Író, szerző, előadó

Ahhoz, hogy önmagunk lehessünk, engednünk szükséges, hogy mások is önmaguk lehessenek… így végül mindenki a helyére kerül…”

A Kristályfény saga világa…

… az a kozmikus tudástér, ahol a lélek ‘MAG’osabb’ (szív)tudatosságra ébredhet saját maga önválasztó rendszerében. Ebben a tudástérben könyvek, meditációk, tanítói hanganyagok, cikkek és videók várnak Rád, Kedves.

“A szerelem a lélek metamorfózisa…
A nő lénye pedig ezen ősi erőnek a szent kelyhe…”

Dr. Vaktor Orsolya

Könyvek

Sci-fi, fantasy, romantikus, spirituális kalandregény, 7 részes sorozat, kozmikus  örökértékű lelki tanításokkal.

Meditációk

Lélekutazások (vezetett meditáció) intenzív zene kíséretében, hogy emlékezhess lelked kozmikus valóságára, sorsára, arra az öröklétezőre, aki vagy.

Blog

Esszék, novellák, rövidebb elbeszélések, melyek napi szinten támogatnak téged a lélektudatosság fejlesztésében.

Vlog

Rövidebb lélekutazások (meditációk) és YouTube videók az új korszak üzeneteiről.

MISSZIÓ

A különböző dimenzionális világok jelenléte, mint a különböző idősíkok, amelyek egymás után, lineárisan vagy egyszerre párhuzamosan működhetnek, napjainkban egyre több embert érdekelnek.

A Kristályfény saga főszereplői, Izael és Matt, feltárják előttünk a létezés és újraszületés karmikus ok-okozati összefüggésrendszerét, miszerint bár a tér és az idő változik, egy nagyobb egység részeként a szereplők mégis kísérik egymást életről életre.

A Misszió című kötetben, a Kristályfény saga  első részében, Izael és Matt küldetéssel érkeznek földi életeik körforgásába, mint az Egylélek Női és Férfi polaritása, megnyilvánulása. Egymás duálpárjai, ikerlángjai. Az ősi szerelemerő misztériumában
igyekeznek feloldani a régmúltból és más  világokból hozott karmikus terheket, hogy az emberiség nagy felemelkedése során bennük is megtörténhessen a sorsfordulat…

Vajon hogyan tudnak egymásra találni világról világra? Vajon van-e bátorságuk követni a jeleket, amelyek küldetésükhöz vezetik őket?

A tér és az idő változik,  de Matt és Izael mégis kísérik egymást életről-életre.

KÓD

Lehetséges lenne, miszerint életünket a tudatalattinkból áramló láthatatlan erő irányítaná, mint kódolt jelek vezérfonala egy rejtett széfben?

A nagy sikerű Kristályfény saga regénysorozat első része, a Misszió folytatásaként jelenik meg a Kód című kötet, a regénysorozat második része. Folytatódik Matt és Izael küldetéstörténete, immár a jelenünkben, Markként és Mollyként újjászületve. Vajon itt és most milyen jeleket, kódokat építettek be maguknak a sorsukba, amelyek elvezethetik őket egymáshoz? Vajon kik azok a segítők, akik jelen életükben újra vagy új szereplőként megjelennek, hogy felébresszék bennük az emlékezést? Mark és Molly az ikerlélekpár, akik éppen azokkal a bizonytalanságokkal néznek szembe, amelyekkel akár mi magunk is, a mai hétköznapok résztvevői. Azon kérdések foglalkoztatják őket is, amelyek manapság talán mindannyiunkat: Mi az az univerzális felemelkedés? Hogyan találhatja meg valaki a küldetését? Míg a Misszió az előző életek karmikus összefüggéseit tárta fel, addig a második rész, a Kód, a jelen élet feledésfátyla mögé rejtett emlékeztetőit és az abban való hit és bizalom kérdéseit járja körbe Mark és Molly esendősége, nagyon is emberi kételyei és bizonytalanságai hídján át. Van-e bátorságuk hinni, és az irracionalitás útján elindulni? Van-e bátorságuk emlékezni? Felismerik-e és képesek-e megfejteni az előző életeikből átkódolt jeleket?

Matt és Izael egylélek-pár a jelenünkben inkarnálódva (Mark és Molly) szív-szonár (telepatikus) kommunikációban kapcsolódnak, és találnak egymásra.

KORSZAK

A Kristályfény saga harmadik részében, a Korszakban a férfi lélek nézőpontjából folytatódik Mark és Molly Egylélekpár-, ikerlángszerelem-története. Mark lélekutazásán keresztül feltárul a kozmikus sors, amelyet galaktikusan örököltek emberi létezésük kelyhébe más csillagok történelméből. Fellebben a fátyol a párhuzamos csillagdimenziók világáról, az idő és a tér spirálenergiában való görbületéről, a dualitás jin és jang pólusának természetéről, dinamikájáról, kiegészítő minőségéről. Még mélyebben érthetjük meg a duálpárok ősi szerelemmisztériumát. Jelen társadalmunk a korszakváltás kapujában áll, ahogyan Mark és Molly is, akik a mi világunkban élnek, a 21. században.

De mit is jelent a korszakváltás, a paradigmaváltás napjainkban? Valójában mi az, ami változik?

