Spirituális paradigmaváltás 2. rész – EL MORYA Fénymester: az Isteni Rend és Isteni Törvény Mestere

Spirituális paradigmaváltás 2. rész – EL MORYA Fénymester: az Isteni Rend és Isteni Törvény Mestere

EL MORYA a KÉK Fénysugár Felemelkedett Fénymesterének tanítása:

Itt az idő, hogy ébredjenek a Fényküldöttek, a Fényhírnökök!

“Szeretett Fénytestvéreim!

Itt az idő egy nagyon fontos tanítás átadásához. Itt az idő, mert sokatok szíve szabadulhat fel egy mély fájdalom alól. Mélyen szunnyad az erő bennetek, mely egykor elfojtásra került. Ezen fényküldötti erő szabadul most fel.

Fontos tudatosítanotok magatokban, hogy ami éppen zajlik világotokban, az több aspektusból próbája az embernek, a léleknek. Próbája a bennetek munkálkodó fénynek, fényküldötti minőségeteknek, mely egykoron sérült… egykoron elnémult egy emlék… egy emlék önmagatokról, és a misszióról…

Nagyon sok fényküldött van lent Gaian, aki még nem éli a fénysorsát, mivel még nem mert beleállni a feladatába. Sok olyan fénymunkás van jelen, aki még őrzi a régmúlt fájdalmas lenyomatait szívében, és ezért a “szervízsávban” viszi az életét, ahelyett, hogy kiállna a reflektorfénybe, és tenné azt, amiért valóban idejött a bolygóra. Sokan érzitek a hívást a lelketekben, mégis vártok és vártok… vártok egy égi jelre, még egy és még egy megerősítésre…

Hívunk benneteket, Fénytestvéreink!

Váljatok Isteni Sorsotokká, váljatok Fényhírnökké!

A mostani időszakban nagyon tudatosnak szükséges lenni arra, hogy ki vagy, miért jöttél ide, mi a feladat, amit elvégzel ebben a világban. Ez az üzenet azoknak szól, akik érzik a hívást, és e hívásban keresésében vannak. Keresik belső szívigazságukat, keresik az ön-mag-ukkal való kapcsolatukat. Életed legfontosabb kapcsolata, a kapcsolat ön-mag-addal. A “mag” energia, a benned élő isteni eszencia. Amikor ön-mag-addal kapcsolódsz, a benned létező istenivel kapcsolódsz, a fény és a szeretet szolgálatában kapcsolódsz.

Sokan szeretnék megismerni életük célját. Vajon mennyien kívánják, hogy életük célját Isten akaratának tükrében ismerhessék meg? Vajon mennyien állnak készen arra, hogy elengedjék emberi akaratukat, és az önátadás művészetének hídján Isten szívébe lépjenek be? Aki Isten szívébe belép, önmaga szívvalóságába lép be. Amikor a fény és a szeretet szolgálatán elmélkedik valaki, fényportálokat hoz létre, melyeken keresztül beléphet élete céljának teljes megnyilvánulásába.

Ez a tanítás azoknak szól, akik lelkükben érzik, egy nagy terv részesei. Ők azok a fényhírnökök, akik más világokból szálltak ide, hogy terjesszék a fény és a szeretet hírét. Ugyanakkor sok olyan fényhírnök is jelen van itt és most, akik már hosszabb ideje teljesítenek szolgálatot Gaian, és magukon hordoznak karmikus lenyomatokat. Átlényegítenek. Átégetik magukon a régi hitrendszereket, fájdalom-emlékeket, és a megbocsájtás alkímiájában transzformálnak, tisztítják Gaia fénytestét, morfogenetikus mezőjét.

A felemelkedés a szívben történik, a felemelkedés a szív tudatosságának emelkedése. Tudatosság arra, hogy mindannyian egy nagyobb létező részesei vagyunk. Azaz, amikor a lélek felébred mély kómájából “Csipkerózsika álmából”, és emlékezni kezd önmaga valóságára, Istenei Eredetére, az Isteni Szándékra, mely őt teremtette.

El Morya Fénymester vagyok, tanításaim az Isteni Akaratról és az Isteni Törvényekről szólnak, ám szükséges látnotok, hogy ez nem egy külső kényszer-energia. Az Isteni Akarat és az Isteni Törvény a létezés kozmikus rendje. Sokan éreztek magatokban hívást, hogy az Isteni Rendet helyreállítsátok, avagy fenntartsátok. Ha szeretnétek közelebb kerülni ennek értelmezéséhez, gondoljatok a saját testetekre. Testetek is sejtekből áll, a sejtek szerveket alkotnak, a szervek az egész testet. Minden sejt és minden szerv feladattal rendelkezik, azt végzi, hogy a test rendszere, rendje egészségben működhessen. Ha valamelyik szerv vagy testrész nem rend-eltetésének megfelelően működik, akkor felborul az egész-séges egy-ensúly.

Az 5. dimenziós tudatosságban, már minden létező tiszteletben tartja e kozmikus törvényt, mint Isteni Törvényt. Aki nem tartja tiszteletben, ő nem éri el az 5. dimenzió tudatosságot. Amikor magasabb tudatosságba szeretnél lépni, és keresed az Isteni Eredeted, Lélek-küldetésed, akkor valójában a rajtad keresztül megnyilvánuló Isteni Akarat – mint Isteni Szándékkal való kapcsolatot keresi a lelked.

Nagyon sok irányzat terjed a világotokban, és a sok irányzat összezavar benneteket. Szükséges visszamenni a gyökerekhez, és leegyszerűsíteni az élet alapszabályait. Az élet a szeretésben születik, az életet a szeretet táplálja. Akit vagy amit nem szeretnek, ő/az elsorvad.

Ezért abban biztos lehetsz, ahogy az Isteni Szándék a szeretetben születik, olyan küldetésed van, mint életcélod, ahol a szeretetet és a fényt áraszthatod magadból, ahol az Istenanya és az Istenatya rajtad keresztül szeretni és gondoskodni tud – anélkül természetesen, hogy áldozattá válnál, mert az áldozatkörök, játszmakörök. A tiszta, Isteni Szeretet semleges, nincsen benne játszma.

Továbbá biztos lehetsz abban is, hogy az Isteni Szándék mindig egy nagyobb, magasabb eszmét, a közösség Isteni Rendjét szolgálja az egó múlandó vágyai helyett.

Nagy erejű spirituális paradigmaváltás megy végbe, hiszen a spiritualitás nem az emberi akarást szolgálja, hanem a lélek szolgálja az Isteni Akaratot. Az ötödik dimenziós tudatosságban mintha a tükör másik oldalára lépnél, sejtjeidben fogod érezni ennek igazságát, miszerint mindannyian a nagyobb egység részei vagyunk.

A boldogság, amit kerestek, akkor jön el tartósan, amikor ön-mag-atok Isteni Rendjébe beleálltok.

Óriási jelentősége van most ennek, hiszen sok fényhírnök még nem éli, vagy nem teljesen éli azt, amiért idejött.

A felemelkedés hajnalán a kérdés az, vajon meddig marad még csendben a Fény, amikor ilyen hangos az Árnyék?

A felemelkedés hajnalán a kérdés az, hogy vajon van-e bátorságuk felismerni a fényhírnököknek, hogy ők mag-uk azok, akin keresztül a bolygón megnyilvánul az Isteni Rend?

Vajon meddig alszanak még a Fényhírnökök? Meddig maradnak még csendben?

Amikor a fényküldött beleáll Isteni Sorsába, élete kiragyog. Csupán azért, mert lelke önazonossá válik. Attól érzi magát boldognak, hogy rajta keresztül (is) megnyilvánulhat a fény és a szeretet. Ez teszi határtalanul boldoggá, elégedetté, és emeli őt a bőség tudatállapotába.

Miért szükséges a paradigmaváltás?

Mert a Fény követei nem az egót szolgálják, hanem a lelket…

Ébresztő! Tedd, amiért jöttél!

Szeretünk Benneteket! Veletek vagyunk!

El Morya Felemelkedett Fénymester”

Közvetítette: Kristályfény33 dr. Vaktor Orsolya

A fenti tanítások tükrében indul az ÁPRILISI ONLINE KURZUS:

KRISZTUSI- és KVANTUMTUDATOSSÁG SPIRITUÁLIS ÉBREDÉS

Tobozmirigycsakra-kristály,

Szívcsakra-kristály spirituális érzékelésének emelése,

magasabb spirituális képességek fejlesztése

  • tobozmirigycsakra szakrális-geometria hangolás az 5. és 6. dimenziós kvantumenergiákkal
  • szívcsakra szakrális-geometria hangolás az 5. és 6. dimenziós kvantumenergiákkal
  • fénytest alkímia- DNS szintű hangolás
  • blokkoló pecsétek feloldása a fénytest rétegekben
  • spirituális etika fénykódjainak lehorgonyzása, aktiválása
  • Isteni Eredet, Isteni Akarat fénykódjainak lehorgonyzása, aktiválása
  • fényküldötti / fényhírnöki sorskódok lehorgonyzása, aktiválása
  • 5. és 6. dimenziós kvantumtudatosság fénykódjainak ébresztése
  • Isteni Eredet életcél, lélekfeladat aktiválása, hangolása
  • sejtinformációs-rendszer fényhuzalozása a kvantumerőtér fényében

Feloldjuk azon pecséteket, melyek blokkolják a fényküldötti minőség kibontakozását,
így aktiválódik és felragyoghat életünkben az életfeladatunk, életcélunk, a lélekküldetés, amiért itt vagyunk ebben az életben.
Ezáltal aktiválódhat magasabb tudatosságú életünk,
és lépésről lépésre megtörténtethetjük létünk dimenzióváltását.

Időpontok: Április 10 – 17 – 24 szombatonként 19.00 – 21.00
Helyszín: online – ZOOM
Részvételi díj: 21.000.-Ft
Jelentkezés: info.vaktororsolya@gmail.com

A kurzusról felvétel készül,
mely utólag is megvásárolható,
vagy akinek nem felel meg az időpont,
később is meg tudja hallgatni felvételről.

Szeretettel várunk Benneteket
a Felemelkedett Fénymesterek energiájában!
Kristályfény33

SPIRITUÁLIS PARADIGMAVÁLTÁS – A LÉLEK DIMENZIÓVÁLTÁSA 1. rész

SPIRITUÁLIS PARADIGMAVÁLTÁS – A LÉLEK DIMENZIÓVÁLTÁSA 1. rész

Spirituális paradigmaváltás – maga a lélek dimenzióváltása

1. rész

Egy csodálatos erőtérbe léptünk be, Kedvesek, a lélek-átlényegülés szent misztériumába:

Húsvét erőtere mindig megteremti azon potenciálokat, amelyek mentén mély felismeréseket ébreszthetünk magunkban. Ezen felismerések mezsgyéjén pedig az átalakítás szárnyain tágulhat tudatosságunk.

Az időtér ez évben a spirituális paradigmaváltás ajándékait tárja fel előttünk. Ahogy egyre magasabb tudatosságba érkezünk, egyre fontosabbá, akár szükségessé válik, hogy újra keretezzük önmagunkban a spiritualitáshoz fűződő kapcsolatunkat.

Az elmúlt évtizedekben rendkívüli módon felhígult a spiritualitás. Ez mindig így van, ez maga az evolúció folyamata. Ez esetben a spiritualitás evolúciójának folyamata, vagy sokkal inkább a kapcsolatunk evolúciójának folyamata… – a kapcsolatunk fejlődése önmagunkhoz és a világhoz.

Létezésünk legfontosabb kapcsolata a kapcsolat önmagunkkal. Ebből indul minden, ez tükröződik vissza újra és újra a világból. A gondolkodásmódunk az érzelmi attitűdjeink. A világ éppen egészen radikálisan változik, avagy a paradigmaváltás, mint világszemlélet váltás tulajdonképpen az egyénekben megy végbe.

