VAKTOR ORSOLYA
Rózsa
Kristályfény-Szakrális Geometria: az újgenerációs, újenergiás őssejt és DNS hangolás... újenergiás, újgenerációs küldetésünk a visszafiatalítás...
Kategória: Fénytest

KRISTÁLYFÉNY - SZAKRÁLIS GEOMETRIA hangolás 

- az Újenergiák integrálása - ,

Fiatalodást helyreállító és erősítő rendszer,

őssejt és a 12 szálú DNS újra aktiválás...

 

ÁLOM-ÉLET ebben a jelen-létben, 

itt és most, önön felelősség-vállalásban…

 

Az Újenergiáka töltődésről szólnak az oldások helyett - figyelmünk a lélek és a test egyensúlyán…

A közelgő Napéjegyenlőség  Újenergiás kapui, áramlatai kiválóan támogatnak bennünket, hogy egyre bentebb tudjuk engedni szívünkbe, magunkba az Újkor energiamezejét. Ahogy a tavaszi fordulón áthaladunk, kicsit megkönnyebbülhetünk, kicsit koncentráltabbá válhatunk. 

Az Újkor az Újenergiák betöltődéséről szól az oldások helyett. Az elmúlt ciklusban már nagyon sok lélekoldás történt, és most a figyelem az új energiák beengedéséről, integrálásáról szól. Természetesen, ahogy beengedjük mag-unkba az újat, mindig történik csiszolódás, ahogy a gyémánt is az idő csiszolódásában válik a legértékesebbé…

Egyre több lélekben merül fel a kérdés, hova tart az ő spirituális útján?

A Halak Korszakból lépünk tovább a Vízöntő Korba. A Halak ideológiája, filozofikussága felemelt a szellem és a lélek szférájába, ám elszakított az anyag szférájától. Az anyag szférája is az Isteni része…

Elszakadt a kapcsolat a test és a lélek között. A lélek minden fájdalomért a testet tette felelőssé, és minden áron meg akart tőle szabadulni…

Ám a Karma az egyensúly törvénye, és amíg a lélek megtagadja, hibáztatja a testet, amíg haragszik rá, addig mindketten megrekednek az örvény fogságában. 

Ahogy az örvényből a középső egyensúly pont enged ki, úgy a test és a lélek békéje, egyensúlya, kölcsönös elfogadása és tiszteletben tartása az, ami Főnixként felemel…

Az Újkori Tanítások a lélek és a test békéjéről és öröméről szólnak: a lélekben megszűnik az elvágyódás érzete. 

Hiszen, ha a lélek minden érzést, emléket, tapasztalást visz magával, akkor nem egy másik hely vagy idő fogja megoldani a lélek hiány érzeteit, hanem egy újjászülető harmónia. A Mennyország lélekállapot nem egy másik helyen vagy időben van jelen, az csak és kizárólag a lélekben tud megszületni, újjászületni. 

Eme lélek-harmónia az újenergiás tanítások csírája, és valójában ez már évek óta jelen van, és egyre több tanító és gyógyító adja át eme Csillagfény-üzeneteket. Nagyon sok újenergiás fényküldött van jelen, akik azért érkeztek, hogy aranykori békét, harmóniát, egyensúlyt fűzzenek újjá a Terra morfogenetikus - mágneses energiamezejében. 

A Vízöntő Kor Szaturnusz és Uránusz uralkodói éppen a karmikus újjászületésről adnak át tanításokat. Kiemelkedünk az Atlantiszi karmikus reinkarnációs körforgásból, és egy új időszámítás kezdődik. Már nem számít mi volt, már az számít, itt és most mit választunk. Visszakerülünk a választás szabadságába, és a választásaink új világot teremthetnek bennünk és körülöttünk.

Amit az elmúlt években és életekben kioldottunk, feloldottunk az elménket korlátozozó hiteinkből, szívünk sebeiből, blokkjainkból, az most a MAGENTA TUDATOSSÁG energiamezejében, kioldódik sejtszinten is - teljes kiürülés törénik, hogy egy valódi újkezdet, újenergia áradhasson jelen-létünkbe.

A mentális hitrendszerbeli egyensúlytalanságok, a szeretet-sebek, a szeretetsérülések, megsebezték DNS szálainkat, kromoszómáinkat, sejtinformációs rendszerünket, a sejtjeinket. Testi szinten tárolódtak a régi energiás lenyomatok. Ezért nem használjuk a 12 DNS szálunkat, ami aktiválódik vissza, ahogy megengedjük magunknak a test csodáját, az anyag csodáját, és az anyagiak túláradó bőségét.

Ahogy fényesítjük, megvilágosítjuk mentális egyensúlytalanságainkat, szeretetsebeinket, begyógyítjuk a szellemi és a lélek terekben, auránkban, úgy eme egész-séges, egyensúlyban lévő energiák átírják a sejtinformációinkat, visszaépítik kromoszómáinkat. 

Az ember a teremtés csodája, jelen van benne a Teremtő képmására a szellem, a lélek és az anyag. 

Ha magzatként a lélek fel tud építeni, be tud sűrűsíteni egy egész emberi testet, akkor hogyne tudna öngyógyítani és önregenerálni?

Hogyne tudna visszafiatalodni?

Az, hogy testünk öregszik, nem a természetes állapot. Hiszen, ha nincsen idő, akkor hogyhogy a test elmúlik? Mi az, ami miatt a test elmúlik? Mi az aminek van eleje és van vége? A karmikus ok-okozati hatásoknak… Atlantisz karmaörvényének van eleje és van vége…

Ahogy kiemelkedünk karmikus örvényünkből, és a szellemünk és a lelkünk újjáépíti önmagában a végtelen örökkévalóságot, úgy épül újjjá, úgy születik újjá a testünk is…

Ez nem azt jelenti, hogy örökkön örökké testben leszünk. Egyáltalán nem ezt jelenti. Azt jelenti, hogy visszavesszük testünk azon természetes állapotát, amikor többé nincsen betegség, nincsen öregedés…

Egészséges energiamezőből sűrűsödik a test és energiává alakul vissza. Ahogy egykoron az ősi társadalmakban, melyek ma már tündérmeséknek tűnnek… Gyerekkori tündérmeséink Atlantsiz előtti teremtéstörténeteink… 

/KAPCSOLÓDÓ PROGRAM: Virágok Völgye Női Meditációs Est Tündérszép Ilona Invokációjában - bővebben: http://vaktororsolya.hu/cikk/77/

 

A Kristályfény - Központ az egyike azoknak, 

akik az elsők között tűzték zászlajukra 

a test és a sejtek alkímiáját, 

a kromoszómák visszaépítését, 

a DNS szálak aktiválását, 

a test önregeneráló képességének helyreállítását, 

a sejtek és kormoszómák újrafiatalítását. 

Gyémántfény-energiával dolgozunk, mely egy 8. Dimenziós energiatartomány, amely teljesen mentes az ítélettől, előítélettől, és minden nézőponttól. A 8. dimenziós Gyémántfény-energia a teljesen tiszta fénysugár, mint a gyémánt, melyben az összes fénysugár jelen van, így minden témában, is minden mélységben alkalmas a lélekmunkára. 

A Kristályfény-Központban az Ötágú-Csillag módszerrel dolgozunk, melyet Jézus és St. Germain Fénymesterk tanítanaka a Kristályfény-Központ Iskolájában, a Kristályfény-Merlin Iskolában. 

Eme Ötágú-Csillag módszer  és a közvetítő médiumok segítségével a lélek önön felelősségében teljes körű, holisztikus felébredésbe érkezhet meg. Nagyon fontos, hogy a lélek önmagát ébreszti, önmaga folyamatait senki nem tudja helyette végrehajtani. Segítünk.

Területek és témák:

 • gyermekkori mentális és érzelmi traumák, blokkok, korlátozó hitrendszerek, szeretsebek oldása, energia-gyógyítása, újenergiára való hangolás
 • családfa, generációs minták, blokkok, korlátozó hitrendszerek, szeretsebek oldása, energia-gyógyítása, újenergiára való hangolás
 • előző életek ok-okozati karmikus örvényének feloldása, szeretetsérülések energia-gyógyítása
 • kollektív hitrendszerek, társadalmi sztereotípiák feloldása
 • magzati kori traumák, blokkok, korlátozó hitrendszerek, szeretsebek oldása, energia-gyógyítása, újenergiára való hangolás
 • szerelem, párkapcsolat
 • ikerlélek, ikerláng - Egylélek energia-gyógyítás
 • családi kapcsolatok
 • szülő-gyermek kapcsolatok
 • anyagiak, pénzügyek
 • karrier, munka, siker
 • önkifejezés, önmegvalósítás

Meditációs napjaink, egyéni konzultációink fókuszában évek óta a holisztikus szemlélet alappillére van jelen. Azaz, energetikai kezelés (oldás, energia-gyógyítás, alkímia, tarnszformáció, új energiák töltése) történik a szellemben, lélekben, és amióta (2013) e munkát végezzük sejtszinten is. 

A Kristályfény-Központ holisztikus szemlélet módja járja át a Központ programjait és projektjeit. Így az eddig ismert Kristályfény-Projektek mellett szertném bemutatni koncentrált figyelemmel azt az irányt, mely valódi megérkezést hozhat szívünk Földi Mennyországába. Hiszen az újkori tanítások éppen arról szólnak, hogy itt és most, és ebben a pillanatban lehetőségünk van megérkezni azon ÁLOM-ÉLETÜNKBE, melyet annyit vizualizáltunk meditációinkba…

1.) Meditációs napok energiaterében Kristályfény33 dr. Vaktor Orsolya (a Központ alapítója és vezetője) a mentális tér és érzelmi tér blokkjait hivatott oldani, a sérüléseket gyógyítani. Kristályfény33 médiumi csatornáján keresztül a Központ energiatere a 8. Dimenziós Gyémántfény-energiával dolgozik. 

A Gyémántfény-energia térben Fénymesterek (felemelkedett és kozmosz mesterek) és Arkangyalok, magosabb multimenzionális Szeretetfényentitások segítkeznek. A Kristályfény-Központ Enegriaterének szellemi vezetői a Fénymesterek, mint például St. Germain Fénymester, Jézus Fénymester…

Meditációs napokon és esteken bármilyen egyéni, egyedi lélekügyet lehetőség van behozni, mert az a csoport kollektív-mezőben feloldódik, és energetikailag gyógyul. Ez azt jelenti, hogy a meditációs nap és est elején mindenki önmagában sorra veszi, miért is érkezett, és mit kér, le is lehet írni, és így megtörténik az a kinyilatkoztatás, hogy miben kér az egyén segítséget a 8. dimenziós gyémántfény-energiatértől. Ezek után a Fénymesterek és az Arkangyali energiák közvetítése következik, ahol a fentebb felsorolt témákban minden lélek kapja az oldást, energia-gyógyulást, és az újenergiákra való hangoldódást, rezgésemelést.

KAPCSOLÓDÓ PROGRAM : 

Bőség-teremtés Szív-Tudatból, az Újkor Energiáival

Az Újkor Szakrális Geometria hangoló-energiamezőjében

 http://vaktororsolya.hu/cikk/73

http://vaktororsolya.hu/cikk/74

http://vaktororsolya.hu/cikk/75

Lehet még jelentkezni!

jelentkezes.kristalyfeny33@gmail.com

 Kristályfény33 dr. Vaktor Orsolya

2.) Mindemelett, ha valaki mégis úgy érzi, hogy szeretne egyéni konzultáción részt venni, szeretné, ha a figyelem összpontosultan ráirányulna, szeretné lélekügyét személyesen, intimebb környezetben oldani, energetikailag gyógyítani, új energiákra hangolni, őt a Kristályfény-Központ konzulensei szeretettel fogadják a fentebb említett témákkal kapcsolatosan:

Bővebben: http://vaktororsolya.hu/cikk/52

Kristályfény - ágy terápia: a Kristályfény-ágy Jézus és St. Germian Fénymesterek által lefűzött energiamező, amelyben az Egyén az ágyon fekszik, és őt körben különböző kristályok veszik körbe, a Fénymesterek által meghatározot SZAKRÁLIS GEOMETRIAI alakzatban. Ez a Kristályfény-Központ know-how-ja, jogilag védett. Eme Kristályfény-Szakrális Geometria a Fénymesterek által egy olyan erős energiamezőt hoz létre, mely testen kívüli megtapasztalást és élményt nyújt, és e mezőben a Kristályfény-Központ Fényentitásai, Fénymesterek és Arkangyali energiák dologznak a lélek-gyógyulni, fejldőni és ébredni vágyó Egyén energiájában.

HORVÁTH ZSUZSKATA

Elérhetőségek:

Mobil: 06 20 516 7986

E-mail: indigosziv@gmail.com

   

HEGEDŰS KLAUDIA

Elérhetőségek:

Mobil: 06 20 563 0954

E-mail : kristalysziv66@gmail.com

 

3.) Ahogy fentebb említettem az ÁLOM-ÉLET manifesztációjához, megvalósulásához azonban szükséges, hogy itt és most az Anyagban is jól érezzük magunkat. Az Anyaggal való harmonizállás és egyensúly teremtésben a FIATALSÁGOT ERŐSÍTŐ RENDSZERÜNK segítségével a kromoszómák, és sejtek újra egész-ségessé építésén keresztül, a DNS szálak újra aktiválásán keresztül, őssejt-tecnológiás megoldásokkal segítjük a holisztikus szemléletben értelmezett spirituális fejlődést és emelkedést. A testtel való kapcsolatunk gyógyítása, és új energiákra való hangolása elengedhetetlen a valós spirituálsi ébredésünk megtörténtében. 

Az ősejtjeink aktivlásával átírhatóak testkódjaink, sejtinformációink. A Kristályfény-Központ nemzetközi, világhírű Nobel-díjas Kutató-orvos csoporttal dolgozik együtt. Olyan eredményeket és kutatásokat vagyunk hivatottak elhozni és közvetíteni, melyek Nobel - díjra jelöltek, és Nobel - díjat már elnyertek.

E Kristályfény - Fiatalságot helyreállító és erősítő rendszerünk, őssejt és a 12 szálú DNS újra aktiválás projektünk vezetője:

Somorjai Krisztina - Fiatalság szakértő

Az öregedés folyamata már nem csak lassítható, 

hanem orvosi Nobel-díjas kutatások eredményeinek köszönhetően vissza is fordítható. 

(Reverse-aging/visszafiatalodás). 

Új generációs fiatalság erősítő rendszer és testsúlykontroll program. 

Fiatalságot és testmozgást több oldalról támogató rendszer keretén belül elérhető egyéni konzultáció, 

hogy valóban jól érezd magad a bőrödben. Segítség a hatékony alakformáláshoz.

Információ és időpont egyeztetés:

somorjaikrisztina@gmail.com email címen, 

mobil: +36 20 3336882

vagy privát üzenetben a Fb-on.

 

A test szeretésében további segítség:

Póczos Lilla - Tantrikus masszázs, életláng kezelés:

Alapvető vágyunk és igényünk a bizalom, a biztonság, az intimitás és a szeretet megélése. Ám ahhoz, hogy ezt másokkal megtapasztalhassuk, elsősorban önmagunkban kell felfedeznünk eme érzeteket, mely elvezet minket az önszeretet és az önértékelés állapotába. Felismerjük, hogy az öröm és a boldogság bennünk van, meg tudjuk érezni és élni ezt földi testünkben, a szellem, a lélek és a test egyensúlyában.
Ezen az úton nagy segítséget jelenthet számunkra a tantra energiája, mely a szív nyitottságán keresztül rámutat, mennyire fontos a test szeretete, elfogadása és gondozása gondolati, érzelmi és fizikai szinteken egyaránt.
A tantrikus masszázs során a kundalini szent életenergiája vezeti a lágy érintéseket (intim területek érintése nélkül), oldja, és gyógyítja főként a gyökércsakra, a szakrális csakra blokkjait és a szívcsakra szeretetsebeit. Nyitja, és emeli a szív terét, ugyanakkor lágyan gyógyulnak a szexualitással kapcsolatos sérülések, oldódik belőlünk a szégyen és a bűntudat, ezáltal hozzásegít, hogy minél több szeretetet, biztonságot és elfogadást éljünk meg önmagunkon belül, illetve a kapcsolataink által ebben a csodálatos testben, amiben jelen vagyunk. Nő az életenergiánk, a testünkre sokkal elfogadóbban és szeretetteljesebben tekintünk általa. A tantra hangolja és kiegyenlíti a bennünk lévő férfi és női energiákat, így pozitív hatással van a férfiasság, illetve a nőiesség megélésére és kiteljesedésére is.
A kezelés időtartama kb. 120 perc, amely tartalmazza a masszázst, illetve előtte egy ráhangoló beszélgetést, és utána az élmények megosztását.

Jelentkezés: poczos.lilla@gmail.com

 

Szeretettel várunk Benneteket

az Újenergiás, Újgenerációs,

Kristályfény - Szakrális Geometria 

Magenta-tudatosság hangolásában...