VAKTOR ORSOLYA
Rózsa
St. Germain Fénymester üzenete: Az emberiség kettéválása – a tudat dimenzióváltása…
Kategória: Fénymester közvetítések

St. Germain Fénymester üzenete:

Az emberiség kettéválása – a tudat dimenzióváltása…

„Köszöntelek Benneteket Szeretett Testvéreim!

Bizony egy kihívásokkal teli időszak közepén meneteltek, amikor is szívetek legmélyebb kamráiba árad be a fény, hogy az ott megbújó árnyékokat átvilágítsa és megvilágosítsa. Készül a Lélek a decemberi Fény Ünnepére (december 21.), és ehhez szükséges átalakítani, transzformálni a megrekedéseket és blokkokat. A Skorpió havában jártok, a szívetek mélységei tisztulnak meg. Ezen mély tartományok alkímiája olykor megviselhet mind érzelmileg és testileg is Benneteket. Kérlek, tudatosítsd magadban, hogy most ennek van itt az ideje! Az elengedésnek, a számotvetésnek…

Sokszor szóltunk már arról, hogy jelenleg ciklusváltásban vagytok. Még csak szelét érzitek annak, ami ajándékok érkezhetnek életetekbe a következő évtől. 9 évente ciklusváltás jelenik meg, új energiakapuk, új potenciálok jelennek meg a térben. E váltás történik most. A Terra morfogenetikus mezeje változik, rezgései átalakulnak. Sokunknak remeg a szíve izgatottságában, hiszen egy eddig még nem tapasztalt esemény vár a Terrán élőkre: egy emberöltőn belül, ugyanabban a testben jelen van a lehetőség, hogy tudatváltás történjen, amit Ti úgy hívtok – dimenzióváltás. Eddig, amikor a Lélek tudatváltást hajtott végre, akkor testet is cserélt. Ám, mostanra a tudomány is elérte azon magasságokat, mely fontos segítséget nyújthat abban, hogy a test rezgéseit is megemeljétek a megemelkedett tudatszinthez. Egyre ébredtek rá a test nagyon is jelentős szerepére, kezditek szeretni a testet, figyelmet és törődést adtok neki. A test áldás, és a földi létezésestek Szent Háromságába tartozik. Minden az Isten, és a testet is az Isteni Erő, a Teremtő teremtette. Ajándék a test. A földi jelenlétben átélt megvilágosodáshoz, tudatemelkedéshez elengedhetetlen a test szeretete, tisztelete, a testen keresztüli érzékelés megélése, átélése. Ki tudatváltásban van, megtalálja az „arany középutat”, és élvezi az emberi életet anélkül, hogy ragaszkodna az élvezetekhez; és belső lélekmunkát végez, szívének érzelmeit, elméjének hitrendszereit alkímiázza, anélkül, hogy a spirituális felsőbbrendűség láthatatlan csapdájába esne. Az átmenet időszakában a Terrán élők tudatossága kettéválik. E ciklus záróakkordjaként az emberiség kettéválása megtörténik…

Mit jelent eme kettéválás?

Egyrészről - vannak, akik azt választják, hogy nem vesznek tudomást arról, hogy jelen-létüket a karmikus ok-okozatiság irányítja. A színpad játékában sodródva, életükért más szereplőket felelőssé téve, a karma törvényeinek kiszolgáltatva élik életüket…

Másrészről - vannak, akik eme Kozmosz törvényre, a karma ok-okozatiságának törvényszerűségeire ráébrednek, és ennek felismerésében, erre ráébredésben élik tovább életüket a Terrán, eszerint cselekszenek, és a színpad láthatósága mögött a színfalak mögötti láthatatlan – ám annál inkább jelentős és meghatározó – összefüggésekre helyezik figyelmüket. A Mindenséget mozgató emberi szemmel láthatatlan világokra és energiákra helyezik fókuszokat: ott alkímiáznak, átalakítanak, oldják a megrekedéseket, tisztítják a sérüléseket, gyógyítják a sebeket. A forgatókönyvhöz kötött színdarabban, színjátékban erőltetett „szélmalom-harc” helyett a színfalak mögött a szívvel látásban („jól csak a szívével lát az ember” – A kis herceg c.) átírják a forgatókönyvet…

Az emberiség kettéválása a tudat minőségében van jelen. Ébredj, drága Lélek! Kérlek, vedd észre, mennyire különböző tudatossággal vagytok már most is jelen. Ki a spirituális ébredés útján jár, ki visszaveszi önmagához önön tudatalatti programjaiért a felelősséget, ki rendszeresen oldja, tisztítja önmagát, ki egy mély és igaz lélekhívásból jár spirituális összejövetelekre, ő fellép az 5. dimenziós tudatosságba. Akik 5. dimenziós lélek-elhivatottságban vannak jelen, eme spirituális elhivatottságban élik jelen életüket, ő számukra a más életek, más világok létezése nem fantázia, hanem evidencia. Vannak, akik nem hisznek abban, ami egyeseknek tény, és megkérdőjelezhetetlen spirituális életminőség tekintetében.

