VAKTOR ORSOLYA
Rózsa
Mária Magdaléna üzenete: Csillaggyermekek érkezése (1. rész)
Kategória: Új-generációs gyermekek

Mária Magdaléna üzenete: Csillaggyermekek érkezése (1. rész)

„Kedveseim!

Az idő, amiben vagytok csodálatos és varázslatos csillagegyüttállásokban nyit meg szívetekben újabb és újabb dimenziókapukat. Egyre több lélek választja az ébredés és emlékezés útját, az emlékezést a valóságra. A valóságotok Csillaglétetek eszenciája, miszerint Csillagvándorok vagytok, utazók vagytok, és az egész Kozmosz az Otthonotok.

Gaia Földanya emelkedése valójában egy tisztulási folyamat annak értelmezésében, hogy a bolygó élővilágának szívfrekvenciája, magtudatossága (és ebbe beleszámítva az emberiséget is) emelkedik. A spirituális emelkedés mindig tudatosság emelkedést jelent. A tudatszint és a tudatosság emelkedése egyrészről a ráébredése és a felismerése Csillagszív-magtudat eszenciátoknak, másrészről a felelősségvállalás önmagatok gondolataiért, érzéseiért és cselekvéseitekért. Mag-osabb (egyre bentebb a szívben) tudatszinten ez a felelősségvállalás éber, így a lélek minden tettéért, a kimondottakért és a ki nem mondottakért, de gondoltakért is felelősséget vállal, és viseli következményeit, ok és okozati összefüggéseit. Ez a Karma törvénye, ez a Kozmosz törvénye, az Isteni Igazság Törvénye…

Az emberiség, és a Terrán élő lelkek tudatossági és felelősségvállalási szintje jelenleg még nincsen egyazon tartományban. Vannak, akik már értik és élik eme Krisztus-tudatosságot, és ők az 5. dimenziós létforma Krisztusi felelősségvállalásában és tudatosságában élnek, és vannak, akik még nem…

Ettől (is) olyan varázslatos ez az időtér, mert egyszerre több dimenziós létek nyilvánulnak meg egymás mellett. Minden dimenzió egy tudatossági szint. Bizonyos dimenzióban jelen lenni, és annak energiahálóján létezni, tudatváltás kérdése. Semmilyen engedélyre, külső erőre, semmilyen paktumra, semmilyen eseményre és időpontra nincsen szükség ahhoz, hogy a lélek bármely pillanatban választhasson egy mag-osabb gondolkodási módot. A gondolatok milyensége, az érzések milyensége, mint minősége a fokmérője annak, ki melyik dimenzióban, azaz milyen tudatosságban van.

Szeretett Napfivéreim és Holdnővéreim!

Minél magosabb tudatosságban jelen lenni, annál nagyobb szeretet a szívben. A fény megvilágítja az árnyékokat, és a szív megvilágosodik. A szeretet a mag-tudat. A kulcs: ön-mag-ad vagy. Ne várj hát semmilyen külső folyamatra, külső engedélyre, ön-mag-ad hozd meg hát, Szeretett Testvérem, önmagad választását! Bármelyik pillanatban… Nem kell várnod semmire és senkire! A lélek kilépése az ok-okozat karma örvényéből a lélek önön, szabad választása, arról senkinek semmilyen fennhatósága és joga nincsen dönteni, csakis a lélek szabad választása. Annál is inkább, mert a lélek kilépése a karmikus örvényből maga a szív megbocsátása, ahogy a Krisztusi tanítások is szólnak. A szív megbocsátása az, ami a lelket kiemeli önön karmájából. A megbocsátás pedig egy saját folyamat, amit senki más nem képes beteljesíteni, csakis az adott lélek, önmaga…

Azért szólok most minderről, hogy közelebb kerülhessen a megoldás és a megértés a Csillag-gyermekekkel kapcsolatosan:

Ahogy emelkedik a bolygó tudatossági szintje, vagyis a jelenlévő lelkek szíve megbocsát és a szeretet útját választja, úgy egyre tisztul a tér, és egyre tisztább, szeretettel telibb morfogenetikus mező szövődik újra és újra. A mágneses tér, a morfogenetikus mező újra és újra szövődik, mindig megújul, változik, átalakul. Ez így természetes, hiszen ahogy önön aurátok saját gondolataitokból és érzéseitekből szövődik, úgy a bolygó kollektív aurája, morfogenetikus mezeje is, a rajta élők gondolataiból és érzéseiből szövődik. Az energiaháló így újra és újra szövődik, hiszen ahogy egyre több lélek választja a megbocsátást és a szeretet útját, úgy töltődik a bolygó energiamezeje is szeretettel. A fény és az árnyék egybeforr, és a világosság újjászületik.

Eme magosabb szeretet-tudatba, a szeretet világosságában egyre mag-osabb tudatosságú lelkek tudnak inkarnálódni. Őket hívjátok Csillaggyermekeknek. Vagyis Csillagszív-magtudattal érkező lelkek, akik a tiszta szeretet eszenciáját hordozzák szív-magukban, gondolkodásuk, jelenlétük minősége a Krisztusi Szívszeretet Tudatban rezeg.

Minél mag-osabb, szeretettel telibb, minél világosabb egy család, egy házaspár és a bolygó energiamezeje, annál magosabb tudatosságú lelkek tudnak összekapcsolódni a bolygó kollektív mezejével, és választott biológiai anyukájuk és apukájuk csatornáival.

Egy nagyobb lélekszámú csoport, avagy sok lélek várakozik, hogy a fogadók készen álljanak az ő érkezésükre. Fontos, hogy ez nem időbeli vagy anyagi, pénzügyi (emberi értelmezésű) készültséget jelent! Nem erről van itt szó…

Bizony fogadni az új, Krisztusi tudatosságú Csillaggyermekeket energetikai készenlétet jelent: mind a szívben, mind a nőnek a méhében:

Az új Csillaggyermekek felülemelkedtek már karmikus örvényeiken, azaz felemelkedettek (Krisztus – vagy Buddha - tudatállapotban, lélekállapotban léteznek), vagy először érkeznek eme bolygóra, és ez esetben szintén karmikus energiák nélkül. Vagyis tiszták. Szívükben szeretet, tiszta tudat, tiszta emlékezés, és tiszta jelenlét van. Létüket és életüket a Krisztus tudatosságban élik.

Természetesen ebbe az időtérbe nemcsak e lelkek érkeznek, sokan jönnek még tanulni, karmikus szeretetsebeiket szívükben gyógyítani.

Ám akár egy gyógyulni vágyó lélek, akár egy tiszta lélek érkezik, a legtöbb, amit az anya és az apa adhat szívük szeretete, és minél tisztább energiaterük. A tiszta energiatér világos, vagyis felülemelkedés történik a fény és árnyék harcain, már nincsenek jelen nézőpontok, azaz megszűnt az ítélkezés. A sérülések begyógyultak, és a megbocsátás, és a szeretet a válasz a duális világ kereszteződéseiben…

Az érkezőknek megvan a maguk szívfrekvenciájuk, és keresik a hasonlót, akivel össze tudnak rezonálni. Keresik azt az anyaméhet, mely szeretetben rezonál, hogy testüket, templomukat szeretet fénykódokból tudják felépíteni…

Holdnővéreim és Húgaim! Amennyit csak lehet, világosítsátok méheteket, mert így a kollektív méhtudat tisztul és töltődik szeretettel! Emlékezzetek szív-magotokban, ahogy egykoron összefonva testeinket, karjainkat, csillagmantráinkat énekelve együtt rezegtettük a Kormosz-Anyaméh frekvenciáit, és tartottuk az Isten-Anyaméh morfogenetikus mezejét, hogy az Istenanya Csillaggyermekei, Holdanyácska Csillaggyermekei átkelhessenek a létnek kapuin…

Szeretlek Benneteket!

Mária Magdaléna MM”

Közvetítette: Kristályfény33

Virágok Völgye Női Meditációs Est
Mária Magdaléna invokációjában

 

KOZMOSZ-ANYA CSILLAGGYERMEKE:

A NŐI MÉH ÚJ ENERGIAHÁLÓJÁNAK FŰZÉSE

AZ ÚJ CSILLAGGYERMEKEK FOGADÁSÁRA

 

Bővebben:

http://vaktororsolya.hu/cikk/58

(Nem csak babát váróknak, hanem minden nőnek a kollektív méh világosságáért;

mert a nő méhe szüli újjá a Földre az Új Krisztus-háló korát...)

 

2017 januártól új energiatér nyílt meg szívünk kapuján át, és sokan lélekszándékukban, önmagukért felelősséget vállava, átkeltek az újévi kapun mag-osabb dimenziókba, mint az 5. dimenzió tartományaiba...

Az új energiatérben új Csillaggyermekek várják fogantatásukat, és születésüket, sok új energiás lélek várja érkezését a Terrára...

Január 26-án a Kormosz Anya, az Isten Anya Méhének energiaforrásából, mi nők önön méhünkön és szívünkön keresztül együtt fűzzük azt az új méh-energiahálót:

* mely holdnővéreinket segíti és támogatja, akikhez Csillaggyermekek érkeznek

* segíti és támogatja a kollektív méh gyógyulását, így az egyének méhének fényesedését

* méhünk rezgésének emelését, hogy saját szakrális energiáinak ébredhessenek

 

Időpont: 2017. Január 26. (csütörtök) 18.30 - 21.00 

 

Helyszín: KRISTÁLYFÉNY-KÖZPONT

Budapest, 2. kerület, Káplár u. 11-13. 1. emelet, 5. ajtó
Az épületbe a bejárat a Pengő-köz felől található,
Jobb oldali kaputelefon: 5-ös csengő,
jobb oldali lépcsőház,
3 lépcsősor felfelé...

Kérünk, érkezz meg lehetőleg 18.00 és 18.15 között,
hogy 18.30-kor tudjunk kezdeni!

18.30 - 19.45: Mária Magdaléna szellemi-tanításainak közvetítése

RÖVID SZÜNET

20.00 - 21.00: Meditáció (oldás, gyógyítás, hangolás)
Mária Magdaléna gyógyító fényének közvetítése...

 

Hozzájárulás:
6000.-Ft / fő (helyszínen)

Jelentkezés szükséges a terem véges befogadóképessége miatt:
jelentkezes.kristalyfeny33@gmail.com

Szeretettel várunk!

 

Méhgyógyító meditációk: 

https://www.youtube.com/watch?v=nNuoP8xciTo

https://www.youtube.com/watch?v=X6nWkvBBwi4&list=RDX6nWkvBBwi4&index=1