Oszd meg a tartalmat, hogy ismerőseid is láthassák!

Rafael Arkangyal tanításai: Az ÚJIDŐRE való áthangolás

“Az Újéletetek kapujában álltok. Az elmúlt időszak a karmikus elszámolásról, a karmikus számadásról szólt. Mindaz, amin eddig keresztül mentetek a bennetek létező magasabb, avagy kvantum – tudatosságú bőséget, újtestet, újéletet teremtő potenciálok kibontakoztatásáról szólt. Most új kaland kezdődik. Itt az idő, hogy újabb szintre emelkedjetek…”

“Kedvesek!

Szívet próbáló éveken vagytok túl, ám hamarosan sokaknak kienged a szorítás az életében. Az elmúlt időszak kicsavart mindent az energiarendszeretekből, ami már a múlt, és ami már nem szolgálja a fejlődéseteket. 2021 januárja és februárja olyan volt, mint az utolsó szorítások, az utolsó tekerések, hogy egy teljesebb átalakulási folyamat mehessen végbe.

A márciusi energiák új erőt hoznak, nyílik az Újidő energiáinak mezője, és egyre inkább tudtok kapcsolódni az új Fénykódok üzeneteivel. Amikor azt mondjuk, új Fénykódok, és Fénycsomagok érkeznek, az azt jelenti, hogy új információs hullámok jönnek, melyek elérik a sejthálózatotokat.

Sejtjeitek és a sejtrendszeretek a Végtelen Intelligencia része. A Végtelen Intelligencia része a Föld bolygó tudatossági hálója is, melynek ti is a részesei vagytok. A kollektívban végbemenő változások hatnak rátok, és ti is visszahattok a kollektív transzformációira.

Ám most a bolygótok az átállás fázisában van. Mélységes áthangolások történnek a bolygó tudatossági mezőiben, ami azt jelenti, hogy nagyon intenzív fényhullámok érik el a bolygó energiamezőjét, avagy morfogenetikus mezőjét. Szeretnénk Benneteket megismertetni a kvantumháló kifejezéssel. Ha erre a szóra fókuszáltok, kvantumenergia, érdemes figyelni, hogyan rezonál a szívcsakrátok. Bizonyára érzitek, hasonló rezgésállapot keletkezik, már csak a kvantum kifejezésre figyelve is, mintha az OM hang esetében.

Nos, valóban a kvantumrezgések a szíveteket a magasabb ötödik és hatodik tudatosság-hálóra hangolják, ott stabilizálják. Amikor fény árad felétek, az azt jelenti, hogy információ mennyiség ér el Benneteket. Minden információ, az energia maga is információ, mely hat a sejtekre.

Ezért érezhettek különös testérzeteket. Vannak, akik fáradtságot, vagy nyomottságot, és vannak, akik mintha minden sejtüket külön éreznék. Bizony rendkívül erős energiahangolások zajlanak most: előjönnek azok az élethelyzetek, ahol még esetlegesen lehet gyakorolni, és még mélyebben horgonyozni a Krisztusi szeretet-energiaháló fénypontjait.

Ennek van most itt az ideje: felismerni, melyek azok a szituációk, ahol még az ötödik dimenziós tudatosság csiszolódik, csiszolódhat, fejlődhet. A Krisztusi szív-tudatosság kapuin keresztül vezet az út a kvantum – teremtés erőtereibe. Minél stabilabban tudjátok tartani az ötödik dimenziós, – avagy Krisztusi szeretet-tudatosságú – erőtereket a hétköznapjaitokban, a minden napjaitokban, annál inkább tud a kvantum- energiaterek információs fénycsomagja integrálódni a lényetekben. Avagy, aktiválódni.
A fejlődés következő lépcsőfoka a kvantum-erőterekben való jelenlét. E folyamat most indul, és az elkövetkező évek, az ezzel való kapcsolódásról szólnak. A folyamat elindult. Minél nagyobb szeretet-tudatosságban vagytok képesek élni, azaz, minél inkább tudjátok ezt élni az emberi hétköznapjaitokban, annál inkább gyorsul körülöttetek az idő – az idő illúzió, és relatív – így egyre gyorsul a TEREMTÉSI FOLYAMAT, egyre intenzívebbé válik a TEREMTŐ ERŐTÖK.

