ŐSZI EGYLÉLEK – ENERGIATEREK: A FÉRFILÉLEK ALKÍMIÁJA

ŐSZI EGYLÉLEK – ENERGIATEREK: A FÉRFILÉLEK ALKÍMIÁJA

Egész évben – 2021 – érzékelhető az az energiaáramlás, mely most a férfi szívét érinti meg mélyen, a férfilélek alkímiáját invokálja meg. Természetesen hatást gyakorolva a női lélekre is, hiszen folyamatos kölcsönhatásban zajlanak e folyamatok.
Ez évben nagyon erős női és férfi kapcsolatot alkímiázó energiahullámok értek és érnek el bennünket folyamatosan. Varázslatos az a misztérium, ahogyan a női és férfi kapcsolat dinamikája feltárul előttünk lépésről lépésre.

Világunk a dualitás világa, ilyen módon a jin és jang pólus dinamikája működteti. A jin a belégzés – mint MAGába fogadás, a jang a kilégzés – azaz a kiáradás -, ugyanakkor mindannyiunkban megnyilvánul mindkét erő. Az arányok mutatják meg természetünk jin vagy jang jellegét.
E női és férfi dinamikában fontos tisztán látnunk az energetikai-szerepeket. /Itt és most, ennél a résznél, fontos levetkőznünk a jelenkor társadalmi sztereotípiáit, elvárásait, és szélsőségeit./ Érdemes mindig az „arany középúton” tartani a figyelmünket.

A női energia a mindent átszövő éltető, pulzáló, életet adó (szülő) energiaminőség. Mindenhol jelen van az eszenciája. Nem testi, fizikai értelemben, hanem a nő lényéből áradó energiamező. Körbe öleli a szeretteit, a családját, a barátait. A női létezés szubsztanciája a mindenhol való gondoskodás, szeretés, MAGába ölelés, táplálás, érzelmi befogadás, érzelmi ringatás. Mint az óceán mélye… jelen van, áramlik, mégis olyan, mintha egyhelyben lebegne…
A férfi energia aktív, mozgékony, mint az óceánban ugrándozó delfinek. E hasonlatban az óceán lehet a női energia, a férfi energia pedig olyan, mint a delfinek. Élvezi a nőiség jelenlétét, szereti őt, otthon van benne, mely életet ad és táplálja őt, hogy aktív lehessen… hogy a férfi alkothasson…

Ez évben – 2021 – olyan mély felismerések érkezhetnek meg lelkünkben, melyek szerint közelebb kerülhetünk a női és férfi energia mély megértéséhez. Ez azért fontos, mert megnyitja előttünk a megértését annak, hogy miért a nő az, aki „először” ébred a lélekkómából. Mintha a nő lenne a „barlang”, amelybe a férfi hazatérhet. Ám, ha a „barlang” , a „templom” ajtajai nem állnak nyitva, a férfi nem tud hazatérni.

Azért tud most a férfilélek ilyen intenzíven ébredni, mert a nő megtörténtette önmagában a belső lélekalkímiát, és történteti továbbra is folyamatosan. Az 5. dimenzionális frekvenciájú kapcsolatok nagyon más minőségben áramlanak, és mindannyian, nők és férfiak egyaránt, újra tanuljuk e magasabb frekvenciájú szerelmet.

Az 5. dimenzionális frekvenciájú társ-kapcsolatokban nincsen helye a nő és férfi játszmáinak, versengésének. Miért is versengenének? Hiszen kiegészítő minőségei egymásnak. Az 5. dimenziós energiájú szerelemtárs-kapcsolatokban a nő és a férfi együttműködnek, mélyen tisztelik és megbecsülik egymást. Ez azt jelenti, hogy tisztelik egymás tapasztalatait, múltját, hozott sorsát, megbecsülik egymás értékeit. E kapcsolatban nincs helye az elvárásoknak. Az együtt növekedésnek van helye, egymás támogatásának van helye.

Az 5. dimenziós minőségű szerelemtárs-kapcsolatokba a régi sebek már nem dominálhatnak. Szükséges a belső lélekmunka, a lélek alkímiája, ami azt jelenti, hogy szükséges begyógyítani a régi sebeket. Sebesülten képtelenség a frekvencián jelen lenni, mert az nem ez a frekvencia. A léleksebeket lehet gyógyítani a megbocsátással, az önszeretéssel, önelfogadással. Ez egy nagyon mélyen munkálkodó folyamat, fázisai vannak. Lehetne akár egy döntés kérdése is, de valahogyan mégsem tud az lenni.
Valahogyan mégis csak szükségszerűnek látszik a megértés, a felismerés. a tudatosítás, majd a bennünk munkálkodó érzelmek és gondolkodásmód átalakítása. Avagy a hajlandóság, hogy meglássuk és elfogadjuk önmagunk árnyékos oldalát is, hogy a fény bevilágíthassa teljes lényünket. Mindannyiunknak van fény és árnyék oldala is, mert ez az emberi létforma természete. Ilyennek lettünk teremtve. Ezért választottuk az emberi csillagsorsot, mert meg akartuk tapasztalni az isteni kettőséget.

Ahhoz, hogy a nő és a férfi egymásban hazatérhessen és lehorgonyozhassa a MAGasabb tudatosságú szerelmet, szükségszerűnek tűnik a PARADIGMAVÁLTÁS spirituális tudatosság értelmében. Leginkább a fény és az árnyék dinamikáját illetően.

A mély belső lélekmunka viszi el a nőt önmaga „Barlangasszony” mivoltába, a Grál kehely szent misztériumába. Minél inkább érti meg a nő saját lényének szubsztanciális valóságát, annál inkább ébredhet a férfi. A nő az ébresztő szignálja a férfinek. A szerelem tüzének fénye az, ami hazavezetheti a férfit.
Ahogy ébred a nő önmaga valós csodájára, úgy ébredhet a férfi is. Hiszen a nő önmagára ébredése a nő hazaérkezése, és így érkezhet meg a férfi is. A férfinek a nő otthona. Minél több nő érkezik meg önmaga szent kehely-tudatosságába, annál több férfi ébredhet.

Ezért történik most ennyire intenzíven a férfilélek alkímiája, mert egyre több nő alkímiázza lelkét igazán nagyon mélyen. A nő is szembenéz önmaga démonjaival, mint önmaga árnyék minőségeivel. Ez az egyik alappillére a spirituális – tudatosság paradigmaváltásának, ahogyan felfedezzük életünk démonjait, a bennünk láthatatlanul munkálkodó léleksérüléseinket, mint tudatalatti programjainkat. Ez azért tud varázslatosan felszabadító hatású lenni, mert az, hogy az eddig külső hatásúnak megélt árnyak valójában a saját félelemeink és fájdalmaink projekciói, akkor ez azt jelenti, hogy hatalmunk lehet felettük. Amennyiben vállaljuk önmagunk árnyékminőségeiért is a felelősséget.

Ahogy a nőnek van bátorsága igazán mélyre látni önmagában, úgy feltárul és fényleni kezd az út a férfi előtt is. Ez az energia az egyik alapvonulata a KRISTÁLYFÉNY SAGA regénysorozat harmadik (KORSZAK) és negyedik (METAMORFÓZIS) részének is. A harmadik részben Izaelnek, mint az EGYLÉLEK női lélekrészének feltárul a sötét oldala. Deborah csillagsorsában megmutatkozik a női csillagsors, mely a kollektív női sors vonulata a fény és az árnyék misztériumában. Mi, nők hajlamosak vagyunk áldozat szerepben ringatni magunkat.

De tudnunk kellene: Amíg valaki áldozatként tekint önmagára, önmaga mond le saját belső erőforrásairól. Önmaga adja át a hatalmat saját sorsa felett.
Tehát az első lépés, amit önmagunk érdekében tehetünk, hogy megszüntetjük azt a nézőpontot, miszerint áldozatai lennénk bárkinek is. Az áldozat szerep levetkőzése egy nagyon fontos lépés, hogy önmagunk isteni erejébe megérkezhessünk.

A férfi vezeti a nőt… azonban úgy vezeti, hogy minden egyes rezdülését érzékeli, figyeli a jelzéseit, és éppen úgy mozdul, ahogy a nő teste és lelke reagál a vezetésre. A férfi vezet, mégis a nőt figyelve, az ő rezdüléseire reagálva. Úgy vezet, hogy közben a tenyerén hordozza az ő királynőjét, így tulajdonképpen a nő lélegzetére figyelve mozdul… hogy megtarthassa őt, hogy óvhassa őt… hogy ne legyen se túl erős, se túl gyenge. Ahhoz, hogy a lélektánc a szerelem harmóniájában áramolhasson, a férfi éppen annyira tartja a nőt, hogy ő szabadon mozoghasson, mégis stabilan. A férfi a sziklája a nőnek, és a nő barlangja a férfinek. A nő a víz, melyet óvatosan meg lehet tartani a tenyérben, de ha összenyomják, elfolyik, ha túl gyenge a tenyér, szintén elfolyik.

A férfilélek ébred… minél inkább ébred a nő.
A szerelem az ébresztő erő, mely fényként világítva hazahív…

Írta: dr. Vaktor Orsolya – Kristályfény33

MEDITÁCIÓS ÉS TANÍTÓI HANGANYAGOK, MELYEK SEGÍTIK A NŐI ÉS FÉRFI SZERELEM-DINAMIKA FELEMELÉSÉT:

MIRŐL SZÓL MOST AZ ŐSZ ENERGETIKAILAG?

MIRŐL SZÓL MOST AZ ŐSZ ENERGETIKAILAG?

Kedvesek!


Olykor olyan intenzív az energiatér, és annyi új minőség áramlik felénk, hogy azt sem tudom, hol kezdjem az írást. Valahol azonban mindig el kell kezdeni, még ha ’in media res’ is…
Majd folytatom…


Augusztus végétől már igencsak érezhető, és egyre erősödik az az őszi energiatér, amely nagyon – nagyon sok léleknek hoz gyökeres változásokat az életében. Ez azért történhet meg, mert megdolgoztak érte. (Természetesen ez Rád is vonatkozik.)


Az új akkor tud beáramlani az életünkbe, ha kipucoltuk a régit. Az elmúlt évek bőven hoztak lehetőséget, hogy felismerhessük, milyen mechanizmusok irányították eddig láthatatlanul, vagy már nem is annyira láthatatlanul az életünket. A felismeréseknek fázisai vannak. Sőt a mechanizmusainknak is fázisai vannak. Ez azt jelenti, hogy bizonyos ügyek többször is lefutnak a hétköznapjainkban, csak azért, hogy begyakorolhassuk az abból való felemelkedést. Vannak élethelyzetek és kapcsolatok, melyek azért jönnek vissza újra és újra, mert még valamit nem ismertünk fel benne, ugyanakkor van olyan is, amikor csupán gyakorlunk.


Fontos (!), hogy most visszataláljunk az alapokhoz. Mintha most azt kérné tőlünk a Mindenség, hogy menjünk vissza a gyökerekhez. Ez időnként szükségszerű lehet. Ha mostanság szétnézünk a világban, bizony igen-nagy az a bizonyos káosz: mintha alapszintű fogalmakat és működési szabályokat kellene újra definiálnunk az életben.
A spirituális életben is akkora káosz lett, hogy érdemes a spirituális alaptéziseket is újra fogalmazni. Most aztán végképp érvényes az a megközelítés, miszerint „egyszerűségben a nagyszerűség”. Az Isteni Fényüzenetek egyértelműek, tiszták és világosak, kézzelfoghatóak, valóságosak.
Amikor túl bonyolult valami, érthetetlen, akkor az most nem fogja tudni megérinteni a lelket. Mert most a káosz időszaka van. A lélek keresi a fényt az alagút végén, és a bármilyen erőt adó gondolatokba szívesen belekapaszkodna, hogy végre-végre felemelkedjen ebből az örvényből.


Útjelző lehet, ha mélyen figyelünk arra, egy-egy üzenet hangulata emel bennünket, erőt ébreszt bennünk, vagy egyre reményvesztettebbnek és kiszolgáltatottabbnak érezzük magunkat. A szeretet fényüzenetei erőt, hitet, reményt adnak, arra buzdítanak, hogy válj a saját sorsod urává.


Ez most a megmérettetés ideje. A megmérettetés mindig nyomás alatt történik. Ez az időszak arról szól, hogy zord körülmények között is, mennyire vagyunk képesek a szeretet és az emberségesség útján maradni és járni.
Ekkor azonban felmerül a kérdés: valóban zord körülmények lennének?
A mostani időszak azt is üzeni számunkra, hogy találjunk vissza a valódi értékeink örömébe és hálájába. Most újra tanuljuk az élet valódi örömeit, az együtt töltött idő értékét, az érintés értékét, a levegő jelentőségét.


Egyre több lélek ébred, hiszen az elmúlt időszak egy ébresztő szignál is volt. Most aztán tényleg több síkú az emelkedés: vannak, akik már évek óta munkálkodnak belső lélekvilágukon, vannak, akik éppen indulnának. Nagyon sok türelemre és szeretetre van most szükség.
Egyre inkább nyílik az a bizonyos “olló: a tudatosság a mezsgye. Mennyire vagyunk képesek tudatosan élni az életet? Szeretet – tudatosságban, felismerve a kozmikus alaptörvényeket.


Most óriási szükség van arra, hogy aki érzi magában, ő azért van itt, hogy segítse a felemelkedést, akkor képessé váljon beleállni a „szolgálatába”, missziójába. Olyan ez, mintha lényünk és létünk egy templom lenne, amely akkor tárja fel kapuit, amikor felvállaljuk saját léleksorsunkat és lélekszolgálatunkat.


2021 ősze az energetikai átállás időszaka a kollektív morfogenetikus mezőben. Télen majd egy kicsit megint minden lecsendesedik, tavasszal pedig már az áthangolt kollektív mezőben épül tovább az új.
Az átállás nem azt jelenti, hogy mindenki felébred lélekszinten. Sőt! Valójában még kevesen, ugyanakkor elegen ahhoz, ami elemi erejű energetikai folyamatokba billenti tovább a kollektív mező áthangolását. Most is lehet érzékelni azokat az energia-hullámokat, melyek időről időre elérik a bolygónkat. A folyamat történik. Attól, hogy nem látjuk, attól az történik.
Éppen olyan, mint a levegő. Nem látjuk, ugyanakkor annyira természetes minden egyes lélegzet, hogy már örülni is elfelejtettünk annak, milyen szerencsések vagyunk, hogy lélegzünk. A levegő körbevesz bennünket, életben tart, beáramlik majd ki. Éppen ilyen a bennünket körülvevő energia is, és az éppen zajló áthangoló folyamatok. Körbe ölelnek bennünket…


Írta: dr. Vaktor Orsolya – Kristályfény33

MEDITÁCIÓK, MELYEK EBBEN AZ IDŐSZAKBAN SEGÍTENEK:

SEJTSZINTŰ KVANTUMENERGIA

SEJTSZINTŰ KVANTUMENERGIA

“Tudod, könnyen meglehet, hogy a sejtjeink egyszerűen okosabbak nálunk!”

/Szvámi Szánanda-bánanda/

Sejthálózatunk maga a tudatalatti tartományunk információshálózata. Minden gyermekkori, családenergetikai, generációs programozás fut a sejtjeinkben. Ugyanakkor azon hitrendszerek, eszmék, elvek, ideák, moralitás, az életműködéséről alkotott szabályrendszereink, melyek a mikro-, és makroközösségből tapadtak ránk, szintén láthatatlan parancsként (algoritmus, program) futnak a sejtjeinkben.

Az, amit családenergetikai szinten örököltünk, csupán egy szelete annak, amely alapján működtetjük az életünket.

Az önismeret valójában a saját belső működési mechanizmusunk felismerése. A lélek ébredése nem más, mint önmaga működésére való ráébredés, majd minden olyan átvett és bevett lenyomatnak a feloldása, mely elválaszt attól a csodás a való létezőtől, aki egyébként lehetnénk.


Amikor elindulunk a spirituális ébredés hídján, akkor több szinten találkozunk önmagunkkal. Felismerjük lépésről lépésre, hogy milyen tényezők hatnak ránk. Avagy az egyenlet, mint algoritmus, mely mi magunk vagyunk, milyen változókból áll. Nos, ebben van a kulcs. Az egyenlet változókból áll. Tehát az alkotó elemeinken lehet változtatni. Amikor pedig egy egyenletnek az egyik oldalán változnak a változók, úgy megváltozik az egyenlet másik oldala is, avagy az eredmény.


Amikor egy napon arra ébredünk, hogy valami nagyon nem oké, nem kerek az életünkben, és űrt kezdünk érezni, az egy olyan megnyílás, mely hív bennünket. Szeretnénk ezt az űrt betölteni, mert emberi természet, hogy folyton keressük a beteljesülést. Ez a beteljesülés maga az istenivel való egybeolvadás. Valójában ez az, amit keresünk, az istenivel, mint kozmikus mindenség jelenlétével való egybeolvadás. Önmagunk MAGasabb tudatosságú megnyilvánulásával.


Ezt találhatjuk meg a szerelemben, vagy a munkánkban, mint szolgálatban – azaz önmagunk kreatív kiteljesedésében. Bár hozzáteszem, hogy miután megtörtént a kreatív szolgálatban való kiteljesedés, vagy a családalapításban való kiteljesedés, stb., előbb – utóbb újra és újra vágyni fogjuk a szerelemben való beteljesülést. Mivel a kozmikus egyensúly a jin és jang erő egyensúlya, ezért mindig hív bennünket ez az erő. Ezt őseink nagyon jól tudták, mélységesen tisztelték a szerelem energiáját, mint a legszentebb szakrális erőforrást.


A spirituális tudatosság emelkedése, mint a Felemelkedés, tehát nem az egó csettintgetésére való teremtő erő birtoklásának módszertana, mit sem törődve a kozmikus teremtés etika (a szeretet alaptörvényeinek) szabályaival. A valódi tudatemelkedés önmagunk legmélyebb szinten való felismerése, ugyanakkor a kozmikus morális és etikai működés integrálása. A szív-tudatosságban birtokolt teremtő erőnek súlya van, és annak BIRtoklása, az egyensúlyban való MAGtartás (megtartás vagy mag-a-tartás) képessége.

A szív-tudat, a szív tudatossága azt jelenti, hogy a szeretet alaptörvényei szerint éljük az életünket, morálisan és etikusan. A szeretet alaptörvényeit a Felemelkedett Mesterek horgonyozták le Gaia morfogenetikus energiamezőjébe a tanításaik és az életük példázatával.

Amikor már elindultál a felemelkedés, avagy a lélekébredésének hídján, akkor lehet, azt tapasztalod, bizonyos élethelyzetek vagy szereplők újra és újra visszaáramlanak az életedbe.
Ez nem azt jelenti, hogy ne csinálnál valamit jól ezen az úton…


Fontos (!), hogy tudd, a tudatosság emelkedése nem azt jelenti, hogy többé nem lesz kihívás az életedben. A tudatosság emelkedése azt jelenti, hogy kapcsolódtál a belső erőforrásoddal, a hiteddel, a szíved szeretet-alaptörvényeivel, a lélek-igazságoddal, tudod, hogy ki vagy, milyen csodálatosan MAGas tudatosságú létező vagy, és ehhez képest megoldod a feladataidat.

Attól, hogy elindultál a szív-tudatosság és a felemelkedés hídján, lesznek kényes vagy kritikus élethelyzeteid. Azonban Te már az a tudatos létező vagy, aki tudod, hogyan old meg. Megoldási eszközeid lesznek…

Ehhez azonban sejtszinten szükséges a transzformáció, mert a sejtjeidben minden kódolva van, aki vagy, voltál és leszel. Az energialény, aki vagy, a sejtekben futtatja a programjait. A sejttranszformáció a kvantumenergiával történik, a kvantumenergia az, amivel elkezdtünk kapcsolódni már egy ideje. Kvantumenergiával dolgozni sejtszinten egy rendkívüli átlényegítő állapot. Testünket, sejtjeinket az 5. dimenziós tudatosság működésébe a kvantumenergia emeli fel. Türelem és alázat szükséges, hogy képesek legyünk befogadni. Lépésről lépésre.


A kvantumenergia térben történhet a metamorfózis…

Írta: Kristályfény33 dr. Vaktor Orsolya

KVANTUMENERGIÁS MEDITÁCIÓK:

vagy

ARIEL ARKANGYAL ÜZENET: AZ ÁTÁLLÁS PILLANATAI EZEK

ARIEL ARKANGYAL ÜZENET: AZ ÁTÁLLÁS PILLANATAI EZEK

A bolygótok energetikai átállásának előkészítése már évek óta elkezdődött természetesen. Maga az előkészítés is fázisokban zajlott. Nagyon sok olyan lélek inkarnálódott, akik kifejezetten az átállás miatt érkeztek. Ők is fázisokban.

Az átállás azt jelenti, hogy a bolygón élők többségének a tudatossága megemelkedik abba a tudatállapotba, amit spirituálisan úgy hívunk, „felébredt”.

Minthogy felébred a lélek a kóma állapotból, és ráébred önmaga TEREMTŐEREJÉRE, ugyanakkor a kozmikus törvényeket betartva nem árt másnak. Úgy teremt, hogy közben nem okoz kárt másnak.

Amikor olyan üzeneteket hallotok, hogy majd valakik jönnek, és ők felszabadítanak, akkor tudjátok, mindenki önmagát szabadíthatja fel. Természetesen körülöttetek vannak a segítő, támogató entitások, azonban nem helyettetek dolgoznak. Mindenki önmagát tudja felemelni az önfeloldozáson, önmegbocsátáson, önmegbecsülésen keresztül.

Az átállás maga a ráébredés önMAGotok Isteni természetű jelen-lét-ére.

Azon üzenetek, melyek szerint bárkinek is alá vagytok rendelve, vagy bárkinek is kiszolgáltatottak lennétek eredendően, és ezzel elveszik a cselekvésetek és erőtök – elgondolkodtató lehet: mi is a szándék, mely szüli ezen üzeneteket –

A szívtudatosság nem azt jelenti, hogy lekapcsolod az elméd fényeit…

A szívtudat azt jelenti, hogy lecsendesíted a káoszt a gondolkodásodban, e csendességben visszahelyezkedsz a szívközéppontodba, belső fényoszlopodba (csakraoszlop), és onnan felkapcsolódsz a MAGasabb létezőhöz, aki vagy.

ÖnMAGad Isteni minőségéhez kapcsolódsz vissza, aki vagy: egyszerre szellem-lélek-test. Szellem is vagy, mint gondolkodó lény, aki önmaga ideájával is teremt. A gondolat, az ahhoz kapcsolódó érzelem, és testi cselekvés a teremtés három kulcsa.

Egyensúlyban használjátok a szíveteket és a józan eszeteket! A tudat és a lélek egybeolvad lélektudattá. A szellem és a lélek együttműködik, az elme lecsendesedik és összekapcsolódik a lélekkel.

Kerüljétek a félelem keltő üzeneteket! Figyelj oda, miről beszélsz, szavaiddal minek adsz energiát!

Most megmutatkozik a fény és az árnyék: a szívedre figyelj! Milyen érzések áradnak benned, amikor egy-egy közvetítést olvasol vagy hallasz: növekszik benned a fény és az erő, vagy egyre kiszolgáltatottabbnak, nyomorultabbnak érzed magad? Hogyan is lehetne a szeretet üzenete az, ahol a félelem növekszik?

Csendesedj le egy kicsit, és figyelj befelé: az Univerzum, az Isteni szeret és imád téged, te vagy a mindene, ahogyan a szülőnek a gyermeke!

Óv és gondoskodik rólad. Mindig úgy tekints erre a kapcsolatra, mint a legeslegszeretőbb szülőre, akire csak képes vagy gondolni! A kozmikus szülődnek az minden vágya, hogy Te boldog és szabad legyél, hogy megélhesd legcsodálatosabb önmagad.

Minden fény és árnyék minőség, ami megjelenik a világban, az ember, mint kozmikus létező létezésének természete, minthogy az emberi lét MAGában hordozza a jin és jang dualitásának fény és árnyék misztériumát. A Mindenségben benne van a fény és az árnyék is.

A csillagrendszeretek egy játszótér, ahol a lelkek szerepeket játszanak, mint a színházban.

Ahogyan az egyik fényküldött (Shakespeare) is már elhozta nektek ezt az üzenetet: „Színház az egész világ…”

Amennyiben képessé váltok e MAGasabb tudatosságból tekinteni az életre, ráébredhettek, hogy egy igazán izgalmas kaland a fény és az árnyék körforgásáról szól. Ahhoz, hogy a „jó” megélhesse önmaga „jóságát” szükséges a „gonosz”, akihez képest a „jó még jobb lehet”…

Nagyon sokan azonban már időtlen idők óta keringenek ezen színdarabokban, forgatókönyvekben, és most a lelkük azt választotta, hogy kilépnek egy – egy színdarabból, egy-egy szerepből. Már olyan régóta vannak egy-egy szerepben, hogy fel sem tűnik nekik, hogy ők maguk csupán színészek, és nem a karakter. Karaktercserék, szerepcserék történnek. Egy-egy szerepből felébrednek a lelkek, és ráébrednek, hogy ők valójában nem a szerep.

Az átállás éppen ezt a tudatosság-emelkedést jelenti, miszerint a színdarabok illúziójából ébredtek fel a valóságba. A valóság egy MAGasabb tudatállapot, létállapot. A szeretet a valóság.

A MAGasabb dimenzió, avagy a lélek-tudatosság a szeretet frekvenciáin a becsületről, a tiszteletről és a tisztaságról üzen nektek. Ijesztgetés és rémhírkeltés helyett bátorít és lelkesít benneteket, arról beszél nektek, hogy milyen csodálatosak vagytok, és hogy van erőtök az életeteket felemelni. Az üzenet emeli a frekvenciát.

Figyeljetek az információkra, emel vagy elszívja a lélekerőtöket…?!

Erre most nagyon figyeljetek: minek adtok figyelmet? Min jár a gondolat? Hogyan érzitek magatokat? Miről beszéltek, milyen szavakat ejtetek ki?

Minden szóval, gondolattal, érzelmeitekkel és érzéseitekkel tápláltok valamit… Te mit táplálsz, kedves?

Ezen az úton a HIT az, ami olyan stabil alapot adhat, melyre építhetitek új életet…

Közvetítette: Kristályfény33

MEDITÁCIÓK, melyek támogatnak az átállásban:

Mária Magdaléna tanításai a Felemelkedésről

Mária Magdaléna tanításai a Felemelkedésről

„Szeretteim!
Az elmúlt időszak a lecsendesedésről szólt, mint már azt sokan tudjátok. Ahhoz, hogy az új megérkezhessen, a régit szükséges levetni. Az új betöltésének előfeltétele a régi kiüresítése. Ezért érezhettek most kiüresedést. Most ennek van itt az ideje. Minél inkább mered megengedni magadnak ezen ürességet, annál inkább tud megérkezni az új.
Az űrt megengedni az átalakulás kapuiban nem egyenlő azzal, amikor valaki célt vesztett, és azt sem tudja, mit akar az élettől. Ez egy félrevezetés, ami ellopja tőletek a teremtő, alkotó energiátokat. A spirituális tudatosság nem egyenlő azzal, hogy lemondtok önmagatok teremtő erejéről. Sőt!
Még csak most kezdtek valóban kapcsolódni azzal a csodálatos létezővel, akik vagytok, akik lehettek. Még csak most kezditek valóban mag-otokba, magatokba integrálni az én drága Isa-m szavait.
Ami most történik, az a teremtő folyamat egy mozzanata. A mozdulatlanság művészetének a fázisa. Nagyon mély belső alkímia, mint belső lélekmunka. Amikor a pillangó megszületik, a báb mozdulatlan. Ám, belül éppen történik a metamorfózis.
Legyetek magatokra nagyon büszkék és ismerjétek el önmagatok munkáját! Ugyanakkor mindig figyeljetek arra, hogy szívetek alázatos maradhasson!
Most a belső munkán van a hangsúly. A valódi változások akkor tudnak megtörténni, ha a belső világotok változik: a gondolatok, a gondolkodásmód, az érzelmi reakciók. A változás mindig a belső alkímia eredménye. A szív-tudatosság azt (is) jelenti, hogy van bátorságotok önmagatokkal szembe nézni, és önmagatokat a legmélyebben megismerni. Az alkímia egy folyamat, nem egyik napról a másikra történik. A szív-tudat egy tudatállapot, azaz a gondolkodásmód és az érzelmek felemelése a Krisztus-tudatosságba. Ez az 5. dimenziós mátrix, mint energiaháló.
Alapvető etikai, morális átalakulás. A belső vezettetés, a belső drive-ok átalakítása. Mi a motiváció Benned? Mi az inspiráció Benned? Hogyan nyilvánul meg rajtad keresztül a Végtelen Intelligencia, mint az Isteni Gondviselés szeretete?
Bizonyára Ti is érzitek, hogy ezért is nem kollektív felemelkedésről beszélünk, hanem az egyének felemelkedéséről. Ezt minden lélek kizárólag önmagában, önmaga felelősségében tudja megtörténtetni.
A feltétel nélküli szeretet egy tudatállapot, ahova mélységes átlényegülés, belső lelki metamorfózis útján juthatunk el. Metamorfózis, mint sejtszintű átalakulás. Ez pedig azt jelenti, hogy a tudatalatti tartományokból is kivezetődik a sértődöttség, és a meg nem bocsátott történetek energiája.
Ezt (is) tanította Isa: a megbocsátás az út. Amikor azt mondta, „én vagyok az út”, akkor azt úgy értette, hogy az ő példája az út. Ő példát adott, lábnyomokat hagyott, melyeket, aki követ, átkelhet a Megbocsátás Alkímiai hídján.
A megbocsátás maga az alkímia folyamat, és radikális változásokat hozhat. Egyre mélyebbre és mélyebbre szükséges tekinteni. Tisztában vagyunk vele, hogy sokan most úgy gondoljátok, hogy vannak történetek, melyeket képtelenség megbocsátani.
Megértjük, és elfogadjuk az érzéseiteket.
Ugyanakkor éppen így adhattunk Nektek példát… Emlékezzetek ránk, Isa és az én történetemre! Mi megbocsátottunk. Ahogyan a Felemelkedett Fénymesterek is. Emberekként születtünk, halandóként, hogy példát és lábnyomokat hagyjunk. Utat mutassunk azzal, hogy végtelenül szeretjük egymást mindannyian.
Az út vagyunk, mely elvezet a magasabb tudatállapotba, a szív-tudatba. Ha mi képesek voltunk rá, ti is képesek vagytok. Mert mind az Egy Szellem gyermekei vagyunk… testvérek…
Az Isteni Kegyelem maga a Megbocsátás és az Önmegbocsátás… Júdás lényének és létének misztikus alkímiája…
Mária Magdaléna”

Budapest, 2021. 08. 24.
Közvetítette: Kristályfény33

Meditációk, melyek a belső alkímiai folyamatokat segítik a Megbocsátás hídján:

NŐK ÉS FÉRFIAK – JÁTSZMÁK NÉLKÜLI PÁRKAPCSOLATOK

Sokat írtam már az 5. dimenziós párkapcsolatkoról.

Most itt az ideje, hogy egy kicsit jobban kifejtsük, mit is jelent ez valójában…

Mit értünk 5. dimenziós minőségű párkapcsolatok alatt?

Az 5. dimenzionális tudatosság a szív-tudatosság, vagyis a szeretet és szeretés alapú jelenlét az életünkben. Azaz, amikor gondolatainkat, szavainkat és tetteinket a fájdalomtól való félelem helyett a szeretet vezérli.
Ahhoz, hogy ezt a tudatállapotot képesek legyünk működtetni, szükségszerű felismerni saját belső működéseinket és reinkarnációnkat. Ha úgy tetszik, saját belső ok-okozati összefüggéseinket.

Amikor újabb és újabb élethelyzetek visszapörögnek az életünkbe, akkor szinte biztosak lehetünk abban, hogy működik bennük egy tudatalatti program. Ez a tudatalatti működés eredhet akár jelen életünk múltjából, például gyermekkorból, de lehet egy családi minta-másolódás is. Ugyanakkor, ha nyitottak vagyunk a reinkarnáció tanításaira, egy-egy szituáció körforgása gyökerezhet előző életinkből is.

Nos, több szintje van az önimegismerésnek. A spiritualitás nem jóslás. A spirituális tudatosság és életforma önmagad és lelked legmélyebb szintű önismerete.
Ahogy egyre inkább felismered, mi miért történik az életedben, és nevén tudod nevezni a saját játszmáidat – és hajlandó vagy felelősséget vállalni értük, majd megbocsájtani – akkor indulhat meg a feloldódás, a megtisztulás. Egyfajta önfeloldozás az önszabotázs alól.
Az 5. dimenziós párkapcsolatok játszma nélküliek. Ehhez szükségeltetik a játszmák nélkül működő nő és férfi egyaránt.
Ezért történik most a nagy párkapcsolati átrendeződés.
Ahogy egyre több nő és férfi teszi önön régi energiás működéseit, megszűnik az addigi közös platform az akkori társsal. DE! Lehet az is, hogy ugyanaz a kapcsolta újra keretezésben újjászületik.

Az nyilvánvaló, hogy kényszeríteni senkit nem lehet arra, hogy változzon. Vagy érzi a belső hívást, vagy nem. Ez ennyire egyszerű. A változás és a felemelkedés mindenkinek saját szuverén joga. Önmaga felelőssége.

Ha a jelenlegi társunk megreked egy-egy szerepben, nem kényszeríthetjük, hogy ő is kezdjen neki a belső munkának.
Ekkor a választás – csak úgy, mint mindig -, a miénk: tovább lépünk, vagy benne ragadunk mi is a szerepben.
Ha valami nem jó neked, miért vagy még ott?
Ha úgy érzed, valamilyen szituációnak lejárt az ideje az életedben, kipörögte magát karmikusan, akkor itt és most maximálisan támogatva vagy abban, hogy kilépj belőle. Ez itt az…

Ez itt az az idő, az a csillagállás, amire vártál. Most minden energiakapu azt üzeni:

„Lépj tovább! Vége van! Egy korszak lezárul!”

Lehet, hogy újjászületik a régi kapcsolatod, lehet, hogy egy új kapcsolat vár rád. Azonban egy biztos, most minden újra rendeződik.
A bolygó tudatosság mátrixa emelkedik, megállíthatatlanul. Nagyon sok feladat vár még ránk, de a folyamat, igenis történik. Meg fog történni, mert azok, akik ezért jöttek, felelősséget vállaltak saját léleksorsukért, és megtörténtetik.
Nem lehet nem tudni azt, amit tudunk. A tudást senki nem veheti el, csupán emlékezni szükséges rá.
Minél inkább beleállunk önmagunk isteni szubsztanciális forrásunkba, saját belső erőforrásunkba, annál inkább rendeződik körülöttünk saját személyes világunk is. Mi magunk minél magasabb szeretetfrekvencián rezgünk, annál inkább múlnak el mellőlünk azon kapcsolódások, melyek ezzel nem rezonálnak együtt.
Jönnek az új kapcsolódások párkapcsolatban és más, akár baráti, akár kollegiális kapcsolatokban.

Az 5. dimenzionális kapcsolódások szív-tudatosság alapúak, megszűnik az ártás, a bántás. Megszűnik az alá-, és fölérendelődés. Megszűnik a verseny, egymás elnyomása. Elmúlik belőlük az irigység. Ezek helyett egymás támogatása, bátorítása, és az együttműködés jelenik meg. Egymás emelése. Egymás szeretése, megbecsülése, tisztelete.

Az 5. dimenzionális kapcsolatok a karmikus sérülésmentes kapcsolatok világa. Már nem a karma kiegyenlítő hatása működteti. Ezért ezen frekvenciatartományban szövődhetnek meg akár az Egylélek kapcsolódások, akár lélekcsalád tagok kapcsolódásai. Ezen kapcsolatok szubsztanciája egymás szeretése, karmikus sérülések és játszmák nélkül.
Ehhez azonban az szükséges, hogy minden lélek (nő és férfi is) saját belső átlényegítését és saját belső felemelkedését megtörténtesse…

Szeretettel ajánlom figyelmetekbe

ezen belső átlényegülés folyamataihoz az alábbi hanganyag csomagokat,

melyek több órányi tanításokat és meditációkat is tartalmaznak.

Azoknak szólnak,

akik valóban meg akarják történtetni saját felelősségvállalásukban

saját belső felemelkedésüket: