Oszd meg a tartalmat, hogy ismerőseid is láthassák!

Egész évben – 2021 – érzékelhető az az energiaáramlás, mely most a férfi szívét érinti meg mélyen, a férfilélek alkímiáját invokálja meg. Természetesen hatást gyakorolva a női lélekre is, hiszen folyamatos kölcsönhatásban zajlanak e folyamatok.
Ez évben nagyon erős női és férfi kapcsolatot alkímiázó energiahullámok értek és érnek el bennünket folyamatosan. Varázslatos az a misztérium, ahogyan a női és férfi kapcsolat dinamikája feltárul előttünk lépésről lépésre.

Világunk a dualitás világa, ilyen módon a jin és jang pólus dinamikája működteti. A jin a belégzés – mint MAGába fogadás, a jang a kilégzés – azaz a kiáradás -, ugyanakkor mindannyiunkban megnyilvánul mindkét erő. Az arányok mutatják meg természetünk jin vagy jang jellegét.
E női és férfi dinamikában fontos tisztán látnunk az energetikai-szerepeket. /Itt és most, ennél a résznél, fontos levetkőznünk a jelenkor társadalmi sztereotípiáit, elvárásait, és szélsőségeit./ Érdemes mindig az „arany középúton” tartani a figyelmünket.

A női energia a mindent átszövő éltető, pulzáló, életet adó (szülő) energiaminőség. Mindenhol jelen van az eszenciája. Nem testi, fizikai értelemben, hanem a nő lényéből áradó energiamező. Körbe öleli a szeretteit, a családját, a barátait. A női létezés szubsztanciája a mindenhol való gondoskodás, szeretés, MAGába ölelés, táplálás, érzelmi befogadás, érzelmi ringatás. Mint az óceán mélye… jelen van, áramlik, mégis olyan, mintha egyhelyben lebegne…
A férfi energia aktív, mozgékony, mint az óceánban ugrándozó delfinek. E hasonlatban az óceán lehet a női energia, a férfi energia pedig olyan, mint a delfinek. Élvezi a nőiség jelenlétét, szereti őt, otthon van benne, mely életet ad és táplálja őt, hogy aktív lehessen… hogy a férfi alkothasson…

Ez évben – 2021 – olyan mély felismerések érkezhetnek meg lelkünkben, melyek szerint közelebb kerülhetünk a női és férfi energia mély megértéséhez. Ez azért fontos, mert megnyitja előttünk a megértését annak, hogy miért a nő az, aki „először” ébred a lélekkómából. Mintha a nő lenne a „barlang”, amelybe a férfi hazatérhet. Ám, ha a „barlang” , a „templom” ajtajai nem állnak nyitva, a férfi nem tud hazatérni.

Azért tud most a férfilélek ilyen intenzíven ébredni, mert a nő megtörténtette önmagában a belső lélekalkímiát, és történteti továbbra is folyamatosan. Az 5. dimenzionális frekvenciájú kapcsolatok nagyon más minőségben áramlanak, és mindannyian, nők és férfiak egyaránt, újra tanuljuk e magasabb frekvenciájú szerelmet.

Az 5. dimenzionális frekvenciájú társ-kapcsolatokban nincsen helye a nő és férfi játszmáinak, versengésének. Miért is versengenének? Hiszen kiegészítő minőségei egymásnak. Az 5. dimenziós energiájú szerelemtárs-kapcsolatokban a nő és a férfi együttműködnek, mélyen tisztelik és megbecsülik egymást. Ez azt jelenti, hogy tisztelik egymás tapasztalatait, múltját, hozott sorsát, megbecsülik egymás értékeit. E kapcsolatban nincs helye az elvárásoknak. Az együtt növekedésnek van helye, egymás támogatásának van helye.

Az 5. dimenziós minőségű szerelemtárs-kapcsolatokba a régi sebek már nem dominálhatnak. Szükséges a belső lélekmunka, a lélek alkímiája, ami azt jelenti, hogy szükséges begyógyítani a régi sebeket. Sebesülten képtelenség a frekvencián jelen lenni, mert az nem ez a frekvencia. A léleksebeket lehet gyógyítani a megbocsátással, az önszeretéssel, önelfogadással. Ez egy nagyon mélyen munkálkodó folyamat, fázisai vannak. Lehetne akár egy döntés kérdése is, de valahogyan mégsem tud az lenni.
Valahogyan mégis csak szükségszerűnek látszik a megértés, a felismerés. a tudatosítás, majd a bennünk munkálkodó érzelmek és gondolkodásmód átalakítása. Avagy a hajlandóság, hogy meglássuk és elfogadjuk önmagunk árnyékos oldalát is, hogy a fény bevilágíthassa teljes lényünket. Mindannyiunknak van fény és árnyék oldala is, mert ez az emberi létforma természete. Ilyennek lettünk teremtve. Ezért választottuk az emberi csillagsorsot, mert meg akartuk tapasztalni az isteni kettőséget.

