VAKTOR ORSOLYA
Rózsa
Michael Arkangyal: Az Újhold ajándékai – A Benned élő Kék Szellem felszabadítása, a belső szellem teremtő erejének felszabadítása…
Kategória: Arkangyal közvetítések

Michael Arkangyal: Az Újhold ajándékai – A Benned élő Kék Szellem felszabadítása, a belső szellem teremtő erejének felszabadítása…

„Szeretettel köszöntelek Benneteket Fénytestvéreim!

Az augusztusi (oroszlán) Újhold csodáiról és ajándékairól szeretnék most szólni…

Ismerem szívetek titkait, ismerem és tudom perceitek minőségeit, energiáit. Minden pillanatban Veletek vagyok, Mellettetek állok. Egyre többen érzékeltek, és ez rebegteti szívemet. Szeretném Nektek elmondani, hogy mily csoda integrálódhat eme időszakban szívetekbe, mely a felszabadulást segíti. A szív felszabadulása az a hőn áhított emelkedés, amire vágytok és vártok. Az a bizonyos lélekemelkedés, megtisztulás, maga a szívetek és az elmétek felszabadulása. Amikor itt és most az elméről szólok, akkor nem az „agyalásról és akaratosságról”, nem az egó játszmáiról szólok, hanem ama csodálatos teremtő erőről, az elméről, mint a szellemetekről, a gondolatokról, a hiteitekről, minthogy mi az, amiben hisztek, és mi az, amiben nem hisztek…

Az a bizonyos megtisztulás, önön saját korlátaitok lerakása, letisztítása: Az elme, mint a szellem végtelen teremtő erejének a megtapasztalása…

Ebben szeretnék most újabb lehetőségeket megvilágítani az Oroszlán Újhold energia-kapujában: A szellem, az elme szabadsága, a kék és a lila fénysugárhoz kapcsolódik, a csakráitok fényei is jelzik ezt, hiszen a fentebbi energiaközpontok színei kék és lilában játszanak. A KÉK ÉG a szabadság és végtelenség szimbóluma, ahogy a végtelen óceán is. A kék fénysugár eme határtalan szellemi energiában magában hordozza ama tiszta mag-energiát, melyet az emberek úgy hívnak, Gondviselés. A KÉK ÉG a Gondviselés, mint az Isten és az Istennő, az Ősapa és az Ősanya egyesülése az Egy Szent Forrásban. Eme egyesülésben, az Isten és az Istennő násztáncában, egyesülésük kacagásában, örömében történik a Teremtés. A kék fénysugár az Egy Szellem teremtése a kék komplementerében, a narancs fénysugárban. A narancs fénysugár a komplementere, azaz kiegészítő minősége a kék fénysugárnak. A narancs fénysugár a szakrális energiaközpont, azaz a kék szellem megnyilvánulása a narancs testiségében: „ahogy fent, úgy lent”, ahogy a KÉK ÉG-ben, úgy a narancs szakrális energiáiban, az anyagban, a testben.

A kék fény és a narancs fény egybeolvadása áttetsző, tiszta fényt, gyémántfényt hoz létre. A gyémántfény a legmagasabb, legtisztább, legbelsőbb energia-forrás, a Forrás. A Forrás, ahol az átfordulás, az újjászületés (vagy újraszületés) történik.

Ahogy a szív megtisztul a tapasztalásokból gyűjtött sérülésekből, egyensúlytalanságokból, ahogy a szív egyensúlya beáll a mag-energiába, akkor felszabadulhat az elme, a szellem is. Ha már nem kötik a gondolatokat a szívnek fájdalmas emlékei, akkor feloldódhatnak és transzformálódhatnak az elme mentális terei, a gondolatok, a hitek. Feloldódnak a kockásítások. A zöld fény a gyógyító fény, mely gyógyító-energia maga a szeretés. Amikor a szív szeretése egyensúlyba kerül, szabad szeretésben áramlik, akkor léphet át a Kundalini Energia a kék fénysugáron át a szellemi felszabadulásba. A hiteitek és az ítéleteitek azok, melyek lehasítanak az EGY – ről. Minden minősítés, minden véleményalkotás, hogy valami ilyen vagy olyan, az lehasít az Egységről. Eltűnődtetek-e már azon, hogy mit jelent az, hogy Isten, mint a Szellem (nemiség nélkül) a Minden és a Semmi? Ha a Szellem a Minden, akkor a Mindenben minden benne van: a jó és a rossz is? A dualitás az, ahol van jó és rossz? Az Egyben egy van, nem pedig kettő? A Szellemnek semmilyen nézőpontja sincsen arról, hogy valami jó vagy rossz, helyes vagy helytelen?

Hiszen Ő Minden…

Amikor valamit jónak vagy rossznak, helyesnek vagy helytelennek ítéltek, önmagatokat hasítjátok le az EGY Szellemről. Amikor valamit elítéltek, megítéltek, alá-, vagy fölé rendelődtök, akkor máris nem a semleges, nézőpont nélküli egységben vagytok, hanem a duális nézőpontokban. A Szellemnek nincsen nézőpontja. Az emberek az idők során saját nézőpontjaikat, saját ítéleteiket akasztották az Istenségre, a Mindenségre. Emberivé tették a Szellem-Istent. Ám a Szellem nem emberi, és nem a Szellem válik emberivé, hanem az ember válik szellemi lénnyé: azaz szabadon gondolkodóvá, nyitottá, befogadóvá, akinek nincsen ítélete az óceán hullámairól, a levegő fuvallatairól, azaz a világ dolgairól.

Jelen Újhold ajándékai:

A kék fénysugár ajándéka a szellem, az elme felszabadulása. Az elme saját dobozaiból és kockáiból való kilépése, hogy a határtalan teremtés részese lehessen ismét…

A kék fénysugár egyik követeként, én, Michael Arkangyal, a sárga, az arany és kék fénysugarak eszenciájában segítek összekapcsolni a KÉK ÉG, mint, BELSŐ-ÉN (tiszta lélek-én, mint felsőbb én, vagyok, aki vagyok állapot) minőséget, a Sárga fény, azaz a SZEMÉLYISÉG-ÉN minőséggel. A ragyogó sárga, arany, a SZEMÉLYISÉG-ÉN, azaz eszencia, akik itt és most vagytok. Az álom, melyet álmodik a tiszta és végtelen FÉNYLÉNY, akik vagytok az örökkévalóságban. Tulajdonképpen eme személyiség-én az egó, és itt és most azért hívom az egót személyiség-énnek, mert újabban az egót teszitek mindenért felelőssé, és szeretnétek tőle megszabadulni, ahelyett, hogy a magasabb aspektusait integrálnátok…

A személyiségetek azaz álom, melyet éppen éltek, az itt és a most. A jelen életetek a létezésetek része, ez is Ti vagytok, minden, amit tapasztalatok, legbelül, mélyen, Ti mag-atok választjátok. Aki nincsen kibékülve a személyiségével, a jelen álommal, mint jelen-léttel, tulajdonképpen önmagával nincsen békében. A békétlenség abból is fakadhat, amikor valaki nem tudja elfogadni saját választásait. Aki nem tudja elfogadni a saját választásait, ő nem tudja mások választásait sem elfogadni. És ez még bentebb vihet önmagatokban: Ismeritek-e önmagatokat annyira, hogy felismeritek önön választásaitokat? Van-e bátorságotok az önmagatok megismerése után új választásokat hozni, vagy felvállalni az eddig hozott választásokat?

Ne feledjétek! Az ébredés, a kockákból való kilépés, az elme felszabadítása, nyitottá és szabaddá transzformálása, mint a KÉK ÉG…

Jelen Újhold energiaterében, az Oroszlán, mint a magasabb Én megélésében, lehetőség van a felszín alá tekinteni, az Én magasabb minőségeit megismerni, aranyosítani mag-atokat. Az arany fénysugár tartozik az Oroszlánhoz, a bölcs Én-hez. A Bölcs, aki ismeri önmagát, önön gondolatait, megfontolt, figyel, nem kapkod. Augusztus a 8. hónap, a 8-as a kiegyenlítődés: állított 8-as – „ahogy fent, úgy lent”; fektetett 8-as – „ahogy bent, úgy kint”… A 8-as az egyensúly, és amikor a fektetett és állított 8-as egymásba olvad, az mag a Szeretet - Forrásának a szimbóluma…

A kék és narancs tengelyen lebeg az „ahogy fent, úgy lent” eszencia, vagyis ahogy a gondolataitokban, ahogy az elmétekben, ahogy a hitetekben, úgy a narancs megtestesülésében.

A szeretet-sérülésektől megtisztított zöld-szív szeretése, és az ítélet-kockákból felszabadított kék-elme egyesülése a türkiz: a szerető szív és a szabad, nyitott elme násza a türkiz fénysugár, mely átemel karma-sérülés nélküli, tiszta, szabad szeretés és gondolkodás, 5. és 6. dimenziós világaiba, tapasztalásaiba, életminőségeibe. A türkiz fénysugár gyógyító fénylényei a delfinek is, akik csodálatosan mutatják a létezés óceánjában való szabad áramlást, az akaratosság helyett, a hullámokkal való együttműködést, ilyenképpen az elfogadást, befogadást, mindeközben a kacagással és örömmel teli játékot, amit életnek hívunk…

A Hold a tudatalatti szimbóluma, az ismeretlen, a titkok szimbóluma. Az ÚJHOLD energiakapu segít új energiákat, új fénysugarakat lefűzni az elme elzárt, titkosított tudatalattijába, hogy egy belső szellemi átalakulás vehesse kezdetét, mely elvezet a lila fénysugár teljes alkímiájába…

Szabadíts fel a Benned élő kékszellemet, szabadítsd Őt ki a palackból, a kockákból (Aladin és a csodalámpa c. mese), hogy szabadon, szeretésben teremthessen…

Nyisd meg magad az újra, engedd a változást, tárd ki az elméd!

