VAKTOR ORSOLYA
Rózsa
Mária Magdaléna üzenete: Csillaggyermekek érkezése… (2. rész) A Csillagpapnő Méhéből születik újjá az emberiség…
Kategória: Szakrális nő

Mária Magdaléna üzenete: Csillaggyermekek érkezése… (2. rész)

„A Csillagpapnő Méhéből születik újjá az emberiség…

Csillaggyermekek, mint magasabb tudatossággal érkező lelkek, mindig is születtek a Terrára. Az indigó-energiájú lelkek jelentős számban (sorsfordító minőségben) az elmúlt század vége felé érkeztek. Indigó-energiájú lelkek azelőtt is születtek. Az 1970-es és 1980-as években olyan sok lélek érkezett ebben az energiában, akik kritikus tömeg szintjén képesek voltak alkímiázni a bolygó tudatosság szintjét. Köztük nagyon sok a feltaláló, felfedező, tudós, kutató, tudományos beállítottságú vagy éppen művészi lelkületű egyén. Éppen úgy mérnökök, informatikusok, orvosok, közgazdászok, jogászok, pedagógusok, és sorolhatnánk, mint színészek, írók, költők, és sorolhatnánk. Az indigó energia a lila fénysugár átváltoztató minőségében találkozik a kék fény szellemi intellektualitás energiájával. Vagyis az indigó energia a szellemi, a mentális átalakulást, átváltozást szolgálja. Újító gondolatok, ötletek, új megoldások. Az újítás maga az indigó-energia. Ami megrekedt, annak a kimozdítása, tovább tágítása, tovább lendítése. Nagyon sok indigó lélek igen közel érzi magához St. Germain Fénymester jelenlétét, hiszen Ő (is) az a Fénymester, aki eme energiában, azaz a társadalmi alkímiában, újításban, mint megújulásban, újjászületésben részt vesz. Eme újítás, megújulás, újjászületés maga a Vízöntő Kor jellemzője, az indigó-energia nyitja meg a Vízöntő Kor kapuit.

Ám az átkelésnél az Új Korszakba, nem csupán az indigó energiaminőség van jelen. Ahogy egyre tisztul az egyének energiamezeje, aurája a fájdalomtól, keserűségtől, ahogy egyre több szív gyógyul meg szeretetsérüléseiből, úgy a kollektív energiamező (=morfogenetikus mező, =mágneses tér) is egyre tisztább lesz. Ahogy egyre tisztább, szeretettel telibb a kollektív energiamező, úgy egyre tisztább energetikájú lelkek tudnak kapcsolódni Gaia Földanya energiamezejéhez. Így érkeztek az „indigók” után a „kristály-energiájú” gyermekek, akik már magukban hordozzák a Krisztusi-tudat energiamezőt, mag-osabb szeretetfrekvencián rezeg lényük. Még az „indigók” átváltoztatnak, addig a „kristályok” fűzik a szűkebb és tágabb környezetükben a Krisztusi-szeretethálót. Majd érkeznek a „szivárvány” gyermekek, akik már az Új Kor tudatosságát tanítják a környezetükben…

És így tovább…

Ahogy egyre mag-osabb tudatossággal születnek meg a lelkek a Terrára, úgy szövődik meg a bolygó körül az új energiamező, úgy történik meg a bolygó tudatváltása, azaz dimenzióváltása. Minden dimenzió egy tudatossági szint. Magosabb dimenzióban jelen lenni, azt jelenti, hogy magosabb tudatosságban jelen lenni. A magosabb tudatosság a szeretet tudatossága.

Az emberiség kettéválása sok aspektusból megközelíthető, és többféleképpen értelmezhető. Az egyik megközelítés, miszerint lesznek, akik önön lélekszándékukból, saját lélekfejlődésük útját bejárva, önön magukért felelősséget vállalva, kilépnek az Atlantiszi Karma-örvényből, felülemelkednek a duális energiák harcain, szívükbe béke, elfogadás, és mély megértése a világ dualitásának, mély megértése a szabad választás jogának, így belső megvilágosodás költözik. Ők ítélkezés-mentesen élnek tovább, megértve, hogy az elfogadás nem egyenlő az egyetértéssel, csupán elfogadása minden lélek szabad választás jogának. Aki ítélkezés-mentes, annak béke költözik szívébe, mert felülemelkedik a dualitás illúziójának harcain.

