Oszd meg a tartalmat, hogy ismerőseid is láthassák!

2020 11 29

GÁBRIEL ARKANGYAL TANÍTÁSAI

Már időkkel ezelőtt megjósolták a próféciák, miszerint eljön az idő, amikor az emberiség ketté válik. Ezt az időt élitek…

Ám ez a folyamat messze nem szükséges, hogy olyan rémisztő legyen, mint azt sokan megélik. Ami valójában kettéválik, az az emberiség tudatossága. Az emberiség ébredésének folyamata már évszázadokkal, de legalábbis évtizedekkel ezelőtt megkezdődött.

Mostanra kezditek értelmezni az Isteni természet valóságát, a Szentháromság misztériumát: szellem, lélek, test.

Erről a csodálatos Végtelen Intelligenciához való visszatalálásról szól a mostani ADVENT, avagy az Isteni Szentháromságot hogyan emelhetitek fel az 5. dimenziós Csillagmátrix tudatosságába. Az őszi energiatérben elindult, és egyre közelebb ér a KRISZTUS-tudatosság Csillagmátrixa. Azok, akik különösen érzékenyek az energiákra már, rendkívül erős hangulatingadozásokat érzékelhetnek, nemhogy napról napra, hanem akár óráról órára.

Most nagyon fontos, hogy mindig emlékeztessétek magatokat, hogy éppen mi az, ami történik: átálltok a 3. dimenziós mátrixról az 5. dimenziós mátrixra, miközben áttöritek a 4. dimenziós mátrix idő-illúzióját, avagy az időhurkokat. Ez egy folyamat, újra és újra ismételve, és egyre többet töltve az 5. dimenziós lét-mátrixon, majd egyre inkább stabilizálódva ott. Folyamatosan képes átintegrálódni a gondolkodásmód, a hitrendszer, a érzelmi reakciók, és most ADVENTKOR a sejtek információs mátrixa.

Ne feledjétek! A Végtelen Intelligencia Szentháromságának megnyilvánulása vagytok. Az emberi létező az egyik legnagyobb csoda, amely a Teremtésben létezik. Itt az idő, hogy emlékezzetek az emberi lét ősi misztériumára. Ez történik most ADVENT idején. Sejtszinten történik az alkímia.

Nagyon sok munkátok van már abban, ahogyan eddig is feltisztult az energiaháló Gaia körül. Mindig három szinten érdemes tekinteni a folyamatokra: szellem, lélek, test = anyag.

A mostani ciklusban, ami 2017-től indult és 2025-ig tart, az Anyag szférájának feltisztulása történik. Természetesen ezek a folyamatok egymástól nem elválasztható mechanizmusok, egymásba folynak, és oda-visszahatnak. A fókusz, most az Anyag transzformációján van, avagy minden, ami fizikai. Így egyre tágul tudásotok a kvantumenergiákról, a kvantumrészecskékről, a kvantummezőről. Erősödik a kapcsolatotok a testetekkel, sőt egyre inkább érzitek a több test jelenlétet, és ennek is több értelmezése van. Egyre inkább érzitek kvantum létezésetek (multidimenzionális) csodáját.

Itt az idő – és ebben támogat most az ADVENT időszaka – hogy kvantumrészecske szinte is megtörténhessen lényetek polarizációja. Ahogy ereszkedik egyre beljebb Gaia terében az új KRISZTUS-tudatosság Csillagmátrix, úgy itt az idő, hogy egyre tisztábban tudjátok lehorgonyozni a Krisztusi Fénytest-mátrixotokat. A Krisztusi Fénytest, személyes Csillagmátrix kvantummezőtök az, ami együtt tud rezonálni a kollektív Krisztusi- csillagmátrix fényhálóval. Minél tisztább a személyes tér, annál könnyebb együtt lélegezni a globális, kollektív hálóval.

Mit jelent ez?

Sokszor halljátok, hogy az emberiség DNS állománya, genetikája manipulálva lett. Olykor arról hallotok, miszerint félelem implantátumok kerültek beültetésre…

Nos…

E manipulációs energia maga a félelemkeltés, ami nap mint nap szennyezi a gondolatot, az érzelmet, a sejtet. A félelem a szeretet hiánya, azaz leválaszt a Szeretet tudatállapotról.

Másik ilyen manipulációs energia a bűn-tudat, az önbüntetés keltése: a “nem vagyok rá méltó”; “én vétkem”; “bűnösnek született az ember”; “bűnben fogant az ember”; “Isten megbüntet”; “Isten haragja”; stb. – mondatok… Ugye ismeritek ezeket? Hallottátok már ezeket? Évszázadokon, sőt évezredeken keresztül ezen szocializálódott generációk sora, és vésődött, vésődött a lélekben reinkarnációról reinkarnációra… ezáltal újra és újra bevésődött a sejtkódokba…

Az 5. dimenziós tudatosság, mint Krisztus-tudatosság a MEGBOCSÁJTÁS dimenziója. Megbocsájtás az ön-mag felé, és a világ felé. Befelé és kifelé. A Megbocsájtás energiája polarizál semleges energiába. A megbocsájtás fényében, bekerülve a semleges energiába a karma örvénye kienged… Ezt tanítja Jézus Fénymester.

A félelem és önbüntető energiák kivezetése történik szellem szinten, lélek szinten, és szükséges megtörténnie sejtszinten is. Ezen anyagi rezgéseket, a szomatizálódott félelem energiákat, amelyek implantátumként érzékelhetőek, szükséges kivezetni a sejtekből.

Amikor a test, a sejtek rezgése csökken, még inkább támadhatóvá válik a lélek, a szellem. Ezért óriási jelentősége van annak, hogy felismerje az emberiség, testi szinten, az anyag szintjén is szükséges megélni Isteni energiáját, és az Anyag szférájába is beleengedni az Isteni tudatosságot. Ez pedig nem más, mint maga a Krisztusi Fénytest lehorgonyzása.

A sejttranszformáció. A kvantumrészecskék polarizálása. Vagyis az Anyag szintjén is megélni az Isteni Egység tudatot, miszerint a test, a sejtek, és minden, ami anyag, (anyagiak is, mint Isteni bőség) szintén az Isteni része, az Isteni lét egysége. Az ember teste ugyanúgy Isteni, az Isten teste, mint a szellem (gondolat), és mint a lélek (érzelem). Az Isteni hármasság szférái, mind az Isteni egységtudatba emelkednek fel az 5. dimenziós tudatosságban.

A Krisztus-tudatosság a Megbocsájtás alkímiájának és létezés – transzformáló hatásának, sorsot megváltó energiájának felismerése, alkalmazása, művelése, hétköznapi rutinná integrálása. Itt az idő, hogy a Krisztus – tudatosság a szellem és a lélek szintjén való integrációja után megtörténhessen sejtszinten is, kvantumrészecske szinten is.

A félelmeknek a sejtszintű kivezetésére azért van szükség, hogy egyrészt a test felemelkedhessen a teljes egészség állapotába, ahol megszűnik a sejtek roncsolódása, másrészről pedig, hogy stabilizálódhasson a szellem (gondolat) és a lélek (érzelem) Isteni Egység-tudata. Minél inkább áll be a test, sejtek Isteni Egység-tudata, annál inkább stabilizálódik a szellem és a lélek Isteni Egység-tudata.

A Krisztusi Megbocsájtás Alkímia az Ötágú Csillag energiájában történik. Ez az Ötágú Csillag, mint öt iránya a manipulációs energiáknak – átpolarizálja a Szentháromság szféráit az Emberben. Így válik az Ember ismét Istenemberré, vagy másnéven Csillagemberré.

Egyre nagyobb figyelmet kapnak a sejtek, mert ráébredtek, testetek nem csupán egy húsdarab, hanem a sejtinformációs hálózat a Végtelen Intelligencia része, és mindig is az volt. A sejtek hálózata a személyes Akasha Krónika. Ezért óriási jelentősége van a sejt-tudatosságnak, a sejtekkel való együttműködésnek – és az őssejt misztériumának, annak felfedezésének.

Az őssejtek a Blue Print energiát hordozzák, vagyis a testben kódolt Isteni Eredet kódok… A Szeretet Végtelen Intelligenciájának minden tudása. Az őssejtek misztériuma a testi szintű tudatosság emelkedésének kulcsa…

Ahhoz, hogy teljes mértékben felkapcsolódhassatok az 5. dimenziós Krisztus-hálóra, és ott valóban stabilizálódhasson az egyéni létezés, szükséges a test, a sejtek transzformációja is. A sejtek tudatosságának átalakítása, tulajdonképpen leképződése a szellemi és a lelki átalakulásnak. Mégis egy külön folyamat. Hiszen a szellem a gondolat, a lélek az érzelem, a test a sejt, mint anyag.

A szellem táplálása szellemi táplálékkal, értékes és szeretetteljes gondolatokkal és gondolkodással történik.

A lélek táplálása az örömmel, a nevetéssel, a vidámsággal, szeretetteljes érintéssel és simogatással.

A fizikai test táplálása, avagy a sejtek táplálása ásványi anyagokkal, nyomelemekkel, vitaminokkal, fizikai táplálékkal, organikus összetevőkkel.

A hármasság misztériuma a három szféra tiszteletben tartásával kezdődik, és ahol mellőzve van a szférák összekeverése. Mind három szféra megkapja a tiszteletet, az elfogadást.

A test a Földanya információs hálózatának is a része, ahogy az egész bolygó egy nagyobb kvantummátrixnak a része. Amikor a sejtekből kivezetitek a félelemkeltő implantátumokat, bevésődéseket, akkor testi szinten is felrezonáltok a magasabb tudatosságú kvantummezőre. Minél stabilabban vagytok testi és sejt szinten is a Krisztusi Csillagmátrixon, 5. dimenziós kvantumhálón, annál stabilabb lesz testérzetetek (kevesebb hangulatingadozás, kevesebb szédülés, kevesebb fejfájás, gyengeség, stb.), annál inkább erősödtök fizikálisan is, stabilabb lesz az egészségetek és a jól-létetek a testben.

Ennek a tanításai érkeznek most az új Krisztusi Csillagmátrix energiatérben, ami december 21-re, a Fényünnepére horgonyzódik le teljesen, nagyon sok Fénymunkás egyéni munkájának köszönhetően. Ezek a folyamatok a Fénymunkások egyéni rendszerükbe lehorgonyzó munkájuk során történnek meg. Minél több Csillagküldött ébred, és végzi egyéni sorsába integrálva a Krisztusi – fényhálót, Csillagmátrixot, annál inkább tud megfűződni a bolygó globális terében az energia. A Fénymunkások, mint Fénykapuk, önmaguk szellemébe, lelkébe, sejtjeikbe engedik a Krisztusi Fénymagokat, önmaguk létén keresztül pedig árasztani kezdik a fényt. Belülről alakul át a kollektív. Ti vagytok azok a Fénymunkások, akik megtörténtté teszitek a dimenzióváltást. Ti vagytok a CSELEKVŐK.

…Veletek vagyunk…

Szeretünk Benneteket! Mindig is szeretve vagytok!

Gábriel Arkangyal

Közvetítette: Kristályfény33

Arkangyali tanítások energiájában, a fent leírtaknak megfelelően dolgozunk az

ADVENT FŐNIX TŰZMADÁR ÚJJÁSZÜLETÉSE & FELEMELKEDÉSE

ELYSIUM CSILLAGTÜKRÉBEN

3 alkalmas ELYSIUM online meditációs esten.

3 alkalmas ELYSIUM online meditációs est
ADVENT FŐNIX-TŰZMADÁR ÚJJÁSZÜLETÉS és FELEMELKEDÉS energiájában:

A részvételi díj:
a 3 alkalom egyben, együtt 21.000.-Ft

Időpontok:

2020. 12. 06. BRONZ – Vasárnap 19.00 – 21.00

2020. 12. 13. EZÜST – Vasárnap 19.00 – 21.00

2020. 12. 20 ARANY – Vasárnap 19.00- 21.00

/Hangfelvétel készül, utólag visszahallgatható a résztvevőknek,
vagy megvásárolható annak, aki nem tudott részt venni./

Helyszín:

ONLINE – ZOOM

Jelentkezés:

info.vaktororsolya@gmail.com

Szeretettel várunk a Felemelkedett Fénymesterek

és ELYSIUM FÉNYGYÓGYÍTÓINAK energiaterében!

Kristályfény33