Ehhez szükséges volt az elmúlt évtizedek (és még több “idő”) transzformáló folyamata. Ez természete a folyamatnak, miszerint a spiritualitás felhígult, és talán nem túlzás azt mondani, mára már a “spiritualitás” egy elcsépelt kifejezés lett, amely mögött már nincsen egyértelmű definíció… mindenkinek mást jelent:

Van, akinél megrekedt a jóslás szintjén – mert nem áll még készen, hogy felelősséget vállaljon saját döntéseiért;

van, aki az angyalok világát még mindig egós vágyai végrehajtó szervezetének tartja – mert még nem áll készen saját teremtőerejét megtapasztalja, vagy azért felelősséget vállaljon;

van, aki előző élet turista lett, mert még nem áll készen, hogy itt és most valódi teremtő önmaga lehessen… és sorolhatjuk…

Ám vannak, akik magukba integrálták tudatosságuk lehasadt részeit, rálépve a lélek-alkímia útjára beléptek a Fény és Árnyék Unio Mystica – jába – avagy egyre mélyebben képesek már megélni az Istenélményt – ők úton vannak…

Ennek van most itt az ideje a Szentlélek évében, 2021 – ben, hogy újra keretezzük az Istenivel való kapcsolatunkat, önmagunkkal való kapcsolatunkat – mint multidimenzionális tudatosságú, transzcendens módon holografisztikus létezővel.

Az önmagunkra való rátekintés változhat most, így az önmagunkban és jelen létezésünkben megbújó potenciálokat szabadíthatjuk fel. Ha képessé válunk a régi spirituális dogmákat lebontani magunkról, akkor felszabadíthatjuk önmagunkban a magasabb és tisztább tudatosságú létezőt. Azon multidimenzionális létezőt, aki bizony egy nagy egész része, mégis individuum. Önálló és önkifejező egyedi egyén, aki a közösség-tudatosság, csoport-tudatosság kvantumhálójára lépve, önmaga legjobb énjét tudja előhozni, kiragyogtatni.

Rátalálás az “én vagyok” állapotra: Kik vagyunk valójában? Hogyan szabadíthatjuk fel a bennünk létező potenciálokat, hogy itt és most a legcsodálatosabb életet élhessük? Hogyan lehetünk a leginkább önkifejezőek saját egyéniségünkben?

Ezekre a kérdésekre találhatod meg Te is a saját válaszaidat az áprilisi online kurzuson:

Az áprilisi online kurzuson a feljebb kifejtett témakörben dolgozunk, hiszen a dimenzióváltás maga a paradigmaváltás. Új szintre lépve új keretek szükségesek, tágabbak, ugyanakkor stabilabbak – új SPIRITUÁLIS ETIKA és MORALITÁS.

Újra tanuljuk kozmikus szabályokat, működési elveket, és ezek tiszteletben tartásával új SPIRITUÁLIS KÉPESSÉGEKET ébreszthetünk magunkban.

KRISZTUSI- és KVANTUMTUDATOSSÁG SPIRITUÁLIS ÉBREDÉS
Tobozmirigycsakra-kristály,
Szívcsakra-kristály spirituális érzékelésének emelése,
magasabb spirituális képességek fejlesztése.

Időpontok: Április 10 – 17 – 24 szombatonként 19.00 – 21.00
Helyszín: online – ZOOM
Részvételi díj: 21.000.-Ft
Jelentkezés: info.vaktororsolya@gmail.com

Szeretettel várunk!
Kristályfény33
dr. Vaktor Orsolya

MÁRCIUS 21-ÉN FORDUL AZ IDŐ ÉS A TÉR, TAVASSZAL FORDUL A VILÁGUNK

MÁRCIUS 21-ÉN FORDUL AZ IDŐ ÉS A TÉR, TAVASSZAL FORDUL A VILÁGUNK

Március 21-én fordul az idő és a tér, tavasszal fordul a világunk

Van egy pillanat, amely a csend pillanata, amikor a láthatatlanban történnek a változások. Akkor történnek a legnagyobb csodák.

Azaz erőtér, amibe a tavaszi Napéjegyenlőséggel belépünk, gyökeresen indítja az újat az életünkben. Ez azért tud megtörténni, mert körülbelül 2017 óta gyökeres oldások és kitisztulások történhettek meg. Természetesen már előtte is, és életek óta, azonban jelen időterünkben látványosan és intenzíven érezhetően 2017 óta indultak el azon erőteljes transzformációk, melyek támogatásában egy magasabb tudatosságú életbe emelkedhetünk.

A lélekfejlődés egy folyamat, és mindig annyi és az tud megtörténni, amire az egyén készen áll. Tulajdonképpen a bennünk lévő ellenállások lebontása maga a fejlődés. Mint egy szobrász, lebontjuk magunkról azokat a kőrétegeket, melyek nem hozzánk tartoznak, csupán elfedik a sziklahalomban létező örök isteni létezőt.

2021 tavaszának energiái a legmélyebben képesek az aura, azaz a fénytest rétegeiben feloldani azon kozmikus-pecséteket, amelyek elzárják isteni potenciáljainkat.

Mi az a mélység, az a mélyre zárt elfojtott erő, ami szeretne felszabadulni Benned?

Életed mely területén vannak még megrekedések, újra és újra ismétlődő körök, minták, amelyeket már milliószor oldottál, tisztítottál?

Van olyan életterület, ahol úgy érzed, folyton csöbörből vederbe kerülsz?

Nos – a 2021-es tavaszi kvantumerőtér éppen ezen kozmikus-pecséteket oldhatja fel a csillagtesteidben, az aurád mélyebb rétegeiben.

Ha éppen most indulsz a lélekébredésed fényhídján, akkor is bátran használd ezen erőket, ha pedig már inkább megérkezni szeretnél, és úgy érzed már nagyon hosszú ideje menetelsz ezen a hídon – akkor is bátran nyúlj ezen lehetőségekhez.

Miért?

Mert a kvantumenergia a Végtelen Intelligencia eszenciája, és éppen azon a szinten fog benned dolgozni, ami egyénre és személyre szabott, rád hangolt… amire készen állsz, hogy elengedd… hogy valami új, más, tisztább, szeretettel telibb jöhessen hozzád! Mert ott van. Ott van, ott lebeg körülötted, csupán az ellenállás falait – félelem, fájdalom, régi sztereotípiák, előítéletek, ítélkezések, csalódások, stb. – szükséges lebontani ahhoz, hogy kiteljesedhess isteni létezésed csodájában.

Most gondold végig magadban, mi minden történt Veled 2017 óta? Milyen életterületek mutatták meg magukat, amelyek szeretnének transzformálódni most tavasszal? Minden, ami 2017 óta – sőt 2012 óta történik erre a tavaszra készít fel. 2012 őszén sok lélek rákapcsolódott egy olyan időhurokra, mely letükrözte számukra a csillagenergiák feltisztításának lehetőségét. Ez azt jelenti, hogy emberi létezésükön túli energiák mutatkoztak meg. Olyan csillagsors energiák, melyek nem csupán erre az életükre hatnak, hanem az egész kozmikus létezésükre. Minden, ami 2012 – tömörített változatában pedig 2017 óta szembe jön veled, az most kvantumenergiában szeretne gyógyulni és tisztulni. Ebbe a pontba szeretett volna megérkezni.

Fénytesteinkben olyan kozmikus pecséteket hordozunk, melyeket galaktikus idők óta is hordozhatunk akár. Földünk egy gyógyító bolygó, ide azért jövünk, hogy ébredhessünk a lélekkómából, gyógyulhasson a lelkünk a létezés tapasztalásaiból, ahol jó és rossz ítélkezésébe, azáltal karmikus hurkokba kerültünk. Fejlődünk és újra tanulunk szeretni. Szeretni önmagunkat és az életet, a létezést. Az istenit. Itt vagyunk, hogy újra helyreálljon bennünk a hit és a bizalom isteni egyensúlya a létezés szövetében. Bárhol, ahol ez megsérült, amikor letértünk isteni eredetünk sorsösvényéről, ott akár eskük, fogadalmak, szövetségek frekvenciáin pecsétek, ezáltal manipulatív “implantátumok” is kerülhettek fénytesteinkbe, energiamezőinkbe. Mi magunk is több rétegű energiamezőkből állunk, és minél inkább tágul a tudatosságunk, annál inkább képesek vagyunk megélni e multidimenzionális eszenciánk valóságát.

Nekem miben segített a mostani tavaszi kvantumenergiatér?

Amióta vele dolgozom, kb február óta, egy hónap alatt sikerült átköltöznöm egy másik lakásba (ami már egy éve húzódott), egy éve húzódó folyamat után, végre tényleg létrejött az egyesületünk (erről majd később), megalapítottam a saját produkciós cégemet, amely a könyveimet, meditációs anyagaimat és más még most születő produkcióinkat fogja a világ elé tárni. Az új könyvek kiadási folyamata begyorsult, új weboldal készül, és “varázsütésre” jönnek a segítők.

Sok munka van mögötte, nem csakúgy megtörténik, teszek érte, de végre kiléphettem abból az érzetből, hogy “nem akar megmozdulni semmi”…

Ezt azért mesélem el Nektek, hogy lássátok, kézzelfogható kreativitást és új teremtéseket tudtok látható és fogható valósággá manifesztálni az új kvantumenergiatérrel.

Szeretettel osztom meg Veletek az új videókat, napról napra újabb és újabb videók elérhetőek a YouTube csatornán, az Insta IG TV-jén, és a Facebookon is: orsolya_vaktor, vagy kristályfény_misszió néven…

Szeretettel várunk Benneteket
az új kvantum-programokon online és offline is.

1.) AKTUÁLIS MÁRCIUSI PROGRAM:

TRANSZCENDENS LÉLEKÁLLÍTÁS – KOZMIKUS KVANTUMMEZŐ IDŐVONAL & SORSKORREKCIÓS HANGOLÁS

A csoportos munka keretén belül minden résztvevőnél történik az egyéni aurahangolás (fénytest több rétegében oldás, hangolás, tisztítás) és energetikaikezelés Kristályfény33 által közvetített Arkangyali és Felemelkedett Fénymesteri lélekgyógyítás.

2.) Újra indul a KRISTÁLYFÉNY-KÖZPONT

BUDAPESTEN OFFLINE – KRISTÁLYFÉNYÁGY

Újra indul a KRISTÁLYFÉNY-ÁGY: kristályokkal behangolt kristályfény-energiamező jön létre az ágy körül, ahol Arkangyali energiák és Felemelkedett Fénymester energiák oldanak, tisztítanak, hangolnak, lélekgyógyítanak az aura – fénytest rétegeiben.

Egyéni időpontokra bejelentkezés emailen keresztül: info.vaktororsolya@gmail.com

További ONLINE EGYÉNI KONZULTÁCIÓ vagy ONLINE MEDITÁCIÓS KURZUS az oldalamon.

Szeretettel várunk!
Kristályfény33

2021 tavasza – a lélek felszabadításának potenciáljai

2021 tavasza – a lélek felszabadításának potenciáljai

Ez a tavasz a nagyon-nagyon mélyen megbúvó megrekedések feloldásait, és ezáltal a Benned létező Istenember létezés potenciáljainak felszabadításait hozhatja el…

Kedvesek!

Mindig nagy öröm, amikor új ajándékokat és új avatásokat kaphatunk magasabb dimenzionális tudatosságú Fénytestvéreinktől. Éppen ilyen öröm és hála érzés most számomra, és talán remélhetem, számunkra, azon tavaszi erőterek sejtszinten transzformáló energiái, melyek megnyílnak az emelkedésre vágyóknak.

2021 tavasza újabb fényportálokat, újabb fényerőtereket nyit: érezhetjük, ahogy egyre mélyebb átlényegítés az, ami történik bennünk.

Ezt az erőteret KVANTUM-ERŐTÉRNEK nevezik: azaz szubatomi szinten képes hatni annak, aki készen áll a változásra. A Kvantum-energia egy végtelen intelligens energia, amely azt jelenti itt és most számunkra, hogy éppen olyan szinten és olyan mélységben fog hatni, ahogy az individuális szinten egyénre és személyre szabott. Ezért nincs attól tartani, hogy túl sok, vagy túl mély lehet, hiszen mindig a Fény és a Szeretet szolgálatában az emelkedést szolgálja, ahogy az a lelket szolgálja. Ugyanakkor, aki már mélyebb transzformációra vágyik, úgy mint transzmutációra, az átlényegítésre, ő benne eképpen fog hatni.

A Szeretet Fénymesterei vezetik e folyamtokat.

Kozmikus színtéren óriási a készülődés a március 21-i kapunyitásokra (nem véletlen, hogy éppen korlátozások léptek életbe) – hiszen az evolúciós spirituális fejlődés és csakra-hangolás szempontjából igencsak rendkívüli fényportálok kerülnek megnyitásra. Ezen vortexek erőtereit már most is lehet érezni, ezért nagyobb nyomottságot (akár lelkileg, akár fizikailag) élhetünk meg, hiszen mély tudatalatti szinten oldhatjuk és tisztíthatjuk fel most az energiatereinket.

Testünk nem csupán a fizikai test, a spirituális tudatosság 5. dimenziós tudatosság-hálóján már jól tudjuk, hogy auránk, mint fénytestünk különböző rétegekből áll, mint különböző testekből. Multidimenzionális létünk testeink multidimenzionális rétegződését is jelentik. Ezen fénytest rétegekben, mint aura-rétegekben, kozmikus létezésünk tapasztalásai szövődnek. Auránk az Akasha Krónikánk, és minden bennünk létező isteni potenciál.

Vajon mely életterületen vannak még esetleg megrekedéseid?
Mely életterületen érzed még úgy, hogy nem vagy még képes megélni a teljes isteni létezésed lehetőségeit?
Mely életterületen érzed még magadat blokkolva?
Vajon hol fojtod még el Istenember létezésed potenciáljait?
Mi az a mélység, az a mélyre elfojtott erő, ami szeretne felszabadulni?

Ez a tavasz éppen ezen nagyon-nagyon mélyen megbúvó megrekedések feloldásait, és ezáltal a Benned létező Istenember létezés potenciáljainak felszabadításait hozhatja el. A félelem az, ami blokkol. Ezért most bátorságra és a belső erő felébresztésére van szükség.

El tudod azt képzelni, hogy majd egyszer, amikor egy magasabb tudatosságból visszatekintesz e tavaszra, milyen szívvel fogsz emlékezni?El tudod azt képzelni, hogy egy magasabb tudatosságból visszatekintve milyennek fogod látni a reakcióidat?

Most a HIT és a BIZALOM kövei mozdulnak meg lelked barlangjában. Az ősidő tanításai zendülnek fel. Szíved dúdolni kezdi azt az ősi dallamot, mely minden sejtedet emlékezteti, itt az idő a felemelkedésre, a felszabadulásra. Tavasszal a kvantum-gyógyítótér nyílik, ahol a lélek egyre mélyebb és mélyebb szinteken gyógyulhat, és ébredhet mélységes illúzió-álmából.

Ebben a kvantum-lélekgyógyítótérben dolgozunk március 21-én (sőt már egész márciusban is), és innentől kezdve folyamatosan. Kozmikus transzcendens lélekgyógyítás és lélekébresztés történik.Itt az idő, hogy egyre több fényküldött és fénymunkás önmaga Istenember mivoltára ébredjen, azt aktiválja, mert egyre több lélek ébred, akik várják az ő segítőiket.

Március 21-től újra indul a KRISTÁLYFÉNY-KÖZPONT:

TRANSZCENDENS LÉLEKÁLLÍTÁS – KOZMIKUS KVANTUMMEZŐ IDŐVONAL & SORSKORREKCIÓS HANGOLÁS

MÁRCIUS 21-én, a tavaszi napéjegyenlőségben már dolgozunk is a Fénytestünk rétegeiben kvantum-oldással és tisztítással, hogy minél inkább felszabadulhasson az Istenemberi létezésünk. E kvantum-gyógyítótérben minden résztvevő saját témájában tud gyógyulni, és így emelkedni.
Részletek a továbbiakban privátban.

Március 23-án a KRISTÁLYFÉNY-ÁGY várja a lelkecskéket, akik szeretnének fürdőzni az újonnan nyíló kvantum-csillagtér gyógyító energiáiban.

Részletek a továbbiakban privátban. 

Mindkét programra emailben lehet jelentkezni:
info.vaktororsolya@gmail.com

Továbbiakban folyamatosan futnak az online csoportok is, melyekbe bármikor be lehet kapcsolódni – felvétel készül, a hanganyagok megvásárolhatóak utólag is.
– Aktuális MÁRCIUSI ONLINE KURZUS: A KVANTUMTEREMTÉS KRISZTUSI FÉNYKÓD-KULCSAI

Látjátok, Kedvesek,
rendkívül intenzív erőterek horgonyzódnak le éppen Gaia morfogenetikus mezőjébe…
Sok a munka, óriási a lehetőség…

És ne feledjük:
2021 a Szent Lélek éve,

és mint ilyen, lelkünk felszabadulásának és szárnyalásának éve…
Talán az Istenemberré válás potenciáljai azok,
amelyek most itt vannak körülöttünk,
avagy, hogy emberi létünk legmagasabb minőségét szabadíthassuk fel,
és ezáltal élhessük…

Legyél bátor, és szeress úgy, ahogy csak bírsz!

Szabadon…

Szeretettel,
Kristályfény33

AZ ÚJHOLD AJÁNDÉKAI

AZ ÚJHOLD AJÁNDÉKAI

Gábriel Arkangyal közvetítés – az Újjászületés Arkangyala

“Kedveseim!

Szeretett Fénytestvéreim!

Csodálatos folyamatok zajlanak kozmikus szinten, és erre most nagyon fontos tudatosnak lennetek, mert éppen ezért akarnak bizonyos erők elzárni Benneteket – tudniillik azon intenzív ébresztő fénykódoktól, melyek a Bennetek létező Isteni Teremtő Potenciálokat aktiválják. Az Ébredés órái ketyegnek a Kozmoszban, a Föld nevű bolygó éppen tudatosság mezőt vált. Ez azt jelenti, hogy a bolygó élővilága felemelkedik egy magasabb, szeretettel telibb életfrekvenciára. Márciusban, áprilisban, májusban – azaz a tavaszi újjászületés időszakában – rendkívül erős tudatosságot, avagy tudatot ébresztő Krisztusi és Kvantum Fénykódok érkeznek. E Fénykódok a szívcsakra-kristállyal és a tobozmirigycsakra-kristállyal kapcsolódnak. Változik, hangolódik ezen két csakra-kristályának szakrális geometriája, ami azt jelenti, hogy magasabb szeretet-frekvenciára hangolódik. Avagy a jelenlegi Krisztusi- és Kvantum-tudatosságot közvetítő fénykódok, mint Fénycsomagok-, üzenetek, stimulálják a szív és a tobozmirigy (spirituális tudatosság – kozmikus tudat) ébredési és aktiválási folyamatait.