Lesznek, akik továbbra is benne maradnak a fény és árnyék harcában, a duális energiák ítéleteiben, és karmikus örvényeinek reinkarnációs körforgásában.

Fontos, hogy bárki bármikor, bárhol újjászülethet, csak az lesz a különbség, hogy vannak, akik a karmikus ok-okozatok kiegyenlítődésében születnek újra és újra, és lesznek (vannak), akik a semlegességben csupán kíváncsiságból, tapasztalásból, mások támogatására vagy segítésére születnek újra.

Az emberiség tudatváltása száz évek óta tart, és még mindig folyamatban van…

Éppen újjászületik…

Az újjászületés a Kozmosz-Anya, az Isten-Anya méhéből történik. A Nő Méhéből születik újjá az emberiség. Jelen időzónában éppen kiegyenlítődik a Jin és Jang energia. Az elmúlt ezer években, hol a Jin és hol a Jang, alá vagy fölé rendelődött egymásnak. Ám a Teremtés a Jin és Jang mellérendeltségében, együttműködésében teljesedik be és ki…

A Mindenség három szférája a szellem, a lélek, és az anyag. Mind a három a része a Mindenségnek. Ahogy a Mindenség Jin és Jang energiái kiegyenlítődnek, úgy egyenlítődik ki a szellem, a lélek és az anyag is. A szellem, a lélek és az anyag mellérendeltségbe, együttműködésbe kerül, egyensúlyba és harmóniába. Ahogy visszaemelkedik a Jang mellé a Jin, az Isten-Atya mellé az Isten-Anya, úgy emelkedik vissza a Szellem mellé a Lélek, és a Szellem és a Lélek mellé az Anyag. A Szellem a Teremtő Mindenség, melyben az Isten-Atya kilélegzi, kileheli mag-ából a Lelket, melyet az Isten-Anya mag-ába fogad, és testet ad neki, formába és alakba szüli. Az Anya Méhe Anyaggá formálja a lelket, a léleknek az Anya (Méhében) Anyagot ajándékoz…

Ahogy visszafogadja az ember szívébe az Anyag Szférájának Krisztusi Szeretetét, úgy gyógyul meg az emberiségben a Mindenség Jin, Isten-Anya energiája…

A Kozmosz-Anya, az Isten-Anya elküldte hát lányait, Csillagpapnőit, hogy méheikbe fogadják az Anyagban a Mindenség Teremtésében a Csillaggyermekeket, és Méhükből anyagot ajándékozzanak a lelkeknek. Ahogy Gaia Földanya Méhébe fogadja a Kozmosz Lelkeit, testéből testet ad, úgy fogadják magukba a Csillagpapnők az új érkezőket, hogy Méhükből újjászülethessen az emberiség…

A Nő teremtő ereje a Méhe: a Teremtés elengedhetetlen része az Isten-Anya, és a Nő Méhe. A Méh az, ami befogad; szerkezetbe, új formába önt. A Jang energiája áramlik, és a Jin rendszerbe fűzi, szeretettel feltölti. Együtt hoznak létre.

Így a valódi tudatváltáshoz, dimenzióváltáshoz elengedhetetlen, hogy Jin és Jang ismét szeretetben és békében, együtt, képes legyen újrateremteni.

És átvitt értelemben is. A Csillagpapnők Méhéből Csillaggyermekek születnek, ám a gyermek szimbolikusan is értelmezendő, miszerint egy új világ, egy új élet szimbóluma. Az újrakezdés, új lehetőségek, új utak analógiája. Jelképezi a lélek önmaga újjászületését is. Így amikor a Nő Méhét gyógyítja, tisztítja, rezgéseit emeli, a Nő a Méhét szeretettel és fénnyel tölti, magába fogadja Kozmosz új energiáit, az átvitt értelemben jelenti azt is, hogy önmagát, életét, jelenlétét szüli újjá. Ahogy egy gyermek születése egyben újjászületése a szüleinek, ahogy a gyermekben újjászületik szülőjének lénye, energiája, kicsit átalakulva, kicsit változva (fejlődve), úgy születik újjá – szimbólumában - minden méh-gyógyításnál a férfi és nő is. Ahogy a nő magába fogadja a férfit, gyógyítja őt, szeretettel tölti fel. Amikor a férfi hazatér a nőben, akkor a Jang tér haza a Kozmoszban a Jinben.

