Oszd meg a tartalmat, hogy ismerőseid is láthassák!

GAIA SZÍVKRISTÁLY-TUDATOSSÁGA, AVAGY A SZAKRÁLIS NŐ ÉBREDÉSE

Lady Nada Fénymesternő tanítása

“Köszöntelek drága Holdnővérem! Köszöntöm a Benned lüktető ősi női erőt!

Köszöntöm a Benned is dobbanó Gaia szívét!

Igen… Gaia szívét…

Hiszen minden nőben, ki a jelenidőben Gaia Istennő energiájában él nőként, Gaia szíve dobban, és Gaia szív-, és méh-kristály ereje forog ő benne is. Jelen energiák egyre mélyebb aura-rétegekben ébresztik a női tudatosságot. A nők ráébrednek önön Forrás-energiájukra.

Minden nőben benne él Gaia ereje, és ahogy a bolygó érzi magát, úgy érzi magát a kollektív a női jelenlét is. Ahogyan a kollektív női jelenlét emelkedik, úgy emelkedik a bolygó jól-léte is, és a tudatossága is.

A nőiség ébredése és tudatosság emelkedése így kulcskérdés a bolygó tudatosság emelkedésénél, hiszen a világ, amelyben éltek női minőségű. A Föld egy gyógyító tér, ahova azon lelkek érkeznek, akik megsérültek a tapasztalásaik körforgásában, és ezen szeretet-sérülések következtében karmikus körforgásba, avagy mély álomba, kómába szenderültek. Ám ez most az ébredés időszaka…

Így egyre több ébresztő lélek is érkezik, és érkezett már egy jó ideje Gaia világaiba, hogy segítsék az ébredőket.

Ébredők és ébresztők.

Az ébresztő lelkek vállalták, hogy ő maguk is átlényegülnek a feledés fátylán, saját ébresztő-kódrendszerük így az ébredőket is segíti és támogatja. Az ébresztők már évtizedekkel ezelőtt elindultak Gaia-ra, és mai napig érkeznek, mert egyre több az ébredő lélek.

A nőiség magában hordozza a gyógyító, balzsamozó és ébresztő kódokat.

Ez természetesen nem azt jelenti, hogy csupán a nők léteznének e küldetésben. Itt és most, mint női minőségről szólunk. Vagyis a jin minőségről, ami azt jelenti, hogy az ébresztők között vannak férfiak is, akik egyensúlyban és harmóniában tudják működtetni önmagukban a jin és jang energiát, így ők is élik a jin minőségen keresztül Gaia erőterét természetesen.

A női minőség passzív, befogadó, megnyugtató, oltalmazó, gondoskodó, simogató, cirógató, lágy jelenléte balzsamozás a léleknek, hogy ismét egységbe állíthassa tudatát, fénytereit, mint fénytesteit, és mind szellemben, lélekben, testben.

A női tudatosság emelkedése a bolygó jól lét emelkedésének a kulcsa. A lágy, befogadó, balzsamozó női jelenlét Lemúria és más felemelkedett női társadalmak paradicsomát hozza el a jelen időtérnek.

A nő szívének és méhének gyógyulása kulcsfázis a bolygószintű emelkedésben. A nő szívtere magában rejti a mély, isteni szeretni tudás képességeit. A nő szív-, és méh-tudatosságának ébredése földi mennyországot varázsol a Földre, új életet szül, és új életet nevel. A női tudatosság ébredése jelenti a női minőség megemelkedését a Földön, így tudnak kiegyenlítődni az erőterek. Ezáltal megerősödnek a női kvantum energiák a bolygó morfogenetikus mezőjében, így Gaia élővilága, élettere, Gaia kvantummezője ismét harmóniába állhat.

A női minőségnek több arca is van, amely gyógyulásra vár: társ, anya, önmegvalósító nő, kreativitás, lány és banya, és sorolhatnánk…

Az anya, aki elveszítette a gyermekét, vagy akitől elvették a gyermekét…

A társ, akit megcsaltak, vagy megvonták tőle a tiszteletet, a megbecsülést…

A nő méhe, akit megszentségtelenítettek, megbecstelenítettek…

A nő melle, aki nem táplálhat…

A nő ölelő karjai, aki nem szerethet…

A nő, aki nem lehet önmaga, a nő aki nem élheti meg saját kreatív energiáit…

Itt az idő, drága Húgaim és Nővéreim, hogy újra aktiváljátok kapcsolatotokat Gaia Földanya Barlang-kristályával, és Szív-, és Méh-kristályotokon keresztül ébresszétek fel végre önmagatokban az isteni szakralitás energiáit, avagy a Szakrális Istennőt.

