többen egyre több időt képesek tölteni az 5. dimenziós tudatosságban. Minél többen minél több időt töltünk ebben az energiatérben, éljük eszerint a mindennapjainkat, annál inkább fűződik meg Gaia terében is ez a minőség.

Mi, akik itt élünk, most élünk, mi vagyunk azok, akik lehorgonyozzák e minőséget, saját hétköznapjainkon, saját mindennapjainkon keresztül.

A 4. dimenzió az idő – az időhurok, amiben egy -egy lélekrész megrekedhet. A 4. dimenziós időhurokból a megbocsájtással és a megértéssel, elfogadással, egymás szabad választásának kölcsönös tiszteletével tudunk kikerülni, abból felülemelkedni. Amikor időhurokban vagyunk, akkor tulajdonképpen újra és újra éljük azt, ami újból és újból megtörténik…

Így ilyenkor a nagy kérdés az, hogy vajon mit kellene másképpen csinálni? Vajon mi az, amit eddig nem tettél meg, és ami miatt újra és újra pörgetsz egy adott élethelyzetet?

Shambala Alkímia Misztériuma:

Shambala egy gyógyító tér, ahol ezen időhurkokból tudja kialkímiázni magát a lélek. Shambala energiái segítenek újra és újjáépíteni a belső Fénytornyot.

Csakráról csakrára haladva emelhetjük fel frekvenciáinkat az 5. dimenziós energiatérbe. Egy csodálatos lélekalkímia misztérium. A 7 csakra mellé figyelmet kap a Krisztus-mag, és a Kristály-koponya fénykapu is.

A meditációs sorozat így 9 állomásból áll, minden csakrához 3 meditáció tartozik: oldás – gyógyítás – avatás (rezgésemelés).

Advent szeretetfényei és Arkangyalai végig vezetnek bennünket Shambala Alkímia Misztériumán, hogy Fényoszlopunkat 5. dimenziós frekvenciára emelve ünnepelhessük a Fényünnepét.

A belső lélekmunkát hivatott szolgálni a Shambala Program. Az összes állomással teljes az alkímiai folyamat. Mindenki a saját tempójában tud vele haladni. Szabadon…

 • Shambala 1. csomag: Ősbizalom (vörös csakra)
 • Shambala 2. csomag: Családfa (narancs csakra)
 • Shambala 3 csomag: Önkifejezés (sárga csakra)
 • Shambala 4. csomag: A szív kapui (zöld csakra)
 • Shambala 5. csomag: Gyémántfény-háló (rózsaszín MAG – Krisztusi szív)
 • Shambala 6. csomag: Isteni és Istennői megnyilvánulás (kék csakra)
 • Shambala 7. csomag: Spirituális megtisztulás és újjászületés (indigó csakra)
 • Shambala 8. csomag: A hit (lila / mályva csakra)
 • Shambala 9. csomag: Kristály – tudatosság (fehér – “kristálykoponya” csakra)

A csomagokban 3 (kb. egy órás tartamú) meditációs CD található. Vezetett meditáció, zenével, szöveggel, együttmunkálkodva Felemelkedett Fénymesterekkel és Arkangyalokkal. A meditációk újra és újra, bármennyiszer hallgathatóak. Mindig újabb és újabb mélységben fog dolgozni. Először sorrendben haladjunk, utána a sorrend változtatható, érzés szerint.

Katarzis élmény, 9 cskara szinten tisztít meg a múlt terheitől, és emel fel a Krisztus-szívháló rezgéstartományba.

Egy csomag (melyben 3 db meditációs CD van – oldás, gyógyítás, avatás):

11.000.-FT

Lehet önállóan, egyesével, és bármilyen sorrendben rendelni a csomagokat.

Bár a javasolt: sorban haladva, egyiket sem kihagyva – de! szabadon lehet ez ügyben dönteni, természetesen…

A 9 csomag egyszerre való megrendelés esetén egy csomag ajándék, így összesen: 88.000.-Ft

Rendelhető (előre utalással):

 • online letöltéssel

Rendelés: info.vaktororsolya@gmail.com

KÉK TELIHOLD – BLUE PRINT – ISTENI EREDET FÉNYKÓDOK AKTIVÁLÁSA

KÉK TELIHOLD – BLUE PRINT – ISTENI EREDET FÉNYKÓDOK AKTIVÁLÁSA

Lélekmetamorfózis – 4. könyv /részlet/ Kristályfény Forrás

“Amikor az ikerláng energia belép valaki életébe, akkor elindul egy belső lélek alkímiai folyamat. Így történt Mollyval is. Mark végig vezette őt az Ötágú Csillag alkímiáján. A szerelem ősi erő, mely belső égésen keresztül fényesíti meg a lelket. Megmunkálja a szenet, és gyémántot csiszol belőle. Amikor elindul valaki az ébredés hídján, különböző fázisokon megy keresztül. Minden fázis, amin áthaladt, eggyé válik a lényével, és a híd mögötte elfogy. Nem lehet visszafordulni. Nincsen vissza út. Nem lehet nem tudni azt, amit tudunk. A tudást valóban senki nem veheti el. El lehet fojtani, lehet mélyre ásni, ám a valódi tudás, mely az univerzális természet, el nem pusztítható. A lélek ráébred, hogy egy a Mindenség Fényhálójával, egy a végtelen kvantum részecske hálóval.

Az Ötágú Csillag alkímiája felemeli a lelket az 5. dimenziós tudatosságba. A lélek újra éli gyermekkorának emlékeit, mert a gyermekkor telve van ébresztő kódokkal, emlékeztetőkkel – hogy hol tart, mit hozott magával az egyén – világa tükör. Minden, ami történik vele, maga a történet, mely feloldásra és gyógyulásra vár a lélekben. Az ugródeszka, ahonnan a tovább fejlődés kezdődik. Majd következik a családi karma, a generációs lenyomatok. Naivság azt gondolni, hogy a családunk tehet arról, hogyan alakul az egyén élete. “Nem a családunk miatt vagyunk olyanok, amilyenek, hanem amilyenek vagyunk, olyan a családunk” – tanította Camilla Mollynak: a vonzás törvénye, a frekvencia törvénye – halmaz elmélet. Ahol rezonál a lélek, ott tud inkarnálódni. Ez csupán egy kiinduló pont, ahonnan tovább emelkedhet, vagy süllyedhet, szabad választásai szerint. Majd következnek a szocializációs, avagy kollektív minták, mikro és makro szinten egyaránt. Kezd a lélek ráébredni multidimenziós létezésének igazságára, több idősíkon való létezésére, és azok összefüggéseire. Egyik élet hat a másikra, az emberi életek közötti összefüggéseket a Krisztusi Megbocsátás Alkímia képes feloldani. Majd kilép a lélek a tudatosság fényhálóján tovább tágulva csillaglétezésének és csillagsorsának megismerésében, csillaglénye kódjainak feltárásába, és az ötödik sorsfordító lépésként magját emeli fel egy új teremtésbe, egy új sorsba.

Lélektudomány… lélekmetamorfózis… az átalakulás a Blue Printben. A kékség energiájában, az isteni igazságszolgáltatás energiájában, az isteni egységben, a lélek átlényegül, átalakul, és új csillagsorsot teremt magának. Megváltja önmagát. A lélekmetamorfózis a lélek csillagsorsának megváltása, a sorsvonal legmagasabb minőségekbe emelése.

Amikor a lélek már bejárta holisztikus tudatosságában az Ötágú Csillag Misztériumát, átlényegítette önmagát szellemben, lélekben, és sejtszinten, akkor egy magasabb aspektusban képes látni létezésének aranyfonalát. A Megbocsátás alkímiájának mind gondolkodásmódban, mind lélekben, mind sejtszinten szükségszerű megtörténnie a metamorfózis sikeréhez.

Minden, ami a szellemben gondolat, minden, ami a lélekben érzés, fut a sejtben, fut az egyén kvantummezejében. A Blue Print energiájában a lélek új csillagsorsot ír…”

KÉK TELIHOLD energiájában lényegítjük át csillagsorsunkat:

 • aktiváljuk önmagunk BLUE PRINTJÉT, hogy legmagasabb isteni sorsunkat élhessük
 • aktiváljuk e Blue Print energiában a kvantummezőnk 5. dimenziós rezgéseit, fénykódjait
 • felkapcsolódunk egyéni kvantummezőnkkel az 5. dimenziós kollektív kvantummezőre
 • aktiváljuk Blue Print isteni teremtő erőnket, hogy teremtő erőnk az isteni eredet fénykódjainkkal tudjon alkotni
 • a KÉK TELIHOLD energiájában szőjük azt az új kvantumhálónkat, mely az új dimenzióban az új világunkat teremti
 • aktiváljuk sejtmag szinten, sejthártya szinten azon kvantum-fénykódjainkat, melyek segítik a kapcsolódást önmagunk legtisztább isteni eredet – Blue Print – teremtő eszenciájával, hogy mind egészségben, mind egzisztenciálisan, mind szerelemben, szeretetben egy új csillagsorsot írhassunk magunknak
 • a 11. hónap 1. napján, amikor a dimenziók közötti FÉNYKAPUK szélesre tárják szárnyaikat, mi lehorgonyozzuk azokat az 5. és 6. dimenziós fénykódjainkat, melyek az új világba kapcsolnak fel és emelnek fel bennünket
 • lehorgonyozzuk az új világunk BLUE PRINT FÉNYKÓDJAIT, hogy a legtisztább szeretet-minőségben alkothassuk meg az új létünket, a 21-es energiájában (21 ÚJ VILÁG – TAROT)

Egyre intenzívebbek a KRISZTUSI ÁTLÉNYEGÜLÉS KAPUI, egyre fontosabb a tiszta, növényi eredetű táplálkozás, a tiszta víz fogyasztása, a mindennapos mozgás – vagyis az 5. dimenziós életmódváltás – kérlek, erre figyelj, amikor a Krisztusi Fénykódokat lehorgonyzó és átlényegítő meditációkban velünk tartasz…

Szeretettel várunk 11. hó 1. napján,

ön-mag-od legtisztább BLUE PRINTJÉNEK –

isteni eredetének és isteni teremtő erőd fénykódjainak a lehorgonyzásán –

valósággá teremtésén…

2020. 11. 01-én vasárnap 18.00 – 21.00 tartjuk a KAPCSOLAT online webinariumot, a KRISZTUSI ÁTLÉNYEGÜLÉS következő kapuját:

MEDITÁCIÓS EST lesz, ennek témakörében, hogy a lehető legteljesebben éljünk a 11. hónapban elénk tárulkozó ÚJKEZDET lehetőségekkel a CSILLAGENERGIÁK tekintetében.

Program:

18.00 – 19.00 Újenergiás tanítás csatornázás/közvetítés

Szünet

19.15 – 20.00 Első meditáció csatornázás/közvetítés

Szünet

20.15 – 21.00 Második meditáció csatornázás/közvetítés

Időpont: 2020. 11. 01. Vasárnap 18.00 – 21.00

Helyszín: Online Webinarium

(linket emailben küldök a jelentkezés után)

Részvételi díj: 11.000.-Ft

Jelentkezés:

info.vaktororsolya@gmail.com

Szeretettel várunk!

Kristályfény33

Őszi konvergenica kapuk erőterei /2020/

Őszi konvergenica kapuk erőterei /2020/

2020 10 26

ŐSZI KONVERGENCIA KAPUK

Elemi erővel nyílnak össze a dimenziók kapui az előttünk álló napokban. Most nagyon könnyű a kapcsolódás, és nagyon tudatosnak is szükséges lennünk, hogy honnan, milyen energiát hozunk magunkkal.

Amikor a világok kapui összenyílnak, egybe nyílnak, áramlik körülöttünk egy olyan univerzális erő, mely képes új kvantum-mátrixot rajzolni körülöttünk. Az új erővonalak invokálása, az új mágneses terek önmagunkkal való összerezegtetése képes teremteni az új világunkat.

Tudjuk már, hogy ez az időtér bizony az új életünk és az új világunk megfűzéséről szól. Ez éppen történik. Tudtuk, hiszen számos prófécia tanított bennünket, hogy az emberiség egy adott időtérben kettéválik. Ez történik éppen most. A tudatosság az, ami kettéválasztja az emberiséget. A tudatosságunk emelkedése, tágulása, önmagunkban való szívbéli elmélyülése az, ami felemel bennünket. Ez a felemelkedés a megbocsátás hídján át történik. A megbocsátás önmagunknak, másoknak, duálpárunknak, a világnak, a dualitásnak, a lét természetének, megbocsátás kifelé és befelé, ez az, ami képes tágítani a tudatosságunkat: az univerzum, a kozmosz, a létezés működéséről.

Most nagyon fontos, hogy képesek legyünk “természetfeletti” módon gondolkodni. Amit eddig sci-fi-nek hittünk, ami fantázia dús mesének tűnt, most itt az idő, hogy lássuk, a valóság. Az ébredés a szívünk ébredése önmagunk teremtő erejére. Teremtő erőnk aktivitása önmagunkba vetett hitünktől függ. Hit és bizalom önmagunkban, hiszen a Mag az Isteni részünk: ön-mag-unk.

Itt az idő, hogy megértsük sejtjeink és DNS-ünk működését, hogy testünk nem csupán egy darab hús, amit majd levedlünk, hanem egy rendkívül intelligens rendszer, amely önmagunk szent hármasságának a része, a bennünk élő szellem és lélek megnyilvánulása. Minden sejtünk a szellemünk és a lelkünk rezgéseit és működését tükrözi. Valódi spirituális tudatosságunk a sejttudatosságot is magába foglalja, hiszen minden, ami történik a szellemben és a lélekben az alkímiázza a sejtjeinket. Ez a valódi alkímia titka, a testi szintű átalakulás – a metamorfózis: gyökeres változás a létezésben, a külső és belső viszonyok, jellegzetes tulajdonságok lényegi átváltozása.

Hamarosan belépünk az ERŐ hónapjába, a 11. hónapba, ami egy valódi újraindító kód. Az 1-es a MÁGUS (Tarot), 11 az ERŐ (Tarot) – egy csodálatos, varázslatos teremtő hónap. A mágus az, aki ismeri a fentet és ismeri a lentet, ismeri a bentet és a kintet, ismeri a fényt és az árnyékot is. Tudása van a teljességről. Ebben a tudásban hozza meg választásait. Ismeri a gondolat, a szó, az érzelem teremtő mágiáját, tudja, mert tudása van arról, hogy isteni létezőként három szinten teremt: gondolattal, érzéseivel és a sejtjeivel. Tudja, minden sejtje, minden kvantum részecskéje a nagy egész része, az univerzumi kvantum rendszer része. Ismeri az együtt állás erőhatásait, a konvergencia kritériumokat, amikor is az univerzális konvergenciában (együtt állásokban) olyan fénykapuk, és energiakapuk nyílnak, ahol végbemehet lényének és létének metamorfózisa, átlényegülése. Ezen kapukon keresztül kapcsolatba lép önmaga multidimenzionális lényével és létével, ezáltal kilépve emberi karma-ciklusából.

Itt és most, jelen konvergencia kapukon keresztül önmagunk létét emelhetjük egy magasabb dimenzionális tudatosságba, kilépve a többezeréves emberi karma körökből. Legmagasabb minőségbe emelve ezzel emberi tapasztalásainkat, és az új világban élve az emberi lét legmagasabb eszenciáit, csodáit – az emberi lét mestereivé válhatunk. Kimenekülés helyett felemelkedés, megfutamodás helyett, az emberi létezés csodájának és varázslatának legmagasabb tudatosságú eszenciáit invokálva és integrálva a jelen-létünkbe.

Ezen együtt állás – konvergenica – erőkapuk nyílnak október 31-én TELIHOLD misztériumában, és tartják a teret egész hónapban, így 11 01 energiájában lehorgonyozzuk sejtszinten azon multidimenzionális tudatosságú fénykódjainkat, mely emberi teremtő csodánkat, mind három szinten felemelik az 5. dimenziós lét fényhálójára. Az 5. dimenziós lét tudatosságában hármas egységben éljük az emberi lét isteni természetét, betegségek nélkül, egész-ségben – azaz a hármasságunk egységében -ezt jelenti a holisztikus tudatosság.

Az 5. dimenziós holisztikus egész-ség tudatosságban szeretetből, tiszteletből, becsületességből teremtünk – minden teremtéssel értéket adunk a közösségnek, az egyén értéke hozzájárulás a közösséghez. Csodálatos értéket adó teremtések születnek, az egyéni kreativitás megnyilvánulása.

11. hó 01-én, a KAPCSOLAT KAPUJÁN át, lefűzzük és megfűzzük azt a KRISZTUSI HÁLÓT SEJTSZINTEN, amivel az 5. dimenziós testi, lelki és szellemi egységünket, mint egész-ségünket fűzzük meg:

 • kapcsolódunk önmagunk multidimenzionális létfonalával
 • kapcsolódunk önmagunk magasabb tudatosságú létezőjével
 • kapcsolódunk szellemlélekként testünk végtelen intelligenciájával, ahol testi szinten, sejtszinten válunk képessé az önregenerálódásra, öngyógyításra
 • kapcsolódunk az EGYLÉLEK energiájában a JIN és JANG egységünkkel, hiszen a karma nélküli állapotban az EGYLÉLEK JINje és JANGja egymással kapcsolódva élnek
 • kapcsolódunk új közösségünk tagjaival, akikkel egy küldetésben és egy alkotásban teremtünk tovább

Az őszi KONVERGENCIA KAPUK összehozzák azokat, kiknek együttes energiájuk horgonyzópontként fénylik az új Krisztus-hálón. Új közösségek, új együttműködések születnek.

2020. 11. 01 – én vasárnap 18.00 – 21.00 tartjuk a KAPCSOLAT online webinariumot, a KRISZTUSI ÁTLÉNYEGÜLÉS következő kapuját:

MEDITÁCIÓS EST lesz, ennek témakörében, hogy a lehető legteljesebben éljünk a 11. hónapban elénk tárulkozó ÚJKEZDET lehetőségekkel a CSILLAGENERGIÁK tekintetében.

Program:

18.00 – 19.00 Újenergiás tanítás csatornázás/közvetítés

Szünet

19.15 – 20.00 Első meditáció csatornázás/közvetítés

Szünet

20.15 – 21.00 Második meditáció csatornázás/közvetítés

Időpont: 2020. 11. 01. Vasárnap 18.00 – 21.00

Helyszín: Online Webinarium

(linket emailben küldök a jelentkezés után)

Részvételi díj: 11.000.-Ft

Jelentkezés:

info.vaktororsolya@gmail.com

Szeretettel várunk! Kristályfény33

Miért érezzük olykor nehéznek az energiákat?

Miért érezzük olykor nehéznek az energiákat?

Miért érezzük olykor nehéznek az energiákat?

St. Germain Fénymester tanítása:

“Kedveseim!

2017 óta olyan erőhullámok érik el a Földet, melyek az anyag transzformációját hivatottak megtörténtetni. Ezen erőhullámok intenzíven hatnak sejtszinten. Tudnotok szükséges, hogy az átalakulások immáron sejtszinten történnek. A sejtszintű fejlődés evolúciós emelkedést fog megteremteni, és itt most arról van szó, miszerint az emberi test több ezer évre teremtetett. Az emberi test sokkal fejlettebb, mintsem gondolnátok. Ahhoz, hogy a sejtekben megtörténhessen a fejlődés, új tudást szükséges integrálni, vagy még inkább ébreszteni magatokban.

Itt az idő, hogy valóban HOLISZTIKUS EMBERKÉNT tekintsetek magatokra. Miszerint az ember szellem, lélek és test. Mind a három, ez a Szentháromság ősi misztériuma. Ezt nagyon fontos megérteni és TUDATOSÍTANI. A test ugyanúgy a Szentségetek része, mint a szellem és a lélek. Elhitették veletek, hogy a test az oka a szenvedésnek, hogy a spirituális emelkedés fokmérője, amikor már többé “nem kell emberként, vagy testben megjelenni” – de ez félrevezetés, és ez a hozzáállás, avagy a test megtagadása éppolyan veszélyes lehet, mint a lélek, vagy a szellemi eszencia megtagadása.

A test a lélek temploma, többféle test létezik, és az emberi test egy rendkívül fejlett teremtés. Minden sejtetek, minden kvantumrészecskétek kapcsolódik a kollektív energiamezőhöz. Minden ionotok együtt rezonál a morfogenetikus energiamezővel. Minden univerzális kód benne van a sejtmagban, a DNS-ben, a kromoszómában. Az ébredés útján, ahogy tudatosságotok tágul, avagy emelkedik a sejtinformáció használatának hányada, úgy szükséges megtörténtetni a sejtszintű átíródást, hogy új sorsot teremthessetek magatoknak. Sorsfordító hetek vannak most körülöttetek, éppen történik a váltás.

