VAKTOR ORSOLYA
Rózsa
Lady Portia Fénymesternő üzenete az aktuális újenergiákról, a lélek egyensúlyban lévő felelősségvállalásáról…
Kategória: Fénymester közvetítések

Lady Portia Fénymesternő üzenete az aktuális újenergiákról, a lélek egyensúlyban lévő felelősségvállalásáról…

“Kedveseim, szeretett Fénytestvéreim!

Szívem szeretetével köszöntelek Benneteket. Bizonyára most már Ti is látjátok, érzitek azokat az új energiákat, melyekről már oly sokat üzentünk Nektek. 2017 januárja és februárja egyértelműen az új energiákra hangolt, és megmutatkozott a szívben az, ami nem rezonál össze az új energiák morfogenetikus mezejével. Egyre határozottabban elkülönül a régi és az új energiák mezeje, egyre könnyebben tettenérhető a régi energiás mechanizmus. A régi energiák a záruló korszak minőségei: félelemkeltés, fájdalom-fókusz, kiszolgáltatottság érzet, cselekvés lehetőségének megvonása. Az új energiák szeretetet és örömöt üzennek Nektek, Testvéreim, az új energiás tanítások saját gondolataitokért és érzéseitekért felelősségre hívnak…

A felelősségről szeretnék Nektek szólni…

Az Újkorban egy meghatározó alappillér a lélek felelősségvállalása, ám ezt még most tanuljátok a tekintetben, hogy vannak akik nem vállalnak felelősséget, és vannak, akik pedig túlzottan is…

Arról szeretnék tanítást átadni Nektek, hogy milyen összefüggések vannak a túlzott felelőssésgvállalásban, és honnan gyökerezik:

Világotok Szíriuzsi teremtés, Szíriusz álmának manifesztációja világotok, és Szíriusz Csillagának Teremtő Fénykódjai átszövik jelen-léteteket (6-os szám misztériuma = Életvirága szimbólum 6 szirmú virágai, 6 ágú csillag-lélekmerkaba, 6 szögű Metatron-kocka, 6-os alakja a várandós kismamának, aki új életet hoz méhén keresztül a világra, avgyis új életet teremt méhén keresztül, a méhek 6 szögű kaptárjai, ahol az életet adó mézet termelik, a 6-os szám a Teremtés száma - miszerint a 7. napon a Teremtő megpihen, vagyis 6-os enegiában teremt, 6 napig - a 7-es szám az öröm, a 7. nap az eredmény ünneplése, amikor a dolgok jó úton haladnak). 

Jelen záruló korszak egy atlantiszi karam-örvény. Atlantisz és azon időkbeli más ősi civilizációk történéseinek ok-okozatiságából, a történések következményeiből való talpraállás, felállás történik éppen. Az atlantiszi és azokban az időkben jelenlévő ősi civilizációk és ősi társadalmak elcsúszásai egyensúlyozódnak ki, kerülnek ismét egyensúlyba. 

Gyógyulnak a szív szeretet sebei, és ahogy egyre inkább visszakerül a lélek a szeretet egyensúlyába, úgy ébred fel a Lélek Csipkerózsika álmából…

A felelősségvállalás egyik gyökere Atlantisz: sokan, akik most jelen vannak, éltek Atlantiszban, illetve azokban az idő-terekben. A Szeretetfény világainak elsüllyedése oly mély fájdalom a Léleknek, hogy az élősködő energiáknak, kik félelemmel élnek, csupán el kellett hitetniük, hogy Ti vagytok a felelősek Atlantisz és más ősi civilizációk elbukásáért. Túlhúzták a felelősségvállalás húrjait, és túl csapott a folyamat az önbüntetésbe, és mély önvezeklési körökbe. A mentális és az érzelmi tér hamis gondolatokkal és hamis érzetekkel fertőzödött meg, olyan idegen hitek és érzetek kúsztak be a gondolatokba és az érzelmek közé, melyek nem valósak, ám remekül lehet vele manipulálni. Mintha egy-egy nyomógomb lenne elhelyezve a tudatalattiban, és amikor a Lélek szeretne felállni, akkor a félelem-keltő energiák rányomnak eme gombra, és azt üzenik a tudatalattinak, “Emlékszel a bűnösségedre?” - és kérlek, most nézz magadba méylen, Szeretett Fénytestvérem - Mi hát a Te bűnöd? - én, Lady Portia Fénymesternő egy megszeppent Csillaggyermeket látok szívedben, akinek fogalma sincsen miért szídják meg újra és újra…

Egy gondolataiban és érzelmeiben eltévedt Csillaggyermek, aki időtlen idők óta keresi mi is az ő bűne, de nem találja, ám már annyira magáévá tette, hogy ő bűnös valamiért, hogy még azt is elhiszi, hogy olyan mély az ő bűne, hogy arra nem is mer emlékezni - én, Lady Portia kérdem - nem mer emlékezni a Lélek, vagy nincsen mire emlékezni? Elszakadt a mentális tér és a szív, elsüllyedt a szív-tudat, és ahogy gyógyulnak a léleksebek, úgy tér vissza egy tiszta (kristály) tudat, amelyben a szívből való érzékelés összefonódik a mentális térrel. Az elme korlátozó hitrendszerei leomlanak, a kék szellem felszabadul a palackból, a szív és a gondolat teremtő ereje egybeolvad, és a szeretet valóságos frekvenciáján vonz és vonz…

Egy megszeppent Csillagygermek él Benned, aki tanulja az életet, tanulja a létezést, és tapasztal, és van, hogy valami kiborul az egyensúlyból, de a gyermek nem követett el semmi olyat, amit ne lehetne helyre hozni - Drága Lélek, nincsen örök kárhozat, ilyen nincsen, tapasztalás van, annak következményei, és a kiegyenlítődés, az egyensúly létezik…

A szeretet megbocsájt, ez maga a lélek alkímia: a szeretet megbocsájtás alkímiája…

Itt az idő, hogy figyelmedet, megbocsájtó szeretet alkímiádat önön szívednek ajándékozd, és legmélyebb szinteken bocsáss meg magadnak a tapasztalásokét, mert az új energiák önszeretetet, önmegbecsülést, önértékelést ajándékoznak Neked. Itt az idő, hogy feloldozd önmagad által önmagadra rakott önbüntető-láncaidat, és felemeld a fejedet, és észrevedd azt a végtelen és határtalan szeretetet, ami körbevesz. Hoztál választásokat, és bármikor - most is- hozhatsz újabb választásokat. Az számít, most mit választasz? 

Szenvedsz vagy szeretsz? És ez önmagadban kezdődik…

A kamaszgyermek önmaga zárja be ajtóit szülei előtt, és önmaga zárja ki szüleit saját világaiból. A szülők tiszteletben tartva gyermekük választását csendben ülnek az ajtó előtt, és várják, hogy az önállóságot tanuló kamaszgyermekük tapasztaljon, tanulhasson, és a szülők szíve repdes az örömtől, ha gyermekük sikeres, boldog, örömmel teli, és szeretetben úszik szívük, ha a gyermek mégis kijön a szobájából, és segítséget kér, azaz bizalmát ismét szüleinek ajándékozza. Így szeret hát Kozmosz Atya-Anya Téged is, az ő Csillaggyermeküket, Szent Kincsüket, és csendben, nyitott szívvel várják, mikor bízol ismét Bennük, a Gondviselésükben, mert a szülő legnagyobb boldogsága, ha gyermeke boldog és kacag, és örömben éli életét. 

Mikor és kinek hitted hát el, hogy szenvedni kell, azért hogy szeressen Téged a Kozmosz? Hogy meg kelle harcolni a Kozmosz-Isten -Forrás szeretetéért? Ahogy a szülő feltétel nélkül szereti az ő gyermekét, úgy szeret Téged az Isteni- Magforrás…

Amikor leteszed azokat a terheket, melyek csupán illúziók, amikor leteszed azokat a terheket, melyek nem hozzád tartoznak, nem a tiéd, akkor ismét könnyűnek fogod magadat érezni. 

Amikor feloldódnak az önbüntető és önvezeklő köreid, akkor belépsz az önértékelés energiaterébe…

És ez az Új energiák Világa: önértékelés, önbecsülés, ösnszeretet - és ennek további energetikai összefüggései vannak az Anyaggal való kapcsolatodat illetően. A Szent Háromság - Szellem, Lélek, Test, saját csodád, saját misztériumod. Az, hogy tested van, az csoda, és nem büntetés. A Teremtő képmására való teremtés, maga a Szent Háromság misztérium-csodája: egyszerre van jelen Benned a Szellem, a Lélek és az Anyag. 

Az Újkor energiáiban, az Újkor Csillagtudatosságában, Magenta Tudatosságban koncentrált figyelmet kap az Anyaggal való kibékülés, az Anyag szférájának egynesúlya: anyag és az anyagiak…

A vörös, gyökércsakra (az Anyag) a Fényoszlop alappillére. A csakrák tisztítása azt jelenti, hogy az adott csakrákhoz tartozó életterületek tisztulnak meg a régi energiáktól (félelem és fájdalom, szenvedés, mások hibáztatása).

A Magenta Tudatosság a Kék és a Vörös Fénysugár találkozásában születik újjá, miszerint a Kék a Szellem színe, a Vörös az Anyag színe - közötte a Lélek… Az Újkor Energia-tudtaossága a Szív-tudatosság, amikor szeretettel áramlik a Lélek felfelé és lefelé is…

Az Isteni szeretet mindent körbeölel, az Újkor egyik feladata így - újratanulni szeretni az Anyagot, az Anyagiakat, az Anyát - hogy az Istennő valóban ébredhessen, mert az Anyag (Anya, Anyagiak) Szférája is része a HOLO-nak, a teljességnek, így az is az Isteni része. Ki az Istenit szereti, mindhárom szférát szereti…

Következő újenergiás lecke a léleknek - mi is az a szeretet valójában?

Lady Portia Fénymesternő”

Közvetítette: Kristályfény33

Aktuális: 

Virágok Völgye Női Meditációs Est 
Lady Portia Fénymesternő Csillagfényének invokációjában

"Nem ítélkezem önmagam felett, így szeretet áramlik Tőlem Felém."

Időpont:

2017. Március 9. (csütörtök) 18.30 - 21.00

Helyszín:

KRISTÁLYFÉNY-KÖZPONT

Budapest, 2. kerület, Káplár u. 11-13. 1. emelet, 5. ajtó 
Az épületbe a bejárat a Pengő-köz felől található,
Jobb oldali kaputelefon: 5-ös csengő,
jobb oldali lépcsőház,
3 lépcsősor felfelé...

Kérünk, érkezz meg lehetőleg 18.00 és 18.15 között,
hogy 18.30-kor tudjunk kezdeni!

18.30 - 19.45: Lady Portia szellemi-tanításainak közvetítése

RÖVID SZÜNET

20.00 - 21.00: Meditáció (oldás, gyógyítás, hangolás)
Lady Portia gyógyító fényének közvetítése...

Hozzájárulás: 
6000.-Ft / fő (helyszínen)

Jelentkezés szükséges a terem véges befogadóképessége miatt:

jelentkezes.kristalyfeny33@gmail.com

 
Lady Protia segít elengedni az ítélkezést és előítéletet, segít hogy egyensúlyt teremtsünk. Segít kiállni önön érdekeinkért. Segíti, hogy megértsük és összefüggéseiben lássuk a múltból fakadó eseményeket, kedvességet és önzetlenséget hoz életünkbe, az arany közép utat, mely tisztel másokat, de tiszteletben tart bennünket önmagunk iránt.
Segít felszabadítani az önszeretetet, önértékelést, önmegbecsülést, hogy szerethessünk, becsülhessünk, értékelhessünk...
Egyensúlyt és harmóniát teremt életünkben, egy igazi Aranykori Fénymesternő, aki tanítja és melékezteti lelkünket az Aranykori minőségek megélésére.
 
Lady Portia témái:
 
Egészséges ítélkezés és ítélőképesség
Segít hogy kedvesebbek, lágyabbak legyünk önmagunkhoz.
Nagy örömet és boldogságot kínál azáltal, hogy megbocsátunk önmagunknak.
Nagylelkűvé tesz.
Segít megszabadulnunk a kényszeres kritikai hajlamtól.
Megszabadít előítéleteinktől.
Segít, hogy levetkőzzük megcsontosodott régi viselkedés mintáinkat.
Segít megértenünk, hogy nem sikerülhet minden az életben, és ha valami nem sikerül, ne okoljuk magunkat folyamatosan.
Önbizalmat ad, segít egészséges önbecsülést építenünk.
Bátorít, hogy megvalósítsuk igazán fontos terveinket.
Hasznos lehet a kölcsönös függőség, szülőgyermek viszony tisztázására és kiegyensúlyozására.
 
Lady Portia suttogása:
"Nem ítélkezem önmagam felett, így szeretet áramlik Tőlem Felém."
 

Virágok Völgye Női Meditációs Est 
Lady Portia Fénymesternő Csillagfényének invokációjában

"Nem ítélkezem önmagam felett, így szeretet áramlik Tőlem Felém."

Időpont:

2017. Március 9. (csütörtök) 18.30 - 21.00

Kérünk, érkezz meg lehetőleg 18.00 és 18.15 között,
hogy 18.30-kor tudjunk kezdeni!

Helyszín:

KRISTÁLYFÉNY-KÖZPONT

Budapest, 2. kerület, Káplár u. 11-13. 1. emelet, 5. ajtó 
Az épületbe a bejárat a Pengő-köz felől található,
Jobb oldali kaputelefon: 5-ös csengő,
jobb oldali lépcsőház,
3 lépcsősor felfelé...


Hozzájárulás: 
6000.-Ft / fő (helyszínen)

Jelentkezés szükséges a terem véges befogadóképessége miatt:

jelentkezes.kristalyfeny33@gmail.com

Szeretettel várunk!