VAKTOR ORSOLYA
Rózsa
Hajnalok a Fénymesterekkel: Serapis Bey és St. Germain Fénymesterek üzenete az új evolúciós kvantumugrásról…
Kategória: Fénytest
 
Hajnalok a Fénymesterekkel: 
Serapis Bey és St. Germain Fénymesterek üzenete az új evolúciós kvantumugrásról…
 
"Az Újkor újenergiáival az emberiség a következő evolúciós kvantumugrás kapujába érkezik. Sok tanítást adtunk már arról, hogy az Újkor Újenergiás Szívtudata a test szeretésén át képes kibontakozni. A táguló Csillagszív-magtudat összeér a test-tudattal, és az Újkor spirituális emelkedettsége összefonódik ama képeséggel, mennyire képes a Lélek a spirituális létezésének csodáját megélni itt és most a Földön. A Csillagtudatosság a létezés pillanatainak ünneplése, az emlékezés öröme a Lélekben, miszerint emlékszik létének határtalan és végtelen mivoltára. Többször meséltünk már arról is, hogy jelen-létetek karmikus összefüggésben, ok-okozatiságban áll Atlantisz és Lemúria, és más ősi civilizációk történetével, eddig képes valóságként felfogni a Lélek a történelmét. Ám, ahogy gyógyulnak a szívben a szeretetsebek, úgy tágul eme emlékezet, és már Atlantiszon is túl éreztek, és ami eddig tündérmesének tűnt, az kezd valóságos emlékké, teremtéstörténetté kibontakozni…
Az emberi lét a teremtés csodája, egy fejlődő létforma. Vannak, akik magasabb tudatosságból szálltak alá, Szeretetfény-küldöttek más csillagokról, kristály-tudatosságból, ők emberi testet öltöttek magukra, hogy segítsék az emberiség evolúciójának varázslatát. Tanítanak és gyógyítanak, és a Vízöntő Kor Uránusz energiájában felfedezéseket, kutatásokat, találmányokat ajándékoznak az emberiség számára. Ezek a találmányok valójában már léteznek magasabb tudatosságú dimenziókban, ám, mivel az emberiség egyik fő sérülése a vörös-gyökércsakra - bizalom sérülések, ősbizalom kérdéskörök, ezért óvatosan lehet csak ezeket az ajándékokat átadni…
Sok Fényküldött van jelen a Földön, munkájuk egy magasabb tudatosságú síkon ér össze, és alkot közös eredményeket. Ők ezt tudják, és láthatatlanul is segítik és támogatják egymást. Ösztönösen egymásra éreznek, mintha egy helyről érkeztek volna, és bizalommal fordulnak egymás munkája felé, mert lelkük mélyén érzik, közös küldetésben dobban a szívük.
A Szeretetfény-küldöttek a szeretetről és a békéről tanítanak, önszeretetre és önbizalomra buzdítanak, türelemmel fordulnak embertársaik felé, hogy gyógyítsák a szeretetsebeket. 
Ahogy gyógyulnak a bizalom sérülések a mentális térben, és gyógyulnak a szeretetsebek a szívben, az érzelmi térben, úgy változik testetek állapota. Jézus Fénymester-testvérünk a szeretet gyógyító erejéről tanított: 
Az emberiség átlép egy Újkorba, egy magasabb tudatosságú dimenzióba, a Magenta-tudatosságba. A Magenta -tduatosságban a test szeretése a Szent Háromság alappilére (mindig is az volt, van és lesz), erre rábred a Csillagtudatosságú ember, és ismét szeretni kezdi testét - újra tanulja szeretni az Anyagot…
A szeretet, ami áramlik a Lélektől a Test felé, újra építi a kapcsolatot a Lélek és a Test között, és így átíródhat az információ a sejtek között. A sejtek kommunikálnak egymással, az egész test egy élő rendszer, ahol áramlik az energia, mégpedig a lélek érzete, a mentális tér gondolatai és hitei. Vagyis minden, amit az egyén gondol és érez, az áramlik a testében, a sejtek azt kommunikálják egymással, és ezen gondolatok és érzetek, érzések szövik meg a test energiahálóját. A test is egy energiamező, mely sűrűbb. A gondolatok (hitek) és érzelmek lesznek azok, melyek megírják az egyén működési mechanizmusát, tudatalatti programjait - a test energiamezejét.
Így, ha szeretetseb van jelen a mentális (gondolatok, hitek) vagy érzelmi (szív) térben, eme szeretetsérülés átíródik a testbe is, a sejtekbe is. Ekkor a szeretetsérülés írja a sejtek információs rendszerét (kromoszóma sérülések).
Ahogy a Lélek szeretetsérülései, bizalom sebei gyógyulnak a mentális és az érzelmi térben, úgy eme gyógyulás (gondolatok és érzelmek) átíródik a sejtekre, kromoszómákra, DNS-be. Így a szeretet a testet is elkezdi gyógyítani, visszaépíti a sérült kromoszómákat, DNS szálakat. 
A szeretet a teljes egység, az egész, így a szeretettel teli mentális és érzelmi tér teremt egy egész-ségben lévő testet. 
A szeretés az ön-szeretéssel kezdődik. Sokan Istent “akarják” szeretni, imádni: az Isteni a MAG energia (Forrás - Teremtő), így az Istenit szeretni a MAG szeretését jelenti - vagyis Mag-adat…
Az Isteni Mag energiája minden szívben dobban…
Magadat szeretve lehet szeretni az Istenit, mert ő MAG-ban, ön-mag-adban létezik…
Az Újkor kapujában az önszeretet gyógyul, újra tanulja és újra értelmezi a Lélek a szeretés kozmikus valóságát…
A szeretet az örök létező, így ahogy a szeretet energiája visszaáramlik a test információs rendszerébe, úgy a test is megkezdi az idő fogságából való kilépést: a test öregedése nem a természetes állapot, a testetek csodája a szeretet öröklétén teremtődött. Az Újkor kapuján az emberiség ráébred, hogy öngyógyító és önregenáló képessége együtt szunnyadt emlékezetével. Ahogy ismét mer emlékezni a Lélek a Kozmikus létezés csodájára, úgy a testben is újra ébred az önregenerálás és öngyógyítás kozmikus csodája. A betegség és az öregedés illúzió. Az elmúlás nem létezik, mert ahogy a szeretet örök, a Kozmosz örök, úgy a Szellem, a Lélek és az Anyag szférája is örök létező. Az Anyag szférája, a test nem büntetés, csupán egy tapasztalás. Az Anyag szeretése maga az Anyag szabadsága, mert a szeretet és a megbocsátás szabadít fel - megbocsátás a testnek, szeretése a testnek. 
A nagy galaktikus kataklizma előtt a Földön a test szeretetfényből ragyogott, könnyű volt és légies, és eme test-állapotot veszi vissza az emberiség. Lépésről lépésre. Türelemmel és kitartással. 
Szeretetfény-küldöttek csoportjainak missziója a Szeretet-test visszaépítésének (visszafiatalítás és egészséges kromoszómák, DNS újraépítése) segítése…
Az idő illúzió, a szeretet-lét, örök, a szeretet-test fiatal és egészséges…
Szeretünk Benneteket,
Serapis Bey és Saint Germain Fénymesterek”
 
Közvetítette: Kristályfény33
 
Aktuális kapcsolódó program:
 
 
 

Hogyan teremts az Újkorban szívből - Magenta Tudatosságból?

Gyakorlatok

Technikák

Tanítások

Meditációk

Oldások és gyógyítások

Hangolások

Rezgésemelések

Kristályfény Meditációs Nap

Serapis Bey és Lady Portia Fénymesterek közvetítésében

Bőség-teremtés Szív-Tudatból, az Újkor Energiáival

 http://vaktororsolya.hu/cikk/73

http://vaktororsolya.hu/cikk/75

Lehet még jelentkezni! 

Időpont:

2017. március 18. (szombat) 10.00-18.00

 

Helyszín:

MagNet Közösségi Ház, 

Budapest, Andrássy út 98.

Juhar terem

 

email-jelentkezés szükséges: 

jelentkezes.kristalyfeny33@gmail.com

 

Részvételi díj: 15.000.-Ft (helyszínen)

 

Az Új Energiák tavaszán intenzíven tör felszínre az Anyaggal való megbékélés, az Anyagiakkal való kapcsolat tisztítása és fényesítése. Az anyagiak, a pénzügyek mindig meghatározó alappillére anyagi-anyagban való jelenlétünknek, és minden tavasszal hangsúlyos szerephez jut.

Így a Kristályfény Meditációs Nap fókuszába az anyagból való függetlenedés, az anyagi függetlenségen lélekmunkálkodunk a fent közvetített kérdésekkel és témákkal

 • bőség-tudat hangolás, aktiválás szellemben (gondolatok, hitek), lélekben (érzések, érzelmek), testben (sejt, kromoszóma és DNS szinten)
 • pénzzel való kapcsolat karmikus tisztítása, fényesítése
 • vagyonnal, bőséggel való hitrendszerek, megrekedések, blokkok feloldása, tisztítása
 • szegénységi fogadalmak, eskük karmikus feloldása
 • gazdagság elleni fogadalmak, szövetségek karmikus tisztítása, feloldása
 • szegénység-gazdagság tudatalatti ellentétek játszmáinak feltisztítása, feloldása
 • megefelelési kényszer, elvárásoknak való megfelelés feloldása
 • pénzügyi-szenvedés játszma- és karmikus-körök feloldása
 • pénzügyi alá-fölérendelődési tudatalatti programok és játszmák feloldása
 • pénz-hatalmi alá-fölérendelődési játszma-körök, tudatalatti önbüntető, önvezeklő körök feloldás
 • önértékelés és önmegbecsülés elcsúszásainak gyógyítása, tisztítása
 • új energiákkal való összerezonálás (önszeretet, önismeret, önértékelés, önmegbecsülés, önfeloldozás, öntisztelet)
 • új energiás teremtés-tudat hangolás
 • új energiás teremtő erő aktiválás
 • sejt- és kromoszóma újraépítés a szívtudat bőség teremtésében
 • DNS újraépítés, DNS szálak aktiválása a szívtudat bőség teremtésében
 • sejt- és test fiatalítás az új energiák morfogenetikus mezejében
 • sejtkommunikáció hangolás az új energiás szívtudat - bőség teremtés energiahálóján
 • szellem (mentális tér) - lélek (érzelmi tér) - test (sejtkommunikáció, kromoszómák megfiatalítása/visszafiatalítása, DNS újraépítés) újra hangolása a szívtudat bőség teremtésében
 • bőség hangolás és aktiválás: szellemben - teremtés-tudat, lélekben - szeretetben, örömben, testben - egészségben, anyagban - anyagiakban

 

Új tavasz, új kezdet, új élet... 

De mitől lesz igazán új és igazán más, mint eddig? Tőlünk, mag-unktól...

Új Korszakba léptünk, ahol egyre gyorsabban manifesztálódnak gondolataink, 

ám igazán, a szív-teremtés az, aminek helye van.

Az Új Korban szívünk fényével és szeretetével vagyunk képesek teremteni, 

vagyis az válik valósággá, ami szívünknek valóban vágya...

De mi is a szívünk vágya igazán?

Mi az, ami valóban boldoggá tesz bennünket, ami valóban örömöt szerez?

Mi a Te Földi Mennyországod?

Szeretettel várunk a 8. diemnziós Gyémántfény-térben, 

ahol Fénymesterek és Arkanygalok segítik az Újkor energiahálójára való ráhangolódásodat - 

közvetít (csatornáz): Kristályfény33 (médium)

 

Kristályfény Meditációs Nap

Serapis Bey és Lady Portia Fénymesterek közvetítésében

Bőség-teremtés Szív-Tudatból, az Újkor Energiáival

 

2017. március 18. (szombat) 10.00-18.00

 

MagNet Közösségi Ház, 

Budapest, Andrássy út 98.

Juhar terem

 

Részvételi díj: 15.000.-Ft (helyszínen)

 

email-jelentkezés szükséges: 

 

jelentkezes.kristalyfeny33@gmail.com

 

Szeretettel várunk!