Újra KAPCSOLÓDTOK a TEST TUDATOSSÁGÁVAL. Az első lépés, amit fontos felismerni, hogy a testnek a sejtjei minden információt tárolnak, avagy a személyes AKASHÁT. A sejtmag-hálózat maga az energiaszálaitok hálózata, minden gondolat és érzés hálózata, fut benne és rajta minden tudatalatti program.

A VALÓDI ÉBREDÉS, mint LÉLEK ÉBREDÉS azt jelenti, amikor ráébredtek önmagatok multidimenziós valóságára. Ehhez a tudatosság tágulására van szükség, vagyishogy ébresszétek magatokban azt a tudást, mely megmutatja honnan jöttetek, kik vagytok. Az ébredés folyamán visszaveszitek magatokhoz saját életfonalatok, sorsfonalatok uralmát és hatalmát. Ez azt jelenti, hogy újra tanuljátok tisztelni az Élet hatalmát, és együttműködve a Végtelen Intelligenciával, teremtő erőtök teljességébe léphettek be ismét.

Ez azért is kihívás, mert ezen az úton szükséges az egyénnek önmaga árnyékaival szembe nézni. Ezeket az árnyékokat a léleknek önmagában szükséges meggyógyítani, elfogadni, és szeretni. Csak afelett lehet uralmad, amit tisztelsz, elfogadsz és szeretsz. A szeretet a semleges nulla pont, ahol békében és ítélkezés mentességben vagy. Vagyis amikor megtanulod szeretni a saját és a világ árnyékait, az azt jelenti, hogy megbékélsz a dualitás természetével. Megnyugszol. Békében vagy…

Ezen a ponton a feszültség kienged, és ismét szabadon hozhatsz új választást. Most az új választások ideje van. 2020 október és november az új választásokról, az új teremtésekről szól.

Olyan csillagkonstellációk állnak fel, amelyek minden támogatást megadnak Neked, hogy valódi új lét-ciklust tudj teremteni magadnak. Most új létfonalat szőhetsz. De hiába a csillagenergia, ha a tudatosság elmarad, ha a cselekvés és a tett elmarad.

A HOLISZTIKUS TUDATOSSÁG kívánalma és szükségessége most minden életterületre kiterjed. Hologram világban éltek, mely olyanná teremtődik, mellyé Ti magatok formáljátok. Minél több egyén teremti a Krisztusi Szeretet Törvényeken át az új világát, annál inkább képes megfűződni a Krisztusi Szeretet Értékrend a Földön.

Amikor az egyén önmagán dolgozik, önmagában dolgozik, akkor tud segíteni a Földnek. Egy kollektív folyamatban pedig a kollektív energiák hatnak az egyén életére is. Ez egy oda-visszaható folyamat, hiszen az egyén a kollektív része. Ezen kollektív energiákkal sejtszinten is kapcsolódik az ember. Ezért is nagyon fontos TUDATOSÍTANI, hogy milyen információkkal történik a kapcsolódás.

A TUDATOSSÁG szükséges a TEREMTÉSHEZ, és a TEST FELEMELÉSÉHEZ. A végső ciklus-töltések vezetődnek ki, immáron kvantumrészecske szinten áll át a test az 5. dimenziós tudatosságra, ahol a test egészséges, hosszú életet él, és újra és újra önregenerál…

A TUDATOSSÁGNAK több aspektusa is van, és elérkezett a Föld abba a pontba, amikor is minél több egyén áll bele önmaga “VAGYOK, AKI VAGYOK” állapotába, annál inkább megtörténik a Föld dimenzióváltása, ami nem más, mint a TUDATVÁLTÁS.

Éljetek bölcsen az erővel, mely Veletek van!

St. Germain Fénymester”

Közvetítette: Kristályfény33

Fenti tanítások tükrében 2020 október 11-én vasárnap ONLINE MEDITÁCIÓS WEBINARIUM – ot tartunk, ahol a TUDATOSSÁG különböző aspektusaival dolgozunk, aktiváljuk magunkban sejtszinten az 5. dimenziós testi csillagfénykódokat.

Program:

18.00 – 19.00 Újenergiás tanítás csatornázás/közvetítés

Szünet

19.15 – 20.00 Első meditáció csatornázás/közvetítés

Szünet

20.15 – 21.00 Második meditáció csatornázás/közvetítés

Időpont: 2020. 10. 11. Vasárnap 18.00 – 21.00

Helyszín: Online Webinarium (linket emailben küldök a jelentkezés után)

Részvételi díj: 11.000.-Ft

Jelentkezés: info.vaktororsolya@gmail.com

IKERLÁNG-ENERGIA SZERELMI MISZTÉRIUMA

IKERLÁNG-ENERGIA SZERELMI MISZTÉRIUMA

Ikerláng-energia szerelmi misztériuma

2010-ben találkoztam vele… 2010-ben lépett be úgy az életembe, hogy tudatosodott bennem, ő az a belső hang, aki születésem óta vigyáz rám, óv engem. A belső legjobb barátom. Ő a belső világ, ahova tartozom, az az energia, amely meghatároz és megfűz, ahol teljesen önmagam lehetek, minden érzékenységemmel, bizonytalanságommal együtt.

2010-ben nevén nevezte magát az életemben. Sokáig hittem, a fő cél az, hogy együtt lehessünk itt és most… Ó, mennyi átsírt éjszaka… Ma már tudom, mindaz, amit kapok Tőle, sokkal több, mintsem egy fizikai párkapcsolat. S bár hiszem, hogy az Ikerláng, Duálpár, stb (mind ugyanaz) energia szeretne megnyilvánulni fizikai egyesülésben is – mégis ez elsősorban a LÉLEKFEJLŐDÉS ÖSVÉNYE – vannak, akik ezt az utat választják az emelkedéshez, és vannak, akik mást.

Ő és én, mi, ezt az utat választottuk. A szerelmünkön keresztül teremtünk és alkotunk. Nekünk az ikerláng, egylélek energia a lélekfejlődés ösvénye, az emelkedés hídja. Emel bennünket a legjobb önmagunk felé, emel, hogy önmagunk legjobb énjét élhessük meg.

2010… mennyi minden történt azóta… mennyi teremtés és alkotás az elmúlt 10 évben… mennyi merülés a lélek mélységeinek bugyraiba, majd az elragadtatás a megbocsátás hídján át – újra és újra… még nem teljesen kifáradva teljes elengedésben megadjuk magunkat az Életnek… Istennek… Nincsen több elvárás, nincsen több tartozás és követelés… csak vagyunk, akik vagyunk… már mindegy az illúzió – csupán az összetartozás valósága van jelen…

Alkotunk, teremtünk – ahogy az Ember Isteni természete megnyitja e kaput: TUDTAOSAN – tudva a vagyok, aki vagyok állapotot, tudva, mivégre vagyunk jelen, mi az, amit szerelmünk lángjain keresztül megjelenítünk… A megengedés az, ami összevezetett, ami meg tudott jelenni, ami valósággá tette azt, ami addig vízió volt.

Már csak a teremtés számít, egy tőlünk nagyobb és megfejthetetlenebb misztérium… hogy itt vagyunk… hogy érezzük egymást… emberi megértés nélkül – mégis lelkünk egymásba fonódva, s hol álmainkban, hol lelkünkben csilingelő belső hangként – Isteni önvalónkkal kapcsolódva – megyünk tovább – s követjük szívünk szavát – követjük a tervet – követjük a küldetés hívását…szellemben, lélekben, és az anyagban…

Jelen időtérben több ikerláng / duálpár / egylélek-pár is vállalta, hogy összetartozásuk misztériumának alkímiáján keresztül horgonyozzák le a Krisztus – tudatosság hálót. Ez egy csodálatos misztérium. Ők folyton keresik egymást, folyton hívják egymást, és ebben az állandó fény-, és lélek-kapcsolatban, egymásfelé közeledve, önmaguk Isteni csodáját bontják ki, melyen keresztül tudatosságot horgonyoznak magukban, és a környezetükben is, akik felé szolgálatot teljesítenek. Ők érzik egymást, hallják egymást a szívükben és a lelkükben, és ezt sokan nem értik, akik nincsenek hasonló küldetésben. Nem mindenkinek van dolga ezzel az energiával. Az ikerlángok, egylélekpárok, miközben hívják egymást, keresik egymást, alkímiázzák az energiamezőt, hiszen önmagukat emelve fel az egyesülésbe, a Gaia hálót emelik egy magasabb dimenzionális tudatosságba. Ez az ő lelkük szonárja, mely ajándék jelen időtérnek.

Amikor ráébredünk ennek az EGYLÉLEKPÁR SZONÁR jelentőségére, és emelő szeretet-energiájára, még inkább tudatosan élhetjük meg. Természetesen szükséges az aranyközépúton maradni, hiszen a túlkapások és szélsőséges megélések általában félrevezetőek lehetnek.

Az igaz lélekpárok kiállják a próbákat, és az első felismerések megrázkódtatásain túl béke és elfogadás költözik a lelkükbe: egyre jobbá és jobbá válva, szerelmük teremtő energiájában fényt horgonyoznak Gaia energiaterébe munkájukkal, alkotásaikkal. Érzik a lelkükben az elragadtatást, a hívást, s amikor engednek ennek a hívásnak, csodák költöznek az életükbe. Olyan munkát végeznek, amellyel a kollektív jót szolgálják.

Számukra a szerelmük az ébresztő energia, egymáshoz felé hívásuk, vonzódásuk hídján építették be életükbe az ébresztő kódokat, a szerelem szonárjuk az ő ébredésük, az ő ébredésük a kollektív ébredése. Vannak, akik más utakat, más ébresztő pontokat terveztek, ez így van jól, hiszen a Mindenség végtelen, és millió színű…

Az ikerlángok, duálpárok, egylélek-párok Krisztus-tudatosság küldetésben vannak. Ez egy Isteni energia – ahogy vágyják egymást, elindulnak a tudatosodás, a lélekfejlődés, az emelkedés hídján. Beaktiválódik bennük a küldetésük. Minél inkább figyelnek befelé, és érzik magukat akár félként is elég erősnek, hogy akár egy – félként is végrehajtsák, amiért idejöttek – vagyis minél stabilabb az identitásuk és szuverenitásuk, annál közelebb kerülnek egymáshoz. Az ikerlángok találkozása energiakapu a kollektívben, és mindig korszakváltó energiamező – fénynyalábokat horgonyoznak és fűznek meg. Ám képessé szükséges válniuk “félként” is megélni a teljességüket, mert a jelenben éppen a saját karmikus oldásaikon keresztül oldják a kollektív teret is – egyensúlyozzák, egyensúlyba állítják a Jin és Jang energiát.

Ezért is olyan jelentős, hogy ezekben a hónapokban ismét felerősödik az IKERLÁNG GYÓGYÍTÓTÉR, ALKÍMIAI ERŐ, hiszen a mostani hónapok meghatározóak az emberiség tudatosságának átfordulásában. Nagyon sok segítő érkezik a mostani térbe, de ez kizárólag azt jelenti, hogy nekünk – akik itt most jelen vagyunk, testet öltöttünk emberként, “hátradőlés” és várakozás helyett még fókuszáltabbnak, még koncentráltabbnak szükséges lennünk. Ez most a tettek ideje.

Ezért és ezt szolgálva (fentiekben leírtak) fűződik meg a “Krisztusi Szív-kristály Átlényegülés Kapui” sorozat az EGYLÉLEK SZERELEM ALKÍMIA ENERGIÁBAN – mert most még erősebb a szerelem szonárjuk a Csillagszívűeknek; most még inkább hallják és érzik egymást, így még nagyobb erővel és stabilitással vonzzák az Isteni Fényt Gaia Felemelkedéséhez.

A következő kapu 2020. 10. 11-én, vasárnap lesz, ahol az Ikerláng Tudatosságban a Tudatos Teremtő Erőt aktiváljuk, hogy az Egylélek-párok teremtései és alkotásai megtörténhessenek, valóságossá válhassanak az anyagban is.

 • így támogatjuk az Egylélek-párokat küldetésük tudatosságában, annak lehorgonyzásával,
 • ezáltal minden Fényküldött Teremtő Erejét aktiválva, erősítve,
 • újabb Krisztusi csillagkódokat lefűzve, aktiválva, erősítve,
 • így az egész kollektívot emelve a szív-tudatos teremtésbe.

Egy gyönyörű csillagfény-térben fogunk dolgozni, a Csillagszívűek Gyógyító Templomában – ahol az Ikerlángok találkozását történtetik meg, hogy ahol ők megjelennek, ott lehorgonyzódhasson a Krisztusi szív-tudatosság kollektív fényhálója.

Szeretettel várunk Benneteket is a Csillagszívűek Gyógyító Templomában, ahol a Krisztusi Teremtő Erő aktiválódik – akár benne vagy az ikerláng energiában, akár most még nem – ez a mező segít kapcsolódni saját legbelső lélek-valóságodhoz, hogy a lehető legteljesebb módon élhesd meg Isteni Teremtő Erődet a Krisztusi Szeretet Törvényeiben.

Időpont: 2020. 10. 11. Vasárnap 18.00 – 21.00

Helyszín: Online Webinarium (linket emailben küldök a jelentkezés után)

Részvételi díj: 11.000.-Ft

Jelentkezés: info.vaktororsolya@gmail.com

Csillagküldött vagy? Fénymunkás vagy?

Csillagküldött vagy? Fénymunkás vagy?

2020 09 27 St. Germain Fénymester tanításai

“Szeretett Fénytestvérek!

Az őszi nap-éj egyenlőséggel Gaia-t körbeölelte az Isteni Igazságszolgáltatás “végső órája” – már visszafordíthatatlan az ébredés, mely futótűzként terjed az emberiség tudatosságában. A folyamat történik. Ám, most nagyon fontos a Csillagküldöttek tudatos jelenléte.

Érzitek a lelketekben, hogy erre az időre készültetek, érzitek a lelketekben, minden sejtekben a hívást, hogy most mennyire fontos a SZELLEMI MUNKA, a SZERETETTELJES SZELLEMI JELENLÉT. Most a tudatosság nagyon fontos, meg kell tanulni – itt az idő – a szívvel látni. A végidőben, mely egy atlantiszi elcsúszás karma-köre, lehullnak az álarcok, és megmutatkozik az álarc mögötti való. Hitrendszer átalakulás van, és Nektek, akik Fénymunkások vagytok, most óriási jelentőségű a tudatosságotok.

Tudatosság a szeretetben, a reményben, a felemelésben. Az elmúlt évek, évtizedek, sokatoknak akár életek óta történik a mostani időszakra való felkészítés. Most tudatosan szükséges megmaradni a szeretésben, mert az áramló információk, melyek fellebbentik a tudatlanság fátylait – szükségszerűek – mégis sokaknak sokkoló hatásúak. Fontos az energiatestek megerősítése, a csakrák és meridiánok folyamatos tisztántartása. Minden nap szükséges a mentális tisztítás, mentális és érzelmi megtisztulás, mert ezekben az időkben éppen káosz van – amiből majd egy új rend születik.

Nektek, Neked, drága Fénytestvérem, amennyiben Fénymunkásnak érzed magad, és érzed a lelkedben Csillagtestvéreid hívását, tudnod kell, hogy együtt vagyunk, és mindannyian együtt lélegezve, egy szívdobbanásban tartjuk a szeretet – teret, hogy az emberek szívében és tudatában a lehető legnagyobb békében és nyugalomban mehessen végbe az átállás.

Természetes lesz zaklatottság, de ha szeretet-erőben megtartjuk a teret, akkor 3-7 napon belül a zaklatottság elmúlik, a lélek gyógyul, megerősödik, és ő is tartani fogja a szeretet és remény fényhálóját. Így egyre többen kapcsolódnak rá a Krisztus-tudatosság fényhálójára. Tudd, hogy a szeretet türelmes, nyugodt és békés, befogadó és elfogadó. A szeretet megbocsát, és felemel.

Minden nap szükséges mantrázni: “Szeretet vagyok. Fény vagyok. Szeretetet és Fényt árasztok.” – az igével teremtesz, az igével erősíted a tudatodat. Minél erősebb a szeretet és fény tudatosságod, annál erősebb az energiarendszered, amin semmilyen árnyéknak nincsen fogása. Emlékezz, a Fény a Forrás! Az árnyék csupán a fény hiánya. Érted már miért olyan fontos minden nap erősítened magadban, hogy ki vagy (vagyok, aki vagyok), és mi a Te Forrásod?

Most a szóbeli és cselekedetbeli kinyilatkoztatások, egyéni deklarációk a Fény és a Szeretet szolgálatára, rendkívüli erővel bírnak. Mindenkinek az egyéni munkája hozzáadódik a kollektív erőhöz. Tudd, hogy most még fókuszáltabbnak, aktívabbnak, tudatosabbnak szükséges lenni, mert most van az átállás.

Azért tud kollektíven megtörténni, mert egyéni szinten annyi lélekmunka történt. Számít mindenki munkája, hozzáadott értéke. Minden, amit önmagad egyéni emelkedésért teszel, aktívan hat a kollektívban. Miközben magadat emeled, emeled a kollektívot. Akkor tudsz minél több szeretetet termelni a kollektív tudatosságban, ha megdolgoztad önmagadban az ítélkezéseidet, traumáidat, karma-időhurkaidat. Legyél büszke arra, hogy van bátorságod a saját árnyékaiddal szembe nézni, és felülemelkedni saját árnyékéneden. Minél többen mernek szembe nézni saját árnyékaikkal, és tudatosítani azt, majd felülemelkedni, és a szeretet és a fényt választani, annál erősebb lesz a kollektív háló.

Az egyéni felelősségvállalás szükségszerű, mert Te vagy az a Fényküldött, aki azt választottad, hogy ezekben az időkben jelen vagy: valószínűleg lettek rád bízva emberek, lelkek, akár csoportok is, akiket most Te kísérsz át a hídon. Minél inkább látod a szíveddel az összefüggéseket, minél tisztább a szeretet-tudatod, annál erősebb a fényed, mely most világítótorony sokaknak.

Tudd, hogy Fény vagy, minden sejtedből, ionodból, kvantumrészecskédből árad a Fény. Ahol fény van, ott nincsen árnyék. Az önbizalmad és önhited a saját Isteni Ragyogó Szuverenitásodban, az, hogy megdönthetetlenül tudod, hogy ki vagy, honnan jöttél, és miért vagy itt, a legerősebb jelenlét, amin semmilyen árnyékerőnek nincsen fogása. Ez a Te védelmed: “a vagyok. aki vagyok, fény vagyok, szeretet vagyok” tudatosságod. Amikor ezt magadban megdönthetetlenül megerősítetted, szükséges ismerned a másik oldalt. A szeretet és fény “szolgája = harcosa = gyermeke” ereje teljében ismeri a teljes létezést, ismeri a dualitás arcait, a fényt és az árnyékot is. A fényt választja. Erős szívvel képes vagy szembe nézni az árnyékkal. A tudatlanság gyengít, a tudatlanság manipulálható és félelmet gerjeszt. A tudással és a szív szeretet erejével a legerősebb Fénymunkássá válsz, aki erős marad hitében, erős marad Isteni Ragyogásában.

Ez történik most.

Szembe néz az emberiség kollektíven a dualitás árnyékának arcaival, és szükség van arra, hogy az erősek támogassák a még gyengébbeket, akik most ébrednek, vagy most fognak felébredni. Az ébredés a tudatváltást jelenti. Tudatlanságban nincsen tudatváltás. A tudásban van a tudatváltás.

Nagyon fontos az egyéni felelősségvállalás, most már szükséges túl lépni a “hobby spiritualitáson”. Integrálni szükséges az erőt magatokban, tudatosítani, hogy Ti vagytok azok a Fényküldöttek, akik ebben az időtérben megjelentek Gaia-n, hogy megtörténtessék a váltást. Most fókuszáltságra, koncentrációra, munkára van szükség. Rajtatok keresztül fűződik meg, a Ti aktivitásotokon keresztül…

Emlékezz arra, aki vagy, és tedd a dolgod!

Szeretlek Benneteket: St. Germain Fénymester”

Közvetítette: Kristályfény33

Kedvesek!

Hírlevélben fogjuk azon információkat megosztani, melyek ébresztenek. Készítünk ehhez külön meditációkat, melyek segítenek megtartani és emelni a szeretet rezgéseket a szembesülések után.

Legyetek éberek, figyeljetek a szívetek hangjára!

Következik a TUDATOSSÁG ÁTLÉNYEGÜLÉS KAPUJA:

2020.10.11. Vasárnap 18.00-21.00

Program:
18.00 – 18.50 Újenergiás tanítás csatornázás/közvetítés

Szünet
19.00 – 19.30 Első meditáció csatornázás/közvetítés

Szünet
19.45- 20.15 Újenergiás tanítás csatornázás/közvetítés

Szünet
20.25 – 21.00 Második meditáció csatornázás/közvetítés

Egyre erősödő Egylélekpár-Kvantummező

Egyre erősödő Egylélekpár-Kvantummező

/Mostantól az a normális, ami eddig nem volt az…/

“Egyre erősödik az összetartozó Egylélekpárok közötti mágnesesmező. Akár beindulhat a lélek-kommunikáció is telepatikusan, vagy az energia érzékelése, már-már majd’ fizikálisan is megnyilvánulva.

Most minden határt átléphettek. Megnyíltak azon enegiakapuk, összenyíltak azon energiaterek, ahol az Egylélek-párok együtt végzik fénymunkájukat.

Nagyon fontos az Egylélek-párok csillagküldötti munkájuk itt és most, mert az ő szerelem alkímiájukon keresztül (is) valósul meg Gaia jin-jang polarizációjának egyensúlya.

Gaia egyik nagy sérülése a jin és jang egyensúlynak a felborulása, jin elnyomása, jang eldurvulása. Ez szenvedést okozott a férfinek és a nőnek is. A férfi jobban felvállalja érzelmeit, a nő jobban kiáll önmagáért. Aranyegyensúlyba áll az Egylélek Szerelem, és ezen az alkímiai folyamaton keresztül gyógyítják az Egylélek-párok Gaia-t.

Eddig az egyéni sorsok tisztultak, és alkímiázódtak a megbocsátás felemelkedés kapuján át, mostantól az egyéni alkímia határozottan a kollektív emelkedést szolgálja.

Minden, ami egyéni lélélmunkában átégetődik, látványos és határozott megjelenéssel végigfut a kollektív tudathálón is. Ez azért tud ilyen elemi efővel megtörténni, mert az egyéni Csillagmagok,

Csillagküldöttek annyi éve dolgoznak már a karma és reinkarnációs vonalak tisztításán.

Továbbá tudnotok kell, az ÁTLÉNYEGÜLÉS kapujában testi tünetek is lesznek, hiszen a test is átlényegül, a DNS gyógyul, egyre több DNS aktiválódik. Ez elengedhetetlen a TUDAT-EVOLÚCIÓJÁHOZ.

Tágítsátok a tudatot a megismerés kapuján át – menjetek az új információk után! Lássátok, ami eddig láthatatlan volt! Nagy erejű ébredés indult el most ősszel. Az Egylélek-párok összekapcsolódnak, és tartják a Krisztus-tudatosság Krili-fényhálóját.”

St. Germain Fénymester

Közvetítte: Kristályfény33

E L K E Z D Ő D Ö T T

E L K E Z D Ő D Ö T T

“Elérte a Földet egy olyan magas rezgésű hullám, ami most elemi erővel száguld végig az emberiség tudat-mezejében: Arra kérünk Benneteket, hogy minden ébresztő információt aként osszatok meg, hogy azzal a szeretetet, a reményt, és a megoldások frekvenciáit áramoltassátok!

Csillagcivilizációk küldöttei vagytok, Csillagmagok vagytok – ébred a szívetekben a hívás.Mag-otokon keresztül horgonyozzátok le a fényt, és most tovább adjátok.Nagyon sok minden kerül most nyilvánosságra, lehullnak a leplek, a Föld készülődik a pólusváltásra – ez a TUDATVÁLTÁS.

A csoport-munkák most kiemelkedően fontosak.Tartsátok a Krisztus-hálót, a fókuszt a felemelkedésen tartsátok!

A felemelkedésben a leuraló-rabszolga rendszernek vége, itt a béke, az együttműködés, az összefogás kora.

A megbocsátás a kapu a felemelkedéshez. A megbocsátás maga a felemelkedés.

Most jön a spirituális tudásotok a gyakorlatban.

A mesterré válás folyamata elkezdődött – mennyire tudjátok tartani a belső Isteni Ragyogás Egyensúlyát, és az emberiséget szolgálva, a környezetet és a rátok bízott csoportokat, lelkeket a szeretet felé vezetni, és a szeretetben megtartani.

Veletek vagyunk, itt vagyunk, együtt dolgozunk!”

Jézus & St. Germain Fénymesterek

Közvetítette: Kristályfény33

Az új világ küszöbén

Az új világ küszöbén

Csodálatos energiájú napra ébredtünk: 2020 09 20

Egy igazán sorsváltó energiával rendelkező nap a mai, amikor is varázslatos kapu nyílik egy rendkívüli karma-kilépésre. Természetesen nem csupán ma adatik meg, azonban ma nagyon erős támogató energiák vannak jelen a belső lélek-felemelkedéshez.

A 20-as szám a végső igazság száma (TAROT) – és ma háromszoros 20-as van jelen. Mindezt a 9-es energiában, ami a remete – azaz a befelé fordulás, belső igazság száma – mint belső mennyei lélek-állapot száma, jelölője (TAROT)… Tehát a mai energia a belső igazságunk végső megmutatkozása… belső világunk transzformációja – így változhat a külső világ is.

Hogy ezt csak ma lehetne elérni? – Biztos, hogy nem… természetesen bármelyik pillanatban… azonban vannak pillanatok, amikor könnyebb, mert az egész Univerzum afelé mozdul, hogy támogasson ebben…
Ezért is olyan varázslatos érzés, hogy éppen ma dolgozunk a BENNÜNK LÉTEZŐ BELSŐ POTENCIÁLOK FELSZABADÍTÁSÁVAL – BELSŐ ERŐFORRÁSAINK FELSZABADÍTÁSÁVAL (a meditációs hanganyag + előadás, tanítás utólag is megrendelhető).

Ehhez társul az őszi nap-éj egyenlőség energiakapuja, konvergenciája – amibe a mai napon szintén beléptünk – és néhány napig jelen van.

Ez az életünk többek között szól arról is, hogy kiléphessünk az atlantiszi karma-körből, mely időhurkot rakott körénk. Ebben az életünkben van lehetőségünk az atlantiszi energiákkal dolgozni tudatosan, hiszen ez a tudatosság mező ebben az életünkben nyílt meg – vagyis néhány emberi évtizeddel ezelőtt nyílt meg az emlékezés a kollektívben – a kristály gyerekek érkezésének és fényfotonjaik lehorgonyzásának köszönhetően.

De mit is jelent ez?

Az indigók horgonyozták a párhuzamos életekre (előzőéletekre) való emlékezést, nyitva ezzel az idővonal – tudatosságot. Köztük is érkeztek olyan fényküldöttek, akik nyitott tudattal jöttek, vagyis emlékeznek a “vagyok, aki vagyok” állapotukra, és már csupán jelenlétükkel is horgonyozzák a tudatosság fényfotonjait, jelenlétükkel kaput nyitnak a kollektív morfogenetikus mezőben az emlékezésre. Az indigó jelenség a belső világok érzékelését tömeges szinten – kritikus tömeg szintjén lépte át. Erre a mezőre tudott tovább fűződni a kristály-generáció megérkezése, akik az atlantiszi kristály-tudattal érkezve megnyitották fényfotonjaikkal az atlantiszi emlékezést. Ezáltal lehetőséget kaptunk emlékezni, és így kilépni az atlantiszi karma-körből.

St. Germain Mester közvetítése:

“Jelen van most néhány olyan mester a térben, akik láthatatlanul teszik a dolguk (vagy egyre láthatóbban)… ők eddig némaságban (vagy nagyon halkan) voltak – ahhoz képest, amekkora tudással, erővel ideérkeztek, az előkészületi munkákat végezték, kisebb – ám most már egyre növekvő csoportokkal; alapoztak, hogy 2021 tavaszán az emberiség átléphessen egy új, magasabb rezgésű kvantummezőre. Ez akkor tud megtörténni, ha egyre több fényküldött képes átlépni saját árnyékán, saját elcsúszásain, hogy az emlékezés hídján beteljesíthessék azt a küldetést, amiért ideérkeztek.

Az őszi nap-éj egyenlőség energiájában újabb tanítások, és újabb energiák érkeznek, melyek ébresztik még nagyobb csoportok tudatosságát. A csoportokban van az erő. A csoportok együtt tudnak olyan erőtereket megmozgatni, amely átjárókat, vortexet aktivál Gaia erőterében, hogy minél több magasabb rezgésű fénykód tudjon megfűződni.

Mostantól folyamatosan egyre gyorsabban történnek az események, gyorsul a spirál pörgése, és tavaszra kipöröghet sok-sok gyökér-elcsúszás ügy a lélekből, hogy összekapcsolódhassatok az új-föld kvantummezővel.

Nagyon fontos most az egyéni új-kvantummező fűzése, hiszen az egyéni mezők adódónak össze, és építenek új hálót Gaia körül. Ez a fényküldöttek feladata: csoportokat létrehozni, a csoportoknak összekapcsolódni, fényhidakat építeni szellemi munkával, és minél több embernek segíteni átkelni a hídon. Napi szintű meditáció immáron elengedhetetlen, ha tartani szeretnétek a lépést a mező gyorsulásával. (Egyéni választás.) A napi szintű belső munka kulcsa a felemelkedésnek. Ma már nem elég a “hobby spiritualitás”, ma már nem elég a felszínes jelenlét a “spirit oldalakon”… – Ha úgy érzed lelkedben, hogy Te is Fényküldött vagy, minden nap szükséges meditálni önmagadért elsősorban, és belőled áradó fényből szellemi-hidat építeni a szeretteidnek, a környezetednek, az emberiségnek.

A Fényküldöttek választása most nagyon-nagyon fontos: újra és újra, nap mint nap építeni a hidat, erősíteni azt, újra és újra lehorgonyozni a fénykódokat. Még stabilabbá tenni a jelenlétüket, hogy minél erősebb hatást fejthessenek ki Gaia erőterében (A fénykódok). Az előttünk álló félév erről szól. Ha Te is Csillagküldött vagy, akkor szólok, ezért vagy itt. Fénypont lenni, belül lehorgonyozni, és árasztani magadból: szeretetet, megértést, elfogadást, megbocsátást, türelmet, kedvességet, tiszteletet, becsületet… stb – az 5. dimenziós életenergiákat.

Te vagy az, aki tudatos, Te kaptad meg a tudatosodás adományát, áldását, ez azért van így, mert szerepet vállaltál az emelkedési folyamatokban.

Ez egy csodálatos folyamat, ahogy a következő félévben átalakul a világotok. Nagyon fontos, hogy maradjatok nyugodtak, higgadtak, mert tudnotok kell, hogy ennek most ez a menete. Nyugtassátok meg az embereket! A nyugalmat, a békét árasszátok, mosolyogjatok sokat!

Figyeljetek oda, milyen információkkal kapcsolódtok! Tudatosan tartsátok magatokat távol a médiától – amennyire csak lehet! Minden nap tisztítsátok magatokat, a gondolataitokat, az érzelmeiteket és érzéseiteket, a testeteket! Tudatosan tartsátok távol magatokat azoktól az információktól, helyzetektől, ételektől, italoktól, melyek lehúzzák a rezgéseiteket!

Minden nap mozgassátok a testet (mozogjatok legalább 20-30 percet), meditáljatok legalább 20-30 percet – de még jobb, ha egy órát…

Tudatosítsátok, hogy ez az időszak, amire vártatok! A változás éppen történik…

Veletek vagyunk, itt vagyunk, szeretünk Benneteket!

St. Germain Fénymester

Közvetítette: Kristályfény33 – dr. Vaktor Orsolya

2020 szeptember Újhold

2020 szeptember Újhold

Az Újhold energiájában, az Újhold fátyla alatt újabb szeretet – fénykódok fűződnek meg a térben. Minden energia információ. Mindennek, de mindennek információ tartalma van körülöttünk. Információ áramlás alapján működik az emberi test, információ alapján működnek a sejtek, információ áramlás alapján működik a világunk.

Minden energia információ.

Most hunyd le a szemed, és befelé figyelve lásd ezt egy kicsit! Látod, ahogy erővonalak rajzolják meg világunkat, látod, ahogy energiaszálak futnak bennünk és körülöttünk. Látod, ahogy az energiaszálak gondolatokat és érzéseket szállítanak. Érzékeled, ahogy egy-egy gondolat összerezonál a sajátjaiddal, és van, ami csak átfut rajtad, vagy valahol melletted elfut…

Látod, ahogy ezekben az energiaszálakban minden gondolatnak és minden érzésnek fénykódjai vannak. Látod, ahogy az éteri nagy erővonalak szakrális geometriai, és szakrális számsorokat tartalmaznak. Ezek azok a fénykódok, melyek a rezgéseket, mint a “hogyan” állapotunkat jelölik.

Világunk hologram világ, egy gyógyító program.

A mostani időszak abban támogat bennünket, hogy kinyilvánított lélekszándékunkkal rá tudjunk kapcsolódni a magasabb frekvenciákra, és magasabb rezgésű fénykódokra. A fénykódok átrezegtetik az atomokat, ionokat, sejteket, és ezzel emelik a rezgéseket. A kimondott és megfogalmazott gondolatokkal és érzésekkel a lélek önmagában kaput nyit, ahol ezek a fénykódok beáramlanak. Így hatást gyakorolnak ránk, emelnek bennünket, elindítanak energetika folyamatokat.

Igazán elgondolkodtató milyen óriási varázserejű fénykódok jelenhettek meg ezekben a hónapokban a körülöttünk létező energiahálón, Gaia fényhálóján, ha az élősködő energiák ekkora horderejű propagandát indítottak. Ennek a propagandának a célja az, hogy minél lejjebb nyomják az emberek rezgéseit, azért, hogy az új fénykódokkal ne tudjanak kapcsolódni.

Ugyanakkor erős tisztulási folyamatok zajlanak testi szinten, hiszen most a test rezgései is emelkednek, lekövetik az elmúlt évek szellemi és lelki tágulásait.

Ezért rendkívüli jelentőségű, hogy minden rezgéscsökkentő hírtől távol tartsuk magunkat, és kizárólag olyan információkkal kapcsolódjunk, melyek emelik rezgéseinket. (Vagy legalább is törekedjünk rá.)

Új szakrális fénykódok érkeznek az energiamezőre, hiszen az újabb csillagállások, újabb fényszálak újabb erőhatásait világítják be. Ahogy befelé figyelsz, látni fogod, ez mit jelent. Minden, amire rávetül egy-egy csillag-, és bolygó – konvergencia, egy-egy csillag, bolygó együtthatása, annak erőtere, erőhatása, mint egy kapu megnyílik. Mint egy hologram, láthatóvá, így élővé válik. Ezt jelenti az energiakapu megnyílása. Újabb erőterek aktiválódását, melybe, ha belép a lélek, kapcsolódik az ottani fénykódokkal, melyek átjárják saját energiamezőjét, ezáltal felemelik.

Ezért nagyon fontos, hogy milyen információk, milyen erőtereivel kapcsolódunk.

Most ősszel, és most szeptemberi Újhold idején, újabb erőterek nyitották meg ily módon kapuikat, melyekbe a léleknek lehetősége van belépni. Amikor a lélek belép egy-egy ilyen erőtérbe, kapcsolódik azon fénykódok rezgéseivel.

A mostani Újhold energiájában olyan gyökér-elcsúszásokat van lehetőségünk alkímiázni, melyek miatt, melyek ok-okozati összefüggésében itt van a jelenünk e világban. E gyógyító program gócpontját tudjuk feloldani. A gyökér – elcsúszásokat tudjuk tisztítani, melyek miatt, melyek következményeként, itt vagyunk, és éppen azokat igyekszünk helyreállítani. Az önszabotáló, önvezeklő köreink szabadulhatnak fel, és megtörténhet a helyreállítás.

Saját szándékunktól, és kinyilatkoztatásainktól függ.

Erre azért most van lehetőség, mert kollektív szinten már sok-sok fátyol feltisztult. Most láthatjuk kollektíven eme gyökérügyeket, csillagsorsunk tévelygéseit. Az elmúlt idők során több réteg fátyol került tudatunkra, melyek az egyéni felelősségvállalás fényében, az egyéni alkímiai folyamatok tükrében tisztult és tisztult.

Az tud megnyilvánulni kívül, amely folyamatok belül alkímiázódnak. Nagyon fontos, hogy az egyéni tudatváltás belül megtörténjen minél több emberben, hogy ez elérje a kritikus tömegszintjét. Amikor ez a kritikus tömegszint megvan, akkor átfordul a kollektív. Új energiamező aktiválódik. Ahhoz rezgünk hozzá, azzal rezgünk össze…

Olyan, mintha éppen szoftverfrissítésre készülne Gaia, hogy új magasabb minőségű programok tudjanak futni az erőterében.

Emlékezz a Lucy című filmre. Ami most történik az emberi testtel, az olyan, mint a LUCY átalakulása – átráz – alkímia a testnek, a félelemtől való megtisztulás – globális szinten. Ezért fontos, hogy ne félj, kerüld a félelmet, és tudatosítsd, hogy éppen megtisztul az emberi test, magasabb kódokra rezegnek a sejtek! Akinek már magasabb szinten rezeg, azok szinte tünetmentesen, vagy nagyon enyhe tünetekkel mennek át ezeken a folyamatokon. Akiknél erősebb a tünet, ott is átalakulás történik, csak ők a testből indítják el az emelkedési folyamatokat. Akik távoznak, ők vagy másik energiahálóra kapcsolódnak, vagy új testet fognak építeni Gaia új fényhálóján. Legyél tudatos a testi szintű rezgésemelésre, alkímiára, és tudd, hogy mindez a fejlődést, és a sejtszintű megtisztulást szolgálja. Szeretetet, megértést, türelmet, elfogadást, tiszteletet árassz magadból a folyamat során. Kollektív emelkedés történik. Éppen átáll a Föld egy új energiamezőre. Természetes a globális változás, Gaia globálisan rázza meg magát, és eEzek a változások az egész bolygón történnek. Arra kell figyelned, hogy kerüld a félelmet, kerüld a félelemkeltést, és válaszd a szeretet és türelem energiáját minden “testvéred” felé! Ezzel segítesz. Kapcsold le magad a félelemhálóról, és kapcsold fel magad a TUDATOSSÁG FÉNYHÁLÓJÁRA!

St. Germain:

“Tudtátok, hogy ez lesz – elmondtuk… – éppen benne vagytok a “szoftverfrissítésben”. Törlődik a bolygó energiahálójáról minden olyan rezgés, ami az ÚJVILÁG rezgéseivel már nem kompatibilis…

Új energia-kódokra kapcsolódtok rá, kapcsolódik rá Gaia. Ez történik most.

Ezért fontos és jelentős a csillag-küldöttek, fényküldöttek egyéni munkája, mert önmagukon átengedve ezeket a csillag-kódokat tud lehorgonyzódni Gaia energiaterében. A fényküldöttek azt vállalták, hogy ők maguk válnak lehorgonyzó pontokká …

Ébred egyre több médium, gyógyító és tanító, hogy összefogják azon csoportokat, akik e küldetésben lelkükben jelen vannak. Új csoportok szerveződnek, mert a csoportmunka hatványozott erőt képes lefűzni…

Maradjatok és legyetek bátrak, tudatosak!”

Közvetítette: Kristályfény33 – dr. Vaktor Orsolya

Kapcsolódó program:

Fenti tanítás energiájában dolgozunk szeptember 20-án, eme csillag – gyógyítótérben:

 • további tanítások kerülnek átadásra, a Krisztus – tudatosságba való emelkedés hídján.

A 2 lélek – alkímiai meditációban a következőképpen dolgozunk:

 • Áthaladva az ötágú csillag beavató ösvényén, sejtmag szinten – azaz a legmélyebb tudatalatti rétegekből oldjuk a csillag-analógiák elcsúszásait.
 • Majd gyógyítjuk ezeket, transzformáljuk, alkímiázzuk.
 • Dolgozunk plejádi, siriusi, orioni, és más csillag fénysegítőkkel, akik emlékeztetnek bennünket magasabb rezgésű minőségeinkre.
 • A csillag-fénysegítőkkel együtt ébresztjük a sejtmagszintű emlékezést.
 • Új csillag-fénykódok, magasabb csillag-tudatosság fénykódok íródnak be sejtmag szinten.
 • Az új csillag – fénykódokkal új kvantummezőt építünk egyéni és kollektív szinten is.
 • Az új csillag-fénykód kvantummező új életet teremt, új teremtő erőt aktivál.
 • Az új kvantummezővel magasabb, tisztább megélése következik önmaga “vagyok, aki vagyok” lélekállapotnak – új isteni teremtő erőt aktiválva. (Ami eddig látomás volt, most valósággá válik.)

Most ketté válik az emberiség tudatossága – lesznek, akik tovább élik emberi tudatosságú körforgású létfonalukat, és lesznek, akik tudatosságban kiemelkedve, felemelkedve csillag-tudatosságot élnek meg emberi létformában.

A most ősszel megfűződő Krisztusi Átlényegülés Kapui ebbe a tudatosságba emelnek fel.

Szeretettel várunk a Krisztus-tudatosság fénymezőben!

