Oszd meg a tartalmat, hogy ismerőseid is láthassák!

Kedvesek!
Az egyik kérdésre válaszolva, ígértem, hogy írok egy kicsit többet az ANGYALOKKAL való fénymunkáról, és az abból született meditációkról (VIRÁGOK VÖLGYE MEDITÁCIÓK: www.vaktororsolya.hu / MEDITÁCIÓK)

Amikor a lélek elindul a spirituális tudatosság ébredésének hídján, sokszor az ANGYALI ENERGIÁKKAL kapcsolódik először. Ez azért van így, mert sok lélek az angyali eredetéből inkarnálódott. Nem mindenki, de sokan. Azt lehet megfigyelni, hogy akik igen, ők vonzódnak a magasabb dimenziók fényentitásai felé. Akik nem az angyali eredetükből inkarnálódtak, hanem más csillageredetből, akkor az ő ébredésükben az a minőség lesz a meghatározó, vagy legalábbis jelentős.
Például a csillag-harcosokat vonzhatja a harcművészet, és úgy általában a sport, mely az ő jellemüket alakítja.
Nagyon fontos mindig úgy tekinteni e folyamatokra, hogy soha nem élesen elhatárolódott energiamezőkről beszélünk, hanem egymásba olvadó minőségekről. Minden minőség lélegzik bennünk, csupán van, ami intenzívebb, és van, ami kiegészíti a fővonulatokat.

Az ANGYALOKKAL való fénymunkálkodás emlékezteti a lelket az ő BLUE PRINT (lélekeredet) kódjaira. Akik vonzódnak az angyali szférákhoz, ők érzik, onnan tükröződik vissza létük magasabb aspektusa, lényük fényeszenciája. Otthonélményt élnek át.

Az ANGYALI SZFÉRÁK a hetedik és nyolcadik frekvenciatartományok rezgéshullámaival kapcsolnak össze. Ezek nagyon magas rezgéssávok, és ezért sokszor belealszunk a meditációkba, mert nagyon mélyen képesek munkálkodni létünk aranyfényű, Akasha-fonalán. Ugyanakkor az ANGYALI ENERGIÁKAT fényként, fényhullámokként, fényáramlatokként érzékeljük. Megjelenhetnek alakban, ám valójában ez csupán ezért van így, mert nekünk könnyebb úgy kapcsolódni velük, ha megszemélyesítjük őket.
Az ANGYALOK FÉNYLÉNYEK, fényből vannak, és a fénynek nincsen alakja, mert a fény mindenhol jelen van. Sűrűsödhet, intenzívebbé válhat, ezáltal a jelenlét erősödhet, de ez esetben fénygömböket, fénycsillogást, ragyogást érzékelünk. Amikor angyalokat „emberi alakban” látunk, az csupán a mi megszemélyesítő mechanizmusunk. Emberként így működünk, megszemélyesítjük a természetet, megszemélyesítjük az energiákat istenekként (például mitológiai történetek).

Az ANGYALI ERŐK képesek a legmélyebb ponton is jelen lenni, az ANGYALI ENERGIA olyan, mintha az ISTENI LÉLEGZET lenne, mintha a KOZMIKUS ÉRINTÉS és MINDENHOL JELENLÉT lenne. Másrészről… az… maga az ISTENI ÉRINTÉS, GONDOSKODÁS…

Az ANGYALI FÉNY átjárja a Mindenséget, körbe ölel bennünket, emlékeztetve, hogy mindig is EGYségben vagyunk, a Kozmikus Istenanya Szent Méhében, az Édenben, ahol minden, de minden van, ami a fejlődésünket és növekedésünket szolgálja – mint a kisdednek az anyaméhben.
Ahogyan a fénynek sincsen jin vagy jang pólusa, úgy az angyaloknak sincsen. Azonban, mi emberek a duális mezőben létezünk, így vagy jinként vagy jangként érzékelünk energiákat. Az angyalok tekintetében pedig még bizonyosabb a megmutatkozás, hogy mindannyian másképpen érzékeljük őket. Például Gábriel Arkangyal egyik ábrázolásban jin, egy másik ábrázolásban jang minőség. Ugyanígy Uriel, vagy Ariel, és sorolhatnám. Érdekes megfigyelni, hogy Michael Arkangyal konzekvensen férfi minőség. Ez azt tükrözi, hogy a kollektív morfogenetikus mező tudata a harcos energiákat jellemzően a jang pólussal azonosítja. (A harcos női minőségre is sokszor mondják, hogy férfias.)

