Oszd meg a tartalmat, hogy ismerőseid is láthassák!

“Kedvesek!

Többen is érzitek szívetekben a hívást, miszerint a fény dallama megszólal szívetekben, tettre, szóra, józanságra hív benneteket.

Vajon miért ilyen nagy kihívás a fényhírnököknek beleállni sorsukba?

Hogyan tudjátok megengedni, hogy élhessétek sorsotokat, amiért itt vagytok a Földön?

Mi lenne az a sors, amiért itt vagytok a Földön?

Sok ezer éves korszak-ciklus zárul, éppen egy nagy korszakváltás közepén vagytok. Sokan azért jelentetek meg most itt, mert ezen időtérben szolgálatot akartatok teljesíteni: a fényt és a szeretetet szolgálni. A lélek szabad választása.

Miért?

Mert ezen időtér lehetővé teszi a sok ezeréves karmikus kötelékek alól való megtisztulást, ugyanakkor sokatoknak egy mesteravatást. Választható, nem kötelező.

A Föld nevű bolygó egy gyógyító bolygó, azon lelkek otthona, akik mély karma-kómából ébrednek. Ezen időtérben olyan csillaghatások érhetőek el a lélek számára, melyek tükrében a legmélyebben lehasadt lélekrészeit is vissza tudja integrálni. Új egységet tud teremteni létezése fonalán tudatosságában.

Ugyanakkor ez az időszak egy paradigmaváltás is, azaz gondolkodásmód váltás, hitrendszer változás. Ez a korszak a változás korszaka erőteljesen, kézzelfoghatóan érezhetően.

Sokan félnek a változástól. Talán mert ismeretlen az új. Talán, mert a veszteséggel azonosítják. Ugyanakkor egy fontos szempont kimarad ebből, amit célszerű lehetne visszaolvasztani a tudatosság mezőbe: mégpedig azt, hogy a változás, maga az élet. Ami nem változik, nem fejlődik, az nem él.

A változás, a fejlődés, az evolúció maga az élet. Ez egy evolúciós folyamat rendkívül erőteljes hatása, ami éppen a világotokban történik. Szükségszerű.

Soha semmi nem tud olyan lenni, mint régen, hiszen minden előre mozdul. Minden egyes pillanathoz hozzáadódik a következő pillanat, és attól az már több és több lesz.

Ezen időtérbe nagyon sok olyan lélek érkezett, akik éppen karma-ciklust zárnak, vagy mesteravatásban vesznek részt. Számukra történik a dimenzióváltás. A dimenzióváltás paradigmaváltást jelent, gondolkodásmód és hitrendszer váltást. Egyéni szinten történik. Minél több egyén szívfrekvenciája emelkedik az 5. dimenziós rezgéstartományba, annál inkább terjed ez ki a kollektív mezőben is.

Az 5.dimenziós frekvenciatartomány a Krisztus-szívtudatosság: megbocsájtás (világnak és önmagunknak), ítélet-, és ítélkezésmentesség, kegyelem, tisztelet, elfogadás, megengedés, megbecsülés, becsület.

Talán a megítélések és előítéletek elengedése a legnehezebb kihívás, hiszen olyan hamar alkot az egyén képet valakiről, anélkül, hogy ismerné a lélek háttér információs tárát. A dimenzióváltás, mint szemléletmódváltás arról is szól, hogy képessé válik az egyén mások megítélése nélkül menni az úton, hiszen a teljes képet csupán egy másik dimenzióból lehet majd látni.

A paradigmaváltás egyik fő vonulata, hogy a kifelé keresés helyett befelé keresés történik. A felelősségvállalás az egyén saját magában futó gondolatok és érzések felől, kulcskérdés. Azaz, milyen program fut tudat alatt, amire ez a válaszreakció a külvilág felől. Vagy… milyen tudatalatti programot tükröz vissza a külvilág?

Na, ez egy erős paradigmaváltás – azaz gondolkodásmódváltás.

Azért is fontos a fényküldöttek cselekvése és hangja – hogy engedjenek a szívükben hallatszó hívásnak – mert nagyon sok kómából ébredő lélek is jelen van, akik keresik az utat, merre induljanak.

Fényküldöttnek lenni, nem egy elvont fogalmirendszer, hanem gyakorlati jelenség: azaz aki szívében készen áll arra, hogy beléphessen az 5. dimenziós frekvenciatartományba – avagy készen áll úgy élni a gyakorlatban. A gyakorlati életében képes úgy gondolkodni, érezni, szólni és cselekedni.

Ugyanakkor, ha bárhol bármikor jelen volt a lélek, aki a fény és szeretet nevében élt, tanított, gyógyított, üzeneteket adott át, felfedezéseket vagy találmányokat horgonyzott le a kollektív térben, művészeti alkotásokon keresztül médiumként funkcionált, és e minőségében bármilyen nemű sérülés érte – akkor bizony lehetnek most ellenállásai sorsával kapcsolatosan…

Ezeket szükséges lehet feltisztítani, feloldani, hogy a lélek felszabadíthassa magát a terhek alól, és újra képessé váljon “tenni a dolgát” .

Ennek van most itt az ideje: a Szentlélek évében, Húsvét és Pünkösd között, éppen az életfeladattal és a léleksorssal lehet a legkívánatosabb foglalkozni. A Szentlélek energiája most hatványozottan van jelen, mint lélek-önazonosság, mint lélekút, lélekfeladat, az eredendő lélekeszencia. Ez az év, és most különösen ez az időszak arról szól, hogy ráébredhessen és beleállhasson lélek a küldetésébe, a sorsába, önmagába. Azzá válhasson, aki. Amikor e sorsban áll, mint saját energiájában, önazonosságában áll a lélek, akkor az isteni flowban van jelen. Árad. Bőséget él meg, harmóniát, örömöt, békét és hálát…

Drága Fénytestvérek! Ismerjétek meg ön-mag-otokat, és bátran lépjetek elő a félelem és fájdalom fátylak mögül. Az illúziómátrix egyre gyengül, hiszen egyre több lélek ébred. Drága Fénytestvér! Tudatosságod ébredése, jelenléte, áradása a feladat most. Az új épüléséhez a réginek múlnia szükséges. Legyél hát bátran megengedő a változásokkal kapcsolatosan!

Szeretünk Benneteket, Veletek vagyunk!

Lady Portia Fénymesternő”

Közvetítette: Kristályfény33 – dr. Vaktor Orsolya