Időpont: 2020. 09. 20. vasárnap 18.00 – 21.00

Helyszín: ONLINE – ZOOM (link emailben a jelentkezést követően)

Szeretettel várunk

2020.09.20-án, vasárnap, 18.00 – 21.00 óráig

Online Webinarium keretében

Meditációs Estre.

Részvételi díj: 11.000.-Ft

Rafael Arkangyal közvetítés: TEREMTŐ ERŐTÖK FELSZABADÍTÁSA

Rafael Arkangyal közvetítés: TEREMTŐ ERŐTÖK FELSZABADÍTÁSA

2020.09.16. Rafael Arkangyal közvetítés: TEREMTŐ ERŐTÖK FELSZABADÍTÁSA

09 20-án online webinarium keretében dolgozunk egy “MEGBOCSÁTÁS és ÖNFELOLDOZÁS BEAVATÁSA és SZERTARTÁSA” MEDITÁCIÓS EST keretében.

Mit jelent ez?

Mi fog itt történni?

Rafael Arkangyal közvetítése:

“Kedvesek! Jelen időtérben egyre gyorsabban tekeredik az idő és a tér, egyre gyorsul körülöttetek az energiamező mozgása – mint egy centrifuga… Ez egy centrifugális erő, mely egyre mélyebb tudatosságot tár fel bennetek. Fontos megérteni, és leginkább a szívben érezni, hogy mindig is az EGYSÉGBEN voltatok. Az isteni maga a létezés, a szellemi eszencia; a szellem az az energia, élet, amely a Mindenséget körbe veszi, átszővi. Az isteni bőség az élet minden területén körbevesz benneteket. A lélek tapasztal. Tapasztal életeken át, világokon át. A tapasztalások pozitív vagy negatív töltéseket adnak, mert a dualitásban a lélek a tapasztalásokat jónak vagy rossznak éli – ítéli. S bár a mostani időtérben sokat tisztult már az ítélkezés… vajon valóban teljes ítéletmentességben létezik – e lelked, itt és most?

A megbocsájtás elsősorban egy önfeloldozás. Minden ítélet a szívben egy kötés, egy fátyol, egy elválasztottság érzet. Az isteni semleges középpont energiának semmilyen nézőpontja sincsen a tapasztalásokról. A tapasztalások semlegesek. A karma egyetemes törvénye, miszerint minden gondolatnak, minden érzésnek, minden szónak és cselekedetnek következménye van – létezik.

A mostani energiatér egy KRISZTUSI ÁTLÉNYEGÜLÉS energiatér, Krisztusság a feltétel nélküli elfogadás, szeretés, ítéletmentes létezés. Jézus olyan energetikájú energiatérben horgonyozza le Gaia-ra e Krisztus-tudatosságot, mint amely energiatér most is jelen van ezen őszi hónapokban. Mindez történik ugyanakkor az EGYLÉLEK – lélekpár mezőben is, hiszen Jézus és Mária Magdaléna egyszerre emelik fel létüket a megbocsátás ösvényén keresztül.

Ami ma a lélek egyik felében megcsendül, az a másik felében visszhangzik…

Ezen időtér a megbocsátás ösvényén keresztül a lélekpárok összevezetésének, egymásra találásának energiatere is. Ahogy Jézus és Mária Magdaléna történetében is e lélekpár energia az, ami megjelenik a megbocsátás beavatásán keresztül.

Az átlényegülés a Krisztus-tudatosságba, lélekállapotba, 5 lépcsőn keresztül vezet – ez az ötágú csillag szakrális geometriai energiája, és tanítása. Ezen lépcsőkön – az ötágú csillag beavatási ösvényén – már többen elindultatok.

Az elmúlt évtizedekben óriási megtisztulások történtek jelen élet múltbéli emlékeit illetően, generációs és családi minták feloldása és megbocsátás tekintetében. Sokan dolgoztatok előző (párhuzamos) életek feloldozásával, az életeken áthozott energiák feloldozásával. Ezek a lélekmunkák emelték a saját rezgéseiteket is, és természetesen emelték a kollektív mezőt is. Az egyéni emelkedés kulcsa a kollektív emelkedésnek. Ahogy tisztul az egyén a megrekedt energiáktól, ahogy az egyén felszabadítja önmagát, úgy szabadul fel a kollektív is.

A következő lépcsőfok, amire most sokan ráléptek, és ezáltal e munka átrezegteti a kollektív hálót is, a bennetek létező világokról világokba hozott energiák. Ezek a feltisztulások kiemelnek benneteket azon időhurokból, mely újabb és újabb másolt, hologram életet teremtett. A gyökér ügy amíg meg nem oldódik, addig igyekszik gyógyítani önmagát, és másolatokat reprodukál, ahol igyekszik helyreállítani az elcsúszásokat.

A mostani időtér olyan tudatosság mezőket nyit meg az emlékezében, mely hatására a gyökérhelyzeteket lehet feloldani, ezáltal az időhurkokat. Most a csillagtörténelem tisztul fel. Ez kulcsa saját csillaglényetek ébredésének.

Olyan energiaminőségek tisztulnak fel, melyek csillagenergiák, és csillagsorsotok sodrásába, flowjába tudnak visszahelyezni benneteket. A lélek végtelen tapasztal. Jelen világotok egy hologram világ, egy gyógyító program. A tudatosság tisztulása, ébredése a fátylak feloldásán keresztül vezet. Érzem szívetek. Érzem a lélek a fáradtságát. Most mégis – tudnotok kell – az utolsó fátylakhoz érkeztek… fellibben az a tudatosság mező, ahol sejtmag szinten – azaz a tudatalatti legmélyebb szintjén tudjátok átalakítani a magotokban futó programokat.

A lélek végtelen tapasztal. Végtelen tapasztalásai során valahol valamikor született egy ítélkezés – önmaga felett… valahol valamikor, amikor fáradni kezdett a lélek, megszületett a hazavágyás érzése… ez a hazavágyás az Egységbe való vágyás, kezdte ébreszteni a lelket, hogy mit is tett… tapasztalni vágyott… kíváncsi volt…

Eme folyamat a létezés folyamata. Ahogy egy-egy tapasztalat után az emberben is felmerül, hogy miért is ment arra vagy erre, úgy a lélek mélyen magjában érzi – a tékozló energiát – mintha valamit eltékozlott volna…

Amikor az egyén tudatossága ébredni kezd, és elkezd emlékezni lelkének teljességére, szellemével való egységre, megjelennek a tapasztalások fájdalmai, melyek a megbocsátás alkímiáján keresztül válhatnak bölcsességgé. A felemelkedés következő kulcsa tapasztalok bölcsességgé transzformálása.

Most a lélek maga a tapasztalás vágyát bocsájtja meg, a hasadás tapasztalását. A lélek hasadása csillagsorsából való kiállása. Amikor mást is szeretett volna tapasztalni… most a lélek visszatér az eredendőbe, önmaga isteni megnyilvánulásába. Ehhez a megbocsátás alkímiai ösvényén keresztül vezet út. Megbocsátása annak – a léleknek önmaga felé-, hogy elhagyta isteni sorsát, mint önmagát, önmaga teljes isteni állapotát, a “vagyok, aki vagyok” állapotát, ezáltal kiszakítva magát az isteni flow energiájából, meghasítva a tudatosságot.

Amikor a lélek önmaga önfeloldozásán – az ötágú csillag Krisztus-tudatosság megbocsátás alkímiai ösvényén – megy végig, akkor felszabadítja a benne rejlő végtelen teremtő erőt. Visszaáll isteni “vagyok, aki vagyok” tudatosságába, ahol újra csillagsorsában áramlik a flowban, bőségben. Az isteni eredetben bőséges egészség, bőséges szeretés és szerelem van, bőséges élet van. Legmélyebb szinten, sejtmag szinten feloldani a lélek önmaga felett hozott ítéleteit, önszabotáló tudatalatti programjait – ez a hazatalálás élménye.

A hazavágyás maga ebbe a tudatosságba és létállapotba való visszavágyás. Az “otthonélmény”, a “hazatalálás” élménye, maga isteni csillageredetbe való visszatérés élménye.

Jelen világ a csillagdimenziókon keresztül szövődött meg, egy hologram világ, és a “Föld-projekt”, az emberi lét küldetése részben – más csillagterekben tapasztalt életek isteni sodrásba való visszaállítása, helyreállítása. Egy lélekgyógyító mező.

Gaia energiamezeje magába fogadta a Plejádok, Sirius csillagainak, Orion, Androméda, Arkturusz, és még más csillagenergiákat, hogy ezek a csillagenergiák e gyógyító térben gyógyítsák az elcsúszott minőségeket. Gaia-n a lélek gyógyul, isteni tudatossága, csillageredete, csillagsorsa áll helyre.

Ennek van most itt és most a csillagtere. A mostani időszakban sok lélek ébred rá önmaga sorsára. Amikor a lélek önmaga sorsára ébred, az azt jelenti, hogy önmaga energiájára ébred – azaz ahogyan az isteni rajta keresztül megnyilvánul, és teremt. A lélek sorsa egyenlő a lélek eredet energiaminőségével. Amikor a lélek a sorsába, saját energiacsatornájába visszatalál, akkor felszabadítja magában a teljes isteni teremtő erejét.

Nos. Mivel egykor ezzel a teremtő erővel a lélek visszaélt, elcsúszott, másra használta, mint saját sorsa, és ennek karmikus következményei lettek, ezért a lélek önmegbocsátása az ösvény, mely e végtelen teremtő erőt felszabadítja. Az önfeloldozás a lélek önmegbocsátásán keresztül történik, a Krisztusi beavató ösvényen át.

Ez nem kívülről érkező megbocsátás. Ez a lélek önmegbocsátása. Mert ez az elcsúszás hasította tudatát, és ketté választotta Jint és Jangot. A lélek önmaga feletti ítélkezés (önbántás, amiért elhagyta a önmaga szent minőségét), a lélek isteni sodrából való kiállás lélekhasadást eredményezett. Lehasadt a lélek az isteni sorsáról, lehasadt az isteni eredet tudatosságáról, meghasadt a lélek Jinje és Jangja…

Soha senki nem haragudott, soha senki nem kért számon – kizárólag a lélek választása minden vezeklés… E vezeklés körök a legmélyebb katarzisban tudnak feloldódni, mert ott szembesül a lélek az ősfájdalommal, mely őt meghasította…

Csodálatos kód Jézus és Márai Magdaléna története, hogy emlékezzen a lélek. Az ő küldetésük a lélek ébresztése – a megbocsátás ösvényének mesterei ők.

Mély galaktikus emlékek gyógyulnak most a lélekben. Ha képes vagy önmagadra úgy tekinteni, hogy több vagy, mint mostani életed, több vagy, mint emberi létfonalad, akkor megérted és meglátod a titkot.

Az, ami elválaszt lélekegységedtől, az, ami leválaszt a lélekegyesülésről, a bőségről, az isteni flow-ról, csupán egy a tudatalattiban működő, sejtmagban lüktető önszabotáló (önbüntető) program…

Ezt, ha feltárod, megbocsájtod, megbocsájtod önmagadnak a tapasztalás kíváncsiságának vágyát, a “tékozló fiú (vagy lány)” lelkedben gyökerező történetét, igazán, mélyen, átélve a lelki katarzist, akkor megtérsz… önvalódhoz, önvalóságodhoz, önmagadban létező belső isteni forrásodhoz… ami kiapadhatatlan…

E ponton leomlanak a falak, lehullnak a fátylak, és az egyensúly energia alázatában, ugyanakkor önmegbecsülésben, önbizalomban, önértékelésben, ismét éled az isteni eredet sorsodat, energiádat – bőséget teremtve életedben és megélve az isteni szerelmet lélekegységedben…

Éljetek az erővel, a lehetőséggel, melyeket most a Csillagmesterek feltárnak előttetek!

Szeretlek,

Rafael Arkangyal”

Közvetítette: Kristályfény33 – dr. Vaktor Orsolya

Fenti tanítás energiájában dolgozunk szeptember 20-án, eme csillag – gyógyítótérben:

 • Áthaladva az ötágú csillag beavató ösvényén, sejtmag szinten – azaz a legmélyebb tudatalatti rétegekből oldjuk a csillag-analógiák elcsúszásait.
 • Majd gyógyítjuk ezeket, transzformáljuk, alkímiázzuk.
 • Dolgozunk plejádi, siriusi, orioni, és más csillag fénysegítőkkel, akik emlékeztetnek bennünket magasabb rezgésű minőségeinkre.
 • A csillag-fénysegítőkkel együtt ébresztjük a sejtmagszintű emlékezést.
 • Új csillag-fénykódok, magasabb csillag-tudatosság fénykódok íródnak be sejtmag szinten.
 • Az új csillag – fénykódokkal új kvantummezőt építünk egyéni és kollektív szinten is.
 • Az új csillag-fénykód kvantummező új életet teremt, új teremtő erőt aktivál.
 • Az új kvantummezővel magasabb, tisztább megélése következik önmaga “vagyok, aki vagyok” lélekállapotnak – új isteni teremtő erőt aktiválva. (Ami eddig látomás volt, most valósággá válik.)

Most ketté válik az emberiség tudatossága – lesznek, akik tovább élik emberi tudatosságú körforgású létfonalukat, és lesznek, akik tudatosságban kiemelkedve, felemelkedve csillag-tudatosságot élnek meg emberi létformában.

A most ősszel megfűződő Krisztusi Átlényegülés Kapui ebbe a tudatosságba emelnek fel.

Szeretettel várunk a Krisztus-tudatosság fénymezőben!

Időpont: 2020. 09. 20. vasárnap 18.00 – 21.00

Helyszín: ONLINE – ZOOM (link emailben a jelentkezést követően)

Szeretettel várunk

2020.09.20-án, vasárnap, 18.00 – 21.00 óráig

Online Webinarium keretében

Meditációs Estre.

Részvételi díj: 11.000.-Ft

Jelentkezés: info.vaktororsolya@gmail.com

Izael és Matt megbocsájtási szertartása – Gyémántfény gyógyítótér

Izael és Matt megbocsájtási szertartása – Gyémántfény gyógyítótér

Szavak nélkül állunk egymással szemben. Lelke suttogja felém csupán: “Izael! Izael! Bocsáss meg! Kérlek, bocsáss meg!” – s így suttog az én lelkem is: “Matt! Matt! Bocsáss meg! Kérlek, bocsáss meg!”

Némán állunk egymással szemben, tenyere a szívemen, én tenyerem az ő szívén. Tenyereinkből rózsaszín és arany fény áramlik egymás lelkébe, egymás Krisztus Magjába. Fektetett nyolcas árad a térben, ahol vagyunk. Rózsaszín, az átlényegített vörös, a fénnyel telítődött vörös. Rózsaszín, a megbocsájtás felemelkedésének fénysugara. Tenyereink fénykapuk, melyeken keresztül árad a fény, a szeretet, a gondoskodás, a törődés – az érintés – az IstenAtya és az IstenAnya érintése… ahogy egymást simogatjuk, ahogy egymást érintjük. Energiát, információt közvetítünk…

A megbocsájtás alkímiája lehet fájdalmas, hiszen távozik sejtünkből minden hordozott és átörökített fájdalom és félelem. Az elengedés, ahogy kiszakad a félelem információja a sejtmagból, az lehet fájdalmas. Mert felszakítja a sebeket. Mert emlékezünk. Mintha újra élnénk… Újra éljük gondolatban, érzésekben – és új választásokat hozunk.

Igen, a megbocsájtási szertartás az új választása.

A régi elengedése, és az új választása maga a megbocsájtás alkímiája. Elengedünk mindent, ami illúzió, ami nincs. Amikor megbocsájtunk, a sejtmagból szakad ki minden olyan félelem és fájdalom információ, mely lehúzta a rezgésünket.

Ekkor egy új kvantum-mező épül körülöttünk. Ez a kvantum-mező egy új energiapajzs. Új információkat hordoz, új egészséget épít, új szerelem-minőséget, új egzisztenciát és új bőséget épít. Az új kvantum-mező új sejtmag-információs hálózatot épít, mert a tudatalatti programokat írja át. Az új kvantum-mező magasabb rezgésű, és távol tartja a régi rezgéseket, hiszen egyszerűen már nincsen kapcsolódási pont…

Indigók vagyunk. Átalakítunk és transzformálunk. Mintha mindig is erre a csillagtér – konstellációra vártunk volna. Érezzük a lelkünkben, ez a csillagtér – konstelláció a kapu. A csillagkapu, melyen keresztül ideérkeztünk, a csillagkapu, melyen keresztül, most hazatérünk. A Vének jelen vannak, akik egykor engedélyt adtak. Most hívnak, és ez a hívás a lelkünkben visszhangzik. Tegyük meg, amiért idejöttünk! Ez az a csillagkapu, mely hazavezet – egymáshoz, egymásba… Az otthonélmény tudatállapotába, lélekállapotába. Maradunk a testben, ám a lélekben olyan átlényegülések történnek, mely visszafordíthatatlan fejlődést és emelkedést eredményez.

Mélyen megértjük, a bennünk lüktető energiák, információk irányítják a jelen – létünket. Ám, a bennünk létező információkat (energiákat) mi, (mag – unk) irányítjuk. Hatalmunk van afelett, hogy mit gondolunk, mit érzünk, és hogyan viselkedünk, amennyiben hatalmunk van a bennünk futó információk, mint energiák, azaz működési programok felett.

Több, mint 2000 év telt, és még mindig nem értjük teljesen, amit a Mester tanított. Állunk egymással szemben, mélyen egymásba kulcsolódik tekintetünk, ahogy egymás fényében, egymásra emlékezve lebegünk. Szemünk fénye a lelkünk fénye, és egymás tekintetében emlékeztetjük egymást, egymásra. Lelke beszél hozzám, eleven minden emlék, minden kép és történet, az illatok, a hangok. Újra érezzük az érzéseket, újra bennünk vannak régi gondolatok, melyek éppen távoznak. Könny csordul arcunkon.

Az elengedés és a megtisztulás könnyei.

A víz átmos. A víz tisztít. A víz kristályszerkezete új fénykódokat épít a megtisztított sejtekbe.

Több, mint 2000 év telt el, mire érezni kezdjük a megbocsájtás alkímiai erejét. A jelentőségét. A megbocsájtás sejtszintű alkímiájának fontosságát, szükségszerűségét. Itt és most önmagunknak bocsájtunk meg. Amiért hasadtunk, amiért a hasadásra vágytunk, hogy vágytunk a hasadásra…

“Tékozló fiúk és tékozló lányok” vagyunk, kik tapasztalni akartak, mint a kamaszok. Kiestünk a sodrunkból, mint sorsunkból, és amikor a sorsunkon kívül kerültünk, kiestünk az élet könnyűségének természetességéből. Természetes a bőség, természetes az egészség, természetes a szerelem, a szeretet. Minden természetes, ami élettelivé tesz. Az élet maga a természet. Minden, ami élet ellenes az természetellenes.

Mélyen nézek Matt fényébe, látom őt, olyan mélyen látom őt, és ő lát engem… Már nem neki bocsájtok meg ezen a ponton, ahol egyek vagyunk, hanem magamnak…

– Izael… – suttogja halkan.

– Tessék?

– Érzem minden gondolatod, érzem a bűntudatod. Most váltunk át a bűntudatból szeretet-tudatra. De ehhez az kell, hogy szeresd magad! Szeresd minden választásod, szeresd minden kíváncsiságodat – ahogy nekem is szeretnem kell mindent, amit én választottam! Bárhol és bármikor. Meg kell bocsájtanunk az emlékeinknek, a tapasztalatainknak. Bármennyire is elszakítottak bennünket, bármennyire fájt is a hasadás…

Nem szólok. Már nincs mit mondani. A hasadást gyógyítjuk. A hasadást bocsájtjuk meg. Hasadtunk az isteniről, hasadtunk egymásról. Csak a csend van, és a sejtmag szintű megbocsájtás. Az átlényegülés eggyé. Az eggyé válás alkímiája.

Új kvantummező épül ebben a csillagkapuban. Az egylélek kvantummezője…

Részlet: Kristályfény Forrás (4. rész)

Írta: dr. Vaktor Orsolya

Izael és Matt története folytatódik…

Izael és Matt története folytatódik…

Izael és Matt története folytatódik…

2021 tavaszán érkezik a 2. , 3. és utánuk 4. rész is:

Kristályfény Kód (2)

Kristályfény Korszak (3)

Kristályfény Forrás (4)…

“…visszajött… elemi erővel tör felszínre minden emlék, minden érzés, illat… a szavak, a mondatok, melyek egykor lelkemben csendültek… most ismét szívemben csengenek – középen, a magomban… a Krisztus-magomban…

Szorítja a mellkasom, fuldoklom tőle. Azt hittem, már túl vagyok rajta. Azt hittem, már ez az illúzió szertefoszlott. Ám éppen most, amikor az Univerzum összes illúziója éppen összeomlik a világomban, ő visszajön. A káosz közepén. Amikor már feladnám, sírva zokognám, nem bírom tovább, ő megint itt van. Minden pillanatomban, minden lélegzetvételemben. Lüktet az ereimben.

