Oszd meg a tartalmat, hogy ismerőseid is láthassák!

Lady Nada Felemelkedett Fénymesternő ÚJIDŐ tanításai:

“Köszöntelek Benneteket!

Varázslatos időszak következik, Kedveseim. Itt az idő, hogy egy magasabb tudatosságban vegyétek magatokhoz varázserőtöket, és az “Újidő” szellemi és lelki tartományaiban, magasabb frekvencián működtethessétek teremtőerőtöket.

Az elmúlt évtizedekben mélyreható változások mentek végbe a kollektív mezőben. A sok-sok egyéni lélekmunka jótékonyan hat a globális energiaháló tisztulásra, és e makroszintű tisztulás visszahat az egyénekre és így a mikroközösségekre is. Az ötödik dimenziós tudatosságban már nincsen több kérdés afelől, hogy minden létező egy nagy összefüggés rendszer része, senki nincsen kívül e létezés hálóján, mert az maga a létezés. Minden élő e hologram része, és az energiák mindenkit összekapcsolnak mindenkivel.

Többek között ezért is nagyon fontos a Fényküldöttek és a Fénymunkások emelő munkája, hiszen ők éppen azt vállalták, hogy ÖNMAGUK LÉLEKALKÍMIÁJÁN keresztül emelik a kollektív tudatosságot. Avagy úgy tehetsz a legtöbbet a kollektív emelkedésért, ha önmagad létezését a legmagasabb szeretés – tudatosságba emeled, ahova csak tőled telik. Mindig tedd meg azt, amit képes vagy megtenni! E ponton pedig ráébredhettek, ahogyan tágul a tudatosságotok, úgy aktiváljátok vissza magasabb frekvenciájú képességeiteket.

Éppen erről (is) szólna a KVANTUM-TUDATOSSÁG, amely mezőre a következő években, az előttetek álló évtizedben kapcsolódhattok fel. Fontos újra és újra elmondani, hogy ez nem “kötelezőérvénnyel” történik meg, hanem minden létezőnek önön választása és felelőssége. Az egyéni individuális felelősség felvállalása szükségszerű a tudatosság emelkedésében, hiszen annak folyamatos kísérője. Ha valaki nem képes felelősséget vállalni saját választásaiért és megtapasztalásaiért, az éppen azt jelenti, hogy még a folyamat első lépéseinél tart. Olyan ez, mint egy magasba vezető lépcsősor, amelynek első lépcsőfokai a felelősség vállalás, ám folyamatos kísérő – kapaszkodó a következő lépcsőfokhoz. Akkor tud valaki tovább lépni, ha beintegrálta az első fokokat. Mivel azok integrálódnak, ezért azokat folyamatosan használja már az illető. Ha nem tudja használni azon lépcsőfokok ajándékait, amelyeken már túl haladt, akkor azok még kihívások, és folyton folyvást vissza fognak köszönni.

A KVANTUM – TUDATOSSÁG varázsló erőhöz a KRISZTUS – TUDATOSSÁGON át vezet az út. A KRISZTUS – TUDATOSSÁG maga az, amikor a létező visszakapcsolódik a szív szeretet – frekvenciáira, szívből van ismét jelen, azaz szeretet – tudatosságra kapcsol át. Vagyis a szeretet minőségeit éli nap, mint nap, beépítve, integrálva a hétköznapokba. A szeretet arcai, minőségei a megbecsülés, tisztelet, elfogadás, megértés, megbocsátás… és vannak még, de úgy hiszem, érzitek szívetekben így is ennek igazságát.

Lehet, hogy Neked, Kedves, ez már egyértelmű, és mindennapjaid része, azonban célszerű látni, hogy ez még a Terrán kihívás. Éppen egyre távolodik egymástól az ötödik dimenziós tudatosság, mint Krisztus-tudatosság, és a harmadik dimenziós tartomány, az egó által irányított, önös érdekteremtéseteket működtető háló.

A harmadik dimenziós teremtés frekvencián az egó teremt.

Mielőtt ezt megmutatnám, fontos látni, hogy az egó szerethető, és az emlékezés, lélekébredés során útitárs, hiszen nagyon jó szövetséges tud lenni – ha!! – amikor a megfelelő pozíciójában működik: ugyanis a személyiség = egó gyűjti a tapasztalásokat, az Én-tudat, és a “Ki vagyok én?” kérdés az, ami vezet a lélekfejlődés útján. A egó, olyan, mint egy belső erőforrás, ami megszelídítésre vár tudatosságotok tágulásában. Fantasztikus kincseket rejthet magában, ha a helyén kezelitek önmagatok személyiségét. Természetesen az önismeret elengedhetetlen kezdő lépcsőfokok a lélek tudatosság emelkedésének lépcsőfokain.

