VAKTOR ORSOLYA
Rózsa
Átlépünk a Kos Birodalmába, átlépünk az Új Aranykor kapuján... Túl Atlantiszon, őseredet lélekrészeink ébrednek és integrálódnak...
Kategória: Női Meditációs Est

Átlépünk a Kos Birodalmába, átlépünk az Új Aranykor kapuján... 

Túl Atlantiszon, őseredet lélekrészeink ébrednek és integrálódnak...

Tündérhaját aranyból fonták,

Teremtésre használta az ő Életfáját…

Kiemelkedünk Atlantisz karmaörvényéből, feltisztítjuk előző életeink sérüléseit, feloldjuk ok-okozati összefüggéseinket… és tovább tágul bennünk az ősi tudás… 

Hova vezet bennünket tovább a Mindenség, amikor túllépünk Atlantisz kapuján?

Mintha eddig csupán Atlantiszig lettünk volna képesek látni történeteinket, és immáron kitárul előttünk ősi eredetünk. 

Az új energiák elvezetnek bennünket azon világokba, amelyekben Atlantisz előtt jártunk és éltünk. Emlékezni kezdünk azon lélekrészeinkre, melyek Atlantisz előtt a miénk voltak. 

Az újkori újenergiákban Atlantisz előtti lélekrészeink integrálódnak, születnek újjá szívünkben, szív-tudatunkban.

Tündérmesék őrzik azon fénykódjainkat, melyeket ősi eredetünkben őriztünk.

Az új energiák hullámain és kapuiban - átlépve a Kos energiamezejére, amikor is a Kos az Új kezdete, az Asztrológiai Év kezdete, és 2017-ben az újkor kapujában az újenergiás világunk, az Aranykor kezdete: az Aranyanyácska, Aranykori Ősanyánk energiáit engedjük magunkba vissza, ébresztjük fel önmagunkban Tündérszép Ilona minőségünket…

A magyarság őseredet történetéről mesél nekünk Tündérszép Ilona története, aki a magyarok őseredet Aranyanyácskája, akinél vagyon az Életfa titka , az Aranyhaj titka, Aranykor kapujának kulcsa…

Az Életfa a Teremtés és a Manifesztálás Misztérium Titkát őrzi, az Életfa a kulcs, az átjáró a három szféra közöttszellem, lélek, anyag...

Az Életfa a Kozmosz Misztikumát, a Mindenség Három Szférájának, Szent Hármasságának ősi misztikumát, titkát őrzi - Tündérszép Ilona misztériumát, mint a Kozmosz Istenanya, Istennő titkát, létét, szeretését…

Az Univerzum Aranyfényű Teremtés-fénykódjait…

"...Tündérhaját aranyból fonták,

Teremtésre használta az ő Életfáját…"

(Lady Portia Fénymesternő)

Sokan érezzük, hogy valami nagyon új veszi kezdetét az életünkben, új szereplők érkeznek az életünkbe, új lehetőségek, új utak, új választások … és változások lebegnek bennünk és körülöttünk…

Az újkor kapujában, az új energiás 2017 tavaszán, amit eddig vizualizáltunk meditációinkban, álmainkban, egyéb spirituális gyakorlatainkban, itt és most valósággá fűződik:

Ezért fontos újra ébresztenünk magunkban azon lélekrészeinket, melyek Atlantisz kataklizmája előtt egész-ségben és harmóniában volt bennünk. 2017 tavaszán angyali, tündéri és táltos lélekrészeink integrálódnak, ébrednek újjá, születnek újjá bennünk. A magyarság vérvonalán éppúgy a táltos energiavonulat, mint a tündéri vonulat jelen van.

Tündészép Ilona nem csupán egy mese, hanem magyarságunk őseredetének ősanya energiája, mint az egyiptomi Ízisz… vagy Szűz Mária Ősanya… Az ősi JIN energia…

Így nekünk, magyar nőknek az egész-ségben, teljességben, harmóniában létező Jin megnyilvánulása szellemünkben, lelkünkben, és itt és most testünkben.

