VAKTOR ORSOLYA
Rózsa
Metatron Arkangyal: Belépés a Szív Mag-energiájába – A Lélekcsaládok újjászületése a Terrán, avagy „a Halakból a Vízöntőbe”…
Kategória: Arkangyal közvetítések

Metatron Arkangyal: Belépés a Szív Mag-energiájába 

– A Lélekcsaládok újjászületése a Terrán, avagy „a Halakból a Vízöntőbe”…

„Köszöntelek Benneteket!

A Telihold Varázsfényében újabb energiaterek nyílnak, melyek energia-kapuk egy új generációnak. Sokan vannak, akik úgy érzik, az sok-sok energia-lélekmunka, amit évek óta végeznek, nem hoznak gyümölcsöt, és ezért csalódottak. Ám, szeretném elmondani, hogy nincsen kárbeveszett energiamunka. Minden lélek-energia rárezonál a körülöttetek és Bennetek lebegő hálóra. Körbevesz Benneteket a morfogenetikus mező, a finom energetikai tér. Eme energiatér azon információkkal van tele, azon energiaszálak futnak e térben, a hálón, melyek a Ti gondolataitok és a Ti érzéseitek. Ahogyan változnak és lecserélődnek a hitrendszereitek, a nézőpontjaitok, úgy változik a háló energetikája is. Saját gondolataitok, saját érzelmeitek változása maga a morfogenetikus mező változása.

Ahogy egyre több régmúlt életek energia-lenyomata és a család-energetikából átmásolt program oldódik le és ki szívetek teréből, úgy egyre inkább visszakapcsolódtok Önön Szív-magotokhoz. A saját Szív-maghoz való kapcsolódás a következő energetikai lépés a lélek fejlődés során, a lélek útján. A Szív-maghoz való kapcsolódás felszabadítja önön lélekeszenciátokat, a Fénylény ébred a Szív-mag energiában, a határtalan és végtelen Fénylény, akik vagytok. A lenyomatoktól és idegenül átmásolt programoktól való megtisztítás felszabadítja ama tiszta lélek-eszenciát, mely a tiszta szív-mag energia: nézőpont nélküli, ítélkezés-mentes, hitrendszer-mentes. E gyémántfény-tiszta szív-mag eszencia kiáramlik a morfogenetikus mezőbe, a környezetetekbe, és alkímiázza a jelenlétet, a jelen életet.

Eme tiszta gyémántfényű szív-mag energiatérben, ahol feloldódtak már a karmikus sérülésekből és egyensúlytalanságból származó kapcsolódások, elkezdőik a lélekcsaládok tagjainak kapcsolódása:

Egy olyan varázslatos időtérben van a Föld és Földön élők közössége, amikor a családi kapcsolatok a vörös tartomány vérségi, karmikus kapcsolódásai feltisztulnak, és eme tisztaságba megmutatkozhatnak a szív-mag tiszta szeretet lélekcsalád kapcsolódásai. Az egyensúlytalanságból származó családi-kapcsolatok vagy átváltoznak, vagy felváltja őket a lélekcsalád tagokkal való tiszta szeretet-kapcsolódás. Az igaz szív-mag gyémántfényű kapcsolódásokban semmilyen kényszer, semmilyen kötelezettség sincsen. Szabad szeretetben, megengedésben kapcsolódnak. A lélekcsalád tagjai tiszteletben tartják egymás választásait. Még ha nem is értenek egyet a választással. Az, hogy tisztelettel elfogadják egymás választott tapasztalásait, attól még nem biztos, hogy egyetértenek vele. Ám, nem ítélkeznek felette, nem róják meg érte. Minden történés egy semleges tapasztalás. A tiszta szív-mag energiában nincsen nézőpont arról, hogy a tapasztalás jó vagy rossz, helyes vagy helytelen. Ami a lélekkel történik, az a lélek választása. Különben nem történne meg. Minden helyes vagy helytelen, jó vagy rossz, maga a nézőpont, azaz egy ítélkezés. Minden nézőpont és megítélés lehasít az EGY megéléséről. Az EGY energiában nincsen jó és rossz, nincsen dualitás. Amikor a léleknek nézőpontja, ítélkezése lesz az eseményekről, a jelenségekről, más lelkekről, akkor ön-magát hasítja le az EGY energiájából a dualitásba. Minden lélek ön-magát helyezi dualitásba, vagy éppen EGY-ségbe…

Amikor visszakapcsolódik a lélek a szív-mag energiába, a „minden egy” állapotba, akkor megváltoznak a lényének kibocsátott rezgései és frekvenciái. Eme megváltozott energia-kibocsátásban a lélek visszakerül a szív-mag tiszta állapotába, a lenyomatok és minták nélküli állapotba. A lélek ismét ön-magával kapcsolódik, ön-mag-a eszenciájával. Eme áttetsző, tiszta állapotban a lélek új választásokat hozhat. Bármilyen választást hozhat. Ez az új választás dimenzióváltás a léleknek, hiszen egy új minőségű életet teremthet. Minden, amit már nem választ a lélek, az elengedésbe kerül, és a figyelem az új választásokra kerül.

Ez lenne az ominózus - „a Halak korszakból emelkedik az emberiség a Vízöntő korába” – mondat… szenvedésből a szabadságba…

A Halak Korszakában lebegett egy „felettes hatalom” – egy trónszéken ülő „Atya”, egy büntetést osztogató Isten, ha Istennek nem tetsző dolgot cselekszik, mond vagy gondol az egyén. Sokan keresték a „küldetést”, amivel Isten megbízta őket, és amit nekik teljesíteniük „kell”, amit majd az Égiek odafönt számon kérnek. Hogyan is lehetne az Ég és Isten a tiszta, feltétel nélküli szeretet Forrása, ha számon kér, büntet, és egyáltalán ott lebeg, hogy Istennek mi tetszik, és mi nem tetszik. A Halak Korszak (sok más minőség között) a „nagy alárendelődések és fölé-rendelődések” korszaka: „majd az Égiek megmondják, és azt kell tenni”… - Amíg egy felettes erőnek rendelődik alá a lélek, addig nincsen szabad választásban, és nincsen benne a saját felelősség energetikájában.

A Vízöntő Korszakban a lélek nem alárendelődik (vagy fölé- rendelődik) az „Isteninek”, a Mindenségnek, a Teljességnek, hanem mellérendeltségben, egyensúlyban, társ-teremtővé válik: felelősséget vállal önön választásaiért, annak ok-okozatiságáért, és szabadon, bátran választ. Amit a lélek választ, abban kapja a támogatást. A Vízöntő Korban egyre többen ébrednek rá, hogy Istennek, mint a Mindenségnek, a Forrásnak nincsen semmilyen nézőpontja arról, hogy mi tetszik, vagy mi nem tetszik neki. Az Isteni Forrásnak semmilyen véleménye és ítélete sincsen arról, hogy valami helyes vagy nem helyes. Nem gondolja azt, hogy mi jó és mi rossz. A Forrásban nincsen dualitás, EGY-ség van, mert Ő az Egy. Az Isteni Forrás semleges. Az Isteni Forrás maga a Levegő lélegzete, a Víz áramlása, élet-ereje, élet-energiája, a Tűz fénye, pulzálása, táncolása, a Föld befogadása, életet adó ereje, táplálása, gondviselése, ami/aki mindenben benne van. Hiszen Ő a Minden. Ő a fekete és ő a fehér, és közötte az összes árnyalat, és szín-eszencia. Ő a Mindenség. A lüktetés, az áramlás. Csak úgy lehet Egy, hogy a dualitás forr egybe, a fekete és a fehér forr egybe…

A Vízöntő minőség a „szabadság, testvériség, egyenlőség”, a kiegyenlítődés. Eme új nulla pontban új világ születik. A Vízöntő a „Bolond” szimbóluma is: a legtöbb Újítót a kortársak bolondnak nézik, hiszen az újítás valami olyan új, ami még szokatlan és ismeretlen…

Eme Vízöntő minőségben a szív-mag a tiszta állapotba kerülhet, így a lelkek tiszta energiákkal szabad-szeretetben kapcsolódnak egymáshoz, vagyis megszűnik a leuralás, birtoklás, irányítás (stb.) szándéka, a másiktól való szükség-állapot. Eme tiszta szív-mag állapotban olyan új generáció indulhat el a Terra energia-tere felé, akik eme tiszta, karma nélküli szív-mag energiában kapcsolódnak, vagyis megkezdődhet a LÉLEKCSLÁDOK ÚJJÁSZÜLETÉSE a Földön…

A Lélekcsaládok újjászületése, megérkezése a Földre családi energiában egy újabb folyamat, egy újabb lépcsőfok, ami jelenleg az emberiség előtt lebeg. Így új közösségek épülnek. Barátságok, munkatársi kapcsolatok szövődnek, ahol újra összetalálkoznak a lélekcsaládtagok. Bár lehet most még „emberi” értelemben nem családtagok, mégis érzik az összetartozás élményét, és varázslatos eszenciáját. Mintha évmilliók óta összetartoznának, és végtelen türelemmel vannak egymás felé. Egymás szív-magját ébresztik, kölcsönhatásba lépnek a szív-mag energiák.

Ám, felhívom a figyelmet arra, hogy a szív-mag tiszta szeretet energiájában a nem egy lélekcsaládba tartozók sem rekesztik ki egymást, nincsenek megkülönböztető fölé-, vagy alárendelődések. A tiszta szív-mag energiában a „nem lélekcsalád tagok” is csodálatos, mellérendelt és szeretettel teli, alkímiai együttműködésben élnek, léteznek, haladnak az úton, vagy éppen csak együtt lebegnek. Kerülendő a fanatizmus, hogy ki a legjobb, ki a legigazabb. Hiszen az Egy Isteni Forrásában minden Egy, és a tiszta szív-mag energiában a különböző lélekcsaládok is Egyek…

A ciklusváltásban különös hangsúlyt kapnak az épülő új közösségek. Hiszen az átalakulásokban, elengedve a régit, és nyitottságba kerülni az újra, sokszor egy „köztes” állapot. A lélek ilyenkor magányosnak érezheti magát, mintha nem tartozna sehova és senkihez. Eme átmeneti szakaszban, amíg a lélek összekapcsolódik a lélekcsalád tagokkal, nagy segítséget és támogatást, hozzájárulást nyújthat új közösségekhez való kapcsolódás. Az új közösségi energiák gyakorló terepek a szív-mag kapcsolódásnak…

A tiszta szív-mag kapcsolódásban új párkapcsolatok születhetnek, vagy a már meglévők emelkednek tiszta szeretet minőségekbe. A szerelem jelentése átalakul a Terrán, a párkapcsolatok szerelem energiája transzformálódik, alkímiázódik. A szerelem a Terrán visszatöltődik a Szent Tantra Energiával, a simogatással, cirógatással, az érintéssel, egy mélyebb, meghittebb, szív-mag együttléttel. A Szent Tantra Energia nem a test kielégülése, és kiégése, hanem a lelkek egyesülése az érintés és simogatás tiszta szeretetében. Eme tiszta tantra szerelem energiába érkezhetnek olyan lelkek az új ciklusban (2017-2025), akik már az adott szerelmes-párnak a lélekcsaládtagjuk. Eddig is volt ilyen, csupán a következő ciklustól (2017) egyre gyakoribbá válik ez a jelenség: azaz, hogy a lélekcsaládok megnyilvánulnak az „emberi családokban” is.

Van-e bátorságotok új családenergiát lefűzni Terra terébe?

Szeretlek Benneteket!

Metatron Arkangyal”

Közvetítette: Kristályfény33