VAKTOR ORSOLYA
Rózsa
St. Germain Fénymester: Az ébredés újabb fázisa… ébredés az Egységre, a Szeretet-Tudásra, mint ősi tudásra… a szív bölcsességének szeretetfényben ragyogó eszenciája…
Kategória: Szív-mag

St. Germain Fénymester: Az ébredés újabb fázisa… ébredés az Egységre, a Szeretet-Tudásra, mint ősi tudásra… a szív bölcsességének szeretetfényben ragyogó eszenciája…

Szívem szeretetével köszöntelek Benneteket, Fénytestvéreim!

Ama rendkívüli időről szólok most, mely kétségtelenül az egyik legizgalmasabb a lélekébredése során. Az október eleji Újhold energiái egyre mélyebbre érnek sokak szívében, ahogy egyre érzékenyebbé válnak sokan az energia-mezők hullámaira. Fontos tudnotok, hogy az igaz lélek-ébredés a szív kapuján át történhet meg.

A legenda nyomán Atlantisz elsüllyedt, elnyelte a víz… Sok más ősi civilizációt, melyben sokkal magasabb, tisztább tudatossági szinten éltetek - a legendák nyomán - elmosott az özönvíz. Így, eme ősi civilizációkhoz, olybá tűnik, a vízen át vezet az út…

A víz az érzelmek szimbóluma, és a víz hatás-kölcsönhatásban áll a Hold ciklusaival. A csakra-oszlop - lényetek fényoszlopa - is az anyag tartományaiból a szíven át vezet fel a szellem tartományiba. A szív szeretet-sérüléseinek meggyógyításán át vezet az ébredés-útja a spirituális érzékelés és éberség tisztaságába. A szív tisztasága a lélek emlékeinek (régmúlt, mint előző életek, létek, és közelmúlt, mint a jelen múltjának) érzelmi megtisztítása, érzelmi transzformálása. Ami megtörtént, az megtörtént (lineáris idősík értelmezésben), és nem az emlékek, történések változnak meg, hanem az eseményekhez kapcsolt érzelmi-lenyomatok oldódnak fel. A történetek megváltoztatása helyett a figyelem az eseménykehez kapcsolt érzelmek és kondicionált minták feloldásán és átírásán lehetne. Minden, amit a Lélek átél, megél, hatást gyakorol rá.  A tapasztalások feltöltődnek a Lélek érzelmeivel, a Lélek duális megítélésével. Jelen időteretek a dualitás hálóján lebeg. Így a polaritás szerint folyton jó és rossz, helyes és helytelen ítéletek születnek.

Vajon mi lehetne, ha egyszerűen azt választaná a Lélek, miszerint ettől a pillanattól kezdve nem hoz ítéletet, hogy valami jó vagy rossz, helyes vagy helytelen?

Amíg duális, polarizált a gondolkodás, addig nem tud megszületni az Egység. Amíg valami elutasításban, kirekesztésben van, addig nincsen Egység.

Ez lenne most a kulcs: A spirituális ébredés az Egységre…

Időről időre megjelenik a jelenség, hogy a szív kapuját kikerülve kívánja valaki visszavenni magához az ősi tudatosság ajándékait. A szív megkerülésével csupán üres teóriák, megtanult szövegek árasztják el a teret, amiből hiányzik a szív bölcsességének szeretetfényben ragyogó eszenciája. A MAG a szív mélyén pulzál, a szív energiájában lüktet a MAG. Így a szív megkerülésével nem is sikerülhet a MAGához vétel, MAGában való felébresztés. A spirituális ébredés a Szeretet ébredése. A szív szeretetének ébredése. A szeretet az energia, a szeretet az élet, a létezés hulláma és áramlása. Ám a szeretet nem egyenlő a ragaszkodással, a másikra való rátelepedéssel, az érzelmi zsarolással. A szeretet szabad…

A Lélek különböző létformákban tapasztal. A Lélek a különböző létformákban való tapasztalás során esetlegesen sérülhet. A szeretet egyensúlya, semlegessége, neutrális töltése kibillen, kiborul, egyensúlytalanság keletkezik. Eme szeretetsebek a Lelket elnehezítik, nehéz lesz a szív…

Amikor a Lélek gyógyul, akkor a tapasztalásai során keletkezett szeretetsebek tisztulnak és gyógyulnak. Így a Lélek újra egyensúlyba kerülhet. Így tud feloldódni a polaritás. A Lélek ítéletei megszűnnek, hogy mi a jó és mi a rossz, hogy mi helyes és mi helytelen.

