VAKTOR ORSOLYA
Rózsa
St. Germain Fénymester üzenete: A teljesség Teliholdja – az újjászületés ajándékai A lélekébredés békéje az Újvilágban
Kategória: Fénymester közvetítések

St. Germain Fénymester üzenete: A teljesség Teliholdja – az újjászületés ajándékai

A lélekébredés békéje az Újvilágban

„Szeretettel köszöntelek!

A 9-es szám a teljesség száma, a beteljesülés, a kiteljesülés szimbóluma, amikor valami beérik, és megszületik, újjászületik. A Telihold a lélek kiteljesedésének a fázisa, amikor egy-egy lélekfolyamat beérik, és készen áll arra, hogy megnyilvánuljon a világban.

Vajon a Te életedben mi az, ami éppen beérik, és újjászületni készül?

Varázslatos időszak következik, amikor a lélekmunka gyümölcse beérik, és megmutatkozik az életedben az új, ami a Gondviselés ajándéka számodra. Az Isteni Kegyelem körbevesz, és szeret Téged. Szeretet vesz körbe. A szeretet azaz életenergia, ami a Mindenség Origó (központi semleges) energiája. Eme életenergia a szeretetben lüktető harmónia és béke. Amikor a lélek a spirituális ébredés útjára lép, megfogan benne a vágy, hogy harmóniában és békében éljen.

Ám a szeretet harmóniája nem azt jelenti, hogy nincsenek feladatok és kihívások az életben…

Szeretett Testvéreim!

A dualitás terében az út mindig kétfelé ágazik. Minden egyes pillanat a választásról szól. Amikor a szellem lelke a szabad választás csodáját és varázslatát szeretné megtapasztalni, akkor ez úgy lehetséges, hogy megnyilvánul a dualitás világaiban, ahol létezik a választás. Az Egyben nincsen választási lehetőség, mert ott minden Egy. A duális és polarizált világokban létezik a lélek szabad választása.

A spirituális ébredés való eszenciája, amikor a választások felelősségét integrálja vissza magába a lélek. A lélek ébredése az önmagáért és saját választásaiért vállalt felelősség. Minden választásnak következménye van, hatása és kölcsönhatása van. A spirituális ébredésben a lélek éppen ezen összefüggésekre ébred rá:

Az összefüggések energiahálója körbevesz, és minden egyes gondolatnak, szónak, cselekedetnek energetikai hatása van a mágneses térre, a morfogenetikus mezőre, amiben éltek. A mező, amiben jelen vagytok, élő és lüktető, a részei vagytok. Az, hogy milyen és melyik mátrix – hálón léteztek, a gondolataitok határozzák meg.

A lélekébredés folyamata egy kristályosodási folyamat. Az Egy létezik és lélegzik, ki és be, és az a különleges ciklusváltás, amiről a sok-sok prófécia szól, a lélegzés irányának megváltozása. Eddig a kiáramlás, a kifelé megnyilvánulás történt. Éppen változik az irány, és a befelé lélegzés, a befelé figyelés, a visszahúzódás ciklusa következik. Egy olyan lét-ciklusba vált át a tér, amikor a visszaáramlás történik, a befelé lélegzés…

Amikor a tüdő ismét megtelik friss levegővel, életerővel…

Ez az, ami éppen történik, és 2017-től már az Újciklusban áramlik a létezés. A régi energiás attitűdök már most sem működnek, sorra porba hullnak a hamisságok. 2017-től egyre inkább működésképtelen a régi energiás (előző ciklus energiái) jelenlét, vagyis a „kint” illúziója. Eddig a Terrán a „kifelé élés” volt az uralkodó. Immáron a figyelem a belső értékre irányul, és ami belül múlandó, az kívül is szétesik. Ami a lélekben szeretetsérülés, az a test állapotában is megmutatkozik. A belső fény az, ami kiragyog. A sötétség illúziója szertefoszlik. Szemfényvesztés, aki azt hiszi, az ő lélekmunkájától függetlenül történik ez. A dimenzióváltás az egyén életében történik, lélek szinten történik. A ciklusváltás, a lélek létezés-ciklusának változása. A Terrán az energiák megváltoznak, a Föld mágneses-terének szeretetfrekvenciái megemelkednek, és minden lélek szabadon választhat, hogyan reagál erre: A Terrán az energia-hullámok frekvenciái változnak, és minden lélek szabadon választ, megy vagy marad, változik és átalakul, vagy keres magának másik teret. Ezért tapasztalható most annyi lélek-távozás. Sok-sok lélek szabad választása. Még ha az emberi - élet nézőpontjából úgy is tűnik, hogy nem a lélek választása… Minden, ami a lélekkel történik az ő saját maga választása, valamint régebbi választásainak következménye…

Nincsen halál. Átkelés történik. Átkelés egy másik létformába, másik dimenzióba. A lélek örök, nem hal meg, csupán költözik…

Sokan az elmúlt időszakban oly sok lélek-oldást, karma-oldást végeztek, melyeknek hatására változásokat fűztek le a lélek jelen-létének terébe. Éppen ez az, ami ebben az évben, és ennél a Teliholdnál beérik! Egyre több lélek érzi azt, hogy valami változik benne, bizsereg, egyre érzékenyebb, és már mintha kezdene túllépni egy-egy karmikus oldási zónán.

Szeretném felhívni a figyelmeteket, egy nagyon fontos dologra:

A karma-oldás nem azt jelenti, hogy a múlt eseménye megszűnik! A tapasztalások nem szűnnek meg, a tapasztalás (előző élet) lenyomatok nem szűnnek meg! Csupán energetikailag vonjátok ki magatokat belőle azzal, ha az ott megrekedt érzelmi szálakat feloldjátok. Nem az esemény oldódik fel, hanem az odakapcsoló energiaszálak. Így az emlék semlegesbe fordul át. A semlegességben pedig a béke és a harmónia kerül ismét a szívbe, a szív a béke és a harmónia állapotába kerül. Amikor a szív békében és harmóniába van, akkor fellazul a morfogenetikus mező, és megérkezik az, ami valóban a lélek útjához tartozik.

Az új ciklusban, 2017-től, és már 2016-tól is érzékelhető, hogy a figyelem átkerül az új fénykódok lehorgonyzására. A lélek ébredése egy érzékeny fázisba kerül:

Már kioldódnak a régmúlt tapasztalások energiaszálai, de még „gyenge” a lélek, lábadozik, még erősödik. Éppen most tér magához az ébredésben, még most rakja össze, hol is van, hol tart, mi történt, és ki is ő valójában…

Ahogyan a test is lábadozik a nagy műtét után, és töltődésre van szüksége, úgy a léleknek is regenerálódásra és töltődésre van szüksége. Minden, ami a Ti lélekfeladatotok, minden, ami az életfeladat végzéséhez szükséges, ott van körülöttetek. Amikor az energetikai blokkok kioldódnak, akkor szükségesek az új energiás csillagfény-kódok betöltése.

A tér, melyben éltek, nem steril, sokféle lenyomat, energia-minta van jelen. Ezekkel nagyon könnyen lehet kapcsolódni, ezért szükséges a fénytest rendszeres tisztítása. Ahogyan a fizikai testet is mosdatjátok, úgy az energiatesteknek is szükségeltetik a rendszeres energia-tisztítás. A spirituális tudatosságban benne van az is, hogy a lélek felismeri, melyik az ő lenyomata, és melyik nem. Ami az övé, azért felelősséget vállal, amit átmásol, átvesz, azt pedig szeretettel letisztítja magáról, és az a szeretetfényben feloldódik.

Egyre érzékenyebbé váltok az energiákra, egyre inkább változik a testetek. Bizsergést érezhettek sejtszinten. Ez mind-mind a kristályosodás folyamata. A sejtek kristályosodása a következő evolúciós lépcsőfok, és a belső (lélek és szív) kristályosodás hatása. Ahogy bent, úgy kint alapelven. Ahogy egyre tisztább a tér Gaia körül, úgy egyre inkább megmutatkozik kint a benti lélekvilág.

Sokan ama lélek szándékban jöttetek a Terrára, hogy átéljétek azt az alkímia csodát, amikor az emberi test „ólomból arannyá”, „szénből gyémánttá” változik metaforikus értelemben. Újabb fénysugarak, újabb színtartományok nyílnak a fénytestetekben. Az 5. és 6. dimenziós színtartományok: korall, arany, olíva, türkiz, indigó és magenta színsugarak. A színsugarakhoz csakrák, mint energiakapuk is tartoznak. Tehát ez azt is jelenti, hogy új (régi – új) csakrák is nyílnak, tulajdonképpen visszaintegrálódnak, leginkább újra aktiválódnak.

Ezek a színsugarak eddig is a fénytestetekhez tartoztak, ám eddig árnyékban, „sötétségben”, vagyis elfojtásban voltak. Mert megsérültek. Akkor szeretet-sérültek, amikor a tudatotok „lesüllyedt” az 5. és 6. dimenziós frekvenciákról a 2. és 3. dimenziós frekvencia-tartományokba. Ezen süllyedés szeretetsérülések és szeretetsebek hatására történt. Hiszen minden a szeretet, a lét energiája, az erő a szeretet. A tudatszintek emelkedését a szív szeretetének emelésével és kristályosításával lehet elérni.

Sokan évek óta dolgoznak magukon, sőt vannak, akik életek óta végzik a lélekmunkát, a fényesítést. A sok oldás helyett most mát fordítsátok figyelmeteket a töltődésre! Az új fénykódokra fókuszáljatok! A spirituális ébredés öröm a léleknek, játék a léleknek. A spirituális lét, a lélek ébredése, a szív szeretete könnyű, finom és puha, nem pedig kényszer és kötelezettség. A lélekfeladat örömmel és kacagással teli, kreativitással teli, nem pedig elvárás, és számonkérés. Az lélek szeretetemelkedése lágy és cirógató, a biztonságba emel. A szeretet fénye kerüli a félelemkeltést, a számonkérést. A szeretet nem kötelezettség, hanem a lélek szabad választása.

  • Így ha a lélek - utadat keresed, ha a lélekküldetésed csillag-kódjait szeretnéd lefűzni a fénytestedbe;
  • ha az életed átalakulásában belefeszültél a változásokba, és úgy érzed kicsit megrekedtél, begörcsöltél az átalakulásokban;
  • ha némi csalódottságot és keserűséget érzel a spirituális munkád eredményeinek alakulása tekintetében;
  • ha úgy érzed elveszítetted a belső csillag-gyermekeddel való kapcsolatodat, a csillag-gyermekkel, aki vagy, aki élvezi a spirituális utazást, aki örömét leli a lélekalkímiában;
  • ha úgy érzed a lélek-dimenzióváltás eléd teszi a pénzzel való kapcsolatot, vagyis milyen kapcsolatod az anyagiakkal és pénzügyekkel (ugyanis a spirituális ébredés során a pénz, mint teremtő erő könnyen áramlik, és szabaddá tesz)...

Akkor szeretettel osztom meg Veled a Türkiz Csillag-fénykódok lefűzését szolgáló meditációs napot, ahol Kristályfény33 csatornán keresztül a Fénymesterek és az Arkangyalok, és más magasabb dimenzionális Fényentitások dolgoznak a Fénytesteddel a Te hozzájárulásodban, engedélyedben és együttműködésedben.

Az Újenergiák Teliholdja ragyogja be Szíved-Lelked, és Fénytested!

A Ti St. Germain – etek…”

Kristályfény Meditációs Nap:

„12 Csillag-fénykód: Türkiz Fénysugár”

„A delfin – szívtudat ébredése a Larimar-kristály varázslatában”

Bővebben:

http://vaktororsolya.hu/cikk/14

http://vaktororsolya.hu/cikk/24

http://vaktororsolya.hu/cikk/23

 

Időpont: 2016. Szeptember 18. (VASÁRNAP) 10.00 – 17.00
Helyszín: MagNet Közösségi Ház, Budapest, Andrássy út 98. /JUHAR terem/

Részvételi díj: 12.000.-Ft

Jelentkezés:

jelentkezes.kristalyfeny33@gmail.com


Szeretettel várunk!


„12 Csillag-fénykód” 2016-ban:

Január 9. – Vörös Fénysugár
Február 13 – Narancs Fénysugár
Március 13. – Korall Fénysugár
Április 3. – Sárga Fénysugár
Május 8. – Arany Fénysugár
Június 26. – Olajzöld Fénysugár
Július 24. – Smaragd Fénysugár
Augusztus 21. – Kék Fénysugár
Szeptember 18. – Türkiz Fénysugár
Október 16. – Indigó Fénysugár
November 13. – Lila Fénysugár
December 11. – Magenta Fénysugár