Az első rész (Misszió) az ősi lélekpár reinkarnációs körforgása, majd a második rész (Kód) az ikerlángok telepatikus kommunikációjának és lélekkapcsolódásának misztikuma után a harmadik rész (Korszak) rávilágít emberi létezésünk multidimenzionális természetére, a női és férfi energia, a szerelemerő felemelkedésének lehetséges ösvényeire, az Egylélekpárok kozmikus jelentőségű energetikai munkájára a jelen korszakváltás kvantummezőjében.

Az ikerláng szerelem jin és jang kozmikus dinamikája, a nő és a férfi lélek-kapcsolata párhuzamos dimenziókban, karmikus sodrású csillaglétekben.

Milyen kérdésekre kaphatsz választ
a Kristályfény saga kozmikus tudástér világában?

Mit jelent az ikerláng szerelem?

Hogyan ismerik fel egymást és hogyan kapcsolódnak az Egylélek-párok?

Hogyan működik a karma törvénye és a karmikus kapcsolat életről életre?

Hogyan találhatsz rá lelked küldetésére, az életfeladatodra?

Mit jelent a dimenzióváltás, hogyan történhet meg egyéni szinten?

Jogász és közgazdászként spirituális író, meditációs vezető és előadó lettem. Ez általában érdeklődést ébreszt, miszerint hogyan lehetséges… hogy az ennyire racionális és irracionális egyszerre működhet…

Gyerekkorom óta vonz az univerzum kozmikus titka. Mindig is álmodozó voltam, mindig lüktetett bennem az érzés, hogy valami nagyobbnak vagyok a része, valahonnan idejöttem erre a bolygóra, és több a létezés, mint egy élet. Gyerekként ezeket az érzéseket rímekben fejeztem ki, majd 13 éves koromban megszületett az eső verseskötetem.

Édesanyám egy rendkívül impulzív személyiség, édesapám inkább puritánabb. Ők pedig én vagyok 50-50 % -ban. Hálás vagyok, mert a puritán életszemlélet józanságot ajándékoz nekem, még az impulzivitás a szárnyaló teremtés varázslatát. Tisztelve a szüleim örökített energiáit megleltem saját belső erőforrásaimat: egyszerre vagyok képes „sziklákat mozgatni” miközben képes vagyok „nem elszállni és nem elvont lenni”. Avagy képes vagyok úgy szárnyalni, hogy közben folyamatosan földelem önmagam. Ez számomra ajándék, és ezt a „józan alapokon nyugvó spirituális ébredést” képviselem.

Az egyetemi tanulmányiam után újraéledt bennem az írás, és 2011 – től teljesen átadtam magam lelkem missziójának. Azóta írok, tanítok, meditációs napokat tartok, amely tudás-térben segítem a lélek-kódok aktiválását, avagy a lélek-ébredését a korszakváltás kapujában.

A Kristályfény saga világát lehorgonyozni, számomra egy rendkívüli küldetés. Lelkünkben mindannyian kristályok vagyunk, és ahogy egyre inkább életre kell bennünk a létezés kozmikus tudása, úgy egyre inkább felragyoghat a fényünk – ezért kristályfény. Avagy a kristályfény a lélek alkímiája, metamorfózisa, ahogyan a szénből gyémánt csiszolódik, úgy válunk mi is fényes kristályokká…

BLOG

Naponta újabb közvetítések, esszék, cikkek, novellák, elbeszélések, hogy minél elevenebbé és élőbbé tehessük az elméleti tudást a mindennapokban.

2022. 02. 22. üzenetei: “ÉN VAGYOK”
2022. 02. 22. üzenetei: “ÉN VAGYOK”

Író és költő vagyok, és jogász és közgazdász. Az emberek sokszor kérdőn néznek rám e bemutatkozás hallatán, hogyan lehetséges ez: a művészkedés hogyan találkozik a joggal és a közgazdaságtannal. Nos, a válaszom: édesapám jogász, édesanyám közgazdász, én pedig...

Egyre csak nyílik az a bizonyos olló…
Egyre csak nyílik az a bizonyos olló…

„Az egyensúly maga a kozmikus rend. Amikor az egyensúly felborul, az univerzális erők megkezdik a helyreállítását. Nincsen ebben semmi büntetés, nincsen benne semmi meglepő, hiszen ez az univerzális törvény működése. Az egyetlen kérdés, hogy az egyén, a lélek hogyan...

ÚJ KEZDET HAJNALÁN – A KORSZAKVÁLTÁS KAPUJÁBAN
ÚJ KEZDET HAJNALÁN – A KORSZAKVÁLTÁS KAPUJÁBAN

Az újjászületés és a megújulás időterében vagyunk. Amikor az életfeladatodat keresed, vagy szeretnél benne megbizonyosodni, akkor figyeld, milyen léleköröm és lélekszenvedély kíséri a mindennapjaidat. A lélek szenvedélye mindig fáklyaként loboghat előtted, hogy az...

FÉNYMUNKA AZ ANGYALOKKAL
FÉNYMUNKA AZ ANGYALOKKAL

Kedvesek!Az egyik kérdésre válaszolva, ígértem, hogy írok egy kicsit többet az ANGYALOKKAL való fénymunkáról, és az abból született meditációkról (VIRÁGOK VÖLGYE MEDITÁCIÓK: www.vaktororsolya.hu / MEDITÁCIÓK) Amikor a lélek elindul a spirituális tudatosság ébredésének...

.