A KVANTUM-TEREMTŐERŐ a Krisztusi ötödik dimenziós szívtudatosság kapuin átkelve érhető el. Ez olyan, mint az iskola, akkor lehet a következő osztályba lépni, ha az előző osztályokat elvégezte valaki. A kvantumenergia szubatomi szinten hat rátok, ezért vannak ennyire erős testérzeteiket. Az Újidő, és az Újföld energiaterében ez az energiaháló sajátossága, ebben az erőtérben léteztek. Itt sokkal gyorsabbak a manifesztációs folyamatok.

A kvantum erőtérben a gyorsuló manifesztációs folyamatok lehetőséget biztosítanak:

  • bőség teremtésére életetek bármely területén
  • új test – avagy egészség építésére

A kvantumenergia fény-információs rendszere szubatomi, elemi szinten hat, és életetek teljes átalakulását teszi lehetővé akképpen, ahogy ti magatok teremteni szeretnétek a Krisztusi ötödik dimenziós tudatosság háló működésében. Tehát itt nem az egó teremt, hanem a lélek, magasabb szeretet – etikai alapon.

Ha új egészséget, új testet, új munkát – karriert, új kapcsolatokat, új szerelmet kívántok építeni, avagy a MEGLÉVŐT szeretnétek magasabb frekvenciákra emelni, átrezegtetni e kvantumerőtér szeretettel teli, magasabb tudatosságú rezgéseivel, ezáltal még több potenciált kibontakoztatva az életetekben – akkor ezt mind megtehetitek e frekvencia-tartományokban.

Az Új életetek kapujában álltok. Az elmúlt időszak a karmikus elszámolásról, a karmikus számadásról szólt. Mindaz, amin eddig keresztül mentetek a bennetek létező magasabb, avagy kvantum – tudatosságú bőséget, új testet, új életet teremtő potenciálok kibontakoztatásáról szólt.

Most új kaland kezdődik.

Itt az idő, hogy újabb szintre emelkedjetek.

Várunk Benneteket!

Rafael Arkangyal”

Tanítást közvetítette és átadta: Kristályfény33 – dr. Vaktor Orsolya

RAFAEL TANÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ESEMÉNY:

Az online (Zoom) kurzus 3 alkalmas: 2021. március 6-13-20. (szombatonként) 19.00-21.00

Aki nem tud részt venni, de szeretné a hanganyagot megvásárolni,
erre van lehetőség, mert ahogy minden online kurzuson,
most is készül felvétel, és otthon, egyéni időben a tanítások és meditációk integrálhatóak.

Részvételi díj: 21.000.- Ft

Jelentkezés: info.vaktororsolya@gmail.com

Az új kvantum-tudatosság, ahova most tovább tágulunk, multi-, és interdimenzionális létezésünk új potenciáljait aktiválja a tágabb kozmikus-morfogenetikusmezőben.

5 tudatosság fázisban dolgozunk:

  • gyermekkor (jelenkor múltja)
  • generációs-genetikai, család-energetikai lenyomatok
  • kollektív szocializációs minták (mikro és makro szinten)
  • párhuzamos (előző) életek, azaz lehasadt lélekrészek visszaemelése az egységbe
  • kozmikus (galaktikus) idővonal sorskorrekció

Elemi erejű változások és átalakulások várhatóak – tavasszal a világunk fordul, és rajtunk áll, mennyire aktiváljuk magunkban, illetve integráljuk magunkba az új Kvantumenergiás-fénykódokat. Ahogy a víznek és a Földnek kristályszerkezete van, úgy testünknek is, és most új frekvenciára emelkednek, így testünk is magasabb kvantum-frekvenciákra emelkedik. Testünk kristályszerkezete, atomi részecskéi magasabb frekvenciákra állnak át.

Ez a hangolás már elkezdődött, ezért nagyon intenzív testérzeteid lehetnek. A márciusi online kurzus abban segít és támogat Téged, hogy minél tudatosabban, ezáltal minél hatékonyabban és eredményesebben tudd ezt a kvantum-tudatosságra való hangolás folyamatát megélni. Azaz minél hatékonyabban tudd használni a kvantum-tér teremtő erőit, önmagad multi-, és interdimenzionális erőit.

Szeretettel várunk az új kvantum – erőtérben,
hogy felébreszthesd magadban az új frekvenciás teremtő szív-erődet!

Kristályfény33
dr. Vaktor Orsolya