VAKTOR ORSOLYA
Rózsa
Indigónak lenni… ?
Kategória: Új-generációs gyermekek

Indigónak lenni… ?

„Kristálybaba” – mondták, amikor megszületett a kislányom, én pedig kikerekedett szemekkel néztem magam elé, hogy, vajon, az meg mit jelent…

Kutatni kezdtem, és bár egy pár hónapos csecsemő viselkedésmintái egyelőre beazonosíthatatlanok voltak számomra, annál inkább ismertem magamra, amikor a „kristálygyermek” elődjéről, az „indigógyermekről” olvastam. S bár hosszasan tűnődtem, hogy miért felnőttként találnak meg ezek az információk, és mennyivel könnyebb lehetett volna, ha különcségem idejében nevén neveződik – ma már tudom, máskülönben nem élhettem volna meg úgy, ahogy, az indigóságomat…

Éppen ettől volt olyan titokzatos, misztikus, hogy fogalmam sem volt, mi is történik mélyen a szívemben:

Emlékszem, kb. tíz éves lehettem, amikor már oly erősen élt bennem, miszerint a szüleim nem a szüleim, - valószínűleg adoptáltak, gondoltam - hogy ennek hangot is adtam. Persze, az édesanyám sírva fakadt, hogy mondhatok ilyet… Na, jó – gondoltam – szóval erről velük nem beszélhetek… magamba fojtottam. Később, kamaszként, olykor – olykor hosszasan elnéztem az osztálytársaimat, ahogy kosaraztunk vagy buliztunk, hogy vajon, hogyan is kerülök én ide… Biztos, hogy itt az én helyem? Biztos, hogy idevaló vagyok? Mintha valahova máshova tartoznék…

És bizony, egyre csak nőtt bennem az elvágyódás érzete… Azt nem tudtam megmondani hová, de az biztos volt, hogy nem vagyok otthon…

Tizenhárom éves koromban a családom boszorkánynak hívott, mert amit a kártyából kiraktam, az úgy is lett… Így, inkább ezt sem tettem… Aztán verseket kezdtem írni… Elvágyódós verseket… Mivel anyukám megint éjjeleket sírt át, hogy mi baja van az ő kislányának, így inkább felhagytam a versírással is. Bár bevallom, az sem volt túl bátorító, amikor az irodalom tanárom azzal nyugtázta általános iskolában a versírás iránti érdeklődésemet, hogy majd kinövöm…

Nem volt mit tenni, igyekeztem beilleszkedni, megfelelni, hogy ne okozzak annyi bánatot azzal, hogy folyton meg akarok halni… Persze, ez nem olyan letargikus depressziós állapot volt, én nagyon vidám gyerek voltam, - sokkal inkább… haza akartam menni…

Bármennyire is átlagos szerettem volna lenni, annál többször hallottam középiskolában, hogy én állandóan különcködök…

Később elkerültem a jogi egyetemre, és ott egy kicsit jobb lett… sőt bizonyos értelemben, sokkal jobb lett. Jobban lehetett vegyülni, eltűnni a tömegben, és hát… volt rajtam kívül még jó pár különc… és ez tetszett… Már nem voltam olyan magányos, mint végig gyerekkoromban. Hiába volt nagyon sok barátom, mindig úgy éreztem, egy kötélen táncolok – háló nélkül -, minden nap egy túlélés, hogy vajon kirekesztenek-e, megköveznek-e… gyerekként fogalmam sem volt, honnan jutnak ilyenek az eszembe, honnan ez a mély és megmagyarázhatatlan félelem, hogy valamit nem csinálok jól vagy az elvártaknak megfelelően, és akkor majd megszégyenítenek… kiközösítenek…

Huszonegy éves koromban megérkezett Ő… belenéztünk egymás szemébe, és felismertük egymást… legalább is a lelkünk felismerte egymást, az ősi szerelmet, az ősi összetartozást…

Mert nekem fogalmam sem volt ismét, hogy mi ez az ősi erő, ami áramlik kettőnk között, és én érteni akartam. Reinkarnációs könyvek és regressziós visszavezetések, tanfolyamok sora érkezett… és az ébredés elkezdődött…

Majd a kislányom nevén nevezett engem, és a kisfiam egy évvel később bekapcsolta a csatornámat… Amit kamaszként elzártam, az felnőttként ismét nyílt és tágult…

Évek teltek el, mire megérkezett St. Germain Fénymester, vagy én Ő hozzá… igen, ez így igazabb… én, Ő hozzá…

És St. Germain Fénymester, az alkimista mágus-mester, így tanított:

„Az indigóság a lélek eszenciája – küldetéstudat… misszió…

Nem az aura az, ami indigó színű, hiszen az aurában, a fénytestben minden szín megtalálható. Az aura, a fénytest színe, színösszetétele a hangulatváltozásnak, a lélekállapot változáshoz igazodóan alakul, változik. Az adott színek az éppen aktuális lélekállapotot, hangulatot jelölik.

Az indigógyerekek onnan kapták eme elnevezést, hogy az őket megelőző generációhoz képest jelentős mértékben - igen feltűnő módon - jelet meg az indigó szín a fénytestben. Az előttük lévő generációknál ilyen mennyiségben nem volt jellemző eme minőség.

Az indigó szín, az indigó fénysugár „tömeges” megjelenése az egyén fénytestében egy spirituális evolúciós ugrást mutat. Az indigó szín feltűnése a spirituális ébredés jele. Sokaknál megjelenik, akik jelenlétükben ama lélek-szándékban inkarnálódtak, hogy eme életükben fénylényüket ébresztik egy magasabb tudatossági szintre emberként…

Vannak, akiknél ez a meghatározó, domináns szín…

Az indigó fénysugár a lila és a kék fénysugárból születik. A lilában a kék és vörös násza, egybeolvadása szül új eszenciát, a fénylényt, kinek feje az égben, a kékben, a szellemben, a lába a vörösben, az anyagban. Egy szellemi, csillagtudatosságban létező lény, ki testbe, az anyagba inkarnálódik. A lila fénysugár, mely híd Ég és Föld között. Az indigó pedig eme lila-híd… és még egy csipetnyi kékség…

A kék a szellem eszenciája, a csillag-tudatosság fénykódjait hordozza…

Az indigó – lélek híd Ég és Föld között, híd a régi és az újvilág között. Ismeri a múltat, tudja a jövőt, de nem tartozik egyikhez sem… A régihez már új, az újhoz még régi…

Világok között lebeg…

Mintha sehol sem lenne otthon igazán…

Ezért érzi magát a lélek, aki indigó-misszióban van jelen, egyedül, vagy akár magányosnak…

A lila szín, az indigó szín az átváltozás, az átalakulás, az alkímia színe. Az indigó fénysugár fénykódjai ébresztik a lelket, az indigó fénysugár a híd, melyen a lélek átkel az idő birodalmán, a 3. dimenziós tudatosságból az 5. dimenziós tudatosságba.

Az indigó fénysugár eszenciája, a Lélek spirituális ébredése átvezet az idő illúzióján, a Maya – fátyol misztikumán, Kronosz Birodalmán…

Az indigó fénysugár komplementer-párja az arany fénysugár. Az indigó és az arany, ha egymásba olvadnak, tiszta, áttetsző fényt hoznak létre, a gyémántfényt. Az indigó felemel az Aranykorba. Az indigó fénysugár lefűzi az aurába, a fénytestbe, az energiatestekbe az Aranykor eszenciáit, fénykódjait.

Az arany fénysugár a Fénylény inkarnációs csillagának jelölője, mely őrzi a csillag-lét emlékeit. Az arany fénysugár őrzi a lélek küldetésének és sorsának kódjait. Az arany fénysugár eszenciája ébreszti a Lélek sorsfeladatát, életútját, mely szinkronicitásban, harmóniában és egyensúlyban van a Kozmosz áramlásával. Maga a Kozmosz áramlása. Vagyis, amikor a Lélek a Mindenség Óceánjának hullámaiban áramlik…

Akik indigó lélek-küldetésben születnek, ők a nagy átalakítók, a reformok, az újítások hívei. Reformerek, újítók, lázadók, felkelők, feltalálók és felfedezők. Uránusz gyermekei…

A Vízöntő Kor előhírnökei, kik lefűzik Gaia energiaterébe a Vízöntő Kor energiaszálait: szabadság, testvériség, egyenlőség…

Ők Saturnus unokái… ciklusról ciklusra emelnek, karmát egyenlítenek, lelket gyógyítanak, korszakokat transzformálnak…

Szív-magjukban csillag tudatosságukban rejtőzik az ősi tudás… a Szeretet-Tudás… Szív-magjukban Krisztusi - fényküldötti kódokat hordoznak…

