Oszd meg a tartalmat, hogy ismerőseid is láthassák!

A most nyíló évtized energiái – az Újidő küszöbén, a Felemelkedés hajnalán

“Kedveseim!

Az elmúlt napokban, és egészen március 21-ig, a tavaszi nap-éj egyenlőségig, feszültséget és nyomást érzékelhettek. Ennek oka, az a sok-sok új energia, ami érkezik a Föld energiamezőjére. Bizonyos erőknek nem érdekük, hogy az emberiség ébredjen, önmaga teremtő erejére találjon. Ugyanakkor az elmúlt évtizedeknek köszönhetően tisztult annyira a morfogenetikus mező, hogy egyre több egyénnek nyílik a tudatossága. Egyre többen keresik az önkifejezés és kreativitás megnyilvánulásait. Ez a következő korszak, a Vízöntő kor sajátossága: egyéni kreativitás, individuális szabadság, ugyanakkor a újenergiás közösségek és csoportok magasabb tudatosságban szerveződése.

Nos, hát – vajon éppen mi az, amiért, úgy tűnik, igencsak meg kell most harcolni…

Most szükséges önmagatok belső erőforrásának ébresztése, azzal való kapcsolódás a legmélyebb szinten, és az egyértelmű szándék-kinyilatkoztatás.

Mit választasz? Félelem, manipuláció, vagy a szabadság és kreativitás, szeretet-teremtés?

Egyre érzékenyebbé válhattok, hiszen a harmadik és az ötödik dimenziós tudatosság egyre inkább válik ketté. Egyre nő a távolság a két életmód között. Valóban, a harmadik és az ötödik dimenziós tudatosságok életmódot, mint gondolkodásmódot, életszemléletet, mint világszemléletet jelölnek – azt, ahogyan élitek az életet, ahogyan gondolkodtok a világ működéséről.

Ez az életszemlélet és világszemlélet válik ketté: az, ahogyan az életszövetére tekintetek a tudatosságotokkal. Ez a tudatosság fejlődése: felismerni, hogy minden egyes élet egy nagy univerzális szövet egy-egy szálja. Ezen életszövet pedig maga a morfogenetikus mező.

Az ötödik dimenziós tudatosság a Krisztusi szív frekvenciáin rezonál. Egyre többen fogadják magukba a magasabb szeretet-tudatosság kódokat. A Krisztusi szeretet-tudatosságba felemelkedni szintén egy folyamat. Több módon és több jelzővel is definiálható e tartomány, mint például kedvesség embertársainkhoz, a megbocsátás, a kegyelem ajándékai, egymás kölcsönös tisztelete és megbecsülése – az ítélkezésmentesség: “Ne ítélj, hogy ne ítéltess!”

Ugyanakkor, ahogy egyre több időt tölt az egyén ezeken a frekvenciákon, úgy egyre inkább kitölti a napjait. Minél több idő telik el e lélekállapotban, e tudatállapotban, annál inkább az ötödik dimenziós tudatosság a Krisztusi szeretetre hangol. Egyre többen érik el ezen tartományokat. Egyéni, individuális folyamat, ki mennyi ideig képes itt tartózkodni.

Minél több időt képes itt tölteni az egyén, minél inkább ezen frekvenciák szövik az egyén mindennapjait, annál inkább nyílik a következő tudatossági állapot. A következő tudatállapot a Krisztusi szeretet-tudatosságból képes tovább növekedni, fejlődni: ez a Kvantum-tudatosság.

Az Újidő új fénykódjai e Kvantum-tudatosságra hangolnak: a Kvantum-tudatosság már csoportdinamikában működik. A következő evolúciós lépcsőfok a csoportok és a közösségek fejlődése. Az Esszénus közösségek jól ismerték e Krisztusi titkos tanításokat. A keleti filozófiák és bölcsességek is tovább adták e beavatásokat. A fejlődés következő állomása a csoportok és közösségek fejlődése.

Milyen érdekes, hogy rezonálva a VÍZÖNTŐ KOR energiája felé, éppen e csoport-, és közösség-szerveződések kerülnek kihívások elé…

Milyen érdekes, hogy hangolódva a Vízöntő kor tartományaira valahogyan most még inkább szükségesnek tűnik kinyilvánítani a szándékot, miszerint az egyén igenis “megharcolja” a következő evolúciós fejlődés lépcsőfokait. Úgy tűnik, szükséges átélni, hogy milyen fontos az emberi fizikai kapcsolat, milyen értékes a fizikai érintés.

