Oszd meg a tartalmat, hogy ismerőseid is láthassák!

2020 10 26

ŐSZI KONVERGENCIA KAPUK

Elemi erővel nyílnak össze a dimenziók kapui az előttünk álló napokban. Most nagyon könnyű a kapcsolódás, és nagyon tudatosnak is szükséges lennünk, hogy honnan, milyen energiát hozunk magunkkal.

Amikor a világok kapui összenyílnak, egybe nyílnak, áramlik körülöttünk egy olyan univerzális erő, mely képes új kvantum-mátrixot rajzolni körülöttünk. Az új erővonalak invokálása, az új mágneses terek önmagunkkal való összerezegtetése képes teremteni az új világunkat.

Tudjuk már, hogy ez az időtér bizony az új életünk és az új világunk megfűzéséről szól. Ez éppen történik. Tudtuk, hiszen számos prófécia tanított bennünket, hogy az emberiség egy adott időtérben kettéválik. Ez történik éppen most. A tudatosság az, ami kettéválasztja az emberiséget. A tudatosságunk emelkedése, tágulása, önmagunkban való szívbéli elmélyülése az, ami felemel bennünket. Ez a felemelkedés a megbocsátás hídján át történik. A megbocsátás önmagunknak, másoknak, duálpárunknak, a világnak, a dualitásnak, a lét természetének, megbocsátás kifelé és befelé, ez az, ami képes tágítani a tudatosságunkat: az univerzum, a kozmosz, a létezés működéséről.

Most nagyon fontos, hogy képesek legyünk “természetfeletti” módon gondolkodni. Amit eddig sci-fi-nek hittünk, ami fantázia dús mesének tűnt, most itt az idő, hogy lássuk, a valóság. Az ébredés a szívünk ébredése önmagunk teremtő erejére. Teremtő erőnk aktivitása önmagunkba vetett hitünktől függ. Hit és bizalom önmagunkban, hiszen a Mag az Isteni részünk: ön-mag-unk.

Itt az idő, hogy megértsük sejtjeink és DNS-ünk működését, hogy testünk nem csupán egy darab hús, amit majd levedlünk, hanem egy rendkívül intelligens rendszer, amely önmagunk szent hármasságának a része, a bennünk élő szellem és lélek megnyilvánulása. Minden sejtünk a szellemünk és a lelkünk rezgéseit és működését tükrözi. Valódi spirituális tudatosságunk a sejttudatosságot is magába foglalja, hiszen minden, ami történik a szellemben és a lélekben az alkímiázza a sejtjeinket. Ez a valódi alkímia titka, a testi szintű átalakulás – a metamorfózis: gyökeres változás a létezésben, a külső és belső viszonyok, jellegzetes tulajdonságok lényegi átváltozása.

Hamarosan belépünk az ERŐ hónapjába, a 11. hónapba, ami egy valódi újraindító kód. Az 1-es a MÁGUS (Tarot), 11 az ERŐ (Tarot) – egy csodálatos, varázslatos teremtő hónap. A mágus az, aki ismeri a fentet és ismeri a lentet, ismeri a bentet és a kintet, ismeri a fényt és az árnyékot is. Tudása van a teljességről. Ebben a tudásban hozza meg választásait. Ismeri a gondolat, a szó, az érzelem teremtő mágiáját, tudja, mert tudása van arról, hogy isteni létezőként három szinten teremt: gondolattal, érzéseivel és a sejtjeivel. Tudja, minden sejtje, minden kvantum részecskéje a nagy egész része, az univerzumi kvantum rendszer része. Ismeri az együtt állás erőhatásait, a konvergencia kritériumokat, amikor is az univerzális konvergenciában (együtt állásokban) olyan fénykapuk, és energiakapuk nyílnak, ahol végbemehet lényének és létének metamorfózisa, átlényegülése. Ezen kapukon keresztül kapcsolatba lép önmaga multidimenzionális lényével és létével, ezáltal kilépve emberi karma-ciklusából.

Itt és most, jelen konvergencia kapukon keresztül önmagunk létét emelhetjük egy magasabb dimenzionális tudatosságba, kilépve a többezeréves emberi karma körökből. Legmagasabb minőségbe emelve ezzel emberi tapasztalásainkat, és az új világban élve az emberi lét legmagasabb eszenciáit, csodáit – az emberi lét mestereivé válhatunk. Kimenekülés helyett felemelkedés, megfutamodás helyett, az emberi létezés csodájának és varázslatának legmagasabb tudatosságú eszenciáit invokálva és integrálva a jelen-létünkbe.

Ezen együtt állás – konvergenica – erőkapuk nyílnak október 31-én TELIHOLD misztériumában, és tartják a teret egész hónapban, így 11 01 energiájában lehorgonyozzuk sejtszinten azon multidimenzionális tudatosságú fénykódjainkat, mely emberi teremtő csodánkat, mind három szinten felemelik az 5. dimenziós lét fényhálójára. Az 5. dimenziós lét tudatosságában hármas egységben éljük az emberi lét isteni természetét, betegségek nélkül, egész-ségben – azaz a hármasságunk egységében -ezt jelenti a holisztikus tudatosság.

Az 5. dimenziós holisztikus egész-ség tudatosságban szeretetből, tiszteletből, becsületességből teremtünk – minden teremtéssel értéket adunk a közösségnek, az egyén értéke hozzájárulás a közösséghez. Csodálatos értéket adó teremtések születnek, az egyéni kreativitás megnyilvánulása.

11. hó 01-én, a KAPCSOLAT KAPUJÁN át, lefűzzük és megfűzzük azt a KRISZTUSI HÁLÓT SEJTSZINTEN, amivel az 5. dimenziós testi, lelki és szellemi egységünket, mint egész-ségünket fűzzük meg:

  • kapcsolódunk önmagunk multidimenzionális létfonalával
  • kapcsolódunk önmagunk magasabb tudatosságú létezőjével
  • kapcsolódunk szellemlélekként testünk végtelen intelligenciájával, ahol testi szinten, sejtszinten válunk képessé az önregenerálódásra, öngyógyításra
  • kapcsolódunk az EGYLÉLEK energiájában a JIN és JANG egységünkkel, hiszen a karma nélküli állapotban az EGYLÉLEK JINje és JANGja egymással kapcsolódva élnek
  • kapcsolódunk új közösségünk tagjaival, akikkel egy küldetésben és egy alkotásban teremtünk tovább

Az őszi KONVERGENCIA KAPUK összehozzák azokat, kiknek együttes energiájuk horgonyzópontként fénylik az új Krisztus-hálón. Új közösségek, új együttműködések születnek.

2020. 11. 01 – én vasárnap 18.00 – 21.00 tartjuk a KAPCSOLAT online webinariumot, a KRISZTUSI ÁTLÉNYEGÜLÉS következő kapuját:

MEDITÁCIÓS EST lesz, ennek témakörében, hogy a lehető legteljesebben éljünk a 11. hónapban elénk tárulkozó ÚJKEZDET lehetőségekkel a CSILLAGENERGIÁK tekintetében.

Program:

18.00 – 19.00 Újenergiás tanítás csatornázás/közvetítés

Szünet

19.15 – 20.00 Első meditáció csatornázás/közvetítés

Szünet

20.15 – 21.00 Második meditáció csatornázás/közvetítés

Időpont: 2020. 11. 01. Vasárnap 18.00 – 21.00

Helyszín: Online Webinarium

(linket emailben küldök a jelentkezés után)

Részvételi díj: 11.000.-Ft

Jelentkezés:

info.vaktororsolya@gmail.com

Szeretettel várunk! Kristályfény33