GÁBRIEL ARKANGYAL TANÍTÁSAI

GÁBRIEL ARKANGYAL TANÍTÁSAI

2020 11 29

GÁBRIEL ARKANGYAL TANÍTÁSAI

Már időkkel ezelőtt megjósolták a próféciák, miszerint eljön az idő, amikor az emberiség ketté válik. Ezt az időt élitek…

Ám ez a folyamat messze nem szükséges, hogy olyan rémisztő legyen, mint azt sokan megélik. Ami valójában kettéválik, az az emberiség tudatossága. Az emberiség ébredésének folyamata már évszázadokkal, de legalábbis évtizedekkel ezelőtt megkezdődött.

Mostanra kezditek értelmezni az Isteni természet valóságát, a Szentháromság misztériumát: szellem, lélek, test.

Erről a csodálatos Végtelen Intelligenciához való visszatalálásról szól a mostani ADVENT, avagy az Isteni Szentháromságot hogyan emelhetitek fel az 5. dimenziós Csillagmátrix tudatosságába. Az őszi energiatérben elindult, és egyre közelebb ér a KRISZTUS-tudatosság Csillagmátrixa. Azok, akik különösen érzékenyek az energiákra már, rendkívül erős hangulatingadozásokat érzékelhetnek, nemhogy napról napra, hanem akár óráról órára.

Most nagyon fontos, hogy mindig emlékeztessétek magatokat, hogy éppen mi az, ami történik: átálltok a 3. dimenziós mátrixról az 5. dimenziós mátrixra, miközben áttöritek a 4. dimenziós mátrix idő-illúzióját, avagy az időhurkokat. Ez egy folyamat, újra és újra ismételve, és egyre többet töltve az 5. dimenziós lét-mátrixon, majd egyre inkább stabilizálódva ott. Folyamatosan képes átintegrálódni a gondolkodásmód, a hitrendszer, a érzelmi reakciók, és most ADVENTKOR a sejtek információs mátrixa.

Ne feledjétek! A Végtelen Intelligencia Szentháromságának megnyilvánulása vagytok. Az emberi létező az egyik legnagyobb csoda, amely a Teremtésben létezik. Itt az idő, hogy emlékezzetek az emberi lét ősi misztériumára. Ez történik most ADVENT idején. Sejtszinten történik az alkímia.

Nagyon sok munkátok van már abban, ahogyan eddig is feltisztult az energiaháló Gaia körül. Mindig három szinten érdemes tekinteni a folyamatokra: szellem, lélek, test = anyag.

A mostani ciklusban, ami 2017-től indult és 2025-ig tart, az Anyag szférájának feltisztulása történik. Természetesen ezek a folyamatok egymástól nem elválasztható mechanizmusok, egymásba folynak, és oda-visszahatnak. A fókusz, most az Anyag transzformációján van, avagy minden, ami fizikai. Így egyre tágul tudásotok a kvantumenergiákról, a kvantumrészecskékről, a kvantummezőről. Erősödik a kapcsolatotok a testetekkel, sőt egyre inkább érzitek a több test jelenlétet, és ennek is több értelmezése van. Egyre inkább érzitek kvantum létezésetek (multidimenzionális) csodáját.

Itt az idő – és ebben támogat most az ADVENT időszaka – hogy kvantumrészecske szinte is megtörténhessen lényetek polarizációja. Ahogy ereszkedik egyre beljebb Gaia terében az új KRISZTUS-tudatosság Csillagmátrix, úgy itt az idő, hogy egyre tisztábban tudjátok lehorgonyozni a Krisztusi Fénytest-mátrixotokat. A Krisztusi Fénytest, személyes Csillagmátrix kvantummezőtök az, ami együtt tud rezonálni a kollektív Krisztusi- csillagmátrix fényhálóval. Minél tisztább a személyes tér, annál könnyebb együtt lélegezni a globális, kollektív hálóval.

Mit jelent ez?

Sokszor halljátok, hogy az emberiség DNS állománya, genetikája manipulálva lett. Olykor arról hallotok, miszerint félelem implantátumok kerültek beültetésre…

Nos…

E manipulációs energia maga a félelemkeltés, ami nap mint nap szennyezi a gondolatot, az érzelmet, a sejtet. A félelem a szeretet hiánya, azaz leválaszt a Szeretet tudatállapotról.

Másik ilyen manipulációs energia a bűn-tudat, az önbüntetés keltése: a “nem vagyok rá méltó”; “én vétkem”; “bűnösnek született az ember”; “bűnben fogant az ember”; “Isten megbüntet”; “Isten haragja”; stb. – mondatok… Ugye ismeritek ezeket? Hallottátok már ezeket? Évszázadokon, sőt évezredeken keresztül ezen szocializálódott generációk sora, és vésődött, vésődött a lélekben reinkarnációról reinkarnációra… ezáltal újra és újra bevésődött a sejtkódokba…

Az 5. dimenziós tudatosság, mint Krisztus-tudatosság a MEGBOCSÁJTÁS dimenziója. Megbocsájtás az ön-mag felé, és a világ felé. Befelé és kifelé. A Megbocsájtás energiája polarizál semleges energiába. A megbocsájtás fényében, bekerülve a semleges energiába a karma örvénye kienged… Ezt tanítja Jézus Fénymester.

A félelem és önbüntető energiák kivezetése történik szellem szinten, lélek szinten, és szükséges megtörténnie sejtszinten is. Ezen anyagi rezgéseket, a szomatizálódott félelem energiákat, amelyek implantátumként érzékelhetőek, szükséges kivezetni a sejtekből.

Amikor a test, a sejtek rezgése csökken, még inkább támadhatóvá válik a lélek, a szellem. Ezért óriási jelentősége van annak, hogy felismerje az emberiség, testi szinten, az anyag szintjén is szükséges megélni Isteni energiáját, és az Anyag szférájába is beleengedni az Isteni tudatosságot. Ez pedig nem más, mint maga a Krisztusi Fénytest lehorgonyzása.

A sejttranszformáció. A kvantumrészecskék polarizálása. Vagyis az Anyag szintjén is megélni az Isteni Egység tudatot, miszerint a test, a sejtek, és minden, ami anyag, (anyagiak is, mint Isteni bőség) szintén az Isteni része, az Isteni lét egysége. Az ember teste ugyanúgy Isteni, az Isten teste, mint a szellem (gondolat), és mint a lélek (érzelem). Az Isteni hármasság szférái, mind az Isteni egységtudatba emelkednek fel az 5. dimenziós tudatosságban.

A Krisztus-tudatosság a Megbocsájtás alkímiájának és létezés – transzformáló hatásának, sorsot megváltó energiájának felismerése, alkalmazása, művelése, hétköznapi rutinná integrálása. Itt az idő, hogy a Krisztus – tudatosság a szellem és a lélek szintjén való integrációja után megtörténhessen sejtszinten is, kvantumrészecske szinten is.

A félelmeknek a sejtszintű kivezetésére azért van szükség, hogy egyrészt a test felemelkedhessen a teljes egészség állapotába, ahol megszűnik a sejtek roncsolódása, másrészről pedig, hogy stabilizálódhasson a szellem (gondolat) és a lélek (érzelem) Isteni Egység-tudata. Minél inkább áll be a test, sejtek Isteni Egység-tudata, annál inkább stabilizálódik a szellem és a lélek Isteni Egység-tudata.

A Krisztusi Megbocsájtás Alkímia az Ötágú Csillag energiájában történik. Ez az Ötágú Csillag, mint öt iránya a manipulációs energiáknak – átpolarizálja a Szentháromság szféráit az Emberben. Így válik az Ember ismét Istenemberré, vagy másnéven Csillagemberré.

Egyre nagyobb figyelmet kapnak a sejtek, mert ráébredtek, testetek nem csupán egy húsdarab, hanem a sejtinformációs hálózat a Végtelen Intelligencia része, és mindig is az volt. A sejtek hálózata a személyes Akasha Krónika. Ezért óriási jelentősége van a sejt-tudatosságnak, a sejtekkel való együttműködésnek – és az őssejt misztériumának, annak felfedezésének.

Az őssejtek a Blue Print energiát hordozzák, vagyis a testben kódolt Isteni Eredet kódok… A Szeretet Végtelen Intelligenciájának minden tudása. Az őssejtek misztériuma a testi szintű tudatosság emelkedésének kulcsa…

Ahhoz, hogy teljes mértékben felkapcsolódhassatok az 5. dimenziós Krisztus-hálóra, és ott valóban stabilizálódhasson az egyéni létezés, szükséges a test, a sejtek transzformációja is. A sejtek tudatosságának átalakítása, tulajdonképpen leképződése a szellemi és a lelki átalakulásnak. Mégis egy külön folyamat. Hiszen a szellem a gondolat, a lélek az érzelem, a test a sejt, mint anyag.

A szellem táplálása szellemi táplálékkal, értékes és szeretetteljes gondolatokkal és gondolkodással történik.

A lélek táplálása az örömmel, a nevetéssel, a vidámsággal, szeretetteljes érintéssel és simogatással.

A fizikai test táplálása, avagy a sejtek táplálása ásványi anyagokkal, nyomelemekkel, vitaminokkal, fizikai táplálékkal, organikus összetevőkkel.

A hármasság misztériuma a három szféra tiszteletben tartásával kezdődik, és ahol mellőzve van a szférák összekeverése. Mind három szféra megkapja a tiszteletet, az elfogadást.

A test a Földanya információs hálózatának is a része, ahogy az egész bolygó egy nagyobb kvantummátrixnak a része. Amikor a sejtekből kivezetitek a félelemkeltő implantátumokat, bevésődéseket, akkor testi szinten is felrezonáltok a magasabb tudatosságú kvantummezőre. Minél stabilabban vagytok testi és sejt szinten is a Krisztusi Csillagmátrixon, 5. dimenziós kvantumhálón, annál stabilabb lesz testérzetetek (kevesebb hangulatingadozás, kevesebb szédülés, kevesebb fejfájás, gyengeség, stb.), annál inkább erősödtök fizikálisan is, stabilabb lesz az egészségetek és a jól-létetek a testben.

Ennek a tanításai érkeznek most az új Krisztusi Csillagmátrix energiatérben, ami december 21-re, a Fényünnepére horgonyzódik le teljesen, nagyon sok Fénymunkás egyéni munkájának köszönhetően. Ezek a folyamatok a Fénymunkások egyéni rendszerükbe lehorgonyzó munkájuk során történnek meg. Minél több Csillagküldött ébred, és végzi egyéni sorsába integrálva a Krisztusi – fényhálót, Csillagmátrixot, annál inkább tud megfűződni a bolygó globális terében az energia. A Fénymunkások, mint Fénykapuk, önmaguk szellemébe, lelkébe, sejtjeikbe engedik a Krisztusi Fénymagokat, önmaguk létén keresztül pedig árasztani kezdik a fényt. Belülről alakul át a kollektív. Ti vagytok azok a Fénymunkások, akik megtörténtté teszitek a dimenzióváltást. Ti vagytok a CSELEKVŐK.

…Veletek vagyunk…

Szeretünk Benneteket! Mindig is szeretve vagytok!

Gábriel Arkangyal

Közvetítette: Kristályfény33

Arkangyali tanítások energiájában, a fent leírtaknak megfelelően dolgozunk az

ADVENT FŐNIX TŰZMADÁR ÚJJÁSZÜLETÉSE & FELEMELKEDÉSE

ELYSIUM CSILLAGTÜKRÉBEN

3 alkalmas ELYSIUM online meditációs esten.

3 alkalmas ELYSIUM online meditációs est
ADVENT FŐNIX-TŰZMADÁR ÚJJÁSZÜLETÉS és FELEMELKEDÉS energiájában:

A részvételi díj:
a 3 alkalom egyben, együtt 21.000.-Ft

Időpontok:

2020. 12. 06. BRONZ – Vasárnap 19.00 – 21.00

2020. 12. 13. EZÜST – Vasárnap 19.00 – 21.00

2020. 12. 20 ARANY – Vasárnap 19.00- 21.00

/Hangfelvétel készül, utólag visszahallgatható a résztvevőknek,
vagy megvásárolható annak, aki nem tudott részt venni./

Helyszín:

ONLINE – ZOOM

Jelentkezés:

info.vaktororsolya@gmail.com

Szeretettel várunk a Felemelkedett Fénymesterek

és ELYSIUM FÉNYGYÓGYÍTÓINAK energiaterében!

Kristályfény33

KÉK TELIHOLD – BLUE PRINT – ISTENI EREDET FÉNYKÓDOK AKTIVÁLÁSA

KÉK TELIHOLD – BLUE PRINT – ISTENI EREDET FÉNYKÓDOK AKTIVÁLÁSA

Lélekmetamorfózis – 4. könyv /részlet/ Kristályfény Forrás

“Amikor az ikerláng energia belép valaki életébe, akkor elindul egy belső lélek alkímiai folyamat. Így történt Mollyval is. Mark végig vezette őt az Ötágú Csillag alkímiáján. A szerelem ősi erő, mely belső égésen keresztül fényesíti meg a lelket. Megmunkálja a szenet, és gyémántot csiszol belőle. Amikor elindul valaki az ébredés hídján, különböző fázisokon megy keresztül. Minden fázis, amin áthaladt, eggyé válik a lényével, és a híd mögötte elfogy. Nem lehet visszafordulni. Nincsen vissza út. Nem lehet nem tudni azt, amit tudunk. A tudást valóban senki nem veheti el. El lehet fojtani, lehet mélyre ásni, ám a valódi tudás, mely az univerzális természet, el nem pusztítható. A lélek ráébred, hogy egy a Mindenség Fényhálójával, egy a végtelen kvantum részecske hálóval.

Az Ötágú Csillag alkímiája felemeli a lelket az 5. dimenziós tudatosságba. A lélek újra éli gyermekkorának emlékeit, mert a gyermekkor telve van ébresztő kódokkal, emlékeztetőkkel – hogy hol tart, mit hozott magával az egyén – világa tükör. Minden, ami történik vele, maga a történet, mely feloldásra és gyógyulásra vár a lélekben. Az ugródeszka, ahonnan a tovább fejlődés kezdődik. Majd következik a családi karma, a generációs lenyomatok. Naivság azt gondolni, hogy a családunk tehet arról, hogyan alakul az egyén élete. “Nem a családunk miatt vagyunk olyanok, amilyenek, hanem amilyenek vagyunk, olyan a családunk” – tanította Camilla Mollynak: a vonzás törvénye, a frekvencia törvénye – halmaz elmélet. Ahol rezonál a lélek, ott tud inkarnálódni. Ez csupán egy kiinduló pont, ahonnan tovább emelkedhet, vagy süllyedhet, szabad választásai szerint. Majd következnek a szocializációs, avagy kollektív minták, mikro és makro szinten egyaránt. Kezd a lélek ráébredni multidimenziós létezésének igazságára, több idősíkon való létezésére, és azok összefüggéseire. Egyik élet hat a másikra, az emberi életek közötti összefüggéseket a Krisztusi Megbocsátás Alkímia képes feloldani. Majd kilép a lélek a tudatosság fényhálóján tovább tágulva csillaglétezésének és csillagsorsának megismerésében, csillaglénye kódjainak feltárásába, és az ötödik sorsfordító lépésként magját emeli fel egy új teremtésbe, egy új sorsba.

Lélektudomány… lélekmetamorfózis… az átalakulás a Blue Printben. A kékség energiájában, az isteni igazságszolgáltatás energiájában, az isteni egységben, a lélek átlényegül, átalakul, és új csillagsorsot teremt magának. Megváltja önmagát. A lélekmetamorfózis a lélek csillagsorsának megváltása, a sorsvonal legmagasabb minőségekbe emelése.

Amikor a lélek már bejárta holisztikus tudatosságában az Ötágú Csillag Misztériumát, átlényegítette önmagát szellemben, lélekben, és sejtszinten, akkor egy magasabb aspektusban képes látni létezésének aranyfonalát. A Megbocsátás alkímiájának mind gondolkodásmódban, mind lélekben, mind sejtszinten szükségszerű megtörténnie a metamorfózis sikeréhez.

Minden, ami a szellemben gondolat, minden, ami a lélekben érzés, fut a sejtben, fut az egyén kvantummezejében. A Blue Print energiájában a lélek új csillagsorsot ír…”

KÉK TELIHOLD energiájában lényegítjük át csillagsorsunkat:

 • aktiváljuk önmagunk BLUE PRINTJÉT, hogy legmagasabb isteni sorsunkat élhessük
 • aktiváljuk e Blue Print energiában a kvantummezőnk 5. dimenziós rezgéseit, fénykódjait
 • felkapcsolódunk egyéni kvantummezőnkkel az 5. dimenziós kollektív kvantummezőre
 • aktiváljuk Blue Print isteni teremtő erőnket, hogy teremtő erőnk az isteni eredet fénykódjainkkal tudjon alkotni
 • a KÉK TELIHOLD energiájában szőjük azt az új kvantumhálónkat, mely az új dimenzióban az új világunkat teremti
 • aktiváljuk sejtmag szinten, sejthártya szinten azon kvantum-fénykódjainkat, melyek segítik a kapcsolódást önmagunk legtisztább isteni eredet – Blue Print – teremtő eszenciájával, hogy mind egészségben, mind egzisztenciálisan, mind szerelemben, szeretetben egy új csillagsorsot írhassunk magunknak
 • a 11. hónap 1. napján, amikor a dimenziók közötti FÉNYKAPUK szélesre tárják szárnyaikat, mi lehorgonyozzuk azokat az 5. és 6. dimenziós fénykódjainkat, melyek az új világba kapcsolnak fel és emelnek fel bennünket
 • lehorgonyozzuk az új világunk BLUE PRINT FÉNYKÓDJAIT, hogy a legtisztább szeretet-minőségben alkothassuk meg az új létünket, a 21-es energiájában (21 ÚJ VILÁG – TAROT)

Egyre intenzívebbek a KRISZTUSI ÁTLÉNYEGÜLÉS KAPUI, egyre fontosabb a tiszta, növényi eredetű táplálkozás, a tiszta víz fogyasztása, a mindennapos mozgás – vagyis az 5. dimenziós életmódváltás – kérlek, erre figyelj, amikor a Krisztusi Fénykódokat lehorgonyzó és átlényegítő meditációkban velünk tartasz…

Szeretettel várunk 11. hó 1. napján,

ön-mag-od legtisztább BLUE PRINTJÉNEK –

isteni eredetének és isteni teremtő erőd fénykódjainak a lehorgonyzásán –

valósággá teremtésén…

2020. 11. 01-én vasárnap 18.00 – 21.00 tartjuk a KAPCSOLAT online webinariumot, a KRISZTUSI ÁTLÉNYEGÜLÉS következő kapuját:

MEDITÁCIÓS EST lesz, ennek témakörében, hogy a lehető legteljesebben éljünk a 11. hónapban elénk tárulkozó ÚJKEZDET lehetőségekkel a CSILLAGENERGIÁK tekintetében.

Program:

18.00 – 19.00 Újenergiás tanítás csatornázás/közvetítés

Szünet

19.15 – 20.00 Első meditáció csatornázás/közvetítés

Szünet

20.15 – 21.00 Második meditáció csatornázás/közvetítés

Időpont: 2020. 11. 01. Vasárnap 18.00 – 21.00

Helyszín: Online Webinarium

(linket emailben küldök a jelentkezés után)

Részvételi díj: 11.000.-Ft

Jelentkezés:

info.vaktororsolya@gmail.com

Szeretettel várunk!

Kristályfény33

Miért érezzük olykor nehéznek az energiákat?

Miért érezzük olykor nehéznek az energiákat?

Miért érezzük olykor nehéznek az energiákat?

St. Germain Fénymester tanítása:

“Kedveseim!

2017 óta olyan erőhullámok érik el a Földet, melyek az anyag transzformációját hivatottak megtörténtetni. Ezen erőhullámok intenzíven hatnak sejtszinten. Tudnotok szükséges, hogy az átalakulások immáron sejtszinten történnek. A sejtszintű fejlődés evolúciós emelkedést fog megteremteni, és itt most arról van szó, miszerint az emberi test több ezer évre teremtetett. Az emberi test sokkal fejlettebb, mintsem gondolnátok. Ahhoz, hogy a sejtekben megtörténhessen a fejlődés, új tudást szükséges integrálni, vagy még inkább ébreszteni magatokban.

Itt az idő, hogy valóban HOLISZTIKUS EMBERKÉNT tekintsetek magatokra. Miszerint az ember szellem, lélek és test. Mind a három, ez a Szentháromság ősi misztériuma. Ezt nagyon fontos megérteni és TUDATOSÍTANI. A test ugyanúgy a Szentségetek része, mint a szellem és a lélek. Elhitették veletek, hogy a test az oka a szenvedésnek, hogy a spirituális emelkedés fokmérője, amikor már többé “nem kell emberként, vagy testben megjelenni” – de ez félrevezetés, és ez a hozzáállás, avagy a test megtagadása éppolyan veszélyes lehet, mint a lélek, vagy a szellemi eszencia megtagadása.

A test a lélek temploma, többféle test létezik, és az emberi test egy rendkívül fejlett teremtés. Minden sejtetek, minden kvantumrészecskétek kapcsolódik a kollektív energiamezőhöz. Minden ionotok együtt rezonál a morfogenetikus energiamezővel. Minden univerzális kód benne van a sejtmagban, a DNS-ben, a kromoszómában. Az ébredés útján, ahogy tudatosságotok tágul, avagy emelkedik a sejtinformáció használatának hányada, úgy szükséges megtörténtetni a sejtszintű átíródást, hogy új sorsot teremthessetek magatoknak. Sorsfordító hetek vannak most körülöttetek, éppen történik a váltás.

Újra KAPCSOLÓDTOK a TEST TUDATOSSÁGÁVAL. Az első lépés, amit fontos felismerni, hogy a testnek a sejtjei minden információt tárolnak, avagy a személyes AKASHÁT. A sejtmag-hálózat maga az energiaszálaitok hálózata, minden gondolat és érzés hálózata, fut benne és rajta minden tudatalatti program.

A VALÓDI ÉBREDÉS, mint LÉLEK ÉBREDÉS azt jelenti, amikor ráébredtek önmagatok multidimenziós valóságára. Ehhez a tudatosság tágulására van szükség, vagyishogy ébresszétek magatokban azt a tudást, mely megmutatja honnan jöttetek, kik vagytok. Az ébredés folyamán visszaveszitek magatokhoz saját életfonalatok, sorsfonalatok uralmát és hatalmát. Ez azt jelenti, hogy újra tanuljátok tisztelni az Élet hatalmát, és együttműködve a Végtelen Intelligenciával, teremtő erőtök teljességébe léphettek be ismét.

Ez azért is kihívás, mert ezen az úton szükséges az egyénnek önmaga árnyékaival szembe nézni. Ezeket az árnyékokat a léleknek önmagában szükséges meggyógyítani, elfogadni, és szeretni. Csak afelett lehet uralmad, amit tisztelsz, elfogadsz és szeretsz. A szeretet a semleges nulla pont, ahol békében és ítélkezés mentességben vagy. Vagyis amikor megtanulod szeretni a saját és a világ árnyékait, az azt jelenti, hogy megbékélsz a dualitás természetével. Megnyugszol. Békében vagy…

Ezen a ponton a feszültség kienged, és ismét szabadon hozhatsz új választást. Most az új választások ideje van. 2020 október és november az új választásokról, az új teremtésekről szól.

Olyan csillagkonstellációk állnak fel, amelyek minden támogatást megadnak Neked, hogy valódi új lét-ciklust tudj teremteni magadnak. Most új létfonalat szőhetsz. De hiába a csillagenergia, ha a tudatosság elmarad, ha a cselekvés és a tett elmarad.

A HOLISZTIKUS TUDATOSSÁG kívánalma és szükségessége most minden életterületre kiterjed. Hologram világban éltek, mely olyanná teremtődik, mellyé Ti magatok formáljátok. Minél több egyén teremti a Krisztusi Szeretet Törvényeken át az új világát, annál inkább képes megfűződni a Krisztusi Szeretet Értékrend a Földön.

Amikor az egyén önmagán dolgozik, önmagában dolgozik, akkor tud segíteni a Földnek. Egy kollektív folyamatban pedig a kollektív energiák hatnak az egyén életére is. Ez egy oda-visszaható folyamat, hiszen az egyén a kollektív része. Ezen kollektív energiákkal sejtszinten is kapcsolódik az ember. Ezért is nagyon fontos TUDATOSÍTANI, hogy milyen információkkal történik a kapcsolódás.

A TUDATOSSÁG szükséges a TEREMTÉSHEZ, és a TEST FELEMELÉSÉHEZ. A végső ciklus-töltések vezetődnek ki, immáron kvantumrészecske szinten áll át a test az 5. dimenziós tudatosságra, ahol a test egészséges, hosszú életet él, és újra és újra önregenerál…

A TUDATOSSÁGNAK több aspektusa is van, és elérkezett a Föld abba a pontba, amikor is minél több egyén áll bele önmaga “VAGYOK, AKI VAGYOK” állapotába, annál inkább megtörténik a Föld dimenzióváltása, ami nem más, mint a TUDATVÁLTÁS.

Éljetek bölcsen az erővel, mely Veletek van!

St. Germain Fénymester”

Közvetítette: Kristályfény33

Fenti tanítások tükrében 2020 október 11-én vasárnap ONLINE MEDITÁCIÓS WEBINARIUM – ot tartunk, ahol a TUDATOSSÁG különböző aspektusaival dolgozunk, aktiváljuk magunkban sejtszinten az 5. dimenziós testi csillagfénykódokat.

Program:

18.00 – 19.00 Újenergiás tanítás csatornázás/közvetítés

Szünet

19.15 – 20.00 Első meditáció csatornázás/közvetítés

Szünet

20.15 – 21.00 Második meditáció csatornázás/közvetítés

Időpont: 2020. 10. 11. Vasárnap 18.00 – 21.00

Helyszín: Online Webinarium (linket emailben küldök a jelentkezés után)

Részvételi díj: 11.000.-Ft

Jelentkezés: info.vaktororsolya@gmail.com

TUDATOS TEREMTÉS

TUDATOS TEREMTÉS

Hogyan tudsz bármit tudatosan teremteni az életedbe – és hogyan tudsz ezzel a SORSOD/ ÉLETED URÁVÁ válni?

Kétségkívül az emberiség eljutott oda, hogy egyre inkább elismeri és felismeri a benne rejlő potenciálok és belső erőforrások létezését és létjogosultságát. Ezen a ponton válik ketté az emberiség. Vagyis a TUDATOSODÁS folyamatában lesznek, akik egyre tudatosabban használják a tudatalattijukat – hajlandóak azt megismerni, felismerni – és hajlandóak azt alakítani, formálni.

A TUDATALATTINKKAL TEREMTÜNK: Minél inkább nevén nevezzük a tudatalattinkban futó programokat, annál nagyob hatalmat nyerünk felette – vagyis tudatosítjuk a bennünk futó programokat…Felismerjük a mintákat – és átalakítjuk. Nem elég csak oldani. SZÜKSÉGES AZ ÚJ KVANTUM MEZŐ = MORFOGENETIKUS MEZŐ = AURA = FÉNYTEST = ENERGIAMEZŐ átalakítása. Ne tévesszen meg az elnevezés – mind ugyanaz: a tudatalattiban elhitt gondolatok energiaszálai. Ezek az energiaszálak működtetik az életünkben a VONZÁSAINKAT és a TEREMTÉSEINKET. Vagyis az elhitt gondolatok hiteket, hitrendszereket hoznak létre. Ezzel teremtünk a tudatalattinkból. Minél jobban tudatosítjuk, annál tudatosabban tudunk teremteni bármit az életünkbe.

Ennek a “TUDATALATTI ÚJRA PROGRAMOZÁS” folyamatnak megvan a saját eszköztára és összetettsége, mely túl mutat a felszíni mantrák mormolásán. Ugyanis afelett van hatalmunk, amit nevén nevezünk… Ez egy komplex folyamat, melynek több lépcsőfoka van. Azonban, ha ezt megcsináljuk, kvantumugrást jelenthet az életünkben…

Az új energiás programokon ezekről tanulunk, ezekről az új tanításokról készítek jegyzeteket. Ebben az új csatornában érkeznek a meditációk és közvetítések.Lehet jelentkezni csoportos programra is; és egyéni konzultációra is.

Jelentkezés itt: info.vaktororsolya@gmail.com

További információk…

Eseményekről : https://orsolyavaktor.webnode.hu/esemenyek/

Blog: https://orsolyavaktor.webnode.hu/blog/

Vlog: https://orsolyavaktor.webnode.hu/vlog/

Egylélek avatásai a jelen-lét-ben

Egylélek avatásai a jelen-lét-ben

Teremtő erőnk aktiválása… a szerelem ereje… változó ikerláng mező…Az EGYLÉLEK PÁROK MESTERAVATÁSA…

Az ikerláng energia, mint szerelem energia, egy tudatosságot emelő lehetőség a tudatosságunk dimenzióváltásának küszöbén. A lélek, ahogyan az Univerzum is, az Isteni is, semleges. Tökéletes egyensúlyban és együttműködésben van benne női és férfi minőség. Az Univerzum abszolút semleges, mindig kiegyenlítődnek benne az energiaminőségek.

Az Egylélek kiválik az Egységből, elkezdi megélni önmagát, tapasztal. Az Egymindenség tapasztal és megéli önmagát a Lelken, az Egylelken keresztül. Az Egylélek, hol női, hol férfi minőségű testet ölt. Minden női és minden férfi tapasztalás az Egylélek tapasztalása.

Minél inkább éli a nő női minőségét, annál inkább éli a férfi férfiúi minőségét. Itt jön hát a szerelem alkímiai ereje. Az ikerláng energia alkímiai ereje. Minél inkább tudja a nő befogadni a férfi energiáját, és a férfi befogadni a nő energiáját, annál inkább tud egységbe állni a tudat. Az Egylélek tudatossága. Az “új ember” eszenciája az Egylélek szerelem energiája. A szerelem azaz erő, mellyel az érzelmek átírhatóak. “Rózsaszínben” látja a világot – azaz feltétel nélküli szeretetben van.

A folyamat paradoxona – először önmagadba “kell” szerelmesnek lenned – imádni azt, ahogyan nő vagy, vagy ahogyan férfi vagy. Az érzelmek feloldása ás alkímiája a megbocsátás erejében tud megtörténni, és ebben segít az ikerláng szerelem ereje. Olyan univerzális erő, mely világokon átível, melyre legősibb sejtjeidben is emlékszel. Az ősi szerelem legmélyebb szinten képes a megbocsátás alkímiai erejét aktiválni. Ekkor kezdődik meg a transzformáció.

Biztos lehetsz abban, ha az ikerláng energia a látóteredbe került az életedben, és foglalkoztat Téged, húz magával, hívogat – akkor ebben az életedben nagy alkímiai folyamatokat hajtasz végre. Nem csak a szerelemben. A szerelem ereje támogatja minden életterületed transzformációját. A szerelem a legmélyebb ősi energia, mely emlékeztet bennünket arra, hogy kik vagyunk és honnan jöttünk. Olykor álmainkon keresztül szól hozzánk. Másik dimenzióból érint meg. De ha megérintett, akkor belekerültél a vonzás mezőjébe. Az ikerláng vonzás mezőjébe belekerülni egyenlő azzal, hogy elindultak a magasabb dimenzionális tudatosságba ébredésed folyamatai.

Van, hogy erősebb lesz a vonzás, van, hogy egy kicsit kienged… jelen van… újra és újra…

“Új ember” alakul, alkímiázódik, hiszen egy új világot egy “új ember” tud teremteni. Új gondolatokkal, új hitrendszerrel, új érzelmi töltésekkel, új tudatalattival (sejtinformációval). Az új teremtés eggyé-válik, Egy lesz az ikerláng szerelemmel, a szerelem teremtő erejével.

Az “új ember”, aki új szerelmet sző, új világot teremt, mert elméjét (tudatalattiját és tudatosságát) mesterien használja – átmegy a mesteravatás fokozatain.

A mesteri eszenciák jelenléte ezért erősödött meg ennyire, mert nagyon sok Egylélek, most kel át a mesterré válás folyamatán. Mesterré válni azt jelenti, hogy a tudatosságunkat arra a szintre emelni, ahol tudatosan teremtünk. Mesteri tudatosság teremtő ereje…

Teremtő erőnket a tudatosságunk növelésével tudjuk növelni. Isteni képmásra teremtve, a teremtés részesei vagyunk. Teremtve lettünk és mi magunk is teremtünk. Teremtéseink gyökere a gondolataink, és ezek közül is azon gondolatok, melyeket elhiszünk. Az elhitt gondolatok hitrendszerré alakulnak, és ezzel teremtjük valóságunkat. A teremtési folyamatinkat nagyban blokkolhatja, amikor felszíni önbecsapás zsákutcájába kerülünk. Ez azt jelenti, hogy a felszínen “akarunk” valamit gondolni, de valójában a tudatalattinkban teljesen más gondolatok vannak. Ami a tudatalattinkban van gondolat, az fut a sejtinformációnkban is. A tudatalatti programozással, újra programozással újra írhatjuk a sejtinformációkat is.

A kettő között van az érzelem… és ez lesz itt az egyik legnagyobb kihívás – azaz a gondolatainkhoz kapcsolt érzelmek átírása… ugyanis az érzelmeinken keresztül tapasztalunk. Az érzelmeink skatulyáznak egy-egy tapasztalást jó vagy rossz dobozba. Az érzelmeink által alakul a hitrendszerünk. Az érzelmeink által hisszük vagy nem hisszük el a gondolatainkat, vagyis hisszük valamilyennek az adott gondolatot. Így a következő lépcsőfok az, hogy az érzelmeinken keresztül teremtünk. Az, hogy bizonyos gondolatok felől hogyan érzünk, teremti a valóságunkat.

Az érzelmeink fogják aktiválni a cselekvéseinket. Ez azt jelenti, hogy az érzelmeink hatására vagy cselekszünk, vagy nem cselekszünk.

Jelenleg egyre élesedő határvonalat lehet érzeni, a “régi ember” és az “új ember” között. A “régi embert” az érzelmei mozgatják, tudattalanul, a múlt emlékei és lenyomatai a tudatalattiból láthatatlanul és önkéntesen teremtik a valósásgát…

Az “új ember” tudatossá válik a tudatalattija felé – ami paradoxon: nyilván azért tudatalatti, mert nincsen a tudati felszínén. Itt jön a spir-i-tuális ébredés spir -ál csavarja. Az érzelmek, melyek a gondolatot jó vagy rossz tapasztalássá alakítják, a spir-ál-ban, a spir-i-tuális ébredésben a segítőinkké válnak.

Nincs más dolgunk, mint egy alapos, mély vizsgálat, hogy mely életterületünkkel kapcsolatosan, milyen érzelmeket tudunk beazonosítani, felismerni a gondolatokkal kapcsolatos érzelmeinket, és azokat átírni… átalakítani… alkímiázni…

Ezért lett 7 alkalmas az ÚJ ALKÍMIAI ISKOLA, mert a különböző alkalmakkal, a 7 életterület alkímiázódik át a “régi emberből” az “új emberbe” – mely alkímiai folyamat, mind a tudatalattiban, mind a tudatosságban megtörténik.

A “régi ember” energiamezeje 7 csakrából, 7 életterület kapuból épül fel… ám az “új ember” már 12 kaput aktivál magában. Ezért az ÚJENERGIÁS ST. GERMAIN ALKÍMIAI ÉS MESTERELME ISKOLA első része 7 alkalomból áll…

Valószínűleg lesz második rész is, 12 alkalommal – ez az információ most jött… ?

Szeretettel várunk St. Germain Mesterrel Benneteket az ÚJENERGIÁS ALKÍMIAI és MESTERELME ISKOLÁBAN – online, rugalmas időpontegyeztetéssel, ahogy a csoport választja. A csoportok maximum 7-8 fős csoportok lesznek.

Jelentkezés: info.vaktororsolya@gmail.com

Tematika: 7 alkalom

Vörös: A beavatás misztériumai:
– Hogyan történik a lélek avatása?

Narancs: Örökölt szerelem – Ősi szerelem mágiája
– Egylélek alkímia – a szerelem misztérium ajándékai, az emlékeztető kódok

Sárga: A forrás kód aktiválása
– Lélekút aktiválás

Zöld: A teremtés misztériumai
– Hogyan teremt isteni minőségében az “új ember”?

Kék: A kapcsolat potenciáljai
– Mindannyian a morfogenetikus mező részei vagyunk – hogyan tud a lélekkel kapcsolatot teremteni világokon és dimenziókon át?

Indigó: Emlékezés misztériumai
– Az egyik legnagyobb erő, amikor emlékezünk őseredetünkre, és felismerjük magunk körül a színházunk álarcai mögött rejtőző valóságot – de hogyan? Milyen eszközzel? Milyen módon?

Lila: Tudatosodás eszenciái
– Felettes énünkkel, mint a bennünk létező végtelen intelligencia részével, egységével való kapcsolódás, amikor a beavatás mesterré alkímiáz – mesterelmévé – aki használja és éli a végtelen intelligencia teljes teremtő erejét.

Témáink:

 • univerzális alaptörvények és működési elvek
 • dimenzionális összefüggések
 • dimenziók összefüggései
 • átjárhatóság
 • a tudatosság emelkedés dimenzionális hullámai
 • hogyan növeld a tudatosságod
 • tudatos jelenlét a párhuzamos életekben
 • hogyan élj a mostani lehetőséggel
 • sejtinformáció újraprogramozás
 • a szellemünk, lelkünk és sejtjeink összefüggései, egységei
 • 5. dimenziós test, sejtinformációk felépítése
 • sejtinformációink szerepe a teremtésben
 • tudatosságunk összefüggései a sejtjeink információs hálózatával

Meditáció, tanítás, csoport közvetítés… és még több meditáció, tanítás, közvetítés a csoport tagjainak

Valószínűleg lesz második rész is, 12 alkalommal – ez az információ most jött… ?

Szeretettel várunk St. Germain Mesterrel Benneteket az ÚJENERGIÁS ALKÍMIAI és MESTERELME ISKOLÁBAN – online, rugalmas időpont egyeztetéssel, ahogy a csoport választja. A csoportok maximum 7-8 fős csoportok lesznek.

Jelentkezés: info.vaktororsolya@gmail.com

A közösség ereje az újkorban…

A közösség ereje az újkorban…

Hiszem, hogy az életünket folyamatosan újra hangoljuk, újabb és újabb szintekre emeljük. Így válunk “szénből gyémánttá” – beépítjük a múlt tapasztalatait, tudássá transzformáljuk.

Nos, én is így teszek. Időről időre megújulok, időről időre újra szerkesztem az addigi munkám. Táplálom a meglévőt, és folyamatosan újat hozok létre. Hiszem, hogy azért vagyunk itt, hogy alkossunk és létrehozzunk, hiszen a Teremtés részei vagyunk, az ő képmására születtünk.

Innen visszagondolva – ahol éppen tartok – mindig közösségeket alkottam, létrehoztam, mely közösségek mindig azt a célt szolgálták, hogy a benne lévő egyének a legjobb énjüket tudják kibontakoztatni. Ez egy csodálatos folyamat, amikor egy közösség abban támogatja az egyént, hogy ő megtalálhassa a saját hangját.

Teljes szívemből abban hiszek, hogy a közösségeké a jövő. Az összefogásé a jövő. Erre tanít minden szempontból az Élet bennünket, hogy együtt többre megyünk, mint egyedül. Egy összefogásban is járhatjuk a saját utunkat, lehetünk önmagunk. Képviselni fogunk valami egyedit és megismételhetetlent. Azonban minél több emberrel osztjuk meg a tudásunkat, annál nagyobbá tud nőni az értéke. A munkánk, az alkotásunk annál értékesebb és hasznosabb lehet, minél több emberrel osztjuk meg. Ezért szükségesek az összefogások, az együttműködések, és a közösségek.

A “mostból” visszagondolva, mindig is ezt az utat jártam. 10 évesen tanulóköröket, “barátnő hálózatot” szerveztem az iskolában. 11 éves koromtól egészen 18 éves koromig diákönkormányzat vezető voltam az általános és a középiskolában is. Az iskolai diákönkormányzatok városi, majd megyei, majd országos összefogásaiban, hálózataiban, együttműködéseiben is előbb-utóbb mindig vezető szerepekbe kerültem. Az egyetemi éveim alatt megyei, majd országos ifjúsági tagozat, ifjúsági hálózat vezetője lettem.

2008-ban alapítványt hoztam létre, melynek közel 200 támogatói köre, közössége lett 3 éve alatt… aztán ezt újabb és újabb szintre emelve, “iskolát hoztam létre”, ahova közel 500-an jártak hétről hétre, hónapról hónapra az ország minden tájáról…

Majd 2017-től megint egy újabb kör indult, immáron nemzetközi vizeken – mindig újabb és újabb célokat beemelve, megújulva. A régit integrálva, tudássá transzformálva, és hozzáépíteni az újat. Növekedés, gyarapodás – ebben hiszek.

A növekedést és a gyarapodást a közösség ereje tudja megadni. Talán ez egó kérdés is, hogy mennyire zárjuk be magunkat a “saját utunkba”. Én úgy hiszem, a “saját utunknak” kifejezetten jót tesz, ha összetalálkozik más utakkal, így egyre színesebbé, bőségesebbé válhatunk.

Létrehozni egy közösséget, ahol vezetők lépnek együttműködésre, ahol egyre többen találják meg a saját hangjukat, színüket – igen, ez éltet. Igen, várom és várom egyre több vezető jelentkezését, miszerint szeretne csatlakozni az új kezdeményezéshez: ahol megélheti saját egyedi eszenciáját, saját különcségét, saját tudását megmutathatja, kamatoztathatja, gyümölcsöztetheti – az emberek hasznára adhatja… A tudásunk annál értékesebb, minél inkább alkalmazva van, minél hasznosabb, használhatóbb – és használva is van a közösség, az emberek által.

Igen, őszintén hiszem, hogy egy valódi, radikális – gyökeres változás, ugrás akkor tud bekövetkezni, amikor azok a vezetők, akik az emberek fejlesztésével, emelésével foglalkoznak, egy napon összefognak, egy nagy és közös útra lépnek – ahol mindenki egyéni útja tisztelve van, életben van, virágzik és gyümölcsözik, mégis a sok egyéni út egy fantasztikus nagy és széles sávot alkot, ahova egyre több és több ember tud csatlakozni, ezáltal emelkedni, egészségben, szeretetben, anyagiakban bőséges életet teremteni…

dr. Vaktor Orsolya