Ez a mostani időszak egyszerre kibékülés az anyaggal, a testtel. Az elmúlt évszázadokban, sőt évezredekben félrevezető értelmezés született a testet-öltéssel kapcsolatosan. A test nem börtön, hanem fényeteknek kézzel fogható megnyilvánulása. Egyéni, individuális energiamezőtöknek a fizikai testben való tükröződése. A test, az anyag ugyanúgy az isteni része, mint a lélek és a szellem. A tantrikus szakrális beavatások hozzák el a tudást, hogyan lehet a testen keresztül a lélekkel és a szellemmel találkozni, kapcsolódni, gyógyulni, az áramló energiákat megélni. Ez ősi misztérium.

Az érintés, a simogatás, az ölelés, mind-mind a lélektalálkozások szakrális beavató rítusai. Jelen időszak éppen ebben korlátoz benneteket. Milyen érdekes, hogy amikor az emberiség tovább fejlődésének éppen a csoportok és a közösségek építése a kulcsa, akkor éppen ebben élitek meg az akadályokat.

Azonban…

Célszerű lehet megvizsgálni az érem másik oldalát is. Avagy, ha képesek vagytok úgy tekinteni az életre, mint egy szakrális beavatási rítusra – akár szimulációra – akkor felfedezhetitek, hogy éppen annak a próbatétele zajlik. A Földön többsíkú tudatosság háló van jelen, és nem minden Földön élő létező ugyanazon a tudatossági frekvencián él. A lélek útja egyedi, és a Terrán több dimenziós létezés van jelen. A jelenlegi időtér megmutatja ki milyen dimenzionális tudatosságban van jelen. Elválnak egymástól a tudatosságmezők.

Erről szól most ez az időszak. Megmutatkozik a tudatosság és fókusz. Köztudott már, hogy a tudatalatti programozható. Éppen egy tömeges tudatalatti programozás zajlik a médián keresztül. Ezért is nagyon fontos, hogy most a magasabb tudatosság tükrében, fókuszáltan a meditációkkal és önfejlesztő könyvekkel, írásokkal, hanganyagokkal vegyétek körbe magatokat. Kerüljétek a média híradásait. Bizonyos idő után az információk lenyomatot képeznek az egyéni energiamezőben. Így tudatalatti programként hatnak. Ezek lehetnek emelő, békét és szeretet sugárzó információk is, ugyanakkor félelemkeltő és szorongást előidéző információk is.

Új félelem implantátumok kerülnek “kódolásra” a mostani híradással már hónapok óta, ezért nagyon fontos ezek tudatos kerülése.

Mindeközben a sok-sok fénymunkásnak köszönhetően mégis újabb és újabb fényportálok nyílnak, amelyen keresztül egyre magasabb rezgésű fénykódok érkeznek a Földre. Éppen ezért erősödik, és egyre élesebben megmutatkozik a “Fény és Árnyék ellentéte, vagy harca”.

A Krisztus-tudatosság következő lépcsőfoka a Kvantum-tudatosság, mely természetesen akkor képes nyílni az energiamezőben, ha a Krisztusi tanításokat az egyén élővé tette. Ezek egyéni folyamatok, individuális szinten különböző fejlődési ösvények nyílnak. Mindig lesznek, akik úttörők, és nyitják az újabb kapukat globális szinten.

Fizikai testeteken túl további fénytestek is léteznek, ez az aura. Az aura a fénytestek rétegeit jelöli, tulajdonképpen az energiamezőtöket. Az energiamezőben információk futnak, melyek láthatatlanul hatnak a közérzetetekre, hiszen érzelmileg is és mentálisan is hatnak rátok.

Ezért is nagyon fontos, hogy most, a felemelkedés hajnalán, amikor a mostani évtizedben olyan sok lélek tervezte meg magának a felemelkedés rítusát, nagyon tudatosan tisztítsátok meg az energiamezőt a régi energiás, harmadik dimenziós gondolat-, és érzelmi mintázatoktól.

Ezért olyan erős most a média propaganda, mert azon keresztül újra és újra a félelem információk érik el az aurát. Azonban ti, akik egyre tudatosabbak vagytok, már képesek vagytok “felvenni a kesztyűt” – azaz tudjátok, hogy körülöttetek vannak azok az eszközök, melyekkel dolgozhattok, és minden nap, újra és újra tisztíthatjátok az energiamezőt, hogy a Krisztus-tudatosság fénykódjai tapadhassanak meg, és azokból, mint “biztos és stabil talajból” nyílhasson tovább a Kvantum-tudatosság. A Kvantum-tudatosság lehorgonyzásáról szól a következő 8-10 év, avagy ez az évtized, mely jelenleg zajlik a

Földön…

Szeretettel vagyunk mellettetek és támogatunk Benneteket!

Lady Nada Felemelkedett Fénymesternő”

Közvetítette, a tanítást átadta: Kristályfény33 – dr. Vaktor Orsolya

MÁRCIUSI KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK
A FENTI TANÍTÁSHOZ

EGYÉNI KOZMIKUS KVANTUMTÉR
KORREKCIÓS HANGOLÁS

Szeretettel várunk!
Kristályfény 33