ÚJ SZERELEM – ENERGIÁK, MERT A LEGSZEBB SZERELMI TÖRTÉNET A TIÉD…

ÚJ SZERELEM – ENERGIÁK, MERT A LEGSZEBB SZERELMI TÖRTÉNET A TIÉD…

November a 11. hónap, és miközben úgy tűnik, éppen az elbújásra készülünk (téli hónapok a barlang időszak) – valójában mágikus varázslat történik a láthatatlan világban. Ahogyan azt újra és újra szeretem elmondani, algoritmusok által programozott világban élünk, mely egyenletet számok, színek, illatok, gondolatok és érzések, és még jó pár érdekes tényező/elem alkotja…

A 11-es: mester szám, hiszen duplázódik benne az egyes. Az egyes a mágus (kozmikus jang enegria) a Tarotban, aki a kozmikus működés tökéletes tudásában van, szinkronizálja a fentet és a lentet, a benti láthatatlan lélekvilágot a külső, látható anyagi világgal. Ugyanakkor a 11 az erő lapja a Tarotban, mint a bennünk létező Végtelen Intelligencia felismerése, és annak az „aranyközépúton” való működtetése. Mindezek mellett – bár mesterszám – ha mégis összeadjuk, 2-t kapunk, aki pedig a Tarotban a papnő, a kozmikus létezés jin energiája.

A november egy csoda hónap. Hatványozott jelentőséggel bír most az a mondásunk, miszerint akinek van szeme, látja, akinek van füle, hallja. November a láthatatlan világban való varázslat és teremtés, ami majd tavasszal rügyre fakad, és szárba szökik.

November Skorpió mester hava, Mars és Plútó mesterek birodalma, ahol az új világ születik, a régi lebontásában az új megfogan, és életre kel. Skorpió szíve Antares. Antares a csillag, melyen keresztül emlékezhetünk a kozmikus létezésünk gyökereire, összefüggéseire, a galaktikus történelmünkre. Milyen érdekes, hogy ez a csillagtér a szerelem csillagtere.
A szerelem, mint a szer-elem az az erő, mely emlékeztet bennünket létezésünk multidimenzionális természetére. Emlékeztet bennünket, miszerint a Végtelen Intelligencia részeként létünk fonala a létezés szövetét fűzi más lelkek sorsával összesodródva, olykor pedig különválva.

Tarotban a 6-os lap a szerelem lapja. A 0-ból, mint az Isteni Teljességből elindul a lélek, tisztán, polaritás nélkül, minthogy még a tapasztalások nincsenek ekkor még jelen, sem negatív, sem pozitív minőségben. A lélek még semleges. Majd az 1-es jang energiájában és a 2-es jin energiájában megszületik, vagy férfiként vagy nőként. A 3-a lap és a 4-es lap a földi szülőket (is) jelölve, ugyanakkor az anyagi világban való megjelenést szimbolizálva tovább lendít az 5-ös tanító energiájába. A lélek tanul és tapasztal. Majd társra lel a 6-os lapnál. A kundalini energia, ahol jin és jang ismét egymásba forrva teremt, alkot, leginkább pedig elindul az életfeladat útján a 7-es lapnál…

Egy szó, mint száz: A jelenlegi korszakváltás küszöbén bizony talán többen is vannak, akik éppen újra indítják vagy újra hangolják az életüket. Új életfeladatok, új életutak nyílnak, vagy a régiek letisztulnak, újabb szintre emelkednek. Ha úgy tetszik, újra keretezzük az életünket.
Ebben a folyamatban a párkapcsolatok is újjászületnek, vagy újak születnek. Az új világunk, mint új korszakunk energiamezőjében a párkapcsolatok minősége, tartalma, a kapcsolódás frekvenciái hangolódnak egyre magasabbra.

Erről bővebben a NOVEMBER 6-i ÚJENERGIÁS SZERELEM és PÁRKAPCSOLAT TEREMTŐERŐ meditációs napon hallhatsz, ahol 2 belső lélekutazás meditációval is dolgozunk. Szinkronban munkálkodunk a tudatosságunk alkímiáján, majd kettő meditációban dolgozunk a láthatatlan lélekvilágban. Gyengéd szeretettel ölel körbe a szerelem, lelkünkben hív bennünket lélekpárunk, szerelmesünk.

Szeretettel várlak Benneteket a SZERELEM-TEREMTŐ belső lélekutazás, meditációs napon:
– akár új szerelmet teremtenél
– akár a meglévőt új szintre emelnéd

ÚJ KEZDET HAJNALÁN – A KORSZAKVÁLTÁS KAPUJÁBAN

ÚJ KEZDET HAJNALÁN – A KORSZAKVÁLTÁS KAPUJÁBAN

Az újjászületés és a megújulás időterében vagyunk. Amikor az életfeladatodat keresed, vagy szeretnél benne megbizonyosodni, akkor figyeld, milyen léleköröm és lélekszenvedély kíséri a mindennapjaidat.

A lélek szenvedélye mindig fáklyaként loboghat előtted, hogy az utadon vagy-e, vagy sem. Mostanság sokan érzik, hogy új életfeladat várja őket, vagy az eddigi szeretne kicsit megújulni, újjászületni.