Tündérszép Ilona Aranyanyácska hívja lányait 

2017. március 23-án, 

a Virágok Völgye Női Meditációs Esten

hogy lelkünkbe és méhünkbe tölthesse a JIN őseredet, aranykori női bölcsességét, 

aranyfényű szakrális eszenciáját - az Életfa Kulcsának titkait és misztériumát…

  • kapcsolódunk ősi női legfelsőbb minőségünkkel
  • ébresztjük a bennünk élő ősi női aranyfénykódokat: ősi tudás, ősi bölcsesség, az egyensúly, a harmónia képessége
  • ébresztjük magunkban az ősi Életfa-energia aranykori fénykódokat, a teremtés három szférában való képességet, a manifesztálás képességét
  • az aranyfény az aranykor minősége: a bőség áradása egész-ségben, szeretésben, anyagi javakban, örömben és békében
  • aranyfényben gyógyítjuk szívünket és méhünket Tündészép Ilona energiájában
  • gyógyítjuk és hangoljuk a bennünk létező Életfa-energia minőséget
  • aranyfényben hangolódunk aranykori női minőségünkkel - őseredet Arany-Papnő felsőbb énünkkel
  • arany minőségű legfelsőbb princípiumunk: a papnő, aki a csillagokból jön, és alakot és formát ölt az anyagban - avagy a legtisztább inkanálódott minőségünk, amikor teljes és tökéletes harmóniában, szeretésben, örömben és békében éltünk itt a Földön
  • arany-papnő: a manifesztálódott, anyagba sűrűsödő legfelsőbb tudatosságú csillag-papnő, aki itt él a Földön, emberi alakban, testben, és szellemében, lelkében a csillag-tudatosságban…

 

"A nő méhén át képes újjászületni az újkor - Jang álmát a Jin szüli újjá és hozza világra az anyagban… 

Így, amikor a női lélek Tündérszép Ilona Életfa misztériumát éleszti fel szívében, 

ezáltal önmaga, családja, szerettei és környezete szülehthet újjá...

...mert a nő a víz, mely életet ad, és a nő a föld, mely táplál és életben tartja a létezést…"

(Lady Poria Fénymesternő)

 

2017, március 23-án, csütörtökön, 

addigra átlépve a NAPÉJEGYENLŐSÉG ÚJENERGIÁS KAPUJÁN (március 21),

TÜNDÉRSZÉP ILONA ősanyánk álmát, fényét, valóságát fogadjuk vissza magunkba, 

ezzel ébresztve magunkban ősanyai csillagfénykódjainkat, 

aktiválva ősi magyar tündér vérvonalunkat, tudásunkat, képességeinket…

 

Az Est tanítói részét RÁBEL ANIKÓ (vendég előadó) tartja, 

ő adja át nekünk TÜNDÉRSZÉP ILONA ősanyánk tanításait,  

a szünet utáni meditációt - TÜNDÉRSZÉP ILONA gyógyító fényét, és energiáit 

Kristályfény33 médium közvetíti…

 

 

Virágok Völgye Női Meditációs Est 
TÜNDÉRSZÉP ILONA ŐSANYÁNK Csillagfényének invokációjában

Időpont:

2017. Március 23. (csütörtök) 18.30 - 21.00

Helyszín:

KRISTÁLYFÉNY-KÖZPONT

Budapest, 2. kerület, Káplár u. 11-13. 1. emelet, 5. ajtó 
Az épületbe a bejárat a Pengő-köz felől található,
Jobb oldali kaputelefon: 5-ös csengő,
jobb oldali lépcsőház,
3 lépcsősor felfelé...

Kérünk, érkezz meg lehetőleg 18.00 és 18.15 között,
hogy 18.30-kor tudjunk kezdeni!

18.30 - 19.45: Tündérszép Ilona szellemi-tanításai

(Rábel Anikó - vendég előadó)

RÖVID SZÜNET

20.00 - 21.00: Meditáció (oldás, gyógyítás, hangolás)
Tündérszép Ilona gyógyító fényének közvetítése...

(Kristályfény33 médium)

 

Részvételi díj:
6000.-Ft / fő (helyszínen)


Jelentkezés szükséges a terem véges befogadóképessége miatt:

jelentkezes.kristalyfeny33@gmail.com

 

Rábel Anikótól:

"A teremtő tudás megszerzése nekünk, magyaroknak mindig csak egy karnyújtásnyira volt. Ősiségünk, hagyományunk tesz minket erre képessé. Bármely rétegéhez is nyúljunk, népmeséink, népdalaink, mondáink, Szent királyaink és királylányaink élete és példamutatása, a Szent Korona képi üzenete mind-mind a teremtő forráshoz csatol be minket. És hogy ez a tudás milyen mélyről jön, mag-unk mely-mély rejtett zugaiból vagy időben milyen messziségből, magunk sem tudhatjuk, mert bármily mélyre is jutunk el, meglepődve tapasztaljuk, hogy még annál is van ősibb és annál is van mélyebb réteg. A rétegek felfejtése rajtunk múlik. Szabad az út bárki számára, bármely őt érdeklő témában is szeretne elindulni, az ősi tudáshoz vezető úton.

A magyarság ősi tudása vallásában kódolt, papjai táltosaink voltak, akik nem csak hitték, de TUDTÁK az Istent, a Jóistent, a Magyarok Istenét, akire Petőfi is eskette a forradalmi nemzetet. A magyarok Istene nem egy ősz öregember, benne a férfi és női minőség az Atyaisten és az Anyaisten is egy-lélekként működik, mely munkálkodás rajtunk keresztül, a mi tetteink, szavaink és gondolataink három szintjén nyilvánulhat meg itt a földi világban. Ez a világszemlélet, mint szimbólum rendszer, Szent Koronánk zománcképein keresztül jut előbb szakrális királyunkhoz, a koronázás beavatási pillanatában, rajta keresztül pedig hozzánk érkezik a legmagasabb forrásból küldött program, mert a magyarság mindenkor a Szent Korona, mint élő szervezet tagjaiként működött.  

A magyar népmese kincs, tudjuk milyen gazdag. Sokan gyűjtötték, de kimeríthetetlen mennyiségben és változatban él. A mesék varázslatban hatnak ránk, megtisztítják gondolatainkat a modern civilizáció szennyezettségétől és a legközelebb visznek a bennünk élő belső gyermekhez, a mese szimbólum rendszerén keresztül érkező üzenetek. A mesék a személyiségfejlődésről szólnak, mivel a teljességet nyújtják felénk, üzenetük általuk felnyílhatnak bennünk azok a képességeink, amiket még nem éltünk meg, nem hoztunk elő magunkból, lényünk mélységéből. Mert sokszor érezzük, valami még vonz, valami ott bújkál bennünk és hív, hogy megéljük, megtapasztaljuk.  Tündérszép Ilona a világfa tetején álló palotájában él, onnan érkezik le hozzánk az emberi világba, holló vagy hattyú formában, madár-alakot öltve alászáll, hogy bekössön minket a csillagrendszerekbe. Általa közelebb juthatunk a bennünk élő titokzatos istennőhöz. Ízisz istennő ókori kinyilatkoztatásában ez így szól: „Minden én vagyok, ami itt jelen van, elmúlt és eljövendő. Fátylamat halandó még nem lebbentette fel.”

Magyar Adorján szavai pedig így visznek közelebb Tündérszép Ilonához: „…minden földi életnek és így az embereknek is, édesapja a Nap, költőileg megszemélyesítve: a Napisten, Napkirály vagy Napfejedelem vagy ahogy még nevezték: Aranyfejedelem, Aranyisten, Szép Isten, a Gyönyörű. Viszont minden földi életnek, és így az embereknek is regebeli édesanyja maga a Föld, azaz megszemélyesítve a Földanya, vagyis Tündér Ilona, az Élet Anyja. Tündér Ilonának és a Napistennek, azaz tehát Magornak nászát minden tavasszal a napéjegyenlőség idejében ünnepelték. Ekkor Ilona mint Magyar Napkirály felesége, a Magyar Ilona nevet veszi föl, ahogy őt a Csallóközi leányok bizonyos tavaszi, a házasságról szóló énekeikben napjainkig is nevezik. Ugyanis kizárólag a napéjegyenlőség szent ünnepe napján és éjszakáján tartották nászukat a fiatal párok is, azon időben tehát, amelyben a gyöngy virág, Tündér Ilona e szent virága nyílik. Meg kell itt említenem azt is, hogy régi nyelvünkben a tündér szónak még leány és szűz értelme is volt…”

Szeretettel várunk Benneteket… "

/Rábel Anikó/ 

Virágok Völgye Női Meditációs Est 
TÜNDÉRSZÉP ILONA ŐSANYÁNK Csillagfényének invokációjában

Időpont:

2017. Március 23. (csütörtök) 18.30 - 21.00

Helyszín:

KRISTÁLYFÉNY-KÖZPONT

Budapest, 2. kerület, Káplár u. 11-13. 1. emelet, 5. ajtó 
Az épületbe a bejárat a Pengő-köz felől található,
Jobb oldali kaputelefon: 5-ös csengő,
jobb oldali lépcsőház,
3 lépcsősor felfelé...

Kérünk, érkezz meg lehetőleg 18.00 és 18.15 között,
hogy 18.30-kor tudjunk kezdeni!

18.30 - 19.45: Tündérszép Ilona szellemi-tanításainak közvetítése

RÖVID SZÜNET

20.00 - 21.00: Meditáció (oldás, gyógyítás, hangolás)
Tündérszép Ilona gyógyító fényének közvetítése...

Részvételi díj:
6000.-Ft / fő (helyszínen)

Jelentkezés szükséges a terem véges befogadóképessége miatt:

jelentkezes.kristalyfeny33@gmail.com

Szeretettel várunk minden TÜNDÉR-HOLDNŐVÉRT :-)

Virágok Völgye Női Meditációs Est

további időpontjai:

2017. 

Március 23.

Április 6.

Április 20.

Május 4.

Május 18.

Június 8.

Június 22.

Július 6.

Július 20.