Eme időszak a Terrán azért nagyon izgalmas, mert több dimenzió valósága ér össze. A Föld egy rendkívüli bolygó, ahol több dimenzió létezik egyszerre, együtt. Az a lélek-alkímia, melynek kapui nyitva állnak előttetek, lehetővé teszi, hogy jelen-létetekben egy emberöltőn belül, dimenziókat ugorjatok. Ez azt jelenti, hogy tudatossági szinteket emelkedtek. A dimenzióváltás a tudat szintjének váltása. Amikor valaki magasabb dimenzió tudatosságába lép, ő tudatát felemeli ama dimenzió szellemi-minőségébe. Az 5. dimenzió egy gondolkodási mód, a „hogyan” gondolkodás egy útja. Ki, hogyan gondolkodik, ki, hogyan cselekszik, ki, hogyan van jelen, hogyan viselkedik földi kapcsolataiban, ez határozza meg, hogy ő melyik dimenzió tudatosságában éli életét.

Sokan még mindig várják a kívülről érkező varázslatot, hogy egy napon egy másik világban ébrednek fel…

A dimenzióváltás a tudat váltása, a tudatosság emelkedése, az ok-okozatokra való ráébredés, és ennek felelősségében való folytonos (!) jelenlét…

A Kozmosz törvénye, a karma ok-okozatiság törvénye a gondolatok, érzések, energiák hasonlóság-vonzásának eszenciájában áramlik. Ami fent, az lent, ami bent, az kint. Szükséges felismerni a Bennetek, szívetekben, sejtjeitekben futó legmélyebb programokat, melyek valóban írják valóságotokat – azaz, saját tudatalatti forgatókönyveteket. Kik 3. dimenziós tudatosságban élnek még, ők a felszínen keresik a megoldásokat, és másokat tesznek felelőssé életük alakulásáért. Kik fellépnek az 5. dimenziós tudatosságba ők felébresztve önmagukat a 4. dimenzió illúziójából, felébrednek „Csipkerózsika álmából”, a továbbiakban minden esemény és történés mögött keresik az energetikai összefüggéseket. A színfalak mögé néznek…

A tudatváltás bárhol és bármikor megtörténhet, sem időponthoz, sem helyhez, sem személyekhez nincsen kötve. A lélek szabad választása. A külső fénylények kegyelmi döntése helyett, a lélek szabad választása, melyet bármikor és bárhol szabadon választhat a lélek. Bármikor és bárhol választhatja a lélek, hogy szembe néz önön mélységeivel. Vannak lelkek, kiknek van bátorsága ehhez, és vállalják az ezzel járó érzelmi hullámvasutazást, vállalják az önmagukba merülés – önmagukat megismerés következményeit; és vannak, akik még egyelőre nem.

Nagyon sok Csillag-küldött van jelen a Terrán, kiknek feladatuk, hogy segítsék és támogassák eme tudatváltási folyamatokat. Ám eme lélek-alkímia mindig az adott lélek belső elhatározásából, és szívének elhivatottságából történik…

A tudatváltás azt is jelenti, hogy felismeritek a szabad választás tiszta eszenciáját. Bármit lehet, ami nem bánt másokat, nem árt másoknak. Újra szövődnek az egymás mellett létezés tiszta Kozmosz törvényei, miszerint - egymás kölcsönös tisztelete. Egyre érzékenyebbé váltok az érzékelésben, és egyre tisztábban érzékelitek, hogy minden gondolat, érzés, szó és tett ráfolyik a kollektív hálóra. Így, akik egyre magasabb tudatosságba emelkednek, egyre inkább figyelnek arra, hogy (lehetőleg) csak szeretetet és megbocsátást vigyenek a kollektív morfogenetikus mezőbe. Jelenleg a megbocsátás eszenciája az, amely legtöbbet tud segíteni: a szívek megbocsátó, így szabaddá váló alkímiája.

