VAKTOR ORSOLYA
Rózsa
A Telihold és a Fény Ünnepe energia-kapuiban 2017 új energiahálójának újjáfűzése a fénytetsünkben
Kategória: Fénytest

A Telihold és a Fény Ünnepe energia-kapuiban

2017 új energiahálójának újjáfűzése a fénytetsünkben

Telihold fényében mindig lehetőséget kapunk, hogy még mélyebben megérthessük, és ezáltal integrálhassuk életutunk, sorsunk, élethelyzeteink és kapcsolataink tanításait. Sok közvetítés szól arról, miszerint eme év egy 9 éves ciklus és periódus záróakkordja is. Így ez év végén nem csupán eme év tanulságait vonhatjuk le, hanem egy egész periódus integrálódhat bennünk. Így egyre többé, színesebbé válhatunk, csiszolódhat, kristályosodhat a műalkotás. A Telihold fénye még mélyebbre érhet, minél több fényt engedünk magunkba, annál több árnyékrészünk világosodik meg, mi magunk világosodunk meg. Szembe nézhetünk szívünk mélyén megrekedtekkel, hogy a Fény Ünnepére mi magunk is világosságban ragyoghassunk…

December 21-én, a Fény Ünnepén, a Fény győzelmét ünnepeljük az Árnyék felett. Ám, fény és árnyék egymással egyesülésében jöhet a megvilágosodás. A Fény az Árnyékba érkezik, az Árnyék a Fényben feloldódik, és így születik a világosság. A Fény a Szeretet analógiája, az Árnyék a Fájdalom analógiája. A Világosság a Lélek Békéjének hasonlatossága.

A Telihold fényében, közeledvén - december 21 – a Fény Ünnepe felé, kiváló alkalom, hogy megvizsgáljuk magunkban, melyik azaz életterület, ahol még nem született újjá bennünk a lélek-békénk:

Hol, mely élethelyzetben, mely kapcsolatban vagyunk még békétlenségben?

Az új ciklus (2017-2025) energiáiban egy magasabb szívtudatosságba – a Csillagszív-magtudatosságba léphetünk fel. Eme Csillagszív-magtudatosság a Magenta Fénysugár energia-hálóján születik újjá bennünk, miszerint a MAG-EN-ta egy MAG-OS-ABB Krisztus tudatosság. Eme Magenta Magosabb Csillagszív-magtudatosságban a Lélek Ég és Föld között egyensúlyban létezik. Azaz, a Lélek ráébredt önön Isteni Eredetére, és Emberi létezés – földi létezés – Csodájára. A Lélek felismerte a Szellem-Lélek és a Test (az anyag) „Teremtő-képmás” varázslatát.

A Magenta Csillagszív-Magtudatosság eszenciájában leomlanak az illúziók, lehullnak a feledés fátylai, megszűnnek az előítéletek és ítélkezések a dualitásról. Újra értelmezhetjük a Dualitás Valóságát, mélyebb megértésbe kerülhetünk a Duális Energiák természetét illetően. Akkor lehetünk Egységben, ha beengedjük a dualitás pólusainak egyesülését önmagunkba, megengedjük az egybeolvadást, amikor feloldjuk magunkban a kirekesztéseket, az előítéleteket, az ítélkezéseket. Minden ítélet és előítélet lehasít bennünket az Egyről, és önmagunkat taszítjuk kettő-ségbe (két-ségbe), dualitásba.

E Magenta Krisztusi Csillagszív-Magtudatosság eszenciáját segít értelmezni és integrálni Gábriel Arkangyal. Michael Arkangyal segít feloldani a megkövesedett hitrendszereinket, a bekövesedett lenyomatainkat; Rafael Arkangyal segíti a szív gyógyulását, a szeretetsebek meggyógyítását; Uriel Arkangyal segíti a lélek ébredését, emlékezését, fellebbenti a feledés fátylait; és Gabriel Arkangyal…

Gábriel Arkangyal, Isten hírnöke: Isten, mint Isteni (benne egybe olvadva a nő és férfi), a Teremtő Mindenség, Isteni, mint a Forrás Szeretet Energia, mely körbeölel bennünket, teljes és tökéletes oltalomban ringat bennünket, és gondot visel rólunk. Isten, mint maga a Gondviselés, a Szeretet, az Öröm és a Béke…

Az Isten hírnöke Gábriel Arkangyal, Az Istené, mint Istenié, az Egységé, az Anya-Atyáé, ahol egységben és egybeolvadásban létezik az Istennő és az Isten, a Szellemanya és a Szellematya, ahol nincsen külön nő és férfi, mert egyben vannak…

Gábriel Arkangyal az Egység hírnöke, a Szeretet hírnöke, az Isteni Teremtés hírnöke: hírnök, vagyis ő hozza a hírt, átadja nekünk, mi pedig meghallgatjuk, és ezáltal magunkba fogadjuk. Gábriel Arkangyal segíti az Újvilág integrálását önmagunkba…

Sokan a kisbabák, az új lelkek érkezéséhez kötik Gábriel Arkangyal lényét, energiáját. Ám „egy új lélek születése” analógiájában önön lélek-újjászületésünknek a hírnöke ő. Lelkünk újjászületésében segít. Gábriel Arkangyal fénye Magenta és Arany, vagyis segít újjászületnünk az Aranykorban, szívünk arany-középútján, szívünk Mennyországában. A születés hírnöke, az Újvilág érkezésének, az Újkezdet érkezésének hírnöke ő.

Gábriel Arkangyal segíti az Újvilág energiáinak önmagunkba való befogadását, segíti a Szelelm-Lélek újjászületését, önmagunk újjászületését.

Mit jelent számunkra egy Újvilág?

Mi az, amiben szeretnénk újjászületni, ahol szeretnénk kérni egy Újkezdetet, amit szeretnénk újjá teremteni?

Gábriel Arkangyal nagyon sokat segíthet nekünk az új energiák befogadásában, olyan új minőségek integrálásban, melyek lefűzik bennünk és körülöttünk Szívünk Mennyországát. Gábriel Arkangyal a Mennyország hírnöke, a bennünk lévő Isteni Teremtő Erő és a Bennünk létező Mennyország hírnöke.

Megnyitja Magenta és Arany fényben a Mennyország kapuit, szívünk alkímiájának, az új integrálásának kapuit, támogatja, hogy eggyé válhasson Magenta Szellem-Lelkünk világa az Aranykor Földi világával. Gábriel Arkangyal egyesíti bennünk a Magenta Csillagszív-magtudatosság eszenciájában földi létünk Aranykorát, emberi létünk aranyban csillogó teremtő eszenciáját.

Vajon valóban készen állunk-e arra, hogy átlépjünk a Magenta - Arany Kapun, készen állunk-e arra, hogy itt a Földön, itt és most megéljük a Földi Mennyországot?

Vajon készen állunk-e arra, hogy békében, örömben, szeretetben, boldogságban, elégedettségben éljünk?

Gábriel Arkangyal segíti eme átkelést, az új ciklus energiahálójával és morfogenetikus mezejével való összerezonálást, az új világ kapuin való átkelést, - magenta és arany - Krisztusi Szívtudatosság és Csillag-tudatosság integrálását, az eggyé válást e „Földi Mennyország” létezéssel…

Milyen élet-témakörökben szeretnél újvilágot teremteni magadban, magadnak?

 • szerelem
 • család
 • gyermekáldás
 • barátok
 • anyagiak
 • pénzügyek
 • munka
 • karrier
 • kreativitás
 • önkifejezés
 • önmegvalósítás
 • egészség

December 22-én, a Fény Ünnepének energiaterében, morfogenetikus mezejében újra fűzzük önmagunk energiahálóját Gábriel Arkangyal invokációjában:

Virágok Völgye Női Meditációs Est

Gábriel Arkangyal Invokációjában

 

Időpont:

2016. december 22. (csütörtök)

18.30 – 21.00

 

Helyszín:

Kristályfény Központ

Budapest, 2. kerület, Káplár u. 11-13. 1. emelet, 5. ajtó 

Az épületbe a bejárat a Pengő-köz felől található,

Jobb oldali kaputelefon: 5-ös csengő,

jobb oldali lépcsőház,

3 lépcsősor felfelé...

 

Hozzájárulás: 5000.-Ft/fő (helyszínen)

 

Jelentkezés szükséges:

jelentkezes.kristalyfeny33@gmail.com

 

 

Újév... Január 1-én, az Új ciklus energia mezejével kapcsolódunk össze…

 

A Magenta Szellem-Lélek újrafűzése az Arany-anyaggal

A Csillagszív-magtudatosság újjászületése,

a fénytestünk energiahálójának újjászövése 2017 energiájában

 

Időpont:

2017. január 1. (vasárnap – ÚJÉV)

15.00 – 18.00

 

Helyszín:

Kristályfény Központ

Budapest, 2. kerület, Káplár u. 11-13. 1. emelet, 5. ajtó 

Az épületbe a bejárat a Pengő-köz felől található,

Jobb oldali kaputelefon: 5-ös csengő,

jobb oldali lépcsőház,

3 lépcsősor felfelé...

 

Hozzájárulás: 6000.-Ft/fő (helyszínen)

 

Jelentkezés szükséges:

jelentkezes.kristalyfeny33@gmail.com

 

Szeretettel várunk!

Gábriel Arkangyal 

és

Kristályfény33 dr. Vaktor Orsolya