CHAMAEL ARKANGYAL: 2021 A LÉLEKPÁR-KAPCSOLÓDÁSOK ÉVE – IKERLÁNG TUDATOSSÁG – PARADIGMAVÁLTÁS

2021. máj 2.Cikkek, Paradigmaváltás, Szerelem

“Szeretett Testvéreink!

Szeretnénk nektek elmondani, milyen különleges folyamatok indultak el, hogy minél több léleknek segíthessünk az emelkedés folyamataiban. Először is fontos tisztán látni, hogy a felemelkedés egy folyamat, mégpedig a tudatosodás folyamata. A tudatváltás, a tudattágulás folyamat. Mint ilyen, avagy tudatosság tágulás, a tudatosság egyre magasabb frekvencián való megélése, egyéni módon zajlik.

Azaz a felemelkedés a kollektív mozzanat helyett, egyéni mozzanatok sokasága, napról napra. A felemelkedés a tudatosság frekvenciáinak emelkedése.

Mi az, ami emelkedik – vagy tágul, azaz hogyan történik a tudatosodás?

Több jelentős lépése és állomása is van ennek az útnak:

 • Az első az egyéni felelősségvállalás a saját gondolatok, érzések és a sejtek rezgései által való teremtésekért. Multidimenzionális létezőként egyszerre teremtetek, alkottok a gondolataitokkal, érzelmeitekkel, és a sejtek tudatosságából, a sejtek egészségéből áradó rezgésekkel. Három szinten történik a teremtés.
 • Második az egyensúly békéje: egyszerre vagytok univerzális létezők, ugyanakkor itt vagytok, most vagytok. A pillanat jelenléte és a végtelen jelenlét közti egyensúly megteremtése, megélése, lehorgonyzása. Avagy itt és most élitek meg a végtelen intelligencia adta energiáitokat, kreativitásotokat, alkotó képességeiteket. Ide, ebbe a jelenlét pontba sűrítsétek be végetlen szeretésetek flowját.
 • Harmadik lépés a reakcióitok megváltoztatása: a világ történik, a dualitás árad. Az egyéni felemelkedés belül megy végbe, azaz hogyan reagáltok az életre. Az élet olyan, amilyen. Az a dolga, hogy izgalmas legyen. Az, hogy milyennek látjátok az életet, az a saját válasz reakcióitoktól függ. Egy magasabb dimenzionális tudatosság kulcsa a kapcsolatok átalakítása. A kapcsolatok szeretettel feltöltése – önmagad és mások irányába.

És… most szeretnénk kiemelni egy nagyon fontos üzenetet:

Lépjetek ki az áldozat szerepből!

Ez egy óriási paradigmaváltás. A dualitás 3. dimenzionális frekvenciáin az alá-, és fölérendelődések, az elkövető-áldozati szerepminták szövik át a napjaitokat, mind párkapcsolatban, munkahelyi kapcsolatokban, és egyéb más kapcsolódásokban. Addig vannak elkövetők, amíg vannak áldozatok.

Ha ti kiléptek az áldozati gondolkodásmódból, avagy visszaálltok saját erőtökbe, visszaveszitek a gondolataitok, érzelmeitek, és sejtjeitek rezgései által az életetek irányítását, akkor tudtok valóban elindulni az 5. dimenziós tudatosságba való felemelkedés hídján.

Ehhez hozzátartozik a feljebb felsorolt három lépés is.

Az 5. dimenzionális lét tudatossági frekvenciatartomány, az ahogyan gondolkodtok, éreztek, amilyen a test – a sejtek – egészség állapota, vagyis az egész holisztikus életmódotok. Fizikai hely helyett, belső világotok felemelése. Egyéni szinten.

Ez a folyamat éppen zajlik, napról napra.

Ehhez tartozik hozzá a LÉLEKPÁROK találkozása is. Tudniillik, ahogyan egyéni tudatosságotok emelkedi, tágul, és magatok mögött hagyjátok a régi, 3. dimenzionális elkövető-áldozat karmikus sérüléseket, úgy kitisztulnak az emberi kapcsolatok is.

Ugyanakkor, minél több lélekpár találkozik ez évben össze, vagy már az együtt létezők emelik tovább kapcsolati minőségeiket – úgy még több szeretet-fénypont áramolhat a kollektív térbe, hogy ezzel támogassa tovább az egyéni folyamatokat.

EZ AZ IKERLÉLEK KÜLDETÉS…

Az összetartozó lélekpárok egymásfelé áramló szerelmük hídján lefuttatják a karmikus férfi-női sérüléseket, mely folyamatokkal fényesítik a kollektív mezőt.

2012 után nagyon sok lélekpár lépett be ebbe a gyógyítótérbe, és elkezdték futtatni a női-férfi elkövető-áldozat szerelemsérüléseket, hogy előkészítsék az energiamezőt 2021 találkozásaihoz. Ez egy csodálatos IKERLÁNG szerelem-misztérium, mely egyéni mesteravatás, ugyanakkor szolgálat a kollektív felé is. Éppen annak az egyensúlya, amiről feljebb írtunk, miszerint egyensúlyban megélni az univerzális jelenlétet együtt az itt és a most varázslatával.

2021 a nagy találkozások éve, és szükséges volt ezt előkészíteni, feltisztítani ahhoz, hogy akik most egymás szívéhez érnek, ott már 5. dimenziós szerelem frekvenciák mentén tudjon kinyílni és virágozni a lélekpár kapcsolatuk.

Nagyon sok IKERLÉLEK, IKERLÁNG találkozása kerül most előkészítésre.

A lélekpár találkozások emelik a morfogenetikus mező frekvenciáit- mert ahhoz, hogy a lélekpárok találkozhassanak – magukban olyan alkímia- avagy tudatosodási folyamatokat bontakoztatnak ki, melyekkel hatás gyakorolnak a kollektív energiamezőre. Egyszerre egyéni felemelkedés, mesteravatás, ugyanakkor a kollektív univerzális isteni létező szolgálata. Ez maga az IKERLÁNG energia alkímiai misztériuma – átégetni a teret, átfényesíteni a jelenlétet. Minél több egyén hajtja ezt végre, annál inkább lesz jelen kollektív szinten is.

Ez sokaknak szerepel küldetéskódjaik között, ők most rendkívüli intenzitással érzik párjuk hívását, szív szonárját…

Bíztatunk Benneteket, legyetek bátrak, és kövessétek a hívást!

Chamael Arkangyal”

Közvetítette: Kristályfény33

Kedvesek!

A feljebb írtaknak megfelelően osztjuk meg veletek, hogy ezen IKERLÁNG TUDATOSSÁG és misztérium erőtérben dolgozunk:

IKERLÉLEK VONZÁS és
DIMENZIÓS SZERELEM-PÁRKAPCSOLAT FELÉPÍTÉSÉNEK MISZTÉRIUMA

Hogyan támogat a májusi online kurzus?

 • párkapcsolati mintázatok átírása
 • párkapcsolat vonzása
 • párkapcsolati minőségek magasabb frekcenciára emelése

Dolgozunk a férfi – női szerelem-párkapcsolati 5. dimenziós önképpel.

 • Átíródhatnak a régi, 3. dimenziós lenyomatok
 • Kiléphetünk az alá-fölérendeltség szerelemjátszmákból
 • Átírhatjuk a régi, 3 dimenziós szerelem-lenyomatokat, a szenvedés és fájdalom-köröket
 • Átléphetünk a “női és férfi közötti harcból” – a békés, szerető, megbecsülésben létező 5. dimenziós szerelem-frekvenciákba
 • A meditációk során beléphetünk a lélekpár-találkozások energiaterébe

NAGYON SOK LÉLEKPÁRNAK KÉSZÍTIK ELŐ A SEGÍTŐK A TALÁLKOZÁSOKAT
2021-ben nagyon sok lélekpár találkozik:
Az ikerlélek energia egy tudatosságot emelő energiaminőség.

A májusi meditációban invokáljuk a lélekpár találkozásokat, és emeljük szerelemi kapcsolatainkat az 5. dimenziós valóságba. Éppen teremtjük az 5. dimenziós valóságunkat: így a májusi online meditációs alkalmak során lehorgonyozzuk az 5. dimenziós szerelem fénykódokat, és az ikerlélek találkozások fénykódjait. Május és az egész 2021 a lélekpárok találkozásáról szól, kik a kozmikus valóságban összetartoznak.

Jelentkezni a májusi online ikerlélek – lélekpár találkozások megtörténését
invokáló meditációs estekre itt lehet:
info.vaktororsolya@gmail.com

2021. Május 8 – 15 – 22. szombatonként 19.00 – 21.00 óráig.
Mindhárom alkalommal előadás + meditáció.

(Akinek nem felelnek meg az időpontok, ő is jelentkezhet,
mert felvétel készül, mely később visszahallgatható.
E felvételeket kizárólag a csoportba jelentkezők kapják meg,
és kizárólag ők használhatják.)

Helyszín:
online – zoom
(link emailben a jelentkezést követően)

Részvételi díj:
21.000.-Ft
(3 alkalom egyben)

Jelentkezés:
info.vaktororsolya@gmail.com

Szeretettel várunk,
Kristályfény33