VAKTOR ORSOLYA
Rózsa
Sarah feltámadása…
Kategória: Fénytest

Sarah feltámadása…

“Egyszer régen,

Amikor fényes csillag úszott az Égen,

Titkok között született meg Ő,

Kinek érkezését csupán néhányan tudták,

És ők is eskükkel és fogadalmakkal titkolták…

Egyszer régen,

Amikor háború dúlt sok embernek lelkében,

Amikor a megbocsátás szeretetfény tanítóját keresztre emelték,

Feleségét és lányát a Máriások őrizték…

Egyszer régen, 

S ki tudja már melyik földrészen,

Világunkba érkezett egy új tanító és gyógyító,

S női mivoltát magába rejtette a tündéri tó…

S most újjá éled legendája,

Szívének fénye és szeretete megérkezik,

Ősi ereje egykori papnőiben éledezik.

A tündérek és mágusok vérvonalán megszólal a lélek harsonája,

S magjához szólítja azt, ki Földanyának Máriása…

Ősi avatások lélegeznek fel a lélekben,

Emlékezni kezdenek a szívek az üzenetekben.

Krónikások reinkarnációi újra jegyzik a titkokat,

Hogy a világ elé tárják az eredet-igazságokat…

Krónikások írnak új üzeneteket,

Melyek a rég elfeledett mester-emelkedések és teremtések…

Új tanításokat fűznek meg az új téridőben,

Atlantisz előttre repítenek az emlékezésben…

Újjáéled a dal a tündérek szárnyán,

S mi egykoron a halál volt,

Immáron az újjászületés csodája az Életfáján…

Az átalakulás misztériuma:

A test rezgésének megemelése,

Lélekküldetésének beteljesülése,

Lányának megszületése,

Családjának felemelkedése…

Máriások suttogják az Újkor hajnalán: Sarah, Sarah…

S Sarah szíve ébred,

Felébred Csipkerózsika álmából,

S felébredhet minden lélek kastélyának világából…

Atlantisz örvénye kienged magjából,

S ahogy Lemúria újjászületett Avalonban,

Úgy születik újjá itt és most az inkarnálódott Máriásokban…

Új Lemúria fűződik,

S a szívek tovább szállnak már az Atlantiszi karmán,

Csillagok közé térnek vissza,

S megismerik a Tejút titkát…

Hazatérnek a lelkek a Csillagok Titkaiba,

Emlékezni kezdenek a Galaktikus Fénykódokra…

Ébrednek a Csillaglelkek, 

S tudásukban, Akashájukban újjászületnek…

Új tudás érkezik meg általuk a Földre,

S emlékezni kezdenek az emberek Sarah gyermekeire…”

 

Diktálta: Mária Magdaléna Fénymesternő

Közvetítette: Kristályfény33 

Egy nagyon érzékeny energiatérbe érkezünk meg Húsvét időszakában. Az Újkor Húsvétján a figyelem az átalakulás, az átváltozás misztériumára irányul. Nem véletlen a tavasz egyik szimbóluma, a pillangó, az átváltozás, az átalkulás misztikumát ajándékozza nekünk lényével. Emlékeztet bennünket, hogy mindannyian pillangókká válunk, átalakulunk…

Már kilépünk az Atalantiszi karmaörvényből, a sok-sok előző élet feltisztításra kerül. Érdemes figyelni, hogy valóban van-e egy-egy beakadt szál még az Atlantiszi-karma élet-örvényében, vagy csupán nem merünk tovább lépni, és újabb önbüntetéseket keresünk-e…

Az egyik legmeghatározóbb fordulópont, amikor a lélek “feltámad”, azaz “lejön végre az önbüntetés keresztjéről”…

Az elmúlt évek spiritualitása mintha újra és újra írta volna a középkori önbüntető köreinket. Itt az idő, hogy kilépjünk az atlantiszi-körből, és tovább emelkedhessen szívünk, tágulhasson a tudásunk és tudatunk. Lemúria ősi misztérium-titka éppen abban rejlik, hogy nem harcol a test ellen, hanem a lélek és a test harmóniában és együttszeretésben létezik.

A Lemúriai gyógyítások egyre inkább elterjednek, mert a lélek megbékél a testtel, és e szeretetben a test újjászületik. Lemúriában a lélek és test harmóniában létezik, szeretésben lebeg. Lemúria a szellem és a lélek alakká formálódásának misztériuma, az alak és formöltés misztikuma. Lemúria a manifesztáció csodája - a nő méhe…

A Húsvét az átalakulásról suttog nekünk, a test alkímiájáról, ahogy Jézus Fénymester a testét, a sejtjeit alkímiázza át, emeli rezgését testének, és e magasságban új testet - fényesebb, avagy szeretet-testet fűz…

Ahogy Jézus Fénymester teste újjászületik Húsvétkor, úgy Magdaléna Méhéből Magdaléna és Jézus egyesülésének csodája születik meg: Sarah. A szülő újjászületik gyermekében…

Húsvétkor Magdaléna Méhe - Lemúria Csodája - új manifesztációt fűz meg, a Krisztusi vérvonalat anyagba, alakba, formába önti…

 

Lemúriai gyógyítások során újra fűzzük a lélek és a test kapcsolatát, megemeljük a test rezgéseit, így új jelenlétet teremtünk itt és most az anyagban.

 

Miben segíthet a Lemúriai gyógyítás Neked?

Az Újkor új energiájának misztériuma: Ahogy a mentális térből, hitrendszerekből és az érzelmi térből kivezetjük a fájdalom energiákat, meggyógyítjuk a szeretetsebeket, úgy kivezetjük őket a testből is, a sejtekből is. A sérült mentális és érzelmi tér, sérült kromoszómákat ír. Amikor meggyógyul a mentális tér és az érzelmi tér, úgy újra íródnak a kromoszómák, újra épül a DNS spirál. A szeretet egyensúlyában, egész-ségében, egész-séges sejtek, kromoszómák épülnek, egész-szé épül a 12 szálú DNS spirál.

A Gyémántfénytér 8. Dimenziós energiatér, mely gyógyító energiatérben Fénymesterek és Arkangyalok gyógyító és tanító energiájának közvetítése történik.

Az Ötágú-Csillag módszerében dolgozunk, melyet St. Germain és Jézus Fénymesterek fűztek meg a Kristályfény-Központban.

 

Így dolgozunk:

 • gyermekkorban
 • család-, generációs-energetikában
 • előző életek időtereiben
 • kollektív kondicionált hit-minták tereiben
 • magzati köztes-létben

Bármilyen témát végig lehet vinni e holisztikus lemúriai gyógyításban:

 • egészség, a test kérdései
 • szerelem, párkapcsolat
 • ikerláng, ikerlélek energia
 • családi kapcsolatok
 • baráti kapcsolatok
 • munkahelyi kapcsolatok
 • karrier
 • önkifejezés, önmegvalósítás
 • kreativitás
 • életfeladat, lélekküldetés
 • pénzügyek, anyagiak
 • stb.

 

Az egyéni kezelés: másfél óra hosszú és 15.000.-Ft.

 

jelentkezés:

jelentkezes.kristalyfeny33@gmail.com

 

Kristályfény33 időpontjai:

 

Április 12. (Telihold napjaiban és Húsvét energia tere) - szerda

 

8.30

12.00

13.30

17.00

 

Április 18. (Húsvét energiatere) - kedd

 

9.00

10.30

 

12.30

14.00

 

16.00

17.30

 

Szeretettel várunk az Újenergiás Gyémántfény gyógyítótérben!