Önmagatok szakrális női misztériumán keresztül új világot teremtetek saját szeretteiteknek, környezeteteknek, és így a kollektív bolygó szintű morfogenetikus mezőben: bőséget, szelídséget, békét, elfogadást, tiszteletet, megbecsülést.

A női minőség szív-, és méh-kristály aktiválása minél kiterjedtebb csoport-energiában felemelheti a bolygó Krisztus-tudatosságú fényhálóját beaktiválva azt.

Ébred a Krisztus-tudatosságú nő, és a Krisztus-nő ébredése felemeli a férfit, megtartja körülötte a kvantum-teret, ahogy Mária Magdaléna tartotta Jézus Krisztusnak. Így váltak együtt Felemelkedett Mesterré, így végezte be Jézus küldetését, adta át tanítását… mert vele volt és emelte őt társa, a Krisztus-tudatosságú nő, Mária Magdaléna… – ez az avatás pedig Mária Magdaléna mesteravatása volt… megtartani és emelni a férfit, a társát, a gyermekeit, a családját…”

Lady Nada Felemelkedett Fénymesternő

Közvetítette: Kristályfény33

Az új csillag-tanításokat lehorgonyzó nőiség kurzuson több területtel is dolgozunk, amely nőiséget érinti:

 • Természetesen dolgozunk a nőiség arcaival is…
 • Ám a főbb női vonulatok mögött meghúzódó női galaktikus csillag-sorsokkal…
 • Ősi női fénykódokat, szeretet ösvényén bejárt beavatásokat aktiválunk, életre keltünk…
 • Tisztítjuk az AURA rétegeket, fénytest / energiatest rendszereket
 • Feloldjuk a régi energiás pecséteket, és egyéb más megrekesztő energiaörvényeket az AURA rétegeiből…
 • IDŐVONAL KORREKCIÓ
 • ARANYFONAL (SORS) KORREKCIÓ
  • Azon a szinten tudsz párkapcsolatot vonzani, amely frekvencián nőiséged rezonál…
  • A nők ébredése, tudatosodása emeli a gyerekek, a jövő generációjának erőterét…
  • Milliónyi összefüggés bontakozik ki a kurzus során, miért KULCSSZEREPLŐI a nők a felemelkedésnek…

Nőiségünk energiatereinek feltisztításával emelkedünk fel a Krisztus-háló női minőségekkel való kapcsolódáshoz, és lehorgonyozzuk a jelen életünkbe, új női kvantum-mezőt fűzve ezzel a személyes és a kollektív morfogenetikus erőtérben egyaránt.

Számos női fényküldött megtette már ezt előttünk, őket hívjuk Felemelkedett Női Mestereknek. Minél több fénykód és fénypont fűződik a jelen időterünkben, annál inkább segítjük a bolygószintű felemelkedést, és saját női sorsunk felemelését. Minden nőnek megvan a maga női sorsa, ám vannak energiaszálak, és olyan galaktikus csillagenergia női sorsok, melyekre felfűződnek az egyéni, individuális megélések.

Itt és most a felemelkedés erőterében vagyunk. Mindannyian, akik Fénymunkások / Fényküldöttek, azért vagyunk itt, hogy önmagunk sorsának felemelésén keresztül segítsük a Gaia emelkedését.

Gaia nő… Istennő… Istenanya… A nő – ezért is fényküldötti feladat a nők ébredése és ébresztése…

Az új csillagtanítások ősanya kódokat ébresztenek bennünk, és mélyen kapcsolódhatunk GAIA szív-kristályával és méh-kristályával, hogy papnői beavatásainkat és tudásunkat életre keltsük, és a hétköznapokban teremtő, gyógyító erőnket megélhessük…

Szeretettel várunk a Felemelkedett Női Mesterek energiaterében!

Kristályfény33

ÚJ TANÍTÁSOK ÉRKEZNEK A KRISZTUS-TUDATOSSÁGÚ NŐISÉG KULCSIVAL:

2021. február hónapjában új csoport indul, szombati online kurzusokkal.
február 6 – 13 – 20. /szombatonként/
19.00-21.00

Online kurzus a ZOOM használatával.

A három alkalom egyben: 21.000.-FT / fő

Jelentkezés: info.vaktororsolya@gmail.com

Ha valakinek nem felelnek meg az időpontok,
de szeretne csatlakozni a csoporthoz,
nyugodtan megteheti ez esetben is,
hiszen minden alkalomról hangfelvétel készül,
mely utólag a csoport minden tagjával megosztásra kerül.