Hogyan lehet ezt blokkolni? – A félelemmel… – Ugye értitek már, hogy miért folyik ez az óriási félelemkeltő propaganda. A félelem, az elzárás, a bezárkózottság, egymástól való eltávolodás blokkolja ezen folyamatokat.

Ugyanakkor az éremnek mindig két oldala van, és az élettér, amiben jelen vagytok, bizony a dualitás kozmikus törvényei szerint működik. Ez azt jelenti, hogy ami akadálynak, kihívásnak tűnik a felszínen, az valójában a Szakrális Beavatási Rítus a léleknek:

Hogyan reagál rá az egyén? Hogyan áll helyt? Hogyan tartja meg az egyensúlyát, középpontját?

Nagyon sok Fénysegítő, Fénymunkás azért vállalt inkarnációt ebben az időtérben, hogy segítse és támogassa ezen lélek-gyógyulási folyamatokat. Ezért minden eszköz és segítség ott van körülöttetek, ami támogat Benneteket. Senkinek nincsen lehetősége/joga egy másik létező felett választásokat hozni önmaga sorsát illetően. Minden létező önmaga sorsában hoz választásokat.

Így most a nagy beavatás az, hogy hogyan választotok…

Mi a szándék?

A Terra egy kozmikus gyógyítótér, és bizonyos erők ezért uralták le a bolygón élőket, hiszen lelkük gyenge és sebezhető volt. Ám a karmikus fejlődésnek és gyógyulásnak köszönhetően a bolygó karmikus körforgásában létezők egyre magasabb és magasabb frekvenciákra emelkedtek. Az idők óta jelenlévő sok-sok Fényküldöttnek is, és az emelkedést, ébredést választóknak is köszönhető, hogy már ennyire küszöbön lélegzik a bolygó kollektív morfogenetikus mezője – azaz ott álltok a kapuban.

Azon csillag-, és bolygóállások, melyek e tavasszal jelen vannak, és rendkívüli erővel hatnak rátok, ezen Isteni terv része. Minden egyénnek önmaga felelősségében választása, hogyan veszi magához ezen Fénykódokat, a kozmikus erőterekből érkező Krisztusi-, és Kvantumenergiákkal kódolt információs fényrészecskéket, melyek az evolúciós szintemelkedést hivatottak szolgálni, előidézni. A tobozmirigycsakra kristálya, mint egy kozmikus “antenna” kommunikációs csatorna az egyén biológiai rendszere és a multidimenzionális kozmikus valóság között. A tobozmirigy egyértelmű összekapcsolásban és együttműködésben létezik a szívcsakra kristályával. Valójában a tobozmirigy – látás a szívvel látás képessége. Íme az egyik nagy spirituális paradoxon, miszerint a spirituális érzékelés központja a tobozmirigy nem csupán ezen kristály stimulációjával ébreszthető, hanem sokkal inkább a szívbarlangba merüléssel, a szív mély kamráinak (kamra – karma !) karmikus feltisztulásával fényesíthető.

E tavasszal a Krisztusi-, és Kvantumfénykódok fényrészecskéinek befogadásával sejtszintű és DNS szintű kódolás, integrálás, befogadás, transzformáció történik az ötödik és hatodik dimenziós tudatháló fényszálainak rezgéseire. Aszerint, ki hol tart az egyéni folyamataiban.

Nem fog mindenkivel megtörténni… és ez nem azért van így, mert kívülről döntene valami külső hatalom, hogy kivel történhet meg, vagy kivel nem. Szó sincs erről!

E választást minden egyén individuális szándék-kinyilatkoztatásában teszi. Avagy bárki, aki ezt választja, kéri, szándékában áll az integráció és a befogadás, ott megtörténhet a Kvantum-hangolási folyamat.

Míg az érem egyik oldalán – a tükör egyik oldalán – elzárások, és félelem van jelen, addig a tükör másik oldalán, az érem másik oldalán az emelkedés, a szívtudat-tágulás megállíthatatlanul történik. Minden egyén önmaga mérettetik meg önmaga szándékában és választásában – ki és mit választ – melyik oldalt?
Lehet, túl határozottnak tűnnek e szavak és üzenetek, ugyanakkor évtizedek és évszázadok óta érkeznek a tanítások, miszerint eljön a választás ideje, a kettéválás ideje. S bár globális szinten érzékelhető e folyamat, mégis egyéni, individuális belső megélésben megy végbe.

Ez egy csodálatos folyamat, a lélek ébredése, amikor kitárul a szív-tudatosság, és az egyén elengedi a harmadik dimenziós félelem hálót… hogy minél inkább megerősödhessen az ötödik dimenziós valóságban. Ezen frekvenciákon megváltozik az életszemlélet, a világ működéséről a tudás, a látásmód – és leginkább a teremtési potenciálok.

Ez a tavasz a Bennetek létező Isteni Teremtő Potenciálok átalakításáról szólnak, avagy mi az az új valóság, amit teremtesz magadnak?

Ez a mai ÚJHOLD ajándéka is: “Ébredj drága Lélek, vedd észre az illúziót magad körül, lépj ki a harmadik dimenziós hologramból, és fedezd fel, hogyan teremthetsz új valóságot az ötödik dimenziós fénykódokkal!

Szeretettel veszünk körbe Benneteket!

