VAKTOR ORSOLYA
Rózsa
Lady Nada Fénymesternő üzenete: Új csakrák nyílnak fénytestünkben…
Kategória: Fénymester közvetítések

Lady Nada Fénymesternő üzenete: Új csakrák nyílnak fénytestünkben… 

"A világ illúziójának fátylán túl ébred már a lélek,

S ki egykoron álomba szenderült, magához tér végleg.

Minden, mi volt egykoron ármány és cselszövés,

S mi az emberiségnek volt egy szívdöfés,

Messze száll, s ki látja-e még valaha,

Nem dönt e felől más, csupán a szívnek szava…

A szó, mely éget és lángol,

A szó mágiája, mely a lélek mélyéig hatol,

A szó varázsige, s bánni vele hatalom,

Ki hogy beszél, úgy lesz támadás vagy oltalom.

A szó a legnagyobb erény, s a gonosz is egyben,

Pillanatok alatt tőröket helyezhet el a szívekben.

Ártatlanság fátylába burkolózva,

Tudatalatti holdfény homályában lopózva…

Keresi a lélek, mikor s hol rontotta el,

S nem mer szembe nézni a szó erejével.

A szó a hatalom,

S a lélek szabadon választ, miszerint támadás vagy oltalom…

A szó gyengéden száll, de ereje lesújt,

S a legveszélyesebb, mikor erről használója mit sem tud.

Keresi a lélek, egykoron hogyan élt vissza a tudással,

De nem mer szembe nézni a pletykálkodással…

A tudás, a másik lélek ismerete,

Gyengeségeinek lehelete,

A másik lélek titkainak felfedése,

A szó mágiája, a lélek szándékának eredete…

S Te, vándor, ki egykoron aranyban, fényben, bőségben és szeretetben éltél,

Tudsz e bánni a szóval, a szónak mágiájával,

Az emberek tudatmanipulációjával?

Mert minden szó manipuláció, akár kedves, akár haragos,

Mert minden szó befolyásol, és módosítja tudatot.

A szó az információ, mely irányokat jelöl,

Minden beszéd hatásokat és kölcsönhatásokat eszközöl.

A kedves szó is befolyásol és manipulál,

Csupán értékítéletetekben kedvező eredményt produkál.

A manipulálás maga a hatásgyakorlás.

Manipulál, ki hatással van a világra,

Mert a létezésben élők hatást gyakorolnak egymásra.

Csupán Ti társítottátok a manipulációt a negatívval, a rosszal,

Pedig a manipuláció egyenlő a hatásgyakorlással, a befolyásolással.

Minden információ, ismeret befolyásol,

Alakítja az utat, melyen a lélek vándorol.

 Ítéletetek szerint a szó mágiája jó vagy rossz,

Ám a manipuláció, mint befolyásolás, lehet jó vagy rossz.

Mindkettő hatalom, csupán a szív dönt, támadás vagy oltalom.

Az Újkor Fényküldöttei ezért kérdeznek,

S kerülik a könnyelmű kijelentéseket.

A válasz mindig a magban rejtőzik,

A lélek kulcsait a szív kamrái őrzik.

Az Újkor Fényküldöttei kérdéseket tesznek fel,

S a lelket kérdésekkel segítve,

Elvezetik őt saját válaszainak terébe…

A beszéd az, ami emberi,

Mi a gondolatokat elfedi…

A szó az, mi az embert megkülönbözteti,

A szó erejével igaz gondolatait elrejtheti.

A szó hatalmával titkokat árulhat el,

S visszaélhet a másikról tudott ismerettel.

Ám a szó gyógyít is,

A szó, mely sebeket tisztít,

Egybeolvasztja az egykoron széthullottakat,

Hazavezeti az otthontalanokat.

S mi egykoron lehasított az egységből, az egyensúlyból,

Kitaszított a békéből, és harmóniából,

Újraéled a szívben,

S egyre többen mondják: szeretlek…

Tisztul a szív, és tisztul a tudat,

Ébredezik, ki egykoron álomba szunnyadt.

A tiszta szív és a tiszta tudat,

Nyitja a fénytestben a türkiz kapukat.

Új energiakapuk nyílnak az aurában,

Melyek hazavezetik a lelket Szent Otthonába.

A szeretet és a béke az Otthon,

A lélek emelkedik a Türkiz Csillagfénykódon.

A Türkiz a Kék és a Zöld násza,

A szavak szeretet-tánca.

Találkozik az értelem és az érzelem,

Az ember ismét képes felülemelkedni a sérelmeken.

A szív fájdalma nagy úr, aki hatalommal rendelkezik,

Maga alá temeti, aki őt le nem leplezi.

Ha a szív zöld fénye megtörik és megkopik,

A tudat kék fénye a sötét erők köré szövődik.

Így tűnt le egykoron a türkiz fény az aurában,

Ahogy letűnt az arany fény Gaia Földanyában.

Indigó fénysugár ébredése újra kelti az aranyat,

A türkiz kiragyogása újra fűzi a korall lélekcsaládokat…

Szeretett Fénytestvéreim!

Spirituális utatok mérföldkövéhez értek, amikor fénytestetekben a türkiz tudat ébred. Keresitek, és kutatjátok, egykoron hol rontottátok, eme kíváncsiság újra építi világotok. Amikor önfeloldozást kap a lélek önmagától, szívében újra önszeretet lángol. Amikor a lélek önmegbocsátása elárasztja a merkabáját (fénytest), a lélek visszaintegrálja magasabb dimenzionális létformáját.

Egyre érzékenyebb részekhez értek, a kommunikációt megtisztítani szükséges. A szavaknak ereje és hatalma van, létetekre mágikus hatással van. A pletyka és a más dolgába való kéretlen beleszólás, megteremti a karmikus visszahatást. Akkor szóljatok, ha kérdeznek, válaszotok lebegjen szeretetben! Ha a szó kéretlen, ártó és bántó, karmikus visszahatások áradata várható. Oly egyszerű aranyszabály, mégis oly sokan képtelenek megállni a felesleges locsogást. Érdemes lehet eltűnődni azon, magasabb dimenziók lényei sokszor miért oly szótlanok. A türkiz fény a tiszta kommunikáció, nincs benne sem befolyásolás, sem manipuláció. Eme fordulóponthoz ér a spirituális ébredés, semlegesen kommunikálni a szeretetfény-segítést. A Szeretetfény Forrása nem szól, ha nem kérdezik, csendben vár, és türelmesen az önfelfedezést segíti.

A szeretetkommunikáció tisztasága porba hullt, amikor a pletyka és hatalmaskodás lett az úr. A korall fényű lélekcsaládokat szétszakította az ítélkezés és a versengés viszálya, a lélekcsaládtagok szívét hatalmába kerítette a pletyka ármánya. A viszály erői mindig megjelennek, amikor a dualitás tapasztalás lesz a léleknek. A spirituális ébredés eszenciája nem azt jelenti, hogy a léleknek el kell jutnia valahonnan valahová, hanem hogy a lélek újra képes felismerni a lét igazságát. A létezés dualitása minden pillanat próbája, van-e a szívnek ereje a tudás bírására. Ami tudást bír a lélek, bír a szív, azt képes birtokolni az egyén. Ki elárulja társát, testvérét, ellene fordítja saját dualitását, gyengeségét, megsérti önmagában a türkiz szent fényét. A türkiz a tiszta szív és tiszta tudat, mely a szeretet békéjében utat mutat. A türkizben találkozik és egyesül a tiszta érzelem és a tiszta értelem, hogy a szív, mint 5. elem békében, egyensúlyban, vagyis a szeretetben legyen.

A zöld és a kék megtisztulása, kiragyogása, felébreszti a türkiz fényt az aurádban. Szíved és kommunikációd fénye felébreszti benned az 5. és 6. dimenziós türkiz - létet. Türkizben látod eme világokat, ahol a dualitás nem ellenség, hanem a Szent Tudat. Tudatemelkedés, miszerint a dualitás nem ellenség. Felülemelkedik a szív szeretet-tudata, a viszály bűntudatán. A spirituális ébredés, a dualitás erőire való ráébredés. Amikor a lélek magába integrálja a felelősséget, és nem másokat hibáztat, ha tetteivel és szavaival elárulja a szeretetet. A spirituális erő minden pillanatban magadba integrálható, minden pillanat cselekedete és szava szabadon választható. Ez a spirituális ébredés végső fázisa, amikor megszűnik benned mások hibáztatása. Jelen életed eseményei: előző életed és a most-od szövevényei. Az elmúlt tapasztalások megbocsáthatóak és így feltisztíthatóak, jelened felett így lesz ismét hatalmad.