Ahhoz, hogy a nő és a férfi egymásban hazatérhessen és lehorgonyozhassa a MAGasabb tudatosságú szerelmet, szükségszerűnek tűnik a PARADIGMAVÁLTÁS spirituális tudatosság értelmében. Leginkább a fény és az árnyék dinamikáját illetően.

A mély belső lélekmunka viszi el a nőt önmaga „Barlangasszony” mivoltába, a Grál kehely szent misztériumába. Minél inkább érti meg a nő saját lényének szubsztanciális valóságát, annál inkább ébredhet a férfi. A nő az ébresztő szignálja a férfinek. A szerelem tüzének fénye az, ami hazavezetheti a férfit.
Ahogy ébred a nő önmaga valós csodájára, úgy ébredhet a férfi is. Hiszen a nő önmagára ébredése a nő hazaérkezése, és így érkezhet meg a férfi is. A férfinek a nő otthona. Minél több nő érkezik meg önmaga szent kehely-tudatosságába, annál több férfi ébredhet.

Ezért történik most ennyire intenzíven a férfilélek alkímiája, mert egyre több nő alkímiázza lelkét igazán nagyon mélyen. A nő is szembenéz önmaga démonjaival, mint önmaga árnyék minőségeivel. Ez az egyik alappillére a spirituális – tudatosság paradigmaváltásának, ahogyan felfedezzük életünk démonjait, a bennünk láthatatlanul munkálkodó léleksérüléseinket, mint tudatalatti programjainkat. Ez azért tud varázslatosan felszabadító hatású lenni, mert az, hogy az eddig külső hatásúnak megélt árnyak valójában a saját félelemeink és fájdalmaink projekciói, akkor ez azt jelenti, hogy hatalmunk lehet felettük. Amennyiben vállaljuk önmagunk árnyékminőségeiért is a felelősséget.

Ahogy a nőnek van bátorsága igazán mélyre látni önmagában, úgy feltárul és fényleni kezd az út a férfi előtt is. Ez az energia az egyik alapvonulata a KRISTÁLYFÉNY SAGA regénysorozat harmadik (KORSZAK) és negyedik (METAMORFÓZIS) részének is. A harmadik részben Izaelnek, mint az EGYLÉLEK női lélekrészének feltárul a sötét oldala. Deborah csillagsorsában megmutatkozik a női csillagsors, mely a kollektív női sors vonulata a fény és az árnyék misztériumában. Mi, nők hajlamosak vagyunk áldozat szerepben ringatni magunkat.

De tudnunk kellene: Amíg valaki áldozatként tekint önmagára, önmaga mond le saját belső erőforrásairól. Önmaga adja át a hatalmat saját sorsa felett.
Tehát az első lépés, amit önmagunk érdekében tehetünk, hogy megszüntetjük azt a nézőpontot, miszerint áldozatai lennénk bárkinek is. Az áldozat szerep levetkőzése egy nagyon fontos lépés, hogy önmagunk isteni erejébe megérkezhessünk.

A férfi vezeti a nőt… azonban úgy vezeti, hogy minden egyes rezdülését érzékeli, figyeli a jelzéseit, és éppen úgy mozdul, ahogy a nő teste és lelke reagál a vezetésre. A férfi vezet, mégis a nőt figyelve, az ő rezdüléseire reagálva. Úgy vezet, hogy közben a tenyerén hordozza az ő királynőjét, így tulajdonképpen a nő lélegzetére figyelve mozdul… hogy megtarthassa őt, hogy óvhassa őt… hogy ne legyen se túl erős, se túl gyenge. Ahhoz, hogy a lélektánc a szerelem harmóniájában áramolhasson, a férfi éppen annyira tartja a nőt, hogy ő szabadon mozoghasson, mégis stabilan. A férfi a sziklája a nőnek, és a nő barlangja a férfinek. A nő a víz, melyet óvatosan meg lehet tartani a tenyérben, de ha összenyomják, elfolyik, ha túl gyenge a tenyér, szintén elfolyik.

A férfilélek ébred… minél inkább ébred a nő.
A szerelem az ébresztő erő, mely fényként világítva hazahív…

Írta: dr. Vaktor Orsolya – Kristályfény33

MEDITÁCIÓS ÉS TANÍTÓI HANGANYAGOK, MELYEK SEGÍTIK A NŐI ÉS FÉRFI SZERELEM-DINAMIKA FELEMELÉSÉT: