Oszd meg a tartalmat, hogy ismerőseid is láthassák!

Az újjászületés és a megújulás időterében vagyunk. Amikor az életfeladatodat keresed, vagy szeretnél benne megbizonyosodni, akkor figyeld, milyen léleköröm és lélekszenvedély kíséri a mindennapjaidat.

A lélek szenvedélye mindig fáklyaként loboghat előtted, hogy az utadon vagy-e, vagy sem. Mostanság sokan érzik, hogy új életfeladat várja őket, vagy az eddigi szeretne kicsit megújulni, újjászületni.

Talán Te is keresed a válaszokat, hogy miért van ennyi változás az életedben, és mi miért történik úgy, ahogy történik. Tudnod kell, hogy most egy nagy váltásban van az emberiség. Ezek a változások már több évtizeddel ezelőtt, akár 2-3 évszázada is elindultak. Ahogy a felfedezések korába beúszott a forradalmak időszaka, majd az iparosodás, úgy most a digitalizáció hozza el a következő ugrást a fejlődésben.
Ám bármi is történik „hivatalosan a történelem szerint”, mi tudhatjuk, amennyiben nyitottak vagyunk ezen irányú gondolatokra, hogy az emberiség fejlődik, egyre inkább kibontakoztatva az egyén a benne létező lehetőségeket, mint potenciálokat.

Bizony ez most mindenki önmaga belső szellemi forradalma. Mennyire vagyunk képesek felszabadítani belső gondolatvilágunkat az önmagunkat korlátozó hiedelmeink alól. Egy-egy korszakváltás valójában az emberek egyéni szinten való változását jelenti, mely összeadódik, így társadalmi változásokat generálva.

Ami most történik, sokszor megtörtént már a történelem során. Az emberiség (mint egyéni emberek sokasága) időről időre ráébred, hogy a benne létező lehetőségek többet is adhatnak számára, mint a korlátok, melyek között addig élt.
Különös végig tekinteni a történelem fonalán, hogy vezetőink közül ki az, aki elősegítette a változásokat, és ki az, aki nem mert reformokat engedni. A “felkent” vezetők Isten küldöttei. Talán, akik most szívükben érzik, hogy ők is a változást szolgálják, valahol valamikor szintén voltak bármilyen módon vezető személyiségek. Talán most újra játszunk bizonyos korokat és eseményeket. Én hiszem, hogy igen. Talán majd most még jobban hajthatjuk végre, amit akkor. Talán éppen helyrehozunk valamit.

Egy biztos, még pedig az, hogy a változásra mindenki másképpen reagál. A reakciónk és a hozzáállásunk határozza meg az irányt, amit képviselünk. A fő kérdés pedig mindig az, mennyire válunk még jobb és még jobb emberré, úgy értem emberségessé, kedvessé, együttérzővé, toleránssá, prosperáló egyénné.
A változások újabb frekvenciákra emelik rezgésedet. De tudnod kell: nem fog mindenki veled együtt rezonálni, aki eddig igen. És még te felülemelkedsz a múltadon, és megvívod a csatáidat eddigi sorsoddal, mások talán másképpen választanak. Talán éppen ez a te próbád: mennyire bátran állsz ki önmagadért és a szellemi reformokért, a tudatosság felemelkedéséért. Ha úgy érzed, küldetésed van a jelen időtérben, akkor ahhoz méltó hozzáállással, a példáddal fogsz vezetni.
Sok lélek, s vezető most visszatér, kik Isten valóban felkent küldöttei, kik az embereket és az emberiséget szolgálják, mert jól tudják: minden ember maga Isten, és amikor e vezetők az emberek felemelkedését szolgálják, az istenei akaratban és az isteni törvényekben magát, Istent, mint a létezést és az életet szolgálják. Nézd meg, hogyan érzi magát a társadalom, és megtudod, valódi isteni küldött vezet, vagy sem! Az emberek (társadalom) jóléte és jól léte a jó vezető ismérve. Az ország nem egy hely, hanem az emberek közössége. Isten küldöttei tudják ezt.

Az új korszak energiájában új közösségek és új csoportok szerveződnek, melyek vezetőinek felkent minősége onnan ismerszik meg, hogy a csoport tagjai mennyire válnak képessé felemelni önmaguk sorsát a szív és szeretet tudatosságába.

Mindannyian próbák és megmérettetések előtt állunk. Nem azért, mert az Univerzum ne szeretne – persze hogy szeret. Szeretve vagy úgy, ahogy vagy, létezésed jogán körbevesz a szeretet, mert a szeretet maga az életenergia. Ugyanakkor a növekedés a létezés természetes igénye. A természet sosem kételkedik abban, hogy szeretve van, és minden állapotában csodálatos. Mégis… a természet újra és újra megújul, növekszik, majd lecsendesedik, visszahúzódik, hogy majd aztán újra növekedhessen.
Nos… mondok még valamit… mi emberek ennek a természetnek vagyunk a részei… az isteni létezés „ki és be” áramlásának, avagy a növekedésnek, majd újjászületésnek. Ez történik most.

Egy új kezdet hajnalán vagyunk, egy szellemi forradalom kapujában, mely kapu egy szív tudatosabb világba vezethet el, ha választjuk. Egyre több lélek vetkőzi le a régi szerepeket, jelmezeket, hogy ismét önmaga lehessen. Mindannyian megvívjuk belső harcunkat a múltunkkal, hogy felemelkedhessen létünk és új sorsot írhassunk.

A Kristályfény saga regénysorozat a szer-elem-erő ösvényén vezeti végig az olvasót a lélek alkímiai folyamatain. A Kristályfény saga világa a könyvek mellett kiteljesedik meditációs napokkal, meditációkkal, tanítói hanganyagokkal, videókkal és további jegyzetekkel, cikkekkel, melyek a www.vaktororsolya.hu weboldalról elérhetőek mindenkinek.

Írta: Kristályfény33 dr. Vaktor Orsolya