A spirituális hitrendszerek cserélődnek, megújulnak: Kerüljétek ama üres frázisokat, hogy aminek meg kell történnie, úgyis megtörténik… Ebben hol kap helyet a lélek szabad választása?

Drága Testvéreim! Ébredjetek! Itt az idő! Nyissátok fel szemeiteket! A Szeretet nem kényszerít senkire semmit! Nem létezik ilyen, hogy aminek meg kell történnie, az megtörténik! Az történik, amit a lélek választ, és választásának méltóságában, és tisztességében, becsületében cselekszik. Nem létezik a Mindenségben, hogy kell. A Mindenségben potenciálok és lehetőségek vannak, és az történik, amit a lélek választ. Az egy másik kérdés, hogy valaki mennyire ismeri önmagát, saját lelkét, saját mélyen húzódó, valós választásait. Bármi, ami történik a lélekkel, azaz ő szabad választása. Még ha emberi ítélkezésben, megítélésben a legborzasztóbb jelenség is. Az adott lélek választotta önmagának eme tapasztalást.

Ha szeretnél felébredni álmodból, Szeretett Testvérem, ha szeretnéd a tudatváltást megtapasztalni, akkor ehhez minden tőled telhetőt szükséges megtenned. Szükséges önön határidat és saját komfortzónádat átlépni. Ha mindnet úgy teszel, ahogy eddig, akkor azt az eredményt fogod kapni, amit eddig. Ahhoz, hogy változzon a világod, másképpen szükséges cselekedned, ahogy eddig. Más szokásokat, más rutint szükséges kialakítani. Hidd el! A Kozmosznak annyira mindegy, hogy Te mit szeretnél játszani! Abban fog áramolni, amit Te választasz!

Azonban, ha változást szeretnél, akkor tegyél érte! Mert Te vagy az, aki a Teremtő képére lett formálva, Benned van az erő, Szeretett Testvérem! Ismerd meg önmagadat! Az ébredés önmagadra való ébredés! Előző életeidre való ráébredés, saját ok-okozatiságodra való ráébredés, tudatalatti programjaidnak felismerése – ezek azok, melyek tudatváltáshoz vezetnek. Az elhivatott és kitartó lélekmunka. Egyre bentebb és bentebb – mindig van bentebb…

A spirituális ébredés tudatváltása megmutatkozik a lélek elhivatottságában is…

Vannak, akik még mindig azt hiszik, tőlük függetlenül történnek majd velük az események. Minden belőletek indul ki, Testvéreim! Ki nem kívánja az ébredést, ő vele nem történik meg: „Kérj, és megadatik!” – ki nem kér, ki nem tesz meg minden tőle telhetőt, ki nem lépi át önön korlátait, ki nem lép ki komfort zónájából… - ő nem kér, így nem adatik… - Mert a Szeretet Fényentitásai senkire nem kényszerítenek semmit.

A következő ciklus az együttműködés ciklusa!

Az új ciklus (2017 – 2025) a Csillag-tudatosság ciklusa, a Csillagember ébredése:

A Csillagember egy létforma, a jelenlét egy minősége. A Csillagember tudja és ismeri lelkének galaktikus történetét, tudja és ismeri itt létének galaktikus és karmikus ok-okozati összefüggéseit. Eme Kozmosz-tudásban, lélek-látásban, egy nagyobb részeként jelen van az „Én” -ben. A Mindenség része, és megéli az „Én” tiszta lélekállapotát. Teljes önfelelősség-vállalásban van jelen. Szereti emberi létét, élvezi emberi jelenlétét, átéli és megéli emberi megtapasztalásait, és az elvágyódás helyett, annyira szeret élni, létezni, amennyire csak bír itt és most…

A lila fény a spiritualitás fénye. Fele-fele arányban benne a kék és a vörös. A kék a szellem színe, a vörös az anyagé. E fénykódban ott rejtőzik ama ősi tudás, ősi titok, miszerint a lila színű korona csakra szentsége, avatar állapota, éppen abban rejlik, amikor egyensúlyba kerül a szellem, a lélek, és a test. Teljes és tökéletes egyensúlyba…

A kék és vörös ősi szimbólum, mely őrzi ama ősi tudást és titkot, miszerint kik a vörös anyagban jelen vannak (inkarnálódtak) együttműködnek a kék szellemi erőkkel. A lila kéke és vöröse ajándékozza a felemelkedést…

Szeretlek Benneteket!

St. Germain Fénymester”

Közvetítette: Kristályfény33 dr. Vaktor Orsolya

Kristályfény Meditációs Nap

St. Germain Fénymesterrel:

„12 Csillag-fénykód: Lila Fénysugár”

 

„A Csillag-Gyermek, mint Csillag-Lélek újjászületése…”

 

Bővebben:

http://vaktororsolya.hu/cikk/38

http://vaktororsolya.hu/cikk/40Időpont: 2016. November 13. (vasárnap) 10.00-17.00

Helyszín: MagNet Közösségi Ház, 
Budapest, Andrássy út 98.
/JUHAR terem/

Hozzájárulás: 12.000.-Ft / fő (helyszínen)

Jelentkezés szükséges

a terem véges befogadóképessége miatt:

jelentkezes.kristalyfeny33@gmail.com

E napon, egész napi közvetítésekben a fent írt témákban lélek - munkálkodunk, három lélek-gyógyító közvetítés-meditáció és szellemi tanítások közvetítésének energiaterében dolgozunk Lady Portia Fénymesternővel, és St. Germain és Kuthumi Fénymesterrel, és a Lila Fénysugár segítő Arkangyalokkal, és Alcyone Fényküldötteivel:

Első meditáció: Kuthumi Fénymester közvetítés, segítőink: Michael és Uriel Arkangyalok

 • belső gyermek és csillag gyermek sérülések és korlátok feloldása
 • vallási dogmák, hitrendszerek, tézisek alóli feloldás
 • hitrendszerbeli  (vezeklési) korlátozó eskük, fogadalmak, szerződések és szövetségek feloldása
 • élet és test megtagadó, (vezeklési) korlátozó eskük, fogadalmak, szerződések és szövetségek feloldása
 • anyagiakat, pénzt megtagadó, korlátozó (szegénységi, vezeklési) eskük, fogadalmak, szerződések és szövetségek feloldása
 • bűnösség-tudat, bűn-tudat feloldása, szív átemelése a Szeretet-tudatba
 • szív felszabadítása az önbüntetés és önítélkezés alól
 • a szív ítélkezéseinek feloldása
 • az anyag és a test feletti ítélkezések feloldása

Második meditáció: St. Germain Fénymester közvetítés, segítőink: Raziel és Metatron Arkangyalok

 • csillag-tudatosság tisztítása és emelése a szíven keresztül
 • a szív átkapcsolása a tudatalattiból a tudatfelettibe
 • a szív felkapcsolása a csillag-tudatosság frekvenciáira, rezgéseire
 • a szív és lélek felszabadítása a csillag-gyermek frekvenciáira, rezgéseire
 • a Csillag-Lélek ébresztése
 • a Csillag-Lélek integrálása
 • a Csillag – Lélek aktiválása, hangolása

Harmadik meditáció: Lady Portia közvetítés, segítőink: Ambriel és Sandalphon Arkangyalok

 • ikerláng, ikerlélek közvetítés, gyógyítás
 • jin-jang gyógyítás, tisztítás
 • kék és vörös egyensúlya, harmóniája
 • férfi és nő békéje, egyesülése
 • szerelem-szív gyógyítás
 • kék és vörös – férfi és nő ítélkezések feloldása
 • kék és vörös – férfi és nő szív-gyógyítás, befogadás, egyesülés
 • Egylélek – csillag tudatosság hangolás, emelés

Kristályfény Meditációs Nap

St. Germain Fénymesterrel:

 

„12 Csillag-fénykód: Lila Fénysugár”

„A Csillag-Gyermek, mint Csillag-Lélek újjászületése…”

 

Bővebben:

http://vaktororsolya.hu/cikk/38

http://vaktororsolya.hu/cikk/40Időpont: 2016. November 13. (vasárnap) 10.00-17.00

Helyszín: MagNet Közösségi Ház, 
Budapest, Andrássy út 98.
/JUHAR terem/

Hozzájárulás: 12.000.-Ft / fő (helyszínen)

Jelentkezés szükséges

a terem véges befogadóképessége miatt:

jelentkezes.kristalyfeny33@gmail.com

 

(A kristályfény33@gmail.com NEM! az én mail címem,

azokat a leveleket NEM! én kapom.

Kérlek,

jelentkezes.kristalyfeny33@gmail.com 

mail címre írj,

ha nekem szándékozol írni.

Köszönöm.)

Szeretettel várunk!

Lady Portia Fénymesternő,

St. Germain és Kuthumi Fénymesterek

Alcyone Angyalai és Arkangyalok

Kristályfény33 dr. Vaktor Orsolya