VAKTOR ORSOLYA
Rózsa
Lemúriai táncrítus Mária Magdaléna Főpapnő-Fénymesternővel...
Kategória: Szakrális nő

Hajnal fél öt… ismét magamtól ébredek a csendességben - kivül csendes…

Bent, mélyen magamban női hang dúdol…

Dúdolja a Mag Dalát...

 • Ébredj, kicsi Izael! Ébredj! 

Megszokottan indul ismét napom, kissé fáradtan ülök fel, és veszem magam elé a laptopom...

 • Mi a baj, kicsi Izael?
 • Fáradt vagyok… fáradt a lelkem… és azt érzem, hogy oly sokan fáradtak körülöttem… lelkükben… mintha belefáradtunk volna a spiritualitásba…
 • Tudom, Drágám! Érzem, érezzük… De tudnod kell, hogy nem a spiritualitásba vagytok belefáradva, hanem abba, amit eddig gondoltatok és hittetetk a spiritualitásról. Újidők kezdődnek, új tanítások jönnek. Eddig a spiritualitás csupán hnagalakban volt jelen, de tartalmában a régi idők hitrendszerét színezte meg újra és újra. Csupán új elnevezések, de tartalmában benne maradt a régi - bűntudat energiakör. Az Újkor új energiái a szeretetről beszélnek: szeretni a szellemet, szeretni a lelket, szeretni a testet. Isten a Kozmosz. Isten az Univerzum. A három szféra mag az Isten Anya-Atya. Az energia. Maga a szeretet. Isten maga a szeretet. Emlékszel még?
 • Olyan régen volt… olyan mélyre temettem az emlékeimet…
 • De ott vannak! Csupán elő kellene hoznod! Csupán fel kellene ébresztened magadban! 
 • Nagyon fáj emlékezni…
 • Minden nőnek fáj emlékezni. Ám amikor az Istennő ébred, és felemelkedik az Ő Istene mellé, az a nők emlékezését jelenti. Az Istennő egy kollektív erő, a kollektív szellem, kollektív lélek, a kollektív női jelenlét. Ha a nők egyesével, egyénenként meggyógyulnak szívükben, méhükben, úgy ébred a női önértékelés, önszeretet, önmegbecsülés… Ez a folyamat, mely az egyénekben játszódik le, és megy végbe, ez maga az Istennő ébredése…
 • Lemúria, Lemúria - suttogtam magam elé.
 • Igen, kicsi Izael! Lemúria… az egyensúly állapota, a szív és a méh békéje. A lélek és a test harmóniája. Ahol a test még nem bűn volt, hanem szentség. Ahol testben, formában és alakban lenni ősi misztérium volt. Az alaköltés ősi tudás, az alkímiai folyamat. 
 • Be vagyunk zárva a testbe…
 • Ezt hitették el veletek… elhittétek, hogy a test a lélektől külön álló külső erődítmény, börtön… 
 • Miért? Mi hát a test?
 • A test a teremtés csodája, a teremtés misztériuma, a lélek-energia formává változása. Ami a szellemben (gondolatokban), ami a lélekben, az ölt alakot és formát a testben. Ez a holo - a teljesség minsztériuma - a holisztikus jelenlét…
 • Ezt úgy értesem, hogy ahogy változik a szellem, a gondolat, a lélek, az érzelem, úgy változik a test is?
 • Igen, drága Izael! Emlékezz, Édes kicsi Izael! Ezen idők azért olyan varázslatosan izgalmasak, mert egyre több egyén alkímiázza, azaz transzformálja és átalakítja a gondolatát és az érzéseit. Így megváltozhatnak a test fénykódjai, a sejtek információs- szerekezete átalakul. Egyre több egyénben már más információ, más rezgések, más frekvenciák vannak jelen, mint amikor megszületett, vagy gyermek, vagy fiatalabb felnőtt volt. Az elmúlt években nagyon sokan alakították át belső világuk frekvencia-hullámait, szellem és lélek rezgéseiket. Ehhez alakul mot át a test is…
 • Fényesedik a test? Emelkedik a sejtek rezgése?
 • Igen. A test alakba, formába rendeződő szellem és lélek energia. Fogantatásod pillanatában egy sejt voltál, őssejt. Az őssejtedben minden őseredet fénykódod jelen van. Az őssejt-tudásodból építetted fel a testedet mag-zatként. Az őssejt-mag a benned lévő őseredet-fénykódod, melynek segítségével átalakíthatod a testedet, új formát, új alakot írhatsz, teremthetsz magadnak. Az őssejt-mag őseredet fénykódjaival ébred a testben az önregenerálás, az öngyógyítás képessége. Ébreszd fel magadban az őssejt-mag őseredet fénykódjaidat! 
 • A lélek alkímiája a megbocsátás misztériuma. A megbocsátás szeretetereje emeli a lélek rezgéseit. A test alkímiája - ahogy tanítottam Lemuriában…
 • Nem emlékszem - hajtottam le szomorúan a fejemet.
 • Már hogyne emlékeznél, kicsi Izael! Az ősi tanítás holisztikus… Lemúriában a lélek és a test harmóniában, békében és szeretésben volt egymással. A test nem ellenség volt, hanem a lélek csodája… Így Gaia Földanya fái és virágai, forrásai, patakjai, tavai… Mind a Teremtés Anyag Szférájának szépségét dicsőitették. Az Isteni teremtés alakba öltés szépsége a test, a testiség, a forma… A nő méhének misztériuma… Az Istennő megtagadás az anyag megtagadása: anya-g… az Istenanya - gén megtagadása… Azért nehéz a test, mert még a sejtek magukban hordozzák a régi korok fájdalom kódjait. Vezed ki őket onnan, Izael! Írd át a sejt fájdalom-kódokta, szeretet-kódokra, és könnyű lesz a test! Visszatér a Lemúriai Fénytest! 
 • Hogyan? - kérdeztem csodálkozva.
 • A test könnyű, szabad, szép, gyönyörű, szeretetre és szeretetben születik, gyengédségben és szerelemben, a szeretés ölelésében születik meg a test. A szerelem misztériuma. A Kozmosz Jin és Jang szeretése a test. Az Istenanya és az Istenatya közös teremtése. Örömmel alakítsd át! Örömkodj, kacagj és táncolj… táncolj, táncolj, kicsi Izael… kezeiddel, tenyereiddel hozd le az Eget, lábaiddal földeld Gaia testébe és minden testbe az örömöt, a kacagaást, a könnyedséget, az új kor spiritualitását… a “Csillagközi Dolce Vitát”…

Forró könnyek áztatták arcomat, ahogy a nő, aki ismeri a Mag Dalát gyengéden megérintett: 

Végig simogatta csakráimat, sejtjeimet, ébresztette bennem őssejt-mag ősi tudás fénykódjaimat. Láttam, ahogy a lemúriai völgyek fényekben pislákolnak a csillagos ég alatt. Fehér ruhás papnők táncoltak körbe-körbe a tűz körül. Lábaik puhán és gyengéden dobbantak Gaia Istennő testén és lefűzték, manifesztálták a férfi álmát. A nő méhe dimenziókapu. Világoknak átjárója…

Majd láttam a kristály-piramisokat, ahogy a lemúriai gyógyító rítusban a lemúriai papnők a test kódjait írják át…

Táncoltak és táncoltak - körbe táncolták a testet… - meghatározott rítusban, minden mozdulat szeretetteljes jelentőségében…

Csak az tud átíródni, ai már átíródott a szellemben-gonolatban és a lélekben. Mert a test a gondolat és az érzelem lekövetése… A gondolat és a lélek szépsége a test szépsége…

Vágytam ezt a holisztikus szépséget, szellemben, lélekben és testben… Új tartalmat nyert a szépség… ő lett a szeretés holisztikus harmóniája…

... és láttam, ahogy papnőként körbetáncolok, transzformálok, új testet építek, őssejtet ébresztek, sejtmag kódokat átírok, öngyógyító és önregeneráló folyamatokat generálok, ébresztek, aktiválok, ahogy a Főpapnő tanította… együttmunkálkodva a lélekkel...

