VAKTOR ORSOLYA
Rózsa
Tündérszép Ilona - a női lélek Atlantisz előtti csillag-fénykódjai...
Kategória: Női Meditációs Est

 

Tündérszép Ilona -

- a női lélek Atlantisz előtti csillag-fénykódjai...

Új fejezethez érkezünk az Újkori Napéjegynelőség Kapuján átlépve, így a Virágok Völgye Női Estek is újdonságot fűznek Csillag-papnő, Holdnővér energiáink megjelenésébe itt, az Anyagban.

Ez azt jelenti, hogy az elmúlt alkalmak során, 2016. Őszétől egészen mostanáig dolgoztunk a Csillag-papnő minőségünk tisztításával, és nyitottuk magunkat az Új Csillag-fénykódok befogadására. 

E tavaszi Újenergiás Napéjegyenlőség Kapuja azonban új fejezetet nyit Csillag-papnő ébredésünkben:

átemelkedve, kiemelkedve az Atlantiszi karmaörvény sodrásából, ok-okozati örvényéből, megérkezünk egy magosabb tudatosságba, és eme új energiamezőn, újra tanuljuk az ősidőkben magunkba fogadott minőségeinket. Ez azt jelenti, hogy emlékezni kezdünk sejtszinten, testi szinten is az Atlantiszi idők előtti időkben megélt létünkre, és képessé válunk a lehorgonyzásra, itt az anyagban. 

A Napéjegyenlőség Újenegiás Tanítások Kapuján átkelve elkezdjük visszaintegrálni Atlantisz előtti lélekrészeinket, angyali és tündéri minőségeinket. Vajon tudtad-e, hogy a magyarság spirituális vonulatán jelen van tündéri vérvonal?

Székelyföld a Tündérkert, és Mária Magdaléna is Jézus gyermekével a szíve alatt, Sarah-val, Kelta  földre, a Tündérek Birodalmába menekül, ott megalapítva a Máriások által AVALON-t…

Ébrednek bennünk, szívünkben, emlékezetünkben, sejtkódjainkban Atlantisz előtti létezésünk csillag-fénykódjai. Csillag-fényküldüttként pedig azért (is) vagyunk itt és most, hogy egy ÚJ ARANYKORT fűzzünk-szőjjünk a TERRÁRA, Gaia Földanya morfogenetikus mezejében…

Így 2017, március 23-án, csütörtökön,

addigra átlépve a NAPÉJEGYENLŐSÉG ÚJENERGIÁS KAPUJÁN (március 21),

TÜNDÉRSZÉP ILONA ősanyánk álmát, fényét, valóságát fogadjuk vissza magunkba, 

ezzel ébresztve magunkban ősanyai csillagfénykódjainkat,

aktiválva ősi magyar tündér vérvonalunkat, tudásunkat, képességeinket…

 

Az Est tanítói részét RÁBEL ANIKÓ (vendég előadó) tartja,

ő adja át nekünk TÜNDÉRSZÉP ILONA ősanyánk tanításait, 

a szünet utáni meditációt - TÜNDÉRSZÉP ILONA gyógyító fényét, és energiáit

Kristályfény33 médium közvetíti…

 

 

Virágok Völgye Női Meditációs Est 
TÜNDÉRSZÉP ILONA ŐSANYÁNK Csillagfényének invokációjában

Időpont:

2017. Március 23. (csütörtök) 18.30 - 21.00

Helyszín:

KRISTÁLYFÉNY-KÖZPONT

Budapest, 2. kerület, Káplár u. 11-13. 1. emelet, 5. ajtó 
Az épületbe a bejárat a Pengő-köz felől található,
Jobb oldali kaputelefon: 5-ös csengő,
jobb oldali lépcsőház,
3 lépcsősor felfelé...

Kérünk, érkezz meg lehetőleg 18.00 és 18.15 között,
hogy 18.30-kor tudjunk kezdeni!

18.30 - 19.45: Tündérszép Ilona szellemi-tanításai

(Rábel Anikó - vendég előadó)

RÖVID SZÜNET

20.00 - 21.00: Meditáció (oldás, gyógyítás, hangolás)
Tündérszép Ilona gyógyító fényének közvetítése...

(Kristályfény33 médium)



Részvételi díj:
6000.-Ft / fő (helyszínen)



Jelentkezés szükséges a terem véges befogadóképessége miatt:

jelentkezes.kristalyfeny33@gmail.com

 

Rábel Anikótól:

"A teremtő tudás megszerzése nekünk, magyaroknak mindig csak egy karnyújtásnyira volt. Ősiségünk, hagyományunk tesz minket erre képessé. Bármely rétegéhez is nyúljunk, népmeséink, népdalaink, mondáink, Szent királyaink és királylányaink élete és példamutatása, a Szent Korona képi üzenete mind-mind a teremtő forráshoz csatol be minket. És hogy ez a tudás milyen mélyről jön, mag-unk mely-mély rejtett zugaiból vagy időben milyen messziségből, magunk sem tudhatjuk, mert bármily mélyre is jutunk el, meglepődve tapasztaljuk, hogy még annál is van ősibb és annál is van mélyebb réteg. A rétegek felfejtése rajtunk múlik. Szabad az út bárki számára, bármely őt érdeklő témában is szeretne elindulni, az ősi tudáshoz vezető úton.

A magyarság ősi tudása vallásában kódolt, papjai táltosaink voltak, akik nem csak hitték, de TUDTÁK az Istent, a Jóistent, a Magyarok Istenét, akire Petőfi is eskette a forradalmi nemzetet. A magyarok Istene nem egy ősz öregember, benne a férfi és női minőség az Atyaisten és az Anyaisten is egy-lélekként működik, mely munkálkodás rajtunk keresztül, a mi tetteink, szavaink és gondolataink három szintjén nyilvánulhat meg itt a földi világban. Ez a világszemlélet, mint szimbólum rendszer, Szent Koronánk zománcképein keresztül jut előbb szakrális királyunkhoz, a koronázás beavatási pillanatában, rajta keresztül pedig hozzánk érkezik a legmagasabb forrásból küldött program, mert a magyarság mindenkor a Szent Korona, mint élő szervezet tagjaiként működött.  

A magyar népmese kincs, tudjuk milyen gazdag. Sokan gyűjtötték, de kimeríthetetlen mennyiségben és változatban él. A mesék varázslatban hatnak ránk, megtisztítják gondolatainkat a modern civilizáció szennyezettségétől és a legközelebb visznek a bennünk élő belső gyermekhez, a mese szimbólum rendszerén keresztül érkező üzenetek. A mesék a személyiségfejlődésről szólnak, mivel a teljességet nyújtják felénk, üzenetük általuk felnyílhatnak bennünk azok a képességeink, amiket még nem éltünk meg, nem hoztunk elő magunkból, lényünk mélységéből. Mert sokszor érezzük, valami még vonz, valami ott bújkál bennünk és hív, hogy megéljük, megtapasztaljuk.  Tündérszép Ilona a világfa tetején álló palotájában él, onnan érkezik le hozzánk az emberi világba, holló vagy hattyú formában, madár-alakot öltve alászáll, hogy bekössön minket a csillagrendszerekbe. Általa közelebb juthatunk a bennünk élő titokzatos istennőhöz. Ízisz istennő ókori kinyilatkoztatásában ez így szól: „Minden én vagyok, ami itt jelen van, elmúlt és eljövendő. Fátylamat halandó még nem lebbentette fel.”

Magyar Adorján szavai pedig így visznek közelebb Tündérszép Ilonához: „…minden földi életnek és így az embereknek is, édesapja a Nap, költőileg megszemélyesítve: a Napisten, Napkirály vagy Napfejedelem vagy ahogy még nevezték: Aranyfejedelem, Aranyisten, Szép Isten, a Gyönyörű. Viszont minden földi életnek, és így az embereknek is regebeli édesanyja maga a Föld, azaz megszemélyesítve a Földanya, vagyis Tündér Ilona, az Élet Anyja. Tündér Ilonának és a Napistennek, azaz tehát Magornak nászát minden tavasszal a napéjegyenlőség idejében ünnepelték. Ekkor Ilona mint Magyar Napkirály felesége, a Magyar Ilona nevet veszi föl, ahogy őt a Csallóközi leányok bizonyos tavaszi, a házasságról szóló énekeikben napjainkig is nevezik. Ugyanis kizárólag a napéjegyenlőség szent ünnepe napján és éjszakáján tartották nászukat a fiatal párok is, azon időben tehát, amelyben a gyöngy virág, Tündér Ilona e szent virága nyílik. Meg kell itt említenem azt is, hogy régi nyelvünkben a tündér szónak még leány és szűz értelme is volt…”

Szeretettel várunk Benneteket… "

/Rábel Anikó/

 

Virágok Völgye Női Meditációs Est 
TÜNDÉRSZÉP ILONA ŐSANYÁNK Csillagfényének invokációjában

Időpont:

2017. Március 23. (csütörtök) 18.30 - 21.00

Helyszín:

KRISTÁLYFÉNY-KÖZPONT

Budapest, 2. kerület, Káplár u. 11-13. 1. emelet, 5. ajtó 
Az épületbe a bejárat a Pengő-köz felől található,
Jobb oldali kaputelefon: 5-ös csengő,
jobb oldali lépcsőház,
3 lépcsősor felfelé...

Kérünk, érkezz meg lehetőleg 18.00 és 18.15 között,
hogy 18.30-kor tudjunk kezdeni!

18.30 - 19.45: Tündérszép Ilona szellemi-tanításainak közvetítése

RÖVID SZÜNET

20.00 - 21.00: Meditáció (oldás, gyógyítás, hangolás)
Tündérszép Ilona gyógyító fényének közvetítése...

Részvételi díj:
6000.-Ft / fő (helyszínen)

Jelentkezés szükséges a terem véges befogadóképessége miatt:

jelentkezes.kristalyfeny33@gmail.com

Szeretettel várunk minden TÜNDÉR-HOLDNŐVÉRT :-)

Virágok Völgye Női Meditációs Est

további időpontjai:

2017. 

Március 23.

Április 6.

Április 20.

Május 4.

Május 18.

Június 8.

Június 22.

Július 6.

Július 20.