Ám, Plútó sokakat rabul ejtett: az indigó fénysugár árnyék oldalai, elcsúszásai, amikor a lélek nem tartja tiszteletben a másik lélek szabad választását. Egy kényszerített szabadság, erőszakolt szabadság, az nem szabadság. Plútó árnyékában az indigóság megnyilvánulhat a képességek és az erők visszaélésében, felsőbbrendűség-tudat érzetében, felsőbbrendű leuralásban, hatalmaskodásban, bosszúban…

Az indigó szeretetfényében az érték megmarad, ám ami nem szolgálja már a fejlődést, az átalakul. De nem erőszakosan, nem minden áron, hanem átitatva a Krisztusi rózsaszín fénysugár szeretetével, szelídségével, finomságával, megértésével, elfogadásával, türelmével, toleranciájával, és megbocsátásával…

S bár sokan úgy írják, az indigó-misszió az 1970-es és ’80-as években érkezett meg a Földre, ez így nem igaz… Indigó fénysugár küldetésében már hosszú-hosszú idők óta érkeznek lelkek a Terrára, ám az kétségkívül igaz, hogy a ’70-es és a ’80-as években tömegesen érkeztek. Ők mára felnőttek…

Ahogy évről évre tisztul Gaia Földanya bolygó-tudatossága, úgy van lehetőségük egyre magasabb, tisztább rezgésű lelkeknek inkarnálódni Terra energiaterébe: kristálygyermekeknek, szivárványgyermekeknek és más és más csillaggyermekeknek…

Az indigók önmegbocsátása és önfeloldozása (nem önfeláldozása!) kulcsfontosságú lépés a bolygó szeretetrezgés emelkedéséhez:

Ők azok az ősi lelkek, akik egykoron a kék szellem fénykódjait elhozták a Terrára, akik lefűzték a tudattalan létformába a kékfény tudatosságát… Számtalan mítosz és az indigó-lelkek titkos szív-kamrái őrzik eme ősi emléket…

Ők azok a lelkek, akik időről időre emberi testbe inkarnálódnak más dimenziók csillagairól, hogy segítsék és támogassák az emberiség evolúcióját. Ők azok, akik apostolai voltak Jézusnak, vagy tanítványai más nagy, spirituális tanítóknak, mestereknek, kik harcosai voltak a szabadságharcoknak és forradalmaknak, amikor a nép önrendelkezési joga volt a tét. Feltalálók, felfedezők, tudósok, művészek… reformerek…

Mi az, ami megbocsátásra vár?

Ki indigó-lélek, szívében mélyen érzi: olykor a türelmetlenséget, az igazságtalanság feletti dühöt, a tehetetlenségből fakadó lélek-vulkán kitöréseket…

Az indigó-lélek igazságérzete rendkívül érzékeny, nagyon nehezen viseli azon viselkedéseket, szavakat, melyek nem rezonálnak a Kozmosz ősi szeretet-törvényeivel, a MAG-Forrás tiszta Szeretetfény együtthatóival…

Az indigó-lélek tudja és ismeri az érzést, ahogy életének pillanataiban újra tanulja az önuralmat, az erejének kontrollját. Az uralom a saját erő fölött, uralni az erőt, mely sajátja, erény. Nem egyenlő az elfojtással. Uránusz fénye felemel, árnyéka felrobbant. Az indigó-lélek Uránusz gyermekeként fényt gyújt, vagy robban és robbant… tombol, mint a hurrikán…

Az indigó-lélek Saturnus unokájaként lehet, ítél, s ítélkezik… Saturnus a kapuőr. Ám, míg Saturnus fényével megvilágítja a lelket, hogy az önmagától felismerjen, feldolgozzon, felébredjen, és önmaga választásában átkeljen – addig Saturnus árnyéka megítéli vagy elítéli a lelket, hatalmaskodik…

Bizony, az indigó-lélek sokat tapasztalt, sokat átélt és megélt, és oly jól ismerik a Föld időtereit. Ők visznek ciklusról ciklusra. Korszakról korszakra. Ahogy most is. Szívükből kioldják a középkor emlékeit, a középkori inkvizíció elkövető és áldozat hullámait, spirituális felsőbbrendűségük kiegyenlítődik. Voltak ők elkövetők és áldozatok is. Ítéltek és ítéltettek, égtek ők maguk is…

Az indigó-lelkek csillagtudatossága ébred, hogy amit egykoron St. Germain gróf tágítani kezdett, lélek-gyermekei méltó helyére emeljék…

Szabadság – a lélek kiemelkedik a karma-örvényből…

Testvériség – mindannyian az Egy, a Szeretetfény Forrás gyermekei vagyunk…

Egyenlőség – bár a küldetés és a lélekfeladat más, egyik sem fölébb vagy alább való , mert mindannyian mellérendeltségben fény-munkálkodunk…

St. Germain Fénymester”

Közvetítette: Kristályfény33 Vaktor Orsolya

Indigó Fénysugár Csillag-fénykódjainak aktiválása St. Germain Fénymesterrel...