Köszönöm - köszönöm - köszönöm Mária Magdaléna Főpapnő - Fénymesternő...

Írta: Kristályfény33

Szeretettel várlak a Húsvét Feltámadás = test alkímia, 

test rezgéseinek felemlésének misztériumában, 

ha van lélekhívásod, hogy újra élhesd Te is -ahogyan én is- 

a Lemúriai Szépség Holisztikus Harmónia, lélektest-alkímia csodáját… 

...hogy megmutathassam, milyen az, amikor Lemúria körbe táncolja a Fénytestedet, 

hogy új testet építhess, szeretettel teli harmonikus-szépség fénykódokkal…

 

Mi az álma lelkednek, testednek? 

 

Lemúria táncrítus időpontok egyéniben:

Április 18. (Húsvét energiatere) - kedd

9.00

12.30

14.00

16.00

17.30 

 
Helyszín: 
 
KRISTÁLYFÉNY-KÖZPONT
 
Budapest, 2. kerület, Káplár u. 11-13. 1. emelet, 5. ajtó 
Az épületbe a bejárat a Pengő-köz felől található,
Jobb oldali kaputelefon: 5-ös csengő,
jobb oldali lépcsőház,
3 lépcsősor felfelé...
 

Az egyéni kezelés: másfél óra hosszú és 15.000.-Ft.

 

jelentkezés:

jelentkezes.kristalyfeny33@gmail.com

 

Szeretettel várunk az Újenergiás Gyémántfény gyógyítótérben!

 

Egy nagyon érzékeny energiatérbe érkezünk meg Húsvét időszakában. Az Újkor Húsvétján a figyelem az átalakulás, az átváltozás misztériumára irányul. Nem véletlen a tavasz egyik szimbóluma, a pillangó, az átváltozás, az átalkulás misztikumát ajándékozza nekünk lényével. Emlékeztet bennünket, hogy mindannyian pillangókká válunk, átalakulunk…

Már kilépünk az Atalantiszi karmaörvényből, a sok-sok előző élet feltisztításra kerül. Érdemes figyelni, hogy valóban van-e egy-egy beakadt szál még az Atlantiszi-karma élet-örvényében, vagy csupán nem merünk tovább lépni, és újabb önbüntetéseket keresünk-e…

Az egyik legmeghatározóbb fordulópont, amikor a lélek “feltámad”, azaz “lejön végre az önbüntetés keresztjéről”…

Az elmúlt évek spiritualitása mintha újra és újra írta volna a középkori önbüntető köreinket. Itt az idő, hogy kilépjünk az atlantiszi-körből, és tovább emelkedhessen szívünk, tágulhasson a tudásunk és tudatunk. Lemúria ősi misztérium-titka éppen abban rejlik, hogy nem harcol a test ellen, hanem a lélek és a test harmóniában és együttszeretésben létezik.

A Lemúriai gyógyítások egyre inkább elterjednek, mert a lélek megbékél a testtel, és e szeretetben a test újjászületik. Lemúriában a lélek és test harmóniában létezik, szeretésben lebeg. Lemúria a szellem és a lélek alakká formálódásának misztériuma, az alak és formöltés misztikuma. Lemúria a manifesztáció csodája - a nő méhe…

A Húsvét az átalakulásról suttog nekünk, a test alkímiájáról, ahogy Jézus Fénymester a testét, a sejtjeit alkímiázza át, emeli rezgését testének, és e magasságban új testet - fényesebb, avagy szeretet-testet fűz…

Ahogy Jézus Fénymester teste újjászületik Húsvétkor, úgy Magdaléna Méhéből Magdaléna és Jézus egyesülésének csodája születik meg: Sarah. A szülő újjászületik gyermekében…

Húsvétkor Magdaléna Méhe - Lemúria Csodája - új manifesztációt fűz meg, a Krisztusi vérvonalat anyagba, alakba, formába önti…

 

Lemúriai gyógyítások során újra fűzzük a lélek és a test kapcsolatát, megemeljük a test rezgéseit, így új jelenlétet teremtünk itt és most az anyagban.

 

Miben segíthet a Lemúriai gyógyítás Neked?

Az Újkor új energiájának misztériuma: Ahogy a mentális térből, hitrendszerekből és az érzelmi térből kivezetjük a fájdalom energiákat, meggyógyítjuk a szeretetsebeket, úgy kivezetjük őket a testből is, a sejtekből is. A sérült mentális és érzelmi tér, sérült kromoszómákat ír. Amikor meggyógyul a mentális tér és az érzelmi tér, úgy újra íródnak a kromoszómák, újra épül a DNS spirál. A szeretet egyensúlyában, egész-ségében, egész-séges sejtek, kromoszómák épülnek, egész-szé épül a 12 szálú DNS spirál.

A Gyémántfénytér 8. Dimenziós energiatér, mely gyógyító energiatérben Fénymesterek és Arkangyalok gyógyító és tanító energiájának közvetítése történik.

Az Ötágú-Csillag módszerében dolgozunk, melyet St. Germain és Jézus Fénymesterek fűztek meg a Kristályfény-Központban.

 

Így dolgozunk:

 • gyermekkorban
 • család-, generációs-energetikában
 • előző életek időtereiben
 • kollektív kondicionált hit-minták tereiben
 • magzati köztes-létben

Bármilyen témát végig lehet vinni e holisztikus lemúriai gyógyításban:

 • egészség, a test kérdései
 • szerelem, párkapcsolat
 • ikerláng, ikerlélek energia
 • családi kapcsolatok
 • baráti kapcsolatok
 • munkahelyi kapcsolatok
 • karrier
 • önkifejezés, önmegvalósítás
 • kreativitás
 • életfeladat, lélekküldetés
 • pénzügyek, anyagiak
 • stb.

Szeretettel várunk az Újenergiás Gyémántfény gyógyítótérben!

ÉS AHOL ÉBRESZTJÜK MAGUNKBAN AZ ŐSI LEMÚRIAI TÁNRÍTUS TUDÁSÁT:

ÁPRILIS 20-án csütörtökön, GAIA FÖLDANYA-ISTENNŐVEL dolgozunk együtt...
 
- kapcsolódunk a lemúriai női gyógyító erőnkhöz
- ébresztjük magunkban a lemúriai gyógyító energiáinkat, tudásunkat
- hangoljuk és emeljük rezgését méhünk lemúriai csodájának, manifesztációs képességünknek
(A nő méhe egy dimenziókapu, világok közötti átjáró, melyen át a nő manifesztálja a férfi álmát. Ahogy Lemúria Plejád-papnői manifesztálták Szíriusz álmát.)
Lemúriában harmóniában és szimbiózisban éltünk Gaia Földanyával. Mára elszakadtunk tőle, elszakadtunk a gyönyörétől, tápláló forrásaitól, életerejétől.
- gyógyítjuk magunkban a lemúriai lélekrész lehasadásokat
 
Időpont: 2017. április 20. (csütörtök) 18.30-21.00
 
 
Helyszín: 
 
KRISTÁLYFÉNY-KÖZPONT
 
Budapest, 2. kerület, Káplár u. 11-13. 1. emelet, 5. ajtó 
Az épületbe a bejárat a Pengő-köz felől található,
Jobb oldali kaputelefon: 5-ös csengő,
jobb oldali lépcsőház,
3 lépcsősor felfelé...
 
Kérünk, érkezz meg lehetőleg 18.00 és 18.15 között,
hogy 18.30-kor tudjunk kezdeni!
 
Részvételi díj: 6.000.-Ft
 
Jelentkezés szükséges:
 
jelentkezes.kristalyfeny33@gmail.com

Szeretettel várunk az Újenergiás Gyémántfény gyógyítótérben!