Nyílik immáron a türkiz fény kapuja a fénytestben, a türkiz csakra lefűzi az aranykor bőségét és szeretetbékéjét a jelenedbe…

Fényküldöttek érkeztek a térbe, kik önmaguk vállalták az újenergiás fénykódok lefűzését Föld morfogenetikus mezőjébe. Csatornákat nyitunk bennük, hogy egyre többen kapcsolódhassatok velünk. Fénytestvéreitek vagyunk, kik más létformában léteznek, és benneteket oly nagyon szeretnek. Minden a Ti saját szabad választásotokban és engedélyetekben történhet, a fényküldötteink segítik az ébredéseteket. Újabb fényküldöttek ébrednek egyre magasabb tudatukra, és a szeretetfény egyre nagyobb hullámban érkezik a Terrára. A szeretetfény igaz küldöttei önállóságra ébresztenek, csodátokra és végtelen fénylény minőségetekre emlékeztetnek. A türkiz fénykódok lefűzői kerülik a versengést, mert tiszta szívből szolgálják a testvériség egyesülését.

A türkiz fény duál párja, kiegészítő minősége a korall fény, a mellérendeltségben élő, békés lélekcsalád minőség. A Krisztusi minőség az Aranykor tudatállapota, a korall minőség az 5. dimenzió lélekcsalád-energetikája. A karmikus sérülésektől mentes lélekállapot a karma-családokat feloldja, és a tiszta, szeretetsérülés-mentes lélekcsalád energiákat a Terra hálójára lehorgonyozza.

Így illeszkedik a türkiz fény az 5. dimenziós létállapotba és lélekcsaládba,

hiszen szeretetben kommunikál minden lény a Krisztusi Aranykorban…

Ezért Kristályfény33 csatornán keresztül,

a 9-es év (2016) 9. hónapján belül,

a 18. napon (szintén 9),

a Kristályfény Meditációs Napon,

három meditációban hívunk lélekmunkára,

hogy fénytested ébredhessen a Türkiz Fénysugár tudatára…

Első meditáció: DELFIN MEDITÁCIÓ

A delfinek a türkiz fénysugár és a víz szellemének elementáljai, mesterei, akik a szívet gyógyítják: azon szeretetsebeket tisztítják és gyógyítják, melyek beárnyékolják a türkiz fénysugár ragyogását…

Bővebben: http://vaktororsolya.hu/cikk/14

Második meditáció: ANANDHA KHANDA türkiz csakra meditáció St. Germain és Lady Nada Fénymesterekkel, MAHA COHAN Türkiz Fénymester vezetésével, mely meditációban a fénytestben tisztítják, majd aktiválják a türkiz csakra működését.

Harmadik meditáció: LÉLEKPÁR, IKERLÉLEK, LÉLEKCSALÁD meditáció

Jézus és Mária Magdolna (Magdalena) Fénymesterekkel: a korall és a türkiz fénytengely sérüléseinek gyógyítása a fénytestben, fénytest alkímia és transzformáció, a türkiz fénykódok lefűzésével újra aktiválása és szeretetkommunikációval feltöltése a család és párkapcsolati energetikai-hálónak.

Szeretettel várunk Benneteket,

Szeretlek Benneteket,

a Ti Lady Nada-tok…”

Közvetítette: Kristályfény33

Kristályfény Meditációs Nap:

„12 Csillag-fénykód: Türkiz Fénysugár”

„A delfin – szívtudat ébredése a Larimar-kristály varázslatában”

Bővebben:

http://vaktororsolya.hu/cikk/14

Időpont: 2016. Szeptember 18. (VASÁRNAP) 10.00 – 17.00

Helyszín: MagNet Közösségi Ház, Budapest, Andrássy út 98. /JUHAR terem/

Részvételi díj: 12.000.-Ft

Jelentkezés:

jelentkezes.kristalyfeny33@gmail.com

Szeretettel várunk!

„12 Csillag-fénykód” 2016-ban:

Január 9. – Vörös Fénysugár
Február 13 – Narancs Fénysugár
Március 13. – Korall Fénysugár
Április 3. – Sárga Fénysugár
Május 8. – Arany Fénysugár
Június 26. – Olajzöld Fénysugár
Július 24. – Smaragd Fénysugár
Augusztus 21. – Kék Fénysugár
Szeptember 18. – Türkiz Fénysugár
Október 16. – Indigó Fénysugár
November 13. – Lila Fénysugár
December 11. – Magenta Fénysugár