A létezés hálóján minden történés a Karma Törvényében, vagyis a kiegyenlítődésben történik. Ki egykoron elkövető, máskor áldozat. Vagy a Lélek kívánja megtapasztalni a különböző történeteket. Az, hogy egy történet milyen, már a Lelkek ítélete a dualitás polarizációjában.

Sokatok Lelke régóta kering a Karma örvényében, és jelen időtérbe azzal a szándékkal érkezett sok Lélek, hogy visszaállítsa önmagát az egyensúlyba. Ezért jelen van körülötte, az életében, minden olyan szituáció és kapcsolódás, ahol egykoron elveszítette az egyensúlyát, a szeretet szabadságát.

A szeretet szabadságának kulcsszava a megengedés…

Szeret-e a Lélek, megengedi-e a másiknak a szabad tapasztalást, és nem a saját szűrőjén, szemüvegén keresztül ítéli meg, hogy eme tapasztalás normális vagy nem normális.

Nos. Mi köze van mindennek a spirituális ébredéshez?

Ez maga a spirituális ébredés.

A spirituális ébredés a szeretet szabadsága, egyensúlya, semlegessége. Spirituálisan felébredtnek lenni, megengedésben lenni - az ítéletek polaritása nélkül…

Aki szívből ébred fel, nem helyezkedik senki fölé, sem alá, mellérendeltségben létezik „testvérei” között. Szelíden támogat, ám kerüli a térítést, kerüli a meggyőzést. Aki spirituális ébredésben van, nem versenyzik, nem akarja legyőzni a másikat, nem akar győzedelmeskedni.

A lelkek közötti versengés a Viszály Energiájában születik, és bomlasztja az Egységet.

Az igaz spirituális ébredés, a szív gyógyulása az Együtt Energiájában történik. Amikor sérült az „együtt-szívdobbanás”, elszakadtak egymástól a Lelkek. Az elszakadás egy fájdalom-emlék a Léleknek. Az elszakadásban a Lélek fél-elemben van.

A Lélek tapasztalásai, amikor fájdalmat hoztak, félelembe tették a Lelket. Eme fájdalom és félelem elfátyolozza a finom-érzékelés képességét (tobozmirigy csakra – harmadik szem szimbóluma). A spirituális érzékelés a szív-magból ébred fel. Így, akiknek még szíve telve van fájdalommal és félelemmel, érzékelése is fátyolozott. Ki fájdalmak és félelmek fátylai mögül érzékel, annak ítéleteivel szennyeződik a tér.

Ki fel kívánja ébreszteni spirituális érzékenységét, annak szívében szükséges tisztulnia és gyógyulnia. A tiszta szív, ki a szeretet-egyensúlyában dobban, képes tisztán látni, hallani, érzékelni és tudni. Az ősi tudás nem lexikon-tudás, hanem a Szív-emlékezete a Szeretet-Tudásra. A Szeretet-Tudás az ősi tudás, mely minden MAG-ban jelen van, még ha jó mélyre is elásva…

Drága Lélek!

Ha felébredt Benned a vágy, hogy újfent magadhoz vedd azt a spirituális képességet, ami mindig is a Tiéd volt, amit nem vett el Tőled senki, csupán Te magad zártad el…

Ha készen állsz arra, hogy szívedben újra láss és hallj, hogy újra lásd és halld azt, ami mindig is Benned és körülötted volt…

Amikor szívedben készen állsz arra, hogy tágítsd tudatodat más világok és dimenziók, más létformák befogadására…

Akkor szeretettel várunk:

Indigó Fénysugár Csillag-fénykódjainak aktiválása St. Germain Fénymesterrel...

Csillag-fénykódjaink ébresztésében, aktiválásban az Indigó Fénysugár tartományához érkeztünk. Fizikai testünket a fénytestünk, azaz az auránk veszi körbe. A fénytestünk a fény játékában különböző színekben pompázik, és minden színnek jelentése, üzenete van. A színterápia, a színekkel való gyógyítás az ősi civilizációkból maradt ránk. Az adott színnel való lélek-munka így lelkünkben azon témákat és ügyeket fényesíti, kristályosítja, ahol felborult az egyensúly. Amikor a fénytestünk csillag-fénykódjaival dolgozunk, akkor a lélek szeretet-egyensúlytalanságait állítjuk semleges kiegyenlítődésbe, hogy a lélek az adott színsugár témáit illetően újra a Teremtés és Létezés áramlásában hullámozhasson.

Az Indigó Szín-, és Fénysugár tartományában helyezkedik el a tobozmirigy csakránk (harmadik szem), melyet a homlokon ábrázolnak, ám a csakra belül érzékelhető, a fejünkben. A homlokrész a bemeneteli pontja, a tarkórész a kimeneteli pontja eme energiakapunak.

Ide tartoznak a spirituális ébredésünkhöz kapcsolódó témakörök, lélekügyek:

  • belső-látás, mint lélek-látás
  • belső-érzékelés
  • médiumi képességek
  • gyógyító képességek
  • magasabb dimenzionális tudatosság

Az Indigó Fényben a Kék és a Lila találkozása új eszenciákat ébreszt csillag-fénylényünkben. A Kék a tiszta tudatosság eszenciája, a Lila az átváltozás, átalakulás eszenciája. Vagyis az Indigó Fényben a spirituális tudatosságunk alkímiája történik. Csillag-fénylényünk transzformációja és transzmutációja bontakozik ki. A Kék és a Lila fények fellelhetőek a tűz lángjaiban, méghozzá a belső tartományokban, ahol az addigi kiég, felolvad, hogy valami új születhessen.

A Gyémántfény-gyógyítótér Indigó színű Csillag-fénykódjainak lefűzésének energetikai folyamatában a lila és a kék találkozásában dolgozunk. Az Indigó színtartomány energiakapuja a tobozmirigy csakra, a "harmadik szem" misztikuma.

Az Indigó - Csillagfénykódok energiaterében dolgozunk:

  • a spirituális képességek eszenciájával
  • a belső érzékeléssel (látás, hallás, stb.)
  • illetve az ezzel kapcsolatos karmikus szeretet-sérülések  gyógyításával
  • karmikus egyensúlytalanásgok kiegyenlítése az indigófény tartományában
  • a "harmadik szem" hangolásával Krisztusi Szeretetfényben

Az Indigó Csillag-Fénykódokat

St. Germian Fénymester energiaterében, St. Germain Fénymester 

gyógyító - tanító csatornájában tisztítjuk, nyitjuk, és avatásában hangoljuk...

Három meditáció keretében bontakozik ki a folyamat:

1. meditáció: Az Indigó Fénysugár színtartományának témaköreit érintő karmikus egyensúlytalanságok, szeretetsbek, szeretetsérülések gyógyítása

2. meditáció: Az Indigó Csillagfénykódok lefűzése, ébresztése és aktiválása a Fénytestben, szív csakra és tobozmirigy csakra összehnagolása, ébresztése

3. meditáció: Ikerlélek és ikerláng kapcsolódás, az Egylélek gyógyítása és hangolása az Indigó Fénysugár ajándékaiban

Kristályfény Meditációs Nap:

„12 Csillag-fénykód: Indigó Fénysugár”

Időpont: 2016. október 16. (vasárnap) 10.00-17.00

Helyszín: MagNet Közösségi Ház, 
Budapest, Andrássy út 98.
/JUHAR terem/

Hozzájárulás: 12.000.-Ft / fő (helyszínen)

Jelentkezés szükséges a terem véges befogadóképessége miatt:

jelentkezes.kristalyfeny33@gmail.com

Szeretettel várunk!

St. Germain Fénymester

Kristályfény33