VAKTOR ORSOLYA
Rózsa
St. Germain Fénymester: Az emberi lét kozmikus misztériuma
Kategória: Fénymester közvetítések

Az emberi lét kozmikus misztériuma

Hogyan éld meg Teremtő minőséged?

St. Germain Fénymester közvetítésében írta: Kristályfény33 dr. Vaktor Orsolya

Év végén mindig egy kicsit nyomottabbnak érezzük az energiateret, mintha minden szeretne kipasszírozódni az energiatesteinkből, a mentális és érzelmi testeinkből, ami nem kompatibilis az új ciklus energiahálójával. Bizony ez az a feszültség, mely éppen e hetekben is érezhető. Vagyis, ahogyan megmutatkozik a személyes világunkban azaz energia, azaz érzelmi vagy mentális holografisztikus lenyomat, mely még éppen leválaszt az új energiahálóról, blokkolja az új ciklus morfogenetikus mezejével való kapcsolódást.

Jelen időtérben St. Germain Fénymester energiamezejében alkímiázódva emelkedünk fentebb és bentebb. St. Germain Fénymester a Lila Fénysugár quinteszenciája, tudatossága és mestere. Rendkívül fontos üzenetet hordoz számunkra az ő energiája. A Lila Fényben találkozik a Kék és a Vörös, a fent és a lent. Sőt, kiegyenlítődik a fent és a lent. Hiszen a lilában teljes és tökéletes egyensúlyban van jelen a kék és a vörös.

Spirituális önismereti utazásaim során sokszor látom, és egykoron még én magam is tapasztaltam, hogy hiába a sok a meditáció, hiába a sok pozitív megerősítő gondolat, valami miatt nem érkezett meg a valóságomba a vágyódásom. Később elengedtem a különböző vágyaimat, miszerint: „rendben, nem tartoznak hozzám”. Voltak vágyak, melyek szépen el is koptak az energiamezőmből – nem az enyém volt, csupán átvettem valaki mástól -, ám voltak vágyak, melyek megmaradtak. Mivel csupán elfojtottam őket, ezért nyomasztottak. Rám-rám törtek álmaimban, vagy a külvilág dolgaiban, a kivetítések holografisztikus misztériumában.

Hiába a sok meditáció, mégsem éreztem magamat egyensúlyban és harmóniában, mert elfojtott vágyaim folyton-folyvást hintáztattak engem…

Míg nem „megérintett” St. Germain energiája, tanítása, ősi misztériuma belül, a szívemben, a magomban: lilában a kék és a vörös, egyensúlyban a fent és a lent…

Új megértésbe került eme tanítás: olyan évszázadokat tekintünk múltunknak, oly időtereket őrzünk múltként holografisztikus sejtemlékezetünkben, amikor is minden figyelmünket felfelé irányították a földi hatalmak. És mi elhittük. Bevettük. Bármi fájdalom történt velünk, mindig azt kántáltuk, hogy majd egy másik világban jobb lesz, tűrjünk, fogadjuk el, hogy most a szenvedés világában élünk, és mi csak kitartóan meredjünk felfelé, mert ez a kulcs az örök boldogsághoz…

És itt arról a görcsös „felfelé figyelésről” van szó, amikor teljesen elszakadunk a lenttől, amikor földi jelenlétünk felett ítélkezünk, megtagadjuk, és büntetésnek éljük meg. Amikor folyton elvágyódásban vagyunk innen – oda… De hova? Hova vágyódunk?

Érdekes számomra, hogy minél bentebb (fentebb) kerülök a spirituális úton magamhoz, ahogy mag-osabb dimenziókba érkezik a tudatosság, abba a bizonyos „Mag-osságosba”, egyre több fizikával, matematikával és tiszta logikával találkozok. Szertefoszlanak a „hókusz-pókuszok”, és marad a tiszta racionalitás. A racionalitás, mint a tiszta, számszerű levezetés, - ahol nem lehet semmi mellébeszélés, mint a matematikában és fizikában -, a racionalitás egyesül a spiritualitással. Kvantumfizika. A tudomány egyesül a misztériummal. Ez volt St. Germain Magar Mágus egyik titkos tanítása. Ő polihisztor volt, tudós, művész és spiritiszta. A Nagymester, a Lila Fény alkímiájának Nagymestere, aki a Mennyországot (fentet) megélte emberi életében (a lentben). A korona csakránk a tudás szimbóluma, lila fényben forog korona csakránk kristálya.

St. Germain Lila - Fénymester alkímiájában feloldódnak bennünk a blokkok és korlátozó hitrendszerek (korona csakra), és legfőképpen az ítélkezéseink és előítéleteink az anyaggal – az anyagival –az anyagiakkal szemben. Sokszor lehet látni, hogy azok, akik a szellemi megújulás és a szellem-lélek újjászületés útján járnak, anyagi kihívásokkal küzdenek, pénzügyi nehézségeik vannak. Bizony, bennem is ott pumpált a lelkiismeret furdalás, az ambivalenciából adódó feszültség, és a régi tanok, miszerint a pénzt, a vagyont isteníteni bűn, és örök kárhozatra jutok, ha a pénzt imádom, és különben is: „Szegényeké a Mennyek országa”…

Na, de mi is az a Mennyek országa?

Számomra egy olyan helyet szimbolizál, ahol boldogságban, örömben és harmóniában élek…

Aztán St. Germain Fénymester megtanította, hogy a Mennyország, nem egy fizikai hely, hanem egy energiatér, ahova bármikor és bárhol beleléphetek. Nem a hol és mikor kérdésekre a válasz, hanem a hogyan kérdésre válaszol. Vagyis nem hely és idő függvénye a Mennyek országa, hanem egy minőség, annak a minősége, hogy hogyan élek bárhol és bármikor.

És ekkor felgyulladt bennem a felismerés lángja, az a bizonyos „aha” élmény - hogy „hóhahó” – akkor már itt és most, ebben az életemben is lehet Mennyország… Mert ha bárhol és bármikor, akkor itt és most. Ha a Mennyország nem hol és mikor, hanem a hogyan, milyen módon, milyen minőségben, akkor az én kérdésem az, hogy „hogyan”, vagyis hogyan éljek, hogy úgy éljek...

Gőzerővel tört fel bennem, mint egy vulkán, becsapódott, mint egy meteorit a szívembe, szétrobbant a mellkasomban, majd minden sejtemben, rázott, átrázott… és csak zokogni tudtam… sírtam éjjel és nappal… sírtam télen – nyáron… évekig csak sírtam…

Na, jó-jó, néha azért tomboltam is- olykor magamban – olykor hangosan a környezetemben, hol befelé fordultam, hogy kifelé önmagamból, mint egy búgócsiga; pörögtem, majd felborultam… újra talpra álltam… majd megint sírtam… így telt el az én 9 éves ciklusom 2008-tól – 2016-ig…

Most lebegés van, semmi van, felismerés van – megérkezés van – itt és most:

Amíg szenvedek, addig nem vagyok örömben. Amíg hiszek a bűnben, addig a bűn-tudatban vagyok. Amikor a szeretetben hiszek, akkor szeretetben vagyok, szeretet-tudatban, avagy Krisztus-tudatban létezek. A szeretet az energia, a szeretet a Mindenség. Az anyag szférája is a Mindenséghez tartozik. Amíg bűnnek „tartom” (!) a testemet, az anyagot, az emberi jelenlétet –én „tartom” ezt- az anyagot, a testet, és büntetésnek az emberi létet, addig nem vagyok jelen a Mindenség teljességében. Saját ítélkezéseim hasítanak le a Szeretet Teljességének Mindenségéről. Csupán azt kellene már végre elhinnem, hogy én akartam ide jönni, én akartam tapasztalni, nem zavart ide engem senki, nem vagyok kitaszítva sehonnan, még mindig benne vagyok, még mindig ott vagyok, nem vagyok én kiüldözve sehonnan, és soha nem is voltam. Nem haragszik rám senki, és nem büntet senki, csupán a hiteim és a nézőpontjaim, az ítélkezéseim vesznek körbe, és olykor persze majd belefulladok. Oly könnyen hittem és vettem be, hogy valami rosszat tettem…

Mikor hiszem el végre, hogy szeretve vagyok?

Egyszerű fizikai szabály csupán, hogy minden tettemnek, szavamnak és gondolatomnak következménye van. Hatás és kölcsönhatás. Nincs benne semmi hókusz-pókusz. Amit gondolok, hiszek, mondok, teszek, ahogyan én jelen vagyok, az teremti körülöttem a világomat. Nincs benne semmi titok, semmi felettem álló döntés. Már gyerekkoromban is megtanultam az iskolában - a fizika órán is, és a kémia órán is -, hogy akció és reakció van.

St. Germain megtanította, hogy eme Kozmikus Törvény életeken át jelen van, finom energiaszálakkal kapcsolja össze a világokat, így minden világ, minden inkarnáció hatás és kölcsönhatásban van egymással. Az ok-okozatiság Karma Törvénye egy kozmikus törvény, amely minden időben és térben jelen van, és meghatároz.

Amíg várok egy másik világra, várok egy másik időre, várok egy másik helyre, hogy majd ott jobb lesz, és eltűröm magamnak a rosszat, a szenvedést, addig szenvedésben vagyok. Ám, ha bárhol és bármikor lehetek a Mennyországban, akkor akár most is… (?!)

Szabadon választok. Megszűnik bennem a várakozás. Már nem a mikor és hol kérdésekre keresem a választ, hanem a hogyanra…

Hogyan éljek ahhoz itt és most, hogy önmagam mennyei állapotában élhessek?

Erre válaszolt St. Germain Fénymester a Lila Fény eszenciájával: fogadjam be az anyagot, fogadjam el az anyagot. Szeressem. Szeressem az emberi jelen-létem. Élvezzem. Megtanította, hogy van különbség az élvezet és a ragaszkodás között. A szenvedés ellentétpárja az öröm. Az örömben jelen van a pillanat élvezete. A Mennyország áramlik, és a Kozmosz végtelenségében az öröm is lehet végtelen és határtalan. Attól, hogy valaminek örülök, és élvezem, még nem szükséges hozzá ragaszkodnom. Szabadon örüljek. A ragaszkodás megköt és megrekeszt. A megrekedés keserűvé és savanyúvá tesz…

Az anyagban való jelenlétem is az isteniből ered, fejem az égben, talpaim a földön: Szellem-Lélek vagyok testben, az anyagban. Az ember az a varázslatos kozmosz-misztérium, aki egyszerre szellemi, lelki és testi – a Teremtő képmására – jelen van benne mind a három szféra. Mikor vagyok hajlandó hát az emberi misztérium integrálására?

St. Germain Fénymester tanításainak egyike: élvezni az anyagot ragaszkodás nélkül – áramolni az emberi jelenlét örömeiben ragaszkodás nélkül. A szellemi, az isteni, a Szellem-Lélek aki szeretetben van jelen az anyagban is. Ítélkezés nélkül. Hiszen a Krisztusi Szeretet feltétel nélküli, így az anyag felé is. Szeretni magamat itt és most is. Akkor leszek teljes szeretetben, ami az én Mennyországom. Szabad választásainkat úgy megélni, hogy közben mások szabad választását is tiszteletben tartjuk…

És ezen tanítások energiaterében megjelent Jézus Fénymester, a Vörös Fénysugár Mestere – a vörösé: az anyag mestere – a gyökér csakra Fénymestere. Ám, ha ő az Anyag, a Gyökér Csakra, a Születés és Halál, a Karmikus Reinkarnáció Nagymestere, ha az Ő rózsaszín fénye, mint a Krisztusi Lélek Fénye a vörös kifényesedése (a rózsaszín a vörös fénnyel telített minősége), akkor valami más az igazság, mint Krisztusi Igazság…

Mi Jézus Fénymester, a vörös - gyökér csakra – Nagymesterének az igazsága?

 • Az emberi lét szeretete…
 • A test szeretete…
 • A szellem – mint isteni - fényessége, a lélek, a szív szeretete, és a test öröme…
 • Az anyagiak bősége…
 • Finom és tápláló ételek…
 • Az élet élvezete és öröme…
 • Ha ezek sérülnek – annak megbocsátása…
 • Majd tovább, tovább, tovább - minden bicsaklásból felállni, felülemelkedni – megrekedés nélkül…

St. Germain Fénymester és Jézus Fénymester immáron évek óta tanítóim és vezetőim, és 2016 év végén, egy 9-es ciklus zárásánál, lila és vörös fényük egybeforr, egyesül, hogy egy új tudat-mezőt nyisson Gaia morfogenetikus mezejében:

Az emberi jelenlét, mint kozmikus misztérium: a Teremtő képmására – kiben egy-ben van jelen a szellem, a lélek, a test…

Az új ciklus (2017 – 2025) új energiás tudatossága a MAGENTA tudatosság:

Jézus Fénymester vörös (gyökér csakra témái: születés-halál, életerő, vitalitás, egészség, pénzügyek, anyagiak) és rózsaszín eszenciája (megbocsátás) egyesül St. Germain Fénymester lila szellemiségével (korona csakra témái: hit, hiedelem, hitrendszer, tudás, stb.), vagyis ahol a szív, a lélek egybeolvad a szellemivel, a Szellem-Lélek újjászületése.

A Magenta Tudatosságában egyesül a fent és a lent, kiegyenlítődik, és Földi Mennyországod megteremtődik.

E Magenta Tudatosság (Magosabb Krisztusi Tudatosság) energiamezejéhez kapcsolódunk december 11-én, a meditációs napon (lehet még jelentkezni!), és e Magenta Krisztus Tudatosságban dolgozunk tovább a következő időszakban, 2017-be átlépve.

Mitől magosabb a Magenta Krisztus Tudatosság?

Egybeolvad benne a rózsaszín fény megbocsátó, feltétel nélküli szeretetfénye, a lila tudása ás alkímiája, és beleolvad a vörös teremtő és lehorgonyzó szeretetfénye. Hogy ne csak lássuk a Mennyországot, hanem itt és most élhessük is meg és át…

A Magenta Tudatosság találkozik a legfelsőbb energiaközpontunkkal, melyet úgyis hívunk: Kristálykoponya. A „Kristálykoponya” (többek között) szimbóluma a szellemi és lelki csatornáink megtisztulásának. Tisztán kapcsolódunk a magentán át a fenthez és a lenthez. Folyamatos kapcsolódás a fenttel és a lenttel, folyamatos áramlás.

Ebben a Magenta Fénysugárban és a Magenta Krisztus Tudatosságban nyílnak tovább belső világaink a magunk felé, hogy elérjünk a Mag-osságosba.

Advent időszakában Advent Fényangyalai tanítják nekünk Teremtői Képmásunk integrálását, hogyan teremtünk emberként, kozmikus misztérium lényként szellemben-lélekben-testben - a Krisztusi Tudatosságban- a Krisztus Lélek és a Melkizédek Lélek misztérium kódjával:

Az élet virága szimbólummal:

„A szellem-lélek alkímiája a testben”

Időpont: 2016. December 11. (vasárnap) 10.00-17.00 

A Magenta Fénysugár Krisztusi Tudatosságának fénysegítői, és isteni fénykódjait hordozó fényentitásai:

 • Metatron Arkangyal
 • Gábriel Arkangyal
 • St. Germain Fénymester
 • Jézus Fénymester
 • Mekizédek Nagymester

A Magenta tudatosságában feltárul az olajzöld fényében (magenta komplementer fénye)

Mária Magdolna Fénymesternő Szent Grál energiája,

és Lady Nada Fénymesternő önfeloldozó eszenciája…

LEHET MÉG JELENTKEZNI! :-) 

Kristályfény Meditációs Nap:

„12 Csillag-fénykód: Magenta Fénysugár”

„A szellem-lélek alkímiája a testben”

Bővebben:

http://vaktororsolya.hu/cikk/46 

http://vaktororsolya.hu/cikk/44

http://vaktororsolya.hu/cikk/45

 

Időpont: 2016. December 11. (vasárnap) 10.00-17.00 

Helyszín: MagNet Közösségi Ház, 

Budapest, Andrássy út 98.

/JUHAR terem/ 

Hozzájárulás: 12.000.-Ft / fő (helyszínen)

 

Jelentkezés szükséges a terem véges befogadóképessége miatt:

jelentkezes.kristalyfeny33@gmail.com

Szeretettel várunk!

Jézus Fénymester és Mária Magdolna Fénymesternő

St. Germain Fénymester és Lady Nada Fénymesternő

Advent Fényangyalai

Kristályfény33 dr. Vaktor Orsolya