Oszd meg a tartalmat, hogy ismerőseid is láthassák!

Telepatikus képességeink fejlesztése /Tantra Szerelem 3. rész/

A jelenlegi változások, energia áthangolások mélységesen hatnak a bennünk létező Egységre is, mint a yin és yang energia egyensúlyára is. A szerelem misztériuma egyre mélyebb beavatásokat hoz nekünk,

így egyre beljebb kerülhetünk szívünk magasabb dimenzionális tudatosságában.

Újra tanulunk szeretni.

Újra tanulunk emlékezni.

A világunk dualitása az Istennő és az Istenférfi táncán ringatózik, ahogy kozmikus szerelmükben hol egymásba olvadnak, hol egymás körül keringenek. A teremtés násztánca ez, ahol az Isteni női és férfi arca is megmutatkozik, és a teremtésük a szerelmük gyümölcse.

Oly sok misztériumot rejt az Egylélek valódi beavató ösvénye. E beavató ösvény önmagunk felé vezet, a lélek felé, aki semleges, és önmagában is teljes. Aki a szerelem útját választotta ébresztő sugarának, ő magában hordozza a Szent Kígyó Tantra Misztériumát. A Szent Kígyó kettősége a kundalini energia, mely folyton felfelé árad az Isteni felé, hogy lehető legtisztább minőségét élhesse. Ez az az eszenciális tanítás és megértés, melyet magunkba csepegtetve közelebb kerülhetünk az ikerlélek/duálpár energia megfejtéséhez. Avagy, önmagunk legmagasabb énjét, minőségét kutatva, kapcsolódva vele, juthatunk el a Szent Beteljesülés állapotába.

Az ikerlélek/duálpár energia oly sok paradoxont hordoz magában, és ez éppen az a kiválasztó energia, mely elválasztja egymástól “ocsút és a búzát”… Bár rendkívül divatos és felkapott lett az elmúlt évtizedben az ikerlélek/duálpár energia, mégis, oly mélységei vannak ennek az elhívásnak, mely elhívást azok hallják meg igazán, akiknek valóban a szívükben van kódolva e szakrális rítus. Tudniillik az ikerlelkek Szent Misszióban vannak, és elsősorban a változásokért, a Krisztusi Fényháló lehorgonyzásáért vannak itt a Földön, az emberiség emelkedéséért. Szerelmüket ajánlották fel az Isteni Rend Oltárán, szerelmükön keresztül “alkotnak, hatnak, gyarapítanak”…

Szerelmük kardinálisan erős hívás, és az űr, melyet lelkükben éreznek, és folyton betöltődni vágyik, teremt. E teremtésük pedig a Kozmikus Szolgálat frekvenciahullámain történik. Szívkristályuk hívja a párját, és e szerelem-szonár Krisztusi energiaszálakat és fénypontokat fűz meg a Krisztus-hálón.

Tiszteletben tartják a Spirituális Etikát.

Telepatikusan kommunikálnak egymással.

Ismerik a Szerelem Misztériumának Gyógyító Érintését – a Tantrát.

A Tantra a yin és yang minőségek erőtereinek egymásba olvadásának képességénél kezdődik. Képesek vagyunk-e magunkba engedni az ellentét pólusok nászát, hogy az “én” átalakulhasson “mi” – vé? Képesek vagyunk-e megengedni a meridiánok együtt áramlását, a csakrák együtt forgását, a sejtek egy ritmusra rezdülését?

A Tantra elsősorban energetikai együttlét, amikor yin és yang energiamezője egymásba olvad, és egymást szereti. Lélekérintés… (további tanítások erről a Tantra Szerelem kurzuson)

E misztériumok hídján kelünk át január hónapban a Tantra Szerelem Online Kurzus támogatásában…
Túl vagyunk az első kapun, következik a második kapu…

A Szerelem Erő TELEPATIKUS képességeinek megtisztítása és felébresztése:

Kik szeretik egymást, a szeretet frekvenciáján kommunikálhatnak egymással a láthatatlan világokban is.

Tehát a lélek-kommunikációval folytatjuk, az érzékelés továbbfejlesztésével, hogy a Tantra Szerelem egyre mélyebb valóságait élhessük meg jelen emberi létünkben.

A változó világunkban a TELEPATIKUS képességeinknek a fejlesztése, ehhez kapcsolódóan az INTUÍCIÓ és a SZÍV-KOMMUNIKÁCIÓ fejlesztése egyre fontosabbá válik. Avagy úgyis mondhatjuk, ahogy egyre magasabb frekvenciákra emelkedünk fel, úgy e kommunikáció egyre inkább megnyílik bennünk.

A Tantra Szerelem alapja a két lélek egymásra hangolódása, mélységes, kölcsönös tisztelete. Amikor lélek látja a lelket. A szeretet frekvencián a két lélek kommunikál egymással, megbecsülik és tisztelik egymást, és együttlétük bensőséges intim kapcsolattá válik.

A Tantra érintések gyógyítanak. E gyógyító erejük a tudatosság hídján bontakozhat ki.

E TUDATOS ÉRINTÉSEKRŐL is szó lesz a második kapuban, amikor is oldjuk, tisztítjuk és gyógyítjuk energiatereinkben, fénytesteikben a szexualitásból és szerelemből eredő sérüléseket.

Az első kapuban dolgoztunk az érzelmi és fájdalom testekkel, most megyünk tovább, mélyebbre merülünk a mentális testek felé, avagy a hitrendszerek felé.

Feltárjuk energetikánk azon lezárt, vagy lepecsételt energiakapuit, amelyeken átkelve a Tantrikus belső ösvényeinknek haladhatunk tovább.

A szakrális energiaforrásaink felszabadítása elementáris erővel bír a TEREMTŐ ERŐNKRE – és ez azért is fontos a mostani időtérben, mert éppen 2021 éveleje hozza el nekünk azon támogató fénysugarakat, melyekkel új teremtéseinket megfűzhetjük emberi jelenlétünk szövetében.

Aki esetleg most érzi a hívást a januári csoportba,
még LEHET CSATLAKOZNI,
az első kapu előadását, és meditációját megkapja, vissza tudja hallgatni.
Mind három kapuról készül felvétel,
melyeket a csoport tagjai kapnak meg,
és akár később is lehet velük dolgozni,
nem baj, ha valaki nem tudott ott lenni az adott időpontban, az élő közvetítésen online.

Szeretettel várunk Téged is a csoportban!
Kristályfény33

2021. januárjában a Fénymesterek tanításában és avatásaiban tartjuk a TANTRA SZERELEM ONLINE KURZUST,

ahol mély lélek szinten, a tudatalattiban és sejtszinten hordozott régi szerelem-minták feloldása, kioldása – az új szerelem és szexualitás fénykódok lehorgonyzása történhet meg:

 • a harmadik dimenziós alá/fölé rendelődő játszma-minták feloldása/kioldása
 • szerelem-sérülések feloldása/kioldása
 • újenergiás, Krisztus-tudatosság szerelem fénykódok lehorgonyzása
 • egyéni kvantummező áthangolása
 • régi energiás mentális programok feloldása/kioldása
 • régi energiás érzelmi programok feloldása/kioldása
 • régi energiás szexuális lenyomatok feloldása/kioldása
 • szexuális sérülések feloldása/kioldása
 • szexualitás újraértelmezése
 • lélekkapcsolódás misztériuma
 • csakrák kapcsolódása a párkapcsolatban
 • azon Krisztusi-fénykódok lehorgonyzása, hogy egyáltalán képessé válhassunk megtartani ezt a magasabb dimenzionális szerelem erőt

Időpontok:

 • 2021. 01. 10.
 • 2021. 01. 17.
 • 2021. 01. 24.

Vasárnaponként 19.00-21.00

 • 19.00 órától elméleti, tanítói rész a Női Felemelkedett Mesterek tanításainak átadása
 • 20.00 órától meditáció, individuális hangoló és beavató folyamatok, a Női Felemelkedett Mesterek hangolásainak és beavatásainak közvetítése.

Aki nem tud ezekben az időpontokban csatlakozni,
azonban szeretne a tanításokkal és a meditációkkal kapcsolódni,
ő is nyugodtan jelentkezhet a csoportba,
mert minden csoporttaggal utólag megosztjuk a hanganyagokat,
így önállóan is, bármely időpontban lehet munkálkodni
az ötödik dimenziós szerelem párkapcsolat manifesztációján.

Helyszín:
ONLINE _ ZOOM
A linket a jelentkezés után küldjük emailben.

Részvételi díj: 21.000.-FT (három alkalom egyben)

Jelentkezés: info.vaktororsolya@gmail.com

Szeretettel várunk a Női Felemelkedett Mesterek beavató energiájában!

Kristályfény33

Vaktor Orsolya