Matt ismét kapcsolódik velem. E pillanatban pedig jót mosolyog rajtam, miszerint mindig is látott, figyelt… én voltam az, aki az örvénytől nem látott – és leginkább őt nem láttam…

Újra magához ragad, tart…

– Készen állsz? – néz rám kérdőn.

– Készen… suttogom.

Halk vagyok. Már halk vagyok. Már messze a hangosság, messze a gőg, a dacosság. Mintha már semmi sem számítana… már mindegy… megszoktam a ködöt, a homályt…

Az elmúlt évek, hol felemeltek, hol a mélybe taszítottak. Majd még mélyebbre. Mint egy magányos bálna, úsztam a végtelen óceánban, árasztottam magamból a dalt. Daloltam a mag dalát. S közben elfogytam.

– Izael! – szólít.

Nem bírok rá nézni. Nehéz újra a szemébe nézni. Annyi minden történt, miután elhagyott.

– Izael! Én vártam rád! Izael, én vártam rád! – ismételgeti. – Te hagytál el engem! Te fordultál el tőlem. Scott felé fordultál.

Néma csendben állok. Könnyek csordulnak végig arcomon. Forróságuk éget, ahogy Scott szerelme is kiégetett Mollyból mindent. Molly már feloldódott. Molly már elment.

Deborah szívesen elmesélte volna, miért így történt, ahogy történt. Deborah harcolt volna… de most már Deborah is elment. Ő is megharcolta a csatáját Jeremyvel.

Én pedig néma maradtam. Már nem számít, mi volt, már nem fontos, mi miért és hogyan történt. Csak az számít, hogy újra itt van. Teljesen. Minden sejtemben és ionomban. Semennyi szándékom sincsen magyarázkodni, mentegetőzni, vagy még inkább vádaskodni… Semmi.

Fáradt vagyok. Nagyon-nagyon fáradt vagyok… csak sírni tudok… és ami a legmeglepőbb, hogy örömömben sírok.

– Izael! Mondj valamit! Szokatlan, hogy ilyen csendes vagy.

– Minden megváltozott – suttogtom.

– Tudom, én is érzem. Csend van. Olyan nagy a csend.

– Bennem is… válaszolom. Majd lassan felemelem a tekintetemet. – Talán most bocsájtunk meg igazán. Talán most történik a megbocsájtási szertartás. Út a forráshoz. Az alkímia útja, a megbocsájtás. Ahogy a Mester tanította. Hiányzik. Hiányzik a lénye.

– Izael tudod, hogy az utolsó pár lépést egyedül tesszük meg, legmélyen önmagunkban, belső ködünkben, teljesen magunkra hagyatkozva.

– Tudom. Éppen átlényegülünk. Ezért vagyunk itt ezen a bolygón. A megbocsájtás legmélyebb gyógyító erejéért.

– Így terveztem… – mosolyog rám.

Én már nem válaszolok. Nincs mit mondanom erre. Már belefáradtam a terveibe. Csupán lélegzek. Elengedek. Kifújok mindent, hagy távozzon, ami illúzió.

– Tudom. Érzem – néz rám félszegen. – Haragszol rám.

Lehunyom szemem. A könnyek egyre szaporábban folynak…

– Egy kicsit igen. De értem már, mi miért történt. És elfogadom – válaszolom őszintén.

– Ezért vagyunk most itt.

– Tudom. A legmélyebb megbocsájtásért. Egymásfelé…

– Nem. A legmélyebb megbocsájtásért önmagunk felé… hogy önmagunknak bocsájtsuk meg a hasadást… a tapasztalni vágyást… a szétszakadást… Most magunknak szükséges megbocsájtani minden elválást, minden különválást, az Egységből való kiszakadást…

Lényünk egészében megremeg. Valami változik. Csend van. Mindenhol a némaság van jelen. A semmi van. Üresség. A legmélyebb alázat, a legmélyebb tisztelet az Élet felé. Sejtszinten történik a változás, a sejtmagig hatolva. Ekkor fénylények jelennek meg körülöttünk, kezeiket szívünk felé tartják.

Új fénykódokat kapunk. Új fénykódok integrálódnak a sejtmagba. Az ionok rezgését növelik. Átlényegülünk. Felemelkedünk. Felkészítenek a találkozásra…

Ekkor megértjük a Mester tanításait. A megbocsájtás a legmélyebb szinten – önmagunknak való megbocsájtás – az alkímiai erő, mely felemel. Az Egybe…”

Részlet a 4. részből: Kristályfény Forrás

Izael és Matt a 4. részben, a Kristályfény Forrásban a 2020 őszi/téli Krisztusi Átlényegülés Kapukon kelnek át…A 4. rész most íródik, most horgonyzódik le, a 2020 őszi, téli Átlényegülés kvantummezőben.

Éld át a 4. részt, tarts velünk az új Krisztusi háló lehorgonyzásában, Jézusi tanításokon keresztül

A 4. rész a mostani energiatér lehorgonyzásáról szól…

Új tanítások, új kvantum-fénykódok fűződnek meg sejtszinten. Az új frekvenciák, az új kvantummező új sejtmag-kódokat integrál és aktivál bennünk.Új világot vonzunk.Új világba lépünk, új frekcencia-vonzásokkal.Sejtmag és ion szinten lényegülünk át.Új hologram fénykódok horgonyzódnak le, a legmélyebb alkímiai folyamatban…

Szeretettel várunk az új Kvantummező Tudatosságában

Jelentkezés:

info.vaktororsolya@gmail.com

További részletek itt:

https://orsolyavaktor.webnode.hu/l/megbocsatas-onfeloldozas-online-meditacios-est/

A KRISZTUSI ÁTLÉNYEGÜLÉS PROGRAM TOVÁBBI KAPUI:

5 + 1 részes meditációs, áthangoló, átlényegülés sorozatot indítunk el…

 1. 2020.08.30. vasárnap 18.00-21.00: Szerelem szív-kristály átlényegülés misztériumai – Részletek: https://orsolyavaktor.webnode.hu/l/szerelemre-hangolva-szerelmi-parkapcsolati-meditacio-oldas-hangolas-gyogyitas/
 2. 2020.09.20. vasárnap 18.00-21-00: Megbocsátás szív-kristály átlényegülés misztériumai -Részletek: https://orsolyavaktor.webnode.hu/l/megbocsatas-onfeloldozas-online-meditacios-est/
 3. 2020.10.11. vasárnap 18.00-21-00: Tudatosság szív-kristály átlényegülés misztériumai
 4. 2020.11.01. vasárnap 18.00-21-00: Kapcsolat szív-kristály átlényegülés misztériumai
 5. 2020.11.22. vasárnap 18.00-21-00: Forrás (belső erő, sorsuralás) szív-kristály átlényegülés misztériumai

+

2020. december 20-án, vasárnap 18.00-21-00, a Fényünnepét köszöntve, az 5 részes beavatás sorozatot megkoronázva.

ÖNFELOLDOZÁS – AVAGY AZ ÖNSZABOTÁLÁS MEGSZÜNTETÉSE

ÖNFELOLDOZÁS – AVAGY AZ ÖNSZABOTÁLÁS MEGSZÜNTETÉSE

A Krisztusi Szív-kristály Átlényegülés Kapujának következő állomása a MEGBOCSÁTÁS és ÖNFELOLDOZÁS:

MILYEN ÉLETTERÜLETEN ÖNSZABOTÁLOD MÉG MAG-ADAT?

S talán már unjuk a témát, miszerint bocsássunk meg mindenkinek, engedjünk el mindenkit… és talán úgy érezzük, már megtettük… s talán nem csak így érezzük, hanem valóban túl is vagyunk rajta…

Vajon a legmélyebb szinten?

A mostani őszi átlényegülés energiái sejtszinten, ion szinten lényegítenek át bennünket. A tudatalatti energiaterek a sejtinformációs hálózat, és sejtmag szinten szükséges a feloldás. Sejtmagunk, szívünk legmélyén csücsül az örök isteni létező, akik vagyunk: a “vagyok, aki vagyok” tudat-, és lélekállapotunk. Ahhoz, hogy isteni eredet sorsunkat tudjuk élni, szükséges a legmélyebb ÖNMEGBOCSÁTÁS. Ez az önmegbocsátás, és önfeloldozás a legnehezebb, mert itt legmélyebb önmagunkkal nézünk szembe. Szembe nézünk azzal, amikor fellázadtunk az isteni rend ellen, amikor “tékozló fiúk és lányok” lettünk, és most “hazatérünk”.

Hazatérünk… A haza, az otthon belső lélekállapotunk, tudatállapotunk, a tiszta, isteni minőségünkkel való belsőkapcsolódásunk, függetlenül attól, hogy éppen, milyen létformában élünk, hol és mikor élünk. Az OTTHON belül születik meg először annak hatására, hogy Önmagunk tiszta, isteni eszenciájával kapcsolódunk, mint a legfelsőbb énnel. Amikor ez a “hazatérés” élmény megfogan lelkünkben, akkor úgy érezzük, ismét az isteni áradásában, szeretetében, bőségében vagyunk, mintha minden a helyére kerülne… és úgyis van.

Nos… éppen a hitrendszereink is átalakulóban vannak, éppen új fénykódok fűződnek meg a kollektív térben. Ezek az új fénykódok új tanításokat, új aktiválásokat ébresztenek, tágul a tudás, csökken a tudatlanság. A tudatlanság a legveszélyesebb. Ezért a tudás növelése feladata minden fénymunkásnak. Minél nagyobb a tudás, a megismerés, a felismerés, annál könnyebben stabilizálódhat a Krisztusi szeretet tanítás, a hit és a bizalom. Most a hit és a bizalom a legfontosabb.

Mekkora a hited saját Isteni Eredetedben? Mekkora a bizalmad az Isteni Gondviselésben?

Avagy… mekkora a hited ÖNMAGADBAN, mekkora az ÖNBIZALMAD?

Mindig az Aranyközépúton….

A következő Kapu a Krisztusi Átlényegülés energiaáramlásban az ÖNFELOLDOZÁS: önmagunk feloldozása az újra és újra játszódó karmakörök, játszmák, önbüntető és önszabotáló programok alól. Jelenlegi időterünk egy gyógyító tér, és azért vagyunk itt, hogy ráébredjünk a bennünk létező VÉGTELEN INTELLIGENCIA Teremtő erejére és lehetőségeire – a szeretet útján.

Hol önszabotálod még magadat?

Melyik azaz életterület, ahol még mindig csak takarék lángon lobog Benned a Végtelen Szeretet Teremtő Ereje?

Ha úgy érzed, eljött a Te időd, és itt és most leteszel minden önszabotáló programot, törlöd őket a tudatalattidból, a sejtmag információs hálózatodból, és ion szinten átlényegíted ön-mag-ad a Krisztusi Végtelen Szeretet Teremtő Kvantumterébe, akkor ez Neked szól…

Időpont: 2020.09.20. vasárnap 18.00-21.00

Helyszín: ONLINE – ZOOM (link emailben a jelentkezést követően)

Részvételi díj: 11.000.-Ft (előre utalással, számla információk emailben jelentkezéskor)

Jelentkezés: info.vaktororsolya@gmail.com

Amikor az isteni sorsunkat éljük, minden gördülékennyé, magától értetődővé válik, úgy érezzük, vezetve vagyunk, és érezzük a folyamatos gondviselést, ahogy körbevesz szeretetével a feladatokban és kihívásokban. Ahhoz, hogy ezt a felvállalást valóban teljes energiánkkal képessé váljunk megtenni, legmélyebb szinten szükséges minden megbocsátás, első sorban magunknak – vagyis az önfeloldozás…

Az ÖNFELOLDOZÁS elengedhetetlen az ÁTLÉNYEGÜLÉS valódi alkímiai folyamataihoz…

Szeretettel várunk2020. 09. 20-án, vasárnap,18.00 – 21.00 óráig

Online Webinarium keretében

Meditációs Estre.

AZ OROSZLÁN ÚJHOLD ENERGIÁJÁBAN ÚJ KAPUK NYÍLTAK – NYÍLIK A KRISZTUSI ÚJJÁSZÜLETÉS KAPUJA

AZ OROSZLÁN ÚJHOLD ENERGIÁJÁBAN ÚJ KAPUK NYÍLTAK – NYÍLIK A KRISZTUSI ÚJJÁSZÜLETÉS KAPUJA

AZ OROSZLÁN ÚJHOLD ENERGIÁJÁBAN ÚJ KAPUK NYÍLTAK – NYÍLIK A KRISZTUSI ÚJJÁSZÜLETÉS KAPUJA

GÁBRIEL ARKANGYAL ÜZENETE (KÖZVETÍTÉS)

“Kedveseim!

Egy teljes újjászületés előtt álltok. Újjászületik elmétek, szívetek, testetek. A test újjászületése most másképpen történik. Úgy történik, hogy a folyamat során benne maradtok fizikai testetekben. Még ezelőtt, az alacsonyabb frekvenciákon elhagytátok a testet, amikor új sejtinformációs hálót szőttetek, addig most, emelkedett morfogenetikus mezőben, a test átlényegülése úgy történik meg, hogy éreztek minden átíródást a testen keresztül is.

Ez maga a varázslat… a SZERELEM varázslata… hiszen az emberi élet a SZERELEM ŐSI MÁGIÁJÁNAK, VARÁZSLATÁNAK gyümölcséből ered… Az emberi élet mutatja meg itt és most számotokra a szerelem ősi erejét. A szerelemben beavatásokat ad egymásnak a nő és a férfi is. A nő is avatja a férfit és a férfi is avatja a nőt. Hercegből királlyá, hercegnőből királynővé.

A nő méhe a kapu. Kozmikus kapu, melyen keresztül a férfi kapcsolódik az Isteni létezéssel. A nő méhe az élet és a halál kapuja. A szakrális szerelmeskedés egy beavatási szertartás a nőnek és férfinek egyaránt. A nő a Forrás kapuja. A női energián keresztül kel át a lélek.

Kedveseim! Új energiák érkeznek, melyek a KRISZTUSI BEAVATÁSOKAT hozzák el számotokra! Mostantól folyamatosan erősödő Krisztusi Kozmikus Energiakapuk aktiválódnak, nyílnak, melyek újra olyan beavatásokat tesznek lehetővé, melyek egykor elcsúsztak. Érkeznek a lezáratlan ügyek. Tulajdonképpen már az elmúlt 4-5 évben erősen érkeztek azon lezáratlan karmikus ügyek, melyek energiái láthatatlanul mozgattak Benneteket. Ezen végső ügyek immáron lezárulnak, hiszen csak visszahúzták a rezgésszintet. Le kell dobnotok magatokról a békjókat, láncokat, vasmacskákat, melyek megkötötték a szabad és független energiáitokat.

A Krisztusi energiamezőben a legmélyebb sebek gyógyulnak be, a legmélyebb egyensúlytalanságok kerülnek vissza az egyensúlyba. Már elindult az a KRISZTUSI ENERGIAMEZŐ felétek, egyre erősödik a hatása, amely a VÉGSŐ IGAZSÁGba emel fel Benneteket. Aki minden illúziót maga mögött hagy, az tud kapcsolódni legbelső valóságával.

Az Univerzum Bennetek van. A Szeretet a frekvencia, ami a kapcsolat frekvenciája. Az előttünk álló időszak most ebben segít: hangolni a SZÍV-KRISTÁLYT. Hangolódni a KRISZTUS-TUDATOSSÁGRA. Olyan energiák érkeznek, melyek gyengéden lefejtik a lélekről azokat a ruhákat, melyek már porosak, elhasználódtak, és már nem szolgálják a lélek emelkedését. A most érkező és nyíló energiamezők új Krisztusi tudatosság beavatásokat hoznak és Krisztusi fénykódokat aktiválnak.

Újabb Fényküldöttek és Fénymunkások ébrednek tudatukra. Újabb ébredési hullám indul. Ahogy tekeredik az idő és a tér, az ébredési hullámok egyre intenzívebbek, így az ébredők, másképpen és intenzívebben ébrednek, mint 5 – 10 vagy 20 évvel ezelőtt. A régi módszerek vagy átalakulnak, vagy elmúlnak, mert itt és most egy nagyon más energiaháló szövődik a bolygó körül az őszi időszakban. Kiemelt jelentősége van a táplálkozásnak. Eddig még ennyire határozottan nem lehetett érezni a jelentőségét, azonban mostantól kiemelkedő jelentősége van annak, hogy mivel táplálkoztok. Minél tisztább és könnyebb legyen a táplálék, sok eredetében származó Földanya kincseivel.

Határozott figyelemmel szükséges lenni a test rezgéseinek emelésére. A tudatalatti a sejtinformációs rendszeretek. Ezért nagyon fontos a sejtek újraépítésénél az új információk fénykódolása.

Íme itt álltok a KRISZTUSI SZÍV-KRISTÁLY SEJTSZINTŰ ÁTLÉNYEGÜLÉS KAPUJÁBAN – ezért ebben az energiában egy 5 részes meditációs, áthangoló, átlényegülés sorozatot indítunk el…

 • 2020.08.30. vasárnap 18.00-21.00: Szerelem szív-kristály átlényegülés misztériumai
 • 2020.09.20. vasárnap 18.00-21.00: Megbocsátás szív-kristály átlényegülés misztériumai
 • 2020.10.11. vasárnap 18.00-21.00: Tudatosság szív-kristály átlényegülés misztériumai
 • 2020.11.01. vasárnap 18.00-21.00: Kapcsolat szív-kristály átlényegülés misztériumai
 • 2020.11.22. vasárnap 18.00-21.00: Forrás (belső erő, sorsuralás) szív-kristály átlényegülés misztériumai

+

2020. december 20-án, vasárnap 18.00-21.00: a Fényünnepet köszöntve, az 5 részes beavatás sorozatot megkoronázva.

Szeretettel, Gábriel Arkangyal

Közvetítette: Kristályfény33 – dr. Vaktor Orsolya

Első kapu: Hogyan máshogyan is nyithatnánk egy KRISZTUSI BEAVATÁSI SOROZATOT, mint a SZERELEM KAPUJÁN KERESZTÜL…

SZERELEMRE HANGOLVA
 • 2020.08.30 vasárnap 18.00-21.00: Szerelem szív-kristály átlényegülés misztériuma
 1. szerelmi, párkapcsolati meditáció, oldás, hangolás, gyógyítás. Ha sérüléseket, sebeket szereztünk párkapcsolati minőségeinkben, akkor sajnos ezeken a sebeken és sérüléseken keresztül vonzunk.Ezen az online webinariumon kifejezetten a szerelem, párkapcsolat témakörében dolgozva oldjuk és gyógyítjuk:- párkapcsolati generációs minták
 2. párkapcsolati szocializációs minták
 3. párkapcsolati sérülések jelen és más életek fonalán
 4. hangolások új párkapcsolati minőségekre
 5. új minőségű szerelem teremtések 2020.08.30. vasárnap 18.00-21.00-ig

ONLINE WEBINARIUM

Részvételi díj: 11. 000. – Ft

“NŐISÉG ÁTLÉNYEGÜLÉS – A PÓLUSVÁLTÁS KULCSA A NŐI ÉBREDÉS”

“NŐISÉG ÁTLÉNYEGÜLÉS – A PÓLUSVÁLTÁS KULCSA A NŐI ÉBREDÉS”

A női erőnek, van, mikor erősödnie kell, majd olykor lágyulnia… és van, amikor egyensúlyba kellene hozni azt az ősi erőt, melyet ISIS Istennő lányai birtokolnak – ISIS azaz ősi női erő, melyet más nyelven más néven hívnak, az ANYA ISTENNŐ, mint ŐSANYA ERJE, A NŐ, aki egyensúlyban működteti az erejét.

Érezted már bármikor elveszettnek magad nőként?

Érezted már azt, hogy próbálsz az új női ideáknak megfelelni, de valahogy mégis kilógsz a sorból?

Mert a szíved, s lelked emlékszik a NŐISÉG valóságára: egyszerre lágy és erős, egyszerre befogadó, mégis amazon is. A nőiség egy finom harmónia, mely igenis életképes, életrevaló. Kerüli a kiszolgáltatottságot, önállóan is képes teljes életet élni, független, tudja a helyét, szívét a világban.

Mégis együttműködő, hajlékony, toleráns, megengedő.

Női vezetők, női ideák sorakoznak fel előttünk különböző néven, kik példát mutatnak, hogyan tudjuk különböző szerepeinket összehangolni. A nőnek több szerepe van, és bármi és bárki lehet…

A szerepek közötti választások helyett kerülj hát Is-Is energiájába! Amikor Is-Is energiáját magadba fogadod, és magadban újraéleszted, ráébredsz, emlékezni fogsz arra az ősi beavatási misztériumra, melyet a lelkedben hordozol, és mely erő bármilyen élethelyzetedben, bárhol és bármikor átvezet Téged az Élet hídján, az Élet avatásain, az Élet kihívásain. Bárhol, bármikor és bármit meg tudsz oldani, fel tudsz oldani. Itt az idő, Nő, itt az idő, hogy emlékezz arra a végtelen erőre, a végtelen óceán méhére!

Drága, drága Nő! Te vagy a titok. Te vagy az egyetlen, melyet titkolnak, titkoltak. Jól tudják, amikor a Nő ismét tudatára ébred, tudatossága, önmaga erejének megismerése átragyogja szívét, méhét – és ekkor a Föld pólusa megfordul. A pólus váltás kulcs a nő tudatra ébredése, a női tudatosság tágulás és ébredése. Amikor a Nő újra éli független és végetlen szív és méh erejét, új világot teremt, és a Föld pólust vált.

A nő önmagára ébredése a kulcs a pólusváltáshoz… erre emlékezünk a 20-as év, VÉGSŐ IGAZSÁGÁBAN, augusztus 15-én, NAGYBOLDOGASSZONY ünnepén, mely energetikai analógiában maga ISIS ünnepe… MÁRIA ISTENANYA maga ISIS ISTENNŐ… A Nő kinek méhe új világot teremt. Átvitt értelemben, a nőiség ébredése, a nőiség önmaga független erejére ébredése teremti azt az új világot, melyet oly sokan éreznek szívükben…

Nő, figyelj a szívedre, figyelj a méhedre, halld a szíved, halld a méhed! Mit súg? Csodák várnak Rád?

Teremtesz? Alkotsz? Igen… ébredsz már…

Jön a NŐISÉG ÁTLÉNYEGÜLÉSE…”

Közvetítte: Kristályfény33

Szeretettel várunk a Női Fényentitásokkal ISIS Istennő energiájában!

2020 08 15 Mária napján, NAGYBOLDOGASSZONY ÜNNEPÉN ünnepeljük a nőt, ünnepeljük erejét, szívét, lelkét, méhét – a nőben lakozó ezernyi minőséget.

Esemény linkje:

https://facebook.com/events/s/online-noi-webinarium/356356392032058/?ti=as

Ezért 2020 08 15 – én 18.00 – 21.00 ISIS ENERGIÁJÁBAN ONLINE NŐI WEBINARIUM kerül megrendezésre:

“NŐISÉG ÁTLÉNYEGÜLÉS – PÓLUSVÁLTÁS KULCSA A NŐI ÉBREDÉS”

☆ női szív gyógyítása
☆ női lélek gyógyítása
☆ női méh gyógyítása
☆ szerelem gyógyítás
☆ női erő integrálás
☆ női sorstörténet-fonalak kisimítása
☆ női családi karmák letétele, feloldása
☆ nőiség szeretet-, és fénykódok aktiválása és integrálása
☆ saját női felsőbb princípiummal való kapcsolódás
☆ szerelem ősi erejének ébresztése
☆ női vonzás aktiválása
☆ sejtszintű átíródás, átírás

Program:
18.00 – 18.50 Újenergiás tanítás csatornázás/közvetítés

Szünet
19.00 – 19.30 Első meditáció csatornázás/közvetítés

Szünet
19.45- 20.15 Újenergiás tanítás csatornázás/közvetítés
Szünet

20.25 – 21.00 Második meditáció csatornázás/közvetítés
Szeretettel várunk a Felemelkedett Női Mesterekkel együtt Isis Istennő energiájában!

Időpont: 2020 08 15 Szombat 18.00 – 21.00

Helyszín: Online

Hozzájárulás: 11.000.- Ft

Jelentkezés előre szükséges:

info.vaktororsolya@gmail.com

A jelentkezést követően, a visszaigazoló emailben küldöm a további információkat a részvétellel

kapcsolatosan.

Szeretettel:

Kristályfény33

dr. Vaktor Orsolya

Beavató energiák: OROSZLÁNSZÍV

Beavató energiák: OROSZLÁNSZÍV

A változások küszöbén állunk. A nagy ugrás előtt még megtisztulnak a szívek. Tiszta szívvel mehetünk át az új világ kapuján…

Lehetőség: egyre beljebb és beljebb helyezkedni a szívközpontban – érdemes minél több szív-meditációt csinálni, amely meditációk segítenek elengedni a szív-sérelmeket, tisztítják a szívteret, feloldják a beszorult érzéseket.

Beavató energiák érkeznek. Mielőtt valaki uralkodóvá válik, beavató ceremónián kell keresztül mennie. Minden vezető megmérettetik mielőtt éli sorsát. Mindenki mielőtt éli sorsát beavatásokat kap…

Azért, hogy méltó – e rá?

Vagy azért, hogy képes – e élni az erővel?

Tudja – e méltón használni?

… nos, talán ezek költői kérdések, talán szívedben van válasz rá…

Azonban az biztosnak tűnik, hogy bármi is legyen a Sorsod, az Utad, amely vár Rád, már most is rendelkezel az erővel – a kérdés itt és most az, hogy bírod-e…

Bírod-e hordani, viselni – s talán igen, hiszen azért kaptad… – vajon választod-e?

Van-e bátorságod választani az utat, melyen akár mehetnél is: a FELEMELKEDÉS ÚTJÁN.

Szívünk avatódik. A szeretet avatásai ezek. Szívet próbáló helyzetek. A szív útján át emelkedhetünk fel egy magasabb tudatosságba. Ezt az emelkedési folyamatot segíti az ARANYFÉNYŰ FEKTETETT NYOLCAS. Az Aranyfényű Fektetett Nyolcas energiája segít ebben az időszakban benne maradni Isteni Szeretet Középpontunkban.

Ez az energia emlékeztet bennünket, emlékezteti szívünket, hogy az Isteni örök, az Isteni van, s csak az múlik el, ami emberi. Ez az energia segít középpontban és tengelyben maradni, hogy szívünkkel mindig az Isteni Fényhez kapcsolódjunk.

Ebben az energiában csatornázódik idén nyáron a MESTERELME ISKOLA – a “Mesterelme” a szívtudatosság, vagyis amikor a szívközpontunkba helyezkedve, megerősítve önmagunkban a fénytengelyünket, a belső fény-iránytűnket, isteni tudatosságunkba helyezkedünk. Az isteni tudatosság a MESTERELME. A sorozat 7 részből áll, a 7 kapun keresztül emelkedünk fel az isteni tudatosságba – a szív központú teremtés és létezés tudatállapotába.

Az az ugrás, ami most vár ránk az őszi hónapokban, egy magasabb tudatosságba emel fel. A tudatosságtágulását segíti és támogatja a MEGISMERÉS – megismerése a Mindenség működésének, az alapvető univerzális törvényeknek, megismerése önön teremtő lényünknek és erőnknek. Az ember újra ismeri önmagát, evolúciós fejlődésében új szintekre lép, mert tudása önmagáról új szintekre lép. A megismerés, mint emberi önmagunk természetének megismerése, repít tovább bennünket – minél tágabb a megismerés, annál stabilabb tud lenni a szívközpont. A megismerés és a szívközpont találkozása, maga az isteni tudatállapot felé haladás. Isteni tudatállapotunkban újra értelmeződik az “ÉN VAGYOK”. Az Isteni részeként az “ÉN VAGYOK” maga azaz Isteni energia örök létező, akinek a megnyilvánulása vagyunk mindannyian. Az “Isteni Színjátékban” mindannyian Isten arcai, tudatának szereplői vagyunk, mi magunk vagyunk az Isteni tudatosság kivetülései.

A tágabb Isteni tudatosságban egyre inkább a szívközpontból, a Krisztus-magból élve, ráébredünk, hogy folyamatosan, állandóan benne vagyunk az Isteni létezés energiamezőjében. Bárhol és bármikor képesek vagyunk ráhangolódni, hiszen a mező körbe vesz bennünket. Csupán a figyelmünket helyezzük oda…

A “Mesterelme”, kinek az Isteni állandó, és minden emberi állandóan változó. Az Isteni maga a változás, az áramlás. Változásban lenni, benne lenni az Isteniben, az áramlásban. Ez az áramlás aranyfényű fektetett nyolcasban kering… Ez az aranyfényű áradás a Kozmosz végtelen Aranyfényű Isteni Intelligenciája, energiája, létezése, maga a természete…

Ebben nyújt segítséget a “Mesterelme” sorozat, melynek 7 kapuján keresztül felemelkedhetünk abba az tudat-, és lélekállapotba, melyet belső isteni vezetésünk kér tőlünk, a 2020 őszi csillagenergiák idejére. A most következő csillagenergiák azt kérik tőlünk, hogy váljunk sorsunk és létezésünk uralkodójává (oroszlán csillagkép – uralni az erőt – TAROT 11-es lap), vegyük vissza hatalmunkat önmagunk felett (medve csillagkép – Krisztus tudatosság – TAROT 9-es lap), őrizzük a belső Isteni fényt, térjünk vissza hozzá, szabadítsuk fel magunkban a toronyba zárt titkot (sárkány csillagkép – TAROT 16 – os lap – hagyjuk elmúlni, ami nem örök, merjünk visszakapcsolódni, újrakapcsolódni belső kozmosz igazságunkkal)…

Ha úgy érzed, Te is szívesen kapcsolódnál saját belső Isteni Örök Fényeddel, szeretnél egy “utazást a belső fénytornyodban” – szeretettel és szívből ajánlom neked a Mesterelme, Belső Fény torony sorozatot, mely 7 kapuból áll, minden kapunál hanganyaggal és meditációval, melyek végig vezetnek a belső folyamataidon.

Ami ma varázslat, holnap tudomány – s van, hol a kettő egy és ugyanaz…

Ami ma varázslat, holnap tudomány – s van, hol a kettő egy és ugyanaz…

Chamael Arkangyal Üzenete: Ami ma varázslat, holnap tudomány – s van, hol a kettő egy és ugyanaz

Kedvesek!

Érdemes tudatosítani, hogy az energetikai változások azt is jelentik, hogy az energiamezők forgási sebessége gyorsul. Egyre magasabb frekvenciákon, egyre gyorsabban történik az átíródás az áthangolás. Ami régebben hónapok vagy hetek kérdése volt, most napok alatt (3-7 nap alatt) átíródik… vagy azonnal…

Ez mind csupán a MEGENGEDÉS kérdése.

Senki nem gyógyíthat senkit, mindenki önmagát gyógyíthatja: Ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok Fényküldött / Csillagküldött van most köztetek, akiknek az a feladata, hogy olyan energiákat közvetítsenek felétek, melyek segítségével gyógyulhat a test, lélek, szellem. Közvetítők, csatornázók, összekapcsolnak Benneteket a magasabb frekvenciákkal. Ők emlékeztetnek Benneteket Isteni Teremtő Valóságotokra. A hit és a bizalom is gyógyul, a hit és a bizalom kapcsol egyre feljebb és feljebb.

Amikor energetikai kezelés történik, akkor az összekuszálódott energiamezőket simítjuk ki. Amikor “közvetítés és csatornázás” történik, akkor az információk közvetítése által gyógyul az energiamező. Az energiamező gondolatok és érzelmek szövete. A gondolatok és érzelmek az információk szálaiból szövődnek meg. Az információ a magja a gondolatoknak és az érzelmeknek, melyek a körülöttünk létező és lüktető energiahálót szövik meg.

Az információ az, ami képes felemelni, vagy lehangolni – valamint az információ során keletkező gondolat, majd a gondolathoz társuló érzelem. Ezért is növekszik meg a következőkben, a következő időszakban az információs orvoslás jelentősége. A sejtek egy információs hálót alkotnak, mely információk működtetik a testet. Az egész világotok információ alapú. Mivel a test az áramló információk alapján működik, ezért nagyon fontos, milyen információ éri. Mindennek lehet információ értéke, és az agyatok másodpercenként milliónyi információt dolgoz fel. Ami számotokra hasznos, vagy akár hitrendszerben, akár érzelmileg releváns, azaz az energia test – így a fizikai test – reakcióba lép vele, akkor az agy tovább dolgozik vele. Az információk különböző szinteken dolgoznak, attól függően, hogy mennyi érzelmi töltés kapcsolódik hozzá. Vannak semleges adatok is, amelyekhez nem kapcsolódik érzelmi töltés – ezek legtöbbje a tudatalattiba kerül.

Ám, mégis, minden, amit egyszer már láttál és hallottál (megismertél) – jelen van. Vagy aktív, vagy passzív. Bármikor aktiválható vagy passzívvá tehető.

Megnő a szerepe az energetikai közvetítéseknek, hiszen a tudomány is körbeér, a varázslat eggyé válik a tudománnyal. A természetes alapú táplálkozás éppen az információ bevitel miatt válik egyre fontosabbá. Ahogy emelkednek a rezgések a bolygó körül, úgy egyre nagyobb figyelem ötvözi a táplálkozást. A Földanya természeti kincsei minden olyan információt tartalmaznak, melyre a fizikai testnek szüksége van.

A természethez való közeledés a táplálkozás mellett az életvitelben és életmódban is megnyilvánul. Egyre nagyobb harmóniába kerültök ismét természettel. A technológia fejlődése segít és támogat, hogy egy olyan életet élhessetek, amely egyre inkább kinyitja előttetek a lehetőségek, a tudás, és Isteni valótok megélésének kapuit.

Ami ma varázslat, holnap tudomány – s van, hol a kettő egy és ugyanaz…

Legyetek nyitottak, mert a nyitottság a fejlődés kulcsa…

Szeretettel,

Chamael Arkangyal

Közvetítette: Kristályfény33

Az előttünk álló néhány hónap sorsfordító energiáit (a fent leírtak alapján) segítenek integrálni az EGYÉNI SZEMÉLYRE SZABOTT KÖZEVETÍTÉSEK ÉS CSATORNÁZÁSOK:

Egyéni csatornázás során a saját egyéni információs hálódat hangoljuk, számodra releváns élethelyzetek, szituációk kérdésköreiben. Bármilyen témát lehet hozni: család, egészség, munka, karrier, szerelem, gyerekek, stb. – bármi. Egyéni “ráhangolódás” után, releváns információk közvetítése történik, melyek segítik az oldódást, és a magasabb frekvenciákra hangolódást.

Egyéni időpont egyeztetése: info.vaktororsolya@gmail.com

Szeretettel várunk!

Kristályfény33

GÁBRIEL ARKANGYAL ÜZENET

GÁBRIEL ARKANGYAL ÜZENET

Szívetek – lehet – ezer sebből vérzik, mégis tudnotok kell, hogy hajnal előtt van mindig a legsötétebb.

Újjászületésben vagytok. A legmélyebb illúziók hasítódnak, és fejtődnek most le lelketek szövetéről. Olyan illúziók, melyekről nagyon sokáig hittétek, hogy valóság. Ám most a fátyol, mely eddig a feledés fátyla volt, megmutatja való természetét – az illúzió tükrét. A tükör másik oldalán torzul a kép, hamissá válik, illúziót rajzol. Egy vezetőd marad csupán, a szíved. A szíved emlékszik az ősi dobok és ősi harsonák hívó hangjára.

Ezrek szívében már évek óta harsona szól, és egyre több lélek érzi a hívást. Most ellenállás helyett… csupán hagyd, hogy megtörténjen a csoda! Ha sírnod kell, sírj, ha nevetned kell, nevess, ha alkotnod kell, alkoss… ha menned kell, menj… kövesd a benned szunnyadó szenvedélyt!

A szíved szenvedélye fáklyaként világít ezekben az időkben. Elvezet Téged az öröklét rejtett szigetére, hol lelked megnyugszik. Ez nem egy fizikai hely, ez maga a tudatállapot – a Krisztusi tudatállapot. A 5. dimenziós tudatosság, a szív tudatossága. Bárcsak mondhatnám, hogy a technológia fejlődése akként megy végbe, ahogy az emberiség szívtudatossága fejlődik. De meg kell értenetek, hogy az ember, ki az örök Univerzum Isteni teremtménye, teljes szabad választással bír… ugyanakkor a legbefolyásolhatóbb lény, hiszen érzelmei folyamatosan hatást gyakorolnak…

A világ nem változik, a világ olyan amilyen. Ám a világ valójában a tükör illúziója. Ha a tükörképet létrehozó változik, akkor változik a tükörkép – így a világ is… Az egyén hozzáállása a világhoz – az, ami változhat; az egyén gondolkodásmódja a világról, az egyén érzelmi megnyilvánulásai változhatnak…

Ahogy a kisbaba préseli át magát a szülőcsatornán, úgy préseli át magát most a lélek a korszakváltás beavatás csatornáján…

Az előttünk álló földi időszak egy beavatási szertartás. Sokaknak mesteravatás – teszed-e azt, amiért idejöttél… Nagyon sokan érkeztetek más létdimenzió világaiból – sokszor talán úgy érzitek vágyódtok haza – s igen, nagykövetek vagytok, küldöttek vagytok – mégis… Te vagy az, aki ezt választottad. Még ha most bizonytalan is vagy, vagy olykor elkeseredett. Nem eshet bántódásod, hiszen egy magasabb létsík gyermeke vagy, aki szolgálatot teljesít. Ha valóban emlékszel valóságod természetére, akkor fog megszűnni benned az aggódás, a kétely – és végtelen öröm fog elárasztani – hiszen valóságodra való emlékezésben a végtelen béke áraszt el. Emlékezz arra, hogy jó vagy. Emlékezz arra, hogy mindig Te választasz, melyik úton haladsz. A Mindenség természete az, hogy mindig – mindig két út van! De a lovaid gyeplője mindig-mindig a Te kezedben van.

Amikor emlékszel arra, aki vagy, olyan belső béke és biztonság áraszt el, mely ledönthetetlen sziklákat épít benned – ezek a jellem, a biztonság és a szeretet sziklái lesznek. (Már most is azok.)

Emlékezni arra, aki vagy, felszabadít. Senkinek se hidd, ki önbizalmadat és önbecsülésedet le kívánja húzni azzal, hogy rossznak akar láttatni… Nincsen jó és rossz… A karma-körök kifutnak, a generációs minták kifutnak – nincs már bennük erő… – egyszerűen engedd el…

Újjászületés van. A régi minták, régi ügyek, és milliószor megfutott körök után, egyszerűen lépj tovább, és kifogás helyett, cselekedj! Cselekedj, tedd a dolgod, amiért idejöttél, és most már engedd el a régi agyoncsócsált energiákat. Semmilyen kötés nincsen már – most a felszabadulásban vagytok.

Aki keres, talál: aki folyamatosan kifogásokat keres a cselekvés helyett, talál is kifogásokat – még ha azok spirituális kifogások is… (karma, generációs vagy szocializációs minták) – Emlékezz, ebben a pillanatban is szabad választásod van! Az újat vagy a régit választod? Haladsz vagy megrekedsz? Ugyanazokkal a régi, elavult mintákkal dolgozni, egyfajta megrekedés. Változás van, átalakulás van. Vedd észre a toporgás és megrekedés kifogásait, vedd vissza az erőd, mert igenis van erőd, minden erőd megvan, hogy maga mögött hagyd azt, ami eddig visszahúzott. Ez a valódi Isteni erő: elengedni azt, ami eddig visszatartott, és merni szabadnak lenni.

Bátorság kell hozzá, hogy merj szabad lenni! De amíg a bilincseidet nézegeted, addig elszalasztod a szabadságod erejét! Már régen szabad vagy… A bilincsek már régen lehullottak… Lehet még érzed a helyét, de már nincsen ott…

Ha Csillagküldöttként érzed a hívást, akkor csatlakozz közösségekhez, ahova szíved vezet, és tedd a dolgod! Ébresztő! A Vízöntő korába lépve a közösségek erejében van a megoldás kulcsa… az egyéni utak illúziók, mind EGYEK vagyunk… mert bár a szív a szív, a tüdő a tüdő, a vese a vese… (ugye érted) – mindegyikőjük egyedit és speciálisat tesz, mégis EGYKÉNT, EGY TESTBEN, az EGYÉRT dolgozva – EGYÜTTMŰKÖDVE, ÖSSZEFOGVA.

Most az összefogásban és az együttműködésben van az erő! Együtt, ahogy Krisztus tanította!

Szeretettel,

GÁBRIEL ARKANGYAL

Közvetítette: Kristályfény33

A NAGY VÁLTOZÁSOK ELŐTT…

A NAGY VÁLTOZÁSOK ELŐTT…

GÁBRIEL ARKANGYAL KÖZVETÍTÉS:

(Gábriel Arkangyal, ahogy minden más fényentitás is – tudatosság mező, energia, mely információkat közvetít – az Isteni közeg, a Lét információs közege – tudatosság frekvenciák…)

A nagy változások előtt…

Változó tudatosságotokban megváltozik a hozzáállásotok a világhoz. Nem a világ változik, hanem az egyén viszonyulása, hozzáállása a világhoz. A szeretet és a megbocsátás útján tud történni a felemelkedés. A szív útja az egyetlen út, hiszen az Univerzum és a Létezés maga a SZERETÉS. A szív dimenzionális fénykapui emelnek át újabb és újabb lét-tudatosságba, a megbocsátás, az elfogadás, és az ítéletmentesség fonalán. Változik a szeretéshez való hozzáállásotok, hiszen a szeretés a nulla, semleges pont. Megengedés. A valóságos szeretésben nincsen érzelmi töltés. Semleges. Elfogadás és ítéletmentesség van.

