Oszd meg a tartalmat, hogy ismerőseid is láthassák!

„Szeretteim!
Az elmúlt időszak a lecsendesedésről szólt, mint már azt sokan tudjátok. Ahhoz, hogy az új megérkezhessen, a régit szükséges levetni. Az új betöltésének előfeltétele a régi kiüresítése. Ezért érezhettek most kiüresedést. Most ennek van itt az ideje. Minél inkább mered megengedni magadnak ezen ürességet, annál inkább tud megérkezni az új.
Az űrt megengedni az átalakulás kapuiban nem egyenlő azzal, amikor valaki célt vesztett, és azt sem tudja, mit akar az élettől. Ez egy félrevezetés, ami ellopja tőletek a teremtő, alkotó energiátokat. A spirituális tudatosság nem egyenlő azzal, hogy lemondtok önmagatok teremtő erejéről. Sőt!
Még csak most kezdtek valóban kapcsolódni azzal a csodálatos létezővel, akik vagytok, akik lehettek. Még csak most kezditek valóban mag-otokba, magatokba integrálni az én drága Isa-m szavait.
Ami most történik, az a teremtő folyamat egy mozzanata. A mozdulatlanság művészetének a fázisa. Nagyon mély belső alkímia, mint belső lélekmunka. Amikor a pillangó megszületik, a báb mozdulatlan. Ám, belül éppen történik a metamorfózis.
Legyetek magatokra nagyon büszkék és ismerjétek el önmagatok munkáját! Ugyanakkor mindig figyeljetek arra, hogy szívetek alázatos maradhasson!
Most a belső munkán van a hangsúly. A valódi változások akkor tudnak megtörténni, ha a belső világotok változik: a gondolatok, a gondolkodásmód, az érzelmi reakciók. A változás mindig a belső alkímia eredménye. A szív-tudatosság azt (is) jelenti, hogy van bátorságotok önmagatokkal szembe nézni, és önmagatokat a legmélyebben megismerni. Az alkímia egy folyamat, nem egyik napról a másikra történik. A szív-tudat egy tudatállapot, azaz a gondolkodásmód és az érzelmek felemelése a Krisztus-tudatosságba. Ez az 5. dimenziós mátrix, mint energiaháló.
Alapvető etikai, morális átalakulás. A belső vezettetés, a belső drive-ok átalakítása. Mi a motiváció Benned? Mi az inspiráció Benned? Hogyan nyilvánul meg rajtad keresztül a Végtelen Intelligencia, mint az Isteni Gondviselés szeretete?
Bizonyára Ti is érzitek, hogy ezért is nem kollektív felemelkedésről beszélünk, hanem az egyének felemelkedéséről. Ezt minden lélek kizárólag önmagában, önmaga felelősségében tudja megtörténtetni.
A feltétel nélküli szeretet egy tudatállapot, ahova mélységes átlényegülés, belső lelki metamorfózis útján juthatunk el. Metamorfózis, mint sejtszintű átalakulás. Ez pedig azt jelenti, hogy a tudatalatti tartományokból is kivezetődik a sértődöttség, és a meg nem bocsátott történetek energiája.
Ezt (is) tanította Isa: a megbocsátás az út. Amikor azt mondta, „én vagyok az út”, akkor azt úgy értette, hogy az ő példája az út. Ő példát adott, lábnyomokat hagyott, melyeket, aki követ, átkelhet a Megbocsátás Alkímiai hídján.
A megbocsátás maga az alkímia folyamat, és radikális változásokat hozhat. Egyre mélyebbre és mélyebbre szükséges tekinteni. Tisztában vagyunk vele, hogy sokan most úgy gondoljátok, hogy vannak történetek, melyeket képtelenség megbocsátani.
Megértjük, és elfogadjuk az érzéseiteket.
Ugyanakkor éppen így adhattunk Nektek példát… Emlékezzetek ránk, Isa és az én történetemre! Mi megbocsátottunk. Ahogyan a Felemelkedett Fénymesterek is. Emberekként születtünk, halandóként, hogy példát és lábnyomokat hagyjunk. Utat mutassunk azzal, hogy végtelenül szeretjük egymást mindannyian.
Az út vagyunk, mely elvezet a magasabb tudatállapotba, a szív-tudatba. Ha mi képesek voltunk rá, ti is képesek vagytok. Mert mind az Egy Szellem gyermekei vagyunk… testvérek…
Az Isteni Kegyelem maga a Megbocsátás és az Önmegbocsátás… Júdás lényének és létének misztikus alkímiája…
Mária Magdaléna”

Budapest, 2021. 08. 24.
Közvetítette: Kristályfény33

Meditációk, melyek a belső alkímiai folyamatokat segítik a Megbocsátás hídján: