VAKTOR ORSOLYA
Rózsa
Csillagközi Dolce Vita: Földelés Földanyával…
Kategória: Szakrális nő
 
 
Csillagközi Dolce Vita: Földelés Földanyával…
 
Képes vagy földelni a teremtéseidet?
Le tudod földelni a meditációban megszőtt újvilágodat?
Rájöttél már, hogy miért nem megy Neked a Földelés?
Itt az idő, hogy újra tanuld a földelést! 
Ébreszd magadban a FÖLDELÉS ŐSI TUDÁSÁT ÉS KÉPESSÉGÉT!
 
Lemúria az Istenanya szépségét és termékenységét hírdeti, ahol a Nő teljes és tökéletes tudásában és használatában van univerzális JIN képességeinek. Ilyen a szeretés, szépség, harmónia, báj, kecsesség, kedvesség, szelídség, manifesztáció, világrahozatal, újjászülesztés, megszülesztés - és mindennek az ősi női ereje…
A nőben is jelen van az erő, mégpedig a földelés ereje, az élet ereje, a nő az élet körforgásának misztériuma. A nő a víz és a föld, mely életet ad. A föld a testünket adja, a víz az élet áramlását segíti. 
 
Amikor Földanyával dolgozunk szellemben, lélekben és testben (vagyis HOLISZTIKUSAN - HOLO = TELJESSÉG), azaz a teljességben, akkor a “földelési rítust” végezzük. 
 
Valószínűleg nem csupán én látom ezt a környezetemben, hogy bizony megtanultunk újra szállni és szárnyalni a Mindenség Csillagai között, csakhogy közben elszakadtunk a Föld-től. Sokak lelkében az univerzum csodája egy elvágyódásba fordult át, és ők elszakadtak a Földtől. 
A régi energiás tanítások csapdája, hogy sokan még mindig egy túl világi életre várnak, hogy majd valamikor a jövőben, valahol egy másik helyen jobb lesz…
Elfelejtődik az, hogy a lélek minden érzését és gondolatát viszi magával tovább, hiába is vedli le testetöltését. Ezért van például most is még dolgunk előző életbeli szeretetsérüléseinkkel. Tehát ahogy ebbe az életbe is magunkkkal hoztuk a “múltat”, úgy a “jövőbe” is visszük magunkkal a “jelent”. Ha valaki igazi alkímiát szeretne végrehajtani, annak itt és most a jelenben lenne szükséges ezt elvégzenie… Hiszen minden pillanat az adott gondolataink és érzéseink egyenletében szövődik meg. Nem változik addig az egyenlet másik oldala, amíg valamelyik tényező nem változik: egy-egy gondolkodás mód, egy érzelmi reakció, az eddigi mentális-gondolatai szokásaink, vagy érzelmi attitűd szokásiank.
 
Aztán a másik érdekes jelenség, amikor valaki saját jelenének kifogásaként, alibiként kezdi használni a múltját. Elveszti a kapcsolatot a jelennel, és folyton a múltban keresgél, mert hát addig sem kell jelen lennie a jelenben… Sokan a múlt elcsúszásaiban a jelennel képtelenek kapcsoldóni, mert remek ürügy a múlt arra, hogy itt és most a jelenben miért nem képes a szeretésben gondolkodni, érezni vagy cselekedni. Az előző életek energiái abban segítenek, hogy itt most újra örömben lehessünk. Azért mutatkoznak meg, hogy itt és most életképssé váljunk. Nagyon fontos a közel és távoli múlt szeretetsérüléseinek meggyógyítása, ám azok nem válhatnak kifogássá jelenbeli választás és döntés képtelenségünkre. Amikor valaki azért menekül amúltjába, mert nem képes földelődni a jelenben, akkor az nem spirituális emelkedés, hanem megfutamodás az élet elől… Vannak, akik saját életképstelenségükre találnak alibit az előző életekben…
És itt nem arról van szó, amikor tényleg valami oldásra és tisztításra vár a múltban, hanem az egyensúly felborulásáról. Persze, hogy szükséges előző életeink kiegyenlítése, csak ha közben ez átfordul menekülsébe a jelenből, az már nem az aranyközépút…
 
