Oszd meg a tartalmat, hogy ismerőseid is láthassák!

Spirituális paradigmaváltás – maga a lélek dimenzióváltása

1. rész

Egy csodálatos erőtérbe léptünk be, Kedvesek, a lélek-átlényegülés szent misztériumába:

Húsvét erőtere mindig megteremti azon potenciálokat, amelyek mentén mély felismeréseket ébreszthetünk magunkban. Ezen felismerések mezsgyéjén pedig az átalakítás szárnyain tágulhat tudatosságunk.

Az időtér ez évben a spirituális paradigmaváltás ajándékait tárja fel előttünk. Ahogy egyre magasabb tudatosságba érkezünk, egyre fontosabbá, akár szükségessé válik, hogy újra keretezzük önmagunkban a spiritualitáshoz fűződő kapcsolatunkat.

Az elmúlt évtizedekben rendkívüli módon felhígult a spiritualitás. Ez mindig így van, ez maga az evolúció folyamata. Ez esetben a spiritualitás evolúciójának folyamata, vagy sokkal inkább a kapcsolatunk evolúciójának folyamata… – a kapcsolatunk fejlődése önmagunkhoz és a világhoz.

Létezésünk legfontosabb kapcsolata a kapcsolat önmagunkkal. Ebből indul minden, ez tükröződik vissza újra és újra a világból. A gondolkodásmódunk az érzelmi attitűdjeink. A világ éppen egészen radikálisan változik, avagy a paradigmaváltás, mint világszemlélet váltás tulajdonképpen az egyénekben megy végbe.

Ehhez szükséges volt az elmúlt évtizedek (és még több “idő”) transzformáló folyamata. Ez természete a folyamatnak, miszerint a spiritualitás felhígult, és talán nem túlzás azt mondani, mára már a “spiritualitás” egy elcsépelt kifejezés lett, amely mögött már nincsen egyértelmű definíció… mindenkinek mást jelent:

Van, akinél megrekedt a jóslás szintjén – mert nem áll még készen, hogy felelősséget vállaljon saját döntéseiért;

van, aki az angyalok világát még mindig egós vágyai végrehajtó szervezetének tartja – mert még nem áll készen saját teremtőerejét megtapasztalja, vagy azért felelősséget vállaljon;

van, aki előző élet turista lett, mert még nem áll készen, hogy itt és most valódi teremtő önmaga lehessen… és sorolhatjuk…

Ám vannak, akik magukba integrálták tudatosságuk lehasadt részeit, rálépve a lélek-alkímia útjára beléptek a Fény és Árnyék Unio Mystica – jába – avagy egyre mélyebben képesek már megélni az Istenélményt – ők úton vannak…

Ennek van most itt az ideje a Szentlélek évében, 2021 – ben, hogy újra keretezzük az Istenivel való kapcsolatunkat, önmagunkkal való kapcsolatunkat – mint multidimenzionális tudatosságú, transzcendens módon holografisztikus létezővel.

Az önmagunkra való rátekintés változhat most, így az önmagunkban és jelen létezésünkben megbújó potenciálokat szabadíthatjuk fel. Ha képessé válunk a régi spirituális dogmákat lebontani magunkról, akkor felszabadíthatjuk önmagunkban a magasabb és tisztább tudatosságú létezőt. Azon multidimenzionális létezőt, aki bizony egy nagy egész része, mégis individuum. Önálló és önkifejező egyedi egyén, aki a közösség-tudatosság, csoport-tudatosság kvantumhálójára lépve, önmaga legjobb énjét tudja előhozni, kiragyogtatni.

Rátalálás az “én vagyok” állapotra: Kik vagyunk valójában? Hogyan szabadíthatjuk fel a bennünk létező potenciálokat, hogy itt és most a legcsodálatosabb életet élhessük? Hogyan lehetünk a leginkább önkifejezőek saját egyéniségünkben?

Ezekre a kérdésekre találhatod meg Te is a saját válaszaidat az áprilisi online kurzuson:

Az áprilisi online kurzuson a feljebb kifejtett témakörben dolgozunk, hiszen a dimenzióváltás maga a paradigmaváltás. Új szintre lépve új keretek szükségesek, tágabbak, ugyanakkor stabilabbak – új SPIRITUÁLIS ETIKA és MORALITÁS.

Újra tanuljuk kozmikus szabályokat, működési elveket, és ezek tiszteletben tartásával új SPIRITUÁLIS KÉPESSÉGEKET ébreszthetünk magunkban.

KRISZTUSI- és KVANTUMTUDATOSSÁG SPIRITUÁLIS ÉBREDÉS
Tobozmirigycsakra-kristály,
Szívcsakra-kristály spirituális érzékelésének emelése,
magasabb spirituális képességek fejlesztése.

Időpontok: Április 10 – 17 – 24 szombatonként 19.00 – 21.00
Helyszín: online – ZOOM
Részvételi díj: 21.000.-Ft
Jelentkezés: info.vaktororsolya@gmail.com

Szeretettel várunk!
Kristályfény33
dr. Vaktor Orsolya