VAKTOR ORSOLYA
Rózsa
Chamael Arkangyal üzenete: Az Ébredés kapujában vagytok…
Kategória: Arkangyal közvetítések

Chamael Arkangyal üzenete: Az Ébredés kapujában vagytok…

"Szeretetben köszöntelek Benneteket!

Csillag-fényküldöttek szív-emlékezete ébred 2016 ősz-kapujában...

Kihívásokkal teli időszakba fordult át a tér az Őszi Napfordulóval. Számos eddig megoldatlan ügy vár még rátok. Egészen pontosan, olyan ügyek várnak rátok, melyek még mindig egyensúlytalanságot teremtenek szívetekben. E záródó ciklus akkordjában lehetőség nyílik, hogy minden olyan békétlenség és szeretetlenség meggyógyulhasson, mely nem rezonál össze a következő ciklus frekvencia tartományával.

Természetesen e körökben is szabad választás jogán lehet tovább és tovább lépni. Mindemellett egyre több lélek ébred fel mély álmából. Lehet, hogy Te, aki e sorokat olvasod, szintén eme lélek-csoport közé tartozol.

„Harangok kongnak, szívek harsonája zeng,

Hazahívja a Teremtő a Lélek-gyermeket…

Belső csengő, ha megszólal,

Megjelenik a hívás minden éjjel és nappal…

Emlékeid felszínre törnek,

A világok vándorai a Fénybe jönnek…

E téridő csodájának cseppjeiben,

Meglátod magadat az Eredetben…

Szíved emlékszik majd mindenre,

Mely Akashád a létezésedben…”

Rendkívülien különleges téridőben vagytok jelen, amikor a Lélek az illúzió fátylai mögül előlép a tiszta eszenciák eredetébe, Ti úgy hívjátok, a valóságba, az igazságba. A folyamat éteri lényege, hogy a Lényben, aki vagy, begyógyul minden szeretetseb, szeretetsérülés, és megteremtődik az egyensúly.

Tudnotok szükséges, hogy bárki előtt nyitva eme lehetőség, minden Lélek önmaga választ az Ébredésről. Az Ébredés önmagatok végtelen és határtalan fényességére és szeretetére való ráébredést jelenti. Ám eme végtelen fény a szívből árad, és a szív fénye bevilágítja a szellem-elme teremtő-képességeit. Ti úgy hívjátok: természetfeletti képességek. Magasabb dimenziók világaiban eme képességek a természetesek. Tudnotok szükséges, hogy nem minden ember érzi eme hívást a szívében, és ez így van jól, mert nem minden ember választja az Ébredést. A Terra egy csodálatos Kozmosz-gyógyító Központ, ahol különböző világok lelkei pihennek meg…

Az Ébredés több fázisban történik, ám mindig a szív kapuján keresztül történhet meg. A szív a szeretet-központ, és eme szív-szeretet ébredésnek vannak fázisai. Nagyon-nagyon rendkívüli esetben történik egy pillanat alatt a folyamat. Sokszor a hirtelen ébredések egy-egy baleset, vagy testi – lelki sokk pillanatában mennek végbe. Ez nagyon ritka. Általában a szintről szintre történő ébredés zajlik. A felfedezés varázslata maga a gyermeki öröm. A Lélek tulajdonképpen eme gyermeki örömbe talál vissza, amikor felébred benne a Fénylény és annak magasabb dimenzionális tudatossága.

Sokszor azt kérdezitek: „Mit kell tennem?”…

Cseréljétek le az eddigi gondolataitokat, hiteiteket a világról! Ne úgy gondolkozzatok, ahogy eddig! Nem lehet úgy másik világ tartományaiba belépni, más minőségben létezni, ha ugyanúgy gondolkodsz, ahogy eddig. Ezt már az egyik csodálatos fényküldöttünkkel megüzentük Nektek, Ti úgy hívjátok, Albert Einstein…

Bizony, nagyon sok fényküldöttet és üzenetet küldünk Hozzátok és Nektek, és sokan épp oly hitetlenek most is, mint évezredekkel ezelőtt…

Néhány száz Csillag-fénylény vállalta ama Krisztusi küldetést, hogy az inkarnáció keresztjén alámerülve, Kronosz Időbirodalmán alászállva, a Feledés Forrásából iszik, és emberként, saját ébredési folyamatán át, csillag-fénykódokat fűz le a Terra eme időterébe…