A Nő Méhe egy dimenziókapu…

A Nő Méhén át érkezik a Csillaggyermek, a Nő Méhén át tér haza a férfi lélekben, a Mindenségben. A Nő Méhén át kapcsolódik a Csillaggyermek az Anyaggal (a szellem, a lélek az anyaggal) és a férfi a Kozmosszal (az anyag a lélekkel és a szellemmel).

A Nő teremtő ereje a Méhe. A női szív az idők során elszakadt méhének energiamezejétől, és az Új Kor hajnalán újjáépül a gyémántfényű híd a nő méhe és szíve között. E kapcsolat a kulcs az emberiség, és az egyéni emelkedéshez is:

A Jin Jang tantrikus energiában aranykarika áramlik. Egyrészről az arany fénysugár a test alkímiáját is támogatja, sejtek átalakítása, másrészről, eme aranykarika kapcsolja össze és fűzi meg a Teremtő Jin és Jang együttműködésében az emelkedést, és új teremtést. Jin szívéből adja át az aranyfényt Jangnak, majd Jangban alászáll az aranyfény a szakrális csakrához, ahol átadja az aranyfényt Jinnek. Jin felemeli szakrális központjából, méhéből az aranyfényt a szívéhez, és ismét átadja Jangnak. Így keringene körbe-körbe a tantrikus aranyfényű karika, az aranykapu…

Ám a Jin, aki éli szakralitását, szakrális energiáinak teret ad, megéli méhének, kapujának szent gyönyörét örömben és kacagásban; az idősorán, a beavatott Szakrális Csillagpapnő (a Szajha ó nyelven) e tantrikus gyógyító és teremtési folyamatokba, kurtizánná kiáltódott ki, és eme ősi szent rítust energetikailag beszennyezték, valóságát eltorzították. Az évezredek alatt a nő szív így elszakadt méhének teremtő csodájától, így önön teremtő erejétől. Leomlott a híd a szív és a méh között: így megszakadt az aranykarika, se a nő, se a férfi nem tud emelkedni, mert csak a lefelé áramlás maradt meg a folyamatból.

A Jin elvesztette önön teremtő erejét, így vagy életképtelenné vált, vagy átállt Jang energiába, hogy túléljen…

A Nő teremtése a Méhével való kapcsolat gyógyítása, helyreállítása. A Nő lényének Akasha Krónikája Méhének története. Minél tisztább és szeretettel telibb a kapcsolata a nőnek a szívével és a méhével, annál inkább nyeri vissza mag-jának Jin teremtő energiáit, új világot szülve ezáltal önmagában és önmaga köré. Ahogy nők százai és ezrei kapcsolódnak vissza önön Jin Méh teremtés energiáiba, úgy ismét beindul az aranykarika, és az Istennő, az Isten-Anya visszakerül az Istenférfi, az Isten-Atya társaként az együttalkotás örömébe és békéjébe.

Ahogy az egyén megvilágosítja önmagát, úgy világosodik meg a kollektív tér. És e megvilágosodott méhben és térben, egyre szeretettel telibb Csillaggyermekek tudnak inkarnálódni…

MM”

Mária Magdaléna közvetítésében írta (közvetítte): Kristályfény33

Mária Magdaléna gyógyító energiáiban méhünk rezgéseit emeljük:

 • önön teremtő energiáinkat aktiváljuk
 • cselekvésbe léphessünk az életünkben
 • vizualizációink valósággá szövődhessenek
 • a meditációkban lehorgonyzott lehetőségek az anyagban testet ölthessenek
 • önmagunkat újjászülhessük az új energiatérben
 • aki fogadó, fogadhassa az érkező Csillaggyermekeket
 • akinek családjában, környezetében fogadó van, segítse az érkezőnek az energiateret megfűzni
 • visszaépítsük a kapcsolatot, a hidat a szív és a méh között
 • Jin és Jang teremtését újrafűzzük, újra aktiváljuk