Lehet, hogy a falaidon túl egy még szebb, még jobb világ vár Rád?

A Minden végtelen és határtalan…

Veled vagyok, segítelek, tartalak, emellek, szeretlek…

Maga a változás vagyok, a kék fénysugár követe vagyok…

A Ti Michael Arkangyalotok”

Közvetítette: Kristályfény33

Kristályfény Meditációs Nap:

„12 Csillag-fénykód: Kék Fénysugár”

„A Benned élő Kék Szellem felszabadítása, 

a belső szellem teremtő erejének felszabadítása…”

Időpont: 2016. Augusztus 21. (VASÁRNAP) 10.00 – 17.00
Helyszín: MagNet Közösségi Ház, Budapest, Andrássy út 98. /JUHAR terem/

Túl a szív és a lélek zöld fényeinek világain megérkezünk a kék fénysugár szellemi világaiba. A kék fénysugár a szellemi tartományok kapuja. A szellemi tudás átjárója. A lélekből felemelkedünk a szellembe, az Istenibe. Ama Isteni Forrás-energiába, ami Isteni maga az élet, a megfoghatatlan és láthatatlan erő, mely gyengéden és gondoskodóan szövi életünk fonalát.

A kék fénysugár a BLUE PRINT (kék lenyomat), mint Isteni lenyomat, azt a tiszta mag-energiát jelenti, akik tiszta minőségünkben vagyunk. A „felsőbb én”, a „vagyok, aki vagyok” állapot. Ama tiszta fénylény, aki szerep nélküli, aki játszma nélküli. A tiszta belső-én, mint lélek-én.

A kék fénysugár megmutatja és összekapcsol bennünket a felsőbb énünkkel, a személyiség-énünket a lélek-énünkkel. Kibékít, megbékít ön-mag-unkkal. A kék a belső béke fénysugara. Amikor eme belső békében képesek vagyunk feladni önön valóságnak hitt akarásainkat, mert felismerjük, hogy a „szabad akarat” nem egyenlő az akaratossággal.

A kék fénysugár segíti ama önátadást, önfeladást, amikor képessé válunk az áramlásra, amikor már nem mi akarjuk irányítani a Kozmoszt, hanem újra tanulunk áramolni a Kozmosz határtalanságával, az óceán végtelen hullámaival…

A meditációs napon egy rövidebb hangoló meditációval nyitunk, majd a nap során szellemi tanításokra, közvetítésekre és három (egy óra hosszú) meditációra kerül sor, melyek a pillanat energiájának varázsában szintén közvetítés formájában érkeznek.

Az első nagy meditációban a kék fénysugár témáiban végzünk mentális és érzelmi oldásokat, a második meditációban a kék-fénysugár ajándékait integráljuk, a harmadik meditációban a kék fénysugár szerelem energiáit integráljuk a párkapcsolati életterületekbe.

A kék fénysugár ajándékai:

 • visszakapcsolódás a lélek-énhez, felsőbb (belső) énhez
 • egyensúly, kiegyenlítődés a lélek-én és a személyiség-én között
 • a személyiség-én belső békéje
 • az áramlás egyensúlya
 • gondviselés biztonsága
 • ősapa és ősanya energia
 • belső biztonságérzet (tudat)
 • békés kommunikáció
 • az Isteni-tervhez való kapcsolódás
 • a belső Isteni-tudattal való kapcsolódás
 • a szellemi-térrel való kapcsolódás
 • belső szellemi energiáink aktiválása
 • kapcsolódás felsőbb-énünkkel

Kristályfény Meditációs Nap:

„12 Csillag-fénykód: Kék Fénysugár”

„A Benned élő Kék Szellem felszabadítása, 

a belső szellem teremtő erejének felszabadítása…”

Időpont: 2016. Augusztus 21. (VASÁRNAP) 10.00 – 17.00
Helyszín: MagNet Közösségi Ház, Budapest, Andrássy út 98. /JUHAR terem/

Részvételi díj: 12.000.-Ft

Jelentkezés:

jelentkezes.kristalyfeny33@gmail.com


Szeretettel várunk!

„12 Csillag-fénykód” 2016-ban:

Január 9. – Vörös Fénysugár
Február 13 – Narancs Fénysugár
Március 13. – Korall Fénysugár
Április 3. – Sárga Fénysugár
Május 8. – Arany Fénysugár
Június 26. – Olajzöld Fénysugár
Július 24. – Smaragd Fénysugár
Augusztus 21. – Kék Fénysugár
Szeptember 18. – Türkiz Fénysugár
Október 16. – Indigó Fénysugár
November 13. – Lila Fénysugár
December 11. – Magenta Fénysugár