Csillag-fénykódjaink ébresztésében, aktiválásban az Indigó Fénysugár tartományához érkeztünk. Fizikai testünket a fénytestünk, azaz az auránk veszi körbe. A fénytestünk a fény játékában különböző színekben pompázik, és minden színnek jelentése, üzenete van. A színterápia, a színekkel való gyógyítás az ősi civilizációkból maradt ránk. Az adott színnel való lélek-munka így lelkünkben azon témákat és ügyeket fényesíti, kristályosítja, ahol felborult az egyensúly. Amikor a fénytestünk csillag-fénykódjaival dolgozunk, akkor a lélek szeretet-egyensúlytalanságait állítjuk semleges kiegyenlítődésbe, hogy a lélek az adott színsugár témáit illetően újra a Teremtés és Létezés áramlásában hullámozhasson.

Az Indigó Szín-, és Fénysugár tartományában helyezkedik el a tobozmirigy csakránk (harmadik szem), melyet a homlokon ábrázolnak, ám a csakra belül érzékelhető, a fejünkben. A homlokrész a bemeneteli pontja, a tarkórész a kimeneteli pontja eme energiakapunak.

Ide tartoznak a spirituális ébredésünkhöz kapcsolódó témakörök, lélekügyek:

  • belső-látás, mint lélek-látás
  • belső-érzékelés
  • médiumi képességek
  • gyógyító képességek
  • magasabb dimenzionális tudatosság

Az Indigó Fényben a Kék és a Lila találkozása új eszenciákat ébreszt csillag-fénylényünkben. A Kék a tiszta tudatosság eszenciája, a Lila az átváltozás, átalakulás eszenciája. Vagyis az Indigó Fényben a spirituális tudatosságunk alkímiája történik. Csillag-fénylényünk transzformációja és transzmutációja bontakozik ki. A Kék és a Lila fények fellelhetőek a tűz lángjaiban, méghozzá a belső tartományokban, ahol az addigi kiég, felolvad, hogy valami új születhessen.

A Gyémántfény-gyógyítótér Indigó színű Csillag-fénykódjainak lefűzésének energetikai folyamatában a lila és a kék találkozásában dolgozunk. Az Indigó színtartomány energiakapuja a tobozmirigy csakra, a "harmadik szem" misztikuma.

Az Indigó - Csillagfénykódok energiaterében dolgozunk:

  • a spirituális képességek eszenciájával
  • a belső érzékeléssel (látás, hallás, stb.)
  • illetve az ezzel kapcsolatos karmikus szeretet-sérülések  gyógyításával
  • karmikus egyensúlytalanásgok kiegyenlítése az indigófény tartományában
  • a "harmadik szem" hangolásával Krisztusi Szeretetfényben

Az Indigó Csillag-Fénykódokat

St. Germian Fénymester energiaterében, St. Germain Fénymester 

gyógyító - tanító csatornájában tisztítjuk, nyitjuk, és avatásában hangoljuk...

http://vaktororsolya.hu/cikk/33

Három meditáció keretében bontakozik ki a folyamat:

1. meditáció: Az Indigó Fénysugár színtartományának témaköreit érintő karmikus egyensúlytalanságok, szeretetsbek, szeretetsérülések gyógyítása

2. meditáció: Az Indigó Csillagfénykódok lefűzése, ébresztése és aktiválása a Fénytestben, szív csakra és tobozmirigy csakra összehnagolása, ébresztése

3. meditáció: Ikerlélek és ikerláng kapcsolódás, az Egylélek gyógyítása és hangolása az Indigó Fénysugár ajándékaiban

Kristályfény Meditációs Nap:

„12 Csillag-fénykód: Indigó Fénysugár”

Időpont: 2016. október 16. (vasárnap) 10.00-17.00

Helyszín: MagNet Közösségi Ház, 
Budapest, Andrássy út 98.
/JUHAR terem/

Hozzájárulás: 12.000.-Ft / fő (helyszínen)

Jelentkezés szükséges a terem véges befogadóképessége miatt:

jelentkezes.kristalyfeny33@gmail.com

Szeretettel várunk!

St. Germain Fénymester

Kristályfény33 Vaktor Orsolya