VAKTOR ORSOLYA
Rózsa
"11-11" Gyémántfénye – Spirituális hiedelmeink feloldódása, hiteink újrarendeződése -
Kategória: Fénytest

"11-11" Gyémántfénye

– Spirituális hiedelmeink feloldódása, hiteink újrarendeződése -

Az egyik legizgalmasabb hónap kellős közepén járunk, a Skorpió havában, amikor is a Skorpió ajándékai között legmélyebb kincseink emelkedhetnek fel szívünk legtitkosabb kamráiból. Sokszor hallani, hogy a Skorpió Csillagjegy minőségét milyen nehéznek élik meg sokan, és többen látják az árnyékait, mint a fényességét.

Mintha a tudatalatti félelmeink birodalmának uralkodója lenne a Skorpió… - nos, ez így is van…

A Skorpió birodalmában a Vándor egy tükörterembe érkezik, egy elvarázsolt kastély tükörtermébe. Eme tükrök, mintha mindennek az ellenkezőjét mutatnák a Vándornak. Így igen bölcsen szükséges a tükörtermet bejárnia, hiszen amit ő szépnek lát, az a tükörben csúnya, és mit csúnyának lát, az a tükörben szép. Ám, mivel a Vándor egy tükörteremben sétál, így a tükör is tükröződik, és már nem lehet tudni, mi a tükörkép, és mi a valóság. A Skorpió az illúzió nagy mestere. Meséivel, varázslataival belső kényszert ébreszt a Vándorban, hogy minél bentebb és bentebb menjen a kastélyban, hogy áthatoljon a tükörtermen, hogy eljusson a középpontba, ahol nincs több tükör…

A Skorpió birodalmában a Vándor nem fordulhat vissza, mert minden lépése után köddé válik az, amin már áthaladt, hiszen az csak illúzió volt csupán…

Így a Skorpió elvezeti a Vándort a legbelsőbb pontig, ahonnan minden illúzió, minden varázslat ered, a középpontba, a legmélyebb pontba, ahonnan a tükröződés kezdődött…

Nem csupán egy év novemberi merülésében vagyunk most jelen, hanem egy ciklus 2008 – 2016) záróakkordjának merülésében. Nem csupán ezen évünk árnyékait aknázzuk ki önmagunkból, - avagy szívünk Skorpió birodalma tükreinek illúzióját lebbentjük fel -, hanem egy egész ciklus, egy 1-9-ig terjedő időszak (1-es a kezdet, 9-es a teljesség) igazságait keressük meg a középpontban, a magban…

Minden olyan lenyomat, hologram, emlék fellebben – és lélekszándékunknak megfelelően – feloldódik, kitisztul, ami már nem rezonál össze, az új ciklus (2017 – 2025) energiatartományival. „11-11” egy újra indító lélek-kód, amikor is olyan energiakapuk nyílnak meg, melyek kiütik, majd újra indítják morfogenetikus mezőnket. „11-11” energiájában szélesre tárul az új ciklus Csillag-kapuja, és saját lélek-választásunknak megfelelően áramlik fénytestünkbe az új ciklus energiamezeje.

A spirituális emelkedés és ébredés nem tőlünk függetlenül történik, hanem önön lélekmunkánk következményeképpen, eredményeképpen, annak ok-okozatiságában. Az új ciklus azonban nagyon más spirituális látásmódot ajándékozhat nekünk. Ahogy Csillaglelkünk egyre inkább felszabadul, egyre inkább ráismerünk, ráébredünk a bennünk pulzáló, spirálban forgó fényoszlopunk jelentőségére. Nimród ősatyánk 7 szintű fényoszlopát felépítette, és eme fényoszlop energiájában volt jelen fényküldöttként.

Az új ciklus új (magasabb, tágabb) tudatosságba emel bennünket: alsóbb csakráink egyensúlya, tiszta áramlása nélkül, nincsen a felsőbb csakrákba való emelkedés. Ahogy nincsen ház csak tetővel, falak nélkül, úgy ébredünk rá, hogy milyen fontos a vörös, a narancs, a sárga fénytartományunk szeretettel való feltöltése, öröme, egyensúlya és harmóniája. Különös, hogy az új ciklus csillagtudatossága, éppen az alsóbb (földi) csakráinkat erősíti. Az új ciklus csillag-tudatossága nem másik bolygóra, másik csillagra való elvágyódásról szól, és nem is arról, hogy csillag-küldöttként valami felsőbbrendű minőségbe kerülne a Lélek. Ó, de mennyire nem erről van szó…

Amikor a Lélek-vándor úgy igazán mélyen, szívének Skorpió birodalmában, a tükörterem illúzióján áthatolva integrálja önmagában eme Csillagfényű Tudatosság eszenciát, akkor emberi életében alkimistává válik – és összeér szívében a lila és a sárga fény:

A lila fénnyel szemben álló fénysugár a sárga fény, a lila és a sárga egymásnak komplementerei. A lila szín a spiritualitás színe, a korona csakra színe. Ám, úgy tűnik, a lila a sárga fényével együtt válik gyémántfényűvé, áttetszővé, tisztává. A szellemi egység a sárga „Én” tartományának átélése és megélése nélkül így vajon egy tükörkép illúziója?

Jézus Fénymester emelte fel az emberiséget a Kos korszakából a Halak korszakába. St. Germain Fénymester a Halak korszakából emeli az emberiséget a Vízöntő korszakába. Ezért van az, hogy oly sokan érzik St. Germain Fénymestert önmagukhoz közel, mintha személyes mesterük lenne. Ezért lép St. Germain Fénymester oly sok csillag-küldöttel kapcsolatba, mert most az Ő energiaterében, a lila fényben, és leginkább tudatunk lila fénysugarának megtisztulásában és feltisztulásában emelkedünk egy magasabb tudatállapotba.

A lila és sárga fénytengely ama ősi tudást rejti magában, miszerint a lila szelleméből kiválik a sárga egyéniség, a szellem az „Én” (Egy – Én), az egyénen keresztül éli meg önmagát. A Skorpió birodalmában, tükreinek illúziójában lehull az „Én” játszmáinak fátyla, tisztul a Lélek-eredet, tisztul a Szellem-Lélek, feloldódnak a lenyomatok, és a Lélek visszatalál eredet Isteniségébe, Magjába.

A lila fény a vörös és a kék nászában fogan: a vörös az anyag, a kék a szellem szimbóluma. Mindkét színsugár kiegyenlítődésben, egyenlő arányban van jelen a lilában. Újabb ősi tudást ébreszt sejtemlékezetünkben a lila fény, ahogy sejt-transzformál, mégpedig – amíg megtagadja a lélek a testet, az anyagot, az életet (vöröset), addig nem tudja korona csakrájának lila fényét, spirituális eszenciáját magához venni, mert addig csupán egy lebegő kék szellem az, aki jelen van. A felemelkedett mesterek tudása abban bontakozik ki, hogy az anyag, a test megélésén, szeretetén keresztül emelik fel lelküket a Szellemi Isteni Egybe.

Különbség van aközött, hogy szeretünk valamit, vagy ragaszkodunk hozzá…

Vannak, kik megtagadják a testiséget, ezzel bizonyítva, hogy nem ragaszkodnak. Ám, amit elfojtunk, az rabságban tart. Az igaz szeretet szabad, és eme szabadságban nincsen jelen a ragaszkodás. Vagyis szeretjük az életet, az ízeket, a szerelmet, a gyerekeinket, a munkánkat, stb. – csupán nem ragaszkodunk, áramlásban létezünk.

A lila szín alkímiája eddigi spirituális hitrendszerinket tisztítja fel, eddigi hiedelmeinket és hiteinket oldja fel, melyekkel skatulyába zártuk önmagunkat, korlátoztuk és blokkoltuk önön szabad tudat-tágulásunkat, tudat-emelkedésünket.

St. Germain Fénymester a lila fényében tanít: szeresd az életet, élvezd az életet, ami jönni szeretne, azt engedd be, és ami menni szeretne, azt engedd el…

St. Germain Fénymester a Magar Mágus… Az átváltozás Nagy Mestere, az átalakulás Nagy Mestere – az alkimista… - Skorpió Birodalmának Illuzionistája – ki tükröt tart annak, ki nem látja önmagát, hogy lehullhasson a fátyol, hogy feltárulhasson a lila korona csakra avatar fénye, kitárulhasson avatar tudata…

Eme Csillagkapu nyílt meg "11-11" napján, a 9-es év záró felvonásán, hogy méltón készülhessen a Lélek a Fény Ünnepére (december 21.):

"11-11" Csillagkapuján át beengedi a Lélek-vándor szívének legmélyebb magjába a fényt, megtisztítva önmagából az árnyékokat, hogy minél nagyobb Világosságot ünnepelhessen a Téli Napforduló Ünnepén…

St. Germain Fénymester és Kuthumi Fénymester közvetítésében

Írta: Kristályfény33 dr. Vaktor Orsolya

 

Kristályfény Meditációs Nap

St. Germain Fénymesterrel:

„12 Csillag-fénykód: Lila Fénysugár”

„A Csillag-Gyermek, mint Csillag-Lélek újjászületése…”

Bővebben:

http://vaktororsolya.hu/cikk/38

http://vaktororsolya.hu/cikk/40

http://vaktororsolya.hu/cikk/41


Időpont: 2016. November 13. (vasárnap) 10.00-17.00

Helyszín: MagNet Közösségi Ház, 
Budapest, Andrássy út 98.
/JUHAR terem/

Hozzájárulás: 12.000.-Ft / fő (helyszínen)

Jelentkezés szükséges

a terem véges befogadóképessége miatt:

jelentkezes.kristalyfeny33@gmail.com

 

(A kristályfény33@gmail.com NEM! az én mail címem,

azokat a leveleket NEM! én kapom.

Kérlek,

jelentkezes.kristalyfeny33@gmail.com 

mail címre írj,

ha nekem szándékozol írni.

Köszönöm.)

Szeretettel várunk!

Lady Portia Fénymesternő,

St. Germain és Kuthumi Fénymesterek

Alcyone Angyalai és Arkangyalok

Kristályfény33 dr. Vaktor Orsolya