Gábriel Arkangyal”

Közvetített, tanítást átadta: Kristályfény33 – dr. Vaktor Orsolya

Fentiekben írt tanítással, és a tavaszi energiákkal flowban áramolva, az alábbi programokkal készülünk Nektek az Arkangyali Energiákkal és a Felemelkedett Fénymesterekkel együtt:
2021 tavasz:

1.) Elindulnak az OFFLINE PROGRAMOK IS:

AKTUÁLIS MÁRCIUSI PROGRAM:

TRANSZCENDENS LÉLEKÁLLÍTÁS – KOZMIKUS KVANTUMMEZŐ IDŐVONAL & SORSKORREKCIÓS HANGOLÁS

A Hellinger-féle energetikai állításból TOVÁBB FEJLESZTVE, a lélek KOZMIKUS IDŐVONAL ÉS SORSKORREKCIÓS ÁLLÍTÁSA.
A csoportos munka keretén belül minden résztvevőnél történik az egyéni aurahangolás (fénytest több rétegében oldás, hangolás, tisztítás) és energetikaikezelés Kristályfény33 által közvetített Arkangyali és Felemelkedett Fénymesteri lélekgyógyítás.

2.) EGYÉNI ONLINE és OFFLINE is:

Újra indul a KRISTÁLYFÉNY-KÖZPONT

Újra indul a KRISTÁLYFÉNY-ÁGY: kristályokkal behangolt kristályfény-energiamező jön létre az ágy körül, ahol Arkangyali energiák és Felemelkedett Fénymester energiák oldanak, tisztítanak, hangolnak, lélekgyógyítanak az aura – fénytest rétegeiben.

Egyéni időpontokra bejelentkezés emailen keresztül: info.vaktororsolya@gmail.com

3.) ONLINE PROGRAMOK:

Március – Online meditációs kurzus (3 alkalom): – Aktuális program…

A KVANTUMTEREMTÉS KRISZTUSI FÉNYKÓD-KULCSAI

Április – Online meditációs kurzus (3 alkalom):

KRISZTUSI- és KVANTUMTUDATOSSÁG SPIRITUÁLIS ÉBREDÉS /Tobozmirigycsakra-kristály, Szívcsakra-kristály spirituális érzékelésének emelése, magasabb spirituális képességek fejlesztése)

Részletek: Hamarosan
Részvétel: online – ZOOM
Részvételi díj: 21.000.-Ft
Időpontok: Április 10 – 17 – 24 szombatonként 19.00 – 21.00

Május – Online meditációs kurzus (3 alkalom):

KRISZTUSI- és KVANTUMTUDATOSSÁG A PÁRKAPCSOLATOK MISZTÉRIUMÁBAN /- avagy hogyan működnek az ötödik és hatodik dimenziós párkapcsolatok – nem feltétlenül ikerláng kapcsolatok/

Részletek: Hamarosan
Részvétel: online – ZOOM
Részvételi díj: 21.000.-Ft
Időpontok: Május 8 – 15 – 22 szombatonként 19.00 – 21.00

Szeretettel várunk Benneteket a tavaszi
Krisztusi és Kvantum-fénykódok beavató energiájában,
a Kristályfény – Lélekgyógyító térben,
az Arkangyalokkal és Fénymesterekkel együtt!

Kristályfény33

Lady Nada Fénymesternő tanítása

Lady Nada Fénymesternő tanítása

A most nyíló évtized energiái – az Újidő küszöbén, a Felemelkedés hajnalán

“Kedveseim!

Az elmúlt napokban, és egészen március 21-ig, a tavaszi nap-éj egyenlőségig, feszültséget és nyomást érzékelhettek. Ennek oka, az a sok-sok új energia, ami érkezik a Föld energiamezőjére. Bizonyos erőknek nem érdekük, hogy az emberiség ébredjen, önmaga teremtő erejére találjon. Ugyanakkor az elmúlt évtizedeknek köszönhetően tisztult annyira a morfogenetikus mező, hogy egyre több egyénnek nyílik a tudatossága. Egyre többen keresik az önkifejezés és kreativitás megnyilvánulásait. Ez a következő korszak, a Vízöntő kor sajátossága: egyéni kreativitás, individuális szabadság, ugyanakkor a újenergiás közösségek és csoportok magasabb tudatosságban szerveződése.

Nos, hát – vajon éppen mi az, amiért, úgy tűnik, igencsak meg kell most harcolni…

Most szükséges önmagatok belső erőforrásának ébresztése, azzal való kapcsolódás a legmélyebb szinten, és az egyértelmű szándék-kinyilatkoztatás.

Mit választasz? Félelem, manipuláció, vagy a szabadság és kreativitás, szeretet-teremtés?

Egyre érzékenyebbé válhattok, hiszen a harmadik és az ötödik dimenziós tudatosság egyre inkább válik ketté. Egyre nő a távolság a két életmód között. Valóban, a harmadik és az ötödik dimenziós tudatosságok életmódot, mint gondolkodásmódot, életszemléletet, mint világszemléletet jelölnek – azt, ahogyan élitek az életet, ahogyan gondolkodtok a világ működéséről.

Ez az életszemlélet és világszemlélet válik ketté: az, ahogyan az életszövetére tekintetek a tudatosságotokkal. Ez a tudatosság fejlődése: felismerni, hogy minden egyes élet egy nagy univerzális szövet egy-egy szálja. Ezen életszövet pedig maga a morfogenetikus mező.

Az ötödik dimenziós tudatosság a Krisztusi szív frekvenciáin rezonál. Egyre többen fogadják magukba a magasabb szeretet-tudatosság kódokat. A Krisztusi szeretet-tudatosságba felemelkedni szintén egy folyamat. Több módon és több jelzővel is definiálható e tartomány, mint például kedvesség embertársainkhoz, a megbocsátás, a kegyelem ajándékai, egymás kölcsönös tisztelete és megbecsülése – az ítélkezésmentesség: “Ne ítélj, hogy ne ítéltess!”

Ugyanakkor, ahogy egyre több időt tölt az egyén ezeken a frekvenciákon, úgy egyre inkább kitölti a napjait. Minél több idő telik el e lélekállapotban, e tudatállapotban, annál inkább az ötödik dimenziós tudatosság a Krisztusi szeretetre hangol. Egyre többen érik el ezen tartományokat. Egyéni, individuális folyamat, ki mennyi ideig képes itt tartózkodni.

Minél több időt képes itt tölteni az egyén, minél inkább ezen frekvenciák szövik az egyén mindennapjait, annál inkább nyílik a következő tudatossági állapot. A következő tudatállapot a Krisztusi szeretet-tudatosságból képes tovább növekedni, fejlődni: ez a Kvantum-tudatosság.

Az Újidő új fénykódjai e Kvantum-tudatosságra hangolnak: a Kvantum-tudatosság már csoportdinamikában működik. A következő evolúciós lépcsőfok a csoportok és a közösségek fejlődése. Az Esszénus közösségek jól ismerték e Krisztusi titkos tanításokat. A keleti filozófiák és bölcsességek is tovább adták e beavatásokat. A fejlődés következő állomása a csoportok és közösségek fejlődése.

Milyen érdekes, hogy rezonálva a VÍZÖNTŐ KOR energiája felé, éppen e csoport-, és közösség-szerveződések kerülnek kihívások elé…

Milyen érdekes, hogy hangolódva a Vízöntő kor tartományaira valahogyan most még inkább szükségesnek tűnik kinyilvánítani a szándékot, miszerint az egyén igenis “megharcolja” a következő evolúciós fejlődés lépcsőfokait. Úgy tűnik, szükséges átélni, hogy milyen fontos az emberi fizikai kapcsolat, milyen értékes a fizikai érintés.

Ez a mostani időszak egyszerre kibékülés az anyaggal, a testtel. Az elmúlt évszázadokban, sőt évezredekben félrevezető értelmezés született a testet-öltéssel kapcsolatosan. A test nem börtön, hanem fényeteknek kézzel fogható megnyilvánulása. Egyéni, individuális energiamezőtöknek a fizikai testben való tükröződése. A test, az anyag ugyanúgy az isteni része, mint a lélek és a szellem. A tantrikus szakrális beavatások hozzák el a tudást, hogyan lehet a testen keresztül a lélekkel és a szellemmel találkozni, kapcsolódni, gyógyulni, az áramló energiákat megélni. Ez ősi misztérium.

Az érintés, a simogatás, az ölelés, mind-mind a lélektalálkozások szakrális beavató rítusai. Jelen időszak éppen ebben korlátoz benneteket. Milyen érdekes, hogy amikor az emberiség tovább fejlődésének éppen a csoportok és a közösségek építése a kulcsa, akkor éppen ebben élitek meg az akadályokat.

Azonban…

Célszerű lehet megvizsgálni az érem másik oldalát is. Avagy, ha képesek vagytok úgy tekinteni az életre, mint egy szakrális beavatási rítusra – akár szimulációra – akkor felfedezhetitek, hogy éppen annak a próbatétele zajlik. A Földön többsíkú tudatosság háló van jelen, és nem minden Földön élő létező ugyanazon a tudatossági frekvencián él. A lélek útja egyedi, és a Terrán több dimenziós létezés van jelen. A jelenlegi időtér megmutatja ki milyen dimenzionális tudatosságban van jelen. Elválnak egymástól a tudatosságmezők.

Erről szól most ez az időszak. Megmutatkozik a tudatosság és fókusz. Köztudott már, hogy a tudatalatti programozható. Éppen egy tömeges tudatalatti programozás zajlik a médián keresztül. Ezért is nagyon fontos, hogy most a magasabb tudatosság tükrében, fókuszáltan a meditációkkal és önfejlesztő könyvekkel, írásokkal, hanganyagokkal vegyétek körbe magatokat. Kerüljétek a média híradásait. Bizonyos idő után az információk lenyomatot képeznek az egyéni energiamezőben. Így tudatalatti programként hatnak. Ezek lehetnek emelő, békét és szeretet sugárzó információk is, ugyanakkor félelemkeltő és szorongást előidéző információk is.

Új félelem implantátumok kerülnek “kódolásra” a mostani híradással már hónapok óta, ezért nagyon fontos ezek tudatos kerülése.

Mindeközben a sok-sok fénymunkásnak köszönhetően mégis újabb és újabb fényportálok nyílnak, amelyen keresztül egyre magasabb rezgésű fénykódok érkeznek a Földre. Éppen ezért erősödik, és egyre élesebben megmutatkozik a “Fény és Árnyék ellentéte, vagy harca”.

A Krisztus-tudatosság következő lépcsőfoka a Kvantum-tudatosság, mely természetesen akkor képes nyílni az energiamezőben, ha a Krisztusi tanításokat az egyén élővé tette. Ezek egyéni folyamatok, individuális szinten különböző fejlődési ösvények nyílnak. Mindig lesznek, akik úttörők, és nyitják az újabb kapukat globális szinten.

Fizikai testeteken túl további fénytestek is léteznek, ez az aura. Az aura a fénytestek rétegeit jelöli, tulajdonképpen az energiamezőtöket. Az energiamezőben információk futnak, melyek láthatatlanul hatnak a közérzetetekre, hiszen érzelmileg is és mentálisan is hatnak rátok.

Ezért is nagyon fontos, hogy most, a felemelkedés hajnalán, amikor a mostani évtizedben olyan sok lélek tervezte meg magának a felemelkedés rítusát, nagyon tudatosan tisztítsátok meg az energiamezőt a régi energiás, harmadik dimenziós gondolat-, és érzelmi mintázatoktól.

Ezért olyan erős most a média propaganda, mert azon keresztül újra és újra a félelem információk érik el az aurát. Azonban ti, akik egyre tudatosabbak vagytok, már képesek vagytok “felvenni a kesztyűt” – azaz tudjátok, hogy körülöttetek vannak azok az eszközök, melyekkel dolgozhattok, és minden nap, újra és újra tisztíthatjátok az energiamezőt, hogy a Krisztus-tudatosság fénykódjai tapadhassanak meg, és azokból, mint “biztos és stabil talajból” nyílhasson tovább a Kvantum-tudatosság. A Kvantum-tudatosság lehorgonyzásáról szól a következő 8-10 év, avagy ez az évtized, mely jelenleg zajlik a

Földön…

Szeretettel vagyunk mellettetek és támogatunk Benneteket!

Lady Nada Felemelkedett Fénymesternő”

Közvetítette, a tanítást átadta: Kristályfény33 – dr. Vaktor Orsolya

MÁRCIUSI KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK
A FENTI TANÍTÁSHOZ

EGYÉNI KOZMIKUS KVANTUMTÉR
KORREKCIÓS HANGOLÁS

Szeretettel várunk!
Kristályfény 33