Ha megengedjük magunknak, hogy ne skatulyázzuk a fénylényeket nőnek vagy férfinek, akkor közelebb kerülhetünk a hetes és nyolcas, leginkább pedig a nyolcas dimenzió fény-jelenlét egység tudatához.
Az ANGYALOK maga a fény, a fénynek a részecskéi. Ugyanakkor a Mindenség Isteni részecskéi, mint kvantumrészecskék. Amikor az angyali energiákkal kapcsolódunk, akkor nagyon mély átlényegítés útján indulunk el. A lelkünk mélyén tükröződnek azon sebek, melyek elhitették velünk – bárhol és bármikor -, hogy az ISTENI GONDVISELÉSEN (mint Mennyországon) kívül lennénk. Ez lehetetlen, mert semmi és senki nem tud az ISETNIN kívül lenni, mert az ISTENI maga a létezés.
Amiből kiestünk („magamon kívül vagyok” – mondja a magyar), az az egység tudatállapota: a csakra fényoszlopunk (csakráink, mint fénykapuink a személyes, egyéni energiamezőnkben) egyensúlya, az istenivel való kapcsolódás érzékelése, a mag energia, önmagunk szeretet megnyilvánulása, a szeretet flowja.

Ez pedig azért történt, mert kíváncsiak voltunk valahol, valamikor: Az EGYLÉLEK növekedésért és fejlődésért felelős pólusa, a nő, tudásra vágyott. (Enni akart a tudás fájáról – táplálkozni a tudással.) A női minőség a lélekfejlődését mozgatja. (Erről sokat írok a regénysorozatban: Kristályfény saga www.vaktororsolya.hu ) A lélek női része az, ami táplál, ami növeszt. Ezért hívjuk magyarul nő-nek. A jin pólus, aki mag-ába fogad, tehát a tudást mag-ába integrálja, hogy aztán azzal jang minőségében alkothasson.
Talán ezért mondják a férfiak, hogy „a nők minden baj forrása”, mert a női minőség az, ami folyton inspirál, késztet, motivál, életben tart, ösztönöz, cselekvésre buzdít. Ugyanakkor a tudás a tapasztaláson keresztül érhető el: „gyakorlat teszi a mestert”, „a gyakorlás a tudás anyja” – stb. (Itt is a női minőség jelenik meg.) A gyakorlás, ha „anya”, ezek szerint nő, és a gyakorlás nem más, mint maga a tapasztalás, ezek szerint a tapasztalás inspirációja női eszenciával rezonál. Úgy értem, tapasztal a lélek nőként és férfiként is, de maga az erre való inspiráció, az női minőség.
Ugyanakkor a tapasztalást vagy így, vagy úgy éljük meg. Szeretjük, vagy nem annyira szeretjük. Valamiért érzelmeket kapcsolunk hozzá – azért, mert emberek vagyunk. Az érzelmeinken keresztül tapasztaljuk meg az életet. Ha éppen nem ízlik, akkor persze „a nő tehet mindenről” 😊, ha éppen valami fantasztikusat élünk át, akkor pedig „a férfi a teremtés koronája” 😊
Na de, anélkül, hogy most elvesznénk ebben az előző korszak „erő méregetése” energiájában – csak azért írtam le, hogy értsük a gyökerét a mondatoknak – figyelmünket irányítsuk vissza a tudásra és tapasztalásra, azok összekapcsolódására.

A jelenkori „dimenzióváltás”, mint tudatváltás, azaz paradigmaváltás, akkor történhet meg, ha a RÉGI DEFINÍCIÓKAT és RÉGI MŰKÖDÉSI MECHANIZMUSOKAT képesek vagyunk TÚLLÉPNI, ELENGEDNI A KORLÁTOZOTTSÁGÁT, TOVÁBB TÁGÍTANI A LEHETŐSÉGEKET (potenciálokat). Milyen érdekes, hogy egy-egy filmben a „bekövesedett és változásokat igencsak ellenző tanácsnokok és vének” általában férfiként kerülnek ábrázolásra. (Na jó befejezem😊 – a cikk végén leírom, milyen fontosnak tartom a férfi energiát, csodálatosnak és tisztelem) – Tehát… a tapasztalás a tudás. A paradigmaváltás úgy történhet meg, azaz a tudatváltás, ha képesek vagyunk ön-MAG-unknak megbocsátani a tapasztalásainkat. Ilyen módon nő a férfinek, férfi a nőnek, hogy a semleges EGYLÉLEK legmélyebb szinten történtethesse meg a lélek-alkímiát. (Itt kapcsolódik be az EGYLÉLEK energiában inkarnálódott ikerláng lélekpárok missziója, a CSILLAGSZÍVŰEK missziója a szerelem ösvényén keresztül.)

Itt kanyarodhatunk vissza az ANGYALI JELENLÉT MINŐSÉGEIHEZ: az angyalok EGYLÉLEK energiában, azaz polaritás nélkül létező fényenergia. Egységben van benne a nő és férfi, egyensúlyban. Ugyanakkor az angyali energiák és erők emlékeztetnek bennünket a teljes szeretet állapotára, amikor minden REND-ben van, azaz még mindig benne vagyunk az ISTENI GONDVISELÉSBEN: ami talán a legfontosabb, hogy valóban mélyen érezhetjük a szívünkben, mennyire nagyon szeretve vagyunk.