A kihívás ott van, hogy képes – e valaki megszelídíteni az egóját, mint belső individuális erejét. Avagy képes – e önmaga személyiségjegyeit a lehető leginkább szeretetteljes állapotban megélni. A megszelídített egó kellemes útitárs, ellenben a tomboló, önmagát a lélek fölé helyező egó, sok-sok csalódásba, kételkedésbe, diszharmonikus érzetekbe vihet bele.

Nos, a harmadik dimenziós teremtés öncélú, egó által irányított. Van, hogy éppen egybeesik a lélekútjával, de van, hogy olya annyira elszakad tőle, hogy meg is sérülhet a teremtő erő – mert az egyén úgy fogja érezni, hogy neki semmi sem sikerül. (Mint a Csingiling mesében)

Ezért szükségszerű az önismeret. Az önismeret ösvényén visszakapcsolódhat az egyén a lélekútjára, megismeri önmaga erősségeit és gyengeségeit, így képessé válik az egót – azaz önmagát uralni, így belső erejét uralni. Ezáltal viszont használni is! Amikor az egó lecsitul, és a lélek visszaveheti az irányításban, akkor egy kiteljesedettebb teremtő erőt kezdhet használni az egyén.

A harmadik dimenziós teremtési folyamat öncélú, nem tekint másokra, csak arra, hogy mi kell az egyénnek. Az ötödik dimenziós tudatosság megtanít a közösséggel, a csoportokkal való kapcsolódásra. Avagy, miszerint a nagy egység része az egyén – így egyéni teremtéseit a “közjó” érdekében indítja el – ezt úgy hívják, SZOLGÁLAT.

Az a fajta lélek-szolgálat, (és nem a szolgaságról van szó itt!), amikor a lélek önmaga individuális értékeire ébredve, az isteni egész részeként teszi a dolgát, szolgálva a közösséget, a nagy egységet, és közben egyéni sorsa kibontakozik, kifényesedik. Ilyenkor a lélek megéli önmaga menyország-tudatállapotát.

A Krisztus-tudatosság szívvel való kapcsolódásról, mint a szeretet-tudatosság hálójára való felkapcsolódásról szól. Avagy az egyén életében minden hétköznapjának minden gondolatát, minden érzetét, minden szavát és tettét a szeretet arcai és minőségei lengik át. Az elmúlt évek, évtizedek ennek a tudatosságnak a lehorgonyzásáról szóltak a mindennapi hétköznapokba.

Aki már jól begyakorolta, integrálta, még ha éppen finomítja is, kristályosítja emberi inkarnációjában a napi szintű Krisztusi-tudatosság jelenlétét – azaz gyakorolja – éppen mesterévé válik – ő kezdi érezni a hívást a következő tudatosság-mezőhöz: a KVANTUM-TUDATOSSÁGHOZ.

Ez egy csodálatos folyamat, ilyen módon nem egyik napról a másikra történik. Ahogy a szivárványban megvannak az átmenetek, úgy a tudatosság mezőin is. Türelmesen, lépésről lépésre erősödik meg az egyén a Krisztus-tudatosságban, majd abból növekszik tovább és tovább. A Kvantum-tudatosság hálóhoz való kapcsolódás tovább erősíti a szeretet-tudat állapotát, segítve és támogatva azt.

Nagyon sok új tanítás érkezik a kvantum-teremtéssel kapcsolatosan, ez egy bevezető volt…

Március 21-i tartományban nyílik egy csodálatos csillagfény-portál, melyen keresztül kvantum-varászerőtök fénypontjait horgonyozhatjátok – így elindul egy újabb mélységeiben ható lélekmunka, hogy kiragyogtathassátok emberi létezésetek legtisztább aspektusait.

Szeretettel vagyunk mellettetek, támogatunk Benneteket.

Lady Nada Felemelkedett Fénymesterő”

Tanítást átadta: Kristályfény33 – dr. Vaktor Orsolya

Kapcsolódó aktuális események az ÚJIDŐ márciusban nyíló fényportáljaiban:

1.) ONLINE 3 alkalmas kurzus tanítás + meditáció mindhárom alkalommal
2.) OFFLINE egész napos március 21-én, Budapesten – ÚJ PROGRAM!
3.) Online és offline EGYÉNI KVANTUM-HANGOLÁS
Március 1-től elérhetőek az ÚJIDŐ KVANTUMMEZŐ egyéni idővonal-, és sorskorrekciós hangolása, emelése.
(A fentiekben leírtak fényében.)

Minden programra itt lehet jelentkezni:
info.vaktororsolya@gmail.com

Szeretettel várunk Benneteket az ÚJIDŐ KVANTUM-HANGOLÓ Kristályfény-térben
az Arkangyalokkal és Felemelkedett Fénymesterekkel!
Kristályfény33
dr. Vaktor Orsolya