Oszd meg a tartalmat, hogy ismerőseid is láthassák!

2020.09.16. Rafael Arkangyal közvetítés: TEREMTŐ ERŐTÖK FELSZABADÍTÁSA

09 20-án online webinarium keretében dolgozunk egy “MEGBOCSÁTÁS és ÖNFELOLDOZÁS BEAVATÁSA és SZERTARTÁSA” MEDITÁCIÓS EST keretében.

Mit jelent ez?

Mi fog itt történni?

Rafael Arkangyal közvetítése:

“Kedvesek! Jelen időtérben egyre gyorsabban tekeredik az idő és a tér, egyre gyorsul körülöttetek az energiamező mozgása – mint egy centrifuga… Ez egy centrifugális erő, mely egyre mélyebb tudatosságot tár fel bennetek. Fontos megérteni, és leginkább a szívben érezni, hogy mindig is az EGYSÉGBEN voltatok. Az isteni maga a létezés, a szellemi eszencia; a szellem az az energia, élet, amely a Mindenséget körbe veszi, átszővi. Az isteni bőség az élet minden területén körbevesz benneteket. A lélek tapasztal. Tapasztal életeken át, világokon át. A tapasztalások pozitív vagy negatív töltéseket adnak, mert a dualitásban a lélek a tapasztalásokat jónak vagy rossznak éli – ítéli. S bár a mostani időtérben sokat tisztult már az ítélkezés… vajon valóban teljes ítéletmentességben létezik – e lelked, itt és most?

A megbocsájtás elsősorban egy önfeloldozás. Minden ítélet a szívben egy kötés, egy fátyol, egy elválasztottság érzet. Az isteni semleges középpont energiának semmilyen nézőpontja sincsen a tapasztalásokról. A tapasztalások semlegesek. A karma egyetemes törvénye, miszerint minden gondolatnak, minden érzésnek, minden szónak és cselekedetnek következménye van – létezik.

A mostani energiatér egy KRISZTUSI ÁTLÉNYEGÜLÉS energiatér, Krisztusság a feltétel nélküli elfogadás, szeretés, ítéletmentes létezés. Jézus olyan energetikájú energiatérben horgonyozza le Gaia-ra e Krisztus-tudatosságot, mint amely energiatér most is jelen van ezen őszi hónapokban. Mindez történik ugyanakkor az EGYLÉLEK – lélekpár mezőben is, hiszen Jézus és Mária Magdaléna egyszerre emelik fel létüket a megbocsátás ösvényén keresztül.

Ami ma a lélek egyik felében megcsendül, az a másik felében visszhangzik…

Ezen időtér a megbocsátás ösvényén keresztül a lélekpárok összevezetésének, egymásra találásának energiatere is. Ahogy Jézus és Mária Magdaléna történetében is e lélekpár energia az, ami megjelenik a megbocsátás beavatásán keresztül.

Az átlényegülés a Krisztus-tudatosságba, lélekállapotba, 5 lépcsőn keresztül vezet – ez az ötágú csillag szakrális geometriai energiája, és tanítása. Ezen lépcsőkön – az ötágú csillag beavatási ösvényén – már többen elindultatok.

Az elmúlt évtizedekben óriási megtisztulások történtek jelen élet múltbéli emlékeit illetően, generációs és családi minták feloldása és megbocsátás tekintetében. Sokan dolgoztatok előző (párhuzamos) életek feloldozásával, az életeken áthozott energiák feloldozásával. Ezek a lélekmunkák emelték a saját rezgéseiteket is, és természetesen emelték a kollektív mezőt is. Az egyéni emelkedés kulcsa a kollektív emelkedésnek. Ahogy tisztul az egyén a megrekedt energiáktól, ahogy az egyén felszabadítja önmagát, úgy szabadul fel a kollektív is.

A következő lépcsőfok, amire most sokan ráléptek, és ezáltal e munka átrezegteti a kollektív hálót is, a bennetek létező világokról világokba hozott energiák. Ezek a feltisztulások kiemelnek benneteket azon időhurokból, mely újabb és újabb másolt, hologram életet teremtett. A gyökér ügy amíg meg nem oldódik, addig igyekszik gyógyítani önmagát, és másolatokat reprodukál, ahol igyekszik helyreállítani az elcsúszásokat.

A mostani időtér olyan tudatosság mezőket nyit meg az emlékezében, mely hatására a gyökérhelyzeteket lehet feloldani, ezáltal az időhurkokat. Most a csillagtörténelem tisztul fel. Ez kulcsa saját csillaglényetek ébredésének.

Olyan energiaminőségek tisztulnak fel, melyek csillagenergiák, és csillagsorsotok sodrásába, flowjába tudnak visszahelyezni benneteket. A lélek végtelen tapasztal. Jelen világotok egy hologram világ, egy gyógyító program. A tudatosság tisztulása, ébredése a fátylak feloldásán keresztül vezet. Érzem szívetek. Érzem a lélek a fáradtságát. Most mégis – tudnotok kell – az utolsó fátylakhoz érkeztek… fellibben az a tudatosság mező, ahol sejtmag szinten – azaz a tudatalatti legmélyebb szintjén tudjátok átalakítani a magotokban futó programokat.

A lélek végtelen tapasztal. Végtelen tapasztalásai során valahol valamikor született egy ítélkezés – önmaga felett… valahol valamikor, amikor fáradni kezdett a lélek, megszületett a hazavágyás érzése… ez a hazavágyás az Egységbe való vágyás, kezdte ébreszteni a lelket, hogy mit is tett… tapasztalni vágyott… kíváncsi volt…

Eme folyamat a létezés folyamata. Ahogy egy-egy tapasztalat után az emberben is felmerül, hogy miért is ment arra vagy erre, úgy a lélek mélyen magjában érzi – a tékozló energiát – mintha valamit eltékozlott volna…

Amikor az egyén tudatossága ébredni kezd, és elkezd emlékezni lelkének teljességére, szellemével való egységre, megjelennek a tapasztalások fájdalmai, melyek a megbocsátás alkímiáján keresztül válhatnak bölcsességgé. A felemelkedés következő kulcsa tapasztalok bölcsességgé transzformálása.

Most a lélek maga a tapasztalás vágyát bocsájtja meg, a hasadás tapasztalását. A lélek hasadása csillagsorsából való kiállása. Amikor mást is szeretett volna tapasztalni… most a lélek visszatér az eredendőbe, önmaga isteni megnyilvánulásába. Ehhez a megbocsátás alkímiai ösvényén keresztül vezet út. Megbocsátása annak – a léleknek önmaga felé-, hogy elhagyta isteni sorsát, mint önmagát, önmaga teljes isteni állapotát, a “vagyok, aki vagyok” állapotát, ezáltal kiszakítva magát az isteni flow energiájából, meghasítva a tudatosságot.

Amikor a lélek önmaga önfeloldozásán – az ötágú csillag Krisztus-tudatosság megbocsátás alkímiai ösvényén – megy végig, akkor felszabadítja a benne rejlő végtelen teremtő erőt. Visszaáll isteni “vagyok, aki vagyok” tudatosságába, ahol újra csillagsorsában áramlik a flowban, bőségben. Az isteni eredetben bőséges egészség, bőséges szeretés és szerelem van, bőséges élet van. Legmélyebb szinten, sejtmag szinten feloldani a lélek önmaga felett hozott ítéleteit, önszabotáló tudatalatti programjait – ez a hazatalálás élménye.

A hazavágyás maga ebbe a tudatosságba és létállapotba való visszavágyás. Az “otthonélmény”, a “hazatalálás” élménye, maga isteni csillageredetbe való visszatérés élménye.

Jelen világ a csillagdimenziókon keresztül szövődött meg, egy hologram világ, és a “Föld-projekt”, az emberi lét küldetése részben – más csillagterekben tapasztalt életek isteni sodrásba való visszaállítása, helyreállítása. Egy lélekgyógyító mező.

Gaia energiamezeje magába fogadta a Plejádok, Sirius csillagainak, Orion, Androméda, Arkturusz, és még más csillagenergiákat, hogy ezek a csillagenergiák e gyógyító térben gyógyítsák az elcsúszott minőségeket. Gaia-n a lélek gyógyul, isteni tudatossága, csillageredete, csillagsorsa áll helyre.

Ennek van most itt és most a csillagtere. A mostani időszakban sok lélek ébred rá önmaga sorsára. Amikor a lélek önmaga sorsára ébred, az azt jelenti, hogy önmaga energiájára ébred – azaz ahogyan az isteni rajta keresztül megnyilvánul, és teremt. A lélek sorsa egyenlő a lélek eredet energiaminőségével. Amikor a lélek a sorsába, saját energiacsatornájába visszatalál, akkor felszabadítja magában a teljes isteni teremtő erejét.

Nos. Mivel egykor ezzel a teremtő erővel a lélek visszaélt, elcsúszott, másra használta, mint saját sorsa, és ennek karmikus következményei lettek, ezért a lélek önmegbocsátása az ösvény, mely e végtelen teremtő erőt felszabadítja. Az önfeloldozás a lélek önmegbocsátásán keresztül történik, a Krisztusi beavató ösvényen át.

Ez nem kívülről érkező megbocsátás. Ez a lélek önmegbocsátása. Mert ez az elcsúszás hasította tudatát, és ketté választotta Jint és Jangot. A lélek önmaga feletti ítélkezés (önbántás, amiért elhagyta a önmaga szent minőségét), a lélek isteni sodrából való kiállás lélekhasadást eredményezett. Lehasadt a lélek az isteni sorsáról, lehasadt az isteni eredet tudatosságáról, meghasadt a lélek Jinje és Jangja…

Soha senki nem haragudott, soha senki nem kért számon – kizárólag a lélek választása minden vezeklés… E vezeklés körök a legmélyebb katarzisban tudnak feloldódni, mert ott szembesül a lélek az ősfájdalommal, mely őt meghasította…

Csodálatos kód Jézus és Márai Magdaléna története, hogy emlékezzen a lélek. Az ő küldetésük a lélek ébresztése – a megbocsátás ösvényének mesterei ők.

Mély galaktikus emlékek gyógyulnak most a lélekben. Ha képes vagy önmagadra úgy tekinteni, hogy több vagy, mint mostani életed, több vagy, mint emberi létfonalad, akkor megérted és meglátod a titkot.

Az, ami elválaszt lélekegységedtől, az, ami leválaszt a lélekegyesülésről, a bőségről, az isteni flow-ról, csupán egy a tudatalattiban működő, sejtmagban lüktető önszabotáló (önbüntető) program…

Ezt, ha feltárod, megbocsájtod, megbocsájtod önmagadnak a tapasztalás kíváncsiságának vágyát, a “tékozló fiú (vagy lány)” lelkedben gyökerező történetét, igazán, mélyen, átélve a lelki katarzist, akkor megtérsz… önvalódhoz, önvalóságodhoz, önmagadban létező belső isteni forrásodhoz… ami kiapadhatatlan…

E ponton leomlanak a falak, lehullnak a fátylak, és az egyensúly energia alázatában, ugyanakkor önmegbecsülésben, önbizalomban, önértékelésben, ismét éled az isteni eredet sorsodat, energiádat – bőséget teremtve életedben és megélve az isteni szerelmet lélekegységedben…

Éljetek az erővel, a lehetőséggel, melyeket most a Csillagmesterek feltárnak előttetek!

Szeretlek,

Rafael Arkangyal”

Közvetítette: Kristályfény33 – dr. Vaktor Orsolya

Fenti tanítás energiájában dolgozunk szeptember 20-án, eme csillag – gyógyítótérben:

  • Áthaladva az ötágú csillag beavató ösvényén, sejtmag szinten – azaz a legmélyebb tudatalatti rétegekből oldjuk a csillag-analógiák elcsúszásait.
  • Majd gyógyítjuk ezeket, transzformáljuk, alkímiázzuk.
  • Dolgozunk plejádi, siriusi, orioni, és más csillag fénysegítőkkel, akik emlékeztetnek bennünket magasabb rezgésű minőségeinkre.
  • A csillag-fénysegítőkkel együtt ébresztjük a sejtmagszintű emlékezést.
  • Új csillag-fénykódok, magasabb csillag-tudatosság fénykódok íródnak be sejtmag szinten.
  • Az új csillag – fénykódokkal új kvantummezőt építünk egyéni és kollektív szinten is.
  • Az új csillag-fénykód kvantummező új életet teremt, új teremtő erőt aktivál.
  • Az új kvantummezővel magasabb, tisztább megélése következik önmaga “vagyok, aki vagyok” lélekállapotnak – új isteni teremtő erőt aktiválva. (Ami eddig látomás volt, most valósággá válik.)

Most ketté válik az emberiség tudatossága – lesznek, akik tovább élik emberi tudatosságú körforgású létfonalukat, és lesznek, akik tudatosságban kiemelkedve, felemelkedve csillag-tudatosságot élnek meg emberi létformában.

A most ősszel megfűződő Krisztusi Átlényegülés Kapui ebbe a tudatosságba emelnek fel.

Szeretettel várunk a Krisztus-tudatosság fénymezőben!

Időpont: 2020. 09. 20. vasárnap 18.00 – 21.00

Helyszín: ONLINE – ZOOM (link emailben a jelentkezést követően)

Szeretettel várunk

2020.09.20-án, vasárnap, 18.00 – 21.00 óráig

Online Webinarium keretében

Meditációs Estre.

Részvételi díj: 11.000.-Ft

Jelentkezés: info.vaktororsolya@gmail.com