Így születtek meg a VIRÁGOK VÖLGYE MEDITÁCIÓK – női méh energiában, mert a nő méhe a kozmikus ISTENANYA jelenléte, az ISTENI GONDVISELÉS SZUBSZTANCIÁJA –, mint meditációs sorozat részeiként az ANGYAL MEDITÁCIÓK. Várhatóan az ősszel még több születik majd. Az ANGYAL FÉNYEMLÉKEZET elvezet bennünket ISTENI FORRÁS és MAG energiánkhoz, hogy ismét intenzíven érezhessük az EGY -S- ÉG állapotot. De ahhoz sok mindent szükségszerű át – ÉG – etni MAG-unkon, hogy ismét élhessük eme EGY-s-ÉG állapotot. Leginkább pedig az Me(A)G-bocsátást, vagyis önmagunk felé… hogy tudni vágytunk, hogy kíváncsiak voltunk, hogy tapasztalni vágytunk.
…mint egy kamaszgyermek…
Mostanság éppen fel – NŐ – vünk… – és a homlokunkhoz (tobozmirigy csakra szimbolikusan) csapunk: „Miért nem hallgattam anyámra és apámra?” – Azért, mert az a miénk, amit ÁT – ÉL – ÜNK: az tesz istenivé, avagy abba a tudatállapotba, ahol me(a)gbölcsül a L-ÉL-EK. A tapasztalás, mint gyakorlás, maga a tudás. (Erről részletesen olvashattok a Kristályfény KORSZAK-ban, harmadik rész, 2021. őszén jelenik meg.)
A tékozló fiúk s lányok hazatérnek, ám az ő szüleik (kozmikus szülők) örömünnepet rend-eznek a dia-dal-ukra. (Diána a vadászat, mint tapasztalás, és a győzelem istennője.)

Nos… ebben mind és így segítenek az ANGYAL MEDITÁCIÓK: www.vaktororsolya.hu /MEDITÁCIÓK
A cikk alján becsatolom őket a közvetlen eléréssel.

E meditációk segítik és támogatják az adott életterületen, amivel dolgozni szeretnénk (szerelem, párkapcsolat, házasság, család, gyerekek, egészség, karrier, munka, anyagiak, bőség, pénz. stb.) a felemelkedés lehetőségeit: megbocsátással, felismeréssel, az energiatest fényhuzalozásával, áthangolásával, magasabb tudatossággal való összekapcsolódással.

A végére hadd írjam ide, hogy miközben átadom a fényüzeneteket a nőről és férfiról, a csillagszívűek lélekkapcsolódásáról, és eközben ébresztem az üzenetekkel az istennő jelenlétét, mélységesen tisztelem és szeretem nőként a férfit. A Kristályfény saga harmadik részében (KORSZAK) a női minőség árnyékoldaláról írok, hiszen nőként a női minőség átlényegítésén fénymunkálkodok mind egyéni, és mind kollektív szinten – e kettő pedig ugyanaz, mert ez az emberi lét alkímiája.
Ahhoz, hogy a női és férfi lélekrészeink, pólusaink megbékélhessenek, és ebben a békében egységbe érkezhessenek, nagyon fontos, hogy képessé váljunk megbecsülni egymást. Tisztelni és megbecsülni egymás sorsát. Nagyon fontos, hogy a nő beálljon a saját energetikai helyére, hogy ehhez igazodva a férfi is megtehesse ezt.

Sok írás születik arról, hogy a férfi lélek milyen elveszett tud lenni a nő nélkül. Nos, hölgyeim, valljuk be… (én megteszem)… hiába a női energia a kozmikus óceán, a kozmikus anyaméh, nagyon hideg és magányos tud lenni a férfi dinamika energiája nélkül. Nőként sok mindent megtanultunk a férfiak világából, mondhatjuk megtanultunk férfinek lenni, hogy a mélységben túléljünk. De azért lett ez a KORSZAK a nő mélysége, mert a nő is „magán kívül” lett. (Erről szól a Kristályfény saga regénysorozat 3. része és a 4. része, a KORSZAK és a METAMORFÓZIS.)

Engedjétek meg, hogy ezen fényüzenetekről a további cikkekben írjak, mert nagyon szerteágazó vonulatai vannak. Annyira, hogy egy hét részes regénysorozatot írok róla. 😊 (www.vaktororsolya.hu /KÖNYVEK )

Ezen üzenet (cikk) az angyali erőről szólt, hogyan tudnak segíteni az ANGYAL MEDITÁCIÓK a lélek felemelkedésében. Erről is bőven lehet még írni. Sok-sok türelem az, ami elvezeti mag-unkat a mag-asabb dimenziók tudatállapotának megélésébe. Minden, ami ÉL, abban benne van az isteni lélegzet… még ha nagyon mélyen is… de ott van…

Közvetítette: Kristályfény33 – dr. Vaktor Orsolya