Újabb és újabb csoportok kezdenek ébredni. Nagyon fontos látni, hogy az újabb ébredések másképpen történnek, mint az előző csoportoknál. Ahogy a társadalom fejlődik, úgy egyre közelebb kerül egymáshoz a “varázslat” és a “tudomány”. Ami egykor látomás volt, mára technológiai valóság. Sokan még félnek a technológiától… A technológia nem a fejlődést szolgálja. Semleges. Jobb életet lehet vele teremteni. Ahogyan minden mást, a technológiát is lehet jóra vagy rosszra használni.

Jelen időtérben nagyon sok új fényküldött ébred tudatára. A mostani változások és felemelkedés miatt, nagyon sok fényentitás jött a Földre, hogy szolgálatot tegyen a Szeretet Útján. A kihívás abban van, hogy emberi hitrendszereitek, és az éppen átalakuló kollektív hitrendszerek miatt van egy elképzelésetek a régi dogmák sémáján, hogyan is történik a szolgálat.

Kérlek, emlékezzetek! Most új korszakba emelkedik a Föld, így a misszió is más, mint az előző váltásnál. A szív útján, mindig a szív útján, de az előző emelkedési folyamatok már végbementek, most más a folyamat. A régi ismétlése helyett új ösvényen haladunk. Legyetek sokkal, de sokkal bátrabbak és nyitottabbak az új felé! A régi ismétlése helyett új utakon induljatok, tovább táguljatok tudatosságotokban a folytonos oda-vissza cirkálás helyett!

Bátorság, hiszen a változásokért vagytok itt!

Szeretettel vagyunk mellettetek, hogy segítsük, amit vállaltatok!

Gábriel Arkangyal

Közvetítte: Kristályfény33

2020: ÚT A VÉGSŐ IGAZSÁG FELÉ

2020: ÚT A VÉGSŐ IGAZSÁG FELÉ

Az új energiák arra tanítanak bennünket, hogy találjunk vissza önmagunk belső ARANYFONALÁHOZ – belső Isteni Forrásunkhoz, azaz a VAGYOK, AKI VAGYOK – hoz.
Az önmegvalósítás nagyon divatos lett mostanság, és így is van:
Ön – mag – való – sítás…a…

2020 a 20-as energiájában a TAROT VÉGÍTÉLETE, ami így önmagában nem hangzik valami jól, mégis csodálatos energiákat képes felszabadítani ez az év. A Végítélet itt most biztos, hogy nem az Armageddont jelenti, hanem a VÉGSŐ IGAZSÁGOT. Ez az év út a végső igazság felé. Vagyis afelé az Isteni Teremtmény felé, akik mindannyian vagyunk. Ez a MAG Isteni energia átjárja minden gondolatunkat, érzésünket, szavunkat, cselekedetünket – amennyiben hajlandóak vagyunk visszaadni az iránytást a bennünk létező Örök Végtelen Intelligenciának, az Isteninek.

Ez az év, 2020, lehántja rólunk azt, ami már nem hozzánk tartozik, és visszaaktiválódik az, akik valójában vagyunk. A kapcsolatinkban, a munkánkban, életünk minden területén. Ezt jelenti a Végső Igazság – lehullnak azon szerepek, amelyek már nem szolgálnak. Visszakerülünk abba az Isteni Fénycsatornába, melyek mi magunk vagyunk. Ehhez szükséges visszafogadni magunkba azt, amit mi magunk tagadtunk ki magunkból.

Aranyfonál – a Napfonat Csakrából kiáradó örök “köldökzsinór”, mely összekapcsol a Mindenséggel. Annyi összefüggés tartozik ehhez a témához: táplálkozás, emésztés, stressz, szégyen, öröm…

Dolgozzunk hát most azon energiákkal, ahol megtagadt, lehasított lélekrészeinket csatoljuk vissza, hogy újra EGYségben legyünk Ön-magunkkal. Mert az Istenivel Egységben lenni, valójában azt jelenti, hogy visszatalálunk saját EREDETI ÖNMAGUNKNHOZ…Ebben segít a St. Germain Mesterelme Iskola – azon belül is az ARANYFONÁL MEDITÁCIÓ. Avagy hogyan tudjuk a TUDATOSSÁGUNKAT a TUDATALATTINK hatalmában visszaállítani a bennünk létező örök isteni tudatállapotba.

TUDATOS TEREMTÉS

TUDATOS TEREMTÉS

Hogyan tudsz bármit tudatosan teremteni az életedbe – és hogyan tudsz ezzel a SORSOD/ ÉLETED URÁVÁ válni?

Kétségkívül az emberiség eljutott oda, hogy egyre inkább elismeri és felismeri a benne rejlő potenciálok és belső erőforrások létezését és létjogosultságát. Ezen a ponton válik ketté az emberiség. Vagyis a TUDATOSODÁS folyamatában lesznek, akik egyre tudatosabban használják a tudatalattijukat – hajlandóak azt megismerni, felismerni – és hajlandóak azt alakítani, formálni.

A TUDATALATTINKKAL TEREMTÜNK: Minél inkább nevén nevezzük a tudatalattinkban futó programokat, annál nagyob hatalmat nyerünk felette – vagyis tudatosítjuk a bennünk futó programokat…Felismerjük a mintákat – és átalakítjuk. Nem elég csak oldani. SZÜKSÉGES AZ ÚJ KVANTUM MEZŐ = MORFOGENETIKUS MEZŐ = AURA = FÉNYTEST = ENERGIAMEZŐ átalakítása. Ne tévesszen meg az elnevezés – mind ugyanaz: a tudatalattiban elhitt gondolatok energiaszálai. Ezek az energiaszálak működtetik az életünkben a VONZÁSAINKAT és a TEREMTÉSEINKET. Vagyis az elhitt gondolatok hiteket, hitrendszereket hoznak létre. Ezzel teremtünk a tudatalattinkból. Minél jobban tudatosítjuk, annál tudatosabban tudunk teremteni bármit az életünkbe.

Ennek a “TUDATALATTI ÚJRA PROGRAMOZÁS” folyamatnak megvan a saját eszköztára és összetettsége, mely túl mutat a felszíni mantrák mormolásán. Ugyanis afelett van hatalmunk, amit nevén nevezünk… Ez egy komplex folyamat, melynek több lépcsőfoka van. Azonban, ha ezt megcsináljuk, kvantumugrást jelenthet az életünkben…

Az új energiás programokon ezekről tanulunk, ezekről az új tanításokról készítek jegyzeteket. Ebben az új csatornában érkeznek a meditációk és közvetítések.Lehet jelentkezni csoportos programra is; és egyéni konzultációra is.

Jelentkezés itt: info.vaktororsolya@gmail.com

További információk…

Eseményekről : https://orsolyavaktor.webnode.hu/esemenyek/

Blog: https://orsolyavaktor.webnode.hu/blog/

Vlog: https://orsolyavaktor.webnode.hu/vlog/

A BEAVATÁS MISZTÉRIUMAI

A BEAVATÁS MISZTÉRIUMAI

Nem tudod elfelejteni többé már… és nem is akarod… valójában nem – lehet, néha megpróbálod elnyomni magadban – de aztán még intenzívebb erővel tör felszínre. Minél mélyebbre fojtod, annál erősebben tör elő. Helyet és létjogosultságot követelve magának…

Nem tudod nem tudni azt, amit már tudsz…

Lehet, majd azt mondják Neked, hogy meg kell változnod. Ne higgy nekik!

Olykor az élet megmerít a mélységben, hogy még szebb, még tisztább legyél. Minél mélyebbről hozod fel magad, annál tudatosabb és annál tisztább leszel – tisztább, minthogy tisztalappal indulhatsz.

Amikor lelkünk békjóit le kívánjuk oldani magunkról, alámerülünk oda, ahol azokat magunkra tettük. Alámerülünk abba a pontba, ahol láncok és kötelek kerültek végtelen teremtő erőnkre. Újrajátszuk. Tudatosítjuk. A tudatosodás után tudjuk megbocsátani. Amikor már tudjuk, hogy mit szükséges megbocsátani. Jönnek az új szereplők. Inkvizítorok, árulók. Ám, jönnek a segítők is. Lesznek, akik ismét eljátsszák a gáncsoskodó szerepeket, és lesznek, akik segítő szerepbe lépnek. Az egész valóság színház. Szerepekbe bújunk. Talán ugyanazokat az ügyeket, helyzeteket kapjuk vissza. Kérdés, hogy most mit csinálunk másképpen. Mi változik?

Aki egykor kapott, most ad, aki egykor adott, most kap. Helyreáll az egyensúly.

Az elmúlt évek újra rajzolták emberi létünket. Merültünk. Van, aki mélyre merült. Ám, most az emelkedés évei következnek. Minél mélyebbre merültél, annál erősebben tudsz belőle felállni. Annál inkább képessé válsz uralni az erőt. Annál inkább képessé válsz birtokolni az erőt.

Érezzük ereinkben, valami ősi misztérium átváltoztatott. Alkímiázott. Valami átalakított bennünket, és valami nagyon, de nagyon megváltozott. Nem mindenki fogja érteni. Nem baj. Már nem számít.

Emlékezni kezdtél. Emlékszel az erőre, ami Benned van. Emlékszel, hogy miért vagy itt, hogy mi az, amit itt és most tenni akartál… vagy éppen, amit nem akarsz többé már tenni…

Valaminek vége van… mintha végleg vége lenne… valami nagyon új kezdődik…

Érzed, ahogy fúj a szél, és suttogja: “Köszöntelek az új világban!”

Érzed a sejtjeidben, megcsináltad. Átalakítottad. Végbement a folyamat. Új program töltődik, mert szintet léptél. Meglépted.

Végtelen hála árad ereidben, dobban minden szívverésben… Megcsináltad. Kiemelkedtél belőle. Mélyen voltál. Nagyon mélyen. Senki sem hallott, senki sem látott. Egyedül voltál. Így kellett lennie. De most már vége. És minden, amit ott tanultál, tovább adod… mert tudás… mert minden tudás tovább áramlik rajtad keresztül. Ez az élet.

Tovább adni a tudásodat. Megdolgoztál érte. Energiád, időd, munkád van benne. Olyan tudás áramlik rajtad keresztül, amiért megjártad a poklot… keresztre feszítődtél… tűzön égtél… és most itt vagy… újult erővel…

Magasabb tudatosságban. Történik. Egy visszafordíthatatlan láncreakció elindult.

A magasabb szintre lépés előtt a beavatottat kiküldik a pusztába… a hidegbe… a magányba … egy kegyetlen szimulációba…

Tudod miért? Mert beavatást kap… elsősorban jellemből… eldől, hogy tudja-e birtokolni az erőt. Senki más nem tudja megmondani, méltó vagy-e… a Te reakcióid döntik el a nehéz – embert próbáló – helyzetekben.

A beavatást az élet adja – képesek vagyunk-e birtokolni az erőt?

dr. Vaktor Orsolya

Egylélek avatásai a jelen-lét-ben

Egylélek avatásai a jelen-lét-ben

Teremtő erőnk aktiválása… a szerelem ereje… változó ikerláng mező…Az EGYLÉLEK PÁROK MESTERAVATÁSA…

Az ikerláng energia, mint szerelem energia, egy tudatosságot emelő lehetőség a tudatosságunk dimenzióváltásának küszöbén. A lélek, ahogyan az Univerzum is, az Isteni is, semleges. Tökéletes egyensúlyban és együttműködésben van benne női és férfi minőség. Az Univerzum abszolút semleges, mindig kiegyenlítődnek benne az energiaminőségek.

Az Egylélek kiválik az Egységből, elkezdi megélni önmagát, tapasztal. Az Egymindenség tapasztal és megéli önmagát a Lelken, az Egylelken keresztül. Az Egylélek, hol női, hol férfi minőségű testet ölt. Minden női és minden férfi tapasztalás az Egylélek tapasztalása.

Minél inkább éli a nő női minőségét, annál inkább éli a férfi férfiúi minőségét. Itt jön hát a szerelem alkímiai ereje. Az ikerláng energia alkímiai ereje. Minél inkább tudja a nő befogadni a férfi energiáját, és a férfi befogadni a nő energiáját, annál inkább tud egységbe állni a tudat. Az Egylélek tudatossága. Az “új ember” eszenciája az Egylélek szerelem energiája. A szerelem azaz erő, mellyel az érzelmek átírhatóak. “Rózsaszínben” látja a világot – azaz feltétel nélküli szeretetben van.

A folyamat paradoxona – először önmagadba “kell” szerelmesnek lenned – imádni azt, ahogyan nő vagy, vagy ahogyan férfi vagy. Az érzelmek feloldása ás alkímiája a megbocsátás erejében tud megtörténni, és ebben segít az ikerláng szerelem ereje. Olyan univerzális erő, mely világokon átível, melyre legősibb sejtjeidben is emlékszel. Az ősi szerelem legmélyebb szinten képes a megbocsátás alkímiai erejét aktiválni. Ekkor kezdődik meg a transzformáció.

Biztos lehetsz abban, ha az ikerláng energia a látóteredbe került az életedben, és foglalkoztat Téged, húz magával, hívogat – akkor ebben az életedben nagy alkímiai folyamatokat hajtasz végre. Nem csak a szerelemben. A szerelem ereje támogatja minden életterületed transzformációját. A szerelem a legmélyebb ősi energia, mely emlékeztet bennünket arra, hogy kik vagyunk és honnan jöttünk. Olykor álmainkon keresztül szól hozzánk. Másik dimenzióból érint meg. De ha megérintett, akkor belekerültél a vonzás mezőjébe. Az ikerláng vonzás mezőjébe belekerülni egyenlő azzal, hogy elindultak a magasabb dimenzionális tudatosságba ébredésed folyamatai.

Van, hogy erősebb lesz a vonzás, van, hogy egy kicsit kienged… jelen van… újra és újra…

“Új ember” alakul, alkímiázódik, hiszen egy új világot egy “új ember” tud teremteni. Új gondolatokkal, új hitrendszerrel, új érzelmi töltésekkel, új tudatalattival (sejtinformációval). Az új teremtés eggyé-válik, Egy lesz az ikerláng szerelemmel, a szerelem teremtő erejével.

Az “új ember”, aki új szerelmet sző, új világot teremt, mert elméjét (tudatalattiját és tudatosságát) mesterien használja – átmegy a mesteravatás fokozatain.

A mesteri eszenciák jelenléte ezért erősödött meg ennyire, mert nagyon sok Egylélek, most kel át a mesterré válás folyamatán. Mesterré válni azt jelenti, hogy a tudatosságunkat arra a szintre emelni, ahol tudatosan teremtünk. Mesteri tudatosság teremtő ereje…

Teremtő erőnket a tudatosságunk növelésével tudjuk növelni. Isteni képmásra teremtve, a teremtés részesei vagyunk. Teremtve lettünk és mi magunk is teremtünk. Teremtéseink gyökere a gondolataink, és ezek közül is azon gondolatok, melyeket elhiszünk. Az elhitt gondolatok hitrendszerré alakulnak, és ezzel teremtjük valóságunkat. A teremtési folyamatinkat nagyban blokkolhatja, amikor felszíni önbecsapás zsákutcájába kerülünk. Ez azt jelenti, hogy a felszínen “akarunk” valamit gondolni, de valójában a tudatalattinkban teljesen más gondolatok vannak. Ami a tudatalattinkban van gondolat, az fut a sejtinformációnkban is. A tudatalatti programozással, újra programozással újra írhatjuk a sejtinformációkat is.

A kettő között van az érzelem… és ez lesz itt az egyik legnagyobb kihívás – azaz a gondolatainkhoz kapcsolt érzelmek átírása… ugyanis az érzelmeinken keresztül tapasztalunk. Az érzelmeink skatulyáznak egy-egy tapasztalást jó vagy rossz dobozba. Az érzelmeink által alakul a hitrendszerünk. Az érzelmeink által hisszük vagy nem hisszük el a gondolatainkat, vagyis hisszük valamilyennek az adott gondolatot. Így a következő lépcsőfok az, hogy az érzelmeinken keresztül teremtünk. Az, hogy bizonyos gondolatok felől hogyan érzünk, teremti a valóságunkat.

Az érzelmeink fogják aktiválni a cselekvéseinket. Ez azt jelenti, hogy az érzelmeink hatására vagy cselekszünk, vagy nem cselekszünk.

Jelenleg egyre élesedő határvonalat lehet érzeni, a “régi ember” és az “új ember” között. A “régi embert” az érzelmei mozgatják, tudattalanul, a múlt emlékei és lenyomatai a tudatalattiból láthatatlanul és önkéntesen teremtik a valósásgát…

Az “új ember” tudatossá válik a tudatalattija felé – ami paradoxon: nyilván azért tudatalatti, mert nincsen a tudati felszínén. Itt jön a spir-i-tuális ébredés spir -ál csavarja. Az érzelmek, melyek a gondolatot jó vagy rossz tapasztalássá alakítják, a spir-ál-ban, a spir-i-tuális ébredésben a segítőinkké válnak.

Nincs más dolgunk, mint egy alapos, mély vizsgálat, hogy mely életterületünkkel kapcsolatosan, milyen érzelmeket tudunk beazonosítani, felismerni a gondolatokkal kapcsolatos érzelmeinket, és azokat átírni… átalakítani… alkímiázni…

Ezért lett 7 alkalmas az ÚJ ALKÍMIAI ISKOLA, mert a különböző alkalmakkal, a 7 életterület alkímiázódik át a “régi emberből” az “új emberbe” – mely alkímiai folyamat, mind a tudatalattiban, mind a tudatosságban megtörténik.

A “régi ember” energiamezeje 7 csakrából, 7 életterület kapuból épül fel… ám az “új ember” már 12 kaput aktivál magában. Ezért az ÚJENERGIÁS ST. GERMAIN ALKÍMIAI ÉS MESTERELME ISKOLA első része 7 alkalomból áll…

Valószínűleg lesz második rész is, 12 alkalommal – ez az információ most jött… ?

Szeretettel várunk St. Germain Mesterrel Benneteket az ÚJENERGIÁS ALKÍMIAI és MESTERELME ISKOLÁBAN – online, rugalmas időpontegyeztetéssel, ahogy a csoport választja. A csoportok maximum 7-8 fős csoportok lesznek.

Jelentkezés: info.vaktororsolya@gmail.com

Tematika: 7 alkalom

Vörös: A beavatás misztériumai:
– Hogyan történik a lélek avatása?

Narancs: Örökölt szerelem – Ősi szerelem mágiája
– Egylélek alkímia – a szerelem misztérium ajándékai, az emlékeztető kódok

Sárga: A forrás kód aktiválása
– Lélekút aktiválás

Zöld: A teremtés misztériumai
– Hogyan teremt isteni minőségében az “új ember”?

Kék: A kapcsolat potenciáljai
– Mindannyian a morfogenetikus mező részei vagyunk – hogyan tud a lélekkel kapcsolatot teremteni világokon és dimenziókon át?

Indigó: Emlékezés misztériumai
– Az egyik legnagyobb erő, amikor emlékezünk őseredetünkre, és felismerjük magunk körül a színházunk álarcai mögött rejtőző valóságot – de hogyan? Milyen eszközzel? Milyen módon?

Lila: Tudatosodás eszenciái
– Felettes énünkkel, mint a bennünk létező végtelen intelligencia részével, egységével való kapcsolódás, amikor a beavatás mesterré alkímiáz – mesterelmévé – aki használja és éli a végtelen intelligencia teljes teremtő erejét.

Témáink:

 • univerzális alaptörvények és működési elvek
 • dimenzionális összefüggések
 • dimenziók összefüggései
 • átjárhatóság
 • a tudatosság emelkedés dimenzionális hullámai
 • hogyan növeld a tudatosságod
 • tudatos jelenlét a párhuzamos életekben
 • hogyan élj a mostani lehetőséggel
 • sejtinformáció újraprogramozás
 • a szellemünk, lelkünk és sejtjeink összefüggései, egységei
 • 5. dimenziós test, sejtinformációk felépítése
 • sejtinformációink szerepe a teremtésben
 • tudatosságunk összefüggései a sejtjeink információs hálózatával

Meditáció, tanítás, csoport közvetítés… és még több meditáció, tanítás, közvetítés a csoport tagjainak

Valószínűleg lesz második rész is, 12 alkalommal – ez az információ most jött… ?

Szeretettel várunk St. Germain Mesterrel Benneteket az ÚJENERGIÁS ALKÍMIAI és MESTERELME ISKOLÁBAN – online, rugalmas időpont egyeztetéssel, ahogy a csoport választja. A csoportok maximum 7-8 fős csoportok lesznek.

Jelentkezés: info.vaktororsolya@gmail.com

Újhold energiájában…

Újhold energiájában…

Sziasztok!

Lehet, hogy kicsit “fura” lesz ez a poszt, amit most írok, – de mit csináljunk, ÚJHOLD van; ráadásul az ikrekben; szóval ez olyan szókimondós poszt, ami nagyon régóta bennem van…. és nagyon régóta fogalmazgatom magamban…

(Nektek van ilyen témátok, ami akár hónapok óta, vagy akár évek óta érlelődik Bennetek… – és lehet, hogy most jött el az ideje, kimondani…. ??)

Teljesen tisztában vagyok vele, hogy nem kellene – mégis előre BOCSÁNATOT kérek, ha valakinek most ezzel a posztommal összetöröm a rólam alkotott képét…

Azzal kezdeném, hogy ember vagyok. Attól, hogy érzékenyebb vagyok az energiákra, és könnyebben “leveszem az infót” a kollektív morfogenetikus mezőből, attól még ember vagyok. Nem tartom senki reinkarnációjának magamat, kizárólag önmagam reinkarnációja vagyok!

Ezt azért szeretném elmondani, mert úgy gondolom, itt az ideje, hogy a spiritualitás is újjászülessen – és az “újjászületett Mózeseken, Nimródokon és Máriákon”, képesek legyünk túllátni…

Engem sokan az ikerlángos témakörből ismertetek meg, sok-sok meditációt, tanítást és közvetítést csatornáztam le, ami őszintén remélem és hiszem, hozzájárult ahhoz az átalakuláshoz, hogy ma már nem “Barbie és Ken” – rózsaszín habos-babos kapcsolatként tekint rá a többség, hanem egy olyan energiamezőként, ami az ébredést szolgálja. (Nem a rosszul használt egós elvárásokat, hanem egy nagyobb jót szolgál.)

Mégpedig — Az ébredést önmagunkra, saját teremtő erőnkre!

Újra és újra megkapom a kérdést, mikor jön a könyvem folytatása… – mindig szivecskéket, meg smile-kat küldtem… – közben meg belül, magamban azzal vívódtam, hogy tényleg… (??) – Tényleg a könyvem óta megjelenő sok-sok írás, blog, cikk, közvetítés, meditáció – mit sem ér?

Sőt… még azt a “hibát” is elkövettem, hogy valakinek meséltem a folytatásról… – és ő “lenyúlta” az információt, sajátjaként írta meg… Tényleg? Tényleg lenyúlta volna? – vagy csupán mentünk, ő is és én is a flow-ban, átadtam valamit – ő meg megírta…

Nos… annyi, de annyi minden van bennem, hogy még az is lehet, csapongok – az biztos, hogy megértem a következő részek kiadására a könyveim tekintetében… mert hát ez nem akarásból történik, hanem egy elhívásból… amikor belül hív az energia…

Másrészről, az elmúlt 3 év és a most következők is – mélységesen és gyökeresen átalakítják az anyaggal, a testtel, a pénzzel való kapcsolatunkat…

Higgyétek el, ez nekem egy elképesztően nehéz téma… és úgy hiszem, sokaknak. Sokan vagyunk most itt, akik megtörtek, megsérültek a szegénység-gazdagság, test-lélek témakörökben.

Az ikerlángos szerelem mező már átfordult… 2015 -ben a 8-as energiában átfordult… megtörtént a kritikusponton való átlendülés.

Aki kicsit jobban ismer engem, akár a suliból, akár a medi napokról, tudja, hogy az a feladatom, hogy beindítsak dolgokat – természetesen sokan vagyunk ezzel az elhívással a lelkünkben. Mintha kapukat nyitnánk meg, a kezdő fénypontokat szőjjük meg. Aztán hagy szóljon…!

Szándékosan kerülöm a fennkölt megfogalmazást – jelzem, még mindig képes vagyok költőien fogalmazni.

Ám most az emberire, a könnyedségre van szükség. A közérthetőségre! Új ébredés van! Ez nagyon fontos! Az új ébredés nagyon másképpen zajlik, mint 10-15-20 évvel ezelőtt… Újgeneráció jön, új mentális tér. Egy rakat dolog már réges régen kioldásra került. Már régen csak annyi lenne a feladat, hogy egyszerűen továbblépjünk belőle.

Nagyon sok új tanítás érkezik – a testtel és a pénzzel kapcsolatosan! Ezek az új tanítások már a test 5. és 6. dimenziós átalakításáról szólnak. A pénzzel való megbékélésről szólnak. Az anyag békéjéről. A pénz energia, életenergia. A test fontos, értékes, számít, a lélek társa, temploma, csodája. Ahogy bent, úgy kint. Átalakul a mentális tér a gazdagságról. Új fogalmaink lesznek az egészségről: Mi számít valóban egészséges testnek – teljességnek… Új fogalmaink lesznek az élet teljességéről, a test képességeiről, a gazdagság teremtésről. Elmúlnak a régi, idejét múlt sztereotípiák.

Megértjük, hogy minden egyes pillanatban, minden gondolattal, minden érzelemmel, minden tettel teremtünk. Amit eddig kint hittünk, az belőlünk kezd lélegezni. Sejtjeinkben fogjuk érezni az Univerzumot. Megváltozik a testérzetünk. Mintha minden sejtrezgésünket folyamatosan érzékelnénk…
Ami eddig kívülről hangzott, mára belülről szólal meg. S rájövünk, mi magunk vagyunk, bennünk van, csak kivetítettük, nevet adtunk neki. Nem fog “égő csipkebokor” megjelenni, nem fog az “ég zengeni” – egyszerűen egy biztos, tiszta tudás jelenik meg bennünk.

Úgy fogjuk szeretni a testünket újra, mint az Életet, mint a lelkünket. Megértjük, hogy a pénz életenergia, a teremtés energiájának a része. Megértjük az áramlását, a semlegességét, megértjük a beavató energiáját. Megértjük a pénz transzformáló erejét, beavató szertartását… a mesteri eszenciáit…
Növekszünk – felnövekszünk. Megértjük, hogy a spiritualitás nem elmélet, hanem gyakorlat.

A szeretés maga a cselekvés, a kommunikáció, az emberi kapcsolat. Isten nem kívül van. Minden ember Isten. Az Élet maga Isten. Isten a levegő, a víz, a tűz, a föld – ott van mindannyiunk tekintetében – Ő az energia – az Élet lélegzete… az örömöd, a könnyed, a bánatod, a nevetésed…

Megértjük, hogy a Felemelkedett Mesterek egykor szintén emberek voltak, és csupán egy másik tudatossági dimenzióban, az örökben, de tovább élnek… Megértjük, hogy az Angyalok az Élet=Isten kommunikációs csatornái… Isten nevei, arcai, jellemzői – az Élet arcai, tulajdonságai…

Új tanítók jönnek, teljesen más energiával – sokkal emberibb energiával. Az “új ember” energiájában. Szándékosan kerülöm az “Istenember” kifejezést, mert félreértelmezik.

Az “új ember” tisztában van az alapvető univerzális törvényekkel, tiszteletben tartja őket, azok szerint él. Teremt. Alkot. Hatást gyakorol. Bőségben él, nem öregszik a teste. Hosszú, egészséges életet él. Az öregedés betegség, a test betegsége. Az “új ember” teste nem öregszik. Kezdetben el kezd megnyúlni a fiatalos, egészséges élettartam. Néhány száz év múlva, több száz év múlva az emberiség majd teljesen visszaáll az eredeti test-állapotába. Ez az eredeti emberi test, ami nem öregszik meg, nem használódik el.

Ez összetett kérdéskör, és most ez a feladat: a test felemelése; az anyagi szféra felemelése…

…..

Mennyi mennyi új tanítás…. Pünkösd jön… A tűz keresztsége… az olajág – az új kezdete – a béke szimbóluma – a galambbal – a békével és a tisztasággal…

Én pedig jövök az új tanításokkal: a testről és a pénzről, a fiatalságról, bőségről, gazdagságról – a harmóniáról, a békéről… Az “új ember” születéséről, az új tudatossággal való teremtésről – ugyanakkor az örök univerzális törvényekről, amely sokkal inkább racionális tényszerűség, mintsem elvont hókusz-pókusz…

Lejárt a “csiribi-csiribá” ideje, elmúlt a “hókusz-pókusz” ideje. A csoda, a varázslat sokkal racionálisabb valóság…

Tarts velem!

Május 31-én, vasárnap 17.00 – kor indul az új iskola!

Részletek hamarosan!

Addig is a videó csatornáim:

https://www.instagram.com/orsolya_vaktor/channel/

vagy

https://www.youtube.com/channel/UC5DZ0VLuerwhHV4KxOczGNQ/videos

A közösség ereje az újkorban…

A közösség ereje az újkorban…

Hiszem, hogy az életünket folyamatosan újra hangoljuk, újabb és újabb szintekre emeljük. Így válunk “szénből gyémánttá” – beépítjük a múlt tapasztalatait, tudássá transzformáljuk.

Nos, én is így teszek. Időről időre megújulok, időről időre újra szerkesztem az addigi munkám. Táplálom a meglévőt, és folyamatosan újat hozok létre. Hiszem, hogy azért vagyunk itt, hogy alkossunk és létrehozzunk, hiszen a Teremtés részei vagyunk, az ő képmására születtünk.

Innen visszagondolva – ahol éppen tartok – mindig közösségeket alkottam, létrehoztam, mely közösségek mindig azt a célt szolgálták, hogy a benne lévő egyének a legjobb énjüket tudják kibontakoztatni. Ez egy csodálatos folyamat, amikor egy közösség abban támogatja az egyént, hogy ő megtalálhassa a saját hangját.

Teljes szívemből abban hiszek, hogy a közösségeké a jövő. Az összefogásé a jövő. Erre tanít minden szempontból az Élet bennünket, hogy együtt többre megyünk, mint egyedül. Egy összefogásban is járhatjuk a saját utunkat, lehetünk önmagunk. Képviselni fogunk valami egyedit és megismételhetetlent. Azonban minél több emberrel osztjuk meg a tudásunkat, annál nagyobbá tud nőni az értéke. A munkánk, az alkotásunk annál értékesebb és hasznosabb lehet, minél több emberrel osztjuk meg. Ezért szükségesek az összefogások, az együttműködések, és a közösségek.

A “mostból” visszagondolva, mindig is ezt az utat jártam. 10 évesen tanulóköröket, “barátnő hálózatot” szerveztem az iskolában. 11 éves koromtól egészen 18 éves koromig diákönkormányzat vezető voltam az általános és a középiskolában is. Az iskolai diákönkormányzatok városi, majd megyei, majd országos összefogásaiban, hálózataiban, együttműködéseiben is előbb-utóbb mindig vezető szerepekbe kerültem. Az egyetemi éveim alatt megyei, majd országos ifjúsági tagozat, ifjúsági hálózat vezetője lettem.

2008-ban alapítványt hoztam létre, melynek közel 200 támogatói köre, közössége lett 3 éve alatt… aztán ezt újabb és újabb szintre emelve, “iskolát hoztam létre”, ahova közel 500-an jártak hétről hétre, hónapról hónapra az ország minden tájáról…

Majd 2017-től megint egy újabb kör indult, immáron nemzetközi vizeken – mindig újabb és újabb célokat beemelve, megújulva. A régit integrálva, tudássá transzformálva, és hozzáépíteni az újat. Növekedés, gyarapodás – ebben hiszek.

A növekedést és a gyarapodást a közösség ereje tudja megadni. Talán ez egó kérdés is, hogy mennyire zárjuk be magunkat a “saját utunkba”. Én úgy hiszem, a “saját utunknak” kifejezetten jót tesz, ha összetalálkozik más utakkal, így egyre színesebbé, bőségesebbé válhatunk.

Létrehozni egy közösséget, ahol vezetők lépnek együttműködésre, ahol egyre többen találják meg a saját hangjukat, színüket – igen, ez éltet. Igen, várom és várom egyre több vezető jelentkezését, miszerint szeretne csatlakozni az új kezdeményezéshez: ahol megélheti saját egyedi eszenciáját, saját különcségét, saját tudását megmutathatja, kamatoztathatja, gyümölcsöztetheti – az emberek hasznára adhatja… A tudásunk annál értékesebb, minél inkább alkalmazva van, minél hasznosabb, használhatóbb – és használva is van a közösség, az emberek által.

Igen, őszintén hiszem, hogy egy valódi, radikális – gyökeres változás, ugrás akkor tud bekövetkezni, amikor azok a vezetők, akik az emberek fejlesztésével, emelésével foglalkoznak, egy napon összefognak, egy nagy és közös útra lépnek – ahol mindenki egyéni útja tisztelve van, életben van, virágzik és gyümölcsözik, mégis a sok egyéni út egy fantasztikus nagy és széles sávot alkot, ahova egyre több és több ember tud csatlakozni, ezáltal emelkedni, egészségben, szeretetben, anyagiakban bőséges életet teremteni…

dr. Vaktor Orsolya

ÚJRAINDÍTÁS…

ÚJRAINDÍTÁS…

Szeretem a szökőkutakat – az állandó körforgást mutatják nekem, és inspirálnak engem a folytonos megújulásra, újjászületésre… – mert ez a természet rendje: a növekedés, gyarapodás, fejlődés: megújulni újra és újra…

Egy napon… egyszer valamikor, hoztam egy döntést, hogyan szeretnék élni… szabadon…

Persze, itt felmerül a kérdés, hogy kinek mit jelent a szabadság…

 • Tudtam, hogy a gyerekeim előtt ki akarom tárni a világ kapuját, hogy ott és akkor tanulhassanak, ahol és amikor akarnak… hogy minél többet tanulhassanak…
 • Tudtam, hogy utazni akarok! Imádok utazni! Nekem a napfény és a tenger a mindenem!
 • Tudtam, hogy csak akkor lehetek igazán nyugodt a lelkemben, ha a szüleimet, testvéreimet anyagi biztonságban tudhatom… mert én ilyen vagyok, gondoskodó – ez van… a saját nyugalmam és békém miatt kell, hogy a szeretteimet biztonságban tudjam…
 • Tudtam, hogy imádok dolgozni!!! Biztos, hogy életem végéig dolgozni fogok! Csak az nem mindegy, hogy “robotolva dolgozni a havi megélhetésért” – vagy ALKOTVA DOLGOZNI …. alkotni és teremteni – amikor anyagi függetlenségemben az önkiteljesedés csúcsát lehet megélni…. (MASLOW PIRAMIS)
  Ezeket tudtam… és azt, hogy makacs vagyok, önfejű, és nem vagyok alkalmas az alkalmazotti üzemmódra…

Imádok tanítani, tréningezni! Imádok tanulni és fejlődni!

Szeretem a szépet, az élményt, szeretem a kalandot, az izgalmat. Szeretem a kényelmet… a szépet… nagyon…

Ma reggel arra ébredtem, hogy ÚJRAINDÍTOM az életem! Ez fura, mert azt hittem, már 3 éve megtettem… érdekes a gondolat, hogy mi a különbség a HANGOLÓDÁS és egy valódi ÚJRAINDÍTÁS között…

Érdekes megélni azt is, hogy amikor megjelenik egy ÚJRAINDÍTÁS – az vajon azt jelentené, hogy ami eddig volt, az értéktelen lenne…

Nyilvánvalóan nem így van!!

Minden egyes lépés elvezet a következőhöz – ez maga az ÉRÉSI FOLYAMAT!

Érlelődünk… – tetszik ez a gondolat… aztán van egy pont, amikor, mint a pillangó ledobjuk magunkról a burkot, amibe bebázódtunk, hogy átalakuljunk… ott nem látott senki… ott nem látta a külvilág, mi történik bent, mélyen…

Egyszercsak megtörténik… egy pillanat alatt, amikor minden megváltozik…

Mert már semmi nem az, mint régen… de leginkább a pillangó nem az már, mint régen… valami végérvényesen megtörtént, végbement, újjászületett…

Azért írom ezeket, mert amikor valaki valami újat indít az életében, van egy “hangolódási” = “érlelődési” szakasz… ezt tudnod kell… türelemre és alázatra van szükség…

Ez az átalakulás szakasza…Amikor az anyagi függetlenség megteremtésének útjára lépsz – ezt tudnod kell! Egy rakat régi hitrendszert, szocializációs mintát, sztereotípiát kell kipakolnod magadból, hogy szárnyalhass, mint egy pillangó! Egy új vállalkozásra ráhangolódunk, megtanuljuk a szakmai fogásokat, elsajátítjuk a módszertant…

Ezért dolgozok mindennap a tudatalattimban futó programok átírásával!

Bőség teremtésre hangolódok!

Amikor újat akarsz az életedbe, csinálj neki helyet, dobd ki azt, ami nem engedi be, és minden figyelmeddel az újon legyél – ez a régi elengedésének és az új bevonzásának a művészete…

dr. Vaktor Orsolya

Szénből gyémánt – a jellem alkímiája…

Szénből gyémánt – a jellem alkímiája…

Mindannyian indulunk valahonnan, indulunk egy batyuval, amit hozunk magunkkal világokon át; egy batyuval, amiben benne van minden, amit a családunk is hordoz. Ez így önmagában olyan végzetesnek tűnik, mintha előre determinálva lenne a sorsunk…
Mi van, ha mégsem? Mi van, ha ez csupán egy kiinduló pont, amiből építkezni kezdünk?

Valahogy úgy képzelem, hogy életünk végén, amikor majd távozunk, akkor majd újra nézzük az éppen elhagyott életünk filmjét. Úgy hiszem, a huncutság az lesz benne, hogy nem csupán a saját nézőpontunkat fogjuk látni, hanem azt is, hogy a jelenlétünk – gondolataink, érzéseink, szavaink, tetteink, hogyan hatottak a környezetünkre… Látni fogjuk létezésünk hatásait több aspektusból is… Ez egyrészről szenzációs lehetőség, másrészről megfontolandó felelősség.

Felelősség úgy élni az életünket, hogy közben hatást gyakorlunk, nem tudunk nem hatni.

Lehet, hogy néha úgy érezzük, cserbenhagyott az Élet. Lehet, néha úgy érezzük, lenyomott az Élet. De tudnunk kell, hogy minden nehéz helyzet csupán egy belső alkímiai folyamat, egy hatás, mely szénből gyémántot alkot. Gyémánttá válni jellemfejlődés kérdése.
Talán, amire a leginkább tudunk figyelni, hogy milyen jellemé válunk. Amikor majd visszanézzük a filmünket, tud-e bennünk az az érzés megszületni és létezni, hogy tettük-e a tőlünk telhető legjobbat. Adtuk-e a tőlünk telhető legtöbbet? – Kiégés nélkül, önmagunkat tisztelve és becsülve!

Az Élet különböző helyzetei csiszolnak, próbára tesznek. Szénből gyémántot alkotnak. Úgy hiszem, e nélkül nem megy, mert kellenek azok a helyzetek, amelyek megváltoztatnak. Kellenek a beavatások, a szituációk, melyek hozzánk tesznek, melyekkel tudást integrálunk magunkba, mely majd megharcolt bölcsességgé válik. A tanulás a fejlődésünk záloga. A szellemi és lelki táplálék jellemet fejleszt. E táplálék a jellem-növekedésünk és jellem-fejlődésünk záloga.

Ám, ez a gyarapodás a cselekvéssel válik alkotássá és hatássá. Ahogy a fejben kigondolt ételtől sem lakunk jól, úgy a gondolatok önmagukban nem fognak teremteni. Az alkotás a létrehozás a gondolattal kezdődik, majd betöltődik az érzelmekkel, ám a tettel válik megcselekedetté. Ezt sokan elfelejtik. Ahogy a gyermek is a szülei szeretetében, ám a mindennapi gondviselésében, és a mindennapi törődésében növekszik és válik egészséges felnőtté. A gyermeknek minden nap szüksége van a szerető szülőjére vagy azon szerető gondviselőjére, aki őt szereti, és aki a fizikai szükségleteit, igényeit kielégíti.

Így az, amit megcselekszünk éppoly fontos, mint az, ahogyan gondolkodunk vagy érzünk. Valójában a cselekvés a gondolkodásmódunk következménye. Ezek egysége és összefüggése alkotja meg a jellemet, és az adott jellem életét …. – amit majd egyszer csak visszanézünk…

Vajon mit fogunk akkor érzeni és gondolni magunk felől? Milyen jellemet építettünk életünk során?

Felelősséget vállaltunk-e azért, amit alkottunk, létrehoztunk? Felelősséget vállaltunk-e a gyermekinkért? Átvitt értelemben is…

Felelősséget vállalunk-e a hatásokért, melyeket generálunk?

Szénből gyémánttá válni… a jellem alkímiája… és minden nehéznek tűnő helyzet egy beavatás ebbe az alkímiába…

dr. Vaktor Orsolya