Egyre többekben azonban megjelenik az igény a valódi újenergiás életstílusra: az újenergiás tanítások arról szólnak, hogy Isten nem egy pulpituson ülő valaki, hanem maga az energia, az élet, a szeretet. Isten a szellem, vagyis ő a gondolat. Így újra értelmezhető az is, miszerint “a gondolat teremtő ereje” frázist harsogjuk már évek óta. Ha a szellem a gondolat, és Isten a szellemi energia, mely mindent átsző, akkor a gondolat az Isteni… - “A gondolat erejével teremteni…” - Ez pedig abba visz bennünket tovább, hogy miben hiszünk, mi a mi hitvallásunk. Amit hiszünk, igaznak gondolunk, az teremti körülöttünk a világunkat. Ez lenne a vonzás törvénye.
 
Így egyre többen helyezik figyelmüket a jelenre, hiszen a jelenben változhat meg mindenkinek saját világa. A Húsvét egy igazi, mély átalakulást hozhat Nekünk. Egyre többen fedezik fel, hogy a spiritualitás címszó alatt, sokan még mindig a régi energiás túlvilágra való készülést játszák: majd, ha nem lesz testem… majd ha nem lesz pénz… majd ha ez történik.. majd ha az történik…
Egy álomba, egy megálmodott jövőbe menekülnek a jelenből…
Ám minden történést a gondolatok fűznek meg. Emberként emocionális lények vagyunk, és ami történik, minden eseményt valamilyen érzelemmel élünk meg. Ezt szerettük volna megtapasztalni! Amikor emberként megérkezünk a Földre, akkor szeretnénk megélni, kipróbálni, hogy milyen érezni! Kíváncsiak vagyunk (voltunk) az érzelmekre! És arra is ráébredünk lassan, hogy nem az érzelmekkel van a baj, hanem a ragaszkodással. Benne ragadunk pillanatokban, akár örömmel, akár fájdalommal teli… A ragazskodás a probléma, a megrekedés, amikor egy-egy pillanat rabjai, foglyai maradunk. És újra és újra teremtjük azt a pillanatot, mert nem tudjuk elengedni, kiesünk az áramlásból, és egy időspirálba kerülünk.
 
Az Isteni, mint a női és férfi minőségek tökéletes egyensúlya és harmóniája, az Isteni a három szféra csodája. Az Isteni Szent Háromság: a szellem (gondolat), a lélek (érzelem), az anyag (test). Nos, úgy tűnik, bármelyiket is akarjuk megszüntetni magunkban, bármelyik ellen lázadunk is fel, maga az Isteni ellen lázaudnk fel. Ezt jelentheti az, hogy az Isteni képmására teremtetett az ember, mert egyszerre van benne gondolat, érzelem, és van teste. Az Isteni képmás: szellem, lélek, anyag…
Az elmúlt időkben a régi energiás spiritualitás … valójában mind a három ellen hangolt! Vagy azt mondták, hogy a test bűn, vagy azt, hogy a vágy bűn, vagy azt, hogy ne gondolkodj! Tényleg ez a spiritualitás? 
Nekem az Isteni maga a szeretet. Vagyis szeretni a gondolataimat, szeretni az érzéseimet, szeretni a testemet. Szeretetben tartani a gondolataimat, szeretetben tartani az érzéseimet, szeretetben tartani a cselekedeteimet… Na ez bizony feladat, kihívás…
 
Azért nehéz erről most írnom, mert nyilván mindent ki lehet forgatni, és nyilván mindent félre lehet magyarázni.
Szeretném hangsúlyozni, hogy az “aranyközépút” az, ami már ősidők óta a járható útnak tűnik… 
És mivel minden kiforgatható, ezért olykor -tudom- túl magyarázok dolgokat. Bocsánat ezért.
 
Csak közben azt látom, hogy olyan nagy káosz van a “spirituális-piacon”, és a legtöbben már azt sem tujdák, hogy mit is gondoljanak, hogyan is cselekedjenek, hogy az “jó” legyen…
 
A Húsvéti Újjászületésben én is újjászületek, bennem is újjászületik valami más “irány”, “mozgalom”… nem is tudom, hogyan hívjam… Mindenképpen az Életet támogtja itt és most a Földön… Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy kapcsolódjunk vissza a Földhöz, Földanyához, és kezdjük élvezni a jelenlétünket. A különbző dimenziók tudatossági szineket jelölnek.
Vagyis, ha a Földet fel szeretnénk emelni egy magasabb dimenzióba = magasabb tudatosságba, akkor önön tudatosságunkat szükséges megemelnünk. Mégpedig a SZERETÉS-TUDATOSSÁGÁBA. Az ÖRÖM-TUDATOSSÁGÁBA. Az ÉLET-TUDATOSSÁGÁBA.
Az 5. dimenziós energia a türkiz energia, a delfinek frekvenciája - öröm, kacagás… dolce vita…
Amikor delfineket képzelünk el, a vidám hangocskájuk, kacagásuk hallatszik, a napfény jár át bennünket, az öröm és a hála az élet csodájáért…
 
Mikor felejtettük el élvezni az életet?
A spiritualitás a szeretetről és az örömről szól. Az öröm frekvenciája persze mindenkinek más lesz. Mindenkinek más az egyenlete az örömhöz, hiszen mindannyian mások vagyunk. Miért ítélkezünk hát a felett, hogy kinek mi szerez örömöt? Miért nézzük le a másikat azért, amiért neki valami más szerez örömöt? Miért nem tudjuk tiszteletben tartani azt, hogy mindeki valami mást szeretne megtapasztalni az életében?
Nincsen egyenruha! Nincsen egyenszabály arra, hogy ki mit tapasztalhat meg!
 
Vagyis mégis! DE! Mégis van! - Mégpedig az, hogy betartjuk az Isteni és Földi szabályokat, és másnak nem okozunk fájdalmat, nem ártunk és nem bántunk! Más kárára nem örömködünk! 
 
Így az Újkor első Húsvétján, az átváltozás misztériumában, én a nő, világra hozok egy új irányt: a “Csillagközi Dolce Vita” -t…
 
Amikor ebben az életemben írőnő lettem, láttam egy filmet, ami -naná- egy írónőről szólt. A filmben azt mondta a férje az írónőnek, hogy azért olyan sikeres, mert elsősorban önmagának ír. Szívből ír… Akkor megbeszéltem magammal, hogy mindig szívből fogok írni, minden alkotásom a szívemből fog megszületni. 
 
Így történik most is. Úgy érzem, sokan belefáradtak a csodavárásba. Sokan érzik szívükben a változás szelét, hogy az a nagyon új minőség, igenis, itt van már, már nem kell rá várni. Sokan a két szélsőségből rálépnek az aranyközépútra. Az egyik szélsőség az, hogy valakit csak és kizárólag a külsőség érdekel, és nincs kapcsolódás a belső értékekkel. A másik szélsőség, amikor csak a befelé fordulás van jelen, és elhanyagolódik a test, a kint…
 
Azért mert valaki a spiritualitás útját járja, miért ne élhetné meg az örömöt, a szépséget, a hamróniát belül és kívül is? Erről szól a “Csillagközi Dolce Vita”. A szeretésünk és az örömünk nem attól függ, hogy van-e testünk vagy sem, vagy hogy milyen ruha van rajtunk, vagy milyen helyen élünk. És itt általában úgy szokták folytatni, hogy mert attól, hogy nincs pénzünk erre vagy arra, attól még szeretésben és örömben lehetünk. És most ezt kibővíteném: attól, hogy szép ruhában jársz, szép házban élsz, attól, hogy jól fizető munkád van, és azért mert erre egyáltalán vágysz, még lehetsz “jó ember”, lehetsz értékes és a belső értékeket megbecsülő és kedvelő ember. Mintha csak az lenne spiirtuális, aki a továbbiakban nem vágyik a kinti szépségre… 
 
A “Csillagközi Dolce Vita” irány, mozgalom azt vallja, hogy a harmónia szépség belül és kívül… Az egyensúly a szellem, a lélek, és a test között. Egyensúly, középen a fent és a lent között…
Csillaglények vagyunk, akik az Univerzum Szeretésében, Szépségében vannak jelen. A Földön is lehet szeetni a szépet. 
Lemúriával indítottam. Lemúria a lélek és a test harmóniája. Amikor merünk szépek lenni bent és kint. És igen, ez megint mindannyiunknak más lesz, hiszen mindannyian mások vagyunk. És igen, a szépség belülről fakad. Itt most arról a szélsőségről venném le az energiát, amikor valaki a bentre figyelve elhanyagolja kintet… és hát … topissá, igénytelenné válik… 
Hangsúlyozom, az egyensúlyról szeretnék írni én, amikor kapcsolódás ban befelé is, ám kifelé is!
 
Azt mondják, hogy a tárgyak nem fontosak, értéktelenek!
 
Tehát egy DaVinci festmény értéktelen…
Michalengello szobrai értéktelenek…
A gyerekednek az ovis rajzai mit sem érnek? - Akkor miért van tele veleük a nagyik és nagypapik titkos ládikáik?
 
A gyönyörű művészeti tervezésű épületek értéktelenek?
 
Tudjuk azt, hogy a művészet a türkiz fénysugár energiájába tartozik? A való művészek is mind-mind médiumok. Mennyei energiákat öltenek alakba és formába. 
Ahogy a gyermek is az ő apukájának és anyukájának az alkotása, szerelem-energiájuk testetöltése…
 
Lemúria békés, szeretettel, örömmel és szépséggel teli…
A nő a manifesztáció - a nő önt alakba és formába a méhén keresztül…
 
Istenanya felemelkedése az Istenatya mellé, a test, a lélek, a szellem, egymás mellé emelkedése, egyensúlyba, a harmónia szépségébe…
Hogy szeretnék leföldeni az új Lemúriát, amíg megtagadjuk az anyagban való jelenlét szépségét és csodáját?
 
Az új energia egyik üzenete: Földelődj… Szeresd a földi létet… mert a szeretet az, ami gyógyít…
Ha pedig új dolgokat szeretnél leföldelni az életedbe, akkor szeretettel várlak a Földelő Lemúriai Rítusban:
 
Mi történik a Lemúriai - gyógyítás során?
 
Másfél órás egy kezelés Mária Magdaléna Fénymesternő közvetítésében:
 
Az első 20-30 percben átbeszéljük, mi az, amit szeretnél átalakítani, mi az az új, amit szeretnél leföldelni.
 
Ez bármilyen témában történhet:
 
párkapcsolat, szerelem,
család, szülők, gyerekek,
anyagiak, pénzügyek,
karrier, munka, siker,
egészség,
éltefeladat, lélke-küldetés,
új élethelyzetek beindítása
 
Ezután kb 40-50 percben Mária Magdaléna Lemúriai Főpapnő közvetítésében és tánc-rítusában átalakítjuk a jelenedet, és új teremtéseket földelünk le. Eközben Te Lemúriai Kristályfény-gyógyítótérben fekszel, egy ágyon, mely alatt meghatározott szakrális geomatriai alakzatban kristályok vannak elhelyezve, ezáltal egy 8. dimenziós energiteret képezve körülötted.
 
Az utána lévő időben pedig megosztjuk egymással (Te és én) a tapasztaltakat…
 
Lemúria táncrítus időpontok egyéniben:
 
Április 18. kedd:
 
16.00
 
Április 19. szerda:
 
8.30
10.00
11.30
13.00
14.30
 
Helyszín: 
 
KRISTÁLYFÉNY-KÖZPONT
 
Budapest, 2. kerület, Káplár u. 11-13. 1. emelet, 5. ajtó 
Az épületbe a bejárat a Pengő-köz felől található,
Jobb oldali kaputelefon: 5-ös csengő,
jobb oldali lépcsőház,
3 lépcsősor felfelé...
 
Az egyéni kezelés: másfél óra hosszú és 15.000.-Ft.
 
jelentkezés:
 
jelentkezes.kristalyfeny33@gmail.com
 
Szeretettel várunk az Újenergiás Gyémántfény gyógyítótérben!
 
Kristályfény33 - Vaktor Orsolya