Folytatásban az előző alkalommal kapcsolódva:

 • ébresztjük magunkban a szakrális nő ősi rítusait
 • Mária Magdaléna Fénymesternő tantrikus tanainak energiahálójával kapcsolódva előző inkarnációink tantrikus avatásai ébrednek, aktiválódnak
 • az Új Korszak, mint Aranykorszak Csillagasszony Ősi Szakrális Rítusainak Misztérium-hálójával hangolódunk, összerezonálunk, kapcsolódunk
 • az Aranykori Csillagszív Ősi Tudásunkat aktiváljuk – mindannyian önön papnő utunkkal kapcsolódva – hogyan élhetjük meg szakrális rítusainkat a jelenben

Mária Magdaléna Fénymesternő tovább tanítja és tovább hangolja, toább aktiválja bennünk:

 • Hogyan élhetjük meg szakralitásunkat itt és most?
 • Mit jelent a 21. században a szakrális rítus energiáinak megélése?
 • Hogyan történik?
 • Milyen az Új-Aranykori Női Lélek megnyilvánulása?
 • Hogyan jelenik meg eme Új-Aranykori Csillagasszony és Csillagpapnő energia?

Virágok Völgye Női Meditációs Est
Mária Magdaléna Fénymesternő invokációjában

KOZMOSZ-ANYA CSILLAGGYERMEKE:

A NŐI MÉH ÚJ ENERGIAHÁLÓJÁNAK FŰZÉSE

AZ ÚJ CSILLAGGYERMEKEK FOGADÁSÁRA

(Nem csak babát váróknak, hanem minden nőnek a kollektív méh fényééért; mert a nő méhe szüli újjá a Földre az Új Krisztus-háló korát...)

2017 januártól új energiatér nyílt meg szívünk kapuján át, és sokan lélekszándékukban, önmagukért felelősséget vállava, átkeltek az újévi kapun mag-osabb dimenziókba, mint az 5. dimenzió tartományaiba...

Az új energiatérben új Csillaggyermekek várják fogantatásukat, és születésüket, sok új energiás lélek várja érkezését a Terrára...

Január 26-án a Kormosz Anya, az Isten Anya Méhének energiaforrásából, mi nők önön méhünkön és szívünkön keresztül együtt fűzzük azt az új méh-energiahálót:

* mely holdnővéreinket segíti és támogatja, akikhez Csillaggyermekek érkeznek

* segíti és támogatja a kollektív méh gyógyulását, így az egyének méhének fényesedését

* méhünk rezgésének emelését, hogy saját szakrális energiáinak ébredhessenek

 

Időpont: 2017. Január 26. (csütörtök) 18.30 - 21.00

 

Helyszín: KRISTÁLYFÉNY-KÖZPONT

Budapest, 2. kerület, Káplár u. 11-13. 1. emelet, 5. ajtó
Az épületbe a bejárat a Pengő-köz felől található,
Jobb oldali kaputelefon: 5-ös csengő,
jobb oldali lépcsőház,
3 lépcsősor felfelé...

Kérünk, érkezz meg lehetőleg 18.00 és 18.15 között,
hogy 18.30-kor tudjunk kezdeni!

18.30 - 19.45: Mária Magdaléna szellemi-tanításainak közvetítése

RÖVID SZÜNET

20.00 - 21.00: Meditáció (oldás, gyógyítás, hangolás)
Mária Magdaléna gyógyító fényének közvetítése...

 

Hozzájárulás:
6000.-Ft / fő (helyszínen)

Jelentkezés szükséges a terem véges befogadóképessége miatt:
jelentkezes.kristalyfeny33@gmail.com

Szeretettel várunk!

További információk:

http://vaktororsolya.hu/cikk/53

http://vaktororsolya.hu/cikk/58

 

Méhgyógyító meditációk: 

https://www.youtube.com/watch?v=nNuoP8xciTo

https://www.youtube.com/watch?v=X6nWkvBBwi4&list=RDX6nWkvBBwi4&index=1