Talán Te is keresed a válaszokat, hogy miért van ennyi változás az életedben, és mi miért történik úgy, ahogy történik. Tudnod kell, hogy most egy nagy váltásban van az emberiség. Ezek a változások már több évtizeddel ezelőtt, akár 2-3 évszázada is elindultak. Ahogy a felfedezések korába beúszott a forradalmak időszaka, majd az iparosodás, úgy most a digitalizáció hozza el a következő ugrást a fejlődésben.
Ám bármi is történik „hivatalosan a történelem szerint”, mi tudhatjuk, amennyiben nyitottak vagyunk ezen irányú gondolatokra, hogy az emberiség fejlődik, egyre inkább kibontakoztatva az egyén a benne létező lehetőségeket, mint potenciálokat.

Bizony ez most mindenki önmaga belső szellemi forradalma. Mennyire vagyunk képesek felszabadítani belső gondolatvilágunkat az önmagunkat korlátozó hiedelmeink alól. Egy-egy korszakváltás valójában az emberek egyéni szinten való változását jelenti, mely összeadódik, így társadalmi változásokat generálva.

Ami most történik, sokszor megtörtént már a történelem során. Az emberiség (mint egyéni emberek sokasága) időről időre ráébred, hogy a benne létező lehetőségek többet is adhatnak számára, mint a korlátok, melyek között addig élt.
Különös végig tekinteni a történelem fonalán, hogy vezetőink közül ki az, aki elősegítette a változásokat, és ki az, aki nem mert reformokat engedni. A “felkent” vezetők Isten küldöttei. Talán, akik most szívükben érzik, hogy ők is a változást szolgálják, valahol valamikor szintén voltak bármilyen módon vezető személyiségek. Talán most újra játszunk bizonyos korokat és eseményeket. Én hiszem, hogy igen. Talán majd most még jobban hajthatjuk végre, amit akkor. Talán éppen helyrehozunk valamit.

Egy biztos, még pedig az, hogy a változásra mindenki másképpen reagál. A reakciónk és a hozzáállásunk határozza meg az irányt, amit képviselünk. A fő kérdés pedig mindig az, mennyire válunk még jobb és még jobb emberré, úgy értem emberségessé, kedvessé, együttérzővé, toleránssá, prosperáló egyénné.
A változások újabb frekvenciákra emelik rezgésedet. De tudnod kell: nem fog mindenki veled együtt rezonálni, aki eddig igen. És még te felülemelkedsz a múltadon, és megvívod a csatáidat eddigi sorsoddal, mások talán másképpen választanak. Talán éppen ez a te próbád: mennyire bátran állsz ki önmagadért és a szellemi reformokért, a tudatosság felemelkedéséért. Ha úgy érzed, küldetésed van a jelen időtérben, akkor ahhoz méltó hozzáállással, a példáddal fogsz vezetni.
Sok lélek, s vezető most visszatér, kik Isten valóban felkent küldöttei, kik az embereket és az emberiséget szolgálják, mert jól tudják: minden ember maga Isten, és amikor e vezetők az emberek felemelkedését szolgálják, az istenei akaratban és az isteni törvényekben magát, Istent, mint a létezést és az életet szolgálják. Nézd meg, hogyan érzi magát a társadalom, és megtudod, valódi isteni küldött vezet, vagy sem! Az emberek (társadalom) jóléte és jól léte a jó vezető ismérve. Az ország nem egy hely, hanem az emberek közössége. Isten küldöttei tudják ezt.

Az új korszak energiájában új közösségek és új csoportok szerveződnek, melyek vezetőinek felkent minősége onnan ismerszik meg, hogy a csoport tagjai mennyire válnak képessé felemelni önmaguk sorsát a szív és szeretet tudatosságába.

Mindannyian próbák és megmérettetések előtt állunk. Nem azért, mert az Univerzum ne szeretne – persze hogy szeret. Szeretve vagy úgy, ahogy vagy, létezésed jogán körbevesz a szeretet, mert a szeretet maga az életenergia. Ugyanakkor a növekedés a létezés természetes igénye. A természet sosem kételkedik abban, hogy szeretve van, és minden állapotában csodálatos. Mégis… a természet újra és újra megújul, növekszik, majd lecsendesedik, visszahúzódik, hogy majd aztán újra növekedhessen.
Nos… mondok még valamit… mi emberek ennek a természetnek vagyunk a részei… az isteni létezés „ki és be” áramlásának, avagy a növekedésnek, majd újjászületésnek. Ez történik most.

Egy új kezdet hajnalán vagyunk, egy szellemi forradalom kapujában, mely kapu egy szív tudatosabb világba vezethet el, ha választjuk. Egyre több lélek vetkőzi le a régi szerepeket, jelmezeket, hogy ismét önmaga lehessen. Mindannyian megvívjuk belső harcunkat a múltunkkal, hogy felemelkedhessen létünk és új sorsot írhassunk.

A Kristályfény saga regénysorozat a szer-elem-erő ösvényén vezeti végig az olvasót a lélek alkímiai folyamatain. A Kristályfény saga világa a könyvek mellett kiteljesedik meditációs napokkal, meditációkkal, tanítói hanganyagokkal, videókkal és további jegyzetekkel, cikkekkel, melyek a www.vaktororsolya.hu weboldalról elérhetőek mindenkinek.

Írta: Kristályfény33 dr. Vaktor Orsolya

FÉNYMUNKA AZ ANGYALOKKAL

FÉNYMUNKA AZ ANGYALOKKAL

Kedvesek!
Az egyik kérdésre válaszolva, ígértem, hogy írok egy kicsit többet az ANGYALOKKAL való fénymunkáról, és az abból született meditációkról (VIRÁGOK VÖLGYE MEDITÁCIÓK: www.vaktororsolya.hu / MEDITÁCIÓK)

Amikor a lélek elindul a spirituális tudatosság ébredésének hídján, sokszor az ANGYALI ENERGIÁKKAL kapcsolódik először. Ez azért van így, mert sok lélek az angyali eredetéből inkarnálódott. Nem mindenki, de sokan. Azt lehet megfigyelni, hogy akik igen, ők vonzódnak a magasabb dimenziók fényentitásai felé. Akik nem az angyali eredetükből inkarnálódtak, hanem más csillageredetből, akkor az ő ébredésükben az a minőség lesz a meghatározó, vagy legalábbis jelentős.
Például a csillag-harcosokat vonzhatja a harcművészet, és úgy általában a sport, mely az ő jellemüket alakítja.
Nagyon fontos mindig úgy tekinteni e folyamatokra, hogy soha nem élesen elhatárolódott energiamezőkről beszélünk, hanem egymásba olvadó minőségekről. Minden minőség lélegzik bennünk, csupán van, ami intenzívebb, és van, ami kiegészíti a fővonulatokat.

Az ANGYALOKKAL való fénymunkálkodás emlékezteti a lelket az ő BLUE PRINT (lélekeredet) kódjaira. Akik vonzódnak az angyali szférákhoz, ők érzik, onnan tükröződik vissza létük magasabb aspektusa, lényük fényeszenciája. Otthonélményt élnek át.

Az ANGYALI SZFÉRÁK a hetedik és nyolcadik frekvenciatartományok rezgéshullámaival kapcsolnak össze. Ezek nagyon magas rezgéssávok, és ezért sokszor belealszunk a meditációkba, mert nagyon mélyen képesek munkálkodni létünk aranyfényű, Akasha-fonalán. Ugyanakkor az ANGYALI ENERGIÁKAT fényként, fényhullámokként, fényáramlatokként érzékeljük. Megjelenhetnek alakban, ám valójában ez csupán ezért van így, mert nekünk könnyebb úgy kapcsolódni velük, ha megszemélyesítjük őket.
Az ANGYALOK FÉNYLÉNYEK, fényből vannak, és a fénynek nincsen alakja, mert a fény mindenhol jelen van. Sűrűsödhet, intenzívebbé válhat, ezáltal a jelenlét erősödhet, de ez esetben fénygömböket, fénycsillogást, ragyogást érzékelünk. Amikor angyalokat „emberi alakban” látunk, az csupán a mi megszemélyesítő mechanizmusunk. Emberként így működünk, megszemélyesítjük a természetet, megszemélyesítjük az energiákat istenekként (például mitológiai történetek).

Az ANGYALI ERŐK képesek a legmélyebb ponton is jelen lenni, az ANGYALI ENERGIA olyan, mintha az ISTENI LÉLEGZET lenne, mintha a KOZMIKUS ÉRINTÉS és MINDENHOL JELENLÉT lenne. Másrészről… az… maga az ISTENI ÉRINTÉS, GONDOSKODÁS…

Az ANGYALI FÉNY átjárja a Mindenséget, körbe ölel bennünket, emlékeztetve, hogy mindig is EGYségben vagyunk, a Kozmikus Istenanya Szent Méhében, az Édenben, ahol minden, de minden van, ami a fejlődésünket és növekedésünket szolgálja – mint a kisdednek az anyaméhben.
Ahogyan a fénynek sincsen jin vagy jang pólusa, úgy az angyaloknak sincsen. Azonban, mi emberek a duális mezőben létezünk, így vagy jinként vagy jangként érzékelünk energiákat. Az angyalok tekintetében pedig még bizonyosabb a megmutatkozás, hogy mindannyian másképpen érzékeljük őket. Például Gábriel Arkangyal egyik ábrázolásban jin, egy másik ábrázolásban jang minőség. Ugyanígy Uriel, vagy Ariel, és sorolhatnám. Érdekes megfigyelni, hogy Michael Arkangyal konzekvensen férfi minőség. Ez azt tükrözi, hogy a kollektív morfogenetikus mező tudata a harcos energiákat jellemzően a jang pólussal azonosítja. (A harcos női minőségre is sokszor mondják, hogy férfias.)

Ha megengedjük magunknak, hogy ne skatulyázzuk a fénylényeket nőnek vagy férfinek, akkor közelebb kerülhetünk a hetes és nyolcas, leginkább pedig a nyolcas dimenzió fény-jelenlét egység tudatához.
Az ANGYALOK maga a fény, a fénynek a részecskéi. Ugyanakkor a Mindenség Isteni részecskéi, mint kvantumrészecskék. Amikor az angyali energiákkal kapcsolódunk, akkor nagyon mély átlényegítés útján indulunk el. A lelkünk mélyén tükröződnek azon sebek, melyek elhitették velünk – bárhol és bármikor -, hogy az ISTENI GONDVISELÉSEN (mint Mennyországon) kívül lennénk. Ez lehetetlen, mert semmi és senki nem tud az ISETNIN kívül lenni, mert az ISTENI maga a létezés.
Amiből kiestünk („magamon kívül vagyok” – mondja a magyar), az az egység tudatállapota: a csakra fényoszlopunk (csakráink, mint fénykapuink a személyes, egyéni energiamezőnkben) egyensúlya, az istenivel való kapcsolódás érzékelése, a mag energia, önmagunk szeretet megnyilvánulása, a szeretet flowja.

Ez pedig azért történt, mert kíváncsiak voltunk valahol, valamikor: Az EGYLÉLEK növekedésért és fejlődésért felelős pólusa, a nő, tudásra vágyott. (Enni akart a tudás fájáról – táplálkozni a tudással.) A női minőség a lélekfejlődését mozgatja. (Erről sokat írok a regénysorozatban: Kristályfény saga www.vaktororsolya.hu ) A lélek női része az, ami táplál, ami növeszt. Ezért hívjuk magyarul nő-nek. A jin pólus, aki mag-ába fogad, tehát a tudást mag-ába integrálja, hogy aztán azzal jang minőségében alkothasson.
Talán ezért mondják a férfiak, hogy „a nők minden baj forrása”, mert a női minőség az, ami folyton inspirál, késztet, motivál, életben tart, ösztönöz, cselekvésre buzdít. Ugyanakkor a tudás a tapasztaláson keresztül érhető el: „gyakorlat teszi a mestert”, „a gyakorlás a tudás anyja” – stb. (Itt is a női minőség jelenik meg.) A gyakorlás, ha „anya”, ezek szerint nő, és a gyakorlás nem más, mint maga a tapasztalás, ezek szerint a tapasztalás inspirációja női eszenciával rezonál. Úgy értem, tapasztal a lélek nőként és férfiként is, de maga az erre való inspiráció, az női minőség.
Ugyanakkor a tapasztalást vagy így, vagy úgy éljük meg. Szeretjük, vagy nem annyira szeretjük. Valamiért érzelmeket kapcsolunk hozzá – azért, mert emberek vagyunk. Az érzelmeinken keresztül tapasztaljuk meg az életet. Ha éppen nem ízlik, akkor persze „a nő tehet mindenről” 😊, ha éppen valami fantasztikusat élünk át, akkor pedig „a férfi a teremtés koronája” 😊
Na de, anélkül, hogy most elvesznénk ebben az előző korszak „erő méregetése” energiájában – csak azért írtam le, hogy értsük a gyökerét a mondatoknak – figyelmünket irányítsuk vissza a tudásra és tapasztalásra, azok összekapcsolódására.

A jelenkori „dimenzióváltás”, mint tudatváltás, azaz paradigmaváltás, akkor történhet meg, ha a RÉGI DEFINÍCIÓKAT és RÉGI MŰKÖDÉSI MECHANIZMUSOKAT képesek vagyunk TÚLLÉPNI, ELENGEDNI A KORLÁTOZOTTSÁGÁT, TOVÁBB TÁGÍTANI A LEHETŐSÉGEKET (potenciálokat). Milyen érdekes, hogy egy-egy filmben a „bekövesedett és változásokat igencsak ellenző tanácsnokok és vének” általában férfiként kerülnek ábrázolásra. (Na jó befejezem😊 – a cikk végén leírom, milyen fontosnak tartom a férfi energiát, csodálatosnak és tisztelem) – Tehát… a tapasztalás a tudás. A paradigmaváltás úgy történhet meg, azaz a tudatváltás, ha képesek vagyunk ön-MAG-unknak megbocsátani a tapasztalásainkat. Ilyen módon nő a férfinek, férfi a nőnek, hogy a semleges EGYLÉLEK legmélyebb szinten történtethesse meg a lélek-alkímiát. (Itt kapcsolódik be az EGYLÉLEK energiában inkarnálódott ikerláng lélekpárok missziója, a CSILLAGSZÍVŰEK missziója a szerelem ösvényén keresztül.)

Itt kanyarodhatunk vissza az ANGYALI JELENLÉT MINŐSÉGEIHEZ: az angyalok EGYLÉLEK energiában, azaz polaritás nélkül létező fényenergia. Egységben van benne a nő és férfi, egyensúlyban. Ugyanakkor az angyali energiák és erők emlékeztetnek bennünket a teljes szeretet állapotára, amikor minden REND-ben van, azaz még mindig benne vagyunk az ISTENI GONDVISELÉSBEN: ami talán a legfontosabb, hogy valóban mélyen érezhetjük a szívünkben, mennyire nagyon szeretve vagyunk.

Így születtek meg a VIRÁGOK VÖLGYE MEDITÁCIÓK – női méh energiában, mert a nő méhe a kozmikus ISTENANYA jelenléte, az ISTENI GONDVISELÉS SZUBSZTANCIÁJA –, mint meditációs sorozat részeiként az ANGYAL MEDITÁCIÓK. Várhatóan az ősszel még több születik majd. Az ANGYAL FÉNYEMLÉKEZET elvezet bennünket ISTENI FORRÁS és MAG energiánkhoz, hogy ismét intenzíven érezhessük az EGY -S- ÉG állapotot. De ahhoz sok mindent szükségszerű át – ÉG – etni MAG-unkon, hogy ismét élhessük eme EGY-s-ÉG állapotot. Leginkább pedig az Me(A)G-bocsátást, vagyis önmagunk felé… hogy tudni vágytunk, hogy kíváncsiak voltunk, hogy tapasztalni vágytunk.
…mint egy kamaszgyermek…
Mostanság éppen fel – NŐ – vünk… – és a homlokunkhoz (tobozmirigy csakra szimbolikusan) csapunk: „Miért nem hallgattam anyámra és apámra?” – Azért, mert az a miénk, amit ÁT – ÉL – ÜNK: az tesz istenivé, avagy abba a tudatállapotba, ahol me(a)gbölcsül a L-ÉL-EK. A tapasztalás, mint gyakorlás, maga a tudás. (Erről részletesen olvashattok a Kristályfény KORSZAK-ban, harmadik rész, 2021. őszén jelenik meg.)
A tékozló fiúk s lányok hazatérnek, ám az ő szüleik (kozmikus szülők) örömünnepet rend-eznek a dia-dal-ukra. (Diána a vadászat, mint tapasztalás, és a győzelem istennője.)

Nos… ebben mind és így segítenek az ANGYAL MEDITÁCIÓK: www.vaktororsolya.hu /MEDITÁCIÓK
A cikk alján becsatolom őket a közvetlen eléréssel.

E meditációk segítik és támogatják az adott életterületen, amivel dolgozni szeretnénk (szerelem, párkapcsolat, házasság, család, gyerekek, egészség, karrier, munka, anyagiak, bőség, pénz. stb.) a felemelkedés lehetőségeit: megbocsátással, felismeréssel, az energiatest fényhuzalozásával, áthangolásával, magasabb tudatossággal való összekapcsolódással.

A végére hadd írjam ide, hogy miközben átadom a fényüzeneteket a nőről és férfiról, a csillagszívűek lélekkapcsolódásáról, és eközben ébresztem az üzenetekkel az istennő jelenlétét, mélységesen tisztelem és szeretem nőként a férfit. A Kristályfény saga harmadik részében (KORSZAK) a női minőség árnyékoldaláról írok, hiszen nőként a női minőség átlényegítésén fénymunkálkodok mind egyéni, és mind kollektív szinten – e kettő pedig ugyanaz, mert ez az emberi lét alkímiája.
Ahhoz, hogy a női és férfi lélekrészeink, pólusaink megbékélhessenek, és ebben a békében egységbe érkezhessenek, nagyon fontos, hogy képessé váljunk megbecsülni egymást. Tisztelni és megbecsülni egymás sorsát. Nagyon fontos, hogy a nő beálljon a saját energetikai helyére, hogy ehhez igazodva a férfi is megtehesse ezt.

Sok írás születik arról, hogy a férfi lélek milyen elveszett tud lenni a nő nélkül. Nos, hölgyeim, valljuk be… (én megteszem)… hiába a női energia a kozmikus óceán, a kozmikus anyaméh, nagyon hideg és magányos tud lenni a férfi dinamika energiája nélkül. Nőként sok mindent megtanultunk a férfiak világából, mondhatjuk megtanultunk férfinek lenni, hogy a mélységben túléljünk. De azért lett ez a KORSZAK a nő mélysége, mert a nő is „magán kívül” lett. (Erről szól a Kristályfény saga regénysorozat 3. része és a 4. része, a KORSZAK és a METAMORFÓZIS.)

Engedjétek meg, hogy ezen fényüzenetekről a további cikkekben írjak, mert nagyon szerteágazó vonulatai vannak. Annyira, hogy egy hét részes regénysorozatot írok róla. 😊 (www.vaktororsolya.hu /KÖNYVEK )

Ezen üzenet (cikk) az angyali erőről szólt, hogyan tudnak segíteni az ANGYAL MEDITÁCIÓK a lélek felemelkedésében. Erről is bőven lehet még írni. Sok-sok türelem az, ami elvezeti mag-unkat a mag-asabb dimenziók tudatállapotának megélésébe. Minden, ami ÉL, abban benne van az isteni lélegzet… még ha nagyon mélyen is… de ott van…

Közvetítette: Kristályfény33 – dr. Vaktor Orsolya

HAJNALOK A FELEMELKEDETT FÉNYMESTEREKKEL (COHANOKKAL)

HAJNALOK A FELEMELKEDETT FÉNYMESTEREKKEL (COHANOKKAL)

HAJNALOK A FELEMELKEDETT FÉNYMESTEREKKEL (COHANOKKAL)

„Kedvesek!
Szeretettel köszöntünk Benneteket!
Szeretnénk elmondani Nektek, hogy immáron a bolygótok belépett egy rendkívül intenzív erőtérbe. Az elkövetkező hetek egészen a téli Napéj fordulóig egyre aktívabbak lesznek energetikailag. Ezt érezni fogjátok testi szinten is, akár sejtszinten is, ezért kérünk Benneteket, egyrészt tudatosítsátok, hogy mi történik, másrészt figyelemmel legyetek a minél tisztább táplálkozásra, rendszeres testmozgásra, valamint meditációra.
Azt szeretnénk kérni, hogy tekintsetek úgy a világotokra, mint egy hologram mátrixra, mely isteni mátrixhálónak a saját személyes aurátok, mint egyéni mátrixotok is természetesen a része. Így az egyéni folyamataitok kiáramlanak a kollektív mátrixba, ugyanakkor a kollektív erőhullámok elérik a saját személyes mátrixotokat, azaz kvantummezőtöket is.
A bolygó magasabb frekvenciákra való emelkedése a ti egyéni magasabb frekvenciákra való emelkedését jelenti. Ez a frekvencia-emelkedés folyamatként történik, hiszen szükséges a türelmes és lépésről lépésre való hangolás.
ÚJ TUDÁS érkezik hozzátok, nagyon fontos most, hogy nyissátok mind a szíveteket, mind a mentális teret, hogy az ÚJ TUDÁS segíthesse és támogathassa a tudatosodási folyamatokat.
A KORSZAKVÁLTÁS már évekkel ezelőtt elkezdődött, és jelenleg is éppen tart, és még tartani is fog jó pár évig. Az átmenet időszakában vagytok, ezért rendkívül sok a változás. Ezzel kapcsolatosan nagyon sok információt osztunk meg Veletek, melyek segítik a tudatosság tágulásának lehetőségeit. Merjetek újat tanulni, és merjétek a régi tudást új alapokra helyezni!
Merjetek megújulni!
Most az élet a bolygón minden szinten megújul:
Ez a megújulás zónája: a régi véget ért… elmúlt, hallott – és ami, már nem működik, merjétek elengedni!
Vákuum terek nyílnak, mely vákuum energia elemi erővel vonzani kezdi az újat. Az új teremtése, maga a teremtés a SZERELEM ERŐTERÉBEN történhet. Egyre inkább ráébredtek a SZER-ELEM valódi eszenciájára, valódi szubsztanciális lény-e(é)g-ére. Megújul a szerelemről az eddigi tudásotok, maga az érzékelésetek.
Az elkövetkező hónapokban nagyon sok lélekpár találkozik, talál egymásra: KARMIKUS TISZTULÁSnak lehet az eredménye az, hogy a férfi és női energiák a szerelemsebektől meggyógyulnak, és a valós lélekpárok így újra kapcsolódhatnak.
Ébred a NŐ valódi lény-én-ek (lény-ének) szubsztanciális ereje: a nőiség MAG-ába emeli újra önmaga istennői erejét, valóságát. A nőiség ébredése kulcs a dimenzióváltás kapujában, mely kulccsal a szerelem kapuja tárul fel.
A szerelem teremtő erő. Most pedig éppen új világot teremtetek…

Szeretünk Benneteket,
a Gyémántfényű Felemelkedett Mesterek”

Az üzenetet lejegyezte: Kristályfény33

Privát FB csoport – szeretettel hívunk a csoportba, ahol további előadásokat hallgathatsz az ÚJ KEZDET HAJNALÁNAK ÜZENETEIRŐL:
Kristályfény saga – dr.Vaktor Orsolya

TOVÁBBI FÉNYÜZENETEK és MEDITÁCIÓK:

A SZERELEM-KAPCSOLAT KORSZAKVÁLTÁSA

A SZERELEM-KAPCSOLAT KORSZAKVÁLTÁSA

Bizonyára sokkal szimpatikusabb lennék, ha most arról írnék, hogy idén ősszel mindenki egyesül a duálpárjával. Azonban ez azért nem hókusz-pókusz és abraka-dabra módra történik. Másrészről nem célom, hogy le akarjalak nyűgözni.
Egyszerűen annyit szeretnék üzenni, hogy a mostani ősz nyitja azokat az energiakapukat, amikor a „véletlenek” (isteni vezetés) szinkronizálja a sorsutakat.

Nagyon sokan csalódottnak érzik magukat a nagy szerelem beteljesülésének hiánya miatt. Ez azért van, mert nagyon sok elvárás és sztereotípia kapcsolódott rá az EGYLÉLEK energiatérre. Mintha kötelező érvényű elvárások mechanikája lenne. Mintha csak azért, mert az, ami, úgy kellene működnie, ahogy.

Az Egylélek-kapcsolódás a MAGasabb tudatosságot, mint szívtudatosságot tanítja nekünk a feltételnélküli szerelem energiájában. Vajon már képesek vagyunk tényleg feltételek nélkül létezni a szerelemben?
Itt most nem az alárendelődő áldozat-szerepekről beszélek.
Hanem…

Képesek vagyunk játszma nélküli kapcsolatokat működtetni? Képesek vagyunk már a régmúlt sérelmeit és sértődöttségeit magunk mögött hagyni?

Az újenergiás szerelem-kapcsolódások a mostani időtérben nem múlhatnak kicsinyes játszmákon. Az Egylélek misztérium szolgálat. Spirituális fejlődés missziója. Az egónk lecsendesítése, és a lélek-tudat ébredése szükségszerű.

Nem kell várnod a lélekpárodra ahhoz, hogy lélektudatod felébredjen, nem függsz semmilyen módon a lélekpárodtól a tekintetben, hogy beleállj a feladatodba, a szolgálatodba, és végezd a missziódat, amiért inkarnálódtál.

Semmilyen módon nem vagy kiszolgáltatva annak, hogy ő éppen mostanság tudatos-e vagy sem. Bármi, amit teszel, az Egylélek energiában teszed, és megnyilvánul a nőben és a férfiban is.

Ne zárd magad korlátok közé rá várakozva! Élj szabadon, élj abban a csodálatos tudatosságban, miszerint megadatott Neked az a csoda, hogy a kozmikus szerelem energiája átjárhatja a mindennapjaidat. Ne ő miatta szeress, hanem a szerelem ereje, hagyd, hogy önmagában átjárhasson! Az érzéssel kapcsolódj!

Jelenítsd meg ezt a MAGasabb tudatosságú, csodálatos szerelem energiát az életerődben, a kreativitásodban, a mosolyodban, a kedvességedben, ahogyan jelen van a mindennapokban.
A szerelem egy gyönyörűséges teremtő-erő, amelyet – valljuk be – most újra tanulunk. A kozmikus szerelem nem működhet az emberi kockáink elvárásai szerint. Nincsen olyan, hogy ilyennek vagy olyannak kellene lennie.

A szerelem, az csak szerelem. Olykor csendes, olykor szenvedélyes, olykor viharos. Nincsen olyan, hogy tökéletes. Az egyik legfontosabb, amit mindannyian tanulunk: nem azért szeretünk, mert viszont szeretnek-e vagy sem… hanem önmagáért a szerelemért…

Mit hoz az ősz?
Fákról hulló leveleket – ez biztosnak tűnik…

És mi magunk is lehullathatjuk a régi elvárásainkat, szabályainkat, sztereotípiáinkat a szerelemmel kapcsolatosan: – avagy- Kinek mi a feladata? Kinek kell kezdeményeznie, kinek hogyan kell viselkednie… ?

Mi lenne, ha nem a szabályoknak szeretnénk innentől kezdve megfelelni, hanem végre önmagunk valóságával szeretnénk kapcsolódni? Nem az a lényeg, hogyan kellene viselkedni, hanem, hogy Te milyen vagy…
Ismered önmagad annyira, hogy tudd, hogyan működsz, miért működsz úgy ahogy, vagy egyáltalán az a te működési mechanizmusod – e, vagy csak bemásoltad valahonnan, és valójában te nem is olyan vagy? Ismered magad annyira, hogy magabiztosan önmagadat megbecsülve és értékelve tudj megállni a szerelemben, és megtartani a szerelem minden vad hullámzását vagy olykor néma jelenlétét? Meg tudod tartani önmagad egyensúlyát a szenvedélyes csókok és érintés forróságában, vagy a testiérintés hiányának zordságában?
Érted már, Kedves?

A lélekpárod nem a szabályrendszerekkel szeretne kapcsolódni, sőt úgy általában egy magasabb tudatosságú kapcsolat sem az előírt szabályok szerint fog működni.
A jövőbeni szerelem-kapcsolatok akkor tudnak jól működni, ha igazán tisztán látja önmagát a nő és a férfi is, és ezt a tiszta MAG-ot képesek kölcsönösen tisztelni, megbecsülni. A megjátszott minták már nem működnek. Régi sérelmekre nem lehet új kapcsolatot építeni. A régit át kell égetned magadon, hogy megtisztulhass akár nőként, akár férfiként, hogy „tisztalappal” indulhass egy megbecsülésben és társ-együttműködésben teremtő, alkotó szerelem-kapcsolatban.

Az ősz… az ősz ilyenmódon a lélek szerelem-megtisztulásának időszaka.

Persze, ez azt is jelenti, hogy amikor elkezded önmagad mechanizmusait látni, akkor visszaveszed magadhoz az erőt, a hatalmat, hogy azon képessé válj változtatni. A felemelkedés a változással tud megtörténni. Természetesen nem kötelező változni. Azonban az egy matematikai tény, ha az egyenlet egyik oldalán nem fog változni semmi, akkor a másik oldalon sem. Azaz, ha valami mást szeretnél tükröződni látni a külvilágban, a belső lélekalkímia elengedhetetlen.

Minél inkább kapcsolódsz önmagad női vagy férfi lélekmagjával, ön-mag-addal, annál inkább tud kapcsolódni veled a társad, aki már valóban téged lát, mert te hajlandó vagy látni önmagad.
Ez a kulcs… te… mennyire tisztán tudsz kapcsolódni ön-mag-addal: ismered-e a legbelső mélységeidet és magasságaidat? Kell, hogy ismerd, hogy meg tudd tartani, hogy amikor megérkezik az életedbe, ne sodorjon el a magasabb dimenzionális, kozmikus szerelem ereje…

Írta: dr. Vaktor Orsolya – Kristályfény33

MEDITÁCIÓS ÉS TANÍTÁSOKAT KÖZVETÍTŐ HANGANYAGOK, MELYEK A FENT LEÍRTAKBAN SEGÍTENEK:

EMBERSÉGESSÉG, KEDVESSÉG – ÍGY KEZDŐDIK A SZÍVTUDATOSSÁG

EMBERSÉGESSÉG, KEDVESSÉG – ÍGY KEZDŐDIK A SZÍVTUDATOSSÁG

Az egyik legnagyobb feladatunk most ősszel, hogy visszataláljunk legbelső erőforrásainkhoz: az önmagunkba vetett hit és bizalom alapköveihez. Amikor az Isteni Gondviselésben hiszünk és bízunk, az azt jelenti, hogy önMAGunkban vagyunk képesek hinni és bízni.

Bátran lendüljünk tovább az olyan rémhírkeltéseken, mely elveszi az erőnket vagy a kiszolgáltatottság illúzióját kelti! Attól, hogy nem játszunk struccpolitikát – mert a pozitív gondolkodás nem azt jelenti, hogy homokba dugjuk a fejünket, és nem veszünk tudomást a dolgokról – attól, hogy tudjuk, mi történik a háttérben, attól még igenis észrevehetjük, hogyan szolgálhat bennünket ez az egész történés, mely éppen körbevesz, akár magán, akár kollektív szinten.

A pozitív hozzáállás azt jelenti, hogy tisztában vagyunk az adott helyzet fényes és sötét oldalával is, azonban szavainkkal és tetteinkkel a félelemkeltés helyett a hitet és az erőt áramoltatjuk embertársaink felé, az egész környezetünk felé. Avagy a felemelkedés potenciáljait invokáljuk meg.

Mi az, amit táplálsz a szavaiddal, a hétköznapi jelenléteddel, tetteiddel, a megosztásaiddal a közösségi oldalakon?

Most nagyon vissza kellene térnünk a spirituális gondolkodás alapjaihoz. Mintha alaptörvényeket kellene újra tanulnunk, ahogy a kozmikus valóság működik:

Minden frekvencia. Az egész létezésünk frekvenciatartományokból áll. Vagyis semmi értelme valami ellen harcolni, mert a világunk már egy ideje meg lett teremtve, olyannak amilyen. Kizárólag annyit tehetünk, hogy saját figyelmünket arra a frekvenciatartományra irányítjuk, ahol élni és létezni szeretnénk. Áradni fog belőlünk a MAGasabb frekvenciákon az a fény és szeretet, amibe mindenkinek saját választása, hogy belekapaszkodik-e, vagy sem.

Nem lehet megmenteni senkit, mert mindenki kizárólag önmaga felemelkedésért tud tenni. Úgy értem, segítjük egymást, támogatjuk egymást. Én például könyveket írok, meditációs hanganyagokat készítek, blogot és vlogot készítek mindennap. Nekem ez a feladatom, ez a szolgálatom, és mindannyiunknak meg van a maga lélekmissziója. Mindannyian a magunk módján tudunk hozzájárulni mások felemelkedéséhez: leginkább INFORMÁCIÓ MEGOSZTÁSSAL – ugyanakkor nem kéretlenül. Hanem kedves, figyelmes beszélgetéseken keresztül.

A szeretet-tudatosságot, mint szív-tudatosságot nyugodtan kezdhetjük azzal, hogy emberségesen és kedvesen bánunk egymással és a természettel minden egyes nap.

Kérdezd meg az embereket, hogy vannak… Figyelj rájuk… Mosolyogj sokat, és legyél türelmes…
Nagyon alapvető dolgoknak tűnnek, de ugyanakkor nézd meg, hogy milyen kevesen viselkednek így. Sokat írok az 5. dimenziós tudatosságról, ami a szeretet-, azaz a szív-tudatosság. Nos, aki szív ember, csupaszív ember, ő kedves, türelmes – egyáltalán – emberséges. Hiszik és bízik az életben. Nem, nem naív. Egyszerűen figyelembe veszi, hogy más embereknek is lehetnek hozott gondjai, ami valószínűleg nem neki szól. Nem veszi MAGára. Attól, hogy kedves valaki, és van bizalma és hite az életben, attól nem naív, akit be lehet csapni, hiszen önmagát is tiszteli, önmagát megbecsüli és értékeli. Ami árt neki, abból kiszáll. Ő sem árt másnak, mert nem árt saját magának.

Ez művészet, valóban. Tanulni és gyakorolni szükséges. Valaha tudtuk…

Most nagyon fontosak a beszélgetések. Kérdezz szeretettel, figyelve a másikra. Ahogyan és amit kérdezel, a válaszok majd megmutatják, hogy mi az a cikk vagy videó, amit megoszthatsz a másikkal, ami neki valóban segítség. Ennyi a feladatunk. Létrehozni azokat az energiatereket, amibe a többiek belekapaszkodhatnak. Ha választják…
Meséld el, hogy Neked mi és ki, hogyan segített. Röviden, lényegre törően meséld el a saját történetedet. Nem erőszakosan, nem tolakodóan, hanem könnyed csevej energiájában, hogy a másiknak befogadható lehessen. Mindenkinek más a befogadó szintje. Hidd el, akivel van dolgod, menni fog utánad, kérdezni fog téged… Te válaszolj, küldj neki olyan tartalmakat, amelyek Neked is segítettek…


A kedves jelenléted, csak az, hogy mosolyogva vagy jelen, már óriási segítség és támogatás lehet a környezetednek. A mosoly gyógyít, a mosoly lélekerőt ad – annak is, aki adja, annak is aki kapja.


Írta: dr. Vaktor Orsolya – Kristályfény33

TANÍTÓI ÉS MEDITÁCIÓS HANGANYAG-CSOMAGOK, MELYEK SEGÍTIK AZ 5. DIMENZIÓS SZÍVTUDAT LEHORGONYZÁSÁT: