VAKTOR ORSOLYA
Rózsa
Szerelmes Teremtő Csillag-asszony ébredése...
Kategória: Szakrális nő

Február 11., 5 óra 32… Némán ülök a szobámban, figyelek. Ahogy ilyenkor szoktam. Befelé figyelek. Ma van a szülinapja. Ma 47 éve, hogy inkarnálódott. A nap, amikor kihasadt belőlem, és én kihasadtam őbelőle. Február 11, 47 éve, hogy ő férfi, és én nő.

Nem mozdulok… Csak lélegzem, ki és be… ahogy tanította… áramlok…

Azt mondta, csak arra figyeljek, hogy ne rekedjek meg semmiben, azt mondta, hogy engedjem át magamon az érzéseimet. Ma már tudom, ez nem is olyan könnyű. Az érzések, van, hogy pillanatokra lepnek meg, és van, amikor hosszasan időznek bennem. Mára már tudom, hogy nem fojthatom el őket, mert az természetellenes lenne. Talán éppen ez lenne a lényeg? Megtanulni egyensúlyban lebegni emocionális (érzelmi) lényként?

Talán, ha meg akarom szüntetni magamban az érzéseket, éppen ön-mag-am ellen cselekszem? Hiszen ember vagyok! És úgy tanították, hogy az ember a Teremtő képmására teremtetett. A Teremtő Szent Háromsága: a Szellem, a Lélek, az Anyag– Gondolkodás, Érzés, Test...

Emberként ezt (is) akartam talán megtapasztalni: Milyen érezni? Milyen érezni az illatot, a simogatást, a szomorúságot, milyen érezni az örömöt, a boldogságot… a szerelmet?

Amikor a szemébe nézek, látom lelkének fájdalmát, hogy ő annyira szeret engem, hogy megajándékoz engem a szabad tapasztalással, még ha ez azzal is jár, hogy meghasadunk…

14 évvel ezelőtt találkoztunk, Ő 33, én 21… Amikor a szemébe néztem, tudtam, hogy ő és én összetartozunk. Olyan egyértelmű volt, hogy ő az enyém, és én az övé. Sokáig tartott, amíg rájöttem, hogy ő nem az enyém, és én nem vagyok az övé. Hanem ő én vagyok…

Amikor a szemében nézek, otthon vagyok, amikor a hangját hallom, megnyugszom… Béke költözik szívembe…

Most, a szülinapján, némán ülök, mozdulatlanul, és csak figyelek. Sokáig tartott, amíg megtanultam figyelni. Régebben, amikor történt valami, azonnal érteni akartam, tudni akartam. Akartam… Ma már nem akarok… Ő újra tanított áramlásban, szeretésben lenni. Mert a szeretés nem érzés, hanem a lélek természetes állapota, az életenergia, a teremtés és a teremtő energia. A Mindenség, az Isten, maga a szeretet. Szeretésben lenni, az Isteni tudatban lenni…

Erre is ő tanít engem…

Bármily nehéz, bármily mostoha is, szeretni tanít. Ott és akkor, ahol és amikor nem voltam, vagy nem vagyok képes még… szeretésben lenni… Ahol ítéletek, sztereotípiák, elvárások, normarendszerek szerint élek, ahol nem kapcsolódom önmagammal, mert másoknak való megfelelés, a társadalmi normáknak való megfelelés skatulyáiba zárom be saját magamat. Megmutatja nekem, hol nem ismerem még a való lényemet, önmagamat. Felborítja az összes komfort zónám falát, tör és zúz belső világomban, és amikor mindent lerombolt bennem, mosolyogva és könnyes szemmel áll felettem: „Te jössz! Építsd újra! Építs újat! Mert ez már elavult!”

És én ráébredek, hogy egyáltalán azért lehetett lerombolni, mert nem belőlem fakadt, nem is az enyém volt, hanem egy átmásolt kép, egy bevett program, ami nem az én szívem magja. Hiszen, ami saját szívünk magja, az lerombolhatatlan, sérthetetlen… az örök szeretés…

A örök szeretés sérthetetlen, nem lehet kihasználni, becsapni, megcsalni, mert az maga a Forrás…

Ő visszavezet engem a Forrásba: Nézem őt. Köszönöm, hogy létezik. Ajándék Ő nekem. Az Ő szülinapján én köszönöm neki azt a sok-sok lélekajándékot, amit kapok tőle. Hazavezet engem önmagamhoz. Van, hogy fogja a kezem, van, hogy magamra hagy… és mára már tudom, hogy ennek így kellett lennie, mert én választottam ezt, és ő csupán játssza azt, amire kérem. Lélekszinten. Időbe telik még megismerem magamat annyira, hogy ráébredek, melyek lelkem választásai.

A szerelem tanít a lelkemmel való kapcsolatra…

A Szer-elem az egyik legnagyobb Tanítója a léleknek. A Szer-elem átvezet világokon, időkön és tereken túlra. Amióta ebben az életemben Őt ismerem, megnyílok, ébredek, újjászületek, és a mindennapok csodáiban újra és újra történik a tovább ébredésem, és az újabb és újabb újjászületésem…

Ő megtanított arra, hogy ez egy folyamat, maga az élet…

Szerelemem születésnapján némán és mozdulatlanul ülök, magamban, befelé figyelek – és akkor megérzem Mária Magdaléna jelenlétét, ahogy energiája gyengéden megcirógat, és így szól:

„A szerelem a Teremtő Erő, világokat épít, és világokat képes pusztítani. A szerelem az ősi erő, a Teremtés energiamezeje. A szerelem híd a szív csakra és a szakrális csakra között. A nő hídja - a szíve és a méhe között - megsérült az elmúlt Korszakban. Ám az Aranykor a nő méhéből születik újjá. Csodálatos szimbólum ez, melyet a beavatott lelkek szívszemei látnak csupán:

Ahogy a nőben újra épül a híd a szíve és szakralitása között, úgy ébred az Istennő, úgy emelkedik vissza az Istenanya az Istenatya mellé, és újjászületik a kollektív tudatban az Istenkép, az Isten-tudat.

Amikor Új Korszak, Új Világ születik, mint születés, a nő méhének energiamezejéből történik. Jang álma Jin méhének földelő energiájában születik meg. A női minőség a föld és a víz elem misztériuma. Gaia Földanya, testéből, földjéből táplál, gyümölcsöket és zöldségeket növeszt, hogy táplálja gyermekeit, ahogy az anya is testéből táplálja csecsemőjét. Gaia Földanya vizeivel gondozza gyermekeit, életben tartja őket, ahogy az anya testének anyatejével gondviseli gyermekét.

Amikor az előző Korszak Kollektív Tudatában a Nő, a Jin minőség lesüllyedt, és a Szajha-Papnőből Szajha-Kurtizán lett, amikor a Szerelem Szentsége, a Szexualitás és a Test (az Anya-g) bűn lett, és ítélkezésbe, elfojtásba, kirekesztésbe került, akkor az Istennő Szakrális Teremtő Ereje eltiportatott. Ám a Teremtés Egysége maga a Jin és a Jang Egysége, és amíg a Jin Teremtő Ereje sérült, addig a Jang Erő sem képen önmagában teremteni.

Az Új Korszak, az Aranykor az Istennő ébredésének, és felemelkedésének Korszaka. Nők ezrei kapcsolódnak vissza Méh-energiájukhoz, Önön Szerelem-Teremtő Erejükhöz. Mag-osabb minőségben élik meg nőiségüket, Nők ezrei találnak vissza szakrális energia-forrásukhoz, a Méhükhöz. Szívüket újrakapcsolják Méhükkel. Nők ezrei ébrednek rá önön szakrális nőiségükre, hogyan is tudják megélni eme Szentséget. Ébrednek az Istennő Papnői – az Istennő Lányai, inkarnációi. A Nők Méhük fényén át újjáteremtik és újjászülik az Aranykort. Az Aranykor a Nő Méhén keresztül születik újjá, születik meg. A Nő Méhének ismét ragyogása, fénye maga az Aranykor. Az Újkor, az Aranykor az Isten-tudat, a Kollektív-tudat újjászületése. Az, ami újjászületik a férfi és női energia újraértelmezése, a férfi és a nő kapcsolatának újjászületése, kiegyenlítődése… és legfőképpen békéje és szeretete… Amikor a Férfi és Nő ismét békében és szeretetben lebegnek, szeretésben vannak a versengés és egymás eltiprása helyett, akkor az maga az Aranykor, a Krisztusi Kor újjászületése.  Amikor Jin és Jang ismét társak, egymást segítik és támogatják, tisztelik, az maga az Újkor Kollektív-tudatváltása.

Minden karmikus egyensúlytalanság a duális energiák harcából fakad. A duális energiák egyik fő szimbóluma a férfi és nő, a fény és sötétség, nappal és éjszaka, fent és lent, kint és bent… Amikor ők egyensúlyba kerülnek, amikor megszűnik a versengés, és e minőségek között ismét mellérendeltség és kiegészítés bontakozik ki, akkor az, maga a Tudatváltás. A szeretés és a béke tudata - a viszály és a harc helyett…

Ezért kulcsfontosságú hát a Nő Méhe… a Nő Méhe a kapu az Aranykorhoz, maga az Aranykapu. A Nő Méhének energetikai gyógyulása, fényesedése, ragyogása az, ami felemeli az Istennőt az Istenférfi mellé, társsá születik újjá a Nő Méhében a férfi és a nő… (MM)”

Mozdulatlanságom megmozdult, némaságom hangokat öltött, és halkan suttogtam alvó Lélekférjemnek: Boldog születésnapot, Szerelmem, köszönöm, hogy vagy nekem, ajándék vagy nekem, szeretlek!

Ha Te is szeretnéd újjászülni, újraébreszteni önmagadban

a Szerelmes Teremtő Csillag-asszonyt, szeretettel várunk:

 

Virágok Völgye Női Meditációs Est
Vénusz Istennő Csillagfényének invokációjában

Az Új Korszak Grál Női Energiája…

A szerelem ősi ereje, misztériuma  

az Új Korszak teremtésében…

http://vaktororsolya.hu/cikk/66

Időpont:

2017. Február 16. (csütörtök) 18.30 - 21.00

Helyszín:

KRISTÁLYFÉNY-KÖZPONT

Budapest, 2. kerület, Káplár u. 11-13. 1. emelet, 5. ajtó
Az épületbe a bejárat a Pengő-köz felől található,
Jobb oldali kaputelefon: 5-ös csengő,
jobb oldali lépcsőház,
3 lépcsősor felfelé...

Kérünk, érkezz meg lehetőleg 18.00 és 18.15 között,
hogy 18.30-kor tudjunk kezdeni!

18.30 - 19.45: Vénusz Istennő szellemi-tanításainak közvetítése

RÖVID SZÜNET

20.00 - 21.00: Meditáció (oldás, gyógyítás, hangolás)
Vénusz Istennő gyógyító fényének közvetítése...

Hozzájárulás:
6000.-Ft / fő (helyszínen)

Jelentkezés szükséges a terem véges befogadóképessége miatt:

jelentkezes.kristalyfeny33@gmail.com

Szeretettel várunk!