VAKTOR ORSOLYA
Rózsa
A Fény Ünnepén…
Kategória: Női Meditációs Est

A Fény Ünnepén…

Advent végén, a Fény Ünnepén köszöntjük a Bennünk újjászületett Szeretetfényt, ünnepeljük az önmagunkban őrzött gyertyalángot, a reményt és a hitet. Egy újjászületett lelket, aki örömmel, békével szívében lép át az óév energiakapuján az Újév energiamezejébe.

Különleges ez az időszak, mert nem csupán egyik évből a másikba lépünk át, és nem is csupán egy 9 éves ciklus záródik (2008 – 2016), hanem sokan egész karmikus örvényüket, (több ezer éves, akár több százezer éves) karmikus tapasztalásaik ok-okozati hatásai alól szabadulnak fel, szabadítják fel önmagukat.

Az önön lélekmunka eredménye, ajándéka, amelyért megdolgozott a lélek, hogy a Fény Ünnepén önmaga újjászületését ünnepelhesse…

A spirituális újjászületésben mi magunk változunk meg: átalakul a mentális és az érzelmi tér. Tisztítjuk, gyógyítjuk, feloldjuk a megkövesedett és megrekedt lenyomatokat, a régmúlt tapasztalatait, az abban lévő szeretetsebeket bebalzsamozzuk. Így a régi attitűdjeink, a régi szokásaink lecserélhetőek. Tiszta lappal indulhatunk, mert megértjük, hogy minden vélemény, minden ítélkezés és előítélet bennünket hasít le a Szeretet Egységének Békéjéről. Megértjük, hogy nem a másiknak bocsátunk meg valójában, hanem önmagunkat oldozzuk fel a harag és méreg alól, és ez valójában önmagunk felszabadítása. A megbocsátás önmagunknak adott ajándék…

A megbocsátásunk ajándéka önön békénk. A béke állapota azaz egyensúlyállapot, amelyet Jézus úgy hív: „Anyám és atyám országa – a Földi Mennyország…” Manapság úgy hívjuk: Aranykor…

Az Aranyközépút, ahol megélhetjük önmagunk valóságát, csodáját, kreativitását, önkifejezését, úgy hogy a másik lélek is megteheti ezt szabadon. A lelkek békéjében szabadság létezik, mert egyik lélek sem erőlteti a másikra az ő akaratát. Minden lélek békében önmagát éli meg boldogságban, a másiktól függetlenül, senki boldogsága nem függ a másiktól, a másik tetteitől. Egy aranyszabály létezik, melyet a Mindenség minden egyes teremtménye tiszteletben tart: egymás szabad választásának tiszteletben tartása…

Az elkövetkezendő időszakban nagyon sokat segíthet nekünk Gábriel Arkangyal, kinek magenta és arany fénye éppen eme eszenciákat ébreszti és fűzi meg lelkünkben. A magenta a magasabb Krisztus Tudatosság fénye, a magunk fénye, önön valóságunk kiragyogása aranyban, vagyis egyensúlyban az Aranykorban.

Gábriel Arkangyal magenta és aranyfényében magunk Földi Mennyországát fűzzük meg és újjá önön energiaterünkben. Advent energiaterében, a Fény Ünnepén egy csodálatos magenta és arany fényű energiakapun átkelve, abba a bizonyos újvilágba léphetünk át, amiért oly sokat tettünk, lélekmunkálkodtunk.

Az Újvilág, az Újkor egy energiamező, egy morfogenetikus mező…

Az életünk hogyanjai változnak meg…

Az Újkorban máshogyan gondolkodunk, máshogyan érzékelünk, máshogyan alakulnak attitűdjeink, hozzáállásaink a világ dolgaihoz. Ez lenne kulcs: máshogyan gondolkodni…

Az újjászületés egy szerepcsere. Volt idő, amikor ilyenkor elhagytuk testünket, és az új szerephez, új testet építettünk magunknak. Most megtapasztaljuk az egy testben jelen lévő szerepcserét. Lezárunk egy karmikus ciklust, és új szerepet választhatunk, immáron szabadon, kilépve az ok-okozati hatások alól, a régmúlt függelékeiből. Szabaddá válunk. Szabadon választjuk meg új életünket, új világunkat. Újat teremtünk…

Amikor egy színész igazán jót szeretne alakítani a rászabott szerepben, akkor tanulmányozza azt az életet, azt a minőséget, amivel megbízták, hogy játssza el. Gyakorolja, hogyan viselkedik, hogyan gondolkodik az a szerep, amit majd magára ölt…

Mint a gyerekek a játszótéren: Ki szeretnél lenni? Mi szeretnél lenni? Milyen játékot szeretnél játszani? Az életünk egy szerepjáték, szerepeket játszunk. Ha már valamit nem szeretnél, akkor ne is viselkedj úgy! Viselkedj és gondolkozz úgy, mint az új szerep, amit szabadon választasz!

És ha tudod már, mert szabadon választottál, milyen újat szeretnél játszani az élet színházában, akkor kérd bátran Gábriel Arkangyal segítségét, mert Ő az Újjászületés Arkangyala - amikor valami véget ér, hogy újjászülethessen -, és eme Fény Ünnepén körülötted lebeg hatalmas hófehér Arkangyal szárnyaival, hogy valósággá fűzhesse az új álmodat…

Milyen élet-témakörökben szeretnél újvilágot teremteni magadban, magadnak?

 • szerelem
 • család
 • gyermekáldás
 • barátok
 • anyagiak
 • pénzügyek
 • munka
 • karrier
 • kreativitás
 • önkifejezés
 • önmegvalósítás
 • egészség

December 22-én, a Fény Ünnepének energiaterében, morfogenetikus mezejében újra fűzzük önmagunk energiahálóját Gábriel Arkangyal invokációjában:

 

Virágok Völgye Női Meditációs Est

Gábriel Arkangyal Invokációjában

 

Időpont:

2016. december 22. (csütörtök)

18.30 – 21.00

 

Helyszín:

Kristályfény Központ

Budapest, 2. kerület, Káplár u. 11-13. 1. emelet, 5. ajtó 

Az épületbe a bejárat a Pengő-köz felől található,

Jobb oldali kaputelefon: 5-ös csengő,

jobb oldali lépcsőház,

3 lépcsősor felfelé...

 

Hozzájárulás: 5000.-Ft/fő (helyszínen)

 

Jelentkezés szükséges:

jelentkezes.kristalyfeny33@gmail.com

 

Szeretettel várunk!

Gábriel Arkangyal 

és

Kristályfény33 dr. Vaktor Orsolya