Lehet, hogy Te, aki e sorokat olvasod, épp egy ilyen Csillag-fényküldött vagy, és eme üzenet, lehet, éppen a Te saját ébresztő-kódod, amit önmagadnak terveztél meg. Aki elindul az Ébredés-hídján, ő már többé nem tud visszafordulni. A tudást nem veheti el senki Tőled. Amit tudsz, az már a Tied. Minden felismert és tudott információ újabb és újabb embert alkímiáz belőled. Minden egyes lépéssel a hídon új emberré válsz. A Csillag-tudás hídján átkelni, maga az Ébredés, egy Lélek – Alkímia folyamat.

Ahogy a Csillag-fényküldöttek ébrednek, ahogy tudatosságuk visszaemelkedik ama Fénybe, ahonnan jöttek, úgy egyre több csillag-fénykódot fűznek le a Terra időterébe. Így változik, és rezonál egyre magasabb frekvenciára Gaia Földanya mágneses tere. Ez abban segít, hogy könnyebben gyógyulhatnak más világokból ide érkezett Lelkek, és hamarabb találnak vissza szívük szeretet-béke egyensúlyába, az Otthonukba.

A Szív és a Lélek ébredése egy komoly elköteleződést kívánó, mély lélek-munka. Nem varázsütésre történik, hanem szükséges hozzá a lélek szabad választása, és utána a felelősségben felvállalt, elhivatottságot és kitartást kívánó minden nap végzett lélek-munka. Az Ébredés a Lékek önön választása, mindig, kivétel nélkül. Így, aki nem kéri, nem is fog megtörténni. Akik elindulnak az úton, a hídon, nekik folyamatosan kigyúlnak a jelző-fények, melyek hazavezetik őket. Egy ponton túl érezheti úgy a Lélek, hogy önmaguktól folynak az események. Ön – mag – uktól… Vagyis a Lélek szándékából fakad. A Lélek szándéka az indító-gomb.

A Csillag-fényküldöttek hitében nem kérdés, hogy léteznek más világok, nem kérdés, hogy fizikai testük körül éteri és fényrétegek vannak, melyek az Ő való fénytestük. Eme fénytestben vannak ama kódok, információk, melyek az egyént, a Lélek pillanatát meghatározzák. Ha igaz változásokat szeretnél elérni a létedben, akkor tisztítsd eme fény-kódokat a saját aurádban! A fénytest információ halmazát szükséges lecserélni…

Fontos, hogy megértsétek, nincsen körülöttetek semmilyen negatív, támadó erő, csak és kizárólag a „Rezonancia vonzás-törvénye” működik. Ez a vonzás, a rezonancia vonzása az alapja a létezésnek. Az egy másik kérdéskör, hogy ki mennyire ismeri önmagát, hogy ki mennyire mer szembe nézni önmagával, önön saját gondolataival. Sokan menekülnek önmaguk elől, és önmaguk előtt is szerepeket játszanak.

A Csillag-fényküldöttek oly mélyre merülnek önmagukban, mint az ősi mesékben a hősök, és eme mélységekbe egyesítik önmagukban az árnyékot és a fényt. A Létezés dualitásában nem lehet megtagadni az árnyékot, mert minél jobban tagadja valaki az árnyékot önmagában, annál inkább erőt kap és felszínre tör. Az árnyék a fényben olvad fel, eggyé válik a fénnyel. A fény maga a szeretet. Az árnyékos lélekrészek a szeretetből kitaszított lélekrészek. Így a szeretetbe való befogadással, visszaemeléssel történhet meg az egyesítés, az egységbe emelkedés.

Amíg a Lélek önmagának nem bocsát meg, addig azt fogja tapasztalni, hogy a külvilág valamiért hibáztatja őt. Ám ez valójában a saját önön hibáztatása, ami kivetítésre kerül. Ahogy bent, úgy kint. Amikor a Lélek önmagát feloldozza, és újra szeretni kezdi önmagát, akkor ez fog visszatükröződni a külvilágból is. Minden először a mag-ban történik, hogy aztán mag-uktól történhessek az események.

Amikor visszatalál a Lélek tiszta-mag eredetébe, egyensúlyába, azaz szeretetébe és békéjébe, akkor számára megnyilvánul eme világ kívül is. Az Ébredés a Lélek felelősségvállalása önmagáért.

Vagyis az Ébredés-hídja keresztül vezet a Sötétség tartományain, ahol a Lélek önmaga árnyait ismeri fel és meg, hogy aztán azokat szeretetével, megbocsátásával bevilágítsa, átvilágítsa, megvilágítsa, feloldozza, és szívének szeretetfényében önmagába olvassza, egyesítse. Ezt jelenti a Megvilágosodás: A Lélek önmaga árnyait szeretetével bevilágítja, átvilágítja, megvilágítja, azaz szembe néz önmagával, és önmagának adott megbocsátásban, megvilágosodik. Így lesz Egységben…

Minél több fény és világosság érkezik a Lélek mélységeibe, annál tisztábban emlékszik a szellem-elme, és meri újra használni képességeit. A Megvilágosodás a szívből áramlik fel a szellem-elmébe (nem egó-elme, hanem a teremtő-szellemelme). Amíg a szívben szeretet - sérülések vannak, addig az árnyékok beárnyékolják a szellemelmét is (tobozmirigy és korona csakra).

Így a spirituális Ébredés a szívkapuján átkelve mehet végbe, emelkedhet fel a belső látás és belső érzékelés tartományiba.

Chamael Arkangyal vagyok, a feltétel nélküli szeretet és megbocsátás angyala, fényem rózsaszín és magenta, hogy szíveteknek reményt hozzak, hogy fényteretekbe szeretetet és isten – bizalmat - hitet töltsek.

A Csillag-fényküldöttek felébrednek, emlékeznek, és tudatuk világokat köt össze, hogy elvégezzék a fénymunkát, amiért idejöttek: lefűzni a szeretetfény csillag-kódjait, melyek hazavezetik a megrekedt lelkeket…

Szeretlek Benneteket: Chamael Arkangyal”

Közvetítette: Kristályfény33

Kétségkívül rendkívüli energia-kapuk nyílnak időterünkbe, hogy az emlékezetünk és éberségünk olyan szélességben tágulhasson, melyre évek óta várunk. Sok-sok Lélek már életek óta készíti elő eme kapu-átkelést, mely éppen nyílik a térben. Sokan most kapcsolódnak.

És a Lélek mindig önmaga választ szabadon…

Így a fenti üezent energiájában,

és összehangoltan együttműködve magasabb dimenziók Fénysegítőivel,

a VIRÁGOK VÖLGYE Női Meditációs Esten,

2016. szeptember 29-én (18.30-21.00),

Lady Nada Fénymesternő csatornájában

tisztítjuk és hangoljuk szívünket,

hogy ébresszük magunkban a Csillagfény-küldött szellemelmét és képességeket.

Lady Nada Fénymesternő neve belső érzékelést jelent, és a rózsaszín fénysugár mestereként, küldötteként, a szív fénykódjainak eszenciát emeli fel a fénybe, hogy szívünk fénye beragyoghassa teremtő-szellemelménket. Lady Nada Fénymesternő segíti a szív és a tobozmirigy csakrák kapcsolódását és tiszta fényének lefűzést az energiamezőnkbe.

Lady Nada segíti és támogatja a Csillag-fényküldöttek tiszta látását, hallását, érzékelését, tudását:

2016. szeptember 29. (csütörtök) LADY NADA Fénymesternő Invokációja

A következő VIRÁGOK VÖLGYE Női Meditációs Est Fénymesternője LADY NADA:

NADA – mint belső hang jelentése – Lady Nada a spirituális belső hangra és a spirituális belső érzékelésre való figyelés képességét segíti és támogatja. A spirituális női érzékelés ébresztője Ő, a szív és a harmadik szem (tobozmirigy csakra) összekapcsolásában, összehangolásában segít. A Fénymesternő a halvány rózsaszín fénysugár energiájában ébreszti bennünk a nőiség finom érzékelés tiszta csillag-fénykódjainak eszenciáit. Gyógyítja női szívünket, szívsérüléseinket a szerelemben, vagy más kapcsolatokban, amikor nőiségünkben sérültünk. Amikor azt választottuk, hogy keményebbek és még keményebbek leszünk…

Lady Nada visszavisz bennünket eme válaszutakhoz, és tanítja, gyógyítja, hangolja lelkünket a női finomság, lágyság, gyengédség és szelídség eszenciájában. Lebontja fénytestünkben a női fájdalmak, és szeretetsebek megkeményedett, bekövesedett kérges rétegeit, hogy e kérges rétegek alól újra életre kelhessen a kecses és bájos nő.

Lady Nada Fénymesternő megidézésben, invokációjában a női lélek azon része ébred „Csipkerózsika” álmából, aki hosszú - hosszú, több százéves álomba szenderült a háborúk és harcok időzónáiban. A nő megkeményedett a történelem során, mert a túlélés, a gyermekei védelme ezt követelte tőle.

Ám éppen ciklusváltásba érkezik az emberiség: a Nap kiáradó aranyfényének uralmát átveszi a Hold lágy és bájosan csillogó befelé figyelő ezüst fénysugara. Az emberiség ciklusváltása a külső csillogásról áthelyezi a figyelmet a belső ragyogásra – hogy majd eme belső ragyogás újra kifelé áradhasson. Azonban, most a figyelem a külvilág külcsínéről a Lélek belső világainak értelmezése felé, és annak magasabb minőségekbe emelése felé fordul az emberiség történelmében. A Lélek belső világainak, mélységeinek megvilágítása a Nő, vagyis a Hold princípiuma.

Így a Női értékek ismét felszínre törnek, a női minőségek visszaintegrálódnak és újraaktiválódnak a női szívekben. A szeretet gyógyít. A nő ölelő karja, megértő és vigasztaló mosolya, a nő reményt adó tekintete, a nő megbocsátó és megnyugtató érintése, simogatása hazavezeti a lelkeket a Béke és a Szeretet igaz Otthonába. Ebben segít és támogat Bennünket, Nőket, Lady Nada.

Lady Nada ébreszti és hangolja bennünk eme női eszenciákat, hogy az Ősz Kapuján átkelve, Őszi Napéj-forduló áramlásában hazavihessük Otthonunkba, Szeretteink fészkébe a Fényt, a ragyogást. Lady Nada fényesíti szívünket, hogy szeretetfényünk melegével, meghittségével betölthessük az őszi és téli esték lélek-visszavonulását, befelé-figyelés energiaterét. Lady Nada a Női Szív Szentségének Csillag-fénykódjait fűzi le fénytestünkbe, auránkba, hogy ős-anyáink Misztérium – hagyatékát és örökségét Mag-unkban magasabb dimenziók fényességébe emelhessük.

Erről részletsebben: http://vaktororsolya.hu/cikk/28

A „VIRÁGOK VÖLGYE” (a virág a női lélek, a női szív szimbóluma, a völgy a nő méhének, kelyhének, szentségének szimbóluma) a Női Misztériumok energiatere, ahol Ősanyáink, Istennőink, magasabb dimenziók Csillagtereinek Női Fényentitásai lépnek velünk kapcsolatba, segítenek és támogatnak bennünket - a Kozmosz-anya Földi Lányait - hogy itt és most a Terrán is képviselhessük és megélhessük női lelkünk papnő fényének eszenciáit…

Meditációs Est LADY NADA invokációjában: 

Lady Nada Fénymesternő tanításokat ad át nekünk, hogyan teremthetjük meg a fentebb írt üzenet energiaterét földi valóságunkban (gyakorlat a hétköznapok avatásiban),

majd meditáció-közvetítés keretében a fentebb írt üzenettel kapcsolatos Csillag-fénykódokat fűzi le fényterünkbe Lady Nada, és kiegyenlíti a nő egyensúlytalanságokat a mentális és érzelmi terekben. A rózsaszín fénysugár csillag-fénykódjainak magunkba integrálásával a hétköznapok varázslóasszonyivá válunk…

Időpont:

2016. szeptember 29. (csütörtök)

18.30 - 21.00

 

Helyszín:

KRISTÁLYFÉNY-KÖZPONT

Budapest, 2. kerület, Káplár u. 11-13. 1. emelet, 5. ajtó 

Az épületbe a bejárat a Pengő-köz felől található,

Jobb oldali kaputelefon: 5-ös csengő,

jobb oldali lépcsőház,

3 lépcsősor felfelé...

 

Hozzájárulás: 5000.-Ft/fő (helyszínen)

 

Jelentkezés szükséges a terem befogadóképességének határai miatt:

jelentkezes.kristalyfeny33@gmail.com

 

Szeretettel várunk!

Lady Nada Fénymesternő

Kristályfény33