VAKTOR ORSOLYA
Rózsa
1 11 és TELIHOLD: új ikerlélek/ikerláng háló szövődik...
Kategória: Fénymester közvetítések

Mária Magdaléna Fénymesternő üzenete:

A Magenta Női Krisztus, a Szent Grál ébredése,

Új Lélekpár-Élet Virága Teremtés

„Szeretett Fénytestvéreim, Kedveseim!

Engedjétek meg, hogy néhány szót szóljak az új energiák összefüggéseiről, hiszen egy varázslatos időzónába léptek át sokan. Fontos látni, hogy nem mindenki van eme bentebb érésben, hanem azok, akik ezért megdolgoztak/dolgoznak lélekszinten. A változások nem kívülről történnek, hanem belülről. Minden Lélek önmaga választja saját lélekútját. Van, aki mostanra választotta a felébredés fázisát, és van, aki nem…

A lélek ébredése nem objektív jelenség, hanem szubjektív. Ezt fontos újraértelmeznetek magatokban, mert még mindig vannak, akik azt hiszik, külső erők választásainak függvénye az, ami történik. Nem így van. Az mindig belső választás, hogy a lélek mit él meg, miben hisz, és merre megy tovább.

Már megtörtént a kritikus szintű átfordulás, 2012 volt az, az év, amikor eme sorsforduló végbement és beteljesedett az emberiség történetében.

Azóta egyre több Lélek ébred, és a folyamat már visszafordíthatatlan, jelen van az emberiség morfogenetikus mezejében, energia terében, és egyre több lélek kapcsolódik eme fénytérhez.

Az elmúlt évek, 9 éves ciklusok, a mentális tér és az érzelmi tér áthangolásáról szóltak. Nagyon sok lélekseb gyógyult be és meg, nagyon sok lélekmegbocsátás ment végbe, és nagyon sok lélek szabadult fel ezáltal a karmikus törvények kötelméből. Ahogy az érzelmi tér sebei begyógyulnak, ahogy az emlékek a jelenből, a múltból és a reinkarnációs régmúltból feloldódnak, megbocsátásba kerülnek, semlegesbe polarizálódnak, úgy kezdenek transzformálódni a mentális tér energiahálói. Változnak a gondolatok, a hitek, az attitűdök a világ jelenségeihez. Ahhoz, hogy megváltozzon a világ, ami a lélek tapasztalásából, hitéből, mentális és érzelmi energiaszálaiból szövődik, ahhoz szükséges megváltoztatni a lélek energiaterében áramló mentális és érzelmi teret. Az egyén mentális és érzelmi tere, maga az egyén fényteste, aurája.

Ahogy ez megváltozik, változni kezd a környezet is, hiszen hasonló a hasonlót vonzza…

A Magenta Krisztus Tudatosságban a mentális tér és az érzelmi tér alkímiája, transzformációja, - amit eddig végeztetek – átér és átíródik a testbe, az anyagba. A Magenta Krisztus Tudatosságban, már az egyén felismerte, hogy minden gondolata és érzelme teremt, és fűzi saját világát, amiben él. Eme kollektív háló, amiben éltek jelenleg egy Szíriuszi Teremtés-háló, így az egyén is Szíriuszi Teremtés Kódokkal tudja teremteni saját valóságát. Eme ősi szimbólum az „Élet Virága”.

A Magenta fénysugár magában hordozza a MAG – energiát, így e MAGENTA fényű ciklus szól az ŐSI MAGAR energia ébredéséről is.

Erről bővebben Saint Germain Fénymester tanításában: http://vaktororsolya.hu/cikk/55

A Magenta fénysugár komplementer fénye az Olajzöld fénysugár, avagy a Szent Grál Misztériuma, az Istennő fénysugara. Jelen időzóna az Istennő ébredéséről szól, ahogy a nők visszatalálnak saját erőforrásukhoz. Nagyon sok női lélek szakadt el az elmúlt karma-örvény energiájában önön szív-erőforrásától. Vagy életképtelenné vált, mint Jin energia, vagy átállította magát a Jang pólusra. Az elmúlt több ezer éves időzóna a Jin – Istennő energiát láthatatlanná tette, és a figyelem a Jang – Istenférfi energiára irányult. Jelen időzónában a figyelem kiegyenlítődik, és az Istenférfi mellé visszaemelkedik, felemelkedik az Istennő. A Magenta – Olajzöd fénytengely, eme kiegyenlítődésnek a szimbóluma.

Eme új Istenférfi és Istennő kiegyenlítődő és mellérendelődő energiában, 2017 év elején új ikerlélek-energiaháló szövődik. Egyre több ikerlélek szívében ébred a lélekpár-misszió valódi fénykódja, ama spirituális küldetés, miszerint mindent, amit mag-ukban átalkímiáznak, azzal a kollektív hálót ajándékozzák meg. Ikerlélek-küldetésben jelen lenni, mindigis egy mag-asztos misszió volt, és ma is az, ahol a belső lélekmunkán volt és van mindigis a hangsúly. Ahogy bent, úgy kint, vagyis az ikerlélek-energiában egy nagyon fontos és sejtszintű transzformáció zajlik.

Jelenleg kezd a kollektív-energitér visszatalálni saját egyensúlyába. Megmutatkozik a valódi lélekpárok energetikai munkája. Nagyon sok megbocstásái lélekszertatrtáson haladtak át a valódi lélekpárok. A megbocsátás az alkímiai erő, és így jelen időzónában a lélekpár alkímia a Krisztusi megbocsátás energiájáról mutatkozott meg.

A kollektív térben éppen egyenlítődik ki az Istenférfi (Jang) és az Istennő (Jin) energiamezeje. Eme kiegyenlítődés a lélekpárok energiterében kezdődött meg, és lebeg jelenleg is.

Ahogy a Fényküldött Lélekpárok alkímiázzák saját kapcsolódásukat, saját szerelmüket, az a férfi - női egyensúly: béke, szabad szerelem, tiszta Krisztusi szeretet (nincsen benne elvárás, kényszer, akaratosság) rááramlik a kollektív energiamezőre, így e fényes energiákból megmerítkezhetnek a mező más szereplői is.

A lélekpár alkímia egy Szent Misszió, és elérkezett az idő, hogy a sok-sok gyóygító alkímiának a hatásában, ajándékaiban újrafűződjön eme kollektív háló. Időről időre újra szövődik a kollektív háló, hiszen folyamatas átalakulás van jelen.

Eme év, 2017 - a TEREMTÉS éve... 1 11 (ma: január 11) Fénykódjában, január 13. -ÚJHOLD energiájában (13 - Női Krisztus, az anyag tarnszformációja, az anyag alkímiája, átalakulása) - tehát ezen energiaterek támogatásában és hozzájárulásában újra szövődik az ittben és a mostban, a jelenben, az anyagban, e világban a LÉLEKPÁR - ÉLET VIRÁGÁNAK hálója. A Lélekpár- Élet Virága háló a jin és a jang kiegyenlítődésében, az Istenférfi és Istennő kiegyenlítődő polarizációjában segíti és támogatja a harmonikus szerelem - párkapcsolatot...

Amikor lélekpár energiában dolgozunk, akkor e mag-asztos misszzió energiája, az éppen aktuális szerelmi kapcsolatot is segíti: kiegyenlíti az energiákat. 

Az igaz alkímia elvárások és akaratosság nélkül tud megtörténni, a szívből, a magból..."

MM

Egyes év - 2017 - újra indító fénykódjai

1 11 - január 11 - szintén újra indító fénykódjai

TELIHOLD - január 13

(13: Női Krisztus, az anyag tarnszformációja, az anyag alkímiája, átalakulása)

Most nyíló új energiakapuk támogatásában és hozzájárulásában:

 

A SZENT GRÁL ÉBREDÉSE a női lélekben és a női méhben:

A Magenta Krisztus Tudatosság Női ébredése,

az Isten-Anya és az Istennő ébredése…

Mivel ez az év a TEREMTÉS-ről szól: 

 • a jin felemelése a jang mellé
 • ikerlélek szerelem háló kiegyenlítés
 • egylélek energiában a férfi és női minőség kiegyenlítése
 • új ikerlélek-háló szövés a kiegyenlítődő jin-jang minőségben
 • egyenrangú, mellérendelt szerelem-energia, párkapcsolat teremtés
 • új, tiszta, fényesebb, szeretettel teli LÉLEKPÁR-ÉLET VIRÁGA hálóteremtés http://vaktororsolya.hu/cikk/54

 

Virágok Völgye Női Meditációs Est

Mária Magdaléna Fénymesternő Invokációjában

http://vaktororsolya.hu/cikk/53

 

Az Est első részében MÁRIA MAGDALÉNA tanításinak közvetítése történik

az új ikerlélek-energia mezőről,

Majd az Est második részében Mária Magdaléna Fénymesternő szívének gyógyító fényében segíti női minőségünk szeretet-alkímiáját:

 • tisztítjuk és oldjuk azon inkarnációs tapasztalatokat, amikor férfi minőségekkel azonosultunk, amikor férfi energiára tettünk esküt, fogadalmat, szövetséget
 • ébresztjük magunkban a szakrális nő ősi rítusait
 • Mária Magdaléna Fénymesternő tantrikus tanainak energiahálójával kapcsolódva előző inkarnációink tantrikus avatásai ébrednek, aktiválódnak
 • az Új Korszak, mint Aranykorszak Csillagasszony Ősi Szakrális Rítusainak Misztérium-hálójával hangolódunk, összerezonálunk, kapcsolódunk
 • az Aranykori Csillagszív Ősi Tudásunkat aktiváljuk – mindannyian önön papnő utunkkal kapcsolódva – hogyan élhetjük meg szakrális rítusainkat a jelenben

Mária Magdaléna Fénymesternő tanítja és hangolja, aktiválja bennünk:

 • Hogyan élhetjük meg szakralitásunkat itt és most?
 • Mit jelent a 21. században a szakrális rítus energiáinak megélése?
 • Hogyan történik?
 • Milyen az Új-Aranykori Női Lélek megnyilvánulása?
 • Hogyan jelenik meg eme Új-Aranykori Csillagasszony és Csillagpapnő energia?

 

Időpont:

2017. január 12. (csütörtök)

18.30 – 21.00

 

Helyszín:

Kristályfény Központ

Budapest, 2. kerület, Káplár u. 11-13. 1. emelet, 5. ajtó 

Az épületbe a bejárat a Pengő-köz felől található,

Jobb oldali kaputelefon: 5-ös csengő,

jobb oldali lépcsőház,

3 lépcsősor felfelé...

 

Hozzájárulás: 6000.-Ft/fő (helyszínen)

 

Jelentkezés szükséges, a terem befogadóképessége miatt:

jelentkezes.kristalyfeny33@gmail.com

 

Szeretettel várunk!

Mária Magdaléna Fénymesternő

